Danmark

29. april 2017

Den morsommeste og den mest simple befolkningsprognose


De morsommeste to link fra Danmarks Statistik:

Fremskrivninger fra 30. maj 2002
http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2002/NR217.pdf antal: 1.069.777 ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’ i prognosepunktet 2040 bliver i Nyt fra DS nr. 220

Fremskrivninger fra 23. maj 2007
http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2007/NR220.pdf til antal: 746.696 ’indvandrere’ og ’efterkommere’ i alt i prognosepunktet 2050…..selvom indvandringen naturligvis fortsætter.

Kun første generation efter indvandrerne medregnes som ‘efterkommere’. De efterfølgende medregnes som danskere, d.v.s. efterkommernes børn, der fødes fleste af blandt udenlandske oprindelser og endog en voksende andel som årene går. D.v.s. tiden ændrer kategorierne, som befolkningen er optalt efter. Det er simpelthen latterligt uholdbart. Og effekten er ‘at jo flere der kommer, desto færre er her’, viser optællingen. Jeg understregede dette straks i 1991, professor emeritus Hans Oluf Hansen gav lignende kritik i 2001.

Den mest simple befolkningsprognose:

30. maj 2004: “I Københavns kommune er nu hele 45 pct. af alle 1. klasseelever indvandrerbørn, flertallet fra muslimske lande (ifølge Jyllandsposten samme dato). Denne dramatiske udvikling i de unges befolkningssammensætning vil komme til at betyde en forandring og omvæltning af hele det danske samfund.”

Hvad har det som konsekvens, når intet andet sker?

Historiens mest simple befolkningsprognose: Når disse 1. klasseelever forlader 10. klasse i 2014, kan vi vel sige, at 45 pct. af de 17-årige er indvandrerunge (altså om 5 år fra 2009). 10 år senere 2024 kan vi vel sige, at 45 pct. af 27-årige er indvandrervoksne. Derefter skal der kun 10 år mere til, år 2034….., og så har vi endda her forudsat, at der ikke kommer flere til fra Langtbortistand, men der kommer hvert år flere og flere.

Vi kan også sige at 1-2 danske købstæder af Svendborgs størrelse hvert år svarer til indvandringen og deres børnefødsler. Så er det kun et spørgsmål om at tælle købstæder og kalde antallet år: Odense, Bogense, Middelfart og Assens, Svendborg, Nyborg, Fåborg, Kerteminde.

Foreslå dette indlæg til dine kontakter

J. E. Vig, 29. april 2017

27. april 2017

ANTAL INDVANDRERE OG DERES BØRN NÅR I ALT 1 MILL. I ÅR ELLER NÆSTE ÅR – IQ-FALDET ACCELERERER


HVAD KAN FORMÅLET MED ET EUROPA UDEN ERHVERVSEVNE VÆRE ?

Indbyggerantallet i Danmark var 5.748.769 pr. 1. januar 2017. Heraf var 874.500 – 986.500 indvandrede og deres børn (15,2-17,2 pct.), 63-64 pct. af disse med oprindelse og herkomst i muslimsk dominerede lande. De udenlandske oprindelser repræsenterer et IQ-gennemsnit på 88,2. D.v.s. at 46,5 pct. af de indvandrede og deres børn kan være egnede til arbejde og/eller uddannelse, 53,5 pct. ikke-egnede.

Og det er præcis hvad vi netop har fået oplyst på TV.

Det samlede IQ-gennemsnit i landet blev trukket ned et halvt point fra 97,4 til 96,9 fra 2012 til 2017, på 5 år. Da IQ-gennemsnittet blandt de indvandrende og deres børn falder yderligere fra 88,2 i 2017 til 87,2  i 2050 og til 86,9 i 2072, fordi kursen ikke lægges om og især p.g.a. de udenlandske oprindelsers mere og mere dominerende antal børnefødsler, så vil faldet i landets gennemsnitlige IQ ske hurtigere og hurtigere.

Erhverv, produktion, indtjening og dermed velfærd forudsætter arbejde og uddannelse. Det drejer sig ikke om blot at erstatte de manglende fødsler blandt stameuropæerne. Det var en fabel fra FN, der berettede dette. Der var tydeligt for enhver tænkende egnetheden til arbejde og uddannelse til forskel.

Så uvidende og ignorerende kan Europas politikere og deres rådgivere ikke allesammen være.

Fødslerne er afgørende faktor i udviklingen mod erhvervsmæssig stilstand

4. februar 2014 kunne det læses i britiske presse, at fødselsraten blandt kvinder født i Pakistan men bosat i UK er tre gange højere end britisk fødte kvinders fødselsrate. Og vi kunne samtidig læse at rumænske kvinder føder tre gange flere børn i UK end i hjemlandet, 2,93 børn i England og Wales. Højere indkomst – løn eller velfærd – bedre skoler og livsforhold kan have opmuntret til flere fødsler, giver Office for National Statistics som en forklaring. Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2551531/Romanian-women-highest-fertility-rate-EU-experts-say-Britains-support-children-acts-draw.html#ixzz4fQpPmpFa

Og vi læser samtidig at bl.a. polske og litauske mødre føder flere børn, når bosætter sig i UK end hjemmeblivende kvinder. Fødselsrater 2/3 eller 67 pct. højere:

http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1571969/Britainshighest-birth-rates-amongmigrants.html#

Oplysningerne om indvandrernes og deres børns fødsler, sort hul i Danmark

Om fødsler og immigranter læser vi noget ganske andet i meldingerne fra Danmarks Statistik end vi læser om forholdene i England.
23. august 2008 skrev Jyllandsposten:

“…Mens kvinder fra ikke-vestlige lande for 14 år siden (1994) fødte 3,41 børn i gennemsnit, nedkommer den samme gruppe i 2007 med knap to børn. Tæt på det danske gennemsnit på 1,85 børn pr. kvinde…”

Kilde: http://jp.dk/indland/article1417575.ece (lad os se hvor længe dette link bliver stående – uimodsagt, skrev i 2008). Der er fyldt ganske andet indhold lige netop i dette link. Men du kan læse lidt om det oprindelige indholdet:  https://danmark.wordpress.com/2008/08/23/ikke-ligefrem-en-birdie-naar-vi-gaar-efter-kendgerningerne/

”Fertilitetsniveau for kvinder fra mindre udviklede lande 3,248 i 1997.” Kilden: http://www.im.dk/publikationer/udl2001/kap01.htm (filen findes ikke længere). Fertiliteten falder ikke fra 3,41 i 1996 eller fra 3,248 i 1998 til knap 2 i 2007.

På Danmarks Statistik (DS) har man så: http://www.dst.dk/Statistik/Nyt/emneopdelt/nytsingle.aspx?countid=8299&ci=true&pti=1 , og her læser vi:

“I Danmark var den samlede fertilitet i 2003 på 1,76 barn pr. kvinde mod 1,72 i 2002. I europæisk sammenhæng er det relativt højt. Landene i Nordeuropa plus Frankrig har højere fertilitet end de sydlige og østlige lande i Europa. I 2002 lå Irland højst med en samlet fertilitet på 2,00 barn pr. kvinde, mens Tjekkiet lå lavest med 1,17 børn pr. kvinde…”

På denne baggrund er det måske nemmere at forstå, hvorfor Velfærdskommissionen i 2005 valgte fertiliteten ca. 3,3 pr. kvinde i 2003 og fremover for immigranter fra mindre udviklede lande og 1,5 pr. kvinde for immigranter fra udviklede lande. Det officielle folketal, de samlede fødselsårgange samt den samlede fertilitet antages at stemme, bortset fra fertiliteten ikke bygger på egentlige fertilitetsundersøgelser. Der er tale om fertilitets-estimater eller rene fødselsrater, der er noget andet og bl.a. afhængig af ændret aldersfordeling i målgruppen. Danmarks Statistik siddestiller disse begreber helt åbenlyst, selvom de er noget ganske forskelligt.

Samlet ‘fertilitet’ 1,76, danskerne ‘fertilitet’ hævdes i artiklen at være 1,85 (iflg. Fall Nielsen, JP), tredjeverdenskvindernes ‘fertilitet’ knap 2,00  (iflg. Fall Nielsen, JP). Nu ser vi således, at et tal, der ligger over gennemsnittet, trækker dette op, her er det omvendt. Sludder!

Kilde: Statistikbanken i Danmarks Statistik (DS)

DS afslører sig selv i Statistisk Tiårsoversigt 2008:

“Efter en periode med et lavt fertilitetsniveau ligger Danmark med 1,85 levendefødte børn pr. kvinde relativt højt sammen med de øvrige nordiske lande og enkelte andre europæiske lande. I hele Østeuropa og en stor del af Sydeuropa føder kvinderne markant færre børn.”

“…I dag (2008) regner Danmarks Statistik med, at der vil være 330.700 mennesker i Danmark med ikke-vestlig baggrund i 2040. For blot med seks år siden – i 2002 – lød prognosen på 512.000 danskere med ikke-vestlig baggrund…”

Det er ikke danskernes fertilitet, som refereres her, men den samlede fødselshyppighed i Danmark, ligesom det har været tidligere.

Fertiliteten ændrer sig ikke på tre år, og dette er essentielt at vide, hvis man som artiklen, vil se på det længere perspektiv. Desuden er fertiliteten ikke noget man undersøger med få års mellemrum.

I 2016 var den samlede fødselsrate i Danmark 1,7854

Såfremt ikke-vestlige oprindelser blot føder 3 gange så mange børn sammenlignet med kvinder af dansk oprindelse og ikke-vestlige udgør 10 pct. af folketallet:

0,89*X + 0,11*3*X = 1,7854 , da føder kvinder af dansk oprindelse og vestlige i øvrigt i gennemsnit 1,46 barn i gennemsnit.

Føder ikke-vestlige 4 gange flere børn:

0,89*X + 0,11*4*X = 1,7854, da føder kvinder af dansk oprindelse og vestlige i øvrigt i gennemsnit 1,34 barn i gennemsnit.

 

De morsommeste to link fra Danmarks Statistik:

Fremskrivninger fra 30. maj 2002
http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2002/NR217.pdf antal: 1.069.777 ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’ i prognosepunktet 2040 bliver i Nyt fra DS nr. 220
Fremskrivninger fra 23. maj 2007
http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2007/NR220.pdf til antal: 746.696 ’indvandrere’ og ’efterkommere’ i alt i prognosepunktet 2050…..selvom indvandringen naturligvis fortsætter.

Kun første generation efter indvandrerne medregnes som ‘efterkommere’. De efterfølgende medregnes som danskere, d.v.s. efterkommernes børn, som de udenlandske oprindelser føder flest af. D.v.s. tiden ændrer kategorierne, som befolkningen er optalt efter. Det er simpelthen latterligt uholdbart. Og effekten er ‘at jo flere der kommer desto færre er her’, viser optællingen. Jeg understregede dette straks i 1991, professor emeritus Hans Oluf Hansen gav lignende kritik i 2001.

Foreslå dette indlæg til dine kontakter

J. E. Vig, 27. april 2017

22. april 2017

AfD-Parteitag: Linksterroristen aller Länder vereinigt euch! Und Kardinal Woelki segnet die linken Meinungsfaschisten

Filed under: Culture, folkeskolen, Free Speech, Immigrants, Immigration, skoler, Terror — Tags: , , , — Jørn @ 22:07

Unter Merkel ist Deutschland zu einer linken Diktatur verkommen. Sämtliche  Altparteien sind  im Lager der linken Meinungsfaschisten gelandet. Mit den Kirchen und Gewerkschaften sowie den Sozialverbände bilden sie eine Phalanx gegen das Volk. Dieses wird in seinem Überlebenskampf heute wirksam nur noch von der AfD vertreten. (MM) . AfD-Parteitag: Linksextremisten attackieren AfD-Mitglieder und Polizei Bereits am […]

Read more of this post

18. april 2017

Satspuljemidlerne hvad er det? – pensionisterne skal bøde for øgede fremmedudgifter


in

Satspuljemidlerne skal hjælpe socialt udsatte –

Hjemmehjælpen skal samtidig nedskæres med 20 pct.

Der skal korrekt oversat fjernes midler fra de danske pensionister til indsatsen for og midler til de fremmede, som vi skal have flere og flere af ind i landet, ‘så det samlede antal bliver mindre og mindre – naturligvis’.

I følge : https://www.regeringen.dk/nyheder/saadan-vil-regeringen-prioritere-satspuljemidlerne/

Hvert år reguleres overførselsindkomsterne med en satsreguleringsprocent, der fastsættes på grundlag af lønudviklingen på arbejdsmarkedet.

Folkepensionen skal i endnu mindre grad følge lønudviklingen i øvrigt, fordi indsatsen for og til de fremmede bosættere skal øges.

Der tilføres nye midler til satspuljen på op til 0,3 pct. af de samlede offentlige udgifter til indkomstoverførsler, der reguleres med satsreguleringsprocenten, hvis lønudviklingen overstiger 2,0 pct.

Det årlige puljebeløb bruges til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet, som skal forbedre vilkårene for modtagere af overførselsindkomster og svage grupper.

Fordelingen af de årlige puljemidler aftales mellem forligspartierne, som aktuelt er regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.

Satspuljen indgår i finansloven og vedtages endeligt sammen med denne.

Hvem er socialt udsatte?

De fremmede

Regeringen vil prioritere cirka 1 milliard kroner i 2017 til en række indsatser målrettet socialt udsatte fremmede. I alt udmøntes ca. 3,4 mia. kr. i perioden 2017-2020.

Færre socialt udsatte fremmede
Antallet af socialt udsatte skal være lavere. Derfor vil regeringen prioritere indsatser, som løfter flere danskere længere ind i fællesskabet.

Men det hidtil største indtag af fremmede bosættere nogensinde i 2016 : 37.062

. ‘Det virker logisk!’

Flere ind på arbejdsmarkedet – som tredjerang i forhold til flagmedarbejderne, der mest satser på landets opløsning med deres fagforeningslønkrav.

Derfor vil regeringen bringe udsatte borgere fremmede tættere på arbejdsmarkedet gennem en styrket indsats rettet mod virksomhederne, eksempelvis via bedre hjælp til kontanthjælpsmodtagere på langvarig forsørgelse.

Forebyggelse mod vold på bosteder

Over de seneste år har der desværre været en række tilfælde af grov vold og vold med døden til følge på botilbud, som huser personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og komplekse sociale problemer.

Derfor prioriterer regeringen en styrket indsats mod vold på botilbud bosteder.

Det vil blandt andet inkludere oprettelsen af en ny specialiseret socialpsykiatrisk afdeling for en mindre gruppe af borgere præget af bl.a. svære psykiske lidelser, udadreagerende adfærd og i nogle tilfælde misbrug.

Indsats mod parallelsamfund

Der skal sættes ind over for de grupper af indvandrere og flygtninge fremmede fortrinsvis muslimer, der mangler respekt for dansk lovgivning og lever efter egne normer, regler og værdier med stærk social kontrol.

Derfor vil regeringen styrke indsatsen mod parallelsamfund, ligesom der netop er fremlagt to handlingsplaner. En for forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering samt en for forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

17. april 2017

TRE VIDEOER MED NØDVENDIG VIDEN SOM FAKE-MEDIERNE ALDRIG VIL BRINGE


 

TRE VIDEOER MED VIDEN OM ISLAM OG JIHAD

Obsession, War Against the West

THE THIRD JIHAD

What The West Needs To Know

2007, Om Islams Strategi, stadig lige aktuelt: https://danmark.wordpress.com/2007/02/17/key-to-jihads-ideolog%c2%b4og-strategi/

11. april 2017

Trump hadde rett: Hans team ble overvåket

Filed under: Uncategorized — Jørn @ 23:01

https://www.frieord.no/utenriks/trump-team-overvaket/
26. marts 2017
USA
President Donald Trump er de siste ukene nærmest latterliggjort i både amerikanske og norske aviser for hans påstand om at han ble overvåket og avlyttet av president Obama. Nå viser det seg at han hadde rett.
Mens verdens oppmerksomhet onsdag var rettet mot terroren i London holdt lederen for kongressens etterretningskomite pressekonferanse. Der kom det frem interessante opplysninger…

10. april 2017

FN-ANSAT SAGDE SIN MENING I MAJ 2008 OM IDIOT-PROJEKTET FORESLÅET AF SAMME FN I 2001 – OG VI KAN OPLYSE HVAD HAN SKREV, SELVOM LINKET TIL DET SKREVNE NATURLIGVIS ER FJERNET


ÉN ENKELT i FN SAGDE FRA OVER FOR PROJEKTET EUROPAS SELVMORD

22. august 2013 oplyste den britiske presse at EU ville modtage 50 mill. afrikanere, FN havde netop lokket EU til at give los på indvandringen i 2001. I sommeren 2015 satte Merkel så tsunamien igang:

Kæden af bekræftelser på denne udvikling er lang. Et enkelt led: 3. januar 2009 kunne vi læse, at med Lissabontraktaten har EU forpligtet sig til at aftage 50 millioner flere ikke-vestlige immigranter, endda 50 millioner afrikanske arbejdere, foruden de mindst 50 millioner, der allerede er sluset ind. Der er ligeledes skattefinansierede jobhvervningskontorer flere steder i Østeuropa, der skal invitere østeuropæere til Vesteuropa. Da beslutningen blev taget forventede alene Det Forenede Kongerige, UK, 400.000 flere ledige inden for de efterfølgende 6 måneder.
Kilde : http://www.express.co.uk/posts/view/78180/50million-invited-to-Europe

Der var én repræsentant for FN, der advarede således i 2008:

The news on UN, 22. maj 2008:

Excerpt from : http://www.ansamed.info/en/top/ME11.YAM18332.html

(selvfølgelig er linket nulstillet, så det var godt vi skrev af!)

“By Chiara De Felice (ANSAmed) – BRUSSELS, MAY 30 – The restrictive policies on immigration will be useless, the flows to Europe will increase because the southern Mediterranean coast will grow poorer and because the European Union still does not understand that it must stop focusing on trade and rather intervene to help the development. The United Nations send a strong and clear signal to Brussels: there is a risk of a mass exodus towards north in 2025…”

Det glædelige består i, at denne repræsentant for FN advarede os om i 2008, at vi skal sætte magthaverne i EU på plads eller fra styret. Han er nok blevet fyret nu. Det uhyggelige: vi siger ikke noget, hører ikke noget, ser ikke noget i 2013; heller ikke i 2017. Mindst 8-9 ud af 10 tænker som du.

laengeleverosset

I 2001 foreslog netop FN EU at modtage helt uoverskuelige antal, hvoraf halvdelen eller derunder ville være uegnede til arbejde og uddannelse:
https://danmark.wordpress.com/2017/04/08/efter-dette-kender-formalet-i-det-abne-der-er-helt-forfejlet/

Hvem finder vedkommende, så vi kan få et interview med ham/hende, der sagde fra?

Verdens bedste rugbrød, skivernes fordeling svarer til milliardernes deling


Jo, vi forsøger at lære den næste generation om rugbrød og milliarder; her med et fødselsdagskort til fødselaren, nu 12 år, der i en alder af 5 år uopfordret meddelte følgende ved frokosten: “Moar, det er verdens bedste rugbrød vi får her.” … så noget kan vi.

Velfærdsbudgettet deles således mellem ikke-vestlige (11,4 pct. alternativ 12,7 pct. folketalsandel) og andre i Danmark:

Vi forudsætter fortsat overtyngden 3,47 gange for ikke-vestlige jfr. Velfærdskommissionens oplysninger i 2005 i ‘Fremtidens Velfærd og Globalisering’, side 26, hvor skattebetalingerne er medindregnet, og gruppen ikke-vestlige fastlægges her i to alternative befolkningsandele:

pris3
257,5 mia. kr. i 2015: 11,4 piger skal dele 834,3 æbler med 88,6 drenge, og pigerne (‘de ikke-vestlige’) skal hver især have 3,47 gange flere æbler end hver af drengene: 11,4 + 88,6 = 100

Hver gang en dreng får 1 æble får en pige 3,47 æbler: (11,4 * 3,47) + (88,6 * 1) = 128,158. Hvor mange gange kan denne deling foregå?

Svar: 834,3/128,158 = 6,509933051 gange

D.v.s. pigerne får i alt: 6,509933051 * 3,47 * 11,4 = 257,5 æbler eller ikke-vestlige forbruger 257,5 milliarder velfærdskroner i 2015

Også besparelser i Norge og Sverige – og hvad er prisen der

Foreslå dette indlæg til dine kontakter

Verdens bedste rugbrød er 3 gange billigere end det færdigkøbte: https://danmark.wordpress.com/2009/04/30/tre-gange-bedre-og-tre-gange-billigere-hjemmelavet-rugbroed-med-surdej/

9. april 2017


Økonomisk real vækst og indvandringen

  • som ild og vand

Velfærden skal finansieres enten kollektivt over skatterne eller ved private forsikringsordninger og samtidig skal landene kunne fastholde og endog udvikle deres teknologiske stade og kompetencerne, fordi velfærdens finansieringskilder alene stammer fra indtjenende virksomheder. Værdien af den indtjenende produktion skaber løngrundlag og skattegrundlag, hvoraf velfærden kan finansieres enten privat eller kollektivt. Der er ingen andre kilder.

Mere produktion til at dække forbruget er problemet, der synes at ligge lige for. Mere produktion forudsætter flere ressourcer. Tyskland er ikke selvforsynende med energiressourcer, England er ikke med landbrugsvarer og mad, Norge har satset mest på finansielle investeringer og hjemlig infrastruktur-forbedringer, men omsat meget lidt af rigdommen i realproduktion uden for oliebranchen. Hvad man ikke er selvforsynende med må anskaffes i udlandet. Med økonomier i noget nær stilstand er der ikke løsninger i sigte til, at der kan udveksles tilstrækkeligt med varer og tjenester til at kunne forsørge dobbelt så mange på velfærdsydelser og ingenlunde 3-4 gange flere som i Tyskland og UK.

Realvæksten i Norge, Tyskland, UK og Danmark var henholdsvis 0,6 , 0,5 ,1,7 og 0,4 pct. i 2013. Realvækst er væksten i den indtjenende produktion renset for inflation. I EU28 var den samlede reale vækst 0,1 pct. i 2013.

Kan tilstrækkelig forskel eller margin realiseres ved et lavere produktionsniveau, gennemføres produktionen i indtjenende virksomheder måske ved det lavere niveau, også hvad angår beskæftigelsen, såfremt bedste andet alternativ er ringere. Det sidste er ikke tilfældet, når vi ser på forholdene i langt de fleste velfærdstyngede europæiske lande. Passive afkast uden for produktionen eller produktion i udlandet kan være at foretrække. Derfor føres købekraften over i privat kapital uden for produktionen eller ud af landet. De løntunge virksomheder flager ud i disse år, og det kom ikke som nogen overraskelse her inden for de senere år. Det begyndte med den øgede internationale konkurrence allerede fra slutningen1970’erne. USA og UK tog først initiativer for at tilpasse sig denne uundgåelige udvikling.

Forretninger/virksomheder investerer ikke p. g. a. prismarginaler, men som følge af tilstrækkeligt fortjenestegivende pris/omkostningsmarginaler. Problemet er således ikke éndimensionelt, men i alt fald to- og som oftest flerdimensionelt. Den økonomiske realitet er, at det er fremstillerne, der driver økonomien frem i ethvert land, opsparingen er at betragte som brændstoffet i denne proces. Privatforbruget og det offentlige forbrug frembringer ikke andet end vedligeholdelse af produktionsapparatet uden nye initiativer, dertil statsgæld (især i et udlandsafhængigt land som Danmark) og affald.

Hvad forbrugerne giver ud eller forventer af fremtiden sætter ingen gang i økonomien, men forbruget vedligeholder som nævnt apparatet, eventuelt på vågeblus (hvor vi er nu); det andet er aldrig sket og vil aldrig ske. Nogle gange kan vi høre økonomikommentatorer berette, at udgifterne til privatforbrug udgør så og så mange procent af den samlede efterspørgsel. Det har ingen anden betydning end, at privatforbruget stiger til endnu mere skade for de overhængende finansieringsproblemer landene står med og dræner tillige virksomhederne for kapital. Landets ledere er fortsat af den opfattelse, at deres initiativer skal virke uanset, at det aldrig er sket.

Oktober 1996: De 1000 vigtigste danske virksomheder forventer at investere 45 mia. kr. og oprette 50.000 arbejdspladser uden for landets grænser de næste 5 år (1997-2002), meldes i undersøgelse udført af Ugebrevet Mandag Morgen. 2014: 123.000 virksomheder forsvundet seneste 12 år.1996 var året for den spæde begyndelse til modspillet herhjemme. Der er bekymrende træk på alle niveauer i landets kompetencepyramide. Danmark skal satse på at skabe jobs med et højt vidensindhold. Der er ikke fremtid i lavtlønsjobbene. De vil i høj grad flytte til udlandet p.g.a. globaliseringen af (d.v.s. konkurrencen på) markederne, som det er umuligt at beskytte sig imod med andet end handelsbegrænsninger. Det var for 18 år siden. Arbejdskraftens fri vandring efter arbejde har næsten kun relevans i Europa. Høj-IQ-indvandringen fra Sydøstasien begyndte til USA og UK i 1980-erne, og her er ikke mere at hente.

30 pct. af en ungdomsårgang får ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse (1996). Stor merarbejdsløshed. Kritik af voksenuddannelsernes indhold og effekt. Stigende kritik af Folkeskolens resultater. Højteknologiske og videnstunge miljøer skabes ikke kun i virksomhederne, men grundlaget skabes i forskningverdenen, på erhvervskolerne og allerede i de tidlige undervisningsår. Vidensintensive arbejdspladser er et slutprodukt, hvor kvaliteten af det, der foregår i børnehaverne og Folkeskolen, også spiller en rolle og indgår i det, der kan kaldes Danmarks kompetencepyramide. Den starter nede ved førskolestadiet, børnehaver og vuggestuer, så kommer Folkeskolen, så arbejdsliv uden erhvervs-kompetenceuddannelse, gymnasier, HF og erhvervsuddannelserne, de videregående uddannelser, offentlig og privat forskning, produktionsmetoder i erhvervslivet og endelig erhvervslivets produkter” (skrev Ugebrevet Mandag Morgen)

  • November 2014 viser undersøgelse fra Entrepreneur Of The Year, at antallet af virksomheder med stor vækst i Danmark er faldet med 16 pct. på ét år. Det er samme virksomheder der skaffer nye jobs.

Problemet er grundlæggende at vi simpelthen ikke har andet naturgivet i Danmark at gøre godt med end salt, kalk, ler, lidt olie, lidt gas, lidt landbrug og badestrande, hvis vi ikke uddanner os efter det markedet og IQ tilsiger og tilfører produktionen resultaterne af vor viden. Alt andet skal købes i udlandet. Men hurtigere end mange forestiller sig går det ikke an at købe råvarer og andet i udlandet, fordi vi blevet så dyre selv med vore varer og tilmed så meget ringere uddannede i forhold til tidligere, når varerpriserne tages i betragtning, at stadig færre vil købe de produkter, der kommer ud af det her fra. Danmark har simpelthen ligget i dvale (med enkelte betydelige undtagelser i erhvervslivet) siden begyndelsen 1980’erne under skiftende regeringer, der har lovet dette og hint; desværre uden rigtigt at kende konsekvenserne var af det, som de gjorde i utide og ikke gjorde i tide.

Den realøkonomiske nedgang (den manglende vækst i produktionen) skyldes konkurrence på løn- og arbejds-omkostninger plus hav af afgifter, der fører de løntunge produktioner væk til lavtløns-områderne eller i knæ til lukning. Da vi ikke kan konkurrere i de samme produktioner med lønninger, der er 8-10 gange under det danske skattevelfærdsforhøjede niveau, var en omstilling af uddannelserne, produktioner og erhvervene altafgørende. Denne lønkonkurrencesituation vil være gældende mange år frem, og omstillingen er blevet forsømt de første mindst 35 år. Beskatningsgrundlaget udhules samtidig af udflagningen og lukningerne. I tillæg har man tilladt dominerende indvandring fra højfertile lav-IQ-lande/områder, af hvilke halvdelen eller under halvdelen er egnede til uddannelse og arbejdsmarked: Følgende procentandele af de udenlandske oprindelser er uegnede til arbejde og uddannelse i Danmark (DK), Ty (Tyskland), No (Norge) og i Det Forenede Kongerige (UK):

Procentandel af udenlandsk herkomst uegnede til arbejdsmarked og uddannelse
ÅR 2015 2052 2072
DK 48,5 50,4 55,5
Ty 48,1  43,3  46,7
No 47,9  52,7 58,9
UK 55,6 55,0 46,9

Statsgælden skal afvikles i alt fald holdes strikt i ave i Tyskland, England og Danmark, og i tillæg vokser aldringsproblemet sig større og større i hele Europa med ekstra offentlige ældreudgifter til følge, tilgangen til de arbejdsdygtige aldre mindskes mere og mere p.g.a. manglende fødsler. Problemet med de manglende fødsler over hele Europa var skabt af vidt forgrenede velfærdssystemers elitære initiativtagere (ikke borgerne). Da effekterne heraf viste sig med primært manglende befolkningsreproduktion, mente samme ansvarlige at kunne tage imod de mest fertile immigranter. Ideologien tilsagde netop eliten, at uddannelse simpelthen var sagen for enhver, der kom hertil.

Sådan kunne et land som Norge måske gøre p.g.a. sin oliefond og landets store tilgodehavender, men alligevel ikke. Det der skal skabe en aktiv fremtid for ethvert land, der ikke er selvforsynende, er dynamisk erhvervs- og uddannelsesudvikling med efterspurgt produktion og indtjening som formål. Ellers kan bl.a. velfærden ikke i længden finansieres. FN advarede mod de skattefinansierede videregående uddannelser med fri adgang allerede ved danske Perspektivplan II i 1974. De oplistede problemer kan Europa ikke løse samtidig ved at pusle lidt med posterne på finanslovene, skære lidt hist og her, beordre nogle flere betalingsmidler udstedt og dermed skabe nominal- eller kun inflationsvækst, så produktionsforøgelsen ganske vist ligner realvækst, men ikke er andet end nominalvækst svarende til inflationen eller mindre. Dette vil kun forstærke problemerne og sinke/umuliggøre en eventuel omstilling. Det er den trafik der er kørt indtil videre her i landet. Ikke alene Danmark er truet af den dræbende stagflation (stagnation og inflation samtidig), men også de øvrige europæiske lande med et par undtagelser. Med negativ vækst i tre på hinanden følgende år, samtidig med statsgælden steg med det øgede indenlandske forbrug har kørt og var sat i gang med den såkaldte finanskrise som resultat. Ekspansionen skal derfor sikres ved at produktionslivet får en løsning, der ikke er fristende inflationsbehæftet.

Forslag om at toldbelægge varer fra lavtlønsområderne i bl.a. Sydøstasien er ganske udsigtsløs med stor udlandsafhængighed. Et EU-tiltag desværre uden anden virkning end mindsket samhandel og fortsat nedgang for Europa. Desuden vil en høj told skabe endnu mere ulige adgang til varerne. Et land som Danmark der er udpræget udlandsafhængigt p.g.a. vore sparsomme naturgivne ressourcer, vil hurtigt lære at alt fornødent, der skal anskaffes til forbrug, af råvarer og til videreforarbejdning, bliver dyrere og ikke kan betales med det, vi eksporterer. EU er nok mere selvforsynende nu og eventuelt i fremtiden, men bl.a. energien ligger måske fortsat uden for rækkevidden uanset en ekspansion. For Danmark vil bytteforhold og dermed vore konkurrencemuligheder forringes endnu mere med importtold, øge statsgælden og skabe mere ulighed og øge smugleriet. Desuden er toldprovenuet fristende bekvemt at fylde i en allerede relativt alt for stor offentlig sektor. Det er aldrig set at et problem løses ved at gøre det større.

Produktionsprocessen i alle sine forgreninger består af et utal af komplekse stadier i indtjenende virksomheder. De samlede kombinerede udgifter på alle disse stadier/niveauer i arbejdsdelingen overstiger udgifterne til forbrug i gængs forstand ganske betydeligt. Som illustration kunne man forestille sig værdien af det samlede faste kapitalapparat efterhånden omsat i slutforbrug; det vil dog kun kunne ske over adskillige år. USA-privatforbruget blev opgjort til kun omkring 8,5 pct. af producenternes udgifter til produktionsfaktorer og andre producentvarer allerede for en menneskealder siden. D.v.s. knap 12 gange større end privatforbruget (her knap 12, hvis 8,5 pct. forsigtigt forudsættes). Det der gives ud på forbrug – privat og offentligt – stammer fra produktionen, medens produktionen stammer fra kapitalen (inklusive udgifterne til produktionsfaktorerne, hvori aflønningen af arbejdskraften indgår helt centralt), som i første led stammer fra opsparingen. Derfor er det sådan, at jo mere der opspares desto mere realkapital dannes og akkumuleres, så der produceres og kan forbruges mere. Man kunne rette sig efter følgende faktum: offentlige udgifter og privat forbrug stimulerer ikke, men dræner økonomien. Dette er sandt, uanset om du finder disse udgifter og/eller forbruget retfærdige.

Landbrugskrisen i 1800’tallet var på én måde større og mere betydningsfuld for Europa p.g.a. landbrugserhvervets absolutte dominans i erhvervs-strukturen dengang, da det billige korn kom fra USA p.g.a. hårdtstål-fremstillings-processen via bessemer metoden og puddlings-processen, dermed supersolide jernbaneskinner og dermed langt lave fragtrater fra USA’s Midtvesten i 50 tons-vogne til udskibningshavnene på østkysten. 1800’tallets landbrugskrise var også større end man i dag måske forestiller sig, men samtidig var initiativerne til ændringer i Danmark taget af fremsynede/ heldige ledere allerede med landboreformerne i 1700’årene. Denne gang har man ikke villet lytte til de indsigtsfulde og fremsynede, men ladet sig lede blindt af en lighedsideologi blottet for fornuft.

Foretrækkes en pdf-version: http://www.lilliput-information.com/vaekst og indvandring.pdf

Opfindelser kan fremme livsbetingelserne – ideologierne hæmmer dem
J. E. Vig, 11. december 2014, 6. april 2015 og 1. august 2016

8. april 2017

Formålet med indvandringen i det åbne skulle herefter stå helt klart – men det er forfejlet


BEFOLKNINGSSPØRGSMÅLET ER KØRT HELT AF SPORET

– Europas Selvmord bygger på en fabel fra FN

I 1998 og 2001 viste FN’s projektioner at Europas og Japans befolkninger vil falde over de næste 50 år p.g.a. aldringen. Denne aldring skyldes et faldende antal børnefødsler i stambefolkningerne, der samtidig udviser en voksende middellevetid.

Jeg vil gennemgå problemstillingen for Tyskland helt i tråd med FNs gennemgang af Tyskland, Frankrig og Italien. De to sidstnævnte vil jeg ikke berøre, fordi de kører over samme læst. Dernæst vil jeg vurdere fremtids-scenarierne som FN udstikker uden hensyn til andet
end individ-erstatningen i de såkaldt arbejdsdygtige aldre.

Dernæst vil jeg kort gennemgå nogle af resultaterne af mine projektioner for Tyskland fra november 2014 med skyldig hensyntagen det sociodemografiske element IQ, der øver afgørende indflydelse på egnetheden til arbejde og uddannelse.

Tyskland:
Totale fertilitet voksede stødt fra 2,16 til 2,49 barn pr. kvinde mellem 1950-1955 og 1960-1965. Tyskland udviste et kontinuerligt fald i fertiliteten derefter. I 1990-1995 en fertilitet på 1,30 barn pr. kvinde. Som for andre lande i Vesteuropa, steg den gennemsnitlige middellevetid fra 1950-1995. Den nåede 76 år for begge køn i gennemsnit i 1990-1995, steget fra 67,5 år i 1950-1955. Et af resultaterne af den voksende middellevetid og samtidig den faldende fertilitet er aldringen af befolkningen. Andelen af befolkningen 65 år eller ældre steg fra 9,7 pct. i 1950 til 15,5 pct. i 1995. Der var 6,9 individer i de arbejdsdygtige aldre 15-64 år for hvert individ på 65 år eller ældre i 1950. 4,4 individer i 1995.

Bemærk, der focuseres alene på at erstatte de manglende individer i de arbejdsdygtige aldre.

Scenario I, medium varianten
I følge United Nations 1998 Revision forudsættes net total antal migranter på 11,4 mellem 1995 and 2050. For årene 1995-2005 estimeres 240.000 pr. år og for perioden mellem 2005 og 2050 200.000 migranter pr. år.
For totalpopulationen i Tyskland viser medium varianten en stigning fra 81,7 mill. i 1995 til 82,4 mill. i 2005. Derefter vil befolkningen kontinuert falde til 73,3 mill. i 2050 (jfr. United Nations projektion vist i en tilhørende tabel 19 side 43 i 2. kilde).
15-64 årige i befolkningen vil stige en smule fra 55,8 mill. i 1995 til 56,0 mill. i år 2000. Mellem 2000 og 2050 vil antallet i de arbejdsdygtige aldre falde til 42,7 mill. Ældreandelen (andelen på 65 år eller ældre) vil stige fra 12,6 mill. i 1995 (15,5 pct.) til 20,8 mill. i 2050 (28,4 pct.). Antal individer i de arbejdsdygtige aldre pr. ældre individ vil falde fra 4,4 individer i 1995 til 2,1 i 2050.

Scenario II
Bygger på samme fertilitet og mortalitet (dødelighed) som medium scenariet fra 1998 Revision. Totale befolkningsantal vil falde meget hurtigere, fra 81,7 mill. i 1995 til 58,8 mill. i 2050 (28 pct. fald). Antallet i befolkningen 15-64 årige vil falde endnu hurtige, fra 55,8 mill. til 32,7 mill. (fald på 41 pct.). Uden nogen migration vil antallet på 65 år eller ældre stige til 18,7 mill. i 2050. Antallet af 15-64 årige pr. individ på 65 år eller ældre i scenarie II vil falde fra 4,4 i 1995 til 1,8 i 2050.

Scenario III
Forudsætter et konstant totalantal i befolkningen i 1995 og 2050 (81,7 mill.). For at holde befolkningsstørrelsen kontant resulterer det i en betydeligt højere migration, i alt 17,8 mill. netto migrants, et total antal migranter mellem 1995 og 2050 forudsætter 324.000 migranter pr. år. Et sådant migrant-flow vil resultere i en befolkningsandel af 15-64 årige på 48,4 mill., og en ældregruppe, der stiger til 21,4 mill. D.v.s. 4,4 i 1995 og 2,3 i 2050. Og en befolkning på 82 mill. med 23 mill. (28 pct.) der vil være efter-1995-migranter eller deres efterkommere.

Scenario IV
Holder antal 15-64 årige konstant på 1995-niveauet 55,8 mill. indtil 2050. Det vil forudsætte 25,2 mill. migranter fra 1995 til 2050. Det er 458.000 pr. år. Resultatet vil være en befolkning på 92 mill. 2050 hvoraf 33 mill. (36 pct.) vil være post-1995-migranter og deres efterkommere. Her vokser antal forsørgere, de 15-64 årige, pr. ældre til 2,4 i 2050.

Scenario V
Her forudsættes forsøgelses-raten, de 15-64 årige mod de ældre, ikke at falde til under 3,0. Dette opnås uden immigration fra 1995-2015. 40,5 mill. immigranter forudsættes mellem 2015 og 2035, i gennemsnit 2,0 mill. pr. år i perioden. I 2050 vil 54,4, mill. (48 pct.) vil være immigranter eller efterkommere af et folketal på 113,2 mill.

Scenario VI
Forsørgelses-raten holdes konstant på 4,4 indtil 2050. Der forudsættes 188,5 mill. immigranter i perioden 1995-2050. 3,4 mill. immigranter pr. år. Totalbefolkningen vil udgøre 299 mill. i 2050. 80 pct. heraf vil være immigranter og deres efterkommere.

I Danmark vil denne information fra FN søges holdt skjult mest muligt, fordi ‘her i landet føder de udenlandske oprindelser danskere, så danskernes officielt oplyste fertilitet er et langt mindre problem her’.

IQ-forudsætningen vælter alle FN-scenario-resultater.

Det skal oplyses IQ-indekset eller intelligenskvotienten er videnskabeligt fuldstændigt anerkendt i United Kingdom og USA, hvorimod eliten på det europæiske fastland kun meget nødtvunget anerkender begrebet, der trodser lighedsideologien, og der gøres kun sjældent eller aldrig brug heraf. IQ-tests forekommer dog hyppigt ved ansættelsessamtaler i private virksomheder.

Arthur Robert Jensen (1923 – 2012) efterviste i sin bog ‘The g Factor’ (1998) at data godtgør, uanset etnisk oprindelse har individer med IQ mellem 70 og 90 højere kriminalitetsrater end individer med IQ herunder og også højere end individer med højere IQ end 90, med toppunkt for kriminalitetsraterne i intervallet fra 80 til 90.

Her kan siges at IQ-indflydelsen næppe er nået FN i tide.

Med IQ-gennemsnit på 90 eller derunder i en gruppe forventes højest 50% af individerne i gruppen egnede til uddannelse og arbejde. Herefter konkluderes, at de kan være taget hertil i blinde, for at føde børn, måske leve af velfærd eller de har overdrevne forventninger til mod- tagerlandet. At knap 55 pct. repræsenterer IQ-gennemsnit under IQ 90 i 2014 (se side 20 i 3. kilde lige under tabellen, diagram 19 A) vil øge kriminalitetsrisikoen/ udbredelsen af kriminaliteten som følge af indvandringen og samtidig mindske uddannelses- og arbejdsmarkeds- egnetheden yderligere på sigt i den samlede gruppe af udenlandsk oprindelse i Danmark, da andelen vokser. Gruppen vil udgøre mere end 62 pct. i 2072.

IQ-gennemsnittet i Tyskland falder fra 98,2 i 2015 til 90,4 i 2072, med 97,2 i 2025 og 93,9 i 2052 p.g.a. indvandringen. IQ-gennemsnittet falder således 7,8 IQ-points i 57 års-perioden 2015-2072. Blandt de udenlandske oprindelser fra 88,3 til 79,6. Erhvervsmulighederne vil forsvinde bl.a fordi knap halvdelen af folketallet i Tyskland ikke er egnede til uddannelse og arbejde om 57 år, hvis indvandringen var fortsat uændret, som før tsunamien begyndte i sommeren 2015. Andelen af udenlandsk herkomst vokser til 49 pct. af godt 105 mill. i alt i folketallet i 2072 forudsat at indvandringen fortsætter med uændret fordeling på oprindelserne.

Blandt de indvandrede og deres efterkommere med gennemsnittet IQ 79,7 vil i 2072 kun 25 pct. være egnede (jf. diagram 18, side 18 i Europa drives til Selvmord, kilde 3). Hele folketallet 103-105 mill. (mod status 2015: 81,2) viser IQ-gennemsnit 90,4 i 2072. Folketallet i Tyskland vil i 2072 være steget til 103-105 mill. fra det nuværende 81,2 mill. med 64,9 mill. tyskere . D.v.s. 105 mill*0,46 = 48,3 mill. eller 103 mill.* 0,37 = 38,1 mill. (andels-beregningerne er vist i kilde 3) velfærdskonsumenter foruden det øgede antal pensionister, der følger af den fortsatte aldring blandt tyskerne. Resultatet er, at folketallet er blevet 21,8-23,8 mill. højere med en langt større andel at forsørge. I 2015 var der officielt 6,2-7,5 mill. immigranter, der (ikke –of- ficielt) var ikke-egnede med IQ-gennemsnit 90,9 eller 88,2, afhængig af om alternativ 2 eller alternativ 3 vælges med henholdsvis i alt 11,8 og 16,3 mill. i alt af udenlandsk herkomst primo 2015. Forsørgelses-rater er således inferiøre at beskæftige sig med. I dag koster 1 mill. asylanter 42 mia. eur. pr. år. ifølge Dr. Udo Ulfkotte. Vi har udregnet de nuværende rene socialudbetalinger til indvandrerne og deres efterkommere i Tyskland til 131,4 mia. eur. pr. år (2011). Beregningsgrundlaget: Det tyske Arbejdsministerium offentliggjorde en undersøgelse i 2009, i følge hvilken mere end én ud af fire modtagere af ALG II (Hartz IV) har indvandrer- baggrund. Andel af alle Hartz IV-modtagere, der er indvandrere, var 28 procent i 2009. Ande- len af Hartz IV-modtagere i den samlede befolkning er kun 8 procent, inden for gruppen af indvandrere er den 19 procent. Kilde: http://www.sozialleistungen.info/news/20.11.2009-hartz-iv-anteil-der-zuwanderer-ueberdurchschnittlich-hoch/

Procentandel af udenlandsk herkomst uegnede til arbejdsmarked og uddannelse
ÅR 2015   2052   2072

DK 48,5 50,4  55,5
Ty  48,1 43,3  46,7
No  47,9  52,7 58,9
UK  55,6 55,0 46,9

I Danmark falder gennemsnitlig IQ svarende til i Norge, Tyskland og United Kingdom 1979-2072 på grund af indvandringen 4,5-6,5 IQ-point under afhængigt af de valgte fødselsrater til estimationen. Herved fjernes endegyldigt landets chance for at gøre sig gældende i nogen erhvervsudvikling betinget af konkurrencen på verdensmarkedet. Det fremgår af artiklen ’The decay of Western civilization: Double relaxed Darwinian Selection’ af professor emeritus dr. phil. Helmuth Nyborg, i april-nummeret 2011 af det britiske tidsskrift Personality and Individual Differences.

Kilder:

1. UN, Population replacement: http://www.un.org/esa/population/publications/migration/migration.htm

2. Germany: http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/replacement-chap4-d.pdf

3. Europa drives til Selvmord, 2. november 2014. http://www.lilliput-information.com/Europa-drives-til-Selvmord.pdf

4. David Coleman: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1692968/pdf/12028794.pdf

Foretrækker du gennemgangen i pdf-file: http://www.lilliput-information.com/aldring3.pdf

Foretrækker du pdf-file, som du kan sende i link til kontakter i udlandet: http://www.lilliput-information.com/engaldring3.pdf

Europe driven to Suicide, 2 November 2014 – ligeledes til kontakter i udlandet: http://www.lilliput-information.com/Europe-driven-to-Suicide.pdf

Supplement: https://danmark.wordpress.com/2016/08/14/immigrantboelgen-fortsaetter-europa-drives-til-selvmord-og-det-forsoeges-skjult-for-offentligheden/

En enkelt i FN sagde fra i 2008: https://danmark.wordpress.com/2017/04/10/fn-ansat-sagde-sin-mening-i-maj-2008-om-idiot-projektet-foreslaaet-af-samme-fn-i-2001-og-vi-kan-oplyse-hvad-han-skrev-selvom-linket-til-det-skrevne-naturligvis-er-fjernet/

Foreslå dette indlæg til dine kontakter

J. E. Vig, 5. april 2017

Older Posts »