Danmark

30. december 2009

Maaske snart et forbedret mellemfolkeligt klima paa nogle fronter


Foto: Beate hyttel

Vore ønsker for denne vinter går muligvis i opfyldelse: Isvinter med delvis tilfrosne bælter. Netop vinteren 2009/2010, hvor klima-kleresiet mødtes globalt i København for at resonnere på en fejlagtig korrelationsanalyse med menneskeskabt CO2 som den uafhængige variabel måtte meget gerne i stedet blive en isvinter, uanset at varmeudgiften/afgiften og uanset de nye forhøjede klimaafgifter fra 2010.

Vort nytårsønske:
Det vil kunne give et forbedret mellemfolkeligt debatklima, så vi kan komme videre med den globale udfordring, der ikke alene, men mestendels forudsætter at den udviklede verden tager sig sammen og fejer for egen dør, d.v.s. lynomstiller sin produktion, tankegang og uddannelse væk fra forbrugsøkonomien og de mest løntunge produktioner, inden det bliver for sent.

27. december 2009

Narkotisering af vore skoleboern


Ritalin som er videreudviklet amphetamin og dexetriner er vejen frem

Udviklingen og reaktionerne beskrives i Politiken: http://politiken.dk/indland/article868239.ece
At slappe af og koncentrere sig kræver ritalin ordineret til 10.000 børn og unge mod 3.284 for blot fire år siden. Endelig medgiver Niels Egelund, der er professor på Danmarks Pædagogiske Universitet, at udviklingen skyldes en syg tankegang.

Men mon det hjælper på sagen. Næppe, det er for sent. Sagerne har kørt så længe at projetet ikke lader sig stoppe. Det drejer sig om både børn uden fornøden opdragelse skabt af den samme Habermas-generation og om børn, der splittes mellem værdierne i skolen/institutionerne og værdierne derhjemme.

Værdisplittelsen og den skæve opdragelse – der mest ligner en formørkelse – mener inter-eksperterne skal klares ved at fylde børnene med narko.

Det er ikke noget nyt – den samlede dokumentation i tid og rum

26. december 2009

MUSLIMSK JUBEL OVER ATTENTAT

Filed under: Arabization, Culture, Demographics, folkeskolen, Free Speech, Islam, Jihad, skoler — Jørn @ 17:09

MUSLIMSK JUBEL OVER ATTENTAT

Aktivist i Cairo: Vantro kristne skal dræbes

Af Pernille Bramming, Politiken 1.3.1993

CAIRO (Politiken)-Gud være priset, lyder det fra bagsædet ved synet af den udbombede cafe Wadi Al-Nil, hvor der fredag aften blev dræbt fire mennesker og såret over tyve.

Udtalelsen kommer fra en aktivist fra den islamiske opposition i Egypten. En af disse unge mænd med langt, vildtvoksende fuldskæg, der har erklæret Mubarak-regeringen for ‘vantro’ og kæmper for indførelsen af den sande islamiske lovgivning i Egypten.

Aktivistens dæknavn er Abd El-Hakim. Han er en af dem, der gerne udtaler sig til den udenlandske presse. Så vi kører rundt i Cairo, mens han med en mini-koran i hånden forklarer,

hvorfor han siger ‘Gud være priset’, når der er blevet dræbt fire mennesker, heraf en ung svensk kvinde på jordomrejse og en tyrkisk turist.

-Ifølge profeten Muhamed skal vi dræbe de vantro siger Abd El Hakim.

– Udlændingene er vantro, og de truer islam. De kommer her og ændrer på vores skikke og indfører nye skikke, der er imod Islam. Hvad kommer turisterne til Egypten for? De drikker alkohol, de går på casino, og de går udfordrende klædt.

– De kristne er vantro, fordi de ikke tror på én gud, Gud, men på tre guder. Jeg har læst fire bøger om kristendommen, og det er helt klart, de tror, Gud er tre, siger Abd El-Hakim.

Han vil ikke sige, hvilken af de mange forskellige islamisk orienterede oppositions­­grupper, han tilhører, blot at han er ‘en muslim’. Eftersom der endnu ikke er nogen, der har taget ansvaret for fredagens bombeattentat midt i centrum af Cairo, vil han heller ikke udtale sig konkret om attentatet.

Det kan dog være et led i den økonomiske krig mod regeringen, der er de mere radikale islamiske gruppers forsvarskrig, siger han. Regeringen har forfulgt dem så eftertrykkeligt, at de nu har været nødt til at slå igen og ramme regeringens ømme punkt, økonomien.

Rækken af angreb på turister gennem det sidste halve år er midlet i denne krig. Hvorfor interesserer I udenlandske turister jer kun for de kristne ofre? Der er tusinder af muslimer, der er blevet myrdet af regeringen. På grund af et drab på en enkelt fransk kvinde dræbte regeringssoldaterne 17.000 mennesker i fire landsbyer i det sydlige Egypten. Hvorfor er der ingen af jer, der undersøger dette nærmere? spørger Abd El-Hakim.

Det er vanskeligt andet end at registrere hans udtalelser. Løgne, overdrivelser og misforståelser er en del af brændet i de radikale islamiske oppositions­gruppers ideologiske bål.

Det er imidlertid sandt, at regeringen er faret meget brutalt frem mod de radikale grupper. Ifølge den formentlig mest pålidelige kilde, den egyptiske menneskerettighedsorganisation EOHCR, sidder der i dag 2000 muslimske oppositionelle i fængsel, og regeringen har gennem de sidste par måneder arresteret og forhørt – ofte under tortur – over 20.000 mistænkte aktivister.

*       *       *

En kommunists bekendelser anno 1953


Drømmekvinder. I arabernes religion, muhamedanismen, er nomadesamfundets håndfaste syn på kvinden som husdyr nedfældet i lovbestemmelser, der ikke alene indespærrer hende i haremet, men også gør hende temmelig retsløs der.

En mand kan forstøde en hustru, når han har lyst. Hvis det sker uden hendes skyld, skal han bekoste hendes underhold i 3 måneder og 10 dage.

Hos den jævne befolkning er kvinderne mindre rigoristisk afsondrede, men deres stilling kan ikke siges at være bedre af den grund. De har vævet tøjet, alle går klædt i, tæpperne de sidder på, teltdugen over deres hovede, men på marschen går kvinderne ofte med tunge byrder, mens mændene rider, og så snart der slås lejr, er det kvinder, som slår teltpælene i og henter vand ved brønden.

Den praktiske ringeagt for kvindekønnet modsvares af en højstemt romantisk kvindedyrkelse. De europæiske troubadurer og minnesangeres poesi har arabiske forbilleder, en hedere og sanseligere drømmedigtning end dens blegere europæiske efterbillede.

Den omhyggelige tilhylning af kvindelegemet har ført til, at den ringeste blottelse fremkalder vilde hungerhallucinationer. En samtidig af Muhammed, Amr il Kais svælger f.eks. i sådanne blottelser:

Fuldendt skønne er hendes lår, hendes krop er hvid og lille, hendes barm er som et spejl. Når hun vender sig, stritter hendes bryster; hendes blik er som en sky gazelles, hendes hår natsort og faldende yppigt over hendes ryg som daddelklynger fra en palmekrone. Hendes hofter er prangende over hendes ben, smækre som søbreddens siv . . .”

R. BROBY JOHANSEN,

“KROP OG KLÆR” s. 60-61, GYLDENDAL 1953.

Ikke-vestlige foeder danskerePolitiken bragte nogle yderst tvivlsomme oplysninger om fertiliteten blandt ikke-vestlige og oprindelige danskere den 7. december 2009: Da sådan misinformation efterhånden hører til ugens orden, blæser vi på aktualiteten; vi er også de eneste, der bringer den nødvendige kritik af de politisk korrekte fertilitetstal. Misinformationen skal dog ikke forblive ukommenteret:

Den seneste løgn om fertiliteten den 7/12 jf. Politiken: http://politiken.dk/debat/analyse/article853442.ece

At ikke-vestlige kvinder i DK fødte 3,41 barn i gennemsnit i 1993, men 2,11 barn i gennemsnit i 2008.

Resten af fødslerne er naturligvis de naturaliseredes og deres børns. “En tilsvarende tilpasning til det nationale fertilitetsniveau, ser vi ikke i andre vesteuropæiske lande”. Det helt afgørende er imidlertid at rådata-dokumentationen (i form af antal børnefødsler og antal kvinder i de fødende aldre fordelt på national oprindelse) for denne påstand ikke offentliggøres af Danmarks Statistik. I øvrigt behandles begrebet fertilitet officielt fortsat ganske lemfældigt; der er her helt klart tale om fejlopgjort fødselshyppighed.

”Husk aldrig at nævne deres etniske oprindelse. Ethvert sådant udsagn er racisme”. Dette gælder ikke mindst, når talen falder på fødslerne og befolkningstilvæksten i Danmark.

25. december 2009

Universitet i global heksejagt


http://jp.dk/opinion/kronik/article1910526.ece

Universitet i global heksejagt

Helmuth Nyborg, professor emeritus, dr. phil.
Offentliggjort 07.12.09 kl. 03:00

Forskere fyres verden over for at omtale køns- og raceforskelle i intelligens. Denne værdikamp strækker sig fra Harvard til Aarhus Universitet og rammer både nobelpristagere, toppolitikere og mere ydmyge eksistenser.

Præsidenten for Harvard Universitet, Larry Summers, kom for skade at sige, at en lille kønsforskel i intelligens (innate aptitude) måske forklarede kønsforskelle i naturvidenskaberne. Det var ikke forkert, men alligevel rejste det et voldsomt akademisk uvejr. Undskyld sagde han – mange gange – og bevilgede 50 mio. dollars til kvinderekruttering i fysik og matematik, men slaget var tabt. Han valgte selv at træde tilbage. James Watson modtog Nobelprisen for at kortlægge DNA-molekylets struktur. Så kom han for skade at sige, at han så mørkt på Afrikas fremtid, givet kontinentets lave gennemsnits-IQ. Stormvejr igen. Han måtte aflyse planlagte foredrag, og pæne mennesker mente, at Watson var en umoralsk racist. Også han undskyldte mange gange, men det hjalp ikke. Han blev afskediget i vanære fra det verdenskendte institut, han selv havde stiftet.

I 2002 omtalte undertegnede en moderat gennemsnits-kønsforskel i intelligens og igen faldt lighedshammeren. Institutleder, professor Jens Mammen og andre pæne mennesker rasede, men modsat Summers og Watson så jeg ingen grund til at undskylde virkeligheden. Det havde nok været klogt for karrieren. Universitetet konfiskerede mine rådata fra en 30års undersøgelse af skolebørn og indkaldte mig til timelange Stasi-lignende forhør uden dagsorden og obligatorisk opfordring til at møde op med en bisidder. En ”uvildig” kommission fik et detaljeret flersidet bagbundet skriftligt mandat til at ”undersøge” mit projekt. I de fem år ”Nyborg-sagen” stod på, producerede universitetet fem imponerende hyldemeter sagsakter, og så var dekan Svend Hyllebergs konklusion klar: Nyborg har lavet en helt utroværdigt og komplet værdiløs kønsforskelsundersøgelse; Nyborg er videnskabeligt uredelig, sjusket og ignorant; han bruger en forkert metode og er ikke længere værdig til sit professorat; han skal straks rydde sit kontor og forskningscenter! Al personlig information slettes omgående i universitets database og en rejsebevilling på kr. 29.000 kr. trækkes tilbage, selv om billetter og kongresgebyr for længst er betalt. En ph.d.-vejledning stoppes, lige før forsvaret og navnet på vejlederen ændres. Universitet offentliggør den sønderlemmende kritik uden at sige, at jeg havde indsendt to sæt yderst detaljerede kommentarer hertil. I denne, den totale akademiske fornedrelses stund, havde dekanen dog en trøstpræmie: Nyborg undgår en tjenestemandssag, fordi han er så gammel. Universitetet kan simpelthen ikke nå det, sagde han. Og emeritus-status ved universitetet er udelukket efter næsten 40 års tjeneste. Begrundelse: »Vi deler ikke værdier«!

Da der klart er tale om værdikamp, knægtelse af ytringsfrihed, anfægtelse af det frie metodevalg på universitetet og usaglig sagsbehandling, bad jeg ”Udvalget vedrørende Videnskabelig Uredelighed” (UVVU) om at genvurdere sagen. UVVU fandt ingen tegn på, at jeg havde optrådt videnskabeligt uredeligt. Fem års intens jagt i kæmpeprojektet havde afsløret et par småfejl, som ikke påvirkede resultatet, og en uenighed om en almindelig anvendt metode.

Samtidigt sendte hele den internationale elite af IQ-forskere, tre præsidenter for internationale videnskabeligt selskaber og fire redaktører for anerkendte internationale tidsskrifter bekymrede breve til rektor. Derefter underkendte rektor Laurits B. Holm-Nielsen dekanens og Mammens vurdering, ganske som otte af ti psykologi-professorer havde gjort det før ham, og Nyborg-sagen afsluttedes med en iskold genansættelse uden opgaver i seks måneder, indtil jeg alligevel skulle gå af som 70-årig.

Der sluttede heksejagten ikke. I strid med UVVUs kendelse opretholdt rektor dekanens og Mammens alvorlige kritik af min forskning og det må man ikke, fortæller forvaltningsretskyndige mig. Hvad værre er, dekanen og Mammen fortsætter jagten i dagspressen. Værst er dog, at deres offentlige udtalelser afslører en foruroligende ringe indsigt i projektet, og at de lyver og fremsætter grove personlige insinuationer. Forelagt klager herover svarer rektor, at universitetets sagsbehandling har været grundig og saglig. Blot få eksempler viser, at det ikke er korrekt (for flere eksempler, se http://www.helmuthnyborg.dk).

Mammen fortæller offentligheden, at Nyborg er klart videnskabeligt uredeligt, når han ikke redegør for, at det var et ufravigeligt krav, at alle skolebørnene skulle fotograferes nøgne i projektet. Måske fik undersøgelsen så en slagside. Så kan man jo ikke stole på data og hele projektet er værdiløst og utroværdigt. Det er sandt, medgiver dekanen: Nyborg er ikke værdig til sit professorat! Imidlertid har Mammen og dekanen selv frit opfundet det ”ufravigelige” krav. Kun halvdelen af børnene blev fotograferet og deres IQ er ikke forskellig fra de ikke-fotograferede børns. Det ved universitetet godt, men rektor fastholder alligevel, at universitetet har givet sagen en fair og omhyggelig behandling!

Dekanen siger bl.a., at projektet er utroværdigt og værdiløst, fordi Nyborg målte størrelsen af penis, og hvem falder så ikke fra i sådan en undersøgelse? Forskere, der undlader at redegøre for sådanne alvorlige mulige skævheder, må omgående forlade universitetet i vanære. Men penis blev ikke målt. Det ved rektor godt og alligevel afviser han klagen over dekanen for ukorrekt og sløset sagsbehandling!

Lektor Morten Kjeldgaard fastslår, i direkte strid med UVVU, at Nyborg er videnskabeligt uredelig. På sine universitets-hjemme-hade-sider har han – trods min protest allerede i 1997 – fastholdt, at Nyborg er en uduelig, umoralsk, ekstremt højreorienteret fup og humbug-forsker. Deri ligner han sine monstrøse venner, dvs. hele den internationale bande af fascistiske intelligensforskere med deres stærke sympatier for nazisme og Ku Klux Klan. Fagbladet ”Forskerforum” tillader også Kjeldgaard at fremture og i denne giftige racehygiejniske sammenhæng optræder pludseligt også dekan Hylleberg. Han vidste da ikke, at Nyborg var medlem af ”den klan”. Til rektor siger Hylleberg, at udtalelsen blot skal forstås som et ”slægtsbaseret tilhørsforhold”. Fint, siger rektor. I det seneste nummer af ”Forskerforum” siger dekanen, at han vil akademisk mobning til livs: »Der er ingen grund til at skide på folk«. Apropos mobning brugte institutleder Mammen universitets email-system til at opfordre alle mine tidligere kolleger (og senere også offentligheden), til at konsultere Kjeldgårds infame hadesider: »Der vil de finde dybe usigelige grunde til, at Nyborg må væk.«

Selv ikke her hører infamiteterne op. Kjeldgård fortæller offentligheden, at min dybe faglige uvidenhed også omfatter adfærdsgenetik. Det er et fag, jeg har undervist i gennem mange år. Havde jeg forstået adfærdsgenetikken ret, var jeg aldrig blevet far til et barn i min høje alder på grund af den overordentligt store risiko for autisme og anden alvorlig psykisk sygdom! Mammen holder sig heller ikke tilbage. Han siger til pressen, at han ikke ved, hvad jeg bruger nøgenbillederne til, for jeg har da i hvert fald ikke brugt dem til noget videnskabeligt! Den udtalelse kunne ”Se og Hør” bruge. Hvor uhumsk, løgnagtig og usagligt adfærd kan universitetet acceptere hos de sagsbehandlere, der vanærer forskere med ukorrekte projekter?

Rektor Laurits B. Holm-Nielsen svar på klagen viser, at han ikke ønsker at markere grænserne. Netop derved gør han sig medskyldig i den globale heksejagt på forskere, der i tillæg til den naturlige empiriske accept af kulturens betydning finder, at menneskets biologi og intelligens på en række punkter spiller en rolle for forståelsen af årsager til individuelle og gruppe-forskelle indenfor og mellem samfund. Det er den type heksejagt, den kendte amerikanske forsker Linda Gottfredson fra Delaware Universitet i USA kalder: ”Det kollektive akademiske bedrag” – og den breder sig nu til Århus.

Det bør bekymre videnskabsministeren, de universitetsansatte og fagforeningerne, at en institutleder i den nuværende lodrette universitetsledelsesstruktur kan gå helt uden om otte uenige professorkollegaer og få rektorgodkendelse af lodret forkerte informationer, indgivet til en ligeså sløset og løgnagtig dekan, der også savner den nødvendige faglige skarphed, og som ukritisk accepterer andres udokumenterede påstande om Ku Klux Klan-tilhørsforhold.

Ved at afvise klagen har Laurits B. Holm-Nielsen, efter min mening, svigtet sin pligt som rektor til at sikre saglighed og ytringsfrihed på Århus Universitet og han har bragt retten til frit og ustraffet at vælge metode og forskningsområde i fare. Han synes at mene, at hensynet til universitets ansigt udadtil går forud for hensynet til forskningen. Den holdning dræber fri forskning, og bør ikke stå uimodsagt.

————————————————

Mere om heksejagten på James Watson og Helmuth Nyborg:

Ud med dem – de regner forkert

23. december 2009

Politikens blog-mester gaar amok


Politikens blog-mester går amok

Lars Hedegaard og Pia Kjærsgaard rabiate?

Det rene vrøvl. Men hvor ofte har vi ikke hørt det gentaget, så vi med gentagelsen falder for propagandaen, der er blevet brugt på en måde, der meget ligner den tilsvarende  i Det tredje Rige. “Nu strammer strammerne den stramme udlændingepolitik, og der er sandelig 200.000 muslimer i Danmark”. Jeg tænker specielt på Engelbrechts propaganda.

Men der er altså ikke sket nogen væsentlige stramninger i udlændingepolitikken siden 2001, hvor det første borgerlige ministerium tiltrådte.

Tværtimod er der sket en fortsat voldsom stigning i tilstrømningsaccelerationen af fremmede, sidste år med en stigning med 62,8 procent i tilstrømningen: Tilstrømningsaccelerationen øgedes fra 19,3 til 62,8 pct., og i alt strømmede 27.689 ny indvandrere til Danmark i 2008, hvoraf 21.536 var fremmede. Fremmede forudsætter vi stammer fra lande uden for Vesteuropa, Nordamerika, Israel, Japan, Australien og New Zealand. Statsborgerskabsantallet for de fremmede steg fra 3.648 til 5.457 tildelte på ét år. Det bliver det samme eller værre i 2009. Det ved vi først sikkert omkring den 12. februar 2010. Man hævder også i propagandaen for Danmarks ødelæggelse, at indvandringen skulle være lagt om.

Bevisligt det rene vrøvl, simpelthen:
ADVARSEL: Hvilke indvandrergrupper dominerer: De der bidrager med boern eller de, der bidrager til finansiering af velfaerden – DETTE ER SELVSAGT BESTEMMENDE FOR LANDETS OG EUROPAS FREMTID
Fri indvandring til EU fra 10 nytilknyttede lande i Nordafrika og Mellemøsten

Lad os tage det meste med:

Tager vi f.eks. antallet af tildelte danske statsborgerskaber til fremmede, så har de borgerlige regeringer siden 2001 stået for følgende famøse andel (kilde er Danmarks Statistiks statistikbank):

Af samtlige 192.871 naturalisationer har den siddende regering siden

2001 tildelt i alt mere 35 pct. af samtlige i hele perioden 1979-2006.

Det er godt klaret på 7 år. Dette bedrag var alene sat op for at vi skulle få den opfattelse, at tilstrømningen var vendt til hjemrejse ved at de naturaliserede ikke medtælles som det de er, men netop som danskere. Dette er naturligvis ikke sket, selvom vi kunne læse det i Morgenavisen Jyllands-Posten den 9. august 2005 : http://www.lilliput-information.com/vild.html. Jyllands-Postens vrøvl var behørigt bakket op af Jesper Langballe.

Antallet af muslimer i Danmark kender ingen, fordi religiøst tilhørsforhold ikke kan registreres efter loven i noget vestligt land, men vi ved at antallet af fremmede fra muslimsk dominerede lande mindst udgør 500.000, når naturaliserede og deres børn medregnes. Det er altså 2,5 gange flere end historiker og journalist Lars Hedegaard fandt frem til og  fik ubetinget lejlighed til at berette for offenligheden i 2004. Han blev videreekkoet rundt i alle medier i flere år. Vi er den opfattelse at brev fra Folketinget ikke ændrer på kultur eller religion. Derfor skal vi have dem alle med.

Det er muligt at alt ved siden af Enhedslisten eller SF er at betegne som rabiat efter Rune Engelbrechts skøn, men så er næsten alle rabiate, og dermed er ordet rabiat brugt direkte bevidst misvisende eller af en bruger med begrebsforvirring.

Hvorledes det forholder sig med islams kvindesyn, og hvorledes dette kvindesyn omsættes i handling er ingen i Danmark i tvivl. Om Hedegaard har overtrådt den utrolige § s266B i Straffeloven, så kan det skyldes hans hans egen ubetænksomhed og iver. Jeg kender ikke andet end pressens referater af hans udtalelser, og dem tør jeg bestemt ikke stole på.

Lars Hedegaards 200.000 kan ikke siges at være rabiat i forhold til sandheden heller, når her er mindst 2,5 gange flere.

Nødvendigt supplement, hvis du vil videre:

Man kurerer ikke koldbrand med lavendelolie

Der lyves helt centralt om projektet

Fronterne rulles op

Strategisk veltilrettelagt program for danskernes accept – der er fo’slaw