Danmark

31. marts 2016

PROFESSOR HELMUTH NYBORG ER FRIFUNDET


lilli

Professor Helmuth Nyborg blev af et statsligt Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) dømt videnskabelig  uredelig efter en to års sagsbehandling 28. oktober 2013. Der havde bl.a. været påstande om plagiat fra Helmuth Nyborgs side og Ebbe Vig var blevet betegnet ghostwriter (spøgelsesforfatter) af indklagerne.

Den 30. marts 2016 faldt landsretsdommen (5 år efter offentliggørelsen af den omhandlende artikel). Professor Helmuth Nyborgs artikel, der var anstødsdelen, har titlen ‘Den vestlige civilisations forfald’ alene p.g.a. indvandringen, der får det gennemsnitlige intelligens-niveau i Danmark reduceret til under egnetheden til arbejde og uddannelse.

Helmuth Nyborg havde bl.a. undladt at angive Ebbe Vig som medforfatter til artiklen, hævdede UVVU. Faktum er at der ikke fandtes en medforfatter, og at Ebbe Vig flere gange havde afvist at optræde som sådan. I øvrigt kunne Ebbe Vig’s alternative befolkningsmodel bestemt ikke begrunde noget medforfatterskab, fordi denne alternative befolkningsmodel netop ikke var anerkendt i 2010, da artiklen blev til. Først i UVVU-dommen den 28. oktober 2013 lød det: “…Metodevalget falder indenfor forfatterens råderum i forbindelse med videnskabeligt arbejde. UVVU fandt valget af befolkningsmodel tilstrækkeligt oplyst og derfor var der ikke tale om et brud på god videnskabelig praksis…”

Forinden havde fire førende internationale forskere vurderet artiklens videnskabelige og etiske kvalitet. Artiklen bragtes i april-nummeret 2011 i det britiske tidsskrift ‘Personality and Individual Differences’ for udgiveren, det internationale forlag Elsevier i London. Denne komite fandt artiklen med den engelske titel ‘The decay of Western civilization: Double relaxed Darwinian Selection’ i orden den 12. marts 2015: https://lesacreduprintemps19.files.wordpress.com/2011/04/nyborg-2011-the-decay-of-western-civilization-double-relaxed-darwinian-selection.pdf

30. marts 2016 frifandtes Helmuth Nyborg endelig ved Landsretten i Viborg efter fem år. Statens UVVU dømtes til at betale sagens omkostninger kr. 200.500.

29. marts 2016

FORDELINGEN VISES TYDELIGT I TYSKLAND. I DANMARK SKJULES DEN FORTSAT


Det er desværre historieskrivning, når de sociale udgifter i Danmark kan beskrives fordelt som nedenfor. Det er ikke fordi fordelingen er ændret væsentligt. Fordi jeg har bragt disse ubekvemme oplysninger om fordelingen, er det ikke længere muligt at ajourføre med de nyeste tal.

Det er forsat en stor hemmelighed for befolkningen

22. november 2011 kunne vi aflæse data hos Danmarks Statistik


I Tyskland konsumerede indvandrerne for 28 pct. (- 30 pct.) af samtlige socialudgifter (i 2011), og var dermed 3-3,2 gange tungere. Det vistes fornylig utvetydigt på tysk blog med mere end 50.000 daglige besøgende. De 239,76 mia. eur. i Tyskland  i 2016 (excl. tsunamien) var ej heller forbigået. Fordelingen oplystes oprindeligt af de tyske myndigheder selv (se linket ved 28 pct.). I Danmark blev det med 3,47 hyppigere for ikke-vestlige (oplyst af Velfærdskommissionen nedsat af det offentlige) og ca. 30 pct. af samtlige velfærdsudgifter.

De sidste 30 pct. måtte vi selv udregne under forskellige forudsætningerne om, hvor mange der har fast ophold her, for det står også hen, og har gjort det de sidste 25 år. Tællesystemet er bevidst blevet gjort ukorrekt for ‘at sikre at oprindelsen’ kan ændres med et brev fra Folketingets Indfødsretsudvalg. Så skjules bl. a. mange af de udenlandskes fødsler og kan benævnes danske i stedet. Det er rigtig smart, men ikke smart nok.

25 pct. * 354,39 = 88,6 mia. kr. i sociale udgifter i 2010 oplyst med overtyngden angivet af Arbejdsmarkedsstyrelsen og Danmarks Statistik. Her fjernede man naturligvis også smart oplysningerne, jeg havde brugt i befolkningens tjeneste. Men jeg havde gemt figuren med orange og sorte søjler, som de ansvarlige havde brugt til illustration på det fjernede link. Den ser du på mit link ovenfor til de 25 pct.

Velfærdsudgifterne omfatter andet end de sociale udgifter. I alt udgjorde velfærdsudgifterne 752 mia. kr. i 2010.

I 2016 forventes velfærdsudgifterne af blive 838,3 mia. kr. i alt i Danmark, steget med 86,3 mia. kr.  siden 2010. Det betyder med en større andel af ikke-vestlige at 33,5 pct. af 838,3 eller mindst 280,8 mia. kr. kan forventes brugt på ikke-vestlige i 2016. Her er ikke medregnet en lang række særomkostninger, der ikke er fælles for ikke-vestlige og andre.

Flere alternativer: https://danmark.wordpress.com/2015/10/29/velfaerdens-fordeling/

J. E. Vig, cand. oecon., 29. marts 2016

28. marts 2016

Tysklands Merkel til vælgerne: “Ingen ændringer i indvandringspolitikken”


http://michael-mannheimer.net/2016/03/18/gewusst-2012-verlieh-joachim-gauck-das-bundesverdienstkreuz-an-frauke-petry/Tysklands Merkel til vælgerne: “Ingen ændringer i indvandringspolitikken”

“Tektonisk forandring i Tysklands politiske landskab”

af Soeren Kern  •  28. Marts 2016

  • Kansler Angela Merkels migrationspolitik skaber sikkerhedsmæssig ravage i Tyskland, hvor hovedsagelig muslimske migranter voldtager og overfalder kvinder og børn, praktisk taget ustraffet.
  • Merkels parti led nederlag i to af de tre delstater, som afholdt regionale valg den 13. marts. I modsætning hertil steg Alternative für Deutschland (AfD) — et nydannet anti-establishmentparti, som fører kampagne imod Merkels liberale migrationspolitik — til tocifrede stemmetal i alle tre stater.
  • Den politiske og mediemæssige elite bygger op til en flere måneder lang kampagne for at delegitimere AfD’s vælgere som brandstiftere, højrefløjsekstremister, fascister, nazister, populister og xenofober.
  • Vicekansler Sigmar Gabriel har opfordret den tyske efterretningstjeneste til at begynde at overvåge AfD, antagelig i et forsøg på at lukke munden på kritikerne af regeringens migrationspolitik. Gabriel har også opfordret Tyskland til at modtage endnu flere migranter ved at flyve dem direkte ind i landet via en luftbro fra Mellemøsten.

1515

Ved de seneste delstatsvalg led CDU, den tyske kansler Angela Merkels (t.v.) parti, store tab til det nystartede anti-establishmentparti Alternative für Deutschland, ledet af Frauke Petry (t.h.).

Den tyske kansler, Angela Merkel, har svoret at ville fortsætte sin åben-dør migrationspolitik — på trods af de store tab ved regionalvalgene, som i brede kredse blev betragtet som en afstemning netop om denne politik.

Merkels parti, Christlich Demokratische Union (CDU), led nederlag i to af de tre delstater, som afholdt valg den 13. marts. I modsætning hertil steg Alternative für Deutschland (AfD) — et nystartet anti-establishmentparti, som fører kampagne imod Merkels liberale migrationspolitik — til tocifrede stemmetal i alle tre delstater: Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz og Sachsen-Anhalt.

Fortsæt læsningen af artiklen

——–

I 2012 så det anderledes ud:http://michael-mannheimer.net/2016/03/18/gewusst-2012-verlieh-joachim-gauck-das-bundesverdienstkreuz-an-frauke-petry/

Frauke-Petry-Bundesverdienstkreuz

27. marts 2016

Historien bag dine børns Fremtid


Historien bag dine børns Fremtid

Indhold:

Europas seneste historiske udvikling: 3

Hvad der rent faktisk skete med økonomien i Danmark 1960-2005: 5

Hvordan begyndte indvandringen til Danmark: 9

Generelle udvikling i 1920’erne og nu: 13

Går vi 40 år frem fra 1944, så kan vi se noget af systemets virkemåde: 17

Reaktioner på pengeplanerne og handel med fjenden: 30

Det er gået meget tilbage med mentaltilstanden: 39

Uvidenheden og svækkelserne udnyttes straks af medierne: 44

Tre illustrative eksempler fra virkeligheden i gammelverdenen:46

Ad menneskeskabte klimaændringer a propos Solen: 48

De lidt større linier: 49

Relativ sandhed ramte demografitoppen og Danmarks Statistik: 55

Resultaterne af Danmarks Statistiks fremskrivninger er lidt tragikomiske: 58

Status efter vort seneste ajourføringer af den forventede udvikling: 67

Historieløst samfund byggende på skattefinansieret velfærd, men uden indtægter: 68

Velfærd, indvandring og real vækst: 74

At der satses på fred kan man nemt blive tvivl om: 80

Finanskrisen: 81

Menneskeskabt klima: 84

Det globale Netværk: 86

Europa drives til Selvmord: 91

EU planlagt fra begyndelse at blive en forbundsstat: 93

I 1995 med en enkelte tilføjelse i 1999 skrev jeg om udviklingen set fra Danmark: 101

Europa tæt på bankerot 2015 uanset indvandringen og med en uegnet Euro-valuta: 105

Euro kan blive Unionens endeligt: 106

Sprogligt dominerende styrer udviklingen – med retorik, der også lagde Hellas øde: 111

Reelle valutakurser og statsgælden bestemmer: 114

Kapitalisation og historiske gentagelser: 118

 

Gennemgangen er er nu på 148 sider

Her er gennemgangen: http://freepdfhosting.com/690c7752ba.pdf

 

25. marts 2016

4. punkt i Tyrkiet-EU-aftalen er skæbnesvanger


http://www.huffingtonpost.de/2016/03/23/stordarum-werden-auch-weiterhin-hundertausende-fluchtlinge-nach-deutschland-kommen_n_9529466.html?1458729251

“Eigentlich soll das EU-Türkei-Abkommen die Zahl der Flüchtlinge, die in die EU kommen, deutlich absenken. Doch nun wird immer klarer: Auch künftig werden sehr wahrscheinlich hunderttausende Flüchtlinge nach Deutschland kommen – ein großer Teil dann allerdings legal.

Grund dafür ist ein bislang in der Öffentlichkeit fast völlig unbekannter Passus des EU-Türkei-Abkommens. Wie die „Süddeutsche Zeitung“ berichtet, heißt es in Punkt 4 der Vereinbarung: “Wenn die irregulären Überfahrten von der Türkei in die EU gestoppt oder zumindest substanziell und nachhaltig reduziert wurden, wird ein ,Freiwilliges Humanitäres Aufnahmesystem’ aktiviert. Dazu tragen die EU-Mitgliedstaaten freiwillig bei.“…”

22. marts 2016

Sharia-lov eller én lov for alle?


Sharia-lov eller én lov for alle?

af Denis MacEoin  •  22. Marts 2016

  • Her er det omdrejningspunkt, hvorom så meget af problemet kredser: troen på, at islamisk lov har al mulig ret til at blive udfoldet i praksis i ikke-muslimske lande, og en insisteren på, at et parallelt lovsystem, trods uligheden, kan fungere ved siden af den civil- og kriminallov, som følges af flertallet af et lands borgere.
  • Salafismen er en form for islam, som insisterer på relevansen af alt, hvad Muhammed eller hans fæller har sagt eller gjort, og som ikke tåler nogen tilpasning til skiftende tider og ingen anerkendelse af demokratiet eller menneskeskabte love.
  • Det største udtryk for denne manglende vilje til at lade sig integrere, ja faktisk den bestemte nægtelse af at gøre noget sådant, findes måske i de godt 750 muslimsk dominerede no-go-zoner i Frankrig, som politiet, brandvæsenet og andre repræsentanter for den sociale orden ikke tør gå ind i af frygt for at udløse optøjer og angreb. Tilsvarende zoner findes i dag i andre europæiske lande, især Sverige og Tyskland. Ifølge den britiske folketælling fra 2011 findes der mere end 100 muslimske enklaver i landet.

1507

De to muslimske lærde Yusuf al-Qaradawi (t.v.) og Taha Jabir al-Alwani (t.h.) udviklede en ny form for islamisk “jurisprudens for minoriteter,”
som til dels beskæftiger sig med, hvorvidt ikke-muslimske lande med store muslimske mindretal stadig skal opfattes som “Krigens Hus.”
  • Med millioner af muslimer strømmende ind i Europa, nogle fra Syrien, andre så langt væk fra som Afghanistan og det afrikanske sub-Sahara, oplever flere lande allerede omfattende grader af socialt sammenbrud. Flere artikler har gjort rede for de udfordringer, der præger lande som Sverige og Tyskland. Disse udfordringer har en socioøkonomisk karakter: hvordan indkvarterer man så store tilstrømninger af migranter; voksende udgifter til deres logi, mad og sociale ydelser; udgifter på grund af et stigende antal politiopgaver imod den tiltagende lovløshed i visse områder. Hvis migranterne bliver ved med at komme ind i EU-landene i det nuværende omfang, vil disse omkostninger sandsynligvis stige voldsomt; nogle lande, såsom Ungarn, har allerede oplevet, hvor stærkt uproduktiv og selvdestruktiv Europas modtagelse af snart sagt enhver, der når dets grænser, har været.

Fortsæt læsningen af artiklen

DI ER 8-10 ÅR BAGEFTER: HELE UDDANNELSES- OG UNDERVISNINGSEKTOREN SKAL TOTALT OMKALFATRES


sixtant

22. marts 2016 råber Dansk Arbejdsgiverforening op om, at alarmklokkerne lyder: 74,2 pct. af en ungdomsårgang søger til det i 2005 ved døden afgåede gymnasium med de 200 linier at vælge imellem og kun 16,4 pct. søger til erhvervsskolerne. Disse ‘vagt i gevær’-råb kommer altid for sent. DI er hver gang mindst 8-10 år bagefter.

Præcis 9 år forsinket (fra den 12. november 2006) kom DI den 11. november 2015 med meldingen, at det er tæt på at være en fiasko med flygtninge og deres ikke-arbejde, og at det bliver værre for hver dag, der kommer flere ind i landet. Vi bruger mange penge og ressourcer på integrationsprogrammet.

12. november 2006 var det derimod en skandale med flygtninges resultater i skolerne og i uddannelserne, hævdede Dansk Arbejdsgiverforening og Velfærdskommissionen i den bedste sendetid på TV2, men nu var det så i 2015 ved at være en fiasko med flygtninge og deres arbejde, og det blev værre for hver dag, der kommer flere ind i landet.

En skandale mener vi har været en fiasko – det stik modsatte af succes -, men i tillæg har fiaskoen fået tilført f.eks. prædikatet pinligt efterfølgende for at blive en skandale. Men her får vi udviklingen i den omvendte rækkefølge fra virksomheds-organerne.

Det er en katastrofe!

Hvad kommer efter KATASTROFE, vor betegnelse for 10 år siden, er svært at sige

Velfærdskommissionen efterviste allerede i marts 2005, at indvandrere og deres efterkommere i gennemsnit er 3-3,5 gange så ofte/så meget ved de offentlige kasser og hos de offentlige velfærdsmedarbejdere, opregnet i kroner som privatforbrug og offentlig serviceforbrug under hensyntagen til skattebetalingerne.

At IQ-gennemsnittet er 88,8 blandt indvandrerne og deres børn pr. 1. januar 2016 gør at mere end halvdelen er uegnede til uddannelse og arbejde i Danmark. Det er i øvrigt hvad vi ser i praksis. IQ-gennemsnit på eller under 90 betyder at halvdelen eller mere er uegnede. Derfor forbruges 30-35 pct. af velfærdsudgifterne i Danmark på netop indvandrerne og deres børn. Det er ikke ny viden. Den har foreligget siden 2010 uden nogen i toppen gad eller kunne forstå konsekvensen af 3-3,5 gange mere og simpel forholdsregning.

Uden masseindvandringen havde ikke-vestlige ikke konsumeret 28 pct. af det tyske velfærdsbudget (2011), mindst 30-35 pct. af velfærdsbudgettet i Danmark 2010, jfr. tabellen ovenfor og 29,7 pct. af alle offentlige udgifter (2001) i Sverige. I 2012 var andelen i Sverige blevet til 57% samtlige socialbidrag.

Vi har svært at vide om de er helt uvidende om ordenes betydning også i organerne, eller om DI her blot går ud fra, at befolkningen er super-tumpet. Måske sker det hele på beregning. For 25 år siden: 1990: “Kun 5 pct. af de fremmede, der kommer til Europa er reelle flygtninge. Resten, de 95 pct., er almindelige indvandrere.”[I flg. FN’s Flygtningehøjkommissariat’s Jonas Widgrens oplysninger i 1990, og i flg. flere flygtningeeksperters udtalelser]. Og i 1990 var IQ-gennemsnittet blandt indvandrerne og deres børn med ophold i DK 90,3. Nu er det 88,8, men vi kommer endnu længere ned og væk fra egnetheden som tiden går.

Med folkeskolen så vi straks (efter 9.z) efter påvisningen af kinesernes altdominerende overlegenhed i alt, at inklusion blev besluttet med mestendels retarderede børn i den almindelige folkeskoles klasser. Man lod selvfølgelig debatten og forargelsen over de danske skoleresultater dø hen først, men allerede et halv år efter indførtes inklusion overalt i EU.

Det skal oplyses IQ-indekset eller intelligenskvotienten er videnskabeligt fuldstændigt anerkendt i United Kingdom og USA, hvorimod eliten på det europæiske fastland kun meget nødtvunget anerkender begrebet, der trodser lighedsideologien, og der gøres kun sjældent eller aldrig brug heraf. IQ-tests forekommer dog hyppigt ved ansættelsessamtaler i private virksomheder, Dansk Industri.

Så fik vi PISA Etnisk 2012 1)

Vi kan oplyse at flere uafhængige førstehåndsvidner klart beskriver seminarieuddannelsen i dag som en art farce i stilen ‘Gæt og Grimmasser’, hvor alle de smarte, virkelighedsfjerne pædagogiske metoder gøres til ét stort teoretisk miskmask med især skyldig inddragelse af sindelagsteori-stumper, diskurs-teori-stumper o.lign. Diskursteoriens indsigter anvendes til at blotlægge oprinde-lige diskurser (idealer/koder). Diskursorden betegner totaliteten af diskursive praksis ser inden for institutioner eller samfund og deres indbyrdes forhold.

Man lærer at lave børnene om efter ideologien, man modtager i langt mindre omfang undervisning i og formidling af gyldige og brugbare færdigheder. Her er også kilden til de mange afvigende og såkaldt psykisk syge skolebørn.

Post- eller transmodernister, der også styrer hvad der skal læres på seminarierne “udtrykker stor tvivl om muligheden for nå til universielle objektive sandheder, afviser kunstigt skarpe modsætninger og finder fornøjelse i den iboende ironi især i sproget og livet”. Blandt fakkelbærerne for 68-generationens sindelagsteorier skal især fremhæves Jürgen Habermas, Herbert Marcuse og andre repræsentanter for den sindelagstotalitære Frankfurterskolen. Men senest er grundlaget udvidet betydeligt med bl.a. Foucault, Derrida, Lyotard, Rorty, Haraway,  and Cixous.

Vor korte version: Ideologisk teoretiserende cirkelsnak på bekostning af viden og færdigheder. Ingenting er og alting flyder frit og er lige godt bortset fra holdningen, der kan bringe dig mod eller væk fra de videregående godkendelser.

Flere skoler foretrækker i dag lærere, der ikke har frekventeret et seminarium, og folkeskolelærerne flygter fra de skoler, der blevet ødelagt af deres egene bærende principper for dette og hint.

JP-Kronik: Den gymnasiale katastrofe, 18. august 2006: Ole Witt-Hansen, lektor, Greve : “..Før 1966 havde alle matematiske studenter matematik og fysik på højeste niveau, svarende til over 50 % af en årgang. Efter 1988 er det gået støt tilbage, således at der ifølge undervisningsministeriets egen statistik nu kun er 4%, der har valgt matematik og fysik på A-niveau i 2006..”

Det drejer sig om at generobre hele uddannelses- og undervisningssektoren. En total omkalfatring af hele området. Ikke et adgangskrav med karaktererne 2 eller 4 i dansk, matematik og naturfag, men 8-9 i gennemsnit skal kravet være til gymnasiet. Indtaget skal reduceres til 15-20 pct. af indtaget i dag og antallet af linier skal reduceres fra ca. 200 til 3-4. Resten af ungdoms-årgangen skal tilbage til mesterlæren med mindst 6 i gennemsnit i dansk, matematik og naturfag. Alt dette forudsætter, at disciplinen genindføres i skolerne og lærerstaben udskiftes med nye fra et nyt seminarium. Det Pædagogiske Universitet, hvorfra virussen stammer, nedlægges sammen med 4 universiteter og adskillige gymnasier.

 

1) Side 23-24: “…PISA-skalaen i matematik opdeles i syv forskellige niveauer alt efter matematikfærdigheder gående fra første niveau: under niveau 1, til øverste niveau: niveau 6. Elever med en score under niveau 2 betegnes som lavt præsterende elever, mens elever med en score over niveau 4 betegnes som højt præsterende elever…”

“Tabel 2.4 (side 24) viser, hvor mange procent af eleverne uden og med indvandrerbaggrund, der i 2012 ligger på de laveste og højeste præstations-niveauer i matematik.”

“…Det fremgår, at de danske elever uden indvandrerbaggrund klarer sig bedst med godt 13 % af eleverne under niveau 2. For andengenerations-indvandrere er det ca. 39 % af eleverne, der ligger under niveau 2, hvilket også er tilfældet for indvandrerelever, der taler dansk i hjemmet. For førstegenerationsindvandrereleverne scorer knap halvdelen (48,6 %) under niveau 2. Der er med andre ord ca. tre gange så mange af andenge-nerationsindvandrerne, der ligger under niveau 2, end elever uden indvandrerbaggrund…”

3-4 gange synes magisk, men det er ikke magisk.

21. marts 2016

Germany’s Merkel to Voters: “No Change to Migration Policy”


“…Chancellor Angela Merkel ‘s migration policy is causing security mayhem in Germany, where mostly Muslim migrants are raping and assaulting women and children with virtual impunity.

Merkel’s party was defeated in two out of the three federal states voting in March 13 regional elections. By contrast, the Alternative for Germany (AfD) — an upstart anti-establishment party campaigning against Merkel’s liberal migration policy — surged to double-digit results in all three states.

Political and media elites are ramping up a months-long campaign to delegitimize AfD voters as agitators, arsonists, far-right extremists, fascists, Nazis, populists and xenophobes.

Vice Chancellor Sigmar Gabriel has called on German intelligence to begin monitoring the AfD, presumably in an effort to silence critics of the government’s migration policy. Gabriel has called for Germany to take in even more migrants by airlifting them into the country directly from the Middle East.

German Chancellor Angela Merkel has vowed to continue her open-door migration policy — despite heavy losses in regional elections that were widely regarded as a referendum on that very policy…”

Read more at http://www.gatestoneinstitute.org/7644/germany-elections-migration-policy#PiCPyZ7HsFrdlbRg.99

or on: http://www.breakingisraelnews.com/63964/germanys-merkel-to-voters-no-change-to-migration-policy-tectonic-shift-in-political-landscape-of-germany-opinion/?utm_source=Breaking+Israel+News&utm_campaign=efb9333b5d-BIN_evening_3_16&utm_medium=email&utm_term=0_b6d3627f72-efb9333b5d-86822545#GCY42bZdbXleBjUV.97

Hannover/Burgdorf Germany 14.03.2016 – “Kriegsflüchtlinge” machen Militärübungen – kort video

Filed under: Crimes, Immigrants, Immigration, Islam, Jihad — Tags: , , , — Jørn @ 09:53

Hvad mon der foregår?

HVEM EJER VIRKSOMHEDERNE I TYSKLAND … OG I DANMARK?

Filed under: Arabization, Economics, Free Speech, NEW ALLIANCES — Jørn @ 09:33

Det skriver Handelsblatt i dag. Vi har ikke haft adgang til resten af artiklen:

…Nu får VW også problemer med sin egen storaktionær, Qatar Holding, der ejer 17 procent af VW. Qatarerne har oprindeligt investeret mere end fem milliarder euro i Volkswagen-aktier – og har på papiret mistet omkring halvdelen af dem. Akbar Al Baker, den vigtigste professionelle, hvis hovedbeskæftigelse er chef for Qatar Airways og siden maj 2015 i VW bestyrelse, bliver utålmodig. Han forventede en ny virksomhedsstrategi, men i Wolfsburg skændes fagforeninger og forvaltning med hinanden om fortiden…”

———————

Det kunne være yderst relevant at få oplyst, hvorledes ejerforholdene fordeler sig i virksomheder. Vi har forsøgt for år tilbage, men uden resultat.

 

Older Posts »