Danmark

10. april 2017

FN-ANSAT SAGDE SIN MENING I MAJ 2008 OM IDIOT-PROJEKTET FORESLÅET AF SAMME FN I 2001 – OG VI KAN OPLYSE HVAD HAN SKREV, SELVOM LINKET TIL DET SKREVNE NATURLIGVIS ER FJERNET


ÉN ENKELT i FN SAGDE FRA OVER FOR PROJEKTET EUROPAS SELVMORD

22. august 2013 oplyste den britiske presse at EU ville modtage 50 mill. afrikanere, FN havde netop lokket EU til at give los på indvandringen i 2001. I sommeren 2015 satte Merkel så tsunamien igang:

Kæden af bekræftelser på denne udvikling er lang. Et enkelt led: 3. januar 2009 kunne vi læse, at med Lissabontraktaten har EU forpligtet sig til at aftage 50 millioner flere ikke-vestlige immigranter, endda 50 millioner afrikanske arbejdere, foruden de mindst 50 millioner, der allerede er sluset ind. Der er ligeledes skattefinansierede jobhvervningskontorer flere steder i Østeuropa, der skal invitere østeuropæere til Vesteuropa. Da beslutningen blev taget forventede alene Det Forenede Kongerige, UK, 400.000 flere ledige inden for de efterfølgende 6 måneder.
Kilde : http://www.express.co.uk/posts/view/78180/50million-invited-to-Europe

Der var én repræsentant for FN, der advarede således i 2008:

The news on UN, 22. maj 2008:

Excerpt from : http://www.ansamed.info/en/top/ME11.YAM18332.html

(selvfølgelig er linket nulstillet, så det var godt vi skrev af!)

“By Chiara De Felice (ANSAmed) – BRUSSELS, MAY 30 – The restrictive policies on immigration will be useless, the flows to Europe will increase because the southern Mediterranean coast will grow poorer and because the European Union still does not understand that it must stop focusing on trade and rather intervene to help the development. The United Nations send a strong and clear signal to Brussels: there is a risk of a mass exodus towards north in 2025…”

Det glædelige består i, at denne repræsentant for FN advarede os om i 2008, at vi skal sætte magthaverne i EU på plads eller fra styret. Han er nok blevet fyret nu. Det uhyggelige: vi siger ikke noget, hører ikke noget, ser ikke noget i 2013; heller ikke i 2017. Mindst 8-9 ud af 10 tænker som du.

laengeleverosset

I 2001 foreslog netop FN EU at modtage helt uoverskuelige antal, hvoraf halvdelen eller derunder ville være uegnede til arbejde og uddannelse:
https://danmark.wordpress.com/2017/04/08/efter-dette-kender-formalet-i-det-abne-der-er-helt-forfejlet/

Hvem finder vedkommende, så vi kan få et interview med ham/hende, der sagde fra?

Verdens bedste rugbrød, skivernes fordeling svarer til milliardernes deling


Jo, vi forsøger at lære den næste generation om rugbrød og milliarder; her med et fødselsdagskort til fødselaren, nu 12 år, der i en alder af 5 år uopfordret meddelte følgende ved frokosten: “Moar, det er verdens bedste rugbrød vi får her.” … så noget kan vi.

Velfærdsbudgettet deles således mellem ikke-vestlige (11,4 pct. alternativ 12,7 pct. folketalsandel) og andre i Danmark:

Vi forudsætter fortsat overtyngden 3,47 gange for ikke-vestlige jfr. Velfærdskommissionens oplysninger i 2005 i ‘Fremtidens Velfærd og Globalisering’, side 26, hvor skattebetalingerne er medindregnet, og gruppen ikke-vestlige fastlægges her i to alternative befolkningsandele:

pris3
257,5 mia. kr. i 2015: 11,4 piger skal dele 834,3 æbler med 88,6 drenge, og pigerne (‘de ikke-vestlige’) skal hver især have 3,47 gange flere æbler end hver af drengene: 11,4 + 88,6 = 100

Hver gang en dreng får 1 æble får en pige 3,47 æbler: (11,4 * 3,47) + (88,6 * 1) = 128,158. Hvor mange gange kan denne deling foregå?

Svar: 834,3/128,158 = 6,509933051 gange

D.v.s. pigerne får i alt: 6,509933051 * 3,47 * 11,4 = 257,5 æbler eller ikke-vestlige forbruger 257,5 milliarder velfærdskroner i 2015

Også besparelser i Norge og Sverige – og hvad er prisen der

Foreslå dette indlæg til dine kontakter

Verdens bedste rugbrød er 3 gange billigere end det færdigkøbte: https://danmark.wordpress.com/2009/04/30/tre-gange-bedre-og-tre-gange-billigere-hjemmelavet-rugbroed-med-surdej/