Danmark

25. februar 2015

BEGYNDELSEN TIL ENDEN FOR EURO


Begyndelsen til enden for Euro

Med Grækenland eventuelt efterfulgt af Italien og Spanien dette eller næste forår og nu også Frankrig, der siden 2012 ikke har indfriet sit løfte til Tyskland om at reducere underskuddet på de offentlige finanser plus udpumpningen af 8,1 billioner kroner eller 1,1 billion euro fra ECB for nylig til opkøb af nationale statsobligationer (national statsgæld) i strid med Maastricht-traktaten med samt de falske løfter i øvrigt om en såkaldt hård euro, der rent faktisk blev tydeligt nedtonet allerede fra december 1998 efter Dublin-topmødet (og rent faktisk aftalt længe forinden som Frankrigs forlangte pris for et genforenet Tyskland) og uanset den senere såkaldte ‘skolemesterpagt’ eller stabilitets- og vækstpagten, er følgende at oplyse:

https://transeurabia.wordpress.com/2015/02/24/beginning-of-the-end-for-euro/

Derefter kommer vi til sangen: ‘Og hvem skal nu betale?’

m.v.h.
J. E. Vig

18. februar 2015

FOR SNART 40 AAR FORTALTES HVAD DER SKETE OG HVAD SOM FORTSAT SKER


Filmen Network (1976) beretter sandheden i mange henseender. Euro var kun i støbeskeen til de magtgale europæiske politikere dengang, hvorimod den Europæisk-Arabiske Dialog netop var igangsat. Hvad euro reelt skulle/nu skal bruges til skulle blive meget klart, hvis du ser filmen i den fulde længde (1:31:30). Den har kunnet hentes ind fra youtube, men kan ikke længere, hvilket viser hvor forsigtige man er med at lade sandheden tale. Men den kan nemt fås andre steder – den er ikke blevet forbudt af nogen censur.

Et par centrale trailers med Mr. Beale og Mr. Jensen. I filmen medvirker bl.a.  Faye Dunaway, William Holden, Peter Finch og Robert Duvall.

 

 

17. april 2014

15 INDLÆG SKULLE VÆRE ALT RIGELIGT


Og her berettes ikke om børne- og familieødelæggelsen og baggrunden herfor, ikke meget om økonomi- og pengeødelæggelsen, ikke om skole- og uddannelses-ødelæggelsen, ikke om menneskeskabt klima-svindelen, men blot om én blandt disse flere bevidste ødelæggelser, masseindvandringen, der har måttet sættes værk af magthaverne for at få omdannet Vesten til en politisk korrekt eller totalitær stat efter Leo Trotskys og Islams opskrift, uden at vi når at sætte os til modværge i tide.

Vi har beskrevet det hele fra flere vinkler, men du har ikke tid til at læse alle 2.667 øvrige indlæg. Du kan ikke finde noget særligt herom på andre blogge, men du kan bruge søgemaskinen til højre i kolofonen ved at søge på ét, to eller tre af de mest betydende ord i teksten (forbundet med et + eller blot med ophold mellem ordene). Du vil efter at have læst nedenstående 15 indlæg være meget foran cirka 4,8 mill. danske, der ikke kan vælge eller har valgt ikke at blande sig, men affinder sig og/eller som tror på mainstream-medierne og de officielle informations-organer.

Det er ikke behageligt at vide besked, men vi fandt det nødvendigt for selvrespekten, nu vi havde forudsætninger derfor, at imødegå de løgne, fordrejninger og væsentlige unddragelser som vort såkaldte demokratis aktører stod for (og fortsat står for). Vi har på denne blog fra begyndelsen den 18. maj 2006 valgt at dokumentere vore oplysninger og også valgt at indrømme, hvis vi tog fejl.

 

1. https://danmark.wordpress.com/2009/05/05/europaeerne-rendes-over-ende-med-stoerste-hast-amerikansk-dokument/

2. https://danmark.wordpress.com/2014/04/08/nu-kommer-pressens-indrommelser-lidt-pa-skromt-hvor-er-de-ansvarlige-gemt-sig/

3. https://danmark.wordpress.com/2014/02/05/udo-ulfkotte-rejser-de-sporgsmal-i-tyskland-som-vi-ogsa-rejste-i-danmark-om-velfaerdens-slagside/

4. https://danmark.wordpress.com/ikke-vestliges-forbrug-af-velfaerd-i-danmark-i-2010/

5. https://danmark.wordpress.com/2014/02/02/hvad-koster-indvandringen-europa/

6. https://danmark.wordpress.com/2014/01/24/bruxelles-antwerben-og-amsterdam-er-overtaget-belgien-og-holland-er-overtaget-2030/

7. https://danmark.wordpress.com/2014/01/10/8-ud-af-10-briter-vil-mindske-indvandringen-norge-og-sverige/

8. https://danmark.wordpress.com/2012/04/27/stryhn-viser-vejen-at-offentligheden-forvirres-har-mainstream-medierne-ene-ansvaret-for/

9. https://danmark.wordpress.com/2013/12/13/80-pct-af-de-voldskriminelle-i-berlin-har-indvandrerbaggrund-melder-statsanklageren-i-berlin/

10. https://danmark.wordpress.com/2013/08/22/fn-advarede-i-2008-mod-indvandringen-til-eu/

11. https://danmark.wordpress.com/2013/08/21/hvad-er-vaerst-dumhed-eller-ondskab-de-raevesovende-mentalrobotter-er-vaerst/

12. https://danmark.wordpress.com/2013/06/09/magtsamlende-bedrag-der-igen-forer-til-okonomisk-kollaps-eller-krig/

13. https://danmark.wordpress.com/2012/11/07/danmark-bliver-med-sikkerhed-et-omrade-uden-erhvervsmuligheder/

14. https://danmark.wordpress.com/2013/05/22/hvorfor-fortaeller-medierne-ikke-hvad-en-ikke-vestlig-indvandrer-koster-landets-skatteborgere/

15. https://danmark.wordpress.com/2013/03/31/anzahl-anteil-der-migranten-und-der-sozial-leistungen-in-deutschland-deutsches-og-dansk-version/

 

Befolkningsregnskabet for 2013 stemmer ikke:

 

Folketallet steg med 24.607 (aflæst) i 2013. Forskellen på antallet af levendefødte og antallet af døde i 2013 var 3.402 (aflæst). Ergo var nettoindvandringen (forskellen på 24.607 og 3.402 = ) 21.205 i 2013. Danmarks Statistik hævder derimod, at nettoindvandringen var 28.720 i 2013 (aflæst), opgjort som ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’. Vi mener det må være flovt at præsentere et befolknings-regnskab for landet, der ikke stemmer. Men ikke for den respektløse når ingen i offentligheden ved det.

I forarbejderne til indførelsen af ‘indvandrere- og efterkommere-begreberne’ i 1991 ser vi, hvorfor det gik galt med befolkningsopgørelserne:

https://danmark.wordpress.com/2013/08/27/citat-fra-den-mest-hovedlose-og-skandalose-nyordning-af-den-danske-befolkningsopgorelse-som-nogensinde-har-fundet-sted/

EU:

Valgdeltagelse ved EPP-valget 2014 og tidligere (procent af stemmeberettigede i alt)

turnout

Chokerende lav valgdeltagelse ved EPP-valget (lavest Slovakiet: 13%, Danmark 56,4%): http://www.results-elections2014.eu/en/turnout.html

Helmuth Schmidt, Tyskland: EU er hul hovedet (på dansk): http://www.spydet.blogspot.se/2014/05/eu-hul-i-hovedet.html

Betrayal is like imagining when reality isn’t good enough, not just for hope, but for life and to live on too,

but as easily predicted Western European nations have plummeted into a cesspool of moral relativism

5. marts 2014

DUKKETEATERET – EU’s og USA’s UDENRIGSPOLITIK


PUPPET-SHOW

Præcis hvornår det begyndte er ikke til at fastslå præcist. Noget tyder på at EU-EURO-krisen og USA’s sidste præsidentvalg har noget med begyndelsen at gøre. Først har vi USA’s mangeårige og jernhårde trusselsforhold til Iran, som vi fik at vide finansierer en mængde terror i Vesten, og som udvikler atomkraft med støtte fra bl.a. fra Rusland og Kina. Så kommer den opildnede modstand mod styret i Syrien, der er nyder både russisk og iransk støtte. Her viste det sig sandelig også at modstanden mod styret i det ligeledes Iranstøttede Syrien især var domineret af den type muslimer, der siges at regere Iran. Det nåede den fantastiske viceudenrigsminister i USA ikke at opdage, før det næsten var for sent og et militært angreb sat i ind i Syrien. Derefter forhandler USA direkte med Iran og det internationale samfund forhandler med Syrien om en mulig udlevering af landets masseødelæggelsesvåben i form af giftgas, der skulle have været det officielle omdrejningspunkt for USA’s indgriben. Udleveringsfristen overskrides, borgerkrigen fortsætter, og forhandlingerne med intersamfundet fortsætter.

Så kommer vi til Ukraine. Efter EU har fyldt de fleste af de gamle østblokstater med allehånde forventninger og en mængde pengeudlån, mest til forbrug, så kommer turen til Ukraine, der dækker et landområde, “som ligger dybt i hjertet af Rusland” og at rykke det ud af Ruslands indflydelsessfære betyder, “at Rusland ikke længere kan forsvares”. Derudover har Ukraine en lang bilateral historie tilfælles med Rusland om bl.a. Sortehavsflåden på Krim. Både USA og EU skabte grobund for en revolution i Ukraine med alle de dertil hørende midler, medens Rusland fulgte med og forberedte en bro fra Rusland til Krim, der aftaltes med Ukraine i 1991. Så kan man sagtens diskutere folkeindflydelsen på regeringsmagten i Ukraine. Folkeindflydelsen på og medlemsstaternes suverænitet i EU vidner ikke om særlige kvalifikationer til at belære andre med.

Så mener Rusland at målet er fyldt og grundloven overtrådt i Ukraine, da præsidenten i landet må flygte og en ny sættes ind. Rusland sender tropper til det sydvestlige Ukraine for at sikre Krim og den russiske flåde. Så kommer EU og USA med forslag om omfattende sanktioner mod Rusland og hjælpepakke (Barosso gav tilsagn om 11 mia. euro den 5/3) til Ukraine, der netop er gået bankerot. En enkelt marionet eller whistleblower viser sig i bedste Edward Snowden stil ved døren til Downing Street 10 med et let affotograferbart dokument, en whistleblower som symbolet på den engelske modstand mod EU-sanktionerne mod Rusland. Men så sender Danmark også Martin Lidegaard til Ukraine for at berette om EU intentionerne angående imperiets forhold til Rusland og det muligt aflyste G8-top-møde i Rusland til sommer, hvis ikke visse tidsrammer til appel overholdes.

Det er en kendt ting at imperier slår til som det sidste, inden de går under som et krampagtigt forsøg på at samle opbakning. Vi har aldrig set et nærmest uvæbnet og ressourcesvagt imperium med voldsom selvskabt slagside slå til med andet end ord og vendinger herunder tomme trusler, der kan være yderst risikable. Hvis det også er en del af USA’s udenrigspolitik, så er det svært at betegne det samlede spil som andet end en dukketeater-forestilling.

Man kunne forestille sig at niveauet blot sænkes i det åbne, så nygenerationen har et sætop, ‘noget vigtigt’ at mestendels glo på, medens ‘imperiet slår til’.

Dukketeatret bliver absurd

7. februar 2014

Die »Stunde der Wahrheit« kommt: Crashprophet warnt


935500

Quelle: http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/redaktion/die-stunde-der-wahrheit-kommt-crashprophet-warnt.html

Machen wir uns klar:

•Geheime Berichte aus Frankreich zeigen, dass dort die Gefahr schwerster Unruhen aktuell von Monat zu Monat steigt.

•Erst vor Kurzem wurde eine Umfrage bekannt, nach der die Eliten vom Weltwirtschaftsforum nichts so sehr fürchten wie schwerste soziale Spannungen.

•In den USA erschien jetzt eine Studie, wonach die Europäer wieder in einer »vorrevolutionären Zeit leben«. Es gebe tiefste Einschnitte in die sozialen Systeme. Die derzeitigen politischen Führer würden bald von der Bevölkerung zum Tode verurteilt und dann hingerichtet werden (übrigens: die Studie entstand vor den Unruhen in der Ukraine, deren Ausgang für die Regierung vollkommen ungewiss ist).

•Deutschlands Kommunen und Städte stehen vielerorts faktisch vor dem Bankrott.

•Die so genannten impliziten Schulden in Deutschland – inklusive der Rückstellungen und Verpflichtungen für Beamtenpensionen oder ähnliche absehbare Katastrophen – betragen nunmehr schon sieben Billionen Euro.

•Der Beitrag für Krankenkassen soll neuesten Untersuchungen nach drastisch steigen.

•Die Schwellenländer, die bislang unsere Exporte aufnehmen, stehen nach den ersten Währungsturbulenzen vor einem dramatischen Absturz.

•Die Rente mit 63 Jahren soll mehr als 150 Milliarden Euro kosten.

 

Es gärt in Europa Wann wird sich die aufgestaute Wut entladen?

Schaut man sich das 20. Jahrhundert und die vielen Kriege und Bürgerkriege dieser Epoche an, dann gab es immer drei Vorboten der blutigen Gemetzel: wirtschaftliche Krisen, ethnische Spannungen und staatlichen Machtverfall. Trafen sie gleichzeitig zusammen, dann waren schreckliche Kriege unvermeidbar. Mit wissenschaftlicher Präzision führte der Weg dann direkt in die große Katastrophe. Noch nie aber hat es auf der Welt so viele neue Brandherde gegeben wie heute, bei denen alle Vorbedingungen für Kriege und Bürgerkriege gleichzeitig aufeinanderprallen.

Udo Ulfkotte hat mit Polizeiführern, Angehörigen der Bundeswehr und mit Mitarbeitern des Bundeskanzleramtes gesprochen. Unabhängig von den Sonntagsreden der Politik zeigt er die explosiven Brandherde auf, in denen die Polizei die Sicherheit der Bürger bald schon nicht mehr wird garantieren können. Udo Ulfkotte präsentiert Ihnen in diesem topaktuellen Dossier Fakten, die Sie in den Massenmedien vergeblich suchen:

 •  Warum es auch im deutschsprachigen Raum zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen kommen wird.
 •  Die dreisten Lügen und Manipulationen der Politik und der Mainstream-Medien.
 •  Die geheimen Vorbereitungen für die Niederschlagung von Aufständen
 •  Das Projekt »EU-SEC«: Der EU-Leitfaden für Polizei- und Sicherheitsbehörden.
 •  Fallschirmjäger und EUROGENDFOR: Wie EU-Staaten militärische Einheiten für den Einsatz im Inneren vorbereiten.
 •  Die Rückkehr der Todesstrafe.
 •  Was die EU-Geheimpolizei über Sie weiß.
 •  Der Angriff auf das Brief- und Postgeheimnis.
 •  Die brisanten Planspiele der Bundeswehr.
 •  Der IWF und die Blaupausen für Enteignungen.
 •  Vorsorge für den möglichen Ernstfall in 10 Punkten.

20. januar 2014

FORFØLGELSE AF KRISTNE WORLDWIDE – DE 50 VÆRSTE LANDE INDDELT I FIRE GRUPPER


Source: http://www.meforum.org/3718/christian-persecution

Open Doors USA recently released its widely cited 2014 World Watch List – a report that highlights and ranks the 50 worst nations around the globe persecuting Christians.

utm_source=opendoorsusa

map-key

Her de to første grupperinger. Klik på billedet, få et større og se resten.

Ekstrem forfølgelse

 1. North Korea
 2. Somalia
 3. Syria
 4. Iraq
 5. Afghanistan
 6. Saudi Arabia
 7. Maldives
 8. Pakistan
 9. Iran
 10. Yemen
 11. Sudan
 12. Eritrea
 13. Libya

Alvorlig forfølgelse

 1. Nigeria
 2. Uzbekistan
 3. Central African Rep.
 4. Ethiopia
 5. Vietnam
 6. Qatar
 7. Turkmenistan
 8. Laos
 9. Egypt
 10. Myanmar (Burma)
 11. Brunei
 12. Colombia
 13. Jordan
 14. Oman
 15. India
 16. Sri Lanka
 17. Tunisia
 18. Bhutan
 19. Algeria
 20. Mali
 21. Palestinian Territories
 22. United Arab Emirates
 23. Mauritania
 24. China
 25. Kuwait
 26. Kazakhstan
 27. Malaysia
 28. Bahrain
 29. Comoros
 30. Kenya
 31. Morocco
 32. Tajikistan
 33. Djibouti
 34. Indonesia

The Last Christian in the Middle East?

by Ali Salim
January 20, 2014 at 5:00 am

http://www.gatestoneinstitute.org/4136/last-christian-middle-east

“The increasing speed with which the Christians of the Middle East are fleeing would suggest that… it is entirely possible that the next time the Pope celebrates Mass in Bethlehem, he will be the last Christian in the Middle East.

The fact, like it or not, is that under the rule of the Jews in Israel, the Christian and Muslim communities live in complete security and have absolute freedom of worship. Churches are not burned. Mosques are not burned.

In some places, such as Myanmar, Muslims are indeed being grievously victimized (by Buddhists), and these abuses should not be tolerated…”

28. december 2013

KUWAITISK PROFESSOR BERETTER 2009 OM SIN DRØM TIL STOR MORSKAB FOR SINE TILHØRERE


Kuwaiti Professor Abdallah Nafisi Dreams about a Biological Attack at the White House and Prays for the Bombing of a Nuclear …

Abdalla Nafisi er meget interviewet på arabisk uden engelsk oversættelse på arabiske tv-kanaler.

Og så er der :

Du kommer til at vælge imellem dem uanset om du piber eller synger

22. august 2013

Europæisk Lektie – Kan ukontrolleret indvandring dræbe et kontinent?


6. Juni, 2007

The Last Days of Europe shows how immigration is at the root of Europe’s current problems.

Europæisk Lektie (European Lessons)

Europas sidste dage viser hvordan indvandring er roden til Europas standende problemer.

Af Stanley Kurtz

Kan ukontrolleret indvandring dræbe et kontinent?

Ifølge Walter Laqueur, har den gjort det allerede. Laqueur, en historiker, som levede et helt liv med at flytte mellem Amerika og Europa, er en videnskabsmand og offentlig intellektuel af den internationale statur. Så det er en nyhed, når den seneste bog fra en så velinformeret og uangribelig ven af Europa ekkoer og udvider de stridbare amerikanske temaer om det europæiske forfald. Om de europæiske intellektuelle vil være i stand til at afvise Laqueurs’ The Last Days of Europe: Epitaph for an Old Continent, som de afviste så mange andre lignende bøger, er et åbent spørgsmål. (Det er drøjt at udbyde en bog påtegnet af Henry Kissinger og Niall Ferguson.) Sikkert er det, at midt i vores egen (amerikanernes) indvandringsdebat, kan amerikanerne ikke tillade sig at ignorere The Last Days of Europe.

Uddybning med den økonomiske belastning i Tyskland, Sverige og Danmark og EU’s kædebeslutninger mod forceret deroute samt FN’s advarsel for 5 år siden: https://danmark.wordpress.com/2013/08/22/fn-advarede-i-2008-mod-indvandringen-til-eu/

9. juni 2013

MAGTSAMLENDE BEDRAG DER IGEN FØRER TIL ØKONOMISK KOLLAPS ELLER KRIG


 Tro er stærkere end viden på kort sigt

 Alle indvandringstilhængere, direkte medløbere og alle moderat kritiske af muslim-indvandringen eller neutralt agerende synes at være af samme grundindstilling: Indvandrerne, hvoraf mere end 90 procent stammer fra muslimske lande og områder siden midten af 1990’erne, er kommet for at blive. De repræsenterer ganske vist en noget centralistisk indstilling og en noget anderledes religion, men vi har religionsfrihed. Det er et ubetyde-ligt lille mindretal af de tilrejsende og deres børn og børnebørn, der går ind for eller selv går til yderligheder med deres handlinger, som terror, mord eller vold og anden kriminalitet. Og de vil falde til og blive ligesom de fleste danskere i deres handlingsmønster før eller siden.

 Dette tilsiger den internationalistiske ideologi. ‘Og den tror vi på med alle dens fine og fintfølende ord, imponerende vendinger, ulogik og barnlige internationale ønsketænkning i et dukkehus’, hvor viden og erfaring er fy-ord.

 Meget tidligt efter masseindvandringens begyndelse til Vesteuropa omkring 1983 blev der taget højde for at ikke alle ville tie stille, om det, der skulle til at ske. En række grupperinger, også partier og sidenhen blogge skulle derfor simpelthen agere som opsamlere af modstanden mod projektet og vel at mærke, ødelægge modstanden ved at udglatte, glide gelinde med og skabe positive forventninger til fremtiden uanset.

Når vi derimod spurgte én, der altså ikke troede på eller blot antog en indstilling, men vidste hvad han talte om i 1989, en som tilmed havde libanesiske rødder, lød der helt andre toner:
Er Europa ved at begå selvmord? Det mener forfatteren. Han er dansk gift mexicaner af kristen libanesisk familie. Han har været politisk fange på Cuba og er varm tilhænger af asylprincippet. Men han mener, at asylreglerne misbruges groft i Europa for øjeblikket [vort: i 1989 og misbruget fortsætter], og prisen herfor betales af de alvorligt nødlidende i den 3. verden, som berøves ressourcer gennem det, der sker. Han har udgivet en bog herom, som er oversat til dansk: “Økologisk Ideologi” (forlaget Stavnsager, 1987).

Om asylbedraget indløb dokumentation i 1990 af Eduardo Farahs påstand fra 1989 om asylmisbruget:
“Kun 5 pct. af de fremmede, der kommer til Europa er reelle flygtninge. Resten, de 95 pct., er almindelige indvandrere.”[I flg. FN’s Flygtningehøj-kommissariat’s Jonas Widgrens oplysninger i 1990, og i flg. flere flygtningeeksperters udtalelser]

Det allermest katastrofale i følge Eduardo Farah er, at den danske elite først bildte os ind det drejede sig om flygtninge – selvom UNHCR samtidig og sjovt nok meldte det stik modsatte, netop at 19 ud af 20 ikke var flygtninge fra krig og forfølgelse –, der naturligvis skulle hjem igen, når der blev fred i hjemlandet, bedyrere eliten. Siden bildte den os ind, at vi havde voldsomt brug for indvandrernes og deres efterkommeres arbejdskraft.

Europa som tomrum. En fysisk lov siger, at tomrum altid blive udfyldt. Det gælder også for befolkningsmæssige tomrum. En tilsvarende biologisk lov siger, at enhver art til stadighed søger mod de bedste muligheder for artens overlevelse og ekspansion.

I Vesteuropa findes i dag en veludbygget infrastruktur, der er resultatet af tre tusinde års hårdt arbejde og genialitet. Der findes vejsystemer, kanaler, kommunikationsnet af alle arter, huse, byer, rent vand, kloaksystemer, skoler på alle niveauer, hospitaler og masser af føde. Men hvert år er skoler nødt til at lukke, fordi der ikke er tilstrækkelig mange børn. Samtidig udvides omsorgssystemet for de gamle (i 1989), som forholdsmæsssigt er blevet en langt større befolkningsgruppe. Huse og hjem, byer og hele infrastrukturen er der imidlertid stadig; og når befolkningstallet daler, står alt dette uudnyttet hen. Der opstår et vakuum.

I Vesteuropa findes verdens bedste og mest udbredte velfærdssystem (mit: men dets bemanding og finansieringssystem er latterligt, se nedenfor). Dette er udviklet så vidt, at den egentlige fattigdom er udryddet (mit: den var udryddet før systemets indførelse). Hvadenten man har arbejde eller ej, vil der være sikret en sådan indkomst, at en familie vil kunne leve et rimeligt liv. Vesteuropas naboer mod øst har ikke store muligheder for at emigrere dertil (i 1989), selv om de måtte have lyst til det. Anderledes ser det imidlertid ud imod syd og sydøst, hvor de islamiske naboer både er meget fattigere og har et voldsomt voksende indbyggertal. I Nordafrika og Mellemøsten må indbyggerne erkende, at deres lande reelt er overbefolkede, samt jorden er mere eller mindre nedbrudt og ufrugtbar og ujævnt fordelt.

 I de europæiske nationer, der oprindelig udgjorde den vestlige civilisations vugge, er befolkningerne holdt op med at få børn. Hver kvinde føder i gennemsnit fra 1-1,3 barn i de fertile aldre 16-40 år i Europa. Ikke siden den sorte død tog livet af en tredjedel af befolkningen i 1300-tallet har den europæiske civilisation været så svækket. I 2050 vil der være 23 millioner tyskere, 16 millioner italienere og 30 millioner russere færre. Spaniens befolkningstal vil være faldet med en tredjedel. Om 50 år vil verdens befolkning godt nok være vokset til 9 milliarder, men 100 millioner europæere vil være væk. Det er Europas store dødsmarch. (Dette afsnit frit efter Michael Pihl)

Jeg har undersøgt befolkningsudviklingen, hævder Eduardo Farah. Denne undersøgelse synes at vise, at i år 1900 blev der for hvert barn født i Vesteuropa også født et barn i de islamiske lande. I dag (i 1989) bliver der derimod for hvert barn født i Vesteuropa født 10 i vore islamiske nabolande. Om 25-30 år vil forholdet være 1:20.

I 1996 kom en perser til med supplerende viden – ikke tro:
“Danskerne tager let på jihad (Hellig Krig), fordi det stemmer bedst med deres billede af livet. Men Jihad skal opfattes som alvor. Tro mig. Jeg har studeret Islam i mere end 30 år. – I øjeblikket (1996) er der ingen fare, for endnu er antallet i Danmark ikke stort. Men bliver de mange nok, skal de udføre Allahs ordre om at udbrede Islam ved sværdets magt. – Det er en obligatorisk pligt at gennemtvinge Islam som religion, livsstil og politisk lære. Det skal ske overalt i verden, hvor muslimer enten invaderer et land eller kommer til at udgøre en gruppe, der er tilstrækkeligt stor.” (slut citat af Adnan Wahab, Jyllands-Posten 8/1 1996). Adnan Wahab angiver 10 pct. som den andel, der vil give muslimer anledning til at gennemtvinge Islam i værtslandet. Adnan Wahab er advokat, bosat i Odense.

Dette er baggrunden, og konklusionen er: Tro er langt stærkere end viden på kort sigt.

 Når jeg forsøgte af kategori-opdele det bløde element i den danske befolkning i første afsnit, kunne jeg lige så godt have foretaget opdelingen: De der forudser, hvad der vil ske, de ikke opdager det, hverken før eller medens det sker, de der ikke opdager, at det er sket, og endelig de, der planlægger det, der sker. De første og den sidste gruppe udgør tilsammen langt mindre end 10 procent af det samlede danskerantal. Og da vores styreform betinger at ikke andet end et flertal kan forhindre landet i at forgå, så kan et mindretal med lethed beslutte det modsatte og gennemføre, at det netop sker, hvis medierne er monopoliserede i den politisk korrekthed. Hadet til demokratiet, til Israel, måske USA, besættelsen af magtsamling, hadet til kristendommen, der er nok som samler den lille men effektive junta.

Med alle de skiftende løgne vi er blevet præsenteret for de seneste 30 år, og som er fuldstændig afsløret, som det de er, og afdækket for enhver, der blot gider se sig om, er der ikke ringeste tvivl om, at politikerne/partierne/grupperinger ikke bare vil tækkes, ikke bare misforstår, og f.eks. forestiller sig at muslimsk tankegang matcher den danske, ikke blot frygter konsekvenserne af deres egne beslutninger, eller lader stå til for karrieren. Ja, det er selvfølgelig mest bekvemt på kort sigt.

På det lange sigt fik de fire gamle partier kørt landet i sænk med et fra begyndelsen underskudsgivende og evigt statsgældsforøgende velfærdssystem (fra 1968) inspireret pr. tyrkertro på en forkvaklet keynesianer-tankegang, et velfærdssystem, som ingen vælger havde bedt om til erstatning for velstanden, og i tillæg et skole- og uddannelsessystem uden stræben efter dygtighed eller relevans, men til gengæld med skattefinansieret frit valg til og lighed i alt, der med regelret og forudset sikkerhed ikke kunne dække hverken politikernes overbud i form af masseansættelser og overførsler og i tillæg landets overforbrug, der netop fulgte heraf, ind. At unge i 16-årsalderen ikke skulle have lært at læse, kende verdenshjørnerne, eller løse ganske simple subtraktions-regnestykker efter 9 års skolegang, havde de færreste af os nok forestillet os. 9.z Holme viste dette i den bedste sendetid for nylig.

Men det var planlagt alt sammen af de fire gamle partier, kyndigt rådgivet af 68-marxisterne, der efter østblokkens kollaps søgte nye veje efter Trotskys ideologiske anvisninger, og de forvandledes til noget nyt, noget fornyende som altid og alligevel det selv samme, fordi det lyder godt/smager godt/føles godt hos den laveste mellemproportional, trotskister, internationalister eller transmodernister o.s.v., og de nye partier (især SF) sang endnu lystigere med på den danske melodi-model.

Det ville i øvrigt have været sært at skulle tænke sig, om samtlige beslutningstagere i Vesteuropa var blevet fuldstændig sindssyge på noget nær samme tidspunkt: Uden masseindvandringen havde vi ikke haft terror fra den kant. Uden masseindvandringen havde ikke-vestlige ikke konsumeret 28 pct. af det tyske velfærdsbudget, 30-31 pct. af det danske og 29,7 pct. af alle offentlige udgifter (2001) i Sverige. I 2012 var andelen i Sverige blevet 57% af samtlige socialbidrag.

Supplement:

Europas Selvmord 1. del

Hvorfor må vi ikke vide hvad en ikke-vestlig i gennemsnit koster de danske skatteydere?

Morsomt indslag hvor hele paletten bruges: https://danmark.wordpress.com/2013/10/07/hvorfor-befolkningsopgorelserne-og-meget-andet-henligger-udu-i-officiele-faktaoplysninger-lidt-morsomt-indslag-indimellem/

9. juni 2013

J. E. Vig, cand oecon.

7. juni 2013

U.S. Adds 175,000 Jobs, Beating Expectations

Filed under: Economics, ENGLISH ODER DEUTSCHES VERSION, Free Speech, USA — Tags:, , — Therese @ 22:52

From: http://online.wsj.com/article/SB10001424127887324299104578531012071841432.html?mod=djemTAR_h
By JONATHAN HOUSE And ERIC MORATH
“WASHINGTON—U.S. employers added 175,000 jobs in May, maintaining the slow but steady gains of recent months and easing worries about a summer slowdown in the U.S. economy. The unemployment rate rose slightly to 7.6% in May from 7.5% in April, as more people entered the workforce, the Labor Department said Friday in its monthly employment report. Economists surveyed by Dow Jones Newswires had forecast that payrolls would rise by 169,000 and that the unemployment rate would hold steady at 7.5%…”

Older Posts »

The Silver is the New Black Theme. Create a free website or blog at WordPress.com.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.