Danmark

31. december 2006

6 Andre Gode Grunde


Ved TV-optagelse på DR’s daværende provinskanal i Århus spurgte vi engang i midten af 1990-erne nogle kendte folketingspolitikere fra Enhedslisten til Socialdemokratiet, Venstre og de konservative, hvori den højt besungne kulturberigelse, der skulle følge med indvandringen, bestod, helt konkret. Vi ville have svar fra dem alle.

Svarene var ‘grøntbutikker’ og ‘kolonihaver’. Det var simpelthen nøgleordene og i grunden de eneste ord af betydning i alle svarene.

Da vi efterfølgende afviste, at disse grøntbutikker og kolonihaver blev indført i Danmark med indvandringen, men netop begyndte lang tid før indvandringen, blev vi mødt af de for den tids kendetegnende skældsord, injurier og nedsættende bemærkninger og fik ikke nogen svar. Vi vidste godt dette var barnlige reaktioner indstuderet af de værste og annammet af hele internationalen, når dens tilhængere ikke kunne svare og samtidig skulle de sikre den laveste mellemproportional.

“Kun 5 pct. af de fremmede, der kommer til Europa er reelle flygtninge. Resten, de 95 pct., er almindelige indvandrere.” Derfor kan vi sende de fremmede hjem uden at krænke nogen af de såkaldte konventioner (der i øvrigt kan opsiges med 1 års varsel), [I flg. FN’s Flygtningehøjkommisariat’s Jonas Widgrens oplysninger i 1990, og i flg. flere flygtningeeksperters udtalelser]

Nu vil vi spørge om noget andet:

  1. Indvandringen af 700.000 fra vildt fremmede kulturer (inklusive de naturaliserede og deres børn) med flertallet stammende fra islamisk dominerede områder, hvorfor er de her? Skyldes det at danskerne, der var begyndt få befolkningstallet/skatte-yderantallet til at falde i 1981, ikke kunne bidrage nok med skattebetalinger til at finansiere lederkorpset og dets ideer i den offentlige sektor, så skulle udskiftes med nogle mere børnefødende?
  2. Efter det danske fødseltals faldt lige som i østblokken p.g.a. henholdsvis velfærden og undertrykkelsen, fik de derefter de børnefødende sluset ind i stort antal fra Mellemøsten, Sydasien og Afrika. Det førte desværre endnu en fejltagelse med sig. De nytilkomne viste sig som gruppe at hæve/forbruge til det dobbelte af, hvad de indbetalte til det offentlige, meldte Rockwool Fonden den 25. november 2006 
  3. Velfærdskommissionen påviste og refererede i Børsen den 1. december 2005, at de fremmede er 3,3 gange dyrere i forhold til den offentlige sektor sammenlignet med danskerne, hvilket svarer til pkt. 2. Desværre er det stort set hver gang sådan, at når indholdet på et link kan bruges til politisk ukorrekte formål med en vis virkning, fjernes de: Nu skal læseren til: http://www.fm.dk/db/filarkiv/18669/Rapport_globalisering.pdf og sammenholde de 2,6 mill. side 26 med underskuddet for en gennemsnitsdansker på 750.000 kr. over livsforløbet i forhold til velfærdssystemet. Det sidste beløb aflæses i maj-rapporten 2004 fra Velfærdskommissionen.
  4. I august 2005 viste en landsdækkende undersøgelse af kriminaliteten i 2004 udført af Justitsministeriets Forskningssektion, at de fremmede er ca. 5 gange mere kriminelle som gruppe i forhold til danskerne. Dette måtte vi korrigere, fordi de naturaliserede og deres børn var blevet medregnet som danskere i undersøgelsen, både i gruppen af kriminelle og i befolkningsgrundlaget, og dette førte som gennemgået (paradoksalt nok) til overestimering af kriminaliteten blandt de fremmede. 2-4 gange mere kriminelle var nærmere sandheden for forbrydelserne med de længere fængselstraffe.
  5. København Politi påviste, at i året 2004 var 82 pct. af al kriminalitet blandt unge under 18 år i København blevet udført af indvandrere og deres efterkommere. Det førte til, at overkriminaliteten i denne gruppe var mere end 11 gange.
  6. Gruppen DREAM i Finansministeriet var uenig med Velfærdskommissionen og Københavns Universitet om den nutidige og den fremtidige andel af ’indvandrere’ og ’efterkommere’ i Danmark. Deres befolkningsprognoser i november 2006 afviger mindst 50 pct. fra hinanden. Det kunne læses på TTV1 30. november. Men det er ikke det værste. Fra 5. august 2006 i Jyllands-Posten til 30. november 2006 på TTV1 har DREAM ændret sin prognosticerede andel af ’indvandrere’ og ’efterkommere’ i prognosepunktet år 2080 med 100 pct. 

Vi har hele tiden fastholdt, at de fremmede bliver i flertal i Danmark efter følgende simple modeltype, som vi har brugt igennem alle årene siden 1989, seneste ajourføring:

Prognose fra 2003 på korrigeret befolkningsgrundlag pr. 1. januar 2006: https://danmark.wordpress.com/2006/06/20/prognose-pa-korrigeret-befolkningsgrundlag/ (der viser fremmedflertal mellem år 2035 og 2043)

Vi må opfatte masseindvandrings-projektet, der nu har været kørende – og mest af sporet – siden 1983-udlændingeloven vedtoges i Folketinget, som ikke alene meget kostbart, samfundsmæssigt ganske overflødigt og skadeligt for andre end de ledende, tilmed økonomisk ødelæggende for landet og ligefrem en trussel mod børns og børnebørns liv, hvis det fortsætter.

De ledende her til lands skal vide, at det danske folk har været meget langmodigt, og ingen i de ledende kredse kan uden at lyve hævde, at de ikke er blevet informeret i tide.

Nu spørger vi vore landsmænd: Hvor længe skal vi finde os i at blive voldtaget, udsat for vold og dræbt af folk, som de ledende finder det passende at have her i landet som deres undersåtter for den almindelige danskers regning?

Supplement:

68-eren og hans efterkommere kan (kun) overleve på indvandring: https://danmark.wordpress.com/2006/06/09/68-eren-kan-overleve-pa-indvandringen/

Danskerne undervurderes typisk af eliten: https://danmark.wordpress.com/2006/11/30/danskerne-undervurderes-typisk-af-eliten/

Prognose fra 2003 på korrigeret befolkningsgrundlag pr. 1. januar 2006: https://danmark.wordpress.com/2006/06/20/prognose-pa-korrigeret-befolkningsgrundlag/

Seks gode grunde: http://www.lilliput-information.com/seks.html

15 pct. konsumerer 40 pct.: https://danmark.wordpress.com/2006/11/17/mere-end-15-pct-af-det-offentlige-budget-til-indvandrerne/

Sonia

PS: Vi mener fortsat at Jyllands-Postens bevidsthedsskabende indsats ved et enkelt træk har haft større effekt end regeringens samlede indsats siden 2001. 

Gode miner til slet spil


Kirkebesættelse i 1991 for at fastholde 321 byrdetunge palæstinensere her i landet :

I følge: http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2006/12/29/113904.htm

“…Straf eller bøde til 42 procent
Her oplyste integrationsminister Rikke Hvilshøj i april 2005 i et notat til Dansk Folkepartis Peter Skaarup, at gruppen stadig havde store problemer 13 år efter særloven: Ud af de 321 palæstinensere modtog 238 (74 procent) i begyndelsen af 2005 offentlig forsørgelse, og 135 (42 procent) var idømt straf eller havde fået bøde. Over halvdelen af deres børn var dømt for at have overtrådt straffeloven…”

Præstedemonstration i 2006 for at fastholde afviste 583 irakere her i landet.

Anledningen og det værste i

øvrigt forties helt bevidst:

Den 20. december 2006 forvandlede regeringen og støtteparti endnu 2086 voksne til danske statsborgere. Den 7. juni 2006 ligeledes forvandling af 2164 andre voksne. Først omkring den 13. februar 2007 kan vi vide, hvor mange det samlede antal naturaliserede blev til i 2006, når børnene tillige opregnes. Camouflagenummerets hovedtræk er netop denne tildeling af danske statsborgerskaber. Var naturalisationerne (mere end 90 pct. heraf til de mest fremmede) ikke sket, ville udlændingeantallet i Danmark selvsagt være meget større og kunne ikke skjules. Iøvrigt talte man særdeles meget i medierne i december om de afviste asylansøgere, som landene ikke ønsker tilbage, således godt 583 fra Irak. Der er meget mere end 10.000 i Danmark, der stammer fra Irak og Afghanistan, men som allerede er sluppet ind. Mange af disse blev ekstraordinært godkendt til ophold umiddelbart før krigsudbruddene med Danmarks deltagelse, selvom der var mange her foruden forud. En dansk regering før 1968 havde naturligvis interneret de allerede indstrømmede for at forsvare Danmark og ikke taget flere ind, som loven også korrekt foreskriver, såfrem vores krigdeltagelse havde været dengang.

Vi konstaterer i øvrigt at myndighederne uden noget besvær kunne oplyse om regningen, kriminaliteten og belastningen i øvrigt for den samlede gruppe af fremmede indrejste. Her var det blot sporadiske oplysninger om 321 palæstinensere, der slog sig ned her med mestendels hedenske præsters og anden aktivist-hjælp i 1991.

Det samlede regnskab for mere end 700.000 fremmede inklusive “de forvandlede” må ikke komme frem; det kan regeringen, der allerede har pådraget sig et stort ansvar ved sine løfter, men undladelser og grove forsømmelser med gode miner til det slette spil siden 2001 ikke tåle. 

Selv propagandaen har fået sit eget kodeks her op til årsskiftet: “Der skal røres i de små gryder” 

Sonia 

29. december 2006

Én varslende nytaarshilsen

Filed under: Culture, History, Immigration, Justice — Tags: , , , , , — Jørn @ 11:56

Næsten lige så umuligt som det er at gøre en postmodernist/transmodernist begribeligt, at historien og traditionen er basis for mening og erkendelse, er det svært at få hæderlige mennesker til at indse, at løgneren ikke blot lyver om én ting, men at han netop anvender de mest behændige tricks under hensyntagen til de umiddelbare, reelle magthaveres øjeblikkelige krav med det ene formål at få det hele til at glide så gelinde som muligt i hans retning  mod skyerne, hvorfra det som bekendt er umuligt at se og høre jorden.

At vurdere, at informereMuslimer er involveret i 21 ud af de 24 konflikter der foregår rundt om på kloden :

Afghanistan, Banghladesh, Bosnien, Elfenbenskysten, Cypern, Østtimor, Indien, Indonesien, Kashmir, Kosovo, Kurdistand, Makedonien, Mellemøsten, Nigeria, Pakistan, Philipinerne, Pakistan, Sudan, Chechenien,Thailand, Tajikistan og Uganda.

Krigen og forfølgelserne i Sudan mod de kristne i Dafur foregår i følge danske teksttv-kanaler mod oprører. Samme kanaler betegner den siddende somaliske regering, der er i krig mod de Islamiske Domstole, en anden gruppering, som en overgangsregering. Hvem teksttv-kanalerne således holder med kan der ikke være tvivl om. Ellers må man sige der mangler afgørende substans i informationer.

Ja, du skal til udlandet for at få noget at vide:

Extraction from: http://www.globalsecurity.org/military/world/war/somalia.htm

  

“…Somalia Civil War

There is no national government in Somalia. While parts of the north are relatively peaceful, including much of the self-declared “Republic of Somaliland,” interclan and interfactional fighting can flare up with little warning, and kidnapping, murder and other threats to foreigners can occur unpredictably in many regions.

The Somali Republic gained independence on July 1, 1960. Somalia was formed by the union of British Somaliland and Italian Somaliland, while French Somaliland became Djibouti. A socialist state was established following a coup led by Major General Muhammad Siad Barre. Rebel forces ousted the Barre regime in 1991, but turmoil, factional fighting, and anarchy ensued. The Somali National Movement (SNM) gained control of the north, while in the capital of Mogadishu and most of southern Somalia the United Somali Congress achieved control. Somalia has been without a stable central government since dictator Mohamed Siad Barre fled the country in 1991.

Subsequent fighting among rival faction leaders resulted in the killing, dislocation, and starvation of thousands of Somalis and led the United Nations to intervene militarily in 1992. In 1992, responding to the political chaos and humanitarian disaster in Somalia, the United States and other nations launched peacekeeping operations to create an environment in which assistance could be delivered to the Somali people. By March 1993, the potential for mass starvation in Somalia had been overcome, but the security situation remained fragile. On October 3, 1993 U.S. troops received significant causalities (19 dead over 80 others wounded) in a battle with Somali gunmen. When the United States (in 1994) and the UN withdrew (in 1995) their forces from Somalia, after suffering significant casualties, order still had not been restored.

Conflict between rival warlords and their factions continued throughout the 1990s. No stable government emerged to take control of the country. The UN assisted Somalia somewhat with food aid but did not send peacekeeping troops into the country. In the late 1990s, relative calm began to emerge and economic development accelerated somewhat. The country was by no means stable, but it was improving. A transitional government emerged in 2000 but soon lost power. Somaliland and Puntland, two regions in the north broke away from the country and set up regional, semi-autonomous governments. They are not internationally recognized.

After the attacks of September 11, 2001, the United States began to take a more active role in Somalia’s affairs, fearing that the country had become a haven for terrorists. Other Western governments hoped to bring stability to Somalia for similar reasons. In January 2004, two dozen or so warlords reached a power-sharing agreement after talks in Kenya. This agreement called for a 275-member parliament. This Transitional Federal Government (TFG) was the 14th attempt at a government since 1991. Its head, Abdullah Yusuf originally called for African peacekeepers to restore order within Somalia but many Somalis feared invasion, especially by nearby Ethiopia. As of early October 2006, no AU or IGAD peacekeepers were scheduled to intervene.

In May 2006, heavy fighting broke out in Mogadishu between the non TFG-affiliated Supreme Islamic Courts Union (ICU) and TFG warlords hoping to curry favor with the United States by fighting against supposed terrorist supporters. The ICU was formed in 2000 by former members of al-Ittihad al-Islamiya (AIAI), a group that fought along with the ethnically-Somali Oromo Liberation Front (OLF). AIAI and OLF forces sought the secession of the Ogaden region from Southern Ethiopia. The TFG warlords, and a group known as the Alliance for the Restoration of Peace and Counter-Terrorism (ARPCT), were widely believed to be receiving money from America. In June, the ICU seized control of Mogadishu and much of the Southern Somalia, driving Yusuf’s TFG from Jowhar to Baidoa. As of July 2006, Yusuf’s government, with the backing of Ethiopia, still hoped to wrest power from the Islamists but had taken little action to do so. The ICU had pushed moderates aside and began to set up a conservative Islamic state. Yusuf has called for peacekeepers from the African Union since the fall of Mogadishu in June 2006, but many have feared that this could lead to further instability. TFG and ICU leaders met in Khartoum in June 2006 for peace talks, but no deal was reached. It may have been difficult to reach an agreement with the ICU, as it was composed of 11 different clans and an asymmetrical power structure….”

Sonia

22. december 2006

Det ligner en fornaegtelse efter afskrivning fra regeringsrapport

Filed under: Crimes, Culture, Demographics, Dhimmi — Tags: , , , — Jørn @ 10:17

TTV2-dhimmi melder om oprørere i Dafur. Sådan har TTV2-dhimmi læst i en muhammedansk regeringsrapport fra caliphatets regime i Khartoum. Der har sandelig været sådan et skammeligt oprør siden 2003, forlyder det fra TV2-dhimmi.

Nu var det så kristne, der udryddes og forfølges i Dafur igennem 20 år. Det næste bliver måske en fornægtelse heraf, begyndende med oprøret i de mystiske tre år fra 2003. Det må vi have gjort strafbart her i landet, sådan at fornægte, at kristne igennem 20 år er blevet udryddet i Sudan af islam-styret.

Flere deltaljer : https://danmark.wordpress.com/2006/12/20/genocide-without-borders-4/ 

Sonia

21. december 2006

Klimaet er imod deres kultur

Filed under: Culture, Demographics, Immigrants, Immigration — Tags: , , , — Jørn @ 09:36

10 år gamle nyheder bringes til torv med stor iver

At solskinnets D-vitamin er vigtigt for kroppen har vi vidst i årevis, også at kunstig supplement skal styres, fordi det kan være risikabelt, da netop D-vitaminet kan optræde toxisk ved fejlagtig dosering.

At hijab-, chador- eller burka-beklædte kvinder naturligvis får for lidt sollys og dermed for lidt D-vitamin, fordi de opholder sig i Norden, har læger oplyst siden midten af 1990-erne. Herved kommer der kalkmangel af betydning knoglernes udvikling. Man kan sige at selv klimaet byder denne kultur imod. Så må det være godt for frelserbanden, at klimaet/vejret synes at skulle blive lidt varmere.

Du Almægtige.

Sonia

Klimaet med andre kilder til forandring 

20. december 2006

Genocide without borders


 Extraction from: http://news.independent.co.uk/world/africa/article2087550.ece

Darfur: Genocide without borders  

[…] “It is a tragically familiar scene in Darfur, the province of western Sudan where more than 200,000 people have been killed and at least two million brutally forced from their homes – a genocide unleashed and sustained by the Islamist government in Khartoum – but this man-made inferno now sweeping across the plains is taking place across the Sudanese border in Chad. The pattern is identical to events in Darfur, where the well-armed Arab raiders allied to the Sudanese government set villages ablaze, rape the women, and leave a trail of dead black Africans in their wake. Just as in Darfur, the Sudanese government is being accused of being behind the violence in Chad, an accusation which is rejected by Khartoum”[…]

Dafur: For twenty year nobody has done anything but talk about it. Especially the Christians have been driven into the desert-areas in the south, killed, raped, captured and sold as slaves i Arabia

Neutral forskning?


Nøytral forskning?

Universitetet i Oslo har i år (2004) belønnet Thomas Hylland Eriksen med midler til å lede et prioritert forskningsprogram om minoriteter i Norge.Hylland Eriksen er fra tidligere kjent blant annet for sin uttalelse til Klassekampen den 5. juli 2003 der han skrev: “Innvandringen til Norge har vært en suksess, nesten uansett hvilken synsvinkel man ser den fra.”

For å danne seg et nyere bilde av hva antropologiprofessoren har i tankene, kan det være lønnsomt å lese Morgenbladet for 3-9- september 2004. Her tar han til orde for ikke mindre enn 1,5 millioner nye innvandrere til Norge før år 2050 . Thomas Hylland Eriksen mener de bør i hovedsak etablere seg i hovedstadsområdet. Professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo, Thomas Hylland Eriksen, synes det er på tide å snu innvandringsdebatten på hodet:
 – Debatten har enten dreid seg om innvandrere som problemskapere eller om våre solidariske forpliktelser. Ingen av disse innfallsvinklene treffer. Innvandring er godt og nødvendig for samfunnet.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Information om Danmark meddeler hertil: At et indtag på 1,5 mill. indvandrere til Norge før 2050 svarer til et årligt indtag på 33.000 pr. år.

Herved bliver indvandrerne med børnefødsler til ca. 4 mill. og dermed i befolkningsflertal i 2050, præcis som Danmark og Sverige. Om hidtil indvandrede er medregnet fremgår ikke utvetydigt, men formentligt ikke, som vi kan læse det. Det ligner således et koordineringsprojekt efter korrigering af linien – indtil videre har Norge været 10-15 år bagud for Danmark og Sverige i ødelæggelsen.

I 68-æraen kalder man sådant forskning, tilmed neutral forskning og behørigt førstegangsbeskrevet i Klassekampen, ”der sikrer neutaliteten”. Før-68-æraen, der udgør endda nogle årtusinder sammenlignet de knap 40 år 68-erne har herset i deres regime hidtil, ville den slags forslag have været lagt i kategorien: Idiotiske drømmerier uden forbindelse med virkeligheden. At have et universitetsinstitut, der kan drage sådanne konklusioner, svarer til at man ville flytte den nanoteknologiske forskning til landets vuggestuer.

Sonia

18. december 2006

Iran og andre er konverteret til Euro


I dag kan vi læse “den store nyhed” på teksttv. Det har blot ikke været passende at oplyse det officielt før nu, selvom det var klart som dagen, for de der følger med.

Vi havde altså ret, da vi meddelte på henholdsvis: https://danmark.wordpress.com/2006/05/20/euro-flyder-i-olie/  (dansk) og https://danmark.wordpress.com/2006/05/25/euro-float-in-oil/ (engelsk) i maj 2006 og ultimo 2004 på www.lilliput-information.com/curint.htm, at flere oileproducerende lande startende fra 2001 aftaler oliehandler og andre værdier i Euro til erstatning for dollars.

Der var en årsag til, at Euroen kunne holdes oppe uden realøkonomisk vækst i Europa? Vi spurgte om dette kunne indikere andre bånd, som der ikke taltes om heller?

En ny form for Merkantilisme så dagens lys. Det var simpelthen én af formerne den skulle antage i det 21. århundrede.

Sonia

Supplerende om merkantilismen 

Ny-merkantilismen, der vil herske 10-15 år endnu

Hvor mon det bliver?


Ja, det var Nørreport Station, der var det ene udsete terror-angreb-punkt for terroristerne i Glostrup med forbindelse til Bosnien. Nørreport Station har simpelthen i mange år været det knudepunkt, hvor flest mennesker på vej til Centraladministrationen og de store forretninger i København færdes dagligt.

Tro det om I vil, vi havde faktisk gættet på netop Nørreport Station som terrormål. Fields og Fisketorvet havde vi så ikke lige forestillet os. Der var/er også adskillige muligheder.

Sonia 

Older Posts »