Danmark

2. maj 2016

Morsomt aspekt ved retshandlingerne, der kørte over i alt 4 1/2 år, og viste eiltens skalten og valten


Statens anerkendelse eller mangel på samme ikke meget værd

Statens Udvalg Vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) nåede blandt andet til følgende i dommen den 30. oktober 2013:

“…Metodevalget falder indenfor forfatterens råderum i forbindelse med videnskabeligt arbejde. UVVU fandt valget af befolkningsmodel tilstrækkeligt oplyst og derfor var der ikke tale om et brud på god videnskabelig praksis…”

Vil det sige at professor emeritus Hans Oluf Hansen ophævelser over den officielle danske befolkningsmodel, hvor end ikke befolk-ningsregnskabet stemmer eller har stemt siden 1992, så  tages til efterretning, og modellen kasseres. Nej, ingenlunde, der er kræfter som er stærkere end som så. Vi må simpelthen ikke kende antallet fødte børn blandt danske og blandt andre oprindelser. Derfor kunne man fortsat i 2010 melde fra håndvasken i Danmarks Statistik, at af en fødselsårgang optælles følgende andele som værende af dansk oprindelse.

Andel nyfødte, som får dansk oprindelse, opdelt efter moderens oprindelse og statsborgerskab:

Kvinder med dansk oprindelse, dansk statsborgerskab: 100 pct.

Kvinder med dansk oprindelse, udenlandsk statsborgerskab: 100 pct.

Indvandrere, vestlige med dansk statsborgerskab: 77,9 pct.

Indvandrere, vestlige uden dansk statsborgerskab: 55,9 pct.

Indvandrere, ikke-vestlige med dansk statsborgerskab: 17,3 pct.

Indvandrere, ikke-vestlige uden dansk statsborgerskab: 26,3 pct.

Efterkommere, vestlige med dansk statsborgerskab: 100 pct.

Efterkommere, vestlige uden dansk statsborgerskab: 65,3 pct.

Efterkommere, ikke-vestlige med dansk statsborgerskab: 100 pct.

Efterkommere, ikke-vestlige uden dansk statsborgerskab: 35,3 pct..”

 

Vi kan også udtrykke det således:

Det var 61,6 pct.af de nyfødte blandt de ikke-vestlige, der blot betegnedes og optaltes som danskere uden at være det.

Professor emeritus Hans Oluf Hansen kan ikke bruge cpr. registrets og Danmarks Statistiks tællebegreber fra 1991 til noget. Der slynges mange løse påstande ud for øjeblikket (i 2011) i bl.a. Informations, Politikens og Berlingskes spalter båret af en anden sag, der helt centralt er en følge af det samme. Men det er set før.

Ebbe Vigs indsats sammen med DDF skal gøres til noget diskvalificerende (‘det har Information berettet, og så stemmer det’), kan man bemærke, og når indsatsen mod et ødelagt befolkningsopgørelsesmodel, har skullet gøres til skamme i årevis, så er det lidt morsomt at se på, hvorledes Danmarks førende demograf i 2006 så på tællebegreberne ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’. Vi kan dog lige bemærke at UVVU også kom til et andet resultat end Information m.v. i UVVU-dommen den 30. oktober 2013.

Men først tilbage til Hans Oluf Hansen, der simpelthen meddelte sit syn den officielle befolkningsmodel til den kilde, der var den eneste, der turde skrive herom i 2006 (15 år efter den indførtes), Den Danske Forenings medlemsblad.

“…Førende demograf professor ved Københavns Universitet Hans Oluf Hansen bekræftede dette:

Danskeren, nr. 1 februar 2006, side 6

“I en kommentar til Den Danske Forening giver Hans Oluf Hansen
udtryk for, at cpr-registerets og Danmarks Statistiks definitioner på indvandrere
og efterkommere er uegnede grundlag for både en beskrivelse af den nuværende
befolkning og for udarbejdelser af prognoser om den fremtidige befolkning. Han
anbefaler en egentlig folketælling, som kan give klarhed over blandt andet folks
etniske tilhørsforhold.”

Det er et forslag, som Den Danske Forening kan tilslutte sig”, skrev Harry Vinter.

Læs artiklen i tilknytning til citatet: http://www.dendanskeforening.dk/files/files/DANSKEREN%20nr.%201%20-%202006.pdf 

Et par avisartikler centralt på emnet:

http://www.b.dk/danmark/er-udlaendingestatistikken-ubrugelig

http://www.b.dk/viden/danskere-bliver-en-minoritet-i-danmark


Sagen er den enkle at indvandringen og elitens begrundelser herfor har skullet skjules godt og grundigt for befolkningen. Og det er i tillæg simpelthen en formastelighed og slet ikke anerkendt på det europæiske fastland at beskæftige sig IQ, mest fordi det kunne føre til at elitens valg af løsning på de manglende fødsler blev total udsigtsløs i det lange løb, da alle elitens bestræbelsesforsøg er grundlæggende ideologiske misforståelser. Det samme er sket i bl.a. Tyskland, Østrig, Norge og Sverige: Fødestedskriteriet er indført uden nogen offentlig debat. I Danmark  indførtes fødestedskriteriet af den såkaldt liberale regering i forsommeren 2004, uden offentligheden hørte et ord: Indfødsretsloven blev ændret uden nogen oplysning endsige folkelig debat 4.-7. juni 2004: Bekendtgørelse nr. 422: http://www.retsinfo.dk/_GETDOCI_/ACCN/A20040042229-REGL. Da var Søren Krarup næstformand for Indfødsretsudvalget.

Ebbe Vig måtte give et lidt uventet svar i sit vidneudsagn i Landsretten i Viborg på spørgsmålet fra statens forsvarsadvokat, om han ikke fandt det mangelfuldt og/eller utilfredsstillende, at hans alternative befolkningsmodel end ikke omtaltes i kilderne til det viden-skabelige arbejde, som sagen drejede sig om, og som modellen lå til grund for: Svar: Min befolkningsmodel kunne ikke godt anføres som kilde, eftersom det videnskabelige arbejde udførtes i 2010, hvor den alternative befolkningsmodel ikke var anerkendt. Det blev den først ved UVVU-dommen i uredeligheds-sammenhæng den 30. oktober 2013.

Det er således rystende ligegyldigt, hvad der er viden og videnskab, og hvad der ikke er, hvis det falder i eller ikke falder i elitens smag. Staten vurderer ét, professorer i demografi og udviklingspsykologi noget andet, og så er der Vestre Landsret, der i hvert fald gav den ene professor ret; den anden havde ikke noget ærinde der. Hvad staten formelt anerkender eller ikke anerkender er på den bag-grund også fløjtende ligegyldig:

International anerkendelse: http://www.lilliput-information.com/plom.pdf

Det er Danmark!

 

27. april 2016

Advokats svar til kontorchefen ang. anke af og pressemeddelelse om tabt sag med Helmuth Nyborg


i

 

Advokatens svar til kontorchefen

Kære Charlotte Elverdam

Tak for orienteringen, herunder om pressemeddelelsen.

Det vil være venligt, hvis ministeriet vil sende pressemeddelelsen til Helmuth Nyborg og mig på mail senest samtidig med at den lægges op. Det kan jo ikke udelukkes, at der er en journalist, der straks ringer til Helmuth Nyborg.

Venlig hilsen

———————————————————-

Til advokat …..

Til din orientering kan jeg oplyse, at Udvalgene vedr. Videnskabelig Uredelighed har besluttet ikke at anke Vestre Landsrets dom af 30. marts 2016.

Vi lægger en kort pressemeddelelse herom på ufm.dk i løbet af eftermiddagen.

 

Venlig hilsen

Charlotte Elverdam

Kontorchef, Juridisk Kontor , Direkte telefon: +45 7231 8220, E-mail: chel@fi.dk

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Styrelsen for Forskning og Innovation, Bredgade 40, DK-1260 København K, Telefon: +45 3544 6200, Fax: +45 3544 6201, E-mail: fi@fi.dk, www.ufm.dk


 

Vi kan nok ikke forvente megen omtale heraf i medierne. Sagen er at civilisationens forfald i Danmark og resten af Europa alene som følge af indvandringen og det dermed forbundne fald i det totale IQ-gennemsnit er ikke noget, ‘der egner sig til at blive bragt ud til det største forum’. Det er hvad Helmuth Nyborgs artikel omhandler. Her er den:

https://lesacreduprintemps19.files.wordpress.com/2011/04/nyborg-2011-the-decay-of-western-civilization-double-relaxed-darwinian-selection.pdf

Der skulle gå 5 år fra 1. april 2011, hvor artiklen bragtes af forlaget Elsevier i forskningstidsskriftet Personality and Individual Differences i London og bruges millioner af kroner først af statens UVVU i fire år og dernæst indtil dommen faldt i Viborg 30. marts 2016 i sidste sag rejst af Helmuth Nyborg mod den danske stat.

Og alligevel var problemstillingen generelt så enkel, at selv et barn på 5 år umiddelbart kunne forstå den.

Det er Danmark!

 

Libretto

– indledende forsøg på at overgå Wolfgang Amadeus Mozart med plagiat af ‘Die Zauberflöte’

21. april 2016

To meget væsentlige bøger på tysk – af henholdsvis Udo Ulfkotte og Thilo Sarrazin


“Gekaufte Journalisten”, von Udo Ulfkotte

Journalisten manipulieren uns im Interesse der Mächtigen

939100

Haben auch Sie das Gefühl, häufig manipuliert und von den Medien belogen zu werden? Dann geht es Ihnen wie der Mehrheit der Deutschen. Bislang galt es als »Verschwörungstheorie«, dass Leitmedien uns Bürger mit Propagandatechniken gezielt manipulieren. Jetzt enthüllt ein Insider, was wirklich hinter den Kulissen passiert.

Der Journalist Udo Ulfkotte schämt sich heute dafür, dass er 17 Jahre für die Frankfurter Allgemeine Zeitung gearbeitet hat. Bevor der Autor die geheimen Netzwerke der Macht enthüllt, übt er konsequent Selbstkritik. Er dokumentiert hier zum ersten Mal, wie er für seine Berichterstattung in der FAZ geschmiert und die Korruption gefördert wurde. Und er enthüllt, warum Meinungsführer tendenziös berichten und wie der verlängerte Arm der NATO-Pressestelle Kriege medial vorbereitet. Wie selbstverständlich wurde auch der Autor in die Netzwerke amerikanischer Eliteorganisationen aufgenommen, erhielt im Gegenzug für positive Berichterstattung in den USA sogar eine Ehrenbürgerurkunde.

In diesem Buch erfahren Sie, in welchen Lobbyorganisationen welche Journalisten vertreten sind. Der Autor nennt Hunderte Namen und blickt auch hinter die Kulissen jener Organisationen, welche unsere Medien propagandistisch einseitig beeinflussen, etwa: Atlantik-Brücke, Trilaterale Kommission, German Marshall Fund, American Council on Germany, American Academy, Aspen Institute und Institut für Europäische Politik. Enthüllt werden zudem die geheimdienstlichen Hintergründe zu Lobbygruppen, die Propagandatechniken und die Formulare, mit denen man etwa bei der US-Botschaft Fördergelder für Projekte zur gezielten Beeinflussung der öffentlichen Meinung in Deutschland abrufen kann.

Wenn die CIA vorgibt, was geschrieben wird

Können Sie sich vorstellen, dass Geheimdienstmitarbeiter in Redaktionen Texte verfassen, welche dann im redaktionellen Teil unter den Namen bekannter Journalisten veröffentlicht werden? Wissen Sie, welche Journalisten welcher Medien für ihre Berichterstattung geschmiert wurden? Und haben Sie eine ungefähre Vorstellung davon, wie renommierte »Journalistenpreise« vergeben werden? Da geht es im Hintergrund zu wie bei den einstigen Ehrungen der »Helden der Arbeit« in der früheren DDR – da wird Propagandaarbeit ausgezeichnet. Vom Journalisten zum Propagandisten ist es nicht weit. Wenn Sie dieses Buch gelesen haben, werden Sie unsere Zeitungen mit ganz anderen Augen sehen, den Fernseher öfter einfach abschalten und auch wissen, was Sie dem Radio noch glauben können: fast nichts. Denn Ulfkotte schreibt auch penibel auf, welcher Sender welcher politischen Partei gehört und welche Journalisten wie beeinflusst werden. Sie erkennen, wie Sie manipuliert werden – und Sie wissen, von wem und warum. Am Ende wird klar: Meinungsvielfalt wird jetzt nur noch simuliert. Denn unsere »Nachrichten« sind häufig reine Gehirnwäsche.

“Wunschdenken”, von Thilo Sarrazin

Zu lange hat die Politik versäumt, die wirklich wichtigen Fragen zu adressieren Thilo Sarrazin

123421

Werden wir gut regiert? Oder bleibt die Politik hinter ihren Möglichkeiten zurück? Und wenn das so ist – woran liegt das? Gibt es Techniken guten Regierens?

In seinem neuen Buch beschreibt Thilo Sarrazin die Mechaniken von Politik, ihre typischen Fehler und die Gründe für den Erfolg oder Misserfolg von Gesellschaften. Er verdeutlicht, warum die Vorstellungen und Träume von einer besseren Gesellschaft oft nichts Gutes hervorgebracht haben. Von hier schlägt der Autor den Bogen zu den gravierenden Fehlern der aktuellen deutschen Politik von der Einwanderung bis zur Energiewende und erklärt ihre tieferen Ursachen. Auf dieser Grundlage gibt er seine Antworten auf die großen Fragen zur Zukunft Deutschlands. Wer dieses Buch gelesen hat, wird Politik mit anderen Augen betrachten und besser verstehen, wie politische Fehlentwicklungen zustande kommen und wie sie vermieden werden können.

“Deutschlands Zukunft wird sich nicht an Genderfragen oder Klimadebatten entscheiden – Deutschlands Zukunft entscheidet sich an den Themen Währung, Einwanderung, Bildung. Damit steht zugleich auch die Zukunft Europas auf dem Spiel.” Thilo Sarrazin in seinem neuen Buch Wunschdenken.

18. april 2016

Schweiz gør hvad en suveræn stat skal gøre


schweizer-armee

Die Schweiz tut genau das, was die AfD forderte: Sicherung der Grenzen auch mit Waffen

Die Schweiz tut das, was ein souveräner Staat tun darf: Sie schützt ihre Grenzen vor ungesetzlichem Massenübertritt. Und zwar mit schwerem militärischen Geschütz: Mit Panzern.

15. april 2016

Wie der politische Infantilismus der Achtundsechziger Deutschland in den Abgrund führte


Der-Totalitarismus-der-68er

Oben: Gewalttätige Studentenproteste der 1968-Generation.

Quelle: http://michael-mannheimer.net/2016/04/15/wie-der-politische-infantilismus-der-achtundsechziger-deutschland-in-den-abgrund-fuehrte/

Teacher at NATO academy about migrant mindset: “Your women will be our whores, your children our slaves!”


Kilde: http://10news.dk/?p=2424

“The sociologist and economist Gunnar Heinsohn, who teaches at the NATO Defense College in Rome, has drawn a dismal picture in the Neuen Zürcher Zeitung of what is coming the citizen’s way in the near future. Heinsohn flew to the Caliphate-home of the newcomers, of which he heard nothing good: the mass rapes of Yezidi and Christian women, the trafficking of women among young combatants, the beheading of European men, and over and over the proclamation directed at the kuffar, the unbelievers: “Your women will be our whores, your children our slaves!…”

14. april 2016

The Three Terrors – Youtube video


Supplements:

https://dissidentpress.wordpress.com/2010/02/24/palestian-kids-a-real-eye-opener/

https://danmark.wordpress.com/2014/01/08/response-to-the-anti-israel-event-at-londons-st-james-church/

https://danmark.wordpress.com/2007/02/17/key-to-jihads-ideolog%c2%b4og-strategi/

https://dissidentpress.wordpress.com/2015/08/15/beheading-in-islam-video-by-and-with-dr-bill-warner/

https://danmark.wordpress.com/2013/01/29/fronterne-traekkes-op-i-serien-nye-alliancer/

https://danmark.wordpress.com/2009/03/14/a-dhimmi-view-of-europe-fn-er-ved-at-afskaffe-ytringsfriheden-netop-nu/

https://danmark.wordpress.com/2009/03/14/a-dhimmi-view-of-europe-fn-er-ved-at-afskaffe-ytringsfriheden-netop-nu/

https://danmark.wordpress.com/2009/01/11/fronterne-rulles-op-mens-borgerskabet-hygger-sig-men-de-enkelte-har-tanker-naar-de-er-alene-kvaler-maaske/

ISIS i Europa: Hvor dyb er “gråzonen”? SÅVIDT PEWS MENINGSMÅLING


ISIS i Europa: Hvor dyb er “gråzonen”?

af Giulio Meotti  •  13. April 2016

  • Blandt unge, europæiske muslimer går støtten til selvmordsbombninger, ifølge en Pew-meningsundersøgelse, fra 22% i Tyskland til 29% i Spanien, 35% i Storbritannien og 42% i Frankrig. I Storbritannien har hver femte muslim sympati for kalifatet. I dag er der flere britiske muslimer, der slutter sig til ISIS end til den britiske hær. I Holland har en undersøgelse vist, at 80% af de hollandske tyrkere ikke kan se “noget forkert” ved ISIS.
  • Selvom disse meningsmålinger og undersøgelser bør betragtes med en vis forsigtighed, tyder de alle på en dyb og levende “gråzone,” som giver næring til islamisk jihad i Europa og Mellemøsten. Vi taler om millioner af muslimer, som føler sympati, forståelse og beslægtethed med ISIS’ ideologi og målsætning.
  • Hvor mange muslimer vil denne ISIS-virus være i stand til at smitte i den kæmpestore europæiske “gråzone”? Svaret kommer til at afgøre vores fremtid.

1539

I 1970’erne og 1980’erne var Europa terroriseret af kommunistiske væbnede grupper som Tysklands Baader Meinhof (sort-hvide fotos), som havde en “gråzone” bestående af millioner af mistænkte sympatisører. I dag har europæiske jihadister som planlæggeren af det seneste angreb i Paris, Abdelhamid Abaaoud (t.h.), en langt dybere “gråzone” af sympatisører i de muslimske samfund i Europa.
  • I 1970’erne og 1980’erne blev Europa terroriseret af en krig, som var blevet erklæret af kommunistiske væbnede grupper som Tysklands Baader Meinhof og Italiens Røde Brigader. Terroristerne syntes fast besluttede på at undergrave demokratiet og kapitalismen. De gik efter snesevis af journalister, offentligt ansatte, professorer, økonomer og politikere, og i Italien kidnappede de og henrettede ligefrem i 1978 landets tidligere premierminister Aldo Moro.
  • Det store spørgsmål var dengang: “Hvor dyb er ‘gråzonen’?” – dvs. personer med sympati for terrorismen i industriens fabrikker, fagforeningerne og på universiteterne.

I det seneste år har Islamisk Stats håndlangere nedslagtet hundredvis af europæere og vesterlændinge. Deres seneste angreb i Bruxelles ramte midt i den vestlige verdens hjerte: NATO’s og EU’s postmoderne mekka. Vi bør i dag stille det samme spørgsmål: Hvor dyb er Islamisk Stats “gråzone” i Europa?

Fortsæt læsningen af artiklen

————————–

Europæisk terror, europæiske ledere i dag og islamisk terror, hvor går grænsen i og sammenfaldet af mål og midler?

Undergravere af demokratiet og bekæmpelse af det, som socialister og medløbere (Gatestone?) benævner kapitalisme, er mange, især europæere. ‘Kapitalisme’ er bevidst misvisende benævnelse opfundet af Karl Marx.

Konfutse (551-479 fvt.):

“Den der antager fjendens sprogbrug har allerede tabt.” og

“Den der altid går i andres fodspor, kommer aldrig først.”

“En mand der begår en fejl, og ikke retter den, begår endnu en fejl.”

“Ører og øjne er ikke skabt til tænkning og lader sig let påvirke af alt udefra. Sjælen kan tænke og gør den det, når den til sandheden.”

 

6. april 2016

Israel-tæskeholdindustriens “intellektuelle”


Israel-tæskeholdindustriens “intellektuelle”

af Giulio Meotti • 6. April 2016

◾Disse forfattere rummer et dybt, uoplyst, irrationelt had. I stedet for at bakke op om det eneste land, som giver fulde rettigheder til alle sine borgere, medvirker de til angreb, ikke kun på Israel, men på det jødiske folk.

◾Det er bemærkelsesværdigt, at disse yderst berømte skribenter hver eneste gang “glemmer” at fortælle, hvorfor Israel overhovedet opførte disse hegn, checkpoints og vejspærringer.

◾Da Saramago besøgte Ramallah, valgte han at undlade at se og tale om de israelske restauranter, indkøbscentre og hoteller, der var blevet overstrøet med døde menneskekroppe. De omfattende nedslagtninger af jøder var den eneste årsag til, at Israel på ny måtte sende sine tanks og soldater ind i de palæstinensiske byer efter Oslo-aftalerne. Saramago nævnte ikke sammenhængen; han foretrak at fæste lid til en fordrejet, dæmoniserende forestilling.

1512

Nobelprismodtagere som dæmoniserer Israel: Den tyske forfatter Günter Grass (t.v.), som gjorde tjeneste i Nazitysklands væbnede SS-styrker, påstod, at Israel truer Iran med et nukleart folkemord. Den portugisiske forfatter José Saramago (t.h.) fæstede lid til en forvansket, dæmoniseret forestilling, som kulminerede i en pervers sammenligning af Hitler med Israel.
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Hvilket land er det eneste, hvorom man kan sige, at selve dets eksistens er omstridt? Tips: Ikke Zimbabwe, ikke Tuvalu, ikke engang det invaderede Tibet. Hvilket lands grænser, betalt med blod i krige påbegyndt af andre, bliver udfordret af alle nationer, som nu synes fast besluttet på at udslette det ved hjælp af boykot, urimelige beskyldninger og påståede “love,” som ikke anvendes mod noget andet land?

Hvilket land respekterer fuldt ud kvinders og hver eneste etnisk, religiøs og seksuel minoritets rettigheder, uanset at landet fordømmes i de Forenede Nationer som “den værste krænker af kvinders rettigheder” – værre end Syrien, Afghanistan, Somalia, Pakistan, Kina, Saudi-Arabien, Iran og Sudan?

Fortsæt læsningen af artiklen

4. april 2016

Invasionen må uden om Makedonien og Ungarn – video


Indtil videre må de uden om Makedonien i busser til Tyskland: https://danmark.wordpress.com/2016/03/11/nu-arrangeres-der-alternative-busruter-udenom-makedonien-til-tyskland-det-arrangeres-i-tyskland-i-tyske-busser/

Older Posts »

The Silver is the New Black Theme. Blog på WordPress.com.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.