Danmark

30. juni 2009

Sygeplejerskers uniform


http://www.sygeplejersken.dk/sygeplejersken/frontpage.asp

Resultat (159 stemmer i alt):
Kan man være offentlig ansat sygeplejerske og bære tørklæde på arbejde?
Ja 20.8%
Nej 77.4%
Ved ikke 1.9%

29. juni 2009

Unge i Gellerup bliver mere kriminelle


http://jp.dk/indland/aar/kriminalitet/article1737903.ece

Jyllands-Posten

“Unge i Gellerup bliver mere kriminelle

Af JONAS HVID

Offentliggjort 26.06.09 kl. 14:24

Kriminaliteten blandt de 10-17-årige falder i Århus som helhed, men i Gellerup går det den gale vej.

De unge i Gellerup bliver mere og mere kriminelle. I 2008/2009 blev 135 unge 10-17-årige sigtet for kriminalitet mod 121 året før…”

Kriminalitetens udvikling i 2008

Forfejlet kriminalitetsbekæmpelse

26. juni 2009

Hvis du havde det som jeg, ville du komme i omdrejninger

Filed under: Danmark, Free Speech — Tags: , , , — Jørn @ 16:46

 

Jeg elsker hvad der er tilbage af Danmark

roseofdk

Omdrejninger

Intet, absolut intet markant andet moenster m.h.t. de indrejsendes egnethed – plejer jeg at lyve?


Bergdk

Nu erkender man pludselig, at tilstrømningen sidste år var meget større, end hvad vi fik oplyst af Danmarks Statistik i februar. Der var dengang sket en officiel stigning på 12,5 procent i 2008 i følge vandringsstatistikken. Men nu oplyses så i stedet, at indvandringsforøgelsen var meget større end de 12, 5 procent og i tillæg, at der nu pludselig er sket et markant skifte i de indvandrendes uddannelsesniveau til gavn for landet:

[…nu gifter de sig langt senere og gennemfører uddannelser, for ikke mange dage siden læste vi at 24 årsregelen blot førte til at de rejste ind via Sverige…]

Rockwoolfondens Forskningsenhed har udgivet et par rapporter her i juni om regeringens gøren og laden på feltet, og forskningsminister Helge Sander (der antagelig har bestilt gennemgangene) har så fundet det for godt efterfølgende at forholde sig til rapporterne (‘det var li’e hvad jeg ville ha’ sagt’), når han orienterer de andre politikere og offentligheden.

Ingen tvivl, rapporternes indhold vil få stor dækning i medierne.

Sandheden er fortsat, at tilstrømningen i 2008 øgedes med 62,8 procent, som vi meldte i februar. Af de nye ikke-vestlige 21.536 var 11.417 fra de europæiske østlande.

Vi tæller lige som tælleapparaterne til Tivoli, og vi kommer til det samme resultat hver gang.

Vi skal ikke tage stilling til rapporternes indhold, der savner behørig kildehenvisninger til offentligt tilgængelige rådata, desuden sammenblandes antallet af herboende på tidsbestemt ophold med antallet, der er bevilget tidsubestemt ophold med bopæl og CPR-nummer og samtidig ‘østlige’ bliver hele tiden til ‘vestlige’ i stedet, efterhånden som EU rykker østover. Sådanne flydebegreber kan vi ikke bruge til noget.

Umiddelbart snydes politikerne og offentlighed groft og forledes til at tro noget fejlagtigt, både angår motiverne til de kommer, og hvor de fleste stammer fra, såfremt de ikke undersøger tingene grundigt. Umiddelbart ser det ud til de nu kommer fra Østeuropa,  – men hovedtilvæksten stammer ikke fra Østeuropa:

https://danmark.wordpress.com/2009/05/28/advarsel-hvilke-indvandrergrupper-dominerer-de-der-bidrager-med-boern-eller-de-der-bidrager-til-finansiering-af-velfaerden-dette-er-selvsagt-bestemmende-for-landets-og-europas-fremtid/

Disse indvandrere og deres børn skal arve landet

Et markant andet mønster har vi også forgæves ledt ihærdigt efter:

Vi hævdede i februar de røg på førtidspension – men vi savnede doumentationen

Nu har vi dokumentationen for de fremmede og understøttelserne

Mon skatte-diskrimination på EU-plan virker – det virkede ikke i Danmark isoleret?

Generelt forholder det sig sådan, at 10 nordafrikanske og asiatiske lande har fået fri indvandring til EU, såfremt de vandringsivrige i stedet for ‘asyl-mantraet’ nu udtaler ‘uddannelses- eller arbejdsønsker’ ved indgangen til EU et sted omkring Middelhavet. Det er herom det drejer og især drejer sig, ‘og derfor går det så godt, for det gør det, når vi arbejder i team og har succes’. EU er teamwork, også i den grad.

Fri indvandring bestemt af EU – via Barcelona-Processen fra 1995 og Nice-traktaten der ratificeredes 21. februar 2001

FN advarede i foråret 2008

Internationalen og liberalen komplementerer hinanden fuldstændig

Sonia

24. juni 2009

Klokken er 23:56

Just an illustrating complement:
http://www.magdeburgerjoe.com/2009/02/kuwaiti-professor-abdallah-nafisi.html

Sonia

23. juni 2009

SDO er afdragsfrie laan, men navnet er vildledende


SDO er afdragsfrie lån

– det er ikke fordi vi ikke har advaret i tide

Det får du ikke oplyst i hverken Jyllandsposten eller Berlingske Tidende Berlingske

De to første artikler nævner ikke at lånene er afdragsfrie, selvom der netop nu sættes adskillige fra hus og hjem, fordi de ikke kan erstatte sikkerheden for det afdragsfrie lån, når boligens pris falder. Dette bliver endnu værre med den længere løbetid og den længere afdragsfri periode, der lægges op til. Der lægges derimod helt vildledende op til i artiklerne, at der er tale om en helt ny låneform, der netop skal introduceres nu primært for at højne boligmarkedet, i følge første artikel i Berlingske Tidende.

Samme lånetype hev en mængde falsk købekraft ud på forbrugsmarkedet i form af ‘himmelfalden’ købekraft og fik til sidst boligmarkedet til at ramle sidste år. Det samme sker naturligvis igen.

Hvor disse mainstream-medier og måske en del borgerlige står skal man ikke betvivle.

Allerede før finanskrisen satte ind ville bankerne tilbyde afdragsfrie lån med 100 års afviklingsperiode og 20 års afdragsfrihed. Og nu fortsætter de, s’gu’ i det ryggesløse selskab.

Kunne man forestille sig at de ville få nok?

I England kaldte man disse afdragsfrie lån for selvmordslån længe før de introduceredes i Danmark.

Realkreditinstitutternes lån med baggrund i Særligt Dækkede Obligationer (SDO) er kendetegnet ved, at der til sikkerhed for lånet ligger et pant i den faste ejendom. Alle traditionelle realkreditobligationer er således baseret på SDO-princippet.

Efter de gamle regler (indtil 1. Juli 2007) havde kun realkreditinstitutter lov til at udstede SDO-baserede obligationer.

Med et sæt nye regler, der trådte i kraft 1. juli 2007, fik bankerne lov til at udstede SDO-baserede obligationer på linje med realkreditinstitutterne.

Fælles for alle SDO-lån efter de nye regler er, at banken eller realkreditinstituttet løbende skal overvåge værdien af pantet i hele lånets løbetid. Falder boligpriserne så meget, at lånet overstiger 80 procent af ejendommenes handelsværdi, skal banken eller realkreditinstituttet stille ekstra sikkerhed over for ejerne af obligationerne…

og det er det samme som at låntager skal yde ekstra sikkerhed for ikke at ryge ud af boligen.

I et nyt SDO-lån forsvinder den direkte sammenhæng mellem lån og obligationer. Banken eller realkreditinstituttet låner dig en sum penge til en aftalt rente, men du kan ikke på samme vis kontrollere renten ved et opslag i avisernes kurslister. I princippet kan renten blive fastsat forskelligt fra kunde til kunde, afhængigt af kreditværdighed og forretningsomfang med banken. Ganske som på samme vis som med et almindeligt banklån.

Som udgangspunkt taler meget dog for, at et SDO-lån ikke får en lavere rente end et tilsvarende traditionelt realkreditlån.

Med hensyn til de nye SDO-baserede lån bortfalder retten til at indfri lånet til kurs 100, da der ikke længere er en tæt sammenhæng mellem lånet og de bagvedliggende obligationer.

Der er ingen begrænsning på lånets løbetid og antallet af afdragsfrie år.

De fleste eksperter havde fuldstændig undervurderet SDO-lånenes betydning for boligpriserne. De nye afdragsfrie lån gav nemlig en stor gruppe boligejere mulighed for at blive boende i boligen, selvom indtægten faldt som følge af skilsmisse eller pensionering…

og samtidig en stor gruppe nye boligejere, der reelt ikke havde råd og stabil indkomst til at købe fast ejendom, plus en kæmpe gruppe, der konverterede deres fast forrentede lån og valgte ”opbruge huslejepengene på andet forbrug” ved at sætte deres bolig på (skrabe-)lod.

Eksempelvis kan et realkreditlån løbe over 100 år med en afdragsfri periode i de første 20 år.

Boligejerne har ikke længere mulighed for at gennemskue systemet og ved i praksis ikke, hvor meget banken eller realkreditinstituttet tjener på dem.

Sonia

Supplementer:

Spis, drik og vær glad…

Så afleverer vi boligerne – sat i historisk rette sammenhæng

21. juni 2009

SOMMERSOLHVERV – SANKTHANS – MIDSOMMER – link til visen om samme med alle vers og melodi i ny og gammel udgave


Vi elsker vort land,
og vi hilser den drot,
som har prøvet og valgt sig den rette fyrstinde:
på hans eventyr-slot
kan hver kvinde, hver mand
et eksempel for livet i kærlighed finde!
Lad tiderne ældes, lad farverne blegne,
et minde vi vil dog i hjertet os tegne:
fra sagnrige nord
gaar en glans over jord –
Det er genskær af vidunderlandets fortryllende enge,
– fra sagnrige nord
gaar en glans over jord –
Det er genskær af vidunderlandets fortryllende enge!

Sonia

20. juni 2009

Jorden og dens temperatur – CO2 paavirker ikke temperaturen, det er omvendt


Det er ikke noget at debattere – det er faktum

Det er fuldstændig bevist at menneskeskabt CO2 eller kultveilte, der svarer til udåndingsluft, ikke påvirker klodens temperatur. Derimod påvirker temperaturen CO2-mængden. Der er altså præcis den modsatte sammenhæng. Påstanden svarer til “at regnvejr giver regnvejrsskyer på himlen”.

http://video.google.com/videoplay?docid=288952680655100870

Du er ikke det fjerneste i tvivl, når du har set denne kvalitetsvideo udført af egentlige videnskabsmænd, der tør gå de ledende, magthungrende og bevillingsgale imod.

Sonia

19. juni 2009

Sagerne skal bare forhales, saa glemmer vi vort tilgodehavende


Hjeeem te Aaaarhus

Siden 2007 skal fjernvarmeforbrugerne i Århus  i gennemsnit have tilbagebetalt kr. 6000 i for meget betalt varmeafgift  i henhold til prisen på varme. Det var ikke let, det var nærmest umuligt i følge rådmand Peter Thyssen, og nu er pengene måske blevet til letbaner. Desuden skal vi have verdens største kongrescenter (1,7 mia.kr) på havnen (det sidste af slagsen i storstilet nybygning gik ned efter et par år i midten af 90-erne), renovering af Gellerup (1 mia. kr.) og et verdensmuseum som tilbygning til Moesgaard Museum (sidstnævnte 350 mill. kr.).

De sidste forlydenderne er, at de kr. 6000 skulle være reduceret til kr. 700 pr. husstand. Men her skal vi også lige tage underskuddet i kunstmuseet Aros i betragtning (ganske vist under anden rådmand, men pyt, det er samme kasse) og samme underskudsmuseums sidste kæmpekanin “Sculptures by the Sea” (goddag mand , økseskaft, iturevene sildekasser og flimmerplastic i en rumlepotte). Det koster al sammen, og børnene slæbes dertil i de statsforordnede pjækketimer i busvis af hold (for at hæve besøgstallet) naturligvis af lufthungrige 68-modeller. De render ganske afgiftsfrit rundt og glor en anelse (de fleste med kamoufleret foragt) på vanviddet med overindsigtsfuld og allestedsnærværende leders og mesters vejledning samt kontrol.

Lad nu børnene! Ungerne!

Sonia

PS:

Lad os gå en valgperiode tilbage, for at se om det var bedre??

Uddrag af: http://www.dr.dk/Regioner/Aarhus/Nyheder/Politik/2005/08/14/100350.htm

Louise Gade er vred på Thor Pedersen

14. aug. 2005 10.17 Politik Århus borgmester Louise Gade er vred på sin partifælle Venstres Finansminister Thor Pedersen

Årsagen er et svar som finansministeren i går gav Århus Byråd. Byrådet havde klaget til blandt andre Thor Pedersen over kommunens truende økonomiske situation. Men finansministeren svarede, at han var parat til at sætte Århus under administration, hvis kommunens økonomiske situation blev for dårlig.

—————————-

Århus Kommunes langfristede gæld ultimo 2007 var 3,027 mia. kr. Her til skal lægges den finansielle egenkapital, som den kortfristede gæld benævnes, på 1,448 mia. kr.

Så fik Århus en anden borgmester i 2005 og landet en anden finansminister:
Nu skal vi så have en tunnel under Marselis Boulevard til ca. 1 mia. kr., et kulturbygningværk på Århus’ havnefront til omkring 1,7 mia. kr. og endelig skal indvandreboligkvartererne renoveres for ca. 1 mia. kr.

Herved mere end fordobles vel Århus Kommunes langfristede gæld, uanset tilskud fra Boligselskaberne Landsbyggefond og staten, de forventelige budgetoverskridelser ikke indregnet.

Hvordan er det lige en kommune tilbagebetaler sin gæld, uden skatterne hæves?

Er det sådan:

Antallet af indvandrere på førtidspension i Århus er steget med 99,7 % på fem år ?

15. juni 2009

Hellige Salamis, DØD SKAL DU SPREDE I KVINDERNES AFKOM


Bergdk

Oraklet i politisk korrekt snor har talt

Ganske vist er der ingen klipperevner med strømmende giftig gas til fashionation af publikum. Men alligevel : TRÆMURENE ENE SKAL STÅ UROKKEDE. [Således refererede vi et par af Oraklet i Delphi‘s forudsigelser i forbindelse med grækernes krige mod perserne for cirka 2500 år siden]

bjornlomborg

 

 

 

 

 

Nu har Bjørn Lomborg sammen med eksperter udtalt sig om, hvilke steder der skal satses for at opnå de største besparelser: Det blev INTEGRATION (ikke den europæiske integration, der handler om unionen). Bjørn Lomborg kan nemlig i sin model se, at 1 krone bliver til kr. 38,10, dels i sparede omkostningerne dels i øgede indtægter til staten, hvis ikke-arbejdende indvandrere særskilt får et særligt beskæftelsesfradrag og så får arbejde. 

Der er lissom lidt hvis, hvis, hvis her. Mon hans model har indbygget usikkerhed, og mon Bjørn Lomborg kan fastslå parameterene desangående specifikt? NEJ!

[Og de skal så ikke lige gøre rent på hovedstadens hospitaler, for her er afkastet af beskæftigelsen i forvejen negativt]

MEN DESVÆRRE, BJØRN LOMBORG KAN IKKE FÅ OPLYST NOGLE AF DE RIGTIGE TAL NOGEN STEDER – slet ikke hos statens såkaldte eksperter; det kan vi oplyse efter at have fulgt området kvalificeret i mere end 20 år.

BJØRN LOMBORG ER NARAGTIG, ALENE FORDI HAN IKKE HAR ERKENDT AT NETOP ‘INTEGRATION’ LIGE SOM MEGEN ‘MILJØINDSATS’ DE SENERE ÅR ER EN KAMP IMOD NATURKRÆFTERNE OG FOR DE MAGTSAMLENDE.

Politiken bringer nyt fra Oraklet

Sonia

Older Posts »