Danmark

2. november 2017

ET VELFÆRDSSYSTEM SOM INGEN HAVDE BEDT OM OG INDVANDRING DER VAR STAMBEFOLKNINGEN REGELRET IMOD


Kendsgerninger, der skal med i anklageskriftet

1-2 generationer kan ødelægge en nation, hvis den styrer efter det. Der har ikke været nogle fortilfælde i historien, hvor der har været en så markant nedgang i antallet af børnefødsler i Vesten som i de seneste 45 år.

Officielt forsøger man at skjule det værste ved at satse på en sammenblanding af Vestens børnefødsler med ikke-vestlige børnefødsler i de officielle opgørelser. Derfor skal vi heller ikke vide, at i Danmark føder udenlandske oprindelser mellem 3 og 4 gange så mange børn sammenlignet med danskerne. Sådan er forholdene i Frankrig og i Storbritannien, så det gælder naturligvis også her. Derfor må ikke få at vide hvor mange af fødslerne i Danmark, der er fødsler af indvandrerne og deres børn.

Faldet i den vestlige fødselsrate kombineret med en øget gennemsnitlig levetid i Vesten har været beskrevet som fænomenet aldring (det som også FN faldt over og valgte en helt fejlagtig løsning på). Problemet og dets løsning er heller ikke noget man har forstået rækkevidden af eller kan forhandle sig igennem til en løsning på inde på Christiansborg eller i EU.

Velfærdssystemet yderst sårbart:

Det vil stå klart, når du har klikket på figuren læst og forstået teksten bag:

11. januar 2009: skrev vi om det, der følger af tilstrækkelig tilbagegang, og som vi ikke må tale om til poderne og andre, der ikke lader sig fjerne: “…En ren terrorkrig er yderst vanskelig at få standset, uden alt for mange begrænsninger for alle borgeres rettigheder…” “…Men stadig gælder naturloven: ‘Hvis du ikke vil høre, må du føle’. Ideologi, Etik og Politik skulle blive det samme, mente et par generationer i toppen, fordi de fik deres vilje med middelmådig forstand, men uden visdom…” jvfr. Fronterne rulles op

Størrelsesforholdet mellem indtjenende og tjenende sektor skal fuldstændig ændres:

Dansk version: Den røde pil (figuren nederst) viser den umulige eller den ideologiske vej. De sorte pile viser den mulige vej. Der er ingen andre veje. Sker omstruktureringen (fra for stor offentlig sektor, der er den grønne, med blå repræsenterende den private sektor) ikke meget snart, selvom det nærmest ser umuligt ud under forudsætninger om den øgede internationale konkurrence kombineret med velfærdens voksende finansieringsproblem, der særligt stammer fra den voksende ældreandel og den samtidigt faldende tilgang til arbejdsstyrken plus elitens selvskabte fejlskud til løsning af dens selvskabte fertilitetsproblemer – indvandringen fra Sydvestasien, Mellemøsten og Afrika – går landet naturligvis i økonomisk kollaps.

Børnefødslerne igen:

Når en generations tilbøjelighed til at føde børn generelt bliver betydeligt mindre end 2,05-2,1 barn i gennemsnit pr. kvinde (0,05-0,1 for at sikre mod spædbørnsdødeligheden), så udvikler der sig et aldringsproblem. En generation på f.eks. 1000 individer, der præcis føder 2 børn pr. kvinde, efterlader en generation på præcis 1000 individer (uden ud- og indvandring). Der er tale om en stabil befolkning. Hvis fødselsraten falder til godt halvdelen, altså til kun godt 1,15 -1,4 barn pr. kvinde i gennemsnit, så vil den første generation efter en forældregeneration på 1000 kun bestå af 775 individer, og fortsætter det med den lave fødselsrate, vil børnebørnenes generation kun udgøre 601 individer. Konsekvensen er så, meget hurtigt, at generationen af bedsteforældre er 3 gange større end børnebørnenes generation.

Og her er det egentlige problem – når der bortses fra at sådanne befolkninger naturligvis uddør, når det fortsætter, er der et skarpt hjørne mere. Et velfærdssystem som det danske er mest truet, fordi det næsten udelukkende opbygger på skattefinansiering og en såkaldt, helt urealistisk påtvunget kollektiv kontrakt fra generation til generation. Tilmed bygger velfærdssystemet fra begyndelsen på underskud fra generation til generation p.g.a. myten om forbrug skaber vækst. Når den danske velfærd er næsten fuldstændig skattefinansierede overførsler og offentlige tjenesteydelser, d. v. s. ydelserne er en privat rettighed og finansieringen af overførslerne og ydelserne skattefinansieret kollektiv, så går det rigtig galt.

Velfærdens sande historie: https://danmark.wordpress.com/2009/01/02/historien-om-den-gode-stat-og-det-nye-menneske-de-saakaldt-borgerlige-sprang-paa-velfaerdsideologien-fra-foerste-faerd/

Danmark 2010: Mere end 51% af befolkningen lever af offentlige, skattefinansierede overførsler eller offentlig skattefinansieret løn. Og 58% af alle overførsler er til folk i de arbejdsdygtige aldre, og såkaldte sociale udgifter til disse folk i de arbejdsdygtige aldre udgør 63% af alle såkaldte sociale udgifter inklusive folkepension og andre alderdomsbetingede udgifter. Et sådant samfund er dømt til undergang, når de ledende tilmed for at udligne fødselsunderskuddet, som de selv har givet anledning til, har gennemtrumfet en indvandring oveni, af hvilken gennemsnitsindvandreren øger disse procental for velfærdsforbruget 3,3 gange hurtigere som individ end én fra stambefolkningen. Blot de 51% i 1. linie i dette afsnit er 2017 vokset til 55,4%.

Alt tilrettelagt på løgn. Vi skulle tro vælgerne har nogen indflydelse. Det har de ikke. Jeg har aldrig set nogen virkningsfulde ændringer efter et valg. Har du?

 

Da ingen andre danske medier eller blogge bringer denne information, ville det være fremmende om du sendte den til dine kontakter:

Foreslå dette indlæg til dine kontakter

21. juni 2017

Italien havde en aftale med Libyen om at standse invasionen af Europa – Sandheden om hvad der skete før og efter mordet på Muammar Gaddafi, og hvem der havde ansvaret besvares af Clare Lopez


https://www.youtube.com/watch?v=ez8h4B-ndu4&t=290s

17. april 2017

TRE VIDEOER MED NØDVENDIG VIDEN SOM FAKE-MEDIERNE ALDRIG VIL BRINGE


 

TRE VIDEOER MED VIDEN OM ISLAM OG JIHAD

Obsession, War Against the West

THE THIRD JIHAD

What The West Needs To Know

2007, Om Islams Strategi, stadig lige aktuelt: https://danmark.wordpress.com/2007/02/17/key-to-jihads-ideolog%c2%b4og-strategi/

6. november 2016

DE KOM BEVIDST FOR SENT TIL EUROPAS ENDE


i

Før valget 2001 var der i Danmark indført en såkaldt jobkort-ordning (Green-Card i USA), der indebærer en maksimal skatteprocent på 25 pct. af indtjeningen de første tre år for udenlandske, højtuddannede nøglemed-arbejdere. Med denne beskatning opnår de pågældende samme rettigheder og samme adgange til den offentligt finansierede danske velfærd som danskerne, der ganske vist skal betale den fulde pris. Tilmed en så høj pris at vore salgbare produkter ikke kan produceres og afsættes i tilstrækkelig mængde til, at velfærden kan finansieres i fremtiden. Men ordningen virkede ikke. Eliten kender godt lidt af sandheden om, at det er hel galt fat.

2007: Aflæste EU ligeledes samme ringe effekt af en såkaldt blue-card-ordning i EU. Vi er ikke gode nok til at tiltrække højt kvalificerede folk, sagde den nu bankansatte hos Goldman Sachs tidligere Kommissionsformand i EU José Manuel Barosso. Det var stort.

2012: I Tyskland er der mangel på faglig kunnen. Det hævder i hvert fald politikere i alle partier. Af 447.000 udlændinge, der indvandrede i de seneste måneder til Tyskland kom der 139 med Blue Card som fagligt kompetente. I klartekst: Tyskland er en magnet – for ikke-kvalificerede. Men ganske bestemt ikke for folk med faglige færdigheder. Dem vil vi hellere fordrive. (Fortsættelse ved Udo Ulfkotte im Kopp-Verlag, som sædvanlig med mange links)

2015 og 2016, efter tsunamien: Nu har Tyskland i den grad fået aktive afrikanere uden mange andre kvalifikationer end at føde børn. Og hvad skulle det hjælpe? Flere offentlige velfærds-euro kvæler naturligvis Tyskland lige som vi kvæles af velfærdskroner og velfærdsansatte her. Europa drives til Selvmord: http://www.lilliput-information.com/Europa-drives-til-Selvmord.pdf

2016: Minsanten, Ulla Tørnæs konstaterer at 4 ud af 10 uddannede fra EU forlader landet igen efter endt ‘gratisuddannelse’ med offentlig SU i Danmark.

Det er stort: Først at man konstaterede, at skatterne måtte betydeligt ned for at holde på folk med kvalifikationer, dernæst at der ikke var så meget at søge efter af kvalifikationer og ej heller nok arbejde at få i Danmark. De kvalificerede begyndte at tage til England og USA i begyndelsen af 1980’erne, hvor de danske ledere fuldstændig overså at den danske erhvervs- og uddannelses-struktur skulle have været omkalfatret meget hurtigt.

Europa kom for sent og tabte

22. oktober 2016

UNGARN I DAG


gettyimages-494052778-640x426

Ungarn zu EU-These – Migration ist gut: „Sorry, das glauben wir nicht“

21. oktober 2016

Sverige med ekstrahjælp til tilbagevendende ISIS-jihadister


download
Kilde: http://www.oe24.at/welt/Schweden-gibt-ISIS-Kaempfern-gratis-Fuehrerscheine/255573142

Tilbagevendende jihadister skal modtage særlige rabatter. Sverige er et af ‘de mest liberale lande i verden’. Tolerance er meget vigtig og bør ikke stoppe ved andre verdensanskuelser. Et nyt initiativ tages nu med det formål at sikre, at tidligere ISI krigere kan blive reintegreret i det svenske samfund.
Økonomisk støtte.
‘De cirka 80.000 indbyggere store by Lund vil nu støtte en redningspakke’
for at lette ISIS-jihadisternes tilbagevenden til landet. Støtten omfatter skattelettelser, gratis kørekort og finansielle tilskud til boliger. Kun sådan kan jihadister igen leve et normalt liv. Tidligere ISIS krigere skal have samme støtte som andre værdigt trængende.

…………………….

Og lidt til…
Om ISIS-krigerne kan tage våbnene med tilbage til Sverige meldes ikke, men den svenske våbenlov kan vel liberaliseres.
Lidt særskilt hjælp til bilforsikringspræmierne kunne vel også tænkes, nu bilerne synes at brænde en del i Sverige.

12. oktober 2016

Eurabia bliver først hærget, dernæst et område lagt i erhvervsmæssig dvale, inden udviklingen er tilendebragt


pinoccio

Immigrationen/befolkningsudskiftningen sattes igang og styres i det åbne af disse to:

in

Jeg har udarbejdet en statistisk analyse og en prognose om faldende IQ i Norge, Tyskland og Det Forenede Kongerige (UK) som følge af indvandringen og samtidig givet sand gennemgang af de bristede forudsætninger for real økonomisk vækst ved indvan-dringen.

Statistisk analyse er utroligt kedelig at læse, fordi det mest drejer sig om tal og udviklingen heri over tiden, men det som tallene peger på kan være interessante informationer. Desuden er der ikke så mange overflødige forklaringer eller bortforklaringer og smykkende tillæg grebet i forbifarten og efter smagen, fordi tallene afstikker rammerne.

Først nogle kritiske oplysninger om, hvorledes fertilitet – kvinders ønsker og forventninger til at føde børn – desværre behandles over hele fastlandets Europa i dag. For at gennemtrumfe ideologien om lighed og desegregation eller såkaldt integration har man bl.a. gjort vold mod et tidligere ganske afklaret og veldefineret samt videnskabeligt uanfægtet begreb, fertilitet. Man beregner nu nogle såkaldte fertilitet-estimater og benævner disse fertilitet, uden at de er det. Det drejer sig derimod om omregnede fødselsrater, der blot udtrykker antal optalte fødte børn pr. 1000 eller 10.000 pr. år i befolkningerne, og sådanne estimater har ingen forbindelse med kvinders ønsker og forventninger til børnefødsler i deres respektive fødedygtige aldre.

Dernæst følger IQ-fremskrivninger for de tre lande, hvor immigranterne er ordnet i et mindre antal overskuelige grupper efter oprindelse, fertilitet og IQ.

Så refererer jeg kort resultaterne af Arthur Robert Jensens anerkendte forskning i g-factor (1998) og IQ og viser konsekvenserne heraf i nogle eksempler på immigranter og deres børn.

Prisen på velfærden til immigranterne og deres børn i Tyskland og i Danmark afsløres indirekte af myndighedernes egne oplys-ninger ved hjælp af forholdsregning eller en simpel ligning med én ubekendt.

Dernæst påviser statistisk-økonomisk gennemgang velfærdskonsekvenserne m.h.t. til fremtiden, hvis indvandringen fortsætter uændret i de tre lande – før immigrant-tsunamien.

Jeg  gennemgår kort forudsætningerne for økonomisk vækst under skyldig hensyntagen til samfund og virksomheder; virksom-hederne er eneste kilder til finansieringen af velfærd.

http://www.lilliput-information.com/Europa-drives-til-Selvmord.pdf

English edition: http://www.lilliput-information.com/Europe-driven-to-Suicide.pdf

Endelig har jeg i separat gennemgang beskrevet de væsentligste årsager og indretninger, der fører til at både velstanden og velfær-den forsvinder i Europa med udgangspunkt i forholdene set fra Danmark. Grundlaget for denne forsvinden er blevet udviklet ganske tilsvarende i øvrige vesteuropæiske lande med en overliggende international akse som drejningsmoment: http://www.lilliput-information.com/Historien-bag-Europas-velstand-og-velfaerd.pdf

J. E. Vig

10. oktober 2016

EU-Kommissionens første næst-formand: Alle stater der vil fastholde en monokultur vil blive udslettet. MULTIKULTUR ELLER KRIG


Monokulturelle stater skal udslettes – det er humanity – nogen må åbentbart godt

opfordre til krig?

Birgit Stöger

kilde: https://nixgut.wordpress.com/2016/05/07/vizeprsident-der-eu-kommission-frans-timmermans-monokulturelle-staaten-ausradieren/

og https://michael-mannheimer.net/2016/10/11/sozialistischer-eu-spitzenpolitiker-monokulturelle-staaten-ausradieren/

“Visioner om en verden uden nationer, tanken om et Europa uden nationer – denne idé har længe været udviklet i sammensværgelsesteorierne. De sidste par år peger det på voksende beviser for, at både de nationale regeringer og EU arbejder hen imod afskaffelse af nationalstaterne.

Det synes at være et af de prioriterede mål for det ansvarlige flertal venstre politiske at stile mod at svække den nationale suverænitet i deres lande og undergrave nationalstaten…”
—————

Vicepræsident i EU-kommissionen Frans Timmermans gik forrest i maj 2016. Socialdemokrat siden 1. november 2014, hvor han udnævntes til første næst-formand for EU-kommissionen. Ikke fordi det betyder noget særligt.

Bragt første gang 8. maj 2016: https://danmark.wordpress.com/2016/05/08/vicepraesident-i-eu-kommissionen-frans-timmermans-monokulturelle-stater-skal-udraderes/

8. oktober 2016

Græske toldere har fundet 14 Conex beholdere med 52 tons våben og ammunition, der blev forklædt som “møbler” for muslimske indvandrere.


Merkels og EU’s indvandringspolitik er en forbrydelse mod befolkningen i Europa. EU importerer bevidst og politisk ønskeligt islamisk terror til Europa. De ansvarlige politikere skal arresteres og ved en international krigsforbryderdomstol anklages for højforræderi og for at forberede en krig. Michael Mannheimer, 2016/10/07 *** Fra Thomas Dillingham Fund af 14 containere fulde

Read more of this post

4. oktober 2016

France: The Ticking Time Bomb of Islamization


Source: https://www.gatestoneinstitute.org/9058/france-islamization

“The last group, defined as the “Ultras”, represent 28% of Muslims polled, and the most authoritarian profile. They say they prefer to live apart from Republican values. For them, Islamic values and Islamic law, or sharia, come first, before the common law of the Republic. They approve of polygamy and of wearing the niqab or the burqa…”

Older Posts »