Danmark

1. september 2018

Told begrænser samhandelen – kun ved tiltag der kan få samhandelspartneren til at ændre politik har det nogen mening – EU kører fortsat med toldgrænser, der nu måske rammer engelske varer også

Filed under: Danmark, Economics, Education, folkeskolen, Free Speech, Skat, skoler — Tags: , — Jørn @ 07:22

På det seneste har vi kunnet få den opfattelse at told var noget Præsident Trump havde indført. Der er simpelt et hav toldsatser og afgifter på samhandelen mellem de største samhandelspartnere. Og EU har 12 pct. told på alt fra lande uden for EU.

Tag import fra USA. I følge http://www.toldpriser.dk/toldregler

Lad os sige at du køber noget tøj i USA til en pris på 1.500 kr,

Du skal betale 50 kr. for at få varen sendt hjem til Danmark og toldsatsen for fx. cowboybukser og jeans er på 12%.

Regnestykke ser derfor således ud:

Tolden udgør 12% af varens værdi og porto dvs. (1.500 kr. + 50 kr)*0,12 = 186 kr.

Momsen udgør 25% af varens værdi + porto + told, dvs. (1500 + 50 + 186)*0,25 = 434 kr.
Dertil lægges importgebyret på 160 kr.

Du vil altså blive opkrævet 780 kr fra SKAT og Post Danmark for at få varen til Danmark.

Når tøjet ligger hjemme på dit dørtrin har du altså betalt:

Pris for varen: 1500,-

Fragt: 50,-

Told: 186,-

Moms: 434,-

Importgebyr: 160,-

I alt: 2325,- inkl, told på varen, porto og told på portoen samt moms på alle tre plus importgebyr.

Sådan bliver det muligvis med varer fra England også. og det slår stærkest igennem med told/afgift-trafikken på importerede varer til videreforarbejdning.

Europa har langt mindre gang i hjulene i den indtjenende sektor end USA, hvor Præsident Donald Trump netop har nedsat indkomstskatten betydeligt, så måske Europa snart begynder at vågne op.

Bemærk: Der tillægges moms af tolden – afgift på afgift. Det samme er tilfældet, når der afregnes for dit elforbrug,

 

Da ingen andre danske medier eller blogge bringer denne information, ville det være fremmende om du sendte den til dine kontakter:

Foreslå dette indlæg til dine kontakter

 

30. juli 2018

Mine to-tre yndlings-aversioner tjener det hvide ud af øjnene, to af dem betaler ikke dansk skat, men har tjent pengene her, da ingen andre gider dem

Filed under: Culture, Danmark, folkeskolen, Skat, skoler — Jørn @ 12:37

19. marts 2018

VI FORSTÅR NÆSTEN INTET AF DET ANDERS FRA ANS KOMMER MED


Vi forstår næsten intet af det Anders fra Ans kommer med i disse dage i medierne, hvis det ikke er eller skal forestille en slags erkendelse af at være blevet klogere nu end tidligere. Når der ingen indrømmelser kommer, fremstår det som et angreb… men mod hvem? Udnævnt til generalsekretær for NATO 4. april 2009 (med virkning fra 1. august 2009 – 30. september 2014) efter at have tilhørt den danske og europæiske elite som den længst siddende danske statsminister fra Venstre (november 2001 to april 2009) og den eneste, der har siddet i tre på hinanden følgende valgperioder. Vi husker i tiden før også forslaget om det momsfrie rugbrød, der gav titlen ‘rugbrødsministeren’, medens han tidligt i sin politiske karriere stod for ‘den uhyre komplicerede, finanspolitiske side’ som skattens minister.

30. august 2010 – Italiens statsminister Silvio Berlusconi møder Muammar Gaddafi med formålet, forretningsaftaler, også om flygtninge. 18. marts. 2011 – Frankrig, Storbritannien og arabiske allierede kan blive nødt til at begynde krigen (skrev Berlingske 1.) mod Libyen alene (medierne foregriber hermed krigen, naturligvis). 24. marts 2011 – NATO-generalsekretæren glæder sig over FN-mandatet, men får svært ved at skabe enighed i alliancen. NATO overtager ansvaret i Libyen. Danmark sender de første F16 bombefly med 923 bombninger.

Italien var forlængst faldet af, fordi Silvio Berlusconi havde en aftale med Gaddafi om at begrænse/stoppe flygtningestrømmen til et Italien med en forfærdelig lang kystlinie.

Men nej, Italien skulle overrendes, og NATO skulle angribe, det skrev medierne.

Så kom vi til resten af Europa.

Journalister manipulerer os til gavn for magthaverne.

Har De også på fornemmelsen, at De ofte bliver manipuleret og løjet for af medierne? Så er De ligesom de fleste tyskere. Indtil nu er det blevet betragtet som “konspirationsteori”, som de vigtigste medier manipulerer os borgere med propaganda teknikker specifikt. Nu afslørede en insider, hvad der virkelig sker bag kulisserne.

Kunne man forestille sig en russisk journalist spørge på dansk tv til blot udbredelsen af nepotisme i Danmarks Radio og i Folketinget med samme frimodighed som  dansk journalist i går på DR2 spurgte ung russisk studerende om korruptionen i Rusland?

Journalist UDO Ulfkotte skammede sig dog til sin død over, at han arbejdede 17 år for Frankfurter Allgemeine Zeitung. Før forfatteren afslører hemmelige netværk af magt, udøver han konsekvent selvkritik. Han dokumenterer her for første gang, hvorledes han blev smurt for sin dækning i FAZ og via korruption blev forfremmet … “

Læs: https://danmark.wordpress.com/2015/08/15/insider-igennem-17-aar-udo-ulfkotte-journalister-er-ofte-koebt/

Vi er ikke tvivl mere om det såkaldte demokrati-diletanteri der foregår omkring Eliten og bedraget fra den af os, dækorganisationerne og de usynlige tråde, der aldrig vises på forræder-TV. Måske har vi fulgt bedre med end du…. Anders fra Ans.

Siden fik vi FN, EU og Super-marionet Merkel.

HVEM TRANSPORTERER ‘DE FLYGTENDE’ GENNEM ØRKENEN TIL LIBYEN

Da ingen andre danske medier eller blogge bringer denne information, ville det være fremmende om du sendte den til dine kontakter:
Foreslå dette indlæg til dine kontakter

Alt det har europæerne absolut intet ansvar for.

Det er Elitens projekt det hele.

  1. https://www.b.dk/globalt/nato-lande-uenige-om-angreb-paa-gaddafi

17. marts 2018

Forbundsregeringen støtter illegale i at overføre svigagtig socialhjælp til udlandet – Bundesregierung unterstützt Illegale beim Transfer ergaunerter Sozialhilfe ins Ausland


Kilde: 13. marts 2018:https://marbec14.wordpress.com/2018/03/13/aufgedeckt-bundesregierung-unterstuetzt-illegale-beim-transfer-ergaunerter-sozialhilfe-ins-ausland/

‘Mange højtuddannede personer fra andre lande kommer til Tyskland for at arbejde her. De sender så en del af deres tjente penge hjem til deres familier’. Det er sådan de ledende politikere ønsker at berette for os. Men i sandhed overføres hvert år astronomiske beløb ud af Tyskland ud af statens tolererede og tilbage bliver subsidierede social velfærdssvindel. Og den alvorligt forbryderiske forbundsregering med Angela Merkel støtter også de ulovlige indvandrere i at gøre disse pengeoverførsler så billigt som muligt.

Det faktum, at mange indvandrere, der modtager sociale ydelser i Tyskland, og sender betydelige andele af disse penge til deres hjemlande, er ikke nye. Uanset om de opholder sig lovligt eller ulovligt i forbundsrepublikken Tyskland, så finansierer den tyske skatteyder denne trafik.

——————————————————–

Vil du kende andelen af alle de tyske sociale ydelser der går til de tilstrømmende, så læses du det her på dansk:

https://danmark.wordpress.com/2015/10/13/tyskland-og-danmark-2010-2011-velfaerdsudgifter-til-immigranter-koerte-naesten-helt-ens-men-2015/

og her på tysk – UND HIER AUF DEUTSCH:

https://transeurabia.wordpress.com/2015/10/23/social-leistungen-deutschlands-kostet-240-mia-eur-pro-jahr-von-2016/

En lignende trafik kører naturligvis i Danmark.

 

25. februar 2018

15 linier: Antallet af indvandrere og deres børn nu og i de resterende år med dansk flertal, og hvorledes det fjerner landets erhvervsevne


Selvom TV aldrig omtaler konsekvenserne af indvandrerne på velfærd – så er

der alligevel et uoverstigeligt problem

Vor model viser 1.038.700 indvandrere og deres børn havde fast bopæl og personnummer i Danmark pr. 1. januar 2018. Af disse var 79 pct. indvandrere og børn, der stammer fra lande/områder med gennemsnitligt lavere IQ end danskernes IQ 97,4 og 62 pct fra IQ-gennemsnit på eller under 90.

Andelen fra muslimske dominerede lande/områder er 65,1 pct. eller 676.200 i alt. [Antallet af muslimer kan ikke efter lovene opgøres i noget vestligt land, fordi religiøst tilhørsforhold ikke må registreres. Dette er gældende, uanset hvad man måtte læse eller høre andet sted].

I år 2057 viser prognosemodellen danskerne og indvandrerne med lige store andele (d,v.s. halvt af hvert). Indvandrernes og deres børns antal er 3.947.000 i år 2057, og det er så halvdelen af folketallet. Af indvandrerne og deres børn vil mere end 2/3 stamme fra muslimsk dominerede lande/områder.

Det altafgørende er 67,4 pct. med gennemsnitlig IQ på eller under 90 i 2057, hvoraf halvdelen ikke vil være i stand til at tilfredsstille arbejdsmarkedet og også uddannelsesegnetheden er der ikke for halvdelen af 67,4 pct. Dette har som sikker konsekvens, at 1.330.000 foruden de danske modtagere af velfærd (bl.a. voksende i andel 1,1 million folkepensionister nu) skal forsørges via den skattefinansierede velfærd.

Det er en umulighed

Videnskabelig artikel viser vejen det går:

Artiklen bragtes i april-nummeret 2011 i det britiske tidsskrift ‘Personality and Individual Differences’ for udgiveren, det internationale forlag Elsevier i London. Artiklens engelske titel er ‘The decay of Western civilization: Double relaxed Darwinian Selection’. Den kan læses her : https://lesacreduprintemps19.files.wordpress.com/2011/04/nyborg-2011-the-decay-of-western-civilization-double-relaxed-darwinian-selection.pdf

30. marts 2016 frifandtes Helmuth Nyborg endelig ved Landsretten i Viborg efter fem år. Statens UVVU dømtes til at betale sagens omkostninger kr. 200.500.

28 linier: EUROPAS SELVMORD BESKREVET KORTEST MULIGT UDEN TAL: https://danmark.wordpress.com/2018/02/28/28-linier-europas-selvmord-beskrevet-kortest-muligt-uden-tal/
Indvandringen og vækst en umulighed: http://www.lilliput-information.com/vaekst%20og%20indvandring.pdf

5. december 2017

Samme dag – meldinger om politikplaner om flere Nobel-priser til danskere, og om hvor skidt det går med de simpleste kompetencerSøren Pind, Ritt, Antorinni, Bertel Haarder, Morten Østergaard, Helle Thorning, Lars Løkke inklusive hele undervisnings- og uddannelseskoret fra Venstre og Socialdemokratiet var enige om at køre f.eks. folkeskolen i bund. Det blev i hvert fald resultatet, som vi naturligvis forudså og rent faktisk beskrev den samlede historie bag i korte rids forud for derouten. Den nyere begyndelse af ødelæggelsen skete velsignet i det såkaldt ‘nære samfunds’ ophøjede navn med fuld enighed mellem Soc. og Venstre allerede i 70’erne, sidenhen en ødelæggende skolereform og såkaldt inklusion fra EU. Så det behøver de ikke skændes om, hvem har ansvaret for. Vi følger faktisk udviklingen i rids tilbage til 1700’årene.

Søren Pind melder nu at have planlagt nogle flere Nobelpriser til danskerne. Desværre står det værre til med den simpleste kompetence, dansk læsning, vi røg ned fra en 5.plads til en 13.plads i 4. klasse fra 2011 til 2016. Desværre har Nobel-priser eller andre banebrydende præstationer f.eks. erhvervsgenialitet og innovationer, opfindelser og patenter intet med bevillinger at gøre. Det aner tumperne selvfølgelig ikke. Det er selvsagt bl. a. derfor de kan karakteriseres som tumper. Genialitet er nøgleordet.

November 2014 viser undersøgelse fra Entrepreneur Of The Year, at antallet af virksomheder med stor vækst i Danmark er faldet med 16 pct. på ét år. Det er samme virksomheder der skaffer nye jobs.

Præstationer og udfordringer for de kvikkeste er fuldstændig væk til fordel for lighed-dyrkelsen, og det er sket fuldstændigt bevidst med de førstnævntes fulde viden.

Oktober 1996 (for 21 år siden): De 1000 vigtigste danske virksomheder forventer at investere 45 mia. kr. og oprette 50.000 arbejdspladser uden for landets grænser de næste 5 år (1997-2002), meldes i undersøgelse udført af Ugebrevet Mandag Morgen. 2014: 123.000 virksomheder forsvundet seneste 12 år. 1996 var året for den spæde begyndelse til modspillet herhjemme. Der er bekymrende træk på alle niveauer i landets kompetencepyramide. Danmark skal satse på at skabe jobs med et højt vidensindhold. Der er ikke fremtid i lavtlønsjobbene. De vil i høj grad flytte til udlandet p.g.a. globaliseringen af (d.v.s. konkurrencen på) markederne, som det er umuligt at beskytte sig imod med andet end handelsbegrænsninger. Det var for 21 år siden. Arbejdskraftens fri vandring efter arbejde har næsten kun relevans i Europa. Høj-IQ-indvandringen fra Sydøstasien begyndte til USA og UK i 1980’erne, og her er ikke mere at hente.

30 pct. af en ungdomsårgang får ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse (1996). Stor merarbejdsløshed. Kritik af voksenuddannelsernes indhold og effekt. Stigende kritik af Folkeskolens resultater. Højteknologiske og videnstunge miljøer skabes ikke kun i virksomhederne, men grundlaget skabes i forskningverdenen, på erhvervsskolerne og allerede i de tidlige undervisningsår. Vidensintensive arbejdspladser er et slutprodukt, hvor kvaliteten af det, der foregår i børnehaverne og Folkeskolen, også spiller en rolle og indgår i det, der kan kaldes Danmarks kompetencepyramide. Den starter nede ved førskolestadiet, børnehaver og vuggestuer, så kommer Folkeskolen, så arbejdsliv uden erhvervs-kompetenceuddannelse, gymnasier, HF og erhvervsuddannelserne, de videregående uddannelser, offentlig og privat forskning, produktionsmetoder i erhvervslivet og endelig erhvervslivets produkter” (skrev Ugebrevet Mandag Morgen).

Man har valgt sammen EU og FN at drøne Europa ned med indvandring, der fortrinsvis er uegnet både arbejdsmarked og uddannelse:


Følgende procentandele af de udenlandske oprindelser er uegnede til arbejde og uddannelse i Danmark (DK), Ty (Tyskland), No (Norge) og i Det Forenede Kongerige (UK):

Procentandel af udenlandsk herkomst uegnede til arbejdsmarked og uddannelse
ÅR 2015 2052 2072
DK 48,5 50,4 55,5
Ty 48,1 43,3 46,7
No 47,9 52,7 58,9
UK 55,6 55,0 46,9

Kilde: http://www.lilliput-information.com/vaekst%20og%20indvandring.pdf

Fordi danske medier og andre blogge ikke bringer noget herom vil der dog fortsat være nogle enkelte, der ikke er så uoplyste, som danske tv-kanaler og politikerne tilsyneladende mener vi skal være.

Det lille tænkte naturbarn ’Emile’ var Rousseaus’ udgangspunkt

for sin menneskeopfattelse

Jean-Jacques Rousseau ( 1712-78 ) gav nogle ’tilsyneladende’ meget personlige og passionerede bidrag til forståelse af begrebet staten, dens såkaldte natur, dens begyndelse og den formål. Rousseau satte endog spørgsmålstegn ved oplysningen og kulturen. Hans tanker skulle vise sig at få en enorm effekt på de vestlige samfund i det 19. og det 20. århundrede. Rousseau’s skriverier er fyldt med modsætninger og andet obskurt indhold. Rousseau satte mindst tre børn i verden med forskellige kvinder (uden for ægteskabet). En skotsk filosof og økonom David Hume fandt Rousseau’s børn på en parisisk børneinstitution, hvorfra han tog dem i privat pleje.

Begrebet opdragelse har mistet sin mening. Men det har fortsat intet med Nobelpriser og genialitet endsige bevillinger at gøre. Guskelov!
– da ødelæggelsen har kørt i to generationer nu støttet af både røde og blå socialister er løbet kørt.

Skolen er gået helt bag af dansen

Alle danske forældre under 40 år har ansvaret for at landet overtages i deres børns levetid

Da ingen andre danske medier eller blogge bringer denne information, ville det være fremmende om du sendte den til dine kontakter:

Foreslå dette indlæg til dine kontakter

 

9. november 2017

Konkurrencen ramte en samfundside – indtil videre har ideen, der er uden holdbar virkelighed, overtaget


Globalisering er omgjort til ideologien globalisme

Når man samler penge ind til Afrika er det ren pengeillusion. Penge er ikke andet end noget man kan skabe sig ret til og købe varer og tjenester for, eller købe whisky, våben eller andet for. D.v.s. politikere mener sig berettiget til at beordre penge trykt.
Man kan give penge eller varer og tjenester til andre, som de kan forbruge. Erhvervsevnen og andet hørende til et samfunds sammenhængskraft fremmes ikke af gaverne.

I Afrika er det primært foretagsomhed der mangler, hvis forholdene skal væk fra sygdom, sult. Eksempelvis den svenske Nobelpristager professor Gunnar Myrdal hævdede at den vestlige ulandshjælp i næsten alle tilfælde fører til større økonomisk ulighed og spolerer alle målene hermed. Og den franske forfatter Jean-Jacques Servan-Schreiber (‘Den Globale Udfordring’), der forudsætter nogle af Vesten styrede teknologi-spring i Afrika for fødevarer og medicin med modydelsen (afrikanerne skal modtage undervisning og uddannelse). Blot for at nævne et par stykker fra 1970’erne, der har redegjort for dette noget nært endegyldigt. De var begge oven i købet en slags socialister.

Lad mig tage et helt banalt eksempel, der ikke har så meget med verdensmagten som sådan at gøre i hverken form eller indhold, men det er dog symptomatisk : Globalisering. Når verdenstoppen mødes og debatterer dette eller tilstødende emner og beslutter, er der altid kæmpedemoer uden for mødestedet. Her må jeg beklage at globaliseringen mest skyldes international konkurrence og teknisk udvikling på verdens plan, som ingen bestemt side har ansvaret for skabelsen af og som ingen kan skærmes imod med andet en tvang.

På verdenstopmøderne forsøger Vesten mest af alt at beskytte sig selv mod de værste effekter af den internationale konkurrence og måske falsk-mildne det værste i lav-IQ-områderne, der ikke er med i konkurrencen.

Lad mig for en sikkerheds skyld i denne forbindelse fremhæve at begrebet kapitalisme – der i øvrigt ikke er nogen isme – er opfundet af Karl Marx for at have en passende og behændig antipol til sit ideologiske lykkeland – socialisme.
EU ville for ikke længe siden for eksempel afgiftsbelægge sko importeret fra Kina – jeg ved ikke om det skete, men det er latterligt.
Det bliver spændende ved næste finanskrise, der hver gang skabes af de uansvarlige politikere ved pengeudstedelse (som de selv lever fedt af og lader befolkningen lide under med stagflation og statsgæld), at se om ikke man vil forsøge at bilde os ind, at det er ’kapitalismen’ og bankerne, der har spillet fallit.

Demonstranterne ved topmøderne er af den klare opfattelse, at mødedeltagerne og dem de arbejder for er skyldige i udviklingen – jamen, det er skrivebords-bureaukrati-officerer, der deltager i møderne; det magter de ikke. Så kan man sige meget om ulandshjælp – det meste af det er aldeles nyttesløst, medens demonstranterne dyrker deres ipad og seneste modetøj til tilbudspriser produceret i Pakistan og Sydkorea; det drejer sig mest om at finde passende budskaber på nettet, der klinger godt i øregangen.

Samtidig sidder der en afrikansk læge med sin generator og skal vælge mellem strøm til køleskabet med medicinen til patienterne eller lys i de mørke timer, så han kan læse sine journaler og dygtiggøre sig, fordi der ikke findes et kraftværk i hans land, og ligeledes samtidig med at Vestens højtlønnede ulandskonsulenter mæsker sig i whisky og cocktails på bl.a. den britiske ambassade i Happy-Hours – jeg har mødt flere af dem.

Herhjemme klynker vi over, at polakkerne søger hertil – dermed være ikke sagt at de på nogen måde skal lukkes ind på pendler-social-dumbing – men det skyldes vore skattevelfærds-forhøjede lønninger kombineret med det ideologiske ligheds-syndron, der i virkeligheden kun fører direkte til ulighed den anden vej m.h.t. finansieringen – det ligger uden for debat. Så kan vi forhindre med forbud, told og afgifter, så verdenshandelen formindskes, og indkrasserne af told og afgift kan mæske sig.

Der findes simpelthen ikke noget der kan benævnes retfærdigt på verdensplan uanset snakken om menneskerettighederne, der er verdsligt religiøse teser mest styret af FN, der nu også vil have udskiftet befolkningerne i Europa. Det er hvad der sker uden europæerne sætter sig imod. Lov og ret er begrebsmæssigt snævert knyttet til nationalstaten. Man kan have sine følelser, falske eller ægte, om såkaldt globaliseret retfærd og bidrage efter egne ønsker af egen lomme til hvad som helst, navnlig hvis man er i den ende hvor samvittighedskvalerne uovervejet vejer tungest sammen med skatterne.

Men kan ikke som andenmand forlange at tredjemand skal bidrage af egne eller af skatteinddragede midler til førstemand, fordi hylekoret skriger op uden at bruge hjernen; det er hyklerisk. Det er hvad der sker i virkeligheden.

Så kan vi gå til de konkurrerende ideologier til globalismen, der er lige så åndsforladte som alle ideologier, men selvfølgelig brugbare i overtalelsen:

Robert Malthus (1766-1834) hævdede, at verdensindkomsten i det meste af menneskehedens historie stort set er stagneret, fordi de teknologiske fremskridt og opdagelser kun resulterede i flere mennesker, og ikke i forbedringer i levestandarden. Malthus blev kendt for sine teorier om ændringer i befolkningen i begyndelsen af 1800’tallet. Hans ‘Et Essay om Befolkningens Principper’ observerede, at befolkningen i forvejen vil blive kontrolleret af hungersnød og sygdom, hvilket fører til, hvad der er kendt som en Malthusian katastrofe.

John Maynard Keynes, som blev efterkrigstiden verdslige apostel i økonomi, var meget optaget af Robert Malthus. J . M. Keynes’ mest effektfulde budskab til efterkrigstiden er: ’Offentligt og privat forbrug skaber vækst, beskæftigelse, indtjening og rigdom’. Rigdom blev naturligvis i stedet til statsgæld, stagflation (nedgang og inflation) med flere sat uden for arbejdsmarkedet i den indtjenende sektor.

Denis L. Meadows m.fl. så i 1972 på ressourcernes endeligt i ‘The Limits To Growth’ som afslutningen på et projekt for MIT og skrevet for Romklubben og til de røde i 1970’erne. Så kom ‘Mankind at a turning point’ som en opfølgning herpå. Heri stilles bl.a. planlagt chockterapi for samfundene i udsigt (EU bidrog med del heraf for bl. a. landbrugerne). Således kunne dr. Aurelio Peccei berette i et TV interview – den sidste bog var dog for aktivt oplysende om initiativtagerne bag alt det fæle, og forsvandt fra boghylderne i en fart.

Siden hen kom andre ideologer, der troede på lignende eller supplerende ideologier – fordi forvirrede hjerner ’uden gyrokompas’ og uden nogen historieindsigt naturligt genererer et behov for orden, så kan denne orden i grunden lige så godt være totalitær som noget andet, for så får man et holdepunkt: I dag er alt globalt suppleret med menneskeskabt klima, der er rent fup. Og det er endog grundigt og dokumenteret afsløret, men kun med virkning for engelsklæsende, der ikke er bestukket til at medløbe og/eller eftersnakke, og det er en meget lille andel af ledende her i landet, når vi, vel at mærke, samtidig kun medregner dem, der tør åbne munden. CO2 skaber ikke temperaturstigninger, temperaturstigninger skaber derimod CO2 i atmosfæren. Primært (mere end 99%) stammer fra forrådnelsesprocessen fra døde dyr og planter. Vulkansk aktivitet spiller med, og desuden trækker højere temperaturer enorme CO2-mængder op fra havene, hvor de kan være ophobet i dybderne i utallige år.

Peter Kurrild-Klitgaard: Varmere luft, smeltende gletsjere, store vandstigninger. Fusk, sjusk og skandaler i kø – når ideologi, pseudo-videnskab og særinteresser blandes sammen til en farlig cocktail.

Peter Kurrild-Klitgaard, debat@berlingske.dk Torsdag den 28. januar 2010, 22:30 (linket dertil naturligvis fjernet):
“Konsensussen om klimakrisen har det ikke så godt, som den har haft det. Først var det den såkaldte »Klimagate«-sag, som fik en del omtale i efteråret 2009: E-mail korrespondance lækket på internettet viste, at en række fremtrædende britiske klimaforskere har bedrevet forskning på en måde, der næppe kan kaldes videnskabeligt acceptabel. De afslørede e-mail viste således, at man hos forskerne vil have bestemte resultater – at der finder store klimaforandringer sted, og at det er menneskenes skyld – og at man er villige til at »nå« disse resultater med snart sagt ethvert tænkeligt middel. Man vil – med egne ord – lave »tricks« med data for at skjule, at temperaturerne ikke viste, hvad man gerne ville have.”

“Man vil udelukke forskere, der når konklusioner i strid med ens egne fra bestemte tidsskrifter, og omvendt vil man, for at »delegitimere« de tidsskrifter sådanne forskere publicerer i, målrettet underminere disses procedurer for fagfællebedømmelser. Og så vil forskerne i øvrigt – i strid med al god videnskabelig praksis – ikke offentliggøre deres egne data (selvom en del af disse er tilvejebragt via offentligt finansierede forskningsbevillinger). Alt i alt adfærd, der er i strid med enhver anstændig videnskabelig praksis, fordi hele forestillingen om, at der kan nås objektive videnskabelige resultater, baserer sig på, at andre kan efterprøve påstande…”

“Idet det skal bemærkes at der knap nok findes nogen større autoritet på havenes strømme og niveauer end Nils-Axel Mørner, professor emeritus ved Stockholms Universitet. Han var i mange år ordførende for den Internationale Union for Quaternary Research (INQUA) Commission on Sea Level Changes and Costal Evolution (forskning kvartærtiden d.v.s. nutiden)”.

[…]

“Til slut refererer han til IPCC’s fusk med data. Når man ikke kunne finde nogen almindelig hævning af niveauerne, tog man resultatet fra Hongkong Havn til indtægt for at “justere” alle andre værdier. Der var niveauet steget 2,3 mm/år. Men målestationen var placeret på opfyldningshavneplads. Det er velkendt at sådanne synker noget sammen de første tiår…”

Det betyder ikke noget, om det er afsløret, hvis 60-70 pct. af befolkningen intet ved og affinder sig med ideologien, der stødt og roligt infiltrerer alt i medier og institutioner, og/eller lader den være deres virkelighed under ‘demoen’. Det er som oftest noget med størrelsesforholdene, og at det næsten altid drejer sig om noget på kloden som helhed; det er næsten alle ideologiers udgangspunkt (alene denne betragtning lokker til forpligtelser for tanken), der betager og forblinder folk og ubefæstede sjæle (‘uden gyrokompas’), fordi de fleste ikke kan forestille sig endsige blot tegne sig tankebilleder heraf ved relevante sammenligninger med noget umiddelbart begribeligt, og det river dem så med på ideologien uden logisk tænkning.

Det er smart, og initiativtagerne er kolde og beregnende og kender hovedpartens forhold til tal og størrelsesforhold. Et eksempel om størrelsesforholdene: I Afrika bor cirka 1 mia., men Afrika er rent faktisk meget tyndt befolket, fordi verdensdelen er enorm stor. Befolkningstætheden er rent faktisk 3,8 gange større i Danmark. Jeg har ikke kendskab til feasibility studier af hele verdensdelen Afrika uden for ørknerne. Det synes afgjort snarere at være afrikanerne, der ikke gør det muligt at komme ind på noget, der ligner en opdyrkning/udvikling, som i flere andre verdensdele, og Vesten bidrager kun med at holde dem i live – det er ravende vanvid. Om det overhovedet er et udbredt ønske blandt afrikanerne at udvikle verdensdelen kan vi heller ikke vide. Blot at holde dem passivt i live med Vestens midler er latterligt og har kun til formål at nedbryde Vesten yderligere med f.eks. falsk skyldfølelse og nu med masseindvandring.

Et andet eksempel kunne være udtørrede oliekilder i Arabien, der afgjort ville være en fordel for europæerne og USA. Uden indtægter og infrastruktur i området kan vi måske se hen til at komme af med immigranterne, der stammer fra området, der uden olie vil syne hen til det det ellers er fra naturens hånd.

Der kan siges utroligt meget om udviklingsmønstre, men det er som påvist sjældent kendsgerninger, der bringes, og det kører altid i det globale og meget lange fremtids-perspektiv.

Thomas Robert Malthus (1766–1834) bringes fortsat på banen af især den modne elites håndgangne og deres eftersnakkere.

Jean-Jacques Rousseau’s (1712-1778) idiotiske samfunds- og f.eks. ditto børneopfattelse fra 1700’tallet fandt først rigtig indpas 200 år efter hans død på det europæiske fastland (med reformpædagogerne eller pædagogikken for børn og andre), hvor det også er gået støt tilbage siden. J-J. Rousseau ligger i forlængelse af den klassiske humanismes hang til at skrive flot uden at interessere sig synderligt for kendsgernings-indholdet. Ord og ordmageri, der også sendte Hellas og det første demokrati til undergang. J-J. Rousseau var fader til mindst tre børn med forskellige kvinder. Børnene endte på en parisisk børneinstitution, et vajsenhus, mens faderen turede rundt i Europa. Den skotske økonom og filosof David Hume fandt børnene i Paris og tog dem i privat pleje.

Da ingen andre danske medier eller blogge bringer denne information, ville det være fremmende om du sendte den til dine kontakter:

Foreslå dette indlæg til dine kontakter

 

2. november 2017

ET VELFÆRDSSYSTEM SOM INGEN HAVDE BEDT OM OG INDVANDRING DER VAR STAMBEFOLKNINGEN REGELRET IMOD


Kendsgerninger, der skal med i anklageskriftet

1-2 generationer kan ødelægge en nation, hvis den styrer efter det. Der har ikke været nogle fortilfælde i historien, hvor der har været en så markant nedgang i antallet af børnefødsler i Vesten som i de seneste 45 år.

Officielt forsøger man at skjule det værste ved at satse på en sammenblanding af Vestens børnefødsler med ikke-vestlige børnefødsler i de officielle opgørelser. Derfor skal vi heller ikke vide, at i Danmark føder udenlandske oprindelser mellem 3 og 4 gange så mange børn sammenlignet med danskerne. Sådan er forholdene i Frankrig og i Storbritannien, så det gælder naturligvis også her. Derfor må ikke få at vide hvor mange af fødslerne i Danmark, der er fødsler af indvandrerne og deres børn.

Faldet i den vestlige fødselsrate kombineret med en øget gennemsnitlig levetid i Vesten har været beskrevet som fænomenet aldring (det som også FN faldt over og valgte en helt fejlagtig løsning på). Problemet og dets løsning er heller ikke noget man har forstået rækkevidden af eller kan forhandle sig igennem til en løsning på inde på Christiansborg eller i EU.

Velfærdssystemet yderst sårbart:

Det vil stå klart, når du har klikket på figuren læst og forstået teksten bag:

11. januar 2009: skrev vi om det, der følger af tilstrækkelig tilbagegang, og som vi ikke må tale om til poderne og andre, der ikke lader sig fjerne: “…En ren terrorkrig er yderst vanskelig at få standset, uden alt for mange begrænsninger for alle borgeres rettigheder…” “…Men stadig gælder naturloven: ‘Hvis du ikke vil høre, må du føle’. Ideologi, Etik og Politik skulle blive det samme, mente et par generationer i toppen, fordi de fik deres vilje med middelmådig forstand, men uden visdom…” jvfr. Fronterne rulles op

Størrelsesforholdet mellem indtjenende og tjenende sektor skal fuldstændig ændres:

Dansk version: Den røde pil (figuren nederst) viser den umulige eller den ideologiske vej. De sorte pile viser den mulige vej. Der er ingen andre veje. Sker omstruktureringen (fra for stor offentlig sektor, der er den grønne, med blå repræsenterende den private sektor) ikke meget snart, selvom det nærmest ser umuligt ud under forudsætninger om den øgede internationale konkurrence kombineret med velfærdens voksende finansieringsproblem, der særligt stammer fra den voksende ældreandel og den samtidigt faldende tilgang til arbejdsstyrken plus elitens selvskabte fejlskud til løsning af dens selvskabte fertilitetsproblemer – indvandringen fra Sydvestasien, Mellemøsten og Afrika – går landet naturligvis i økonomisk kollaps.

Børnefødslerne igen:

Når en generations tilbøjelighed til at føde børn generelt bliver betydeligt mindre end 2,05-2,1 barn i gennemsnit pr. kvinde (0,05-0,1 for at sikre mod spædbørnsdødeligheden), så udvikler der sig et aldringsproblem. En generation på f.eks. 1000 individer, der præcis føder 2 børn pr. kvinde, efterlader en generation på præcis 1000 individer (uden ud- og indvandring). Der er tale om en stabil befolkning. Hvis fødselsraten falder til godt halvdelen, altså til kun godt 1,15 -1,4 barn pr. kvinde i gennemsnit, så vil den første generation efter en forældregeneration på 1000 kun bestå af 775 individer, og fortsætter det med den lave fødselsrate, vil børnebørnenes generation kun udgøre 601 individer. Konsekvensen er så, meget hurtigt, at generationen af bedsteforældre er 3 gange større end børnebørnenes generation.

Og her er det egentlige problem – når der bortses fra at sådanne befolkninger naturligvis uddør, når det fortsætter, er der et skarpt hjørne mere. Et velfærdssystem som det danske er mest truet, fordi det næsten udelukkende opbygger på skattefinansiering og en såkaldt, helt urealistisk påtvunget kollektiv kontrakt fra generation til generation. Tilmed bygger velfærdssystemet fra begyndelsen på underskud fra generation til generation p.g.a. myten om forbrug skaber vækst. Når den danske velfærd er næsten fuldstændig skattefinansierede overførsler og offentlige tjenesteydelser, d. v. s. ydelserne er en privat rettighed og finansieringen af overførslerne og ydelserne skattefinansieret kollektiv, så går det rigtig galt.

Velfærdens sande historie: https://danmark.wordpress.com/2009/01/02/historien-om-den-gode-stat-og-det-nye-menneske-de-saakaldt-borgerlige-sprang-paa-velfaerdsideologien-fra-foerste-faerd/

Danmark 2010: Mere end 51% af befolkningen lever af offentlige, skattefinansierede overførsler eller offentlig skattefinansieret løn. Og 58% af alle overførsler er til folk i de arbejdsdygtige aldre, og såkaldte sociale udgifter til disse folk i de arbejdsdygtige aldre udgør 63% af alle såkaldte sociale udgifter inklusive folkepension og andre alderdomsbetingede udgifter. Et sådant samfund er dømt til undergang, når de ledende tilmed for at udligne fødselsunderskuddet, som de selv har givet anledning til, har gennemtrumfet en indvandring oveni, af hvilken gennemsnitsindvandreren øger disse procental for velfærdsforbruget 3,3 gange hurtigere som individ end én fra stambefolkningen. Blot de 51% i 1. linie i dette afsnit er 2017 vokset til 55,4%.

Alt tilrettelagt på løgn. Vi skulle tro vælgerne har nogen indflydelse. Det har de ikke. Jeg har aldrig set nogen virkningsfulde ændringer efter et valg. Har du?

 

Da ingen andre danske medier eller blogge bringer denne information, ville det være fremmende om du sendte den til dine kontakter:

Foreslå dette indlæg til dine kontakter

9. april 2017


Økonomisk real vækst og indvandringen

  • som ild og vand

Velfærden skal finansieres enten kollektivt over skatterne eller ved private forsikringsordninger og samtidig skal landene kunne fastholde og endog udvikle deres teknologiske stade og kompetencerne, fordi velfærdens finansieringskilder alene stammer fra indtjenende virksomheder. Værdien af den indtjenende produktion skaber løngrundlag og skattegrundlag, hvoraf velfærden kan finansieres enten privat eller kollektivt. Der er ingen andre kilder.

Mere produktion til at dække forbruget er problemet, der synes at ligge lige for. Mere produktion forudsætter flere ressourcer. Tyskland er ikke selvforsynende med energiressourcer, England er ikke med landbrugsvarer og mad, Norge har satset mest på finansielle investeringer og hjemlig infrastruktur-forbedringer, men omsat meget lidt af rigdommen i realproduktion uden for oliebranchen. Hvad man ikke er selvforsynende med må anskaffes i udlandet. Med økonomier i noget nær stilstand er der ikke løsninger i sigte til, at der kan udveksles tilstrækkeligt med varer og tjenester til at kunne forsørge dobbelt så mange på velfærdsydelser og ingenlunde 3-4 gange flere som i Tyskland og UK.

Realvæksten i Norge, Tyskland, UK og Danmark var henholdsvis 0,6 , 0,5 ,1,7 og 0,4 pct. i 2013. Realvækst er væksten i den indtjenende produktion renset for inflation. I EU28 var den samlede reale vækst 0,1 pct. i 2013.

Kan tilstrækkelig forskel eller margin realiseres ved et lavere produktionsniveau, gennemføres produktionen i indtjenende virksomheder måske ved det lavere niveau, også hvad angår beskæftigelsen, såfremt bedste andet alternativ er ringere. Det sidste er ikke tilfældet, når vi ser på forholdene i langt de fleste velfærdstyngede europæiske lande. Passive afkast uden for produktionen eller produktion i udlandet kan være at foretrække. Derfor føres købekraften over i privat kapital uden for produktionen eller ud af landet. De løntunge virksomheder flager ud i disse år, og det kom ikke som nogen overraskelse her inden for de senere år. Det begyndte med den øgede internationale konkurrence allerede fra slutningen1970’erne. USA og UK tog først initiativer for at tilpasse sig denne uundgåelige udvikling.

Forretninger/virksomheder investerer ikke p. g. a. prismarginaler, men som følge af tilstrækkeligt fortjenestegivende pris/omkostningsmarginaler. Problemet er således ikke éndimensionelt, men i alt fald to- og som oftest flerdimensionelt. Den økonomiske realitet er, at det er fremstillerne, der driver økonomien frem i ethvert land, opsparingen er at betragte som brændstoffet i denne proces. Privatforbruget og det offentlige forbrug frembringer ikke andet end vedligeholdelse af produktionsapparatet uden nye initiativer, dertil statsgæld (især i et udlandsafhængigt land som Danmark) og affald.

Hvad forbrugerne giver ud eller forventer af fremtiden sætter ingen gang i økonomien, men forbruget vedligeholder som nævnt apparatet, eventuelt på vågeblus (hvor vi er nu); det andet er aldrig sket og vil aldrig ske. Nogle gange kan vi høre økonomikommentatorer berette, at udgifterne til privatforbrug udgør så og så mange procent af den samlede efterspørgsel. Det har ingen anden betydning end, at privatforbruget stiger til endnu mere skade for de overhængende finansieringsproblemer landene står med og dræner tillige virksomhederne for kapital. Landets ledere er fortsat af den opfattelse, at deres initiativer skal virke uanset, at det aldrig er sket.

Oktober 1996: De 1000 vigtigste danske virksomheder forventer at investere 45 mia. kr. og oprette 50.000 arbejdspladser uden for landets grænser de næste 5 år (1997-2002), meldes i undersøgelse udført af Ugebrevet Mandag Morgen. 2014: 123.000 virksomheder forsvundet seneste 12 år.1996 var året for den spæde begyndelse til modspillet herhjemme. Der er bekymrende træk på alle niveauer i landets kompetencepyramide. Danmark skal satse på at skabe jobs med et højt vidensindhold. Der er ikke fremtid i lavtlønsjobbene. De vil i høj grad flytte til udlandet p.g.a. globaliseringen af (d.v.s. konkurrencen på) markederne, som det er umuligt at beskytte sig imod med andet end handelsbegrænsninger. Det var for 18 år siden. Arbejdskraftens fri vandring efter arbejde har næsten kun relevans i Europa. Høj-IQ-indvandringen fra Sydøstasien begyndte til USA og UK i 1980-erne, og her er ikke mere at hente.

30 pct. af en ungdomsårgang får ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse (1996). Stor merarbejdsløshed. Kritik af voksenuddannelsernes indhold og effekt. Stigende kritik af Folkeskolens resultater. Højteknologiske og videnstunge miljøer skabes ikke kun i virksomhederne, men grundlaget skabes i forskningverdenen, på erhvervskolerne og allerede i de tidlige undervisningsår. Vidensintensive arbejdspladser er et slutprodukt, hvor kvaliteten af det, der foregår i børnehaverne og Folkeskolen, også spiller en rolle og indgår i det, der kan kaldes Danmarks kompetencepyramide. Den starter nede ved førskolestadiet, børnehaver og vuggestuer, så kommer Folkeskolen, så arbejdsliv uden erhvervs-kompetenceuddannelse, gymnasier, HF og erhvervsuddannelserne, de videregående uddannelser, offentlig og privat forskning, produktionsmetoder i erhvervslivet og endelig erhvervslivets produkter” (skrev Ugebrevet Mandag Morgen)

  • November 2014 viser undersøgelse fra Entrepreneur Of The Year, at antallet af virksomheder med stor vækst i Danmark er faldet med 16 pct. på ét år. Det er samme virksomheder der skaffer nye jobs.

Problemet er grundlæggende at vi simpelthen ikke har andet naturgivet i Danmark at gøre godt med end salt, kalk, ler, lidt olie, lidt gas, lidt landbrug og badestrande, hvis vi ikke uddanner os efter det markedet og IQ tilsiger og tilfører produktionen resultaterne af vor viden. Alt andet skal købes i udlandet. Men hurtigere end mange forestiller sig går det ikke an at købe råvarer og andet i udlandet, fordi vi blevet så dyre selv med vore varer og tilmed så meget ringere uddannede i forhold til tidligere, når varerpriserne tages i betragtning, at stadig færre vil købe de produkter, der kommer ud af det her fra. Danmark har simpelthen ligget i dvale (med enkelte betydelige undtagelser i erhvervslivet) siden begyndelsen 1980’erne under skiftende regeringer, der har lovet dette og hint; desværre uden rigtigt at kende konsekvenserne var af det, som de gjorde i utide og ikke gjorde i tide.

Den realøkonomiske nedgang (den manglende vækst i produktionen) skyldes konkurrence på løn- og arbejds-omkostninger plus hav af afgifter, der fører de løntunge produktioner væk til lavtløns-områderne eller i knæ til lukning. Da vi ikke kan konkurrere i de samme produktioner med lønninger, der er 8-10 gange under det danske skattevelfærdsforhøjede niveau, var en omstilling af uddannelserne, produktioner og erhvervene altafgørende. Denne lønkonkurrencesituation vil være gældende mange år frem, og omstillingen er blevet forsømt de første mindst 35 år. Beskatningsgrundlaget udhules samtidig af udflagningen og lukningerne. I tillæg har man tilladt dominerende indvandring fra højfertile lav-IQ-lande/områder, af hvilke halvdelen eller under halvdelen er egnede til uddannelse og arbejdsmarked: Følgende procentandele af de udenlandske oprindelser er uegnede til arbejde og uddannelse i Danmark (DK), Ty (Tyskland), No (Norge) og i Det Forenede Kongerige (UK):

Procentandel af udenlandsk herkomst uegnede til arbejdsmarked og uddannelse
ÅR 2015 2052 2072
DK 48,5 50,4 55,5
Ty 48,1  43,3  46,7
No 47,9  52,7 58,9
UK 55,6 55,0 46,9

Statsgælden skal afvikles i alt fald holdes strikt i ave i Tyskland, England og Danmark, og i tillæg vokser aldringsproblemet sig større og større i hele Europa med ekstra offentlige ældreudgifter til følge, tilgangen til de arbejdsdygtige aldre mindskes mere og mere p.g.a. manglende fødsler. Problemet med de manglende fødsler over hele Europa var skabt af vidt forgrenede velfærdssystemers elitære initiativtagere (ikke borgerne). Da effekterne heraf viste sig med primært manglende befolkningsreproduktion, mente samme ansvarlige at kunne tage imod de mest fertile immigranter. Ideologien tilsagde netop eliten, at uddannelse simpelthen var sagen for enhver, der kom hertil.

Sådan kunne et land som Norge måske gøre p.g.a. sin oliefond og landets store tilgodehavender, men alligevel ikke. Det der skal skabe en aktiv fremtid for ethvert land, der ikke er selvforsynende, er dynamisk erhvervs- og uddannelsesudvikling med efterspurgt produktion og indtjening som formål. Ellers kan bl.a. velfærden ikke i længden finansieres. FN advarede mod de skattefinansierede videregående uddannelser med fri adgang allerede ved danske Perspektivplan II i 1974. De oplistede problemer kan Europa ikke løse samtidig ved at pusle lidt med posterne på finanslovene, skære lidt hist og her, beordre nogle flere betalingsmidler udstedt og dermed skabe nominal- eller kun inflationsvækst, så produktionsforøgelsen ganske vist ligner realvækst, men ikke er andet end nominalvækst svarende til inflationen eller mindre. Dette vil kun forstærke problemerne og sinke/umuliggøre en eventuel omstilling. Det er den trafik der er kørt indtil videre her i landet. Ikke alene Danmark er truet af den dræbende stagflation (stagnation og inflation samtidig), men også de øvrige europæiske lande med et par undtagelser. Med negativ vækst i tre på hinanden følgende år, samtidig med statsgælden steg med det øgede indenlandske forbrug har kørt og var sat i gang med den såkaldte finanskrise som resultat. Ekspansionen skal derfor sikres ved at produktionslivet får en løsning, der ikke er fristende inflationsbehæftet.

Forslag om at toldbelægge varer fra lavtlønsområderne i bl.a. Sydøstasien er ganske udsigtsløs med stor udlandsafhængighed. Et EU-tiltag desværre uden anden virkning end mindsket samhandel og fortsat nedgang for Europa. Desuden vil en høj told skabe endnu mere ulige adgang til varerne. Et land som Danmark der er udpræget udlandsafhængigt p.g.a. vore sparsomme naturgivne ressourcer, vil hurtigt lære at alt fornødent, der skal anskaffes til forbrug, af råvarer og til videreforarbejdning, bliver dyrere og ikke kan betales med det, vi eksporterer. EU er nok mere selvforsynende nu og eventuelt i fremtiden, men bl.a. energien ligger måske fortsat uden for rækkevidden uanset en ekspansion. For Danmark vil bytteforhold og dermed vore konkurrencemuligheder forringes endnu mere med importtold, øge statsgælden og skabe mere ulighed og øge smugleriet. Desuden er toldprovenuet fristende bekvemt at fylde i en allerede relativt alt for stor offentlig sektor. Det er aldrig set at et problem løses ved at gøre det større.

Produktionsprocessen i alle sine forgreninger består af et utal af komplekse stadier i indtjenende virksomheder. De samlede kombinerede udgifter på alle disse stadier/niveauer i arbejdsdelingen overstiger udgifterne til forbrug i gængs forstand ganske betydeligt. Som illustration kunne man forestille sig værdien af det samlede faste kapitalapparat efterhånden omsat i slutforbrug; det vil dog kun kunne ske over adskillige år. USA-privatforbruget blev opgjort til kun omkring 8,5 pct. af producenternes udgifter til produktionsfaktorer og andre producentvarer allerede for en menneskealder siden. D.v.s. knap 12 gange større end privatforbruget (her knap 12, hvis 8,5 pct. forsigtigt forudsættes). Det der gives ud på forbrug – privat og offentligt – stammer fra produktionen, medens produktionen stammer fra kapitalen (inklusive udgifterne til produktionsfaktorerne, hvori aflønningen af arbejdskraften indgår helt centralt), som i første led stammer fra opsparingen. Derfor er det sådan, at jo mere der opspares desto mere realkapital dannes og akkumuleres, så der produceres og kan forbruges mere. Man kunne rette sig efter følgende faktum: offentlige udgifter og privat forbrug stimulerer ikke, men dræner økonomien. Dette er sandt, uanset om du finder disse udgifter og/eller forbruget retfærdige.

Landbrugskrisen i 1800’tallet var på én måde større og mere betydningsfuld for Europa p.g.a. landbrugserhvervets absolutte dominans i erhvervs-strukturen dengang, da det billige korn kom fra USA p.g.a. hårdtstål-fremstillings-processen via bessemer metoden og puddlings-processen, dermed supersolide jernbaneskinner og dermed langt lave fragtrater fra USA’s Midtvesten i 50 tons-vogne til udskibningshavnene på østkysten. 1800’tallets landbrugskrise var også større end man i dag måske forestiller sig, men samtidig var initiativerne til ændringer i Danmark taget af fremsynede/ heldige ledere allerede med landboreformerne i 1700’årene. Denne gang har man ikke villet lytte til de indsigtsfulde og fremsynede, men ladet sig lede blindt af en lighedsideologi blottet for fornuft.

Foretrækkes en pdf-version: http://www.lilliput-information.com/vaekst og indvandring.pdf

Opfindelser kan fremme livsbetingelserne – ideologierne hæmmer dem
J. E. Vig, 11. december 2014, 6. april 2015 og 1. august 2016

18. januar 2017

ALT DET VRØVL OM DET INDRE MARKED OG ENGLANDS UDTRÆDEN BØR OPHØRE – PRØV MED SANDHEDEN


I sommeren 1994 kunne BBC melde, at samhandelen mellem England og det øvrige EU/EF allerede dengang var gået tilbage med 15% siden det famøse indre markeds vedtagelse for mennesker, varer, tjenesteydelser og penge omkring 1986 . EF/EU og især Det såkaldte Fælles Indre Marked skulle øge handelen i Europa. Det blev aldrig rigtig til noget med de lovede fælles lave afgiftssatser og harmoniseret skattelovgivning, for det drejede sig primært om monopolernes eller oligopolernes og de opfindsomme bureau-kraters Europa og så indvandringen. Bureaukrater bekymrer sig mindre om grænser og (egen) skat. De betaler næsten ingen skat i deres internationale etablissement. For eksempel holdes utallige EU-møder på Ålandsøerne (mellem Sverige og Finland), fordi øerne ikke er med i EU, og alkoholen deroppe er afgiftsfri.

Older Posts »