Danmark

14. september 2010

New Corrected Population Accounts Needed to Reseach


http://www.lilliput-information.com/index-population-account-corrections.pdf

National Population Accounts Officially:

in Britain, Austria and Denmark do not depict the reality when you make calculations/estimations involving ethnic descendants for research on diseases or on other characters known to or expected to be descendence-related.

Naturalized and children of naturalized are counted as citizens of the nation they or their children immigrated to, and in worst cases children of foreign citizens are also counted as citizens of Britain, of Austria or of Denmark, not as foreign citizens like their parents.

Our correction:

To correct this according to the ethnic descendence we use the yearly official number of immigrants of foreign descendence, and corresponding to this number we add their expected number of births nation/area by nation/area of descendence and subtract the number of deaths in country they immigrated to. And naturalized the same. The annuity-method then used in order to retro-estimate and project a more correct number of citizens with foreign descendence.

This means that the population-account is being corrected for the period 1979-2010 by a retro-estimation for the years.

In Denmark this difference between the official and the corrected numbers amounts to 14 p.c. 1 January 2010 totally for the 235 descendences based on the birthsrates of descendence recommended by UN. And even more realistic the estimation may result in a difference of 26 p.c. Given the official counting-categories will remain unchanged this difference will increase substantially in the years to come.

The variables in use are the official number of citizens of foreign descendence 1 January and the official number of naturalized each year. The parameters are the birth rates recommended by UN and the official total mortality-rate in Denmark (in this case of 14 p.e. difference).

Our corrections into the past and the projections for the future in Excel do not yet include distribution of sex and ages.

M. Sc. (Economics)  J. E. Vig, Denmark

E-mail: joern132@gmail.com

7. marts 2010

TOPPEN I 22 DAGE: UDEN DET STORE RYKIND. EN DEL AF VORT ANALYSE-ARBEJDE VAR UNIKT, MEN DESVÆRRE UINTERESSANT, USEXET OG UDEN EN FORDÆRVET NATUR FALSK BENÆVNT KULTUR


Disse afsløringer findes ingen andre steder

– alle indlæggene byggede på forholdsvis enkle, men tidskrævende analyser, der ikke kunne skrives af nogen andre steder.

Den vitale forståelse af det rænke- eller gækkespil, der drives med det danske folks skæbne, forudsætter viden, ikke tro, for at der kan kæmpes effektivt imod. Vi må erkende at danskernes interesse ligger ganske andre steder, medens landet går under.
Sådan var det også i 1930ernes slutning  – historien gentager sig, når vi ikke får lejlighed til at lære af den i tide. Derfor indledte de også med at afskaffe historieundervisningen.

At vi gik imod strømmen af misinformationer fra mainstream-medierne, fra officiøse- og fra officielle kanaler om disse emner betyder ikke noget væsentligt, når kun få har læst vore informationer, så de kan svare effektivt og (over)bevisende igen. Det eneste der netop skal til i et demokrati.

Sagen er nemlig, danskerne tør ikke svare igen, netop fordi de ikke har tilegnet tilstrækkeligt med viden om emnet. Det er blevet ubekvemt og ineffektivt at svare igen med en værdiladet indstilling, men det er hvad der er tilbage uden viden. Derfor ligger danskerne indtil videre bekvemt, netop som de selv har redt.

Danske politikeres niveau:

KEmal Atatürk forbød burkaer i Tyrkiet i1924. I Danmark derimod nedsatte man et burkaudvalg i 2009.


25.02.2010

INFORMATION OM DANMARKS NYHEDSBREV : Udenlandsk herkomst blev dansk herkomst i 1991

21.02.2010

HVOR KOMMER DE FRA – ANDRE PLANETER?

17.02.2010

Kriminalitet af udenlandsk herkomst i Kbh.

17.02.2010

Somalia, tildeling af statsborgerskaber, fødte børn her i landet

16.02.2010

Feministisk opgørelse af indvandrernes fødte

13.02.2010

DER FØDES FLEST OM ONSDAGEN

10.02.2010

INDVANDRINGEN i 2009 – EN IKKE-POLITISK KORREKT OPGØRELSE – SAND OG GANSKE UDEN MYSTIK

4.02.2010

UDEN EN SAND AFBILDING AF VOLDEN OG GERNINGSMÆNDENE LANDET OVER KAN DER IKKE SÆTTES IND FOR AT FORHINDRE VOLDEN ENDSIGE FOREBYGGES

3.02.2010

Mere end ti røverier om dagen og det ene er hjemmerøveri – i gennemsnit i 2009

31.01.2010

Vi er desvaerre ikke med – men det sker oftere og oftere i disse aar

I midten af halvfemserne, medens ordet ‘kulturberigelse’ fortsat blev brugt af de virkelighedsforskansede Christiansborg-politikere, havde vi ved en programoptagelse i DRTV’s daværende provinsafdeling i Århus lejlighed til at udbede os et svar med helt konkret indhold hos 9-10 repræsenterende næsten alle partierne i Folketinget.

Spørgsmålet var: Hvad forstår du helt konkret ved ‘kulturberigelsen’, som vi efter sigende har oplevet de senere år?

Svarene fra alle deltagende folketingsmedlemmer var det samme: Kolonihaver og grøntbutikker (de svarede simpelthen alle det samme som Keld Albrechtsen, der havde indledt svarrunden)

Hertil måtte vi naturligvis genreplicere, at kolonihaver og grøntbutikker havde vi i Danmark længe før masseindvandringen tog fart.

[Vi kunne ikke opfatte det passerede anderledes, end at det var blevet en simpel formastelighed at udbede sig svar på, hvad et ord, som de selv brugte hele tiden, betød. Det var simpelthen under en politikers værdighed at svare på noget så simpelt i en tid præget af form uden indhold; derfor det samme svar fra alle – ELLER?]

Vi må erkende at det hjalp på besøgsantallet, de vi skrev om ‘det nyeste kultur-forkvaklede stof’ nu omhandlende kvindens kønsorganer. Mainstream-medierne har måttet gå den vej. Vi behøver derimod ikke fortsætte, for vi skal ikke forsøge at overleve økonomisk det, der kommer.

24. februar 2010

UNITED WE STAND


EDL: Land of Hope & Glory

The Third Jihad:http://www.youtube.com/watch?v=4XUub1no1qw

Europe’s Crisis of Ideas


The Wall Street Journal

“Europeans’ worship of the state and

corresponding suspicion of free markets

doom their countries to economic stagnation.

BY BRET STEPHENS

Europe is in a crisis. Superficially, the crisis is about money: the Greek budget, a German-led bailout, the risk of contagion, moral hazard, the fragility of the euro. Fundamentally, it’s a crisis of ideas…”

23. februar 2010

Minister-Rokaden – ER STOR


Med en ganske lille smule skam morer vi os nærmest over de vrælende, men tragikomiske minister-typer, der til- og fratræder i disse dage. De har ikke fattet en dyt af grav-alvoren, som de allerede ved deres laden stå til har påført deres egne børn – I guder, de fejrer eller begræder karrieren, og vi med dem foran skærmen! Det er s’gu’ latterligt. Skuespillet var for hårdt, falskhedens regimente.

Én enkelt flig – men afgørende for hvor stort problemet opfattes:

Siden 2001 har den nuværende regering solgt 74.378 danske statsborgerskaber til ikke-vestlige formedes kr. 1000 pr. næse. Efter statsborgerskaberne er blevet tildelt kan vi gå ud fra, at de ‘nye danskere’, som de kaldes, har født børn og nogle er døde. Herved er gaven eller berigelsen om man vil blevet til ca. 83.625 ‘nye danskere’ til erstatning for danskere svarende til indbyggertallet i fire danske byer af Svendborgs størrelse.

Var 9.406 danske statsborgerskaber ikke blevet tildelt somaliere i perioden 2001-2009, ville antallet af immigranter fra Somalia pr. den 1. januar 2010 have været 9.406 større plus de børn disse naturaliserede fødte efter tildelingen minus de døde.

Offentligheden får dette at vide : På Nyt fra Danmarks Statistik eller Statistikbanken vil du finde antallet af somaliske statsborgere i Danmark er faldet fra 1. januar 2009 fra 8.481 til 8.311 1. januar 2010. Medierne skriver f.eks. af her. Du kan også finde indvandrere og efterkommere – uanset disse tællebegrebers ringe værdi – og antallet med somalisk oprindelse af disse er steget fra 16.689 til 16.831.

Bemærk, siden 2001 har regeringen bidraget med 81,2 pct. af alle tildelte statsborgerskaber til somaliere.

Det er sket for at du skulle tro de var rejst hjem.

Alt i alt førte indvandringen og disse statsborgerskaber til somaliere til, at antallet med somalisk oprindelse pr. 1. januar 2010 er blevet til mere end 30.928. Det sidste kan du kun læse om på denne blog, men nu er det ikke sådan, at vi skal stemme om sandheden.

To ting du må gå ind på for at nå dertil:

  • Fordi nogle somaliere modtager et brev med posten fra Folketingets Indfødsretsudvalg, sker der ikke en forvandling med brevets modtager.
  • Vi går ud fra at modtagelsen af samme brev ikke forhindrer de således naturaliserede i at få børn.

Resten er matematik:  30.928

For 31 år siden var her 114.

Skriv til Brian og Bertel

BRIAN MIKKELSEN OG BERTEL HAARDER, VI KAN IKKE BEGRIBE HVAD VI LÆSER PAA DANMARKS STATISTIKS NETSIDE


..og især ikke begribe, at vi ikke læser noget mere

– vi er velorienterede på dette felt, og med en smule skam morer vi os nærmest over de vrælende, men tragikomiske minister-typer, der til- og fratræder i disse dage. De har ikke fattet en dyt af grav-alvoren, som de allerede ved deres laden stå til har påført deres egne børn – I guder, de fejrer eller begræder karrieren, og vi med dem foran skærmen! Det er s’gu’ latterligt.


Hvis vi netop kendte det antal fødte i 2009, som Danmarks Statistik (DS) ikke vil anføre som ikke-vestlige indvandreres nyfødte, skal dette antal forøges med en faktor 1,231, meddeler DS.

Og hvis vi kendte det antal fødte i 2009, som DS ikke vil anføre som ikke-vestlige efterkommeres nyfødte, skal dette antal forøges med en faktor 1,921, meddeler DS.

Se baggrunden

Det er altså en rebus uden løsning – men det kan simpelthen være vi ville nå til cirka samme resultat, hvis I gav os antallene, der skal korrigeres. Skulle det være tilfældet, må I gerne tage æren for det.

Når vi tillige anråber Bertel Haarder har det sin egen forklaring, der snart er fire år, hvis ikke snarere nitten år gammel (jf. sidste afsnit under liljerne).

Spørg Bertel Haarder via dagbladet Information – om fortidens nælder

Eller send email direkte herfra

Sådan arbejder vi her:

Sådan holder vi pause:

“Først var det en lektor i demografi (befolkningsstatistik) Hans Oluf Hansen i Berlingske Tidende den 20. august 2005, så Rockwool Fonden den 25. november 2006, så Velfærdskommissionen i referat i Børsen den 1. december 2005, og også en tidligere embedsmand, der var kommet i Folketinget, sneg sig ind og som skiltede med brudstykker af nogle kritiske kendsgerninger den 2. oktober 2006 i fire store aviser, kendsgerninger som IoD havde bragt ud til offentligheden samlet og dækkende 15 år tidligere. Hans chef Bertel Haarder sendte den nyindvalgte politikers overvejelser i syltekrukke…”

EN DAG PAA GALLOPBANEN


Det er givet lige noget for Bertel Haarder som ny Indenrigs- og Sundhedsminister:

“Lægeordinationer er ikke hvad de har været.”

Der er store forventninger til udnævnelsen af Brian Mikkelsen til Erhvervs- og Økonomiminister (kultur, justits, økonomi – det er vist opad i dagens politiske regneenheder og dog, den sidste er vi lidt i tvivl om) :

“Befolkningsvæksten i Danmark stemmer ikke med indvandringen og fødslerne blandt danskerne og immigranterne fratrukket de døde – så resten er måske kommet fra cyberspacet AVATAR i 2009, muligvis endnu flere med Endevour, der landede i går – bemærk, halerne i gadebilledet fremover.”

[Danmarks Statistik henhører under Økonomiministeriet]

Nu til noget andet – og dog

Dr. Hugo Z. Hackenbush er egentlig dyrlæge: “Specialist i små dyr og heste”. Men han skal ansættes på Standish Sanitorium som cheflæge efter anbefaling af Mrs. Upjohn, som har stor tillid til Dr. Hackenapuss (Chichos udtale af navnet skifter gennem hele filmen. Det var vist et væddemål, han lavede, at han kunne lave en ny version hver gang. Chico var ludoman.)

Mrs. Upjohn siger: “Jeg har den største tillid til Dr. Hackenbush. Jeg anede ikke, at jeg fejlede noget før jeg gik til dr. Hackenbush. Han siger, jeg har en sjælden lidelse: Jeg har for højt blodtryk i den venstre side, og for lavt blodtryk i den højre.”

Filmen hedder: “A Day at the Races” og jeg synes, det er een af brødrenes bedste film.

Dr. Hackenbush skal tage pulsen på Harpo: Hackenbush ser på sit ur medens han holder på Harpos håndled. “Doktoren” ser længe betænkelig ud, så siger han: “Enten er den mand død, eller også er mit ur gået i stå!”.

Hvor kommer de fra?

Bemærk: KEmal Attatürk forbød burkaer i Tyrkiet i1924. I Danmark derimod nedsatte man et burkaudvalg i 2009.

25. december 2009

Universitet i global heksejagt


http://jp.dk/opinion/kronik/article1910526.ece

Universitet i global heksejagt

Helmuth Nyborg, professor emeritus, dr. phil.
Offentliggjort 07.12.09 kl. 03:00

Forskere fyres verden over for at omtale køns- og raceforskelle i intelligens. Denne værdikamp strækker sig fra Harvard til Aarhus Universitet og rammer både nobelpristagere, toppolitikere og mere ydmyge eksistenser.

Præsidenten for Harvard Universitet, Larry Summers, kom for skade at sige, at en lille kønsforskel i intelligens (innate aptitude) måske forklarede kønsforskelle i naturvidenskaberne. Det var ikke forkert, men alligevel rejste det et voldsomt akademisk uvejr. Undskyld sagde han – mange gange – og bevilgede 50 mio. dollars til kvinderekruttering i fysik og matematik, men slaget var tabt. Han valgte selv at træde tilbage. James Watson modtog Nobelprisen for at kortlægge DNA-molekylets struktur. Så kom han for skade at sige, at han så mørkt på Afrikas fremtid, givet kontinentets lave gennemsnits-IQ. Stormvejr igen. Han måtte aflyse planlagte foredrag, og pæne mennesker mente, at Watson var en umoralsk racist. Også han undskyldte mange gange, men det hjalp ikke. Han blev afskediget i vanære fra det verdenskendte institut, han selv havde stiftet.

I 2002 omtalte undertegnede en moderat gennemsnits-kønsforskel i intelligens og igen faldt lighedshammeren. Institutleder, professor Jens Mammen og andre pæne mennesker rasede, men modsat Summers og Watson så jeg ingen grund til at undskylde virkeligheden. Det havde nok været klogt for karrieren. Universitetet konfiskerede mine rådata fra en 30års undersøgelse af skolebørn og indkaldte mig til timelange Stasi-lignende forhør uden dagsorden og obligatorisk opfordring til at møde op med en bisidder. En ”uvildig” kommission fik et detaljeret flersidet bagbundet skriftligt mandat til at ”undersøge” mit projekt. I de fem år ”Nyborg-sagen” stod på, producerede universitetet fem imponerende hyldemeter sagsakter, og så var dekan Svend Hyllebergs konklusion klar: Nyborg har lavet en helt utroværdigt og komplet værdiløs kønsforskelsundersøgelse; Nyborg er videnskabeligt uredelig, sjusket og ignorant; han bruger en forkert metode og er ikke længere værdig til sit professorat; han skal straks rydde sit kontor og forskningscenter! Al personlig information slettes omgående i universitets database og en rejsebevilling på kr. 29.000 kr. trækkes tilbage, selv om billetter og kongresgebyr for længst er betalt. En ph.d.-vejledning stoppes, lige før forsvaret og navnet på vejlederen ændres. Universitet offentliggør den sønderlemmende kritik uden at sige, at jeg havde indsendt to sæt yderst detaljerede kommentarer hertil. I denne, den totale akademiske fornedrelses stund, havde dekanen dog en trøstpræmie: Nyborg undgår en tjenestemandssag, fordi han er så gammel. Universitetet kan simpelthen ikke nå det, sagde han. Og emeritus-status ved universitetet er udelukket efter næsten 40 års tjeneste. Begrundelse: »Vi deler ikke værdier«!

Da der klart er tale om værdikamp, knægtelse af ytringsfrihed, anfægtelse af det frie metodevalg på universitetet og usaglig sagsbehandling, bad jeg ”Udvalget vedrørende Videnskabelig Uredelighed” (UVVU) om at genvurdere sagen. UVVU fandt ingen tegn på, at jeg havde optrådt videnskabeligt uredeligt. Fem års intens jagt i kæmpeprojektet havde afsløret et par småfejl, som ikke påvirkede resultatet, og en uenighed om en almindelig anvendt metode.

Samtidigt sendte hele den internationale elite af IQ-forskere, tre præsidenter for internationale videnskabeligt selskaber og fire redaktører for anerkendte internationale tidsskrifter bekymrede breve til rektor. Derefter underkendte rektor Laurits B. Holm-Nielsen dekanens og Mammens vurdering, ganske som otte af ti psykologi-professorer havde gjort det før ham, og Nyborg-sagen afsluttedes med en iskold genansættelse uden opgaver i seks måneder, indtil jeg alligevel skulle gå af som 70-årig.

Der sluttede heksejagten ikke. I strid med UVVUs kendelse opretholdt rektor dekanens og Mammens alvorlige kritik af min forskning og det må man ikke, fortæller forvaltningsretskyndige mig. Hvad værre er, dekanen og Mammen fortsætter jagten i dagspressen. Værst er dog, at deres offentlige udtalelser afslører en foruroligende ringe indsigt i projektet, og at de lyver og fremsætter grove personlige insinuationer. Forelagt klager herover svarer rektor, at universitetets sagsbehandling har været grundig og saglig. Blot få eksempler viser, at det ikke er korrekt (for flere eksempler, se http://www.helmuthnyborg.dk).

Mammen fortæller offentligheden, at Nyborg er klart videnskabeligt uredeligt, når han ikke redegør for, at det var et ufravigeligt krav, at alle skolebørnene skulle fotograferes nøgne i projektet. Måske fik undersøgelsen så en slagside. Så kan man jo ikke stole på data og hele projektet er værdiløst og utroværdigt. Det er sandt, medgiver dekanen: Nyborg er ikke værdig til sit professorat! Imidlertid har Mammen og dekanen selv frit opfundet det ”ufravigelige” krav. Kun halvdelen af børnene blev fotograferet og deres IQ er ikke forskellig fra de ikke-fotograferede børns. Det ved universitetet godt, men rektor fastholder alligevel, at universitetet har givet sagen en fair og omhyggelig behandling!

Dekanen siger bl.a., at projektet er utroværdigt og værdiløst, fordi Nyborg målte størrelsen af penis, og hvem falder så ikke fra i sådan en undersøgelse? Forskere, der undlader at redegøre for sådanne alvorlige mulige skævheder, må omgående forlade universitetet i vanære. Men penis blev ikke målt. Det ved rektor godt og alligevel afviser han klagen over dekanen for ukorrekt og sløset sagsbehandling!

Lektor Morten Kjeldgaard fastslår, i direkte strid med UVVU, at Nyborg er videnskabeligt uredelig. På sine universitets-hjemme-hade-sider har han – trods min protest allerede i 1997 – fastholdt, at Nyborg er en uduelig, umoralsk, ekstremt højreorienteret fup og humbug-forsker. Deri ligner han sine monstrøse venner, dvs. hele den internationale bande af fascistiske intelligensforskere med deres stærke sympatier for nazisme og Ku Klux Klan. Fagbladet ”Forskerforum” tillader også Kjeldgaard at fremture og i denne giftige racehygiejniske sammenhæng optræder pludseligt også dekan Hylleberg. Han vidste da ikke, at Nyborg var medlem af ”den klan”. Til rektor siger Hylleberg, at udtalelsen blot skal forstås som et ”slægtsbaseret tilhørsforhold”. Fint, siger rektor. I det seneste nummer af ”Forskerforum” siger dekanen, at han vil akademisk mobning til livs: »Der er ingen grund til at skide på folk«. Apropos mobning brugte institutleder Mammen universitets email-system til at opfordre alle mine tidligere kolleger (og senere også offentligheden), til at konsultere Kjeldgårds infame hadesider: »Der vil de finde dybe usigelige grunde til, at Nyborg må væk.«

Selv ikke her hører infamiteterne op. Kjeldgård fortæller offentligheden, at min dybe faglige uvidenhed også omfatter adfærdsgenetik. Det er et fag, jeg har undervist i gennem mange år. Havde jeg forstået adfærdsgenetikken ret, var jeg aldrig blevet far til et barn i min høje alder på grund af den overordentligt store risiko for autisme og anden alvorlig psykisk sygdom! Mammen holder sig heller ikke tilbage. Han siger til pressen, at han ikke ved, hvad jeg bruger nøgenbillederne til, for jeg har da i hvert fald ikke brugt dem til noget videnskabeligt! Den udtalelse kunne ”Se og Hør” bruge. Hvor uhumsk, løgnagtig og usagligt adfærd kan universitetet acceptere hos de sagsbehandlere, der vanærer forskere med ukorrekte projekter?

Rektor Laurits B. Holm-Nielsen svar på klagen viser, at han ikke ønsker at markere grænserne. Netop derved gør han sig medskyldig i den globale heksejagt på forskere, der i tillæg til den naturlige empiriske accept af kulturens betydning finder, at menneskets biologi og intelligens på en række punkter spiller en rolle for forståelsen af årsager til individuelle og gruppe-forskelle indenfor og mellem samfund. Det er den type heksejagt, den kendte amerikanske forsker Linda Gottfredson fra Delaware Universitet i USA kalder: ”Det kollektive akademiske bedrag” – og den breder sig nu til Århus.

Det bør bekymre videnskabsministeren, de universitetsansatte og fagforeningerne, at en institutleder i den nuværende lodrette universitetsledelsesstruktur kan gå helt uden om otte uenige professorkollegaer og få rektorgodkendelse af lodret forkerte informationer, indgivet til en ligeså sløset og løgnagtig dekan, der også savner den nødvendige faglige skarphed, og som ukritisk accepterer andres udokumenterede påstande om Ku Klux Klan-tilhørsforhold.

Ved at afvise klagen har Laurits B. Holm-Nielsen, efter min mening, svigtet sin pligt som rektor til at sikre saglighed og ytringsfrihed på Århus Universitet og han har bragt retten til frit og ustraffet at vælge metode og forskningsområde i fare. Han synes at mene, at hensynet til universitets ansigt udadtil går forud for hensynet til forskningen. Den holdning dræber fri forskning, og bør ikke stå uimodsagt.

————————————————

Mere om heksejagten på James Watson og Helmuth Nyborg:

Ud med dem – de regner forkert

14. november 2009

SKULLE VI IKKE LADE LANDET REGERE AF POLITIKEN ELLER AF DET KONGELIGE TEATER?


in

At Politiken kun vil ansætte afviste irakere for at omgå lovgivningen i Danmark betragtes af flere som et racistisk tiltag. Så nu vil nogen givet håbe på, at regeringen udvider hjemsendelserne til at omfatte flere folkeslag og andre end de afviste. Men da lønnen/honoraret/legatet kr. 32.000 pr. mdr. på Politiken efter planen skal indkradses ved indsamling af frillige bidrag fra overklassen, der gerne vil holde på indvandrerne fra mere end 200 nationer, kunne man måske forestille sig at selv de velhavende på et tidspunkt fik nok.

Mere om emnet herunder om det betaler sig for Liberalen

DE ER SAA FATTIGE – MEN MON KR. 100.000 ÉN GANG ER NOK, NAAR SEIDENFADEN F.EKS. TILBYDER IRAKERE KR. 32.000 PR. MAANED


tarski

Om engangsudbetaling på kr. 100.000 har interesse

over en bredere front skal naturligvis sættes i forhold til, hvad de ellers opnår ved at forblive i landet

Indledningsvis må vi oplyse at førtidspensionen i Danmark udgør kr. 13.895 pr. mdr. for enlige. Og huslejen for de første 60 kv.m. bolig kan højest andrage 20 procent af pensionen; det offentlige betaler resten. For indvandrerpar følger taksten reglerne her : Jf. http://www.clh.dk/pjecer/jobmedtilskud/doc4.html: “Efter de nye regler om førtidspension er der kun én ydelsestype af førtidspension, som kan tilkendes personer mellem 18 og 65 år. Efter 1. januar 2004 modtager enlige kr. 13.895 pr. måned. Personer, der er gift/samlevende, vil modtage kr. 11.810 (hver) om måneden. Begge beløb er skattepligtige og påvirkes af eventuelle indtægter…”

Nye takster 2011 for førtidspension

Vi mener enhver, der modtager et sådant beløb månedligt bliver voldsomt forgyldt, men dette skal selvfølgelig sammenlignes med, hvad man selv har til rådighed, og hvad man yder for det. Fattigdom i denne forbindelse er dog sjofelt at komme ind på, medens en kassedame lytter med.

https://danmark.wordpress.com/2009/06/10/flere-og-tidligere-paa-pension-ikke-vestlige-slaar-ikke-ganske-uventet-rekorden/

I Århus modtog knap 1/3 af alle ikke-vestlige 40-64 årige kvinder førtidspension i 2008 – svarende til 32,1 procent

På landsplan er antallet førtidspensionister blandt indvandrerne blevet knap tredoblet på 10 år i følge Berlingske

Integrationsudgifter: F.eks. antallet af indvandrere på førtidspension i Århus er steget med 99,7 % på fem år.

Et besøg i Gellerupparken i Århus, hvor Aamund erfarede at 8.000 ud af 10.000 indbyggere er på overførselsindkomster

I TV2-Øst den 14-10-2009 kl.8:01 læses: At mere end hver femte indvandrer var fattig i 2005 – svarende til 22,8 procent.

I 1996 var tallet kun 10 procent, skriver Århus Stiftstidende.

– nu forstår vi, at de simpelthen forsvandt fra jobcentrene og jobmesserne under den aktive arbejdsmarkedspolitiks begyndelse.

Mange fejl i kommunerne:

“Den Sociale Ankestyrelse, der holder tilsyn med området, har i flere tidligere undersøgelser konstateret, at kommunerne begår mange fejl i deres sagsbehandling, når de vurderer, om en ansøger skal have førtidspension, ligesom der også sker mange fejl i forbindelse med tildeling af fleksjob. Senest har Statsforvaltningen i Syddanmark i 2008 gennemgået 95 sager om tilkendelse af førtidspension. I 51 pct. af sagerne var der så alvorlige fejl, at afgørelsen enten ville være blevet ændret, eller sagen ville være sendt tilbage til kommunen til en ny behandling. Typisk er fejlene, at kommunen slet ikke har testet, om ansøgeren kunne varetage et job, eller ikke har udtømt alle behandlingsmulighederne…”

Supplement antal førtidspensionister og andre på overførsel

Derudover vil Politiken nu tilbyde specielt irakere kr. 32.000 pr. måned. Om den kan få overklassen til ved indsamling at finansiere alternativet til hjemsendelse for flere nationers borgere er et åbent spørgsmål, der måske på et tidspunkt skal kunne sidestilles lidt med beslutningerne i folketinget, hvis ikke dette et for meget forlangt.

Der er flere kilder

Det er ser ud til at integrationen gør dem fattige

På denne baggrund er det endnu mere usikkert, om kr. 100.000 som engangsudbetaling vil få immigranterne (de afviste og de andre) til at pakke klunset permanent og vende næsen hjem.

Vi mener simpelthen det for sent at klare hjemsendelserne i større antal ved at yde dem et engangsbeløb på kr. 100.000. Måske er det netop derfor det først besluttes nu, og at det ikke skete for 15 år siden, ligesom alt det andet.

Politiken fanges vel ikke af Lissabon-traktatens bestemmelser om racisme

Older Posts »