Danmark

15. juni 2013

HELLE THORNING-SCHMIDT FORETAGER SIT OMVENDTE KVANTESPRING


På ‘Tidens højt besungne Stænderforsamling’ på Bornholm foretog statsministeren sit kvantespring. Nu vil hun investere og bruge penge ‘med sin hånd under beskæftigelsen’ – den falske beskæftigelse, ganske vist. At OECD, EU, vismændene og formentlig også IMF er imod betyder ikke noget. Det er Helles popularitet, der står på spil, og for den må alt andet vige.

I god gammeldags keynesianerstil (reelt siden begyndelsen af 1970’erne har det været almindeligt kendt blandt egentligt sagkyndige, at dette er et fejlskud af rang, især fordi Danmark er det mest sårbare land i Europa for den trafik) skal de have forøget det offentlige budgetunderskud med mere inflation, mere forbrug og mere statsgæld til følge. Det sker kun, hvis ikke EU’s nyligt besluttede budgetrestriktioner, som er planlagt i 2014, standser det.

Det er et stort, men omvendt kvantespring, men der er den fordel for Helle, og der går 1-2 år, før de negative virkninger viser sig, og så er det også ved at være passende at give en anden regering skylden for ulykkerne.

Viden om økonomi er uden relevans i sammenhængen, og den har

hun heller ikke.

13. juni 2013

NORGE UDVIKLER SIG HURTIGST MOD ENDEPUNKTET LIGE NU MED INDVANDRINGEN: 44.343 NETTO I 2012


Ser vi alene på tallene for nettoindvandringen, kan udviklingen opgøres på forskellig vis. Vi foretrækker at kende virkeligheden. Tager vi de norsk fødte med norske forældre og bedsteforældre, har der været 3,9 mill. eller lige deromkring siden 2003, refereres det af Rita Karlsen på http://www.rights.no/2013/06/ssb-slipper-katta-ut-av-sekken/. Samtidig melder Rita Karlsen at end ikke de 3,9 mill. nordmænd dog holder stik, da den etnisk norske fertilitet er langt under 2,05 og har været det i flere år. 85,7% i 2003, men 77 % i 2013 er norske i den ovenfor anførte forstand i følge Rita Karlsen. Det var 78%, ikke 77%, viste det sig, da jeg endelig fandt kilden. Den sidste kortfattede konklusion under tabellen her savnede vi på den norske lidt kritiske blog, og desuden kneb det med kildehenvisende link.

Indvandrere har først udfyldt hullerne efter tilbagegangen i antallet af nordmænd og derefter bidraget alene til folketallets vækst ved indvandring og fødsler. 5051275*0,78 = 3.940.452 nordmænd pr. 1. januar 2013.

Folketallet i Norge har udviklet sig således siden 2003:


norskfolketal

Kilde: SSB, Statistikbanken: https://www.ssb.no/statistikkbanken/selectvarval/saveselections.asp

2003: 14,3 pct. indvandrere og deres børn

2006: 16,4 pct. indvandrere og deres børn

2013: (5.051.275 – 3.940.452)/5.051.275 =

 

22 pct. indvandrere og deres børn, d.v.s.

1.110.823 med udenlandsk oprindelse i Norge pr. 1. januar 2013.

Om vi lander på 21% i stedet for de officielle 10,7% i Danmark pr. 1. januar 2013 ved eventuel særundersøgelse, kan vi ikke vide, men det ser sådan ud viser linket nedenfor.

Seneste korrektion om Norge viste 760.056 med familiær baggrund i udlandet, svarende til 16,4% pr. 1. januar 2006 En korrektion som vi offentliggjorde 9. oktober 2012, da denne særanalyse fra SSB Norge forelå.

Officielt angiver SSB fortsat antallet pr. 1. januar 2013 til: 838.137 med udenlandsk baggrund i Norge. I 2012 modtog Norge netto: 44.343 indvandrere.

Vi savner fortsat en særanalyse for Danmark; den er lavet et par gange i Tyskland og i Norge: https://danmark.wordpress.com/2013/06/12/de-officielle-kan-i-tyskland-og-i-norge-men-i-danmark-kan-de-officielle-ikke/

2. november 2014: Perspektivet i Norge, Tyskland og Storbritannien, IQ, velfærdsbehov og økonomiske vækst:

http://www.lilliput-information.com/Europa-drives-til-Selvmord.pdf

13. juni 2013

J. E. Vig, cand. oecon.

12. juni 2013

DE OFFICIELLE KAN I TYSKLAND OG I NORGE – MEN I DANMARK KAN DE OFFICIELLE IKKE!


safeall

Den norske særanalyse

Den tyske særundersøgelse

Et modelgennemløb herfra med norske befolkningsdata

Et eksempel på konsekvenserne af de utilstrækkelige demografiske

opgørelsessystemer i Vesteuropa:

Epidemi-forskningen i Europa er blevet svækket af de officielle befolkningsbeskrivelsessystemer, der er blevet fejlbehæftede og ineffektive til formålet ved brugen af fødestedskriteriet. Uden kulturen herunder mønstre/traditioner, oprindelsen og den umiddelbare sortering efter dele af biogenetikken, der direkte knytter sig til oprindelsen (f.eks. prædestination for flere arvelige sygdomme i tillæg), vil livstruende virusser fra Syden og Østen nemt kunne udvikle sig til en katastrofe hos os.

Grundlæggende forudsætning:

The transmission dynamics of an infectious disease have to be appropriately described by a model. Then it is possible to evaluate the potential impact of proposed interventions.

Andre eksempler:

Flere centrale socioøkonomiske karakteristika og disses bindinger til f.eks. IQ-egenskaben og dens gennemsnit fortabes ligeledes, så befolknings- herunder immigrationspolitiske beslutninger kun kan træffes i blinde.

12. juni 2013

J. E. Vig, cand. oecon.

11. juni 2013

HVAD BRUGES VERDENS HØJESTE SKATTER TIL?


…. samtidig med skattekilderne udtørrer

2. april 2010 kunne vi skrive, at 25 pct. af industriproduktionen i Danmark er flyttet eller lukket på 10 år: http://www.jobindex.dk/cgi/content.cgi?rm=show&id=802

Velfærdssamfundets finansieringskilder lukker eller flytter fortsat. Det er samhandelsvirksomhederne, med største hast nogensinde i 2010, og omstillingen til den internationale konkurrence i f.eks. uddannelsessektoren ligger fortsat brak. På 10 år var en fjerdedel af al industriproduktion lukket eller flytter ud af landet. Det drejede sig om 110.000 jobs, hævdes det på linket ovenfor.

Det, der bekymrede eliten i 2010, var ikke overraskende ikke deres egne dispositioner, men netop deres egne positioner. De havde kunnet forudberegne allerede i 1970’erne, endog tidligere, at når deres ideologiske konstruktion, velfærdssamfundet, havde kørt på skinner nogle få år, ville antallet af børnefødsler blandt danskerne falde drastisk, da begge mulige forældre nu skulle trække læsset, ja endog trække et næsten dobbelt så stort læs af velfærdsforbrug i form af skattefinansierede overførsler og skattefinansieret personaleforbrug. Børnefødslerne valgte de ansvarlige både her og andre steder i Vesten en ideologisk løsning på, hvorefter alverden blev inviteret til bl.a. Danmark for at føde børn fra 1983 med en dertil indrettet ny udlændingelov – ‘den skæbnesvangre’.

I 1983 var den totale fødselsrate i Danmark : 9,9 barn pr. 1000 pr. år., aflæst på ‘Nøgletal om befolkningen’: http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1366

Da begyndte masseindvandringen at tage form, og indvandrerne hævede fødselsraten til 13,4 i 1994, men fra senest fra 2008 er den faldet igen 11,4 til 10,4 i 2012, aflæst på ‘Nøgletal om befolkningen’: http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1366

– nu skal lige understreges, at fødselsraten vil variere med antallet af fødende kvinder, der naturligvis ikke er konstant.

Da vi har bevist at en stor andel af fødslerne blandt kvinder med udenlandsk oprindelse af forskellige opgørelsestekniske fatale grunde tilmed bevidst indplaceres, som var de fødsler blandt danske kvinder, og børneantallet blandt de mest fødende med udenlandsk oprindelse fortsat er tæt på tre gange større end fødslerne blandt stambefolkningerne i både Tyskland, Østrig og England, er vi ikke i tvivl om, at fødselsraten blandt etnisk danske er faldet yderligere. Så hypotetisk må vi desværre udtrykker os, da fødselsraterne end ikke offentliggøres i form af rådata for henholdsvis danske og for fødende af anden oprindelse i Danmark. Det afskrækker ikke de ansatte i vores officielle opgørelsesinstitution fra at skrive både dette og hint i dagblade herom, heller ikke selvom flere af de informationer, som disse medarbejdere enten bringer eller bekræfter i bladene, er ganske modstridende og soleklart tydeligt ukorrekte.

Det var ikke kun børnefødsler, der manglede, for det viste sig for eliten, at de mest børnefødende blandt indvandrerne også var de mindst egnede til arbejdsmarkedet nu og fremover. Her er så koblingen til indledningsafsnittet. Det viste sig netop at ikke-vestlige i gennemsnit var 3,47 gange oftere ved de offentlige velfærdsudbydende enheder til sammenligning med danskerne. Over livsforløbet førte ikke-vestliges velfærdsforbrug til et underskud på gennemsnitlig 2,6 mill. kr. 1), men også danskerne skabte underskud på velfærdsregnskabet, i alt 750.000 kr. i gennemsnit over livsforløbet (sociale udbetalinger og andet forbrug af især personaletime-kroner minus de respektive indbetalte skatter og afgifter af samme individer). 3,47 = 2,6 mill./750.000. Disse underskud overvæltes på de kommende generationer. Det var den offentligt nedsatte Velfærdskommission, der berigede os med disse nødvendige oplysninger i 2005. At disse tal har ændret sig til det værre siden 2003-2005, som de refererer til som forbrugsår, kan vi godt forvente, da indvandringen er fortsat med stort set samme styrke og fra cirka de samme områder siden.

Med kommissionens oplysninger var det hele opgjort, fordi den netop havde adgang til at sammenkøre de nødvendige personoplysninger direkte fra Det Centrale Personregistret. Velfærdsbudgettets samlede poster på Finansloven kunne vi aflæse på informationerne fra Danmark Statistik. Resten var sammensat forholdsregning. Og det ville være slut med debatten, hvis det var kendt i brede kredse.

Uden masseindvandringen havde ikke-vestlige ikke konsumeret 28 pct. af det tyske velfærdsbudget (2009), mindst 30-35 pct. af det danske (2010) og 29,7 pct. af alle offentlige udgifter (2001) i Sverige. I 2012 var andelen i Sverige blevet til 57%.

Hvem der kreerede velfærdens ideologiske projekt i Danmark med hvilken ideologisk propaganda og dermed havde ansvaret, samt om befolkningen havde noget ønske om systemets indførelse endsige nogen indflydelse herpå i øvrigt kan du læse på: https://danmark.wordpress.com/dansk-velfærds-historie/ (intet er overladt til tilfældighederne).

1) side 26

Hvis du vil vide noget afgørende:

MAGTSAMLENDE BEDRAG DER IGEN FØRER TIL ØKONOMISK KOLLAPS ELLER KRIG

HVORFOR FORTÆLLER MEDIERNE IKKE HVAD EN IKKE-VESTLIG I GENNEMSNIT KOSTER DE DANSKE SKATTEYDERE

9. juni 2013

MAGTSAMLENDE BEDRAG DER IGEN FØRER TIL ØKONOMISK KOLLAPS ELLER KRIG


 Tro er stærkere end viden på kort sigt

 Alle indvandringstilhængere, direkte medløbere og alle moderat kritiske af muslim-indvandringen eller neutralt agerende synes at være af samme grundindstilling: Indvandrerne, hvoraf mere end 90 procent stammer fra muslimske lande og områder siden midten af 1990’erne, er kommet for at blive. De repræsenterer ganske vist en noget centralistisk indstilling og en noget anderledes religion, men vi har religionsfrihed. Det er et ubetyde-ligt lille mindretal af de tilrejsende og deres børn og børnebørn, der går ind for eller selv går til yderligheder med deres handlinger, som terror, mord eller vold og anden kriminalitet. Og de vil falde til og blive ligesom de fleste danskere i deres handlingsmønster før eller siden.

 Dette tilsiger den internationalistiske ideologi. ‘Og den tror vi på med alle dens fine og fintfølende ord, imponerende vendinger, ulogik og barnlige internationale ønsketænkning i et dukkehus’, hvor viden og erfaring er fy-ord.

 Meget tidligt efter masseindvandringens begyndelse til Vesteuropa omkring 1983 blev der taget højde for at ikke alle ville tie stille, om det, der skulle til at ske. En række grupperinger, også partier og sidenhen blogge skulle derfor simpelthen agere som opsamlere af modstanden mod projektet og vel at mærke, ødelægge modstanden ved at udglatte, glide gelinde med og skabe positive forventninger til fremtiden uanset.

Når vi derimod spurgte én, der altså ikke troede på eller blot antog en indstilling, men vidste hvad han talte om i 1989, en som tilmed havde libanesiske rødder, lød der helt andre toner:
Er Europa ved at begå selvmord? Det mener forfatteren. Han er dansk gift mexicaner af kristen libanesisk familie. Han har været politisk fange på Cuba og er varm tilhænger af asylprincippet. Men han mener, at asylreglerne misbruges groft i Europa for øjeblikket [vort: i 1989 og misbruget fortsætter], og prisen herfor betales af de alvorligt nødlidende i den 3. verden, som berøves ressourcer gennem det, der sker. Han har udgivet en bog herom, som er oversat til dansk: “Økologisk Ideologi” (forlaget Stavnsager, 1987).

Om asylbedraget indløb dokumentation i 1990 af Eduardo Farahs påstand fra 1989 om asylmisbruget:
“Kun 5 pct. af de fremmede, der kommer til Europa er reelle flygtninge. Resten, de 95 pct., er almindelige indvandrere.”[I flg. FN’s Flygtningehøj-kommissariat’s Jonas Widgrens oplysninger i 1990, og i flg. flere flygtningeeksperters udtalelser]

Det allermest katastrofale i følge Eduardo Farah er, at den danske elite først bildte os ind det drejede sig om flygtninge – selvom UNHCR samtidig og sjovt nok meldte det stik modsatte, netop at 19 ud af 20 ikke var flygtninge fra krig og forfølgelse –, der naturligvis skulle hjem igen, når der blev fred i hjemlandet, bedyrere eliten. Siden bildte den os ind, at vi havde voldsomt brug for indvandrernes og deres efterkommeres arbejdskraft.

2018: EU og FN har allerede planlagt, at indvandringen skal erstatte de manglende børnefødsler i Europa, uanset at de tilrejsende i gennemsnit repræsenterer for lavt et IQ-gennemsnit til at erhvervsmulighederne sikres i Europa. Tværtimod bliver vi kvalt i velfærdsomkostningerne, der ikke kan finansieres over skatterne. Der bliver 4-6 gange så stor en andel af velfærdskonsumenter. Bare blandt østeuropæerne er antallet af modtagere af danske dagpenge blevet knap 6-doblet siden 2010.
Det vil sige: Vi er dømt til at gå ned med magthavernes fulde indeforståelse… Og dem lader vi sidde på magten.
FN og Fastlands-Europa vil i pr. ideologisk indstilling fastholde at ignorere IQ som forudsætning for arbejds- og uddannelses-kompetence, uanset Arthur Robert Jensen (1923 – 2012) efterviste i sin bog ‘The g Factor’ (1998) at data godtgør, at af delpopulationer med gennemsnitlig IQ lavere end 90 er under halvdelen egnet til arbejdsmarked og uddannelse. Og uanset etnisk oprindelse har individer med IQ mellem 70 og 90 højere kriminalitetsrater end individer med IQ herunder og også højere end individer med højere IQ end 90, med toppunkt for kriminalitetsraterne i intervallet fra 80 til 90. Siden 1990 repræsenterer mere end halvdelen af de tilrejsen IQ under 90.

Europa som tomrum. En fysisk lov siger, at tomrum altid blive udfyldt. Det gælder også for befolkningsmæssige tomrum. En tilsvarende biologisk lov siger, at enhver art til stadighed søger mod de bedste muligheder for artens overlevelse og ekspansion.

I Vesteuropa findes i dag en veludbygget infrastruktur, der er resultatet af tre tusinde års hårdt arbejde og genialitet. Der findes vejsystemer, kanaler, kommunikationsnet af alle arter, huse, byer, rent vand, kloaksystemer, skoler på alle niveauer, hospitaler og masser af føde. Men hvert år er skoler nødt til at lukke, fordi der ikke er tilstrækkelig mange børn. Samtidig udvides omsorgssystemet for de gamle (i 1989), som forholdsmæsssigt er blevet en langt større befolkningsgruppe. Huse og hjem, byer og hele infrastrukturen er der imidlertid stadig; og når befolkningstallet daler, står alt dette uudnyttet hen. Der opstår et vakuum.

I Vesteuropa findes verdens bedste og mest udbredte velfærdssystem (mit: men dets bemanding og finansieringssystem er latterligt, se nedenfor). Dette er udviklet så vidt, at den egentlige fattigdom er udryddet (mit: den var udryddet før systemets indførelse). Hvadenten man har arbejde eller ej, vil der være sikret en sådan indkomst, at en familie vil kunne leve et rimeligt liv. Vesteuropas naboer mod øst har ikke store muligheder for at emigrere dertil (i 1989), selv om de måtte have lyst til det. Anderledes ser det imidlertid ud imod syd og sydøst, hvor de islamiske naboer både er meget fattigere og har et voldsomt voksende indbyggertal. I Nordafrika og Mellemøsten må indbyggerne erkende, at deres lande reelt er overbefolkede, samt jorden er mere eller mindre nedbrudt og ufrugtbar og ujævnt fordelt.

 I de europæiske nationer, der oprindelig udgjorde den vestlige civilisations vugge, er befolkningerne holdt op med at få børn. Hver kvinde føder i gennemsnit fra 1-1,3 barn i de fertile aldre 16-40 år i Europa. Ikke siden den sorte død tog livet af en tredjedel af befolkningen i 1300-tallet har den europæiske civilisation været så svækket. I 2050 vil der være 23 millioner tyskere, 16 millioner italienere og 30 millioner russere færre. Spaniens befolkningstal vil være faldet med en tredjedel. Om 50 år vil verdens befolkning godt nok være vokset til 9 milliarder, men 100 millioner europæere vil være væk. Det er Europas store dødsmarch. (Dette afsnit frit efter Michael Pihl)

Jeg har undersøgt befolkningsudviklingen, hævder Eduardo Farah. Denne undersøgelse synes at vise, at i år 1900 blev der for hvert barn født i Vesteuropa også født et barn i de islamiske lande. I dag (i 1989) bliver der derimod for hvert barn født i Vesteuropa født 10 i vore islamiske nabolande. Om 25-30 år vil forholdet være 1:20.

I 1996 kom en perser til med supplerende viden – ikke tro:
“Danskerne tager let på jihad (Hellig Krig), fordi det stemmer bedst med deres billede af livet. Men Jihad skal opfattes som alvor. Tro mig. Jeg har studeret Islam i mere end 30 år. – I øjeblikket (1996) er der ingen fare, for endnu er antallet i Danmark ikke stort. Men bliver de mange nok, skal de udføre Allahs ordre om at udbrede Islam ved sværdets magt. – Det er en obligatorisk pligt at gennemtvinge Islam som religion, livsstil og politisk lære. Det skal ske overalt i verden, hvor muslimer enten invaderer et land eller kommer til at udgøre en gruppe, der er tilstrækkeligt stor.” (slut citat af Adnan Wahab, Jyllands-Posten 8/1 1996). Adnan Wahab angiver 10 pct. som den andel, der vil give muslimer anledning til at gennemtvinge Islam i værtslandet. Adnan Wahab er advokat, bosat i Odense.

Dette er baggrunden, og konklusionen er: Tro er langt stærkere end viden på kort sigt.

 Når jeg forsøgte af kategori-opdele det bløde element i den danske befolkning i første afsnit, kunne jeg lige så godt have foretaget opdelingen: De der forudser, hvad der vil ske, de ikke opdager det, hverken før eller medens det sker, de der ikke opdager, at det er sket, og endelig de, der planlægger det, der sker. De første og den sidste gruppe udgør tilsammen langt mindre end 10 procent af det samlede danskerantal. Og da vores styreform betinger at ikke andet end et flertal kan forhindre landet i at forgå, så kan et mindretal med lethed beslutte det modsatte og gennemføre, at det netop sker, hvis medierne er monopoliserede i den politisk korrekthed. Hadet til demokratiet, til Israel, måske USA, besættelsen af magtsamling, hadet til kristendommen, der er nok som samler den lille men effektive junta.

Med alle de skiftende løgne vi er blevet præsenteret for de seneste 30 år, og som er fuldstændig afsløret, som det de er, og afdækket for enhver, der blot gider se sig om, er der ikke ringeste tvivl om, at politikerne/partierne/grupperinger ikke bare vil tækkes, ikke bare misforstår, og f.eks. forestiller sig at muslimsk tankegang matcher den danske, ikke blot frygter konsekvenserne af deres egne beslutninger, eller lader stå til for karrieren. Ja, det er selvfølgelig mest bekvemt på kort sigt.

På det lange sigt fik de fire gamle partier kørt landet i sænk med et fra begyndelsen underskudsgivende og evigt statsgældsforøgende velfærdssystem (fra 1968) inspireret pr. tyrkertro på en forkvaklet keynesianer-tankegang, et velfærdssystem, som ingen vælger havde bedt om til erstatning for velstanden, og i tillæg et skole- og uddannelsessystem uden stræben efter dygtighed eller relevans, men til gengæld med skattefinansieret frit valg til og lighed i alt, der med regelret og forudset sikkerhed ikke kunne dække hverken politikernes overbud i form af masseansættelser og overførsler og i tillæg landets overforbrug, der netop fulgte heraf, ind. At unge i 16-årsalderen ikke skulle have lært at læse, kende verdenshjørnerne, eller løse ganske simple subtraktions-regnestykker efter 9 års skolegang, havde de færreste af os nok forestillet os. 9.z Holme viste dette i den bedste sendetid for nylig.

Men det var planlagt alt sammen af de fire gamle partier, kyndigt rådgivet af 68-marxisterne, der efter østblokkens kollaps søgte nye veje efter Trotskys ideologiske anvisninger, og de forvandledes til noget nyt, noget fornyende som altid og alligevel det selv samme, fordi det lyder godt/smager godt/føles godt hos den laveste mellemproportional, trotskister, internationalister eller transmodernister o.s.v., og de nye partier (især SF) sang endnu lystigere med på den danske melodi-model.

Det ville i øvrigt have været sært at skulle tænke sig, om samtlige beslutningstagere i Vesteuropa var blevet fuldstændig sindssyge på noget nær samme tidspunkt: Uden masseindvandringen havde vi ikke haft terror fra den kant. Uden masseindvandringen havde ikke-vestlige ikke konsumeret 28 pct. af det tyske velfærdsbudget, 30-31 pct. af det danske og 29,7 pct. af alle offentlige udgifter (2001) i Sverige. I 2012 var andelen i Sverige blevet 57% af samtlige socialbidrag.

Supplement:

Europas Selvmord 1. del

Hvorfor må vi ikke vide hvad en ikke-vestlig i gennemsnit koster de danske skatteydere?

Morsomt indslag hvor hele paletten bruges: https://danmark.wordpress.com/2013/10/07/hvorfor-befolkningsopgorelserne-og-meget-andet-henligger-udu-i-officiele-faktaoplysninger-lidt-morsomt-indslag-indimellem/

9. juni 2013

J. E. Vig, cand oecon.

8. juni 2013

GODT ANGREB PÅ DYDENS VOGTERE I DEN BARNLIGE ISLAMDEBAT


Fra: http://www.b.dk/boeger/de-anstaendige-modsiges-haardtslaaende-og-velargumenteretJens-Martin Eriksen og Frederik Stjernfelt foretager et storstilet opgør med dydens vogtere i islamdebatten.


“Engang for længe siden – i 60erne – kunne forfatteren Leif Panduro skaffe sig anerkendelse blandt sine kulturradikale ligesindede for sit opgør med borgerlige dyder i romaner som »Rend mig i traditionerne« og »De uanstændige«.
I dag er de selvsamme kulturradikale og andre uanstændige blevet de nye anstændige, der kalder på dyder som dialog og tolerance for at forhindre kritik af undertrykkende dogmer. Det er denne vending, som forfatteren Jens-Martin Eriksen og professor i semiotik Frederik Stjernfelt har sat sig for at afdække og gøre op med i deres nye bog.
De anstændige forsøger at begrænse den ytringsfrihed, der er livsvigtig i et liberalt demokrati. Bogen kortlægger minutiøst, hvordan de anstændige er blevet principløse, hykleriske, dobbeltmoralske og decideret kyniske. Deres krav om selvcensur camouflerer de f.eks. ved at tale om, at man skal have »respekt« for andre kulturer. Men denne respekt er i virkeligheden baseret på frygt. Det er nemlig kun islam, der skal skånes for hån, spot og latterliggørelse…”

[…]

“Især tegnes de anstændige af tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen og nu afdøde chefredaktør på Politiken Tøger Seidenfaden. Begge vies hver et langt kapitel, der tydeligt viser, hvordan anstændigheden udmunder i en fatal svækkelse af dømmekraften og endda i en menneskelig forråelse.
Ellemann-Jensen når ifølge forfatterne så vidt – eller lavt – som til at udtrykke afsky for offeret. I dette tilfælde den svenske kunstner Lars Vilks, der havde tegnet den muslimske profet Muhammed som en hund. For den ytring blev Vilks udsat for et brandattentat. Men ifølge Ellemann-Jensen var offeret selv skyld i attentatet. At man officielt tager afstand fra gerningsmanden, men indrømmer hemmelig sympati med hans forbrydelse, kendetegner ifølge bogen en række anstændige.
Seidenfaden gik fra at være en principfast islamkritiker og fortaler for uindskrænket ytringsfrihed under Rushdie-affæren i 90erne til at blive en anstændig i årene frem mod og efter Muhammed-krisen i 2006. Helt grotesk fremstår i bogen den undskyldning for Muhammed-tegningerne, Seidenfaden på Politikens vegne gav den dubiøse advokat Yamani i 2010. Seidenfaden fejrede her sin deroute som publicist ved at agere statist i et islamistisk propagandastunt…”

red.  Bjarke Rosenkilde

7. juni 2013

U.S. Adds 175,000 Jobs, Beating Expectations

Filed under: Economics, ENGLISH ODER DEUTSCHES VERSION, Free Speech, USA — Tags: , , — Jørn @ 22:52

From: http://online.wsj.com/article/SB10001424127887324299104578531012071841432.html?mod=djemTAR_h
By JONATHAN HOUSE And ERIC MORATH
“WASHINGTON—U.S. employers added 175,000 jobs in May, maintaining the slow but steady gains of recent months and easing worries about a summer slowdown in the U.S. economy. The unemployment rate rose slightly to 7.6% in May from 7.5% in April, as more people entered the workforce, the Labor Department said Friday in its monthly employment report. Economists surveyed by Dow Jones Newswires had forecast that payrolls would rise by 169,000 and that the unemployment rate would hold steady at 7.5%…”

ISLAMISK LOV FÅR FODFÆSTE I DET TYSKE RETSSYSTEM


Islamic Law’s Foothold in German Legal System

by Soeren Kern
June 7, 2013 at 5:00 am

http://www.gatestoneinstitute.org/3753/islamic-law-german-legal-system

“A growing number of German legal experts are now sounding the alarm about the rise of a parallel Islamic justice in Germany. “It follows its own rules. The Islamic arbiters aren’t interested in evidence when they deliver a judgment, and the question of who is at fault doesn’t play much of a role. Islamic conflict resolution, as I’ve experienced it, is often achieved through violence and threats. It’s often a dictate of power on the part of the stronger family.” — Joachim Wagner, German legal expert, author…”

EFTER ET ÅR MED REKORDINDTAG AF IMMIGRANTER SIDEN 1995 I TYSKLAND STEMMER INFORMATIONERNE IKKE


‘NYE TIDER’:

 

Det vi læser stemmer ikke!

De kan ikke være 3-3,2 gange så ofte på sociale ydelser sammenlignet med

tyskerne, som vi har dokumenteret og samtidig klare sig så godt.

24. maj 2013: Der Spiegel:

Brain Gain: Immigrants Often Better Educated than Germans:

http://www.spiegel.de/international/germany/new-study-immigrants-are-better-educated-than-germans-a-901681.html

A 6461

Vi ser ikke nogen ordentlig dokumentation fra kilden, der har lagt en såkaldt undersøgelse frem: http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xchg/SID-14518977-22C6E54B/bst/hs.xsl/441.htm

26. januar 2009: Der Spiegel: http://www.spiegel.de/international/germany/immigration-survey-shows-alarming-lack-of-integration-in-germany-a-603588.html :

“A third of all children born in Germany belong to immigrant families, but many immigrants are poorly integrated into German society. A new study has shown that Turks in particular are faring poorly in Germany.

A new study has delivered a damning verdict on the integration of Germany’s immigrants, concluding that an alarmingly high percentage of them live in a parallel world with poor prospects of a decent education and career advancement.

The study presented on Monday by the Berlin Institute for Population and Development is based on annual population statistics and finds that Turks in particular, the second largest group of immigrants after ethnic Germans from Eastern Europe and the former Soviet Union, are faring badly, even after decades of living in Germany.

It shows that foreigners who come to live in Germany tend to remain strangers, even after 50 years and three generations in some cases. There are even problems among those who hold German passports.

It’s a disturbing trend for Germany. The country needs immigrants because Germans aren’t having enough children. The population is shrinking and aging and its productivity is in danger. If the immigrants, who tend to have more children, are poorly educated and can’t find jobs, they’ll end up costing the state money rather than supporting it…”

7. juni 2013: Facts about Germany: Immigration and integration: http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/en/society/main-content-08/immigration-and-integration.html :

“There are currently more than 15 million people with an immigrant background living in Germany…”

“Lots of immigrants work as unskilled laborers, as Germany recruited workers in particular for simple activities. Studies have revealed that immigrant families in Germany have difficulty climbing the social ladder or improving their economic situation…”

“There are currently more than 15 million people with an immigrant background living in Germany. According to the German Statistics Office this figures includes all those people who have migrated to Germany as well as those born in Germany with at least one immigrant parent. Some seven million of them are foreigners, while around eight million have received German citizenship – though naturalization or because they are one of the four million repatriates. After the repatriates, the 2.5 million immigrants from Turkey represent the largest group, while a further 1.5 million come from former Yugoslavia or its successor states…”

Derimod læste vi meget om uro og kriminalitet i Tyskland blandt sigøjnere fra Bulgarien, Rumæmien og Ungarn i dette forår:

article-2290480-1886F951000005DC-697_634x393

TORSDAG GIK 70.000 GRÆSKE ÆLDRE PÅ GADEN


De var på gaden den 4. april, da en græsk pensioneret farmaceut begik selvmord foran parlamentet. Og nu igen. Grækenland har 21% arbejdsløshed foruden det løse, hver anden under 25 år er ledig, og EU er netop blevet kritiseret af IMF for håndteringen af den græske krise. Nu er det besluttet at nedskære den græske folkepension og forhøje pensionsalderen.

Grækenlands økonomistørrelse er cirka som den danske.

It will raise the retirement age from 65 to 67 and cut pensions on average between 5% and 15%.
Some salaries in the public sector will be reduced by about a third, and several bonuses will be scrapped. Some judges must take a 30% pay cut, for example.

The crisis has cost tens of thousands of jobs, sending unemployment to a record high of 21 percent while one in two Greeks aged under 25 is jobless — amid a shrinking economy that is not expected to revive for at least two years.

Suicides are on the rise, although accurate figures are hard to access as not all are reported.

Police have recorded more than 1,700 such suicides and attempts since 2009, while the health ministry said suicides jumped 40 percent in the first five months of 2011 over the same period in 2010, with analysts linking the surge to the pressures of economic hardship.

Older Posts »