Danmark

31. juli 2018

4 vesterlandske cykelturister dræbt og 3 andre sårede – én med stiksår – i det muslimsk dominerede Tadsjikistan

Filed under: Crimes, Culture, Education, folkeskolen, Frankrig, Free Speech, Holland, Islam, Jihad, skoler, USA — Tags: , — Jørn @ 07:29

Turisterne var fra USA, Schweiz, Holland og Frankrig. De blev angrebet af en bil. Én er påført et stiksår. Om det er terror får vi måske ikke oplyst.

Da ingen andre danske medier eller blogge bringer denne information, ville det være fremmende om du sendte den til dine kontakter:

Foreslå dette indlæg til dine kontakter

2. december 2016

EU-kommissær: ‘Europa har brug for 70 mio. immigranter de næste 20 år’


Kilde: https://michael-mannheimer.net/2016/12/02/eu-kommissar-europa-braucht-weitere-70-millionen-immigranten-in-den-naechsten-20-jahren/

70-mio-immigrants-eu-450x297

År 1800 Europa havde kun 187 mio indbyggere. Hundrede år senere, var der allerede 423 mio. I dag omkring 600 millioner mennesker i Europa.

…………………..

Europa har i forvejen mere end 50 mio.

Europa drives til Selvmord hurtigere. Den økonomiske kollaps er indtrådt længe forinden, og måske tackler EU af fra år 2020. Det drejer sig ikke om børnefødsler for andre end de skattefinansierede. Kilderne til finansiering af velfærden forsvinder længe forinden.

12. oktober 2016

Eurabia bliver først hærget, dernæst et område lagt i erhvervsmæssig dvale, inden udviklingen er tilendebragt


pinoccio

Immigrationen/befolkningsudskiftningen sattes igang og styres i det åbne af disse to:

in

Jeg har udarbejdet en statistisk analyse og en prognose om faldende IQ i Norge, Tyskland og Det Forenede Kongerige (UK) som følge af indvandringen og samtidig givet sand gennemgang af de bristede forudsætninger for real økonomisk vækst ved indvan-dringen.

Statistisk analyse er utroligt kedelig at læse, fordi det mest drejer sig om tal og udviklingen heri over tiden, men det som tallene peger på kan være interessante informationer. Desuden er der ikke så mange overflødige forklaringer eller bortforklaringer og smykkende tillæg grebet i forbifarten og efter smagen, fordi tallene afstikker rammerne.

Først nogle kritiske oplysninger om, hvorledes fertilitet – kvinders ønsker og forventninger til at føde børn – desværre behandles over hele fastlandets Europa i dag. For at gennemtrumfe ideologien om lighed og desegregation eller såkaldt integration har man bl.a. gjort vold mod et tidligere ganske afklaret og veldefineret samt videnskabeligt uanfægtet begreb, fertilitet. Man beregner nu nogle såkaldte fertilitet-estimater og benævner disse fertilitet, uden at de er det. Det drejer sig derimod om omregnede fødselsrater, der blot udtrykker antal optalte fødte børn pr. 1000 eller 10.000 pr. år i befolkningerne, og sådanne estimater har ingen forbindelse med kvinders ønsker og forventninger til børnefødsler i deres respektive fødedygtige aldre.

Dernæst følger IQ-fremskrivninger for de tre lande, hvor immigranterne er ordnet i et mindre antal overskuelige grupper efter oprindelse, fertilitet og IQ.

Så refererer jeg kort resultaterne af Arthur Robert Jensens anerkendte forskning i g-factor (1998) og IQ og viser konsekvenserne heraf i nogle eksempler på immigranter og deres børn.

Prisen på velfærden til immigranterne og deres børn i Tyskland og i Danmark afsløres indirekte af myndighedernes egne oplys-ninger ved hjælp af forholdsregning eller en simpel ligning med én ubekendt.

Dernæst påviser statistisk-økonomisk gennemgang velfærdskonsekvenserne m.h.t. til fremtiden, hvis indvandringen fortsætter uændret i de tre lande – før immigrant-tsunamien.

Jeg  gennemgår kort forudsætningerne for økonomisk vækst under skyldig hensyntagen til samfund og virksomheder; virksom-hederne er eneste kilder til finansieringen af velfærd.

http://www.lilliput-information.com/Europa-drives-til-Selvmord.pdf

English edition: http://www.lilliput-information.com/Europe-driven-to-Suicide.pdf

Endelig har jeg i separat gennemgang beskrevet de væsentligste årsager og indretninger, der fører til at både velstanden og velfær-den forsvinder i Europa med udgangspunkt i forholdene set fra Danmark. Grundlaget for denne forsvinden er blevet udviklet ganske tilsvarende i øvrige vesteuropæiske lande med en overliggende international akse som drejningsmoment: http://www.lilliput-information.com/Historien-bag-Europas-velstand-og-velfaerd.pdf

J. E. Vig

4. oktober 2016

GEMEINSAM SIND WIR STARK – PEGIDA Hymne


2. oktober 2016

ELITEN: ER MAN UTILFREDS MED BEFOLKNINGEN, KAN DEN UDSKIFTES


Kilde/Quelle: http://michael-mannheimer.net/2016/05/26/eu-kommission-nationalstaaten-ausradieren-multikulturellen-diversitaet-vorantreiben/

EUdSSR-Rassenmischung-1

Befolkningsudskiftning (Umvolkung) er titlen på Pirinccis nye bog. Det er en ætsende og samtidig et fortvivlende svar på spørgsmå-let, “bliver tyskerne udvekslet/udskiftet som folk”. Med “Tyskland af sind” af tyrkisk oprindelse begyndte succesforfatteren Akif Pirinçci for to år siden at puste frisk luft i kvælende debat.

Befolkningsudskiftning eller Umvolkung på tysk blev det i fortiden præcis betegnelse for det der skete, og derfor blev ordet hurtigt udbredt sidste efterår. For naturligvis er dette begreb fuldt berettiget, det drejer sig om en politik af etniske omstrukturering af befolkningen. Det har regimet også hele tiden sagt og aldrig bestredet. Hvordan skulle man ellers benævne tingene, der sker; det må være efter, hvad forandringerne er tænkt at skulle være… (Første del på tysk)

Udo Ulfkotte [November 2015]:

“FN opfordrer EU lande som Tyskland, Frankrig og Italien til en “befolknings udveksling” med indvandrere fra Mellemøsten og Nordafrika. Naturligvis asyl-tsunamien planlægges i god tid.”

…………………………

Vi forstår ikke ordet ‘udveksling’ i denne forbindelse. Det ville efter begrebet, hvis det skal være meningsfyldt, betyde at tyskere, franskmænd og italienere skal til Mellemøsten og Afrika, medens de, der stammer derfra, skal hertil. ‘Her er det ikke så nemt at sætte en strøm igang’.

Europæerne er blevet for vanskelige og for dyre til verden, og den nødvendige omstilling af uddannelserne og erhvervene til konkur-renceforholdene er end ikke påbegyndt af vore politikere efter 40 år,  fordi det langtsigtede aldrig har bekymret den professionelle marionet.

EU bruger også et ordvalg der klart indikerer indvandring til fast ophold og ikke noget med “Asyl”.

Desuden var der absolut ingen tvivl i 2009 om formålet med ‘tsunamien’ fra sommeren 2015:

Uanset formelle advarsler fra FN i 2008 (i 2015 ‘udveksler’ FN), besluttede EU i 2009 i Lissabon traktaten som et såkaldt bindende dokument at få 50 millioner flere ikke-vestlige immigranter, endog 50 millioner afrikanske arbejdere, som tillæg til de mindst 50 millioner ikke-vestlige, der allerede var kanaliseret ind i Europa.

Kæden af bekræftelser på denne udvikling er lang. Et enkelt led: I begyndelsen af 2009 kunne vi læse, at med Lissabon traktaten har EU forpligtet sig til at aftage 50 millioner flere ikke-vestlige immigranter, endda 50 millioner afrikanske arbejdere, foruden de mindst 50 millioner, der allerede er sluset ind. Der er skattefinansierede jobhvervningskontorer flere steder i Østeuropa, der skal invitere østeuropæere til Vesteuropa. Da beslutningen blev taget forventede alene Det Forenede Kongerige, UK, 400.000 flere ledige inden for de efterfølgende 6 måneder.

Kilde : http://www.express.co.uk/posts/view/78180/50million-invited-to-Europe

Begrebsforvirringen med ‘asylanter’, der indikerer midlertidighed og med ‘udveksling’, der indikerer en tilsvarende modsat rettet strøm, er kun sat igang for at skabe forvirring.

Det er befolkningsudskiftning i hele Vesteuropa eller på tysk Umvolkung der sker

16. september 2016

TYSKLAND: DE HAR INVADERET OS FOR AT ØDELÆGGE VORES LIV


migranten-ollen-die-macht
Billedet er fra en amerikansk netside

Quelle: https://michael-mannheimer.net/2016/09/16/serie-gewalttaetiger-angriffe-seitens-der-merkel-fluechtlinge-gegen-deutsche-reisst-nicht-ab/

“De er ikke flygtet for at finde et bedre liv.

De har invaderet os for at ødelægge vores”

700 forbrydelser om dagen begåes af “asylanter” i Tyskland. Fra tyveri til mord.

Skyldige i disse forbrydelse er også de,

der er ansvarlige for at bringe dem hertil.

15. august 2016

Video: Vores Europa vil ikke gå til grunde!


8. august 2016

Europe’s last chance – Pat Condell video


2. august 2016

Engelsk politiker: Islam truer den vestlige civilisations eksistens2. november 2014: Vejen det går efter vore prognoser for Norge, Tyskland og UK:

Europa bliver ved stadigt faldende IQ kvalt i velfærdsklienter, og derefter tager Islam over

http://www.lilliput-information.com/Europe-driven-to-Suicide.pdf

http://www.lilliput-information.com/Europa-drives-til-Selvmord.pdf

Supplement: Historien bag dine dine børns Fremtid: http://freepdfhosting.com/690c7752ba.pdf

31. juli 2016

Tyskland er hårdest ramt


31. juli 2016

Gott schütze Deutschland und Europa – Deutsche, Franzosen, Belgier werden ermordet und Frau Merkel heißt die Invasoren willkommen.

20.000 Türken demonstrieren in Köln für Erdogan

Older Posts »