Danmark

31. januar 2012

Sygdoms- og medicinudgifter er i top


Utroligt mange ting vi ikke kan have, bare to når talen falder på sygdomme:

1. Uddrag af : http://www.rights.no/publisher/publisher.asp?id=35&tekstid=5411: Pakistanerne har vært i Storbritannia siden 1950-tallet. 55 prosent gifter seg med søskenbarn. I Bradford er andelen 75 prosent. Rundt 700 britiskpakistanske barn fødes årlig med ”alvorlige skader”, som er en betydelig belastning for helsevesenet, og problemene vokser.

Allerede i 2005 kunne vi læse om de samlede mediciudgifter angående fremmede på http://www.bt.dk/nyheder/artikel:aid=333390/lagthttp://www.bt.dk den 6. januar 2005 kl. 09:46 (linket er i dag inaktivt). Vi skrev om de enorme medicinudgifter i 1998.
BT: ”Indvandrerbørns medicinforbrug bekymrer politikere. Sundhedspolitikere finder det bekymrende, at børn med indvandrerbaggrund bruger væsentligt mere medicin end deres danske jævnaldrende. Flere sundhedspolitiske ordførere finder det bekymrede, at børn med indvandrerbaggrund spiser mellem 50 og 100 procent mere medicin end danske børn…”

2. Vi har længe haft bekræftet (fra flere læger), at den islamiske klædedragt (især kvindens) er helt på tværs af det danske klima. Ikke overraskende er det D-vitamin-mangel, der indtræffer, når de dækker sig helt med klæde i et lidet solrigt land i sammenligning med, hvor de hører til.

Og så er meget af det selvforskyldt. Den samlede regning med udgangspunkt i den offentlige Velfærdskommissions dokumentation (i 2005): At ikke-vestlige forbruger 3,47 gange mere velfærd regnet i kroner end danskerne i gennemsnit, tilmed under hensyntagen til skatterne (når det drejer sig om ikke-vestlige): Det giver: 230-250 mia. kr.i 2010 Og der er ikke noget du skal stole på i de offentlige opgørelsesmageres bevidste fejlangivelser i det daglige eller ditto fra ‘andre hundehandlere’ og ‘diskenspringere’ i tvivlsomme organer.

DETTE ER REN FORHOLDSREGNING PÅ DET SAMLEDE VELFÆRDSBUDGET (senest udregnet for 2010). Af ikke-vestlige udgør de indrejste og de fødende fra muslimsk dominerede lande 400.000-500.000. Det er mindst 57% af samtlige indrejste og fødende pr. 1. januar 2011.

PS:

Værst er manglende sorteringsevne, i stort og småt, og så fejlbetegnelser og skæve udtryk (blandt sprogligt funderede):

ISLAMOFOBIA ER ET LATTERLIGT BLÆRE-UDTRYK – BÅDE HELT MISFORSTÅET OG DET ER DIREKTE ANNAMMET AF DE SPROGLIGT FUNDEREDE OVERTALERE, DER FØRER ORDET OVERALT OG SELVFØLGELIG ANTAGER MODPARTENS SPROGBRUG – VÆMMELSE ER BEDRE ELLER NOGET MED KVALME. TAL DOG DANSK!

Nu har Sennels fundet på : ‘Islamonausea’ (kvalme heraf) efter en tredjedel af idiotien bag ‘slamofobia’ er feset ind.

Det er næsten mere latterligt end med betegnelsen KAPITALISME, der end ikke er en isme, ‘opfundet’ af Karl Marx. At hans ideologiske system i praksis misbrugte og fortabte langt mere kapital vides åbentbart ikke. Når alle de borgerlige fastholder betegnelsen for kapitalen uanset, kan det kun skyldes uvidenhed, eller at de netop har indset, hvor de skal hen. At de intet aner om kapitaldannelsens dynamik eller end ikke kan foretage en enkel korrekt kapitalbehovsberegning, bl.a. fordi de heller ikke ved, hvad kapital eller kapitalbehov er, ser snakkehoveder stort på.

28. januar 2012

SHARIA SKAL GÆLDE I EUROPA – DEN ER RIGTIG GODT PÅ VEJ


http://www.billionbibles.org/sharia-europe.html

“…In Germany, for example, Muslim men have successfully used the Sharia law in court to defend their right to beat their wives and to practice polygamy.

In United Kingdom, where Islamic imams now outnumber Christian pastors and converting empty church buildings into mosques has become a cottage industry, the Archbishop of Canterbury – the leader of the Church of England – recently stated that adopting elements of the Sharia law into the English judicial system was “unavoidable”.

In France, home to an estimated 14 million Muslims, including 9 million illegal immigrants, the government no longer controls the banlieus, the densely-populated, predominantly Muslim ghettos that encircle most major French cities.

It is still legal in France to distribute Bibles and tracts but doing so in the banlieus, where the French police seldom enter, invites mob violence, and even the legality is expected to end by 2040 when France is projected to become a majority-Muslim nation (The Netherlands will become Western Europe’s first majority-Muslim nation by 2015). Sharia is also gaining in North America…”

—————————————

Vi venter bl.a. at kvinderne skal bevise deres uskyld i forbindelse med anklager for utroskab i fremtidens Tyskland. Og vi ser at Holland som det første land har muslimsk majoritet i 2015. Det stemmer med vore beregninger.

Filmen “The Stoning Of Soraya M.” udspilles i Iran. Her er et resumé og et interview med hovedrolleindehaveren. Hele filmen, 1. del og 2. del finder den opfindsomme selv. Det er ikke så svært:

27. januar 2012

DE MANGLER SIMPELTHEN INDSIGT


EU Red-Flags ‘Volcker’

“DAVOS, Switzerland—The European Commission will complain to Treasury Secretary Timothy Geithner that proposed U.S. regulations could discourage banks from trading European sovereign bonds, potentially increasing funding costs for the continent’s governments.

Michel Barnier, the European commissioner for the internal market, said in an interview that he will raise objections with Mr. Geithner next month about the potential impact of the planned “Volcker rule,” which is aimed at restricting banks from trading with their own capital…”

—————-
Generelt til samlet fra euroland: Ja, det er lige tiden. Alt hvad der hindrer vækst er sat igang af europæiske politikere. Nu vil de absolut gøre det værre. Kan nogen regne ud hvad der sker med kapitalen, hvis finansielle transaktioner tilmed skal beskattes. Flygter kapitalen så hurtigere eller langsommere ud af Europa???

Vort 1999: Eventuelt stop for kapitalflugt. Artikel 73F i Maastricht-traktaten taler om, at der i Europa kan indføres kontrol med kapitalbevægelser. Så kan investorerne ikke længere undvige til schweizerfranc, yen eller dollar. Som om investorerne ikke er skræmte nok i forvejen. Spekulanter og investorer følger alt dette meget nøje og drager hurtigt konsekvenserne af ændrede forhold, i modsætning til de europæiske politikere.

Vort 2009: Med Euro kan sektoromlægningen til mere salgbar produktion ikke ske og uddannelsesfornyelsen til forbedring af den internationale konkurrencestilling det samme. Vi skal herefter se arbejdsløshed og udstødelsen vokse yderligere samtidig med, at tilskudsøkonomien gøres til den centralistisk valgte omdrejningsakse sammen med aksen til araberolien med alt, hvad der til hører af immigration og øgede offentlige udgifter. Dette tilspidser den strukturelle og sociale krise. Til sidst må politikerne give op og rette sig efter vælgerne, hvis de ikke når deres ideologiske mål forholdsvis hurtigt.

26. januar 2012

Merkel tror hun ordner Euroen


1 Merkel Offers No Magic Bullet

Germany’s Merkel, criticized for her government’s prescriptions of austerity as a cure for the euro zone’s debt crisis, told the World Economic Forum that labor-market reforms also were needed.
——————

 

Os overbeviser hun ikke:

Hvilken effekt har euroen, og hvad vil den ende med:

Med den internationale konkurrence var det netop markedernes ubegrænsede mobilitet herunder de finansielle markeders mobilitet, der blev afprøvet med den politikerskabte oppustede forbrugsøkonomi via kreditøgningen, sidst i folks huse.

Politikerne havde muligvis regnet med den gik sammen med faldende priser på importvarer fra vækstområderne i Østen, der i den ydre opregning mindsker den synlige inflation. Den gik selvfølgelig ikke. Eller også lavede man det hurtige opsving med en u-vending for netop at finde et falsk, men måske politisk gangbart argument for euro-JAet efterfølgende.

Kapitalens frie bevægelighed vil underminere staternes evne til at regulere, specielt arbejdsmarkedet. Lønpresset og reduktionerne må tage imod truslerne om tab af endnu flere jobs. De globale finansielle markeder har ingen indbygget selvregulerende konkurrencemekanisme, og de fremkalder krise efter krise – sådan som de inflationsivrige politikere spiller med. Kriserne bliver dybere og dybere, og samtidig øges presset på de sociale systemer med krav om flere reduktioner.

Presset fra kriserne fører til enten opløsning af velfærdsstaterne i sammenknyttede, forsvarende blokke (i valutaerne Euro, Dollar, Yen eller Renminbi-zoner) eller tilbagefald til de gamle gamle fjendebilleder, måske en kombination af begge scenarier.

Men politikerne kan ikke bære at deres demokratiske funderede velfærds- og nationalstat opløses samtidig med at globaliseringen går mod enden, fordi politikerne og især deres befolkninger/vælgere tvinges til at bære tungere og tungere byrder uden nogen sikkerhed for at blive dækket ind.

Euro-Union er prototypen på denne udvikling. Dens dårligt skjulte dobbeltmotiv var 1) frygt for dollars-dominans og dollarkonkurrence og 2) frygt for at genforeningen af Tyskland med dens tidligere D-mark. Men frygt bygger altid på en falsk analyse af udviklingen. Det var ikke US-dollar som truede de europæiske markedsandele i verdenshandelen. Det er Europas tab af viden og teknologi og Europas træghed m.h.t. reelt omstillende reformer og fornyelser.

Det var ikke D-markens hårdhed og styrke, som forhindrede udviklingen og samarbejdet i Europa. Den falske forklaring var, at især D-marken havde drevet Euro-landene ud i en stærk negativ udvikling rettet imod reformer og med sociale begrænsninger. Alene sådanne vildfarelser og falske antagelser giver ikke plads for realistiske forventninger om en hård Euro – med eller uden oliehandel-support med modydelse i ny-merkantilistisk stil. Inflationen var forud programmeret og lige fra starten fik spekulanterne frit spil til at drive valutaspekulation; den var simpelthen indbygget i selve euroens etableringsfase, der angav datoer for alle forandringer. Alle medlemslandene er/var dybt forgældet og samlet laver de fortsat underskud hvert eneste år.

Når Euroen tager over mister de nationale regeringer deres styringsinstrumenter (valutakurserne, renten, pengemængden og det fleksible offentlige budget), der kan sikre pengenes værdi, sikre arbejdsmarkedet og de sociale og økologiske standarder, som de samme politikere har indført. Forskelle i strukturen og konkurrencen vil forsvinde uden affjerdringen fra de nationale regeringer. Fælles rente i Niedersachen, Kalabrien og Sofia er et fantasifoster.

De primære kamppladser for den vilde internationale konkurrence bliver arbejdsmarkedet og de sociale og økologiske systemer. Arbejdsmarkedet lider under at middelklassen reduceres, og løn- og socialomkostningskonkurrencen fra de sydlige EU-fattigdoms-zoner samt ødelæggelsen af de fagforeningsforhandlede lønsatser og socialstandarder. Markedet fejer dem væk, arbejdsgiverne gør mere og mere brug af deres trusler, der også omfatter udflagning til mere favourable (løn-, social-, skat-, og økologi-) EU-zoner, f.eks. Irland hvor selskabsskatten i nogle områder er 10 pct. eller fjernere mod øst.

Lønsatser, socialstandarder og miljøkrav i Euroland må nødvendigvis harmoniseres nedad. Socialdemokrater, andre socialister og fagforeninger havde den naive forestilling, at tingene kunne blive bedre ved at underskrive Maastricht-taktaten. I Euro-union har den sociale velfærdspolitik takket endelig af – og dette sker med fuld tilslutning fra de samme socialdemokrater, andre socialister og fagforeninger, der indførte den. Euro-unionen er ikke et middel mod realinvesterings- og beskæftigelseseskrisen, der følger af den internationale konkurrence kombineret med manglende langtsigtede initiativer på hjemmefronten. Tværtimod:

Både euro-konstruktionen og den internationale konkurrence styrker kapitalens magt og øger staternes hjælpeløshed i forsøget på at gøre noget ved arbejdsløsheden. Det skal man være opmærksom på.

Euro-unionen er ingen kontravægt til globaliseringens asociale tendenser, som de inkompetente analytikere til venstre tror, den styrker dem yderligere. Den tvinger arbejdet til at følge de monetrære kommandoer. Den Europæiske Centralbank skal følge fuldstændig fælles politik for alle medlemslande, der er uhyre forskelligt struktureret, og muligheden for at gå tilbage og regulere over valutakurserne er væk. For at forhindre kapitalen i at forlade Euro-unionen må den Europæiske Centralbank (ECB) hæve renten, men dette reducerer realøkonomien og øger dermed arbejdsløsheden yderligere.

Sådan en union er konstrueret for at ende i konflikt mellem medlemsstaterne, hvorfra der ikke er nogen hjælp at finde, hvis den ikke bliver en transfer-union eller en federalstat med offentlige udligninger af de offentlige finanser mellem de gamle og de nye medlemsstater. Som forbundsrepublikken Tyskland eller som USA.

19. januar 2012

Vestens politikere udstyrer muslimerne med mere og mere magt


Excerpt from: http://www.meforum.org/3154/circumstance-dictates-islamic-behavior

Welcome to the 21st century, where Western politicians empower those Muslims who are otherwise constantly and openly denouncing all non-Muslims as enemies to be fought and subjugated.

Consider this video of Sheikh Yassir al-Burhami, a top-ranked figure in Egypt’s Salafi movement which won some 25% of the votes in recent elections. He makes clear a point that, in a different era, would be thoroughly eye-opening: that all notions of peace with non-Muslims are based on circumstance. When Muslims are weak, they should be peaceful; when strong, they should go on the offensive.

Discussing “the analogy between Egypt’s Christians and the Jews of Medina,” Burhami pointed out that Muslims may make temporary peace with infidels, when circumstance calls for it:

The Jews of Medina represent a paradigm—laid by the prophet [Muhammad]—that shows how Muslims should deal with infidels. The prophet’s methods of dealing with infidels are available for Muslims to replicate depending on their situation and their capabilities. The Prophet in Mecca dealt with the infidels in a certain way, so whenever Muslims are vulnerable they should deal with the infidels in this same manner.

2011: 425 kvinder blev modtaget som voldtægtsofre i Oslo


Fra : http://www.rights.no/publisher/publisher.asp?id=46&tekstid=5395

I fjor ble det anmeldt 55 overfallsvoldtekter i Oslo. Kun åtte antatte gjerningsmenn er tatt og identifisert. Alle antatte gjerningsmenn har ikke-etnisk norsk bakgrunn. Da fjoråret ebbet ut var 21 av de 55 anmeldte sakene i Oslo avgjort: i to saker forelå det tiltale, 18 saker var henlagt, én sak var sendt et annet politidistrikt, mens resten av sakene fremdeles var under etterforskning. Voldtektsmottaket i Oslo fikk inn mer enn en kvinne per dag (425 i hele året).

I resten av Norge var det frem til 13. november i fjor anmeldt 63 voldtekter. Kun to gjerningsmenn var tatt da politiet summerte opp statusen ved utløpet av fjoråret, melder VG.

————————-

I 2 ud af 425 tilfælde blev der rejst tiltale? Det virker som om et eller andet er sat hindrende i vejen. Hvad mon?

 2009:

“…Alle 21 rapporterede grove voldtægter – det højeste antal siden registreringer begyndte – i den norske hovedstad Oslo to år før (2009) blev begået af “ikke-vestlige immigranter” og 90 procent af voldtægtsofrene var norske kvinder, erklærer politiet…”
[…]

“Rapporten konkluderede, at “ikke en eneste af gerningsmændene havde vestlig baggrund“. Fire personer er anholdt. I alle andre tilfælde rapporterede ofrene, at gerningsmændene enten lignede ikke-vestlige immigranter eller talte et ikke-vestligt sprog. Ikke et tilfælde har været forbundet til en vestlig mand.

Sverige kan også være med: https://danmark.wordpress.com/2010/07/26/voldtaegt-og-pædofili-mener-vi-begaas-af-gerningsmænd-uden-kultur/

“Rapport fra det svenske BRÅ viser at antallet af voldtægter på 10 år fra 1996 til 2006 steg med 257 pct. – fra 1400 til 3600 pr. år. Det svarer til en stigning på 9,9 pct. pr. år. Drugrape er blevet inddraget i 2005 under voldtægter, men det ændrer ikke ved udviklingen 1996-2006.

HVAD MON DET ER, DER SKER?


 

Det er yderst vanskeligt at læse både DRTV’s  og TV2’s TTV-nyheder, når de har nogen relevans eller noget indhold. De er simpelthen skrevet af noget nær analfabeter med meget omfattende og særprægede sproglige defekter. Men her er én der skal med, for den vidner om en lignende tilstand ved en ret og eller politiet.

TV2 TTV nr. 120  19.01.2012  kl:6:47

“Endnu en billist fra Københavns Vestegn slipper for straf efter at have overtrådt færdselsreglerne. Retten på Glostrup har netop bestemt at en 35 årig kvinde hverken skal miste kørekortet betinget eller betale en bøde. Årsagen er, at politiet og retten har været urimeligt længe om at få ekspederet sagen, oplyser kvindens advokat Steen Pedersen.”

Ja, Glostrup. Er Glostrup mon en ø, et torv, en gade eller et løbehjul, måske en slikkepind?

Endnu en billist? Vi har ikke hørt om andre tidligere. Er der tale om et udtryk for irritation fra nyhedsgriflerens side over, at det netop drejer sig om en billist fra Københavns Vestegn? Det er ikke til at vide. Når vi kommer til rest-substansen i indslaget, så må vi sige at nu drejer det sig om en ret og/eller politiet: Kørt over for rødt og ind i en anden bil. Det er ikke så svært at behandle en sådan sag fra 2008. Hvis det ikke netop drejer sig om et manglende vidne til ulykken – hvad vi i bekræftende fald naturligvis ‘ikke skal have oplyst som noget centralt’ uanset om dette måtte være det væsentligste, som TV2-nyheden skulle have indholdt – så er vi kommet alt for langt ud. Så er der afgjort alt for mange ansatte enten hos politiet eller ved Glostrup Ret. Så mange ansatte at sagerne simpelthen bliver væk i mængden af ansatte.

PS: Blot lige for en ordens skal det oplyses at nyhederne de to seneste år har været mest muligt renset for alt væsentligt kendsgerningsindhold med det formål naturligvis, at debat ikke skal kunne rejses herom. I særdeleshed bemærker vi på det seneste at alt negativt vedrørende folk, der er rejst ind i landet, behandles som om det drejer sig om danskere. Og det samme når f.eks. der begås forbrydelser i udlandet af personer, der har haft ophold i Danmark.

Det er en skam og ulogisk at racisme kun kan forekomme rettet mod en mindretalsgruppe.

18. januar 2012

Nu skal vi bankes på plads: Europa eller kaos


‘Stauning eller kaos’ meldte TV, nej, ‘Europa eller kaos’ var det. Det skyldes at nu skal vi sandelig gøre, som der bliver sagt af dem, der ikke kan holde styr på deres egen økonomi, og vi skal være deltagere i den nye euro-finans-aftale, der underskrives inden udgangen af marts. Det har EU’s præsident, hvis navn og eksistens stort set ingen kender, meddelt. Han er belgier. Han er her.

Lad os lige slå fast: statsgælden i de fleste eurolande er nu nået sådanne højder, at kreditorerne begynder at trække i snoren, fordi den netop ikke kan tilbagebetales, hvis den vokser mere, fordi værdierne, der kan betales med, kun kommer fra produktionslivet. Det er politikerne i de enkelte lande, der er eneansvarlige for udviklingen. I eurolandene har underskuddene og dermed gældsætningen (uden egen pengeudstedelse) kørt endnu vildere end i de øvrige eu-medlemslande i øvrigt bortset fra i de gamle østbloklande, der nu er taget ind i EU.

Tidligere kunne vi oplyse at med fælles obligatoriske euro, ville finanspolitikkerne skulle styres central fra EU. Dette er naturligvis fortsat korrekt, hvis euroen skal have nogen mening, og det betyder en feuderal statsdannelse, hvor al suverænitet afgives til EU. Nu politikerne i næsten alle europæiske lande har ladet underskuddene vokse og vokse år for år og skattekilderne udtørrer, da virksomhederne flygter, vil EU styre de offentlige budgetter i de enkelte lande mere direkte.

Naturligvis skulle der forlængst have været indbygget ufravigelige regler i hver enkelt nations grundlov for pengeudstedelsen og gældsætningen. Derfor er reaktioner fra Ungarn med en ny flertalsregering faktisk ret naturlige. At Ungarn og flere andre lande i EU er kommet så langt ud skyldes politikerne, der intet forstår om statsgældsætning og konsekvenserne heraf, bare har kørt på i rivende tempo for at blive genvalgt næste gang uanset alt andet. Langt sigt og politikere er to uforenelige størrelser.

At Danmark ikke har styret sin gældsætning, der også bare fortsætter til nogen med forstand, indsigt og overblik standser den (i hvert fald kreditorerne), har præcis de samme årsager.

Det er ikke bankerne eller andre finansinstitutioner, arbejdet på det løse grundlag politikerne har givet dem. Det er ikke Karl Marx’s opfundne betegnelse for et system han benævnte ‘det kapitalistiske’ uanset hans anbefalede system spildte og forbrugte langt mere kapital pr. produceret enhed. Det er ikke globaliseringen1). Det vil de naturligvis fortælle dig. Og dernæst vil de hævde, at der ikke intet andet er at vælge imellem end Europa eller kaos, d.v.s. mere centralstyring ‘eller døden’, mere og mere, mere og mere:………….. COM-UN-ISME. Du kan også kalde det FASCISME; det er det samme, hvor al magt er samlet i toppen. Men husk, at det er ordmagerne, der i sidste ende styrer, hvad vi fyldes med af vrøvl. Næsten alle deres ord er indholdsløse, men har en givet hensigt. De siger noget forskelligt, men vil de i virkeligheden det samme?

 

Politikerne har brugt meget mere end de kunne

–  Det er sandheden. Da det kun sker cirka én gang i et menneskes levetid har ingen dem erfaringer hermed (ja, de lader som om; det gør de altid), og de er også blevet forhindret i at lære noget om det.

 

1) Betyder international konkurrence, men betyder afgjort ikke åbne grænser og fri massevandring.

16. januar 2012

8 Euro-zone-lande foruden Frankrig nedgraderes


January 16, 2012 — 6:30 a.m. CET

Downgrades Fan Fresh Euro Fears

The cascade of rating downgrades that hit France and eight other euro-zone nations casts fresh doubts over the monetary union’s ability to bail itself out of financial crisis and rescue Greece.

15. januar 2012

Amam dømt til livstid for terrorforsøg


“How many people has this imam taught about jihad in his 66 years?

From: http://creepingsharia.wordpress.com/2012/01/15/imam-sentenced-to-life-in-prison-for-jfk-airport-terror-plot/

via  Imam Kareem Ibrahim sentenced to life in prison for JFK Airport terror plot | Mail Online.

An Imam has been sentenced to life in prison for joining a failed plot to firebomb John F. Kennedy Airport in 2007 by blowing up jet fuel supplies with the help of a notorious al-Qaida explosives expert. A federal judge in Brooklyn gave Kareem Ibrahim, the leader of the Shiite Muslim community in Trinidad and Tobago, the life term on Friday after a jury found him guilty last year of conspiracy….”

Older Posts »