Danmark

8. januar 2012

DE GIVER DANMARK VÆK, NAAR DE SELV ER BLEVET FOR TRÆTTE TIL AT FORBRUGE DE SIDSTE SMULER 

 

DET IKKE-UDTALTE MOTTO: AL KASSE OG ALLE

RESSOURCER SKAL VÆRE VÆK SAMTIDIG MED OS

 

 DET ER IKKE EN SKANDALE. DET ER EN KATASTROFE

Sådan meldtes på TV2’s Nyheder den 12. november 2006 fra Dansk Arbejdsgiverforening og Velfærdskommis-sionen om indvandrernes og deres efterkommeres resultater i skolerne og i uddannelserne. Det er mere end 5 år siden. Hvad er der sket siden?

Det allermest katastrofale er, at den danske elite indtil ca. 1995 bildte os ind, det drejede sig om flygtninge – selvom UNHCR meldte tidligere og samtidig det stik modsatte, at 19 ud af 20 ikke var flygtninge fra krig og forfølgelse -, der naturligvis skulle hjem igen, når der blev fred i hjemlandet, bedyrede eliten. Siden bildte den os ind, at vi havde voldsomt brug for indvandrernes og deres efterkommeres arbejdskraft.

VAR DET NU DEN INDVANDRING, DER GAV BILLIG ARBEJDSKRAFT, SOM LANDET HAVDE BEHOV FOR?

Ifølge: http://www.nyidanmark.dk/bibliotek/publikationer/rapporter/2005/taenketank_ungdom_uddannelse/html/chapter01.htm?&searchword=frafaldsprocent

”…På erhvervsuddannelserne og de øvrige erhvervsfaglige uddannelser er frafaldet helt oppe på omkring 60 pct. blandt unge udlændinge. Det er et dobbelt så højt frafald som for danskere…”

Ifølge: http://www.uvm.dk/05/fr.htm?menuid=6410 :

”Frafaldet i erhvervsuddannelserne er mere end fordoblet i de seneste 10 år. Ny publikation (fra 2005) samler erfaringerne på området

[…]

I 1994 var der cirka 10.000 elever, som begyndte på en erhvervsuddannelse uden at fuldføre den. Nu (2005) er tallet 21.000. Selv om der i samme periode har været en lille stigning i antallet af elever, som begynder på en erhvervsuddannelse, er det samlede resultat, at erhvervsuddannelsessystemet i dag færdiguddanner et historisk lille antal elever…”

Ifølge: http://pub.uvm.dk/2005/frafaldsopsamling/kap04.html:

”…at kun ca. 40% af de unge mænd med etnisk minoritetsbaggrund, der påbegynder en erhvervsuddannelse, når at gennemføre den (frafald: 60%)…”

HVAD ER DER SKET SIDEN?

Hovedproblemet at kunne fastholde og endog udvikle landets teknologiske stade og kompetencerne, som alle troværdige og indsigtsfulde kilder melder om nødvendigheden af er ikke kun skiftende regeringers totalt manglende evne eller vilje til at gribe an om en egentlig forandringsindsats. De forsømte muligheder ville måske være forspildte uanset, fordi landet befolkningsmæssigt ikke vil give betingelserne for en fastholden endsige udviklingen en chance, netop fordi immigrations-projektet er kørt fuldstændig af sporet.

INDVANDRINGEN LAGT OM – LØGN OVER LØGN

Sådan ser det ud med den meget markedsførte omlægning af indvandringen, først historien 1979-2010, dernæst perspektivet 2011-2072 (side 16 henholdsvis side 17 vises disse figurer tydeligt og præcist i modsætning til hos WordPress). Du vender dem rigtigt ved klik på musens højretast og drejer dem 90 grader på linket: http://www.lilliput-information.com/perspektiv.pdf

Prøv at følge den grønne kurve med ‘Europa i øvrigt’, først i den ene figur, der viser historien og så i den anden figur, der viser perspektivet. Der ser du effekten af omlægningen af indvandringen under den liberale regering. At der er tre andre kontinenter og subkontinenter, der dominerer og vil dominere skulle være tydeligt.

Det store knæk på den øverste grønne i første grafik markerer østblokkens sammenbrud. Det er de små knæk efter 25-26 år fra 1979, der markerer den såkaldte liberale omlægning.

Af samtlige fødsler i landet føder immigranter og efterkommere af immigranter med oprindelse i områder med lavere IQ-gennemsnit end her i landet 25,9% i 2011. I 2030 vil andelen være steget til 41,8%, og i 2072 til 74,2%.

Om tanken har strejfet de ledende, at forholdene hvad reparations-parathed angår, ligger Danmark med verdens største forbrug i forhold til produktionen ingenlunde bedre, snarere værre om ganske få år. Organernes ineffektivitet er givet den samme, korruptionen antager mange former – den kan vise sig som usund, voldsom nepotisme – også ved ansættelser – og manglende konkurrence (i et lille, let overskueligt land) i det tydeligste – og skatterne og dermed lønningerne er de højeste i verden. Dette klares ikke uanset det tilbageblevne erhvervslivs produktivitet. Ressourcerne er lidt kalk, lidt ler, lidt salt, lidt gas, lidt olie, lidt landbrugsjord…og en kort tid endnu lidt IQ.

Danmark: 2-4 år mere før det ligner Grækenland

Vi har skrevet noget om pyramider – måske omvendte pyramider: https://danmark.wordpress.com/2011/07/14/hojt-pa-en-gren-en-krage-knald-eller-fald-fredag-eller-snarere-i-naeste-uge/

Ebbe Vig, Information om Danmark: De forsøger at lægge Europa øde for stameuropæere, få araberne til at betale Europa-staternes gæld i sidste ende, og fylde området op med immigranter fra Mellemøsten og Afrika. Det hele sker med aftaler med en mængde andre end lige netop de stameuropæiske befolkninger. Det kan ikke siges at være klogt. Når det ikke er klogt, så kan man meget nemt komme til den vurdering, at det er dumt. Ondskaben er nemmere at indstille sig på, for man kan i mange tilfælde indrette sig efter den. Dumhed er uforudsigelig i mønstrene eller uden mønstre for beslutninger og udfoldelse.

Dette bekræftes af en tysker, der bruger Danmark som eksempel i større udredning om det planlagte Eurabia. Allerede i 1980-erne fik vi oplyst, at Danmark bruges som et forsøgsland. Det oplyste en snaksaligt deltager fra et af frelserorganerne på et strategikursus: http://swet761.narod.ru/eurabia_danmark.pdf

80.000 unge laver ikke noget:

Ritzau: http://borsen.dk/nyheder/politik/artikel/1/222939/80000_unge_laver_ikke_noget.html

“80.000 unge danskere mellem 15 og 29 år har hverken været under uddannelse eller i arbejde i de seneste seks måneder (mit: viser en stikprøve fra september).
De har i stedet levet af offentlige ydelser eller af hjælp fra forældrene, viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som har taget et øjebliksbillede af de nyest tilgængelige tal, der er fra september 2010…”

TV2 Nyheders reportage 8. januar koncentreredes om tre udstødte danskere, hvorefter cirkelsnakkerne i toppen tog over med det vi hørt 1616 gange tidligere siden begyndelsen af 1990erne. Alt drejes ind på fejl og mangler angående de udstødte. Ingen nævner andelen af ikke-vestlige, der garanteret er 3 gange større i forhold deres samlede andel end andelen af danske. Ingen blandt de offentligt ansatte i indslaget melder et ord om erhvervslivets manglende efterspørgsel efter arbejdskraft. Ingen melder om forrykt-rådgivningen af de unge om uddannelsesvalg mod selvforsørgelse. Ingen nævner at det blevet mere fordelagtigt at investere uden for produktionen end at investere i danske produktionsvirksomheder. Når statsministeren senere samme aften fastslog, at de unge skal arbejde, kan der kun være tale om offentligt arbejde, da hun ikke har magt over andet, hvad det angår. Dette fører naturligvis til at kvælertaget strammes yderligere om de eneste kilder til velfærdsfinansieringen, og gruppen, der ikke laver noget, bliver så endnu større.

Den korte om finansieringssiden i let forståeligt sprog

KOLLAPSEN ER IKKE TEORI, DEN ER VIRKELIG


Det er lidt spændende, hvor længe det går:

De samlede socialeudgifter i 2010 var knap 569 mia kr. Af disse var godt 354 mia. kr. sociale udgifter vedr. ikke-alderdom.
De sociale udgifter vedr. ikke-alderdom vokser med ca. 20 mia. kr. pr. år
Cirka 17.000 udstødes af dagpengesystemet pr. år, melder en a-kassedirektør. Samtidig smuldrer indkomstskattegrundlaget, fordi firmaerne flytter eller lukker og sender folk på gaden. 475 konkurser i december 2011 og gennemsnitlige 65 byggefirmaer (af de i alt 475 i december), der er i en nøglebranche i den samlede billedtegning,  går konkurs hver måned. For at kompensere for tabet af indkomstskatter afgiftsbelægger man varerne til forbrugerne og afgiftsbelægger virksomhederme, så flere virksomheder mister konkurrenceevne og lukker eller flytter.

I alt var der 753 mia. statsgæld 1. januar 2011, cirka svarende til det samlede årlige velfærdsbudget (2010). Af disse velfærdsudgifter i 2010 forbrugtes 30-34% på ikke-vestlige indvandrere. D.v.s. mere end 230 mia. kr. pr. år, og det er mere end alle sociale udgifter vedr. alderdom og folkepension.

 

……Også spændende om nogle af de ansvarlige opdager, hvad der i grunden sker, mens de tomsnakker om alt muligt andet overflødigt i den store sammenhæng.