Danmark

31. marts 2008

Volden i skolerne er steget med 57 pct. paa to aar


http://www.berlingske.dk/article/20080612/danmark/706120022/:

Vold og trusler er noget hver anden

lærer har oplevet i københavnske

skoler. Volden er steget med 57 pct.

på to år i skolerne.

——————-

Fra 2006 til 2007 steg volden: i Danmark generelt fra 3.716 til 4.600 tilfælde (23,8 pct.) jvf:  https://danmark.wordpress.com/2007/06/14/kriminaliteten-er-voldsomt-stigende-ikke-mindst-voldskriminaliteten/ 23,8 pct. pr. år svarer til lidt mindre end 57 pct. på to år.

Vold mod offentlig myndighed f.eks. steg i antal fra  705 til 873 på ét år (23,8%), i de første tre måneder fra 2006 til 2007. Dette svarer til lidt mindre end udviklingen over de to år i skolerne.

Vi er nødt til at supplere med indvandringsspørgsmålet – når vi ikke må få det oplyst i mainstream-medierne, fordi der ikke er trykkefrihed og ytringsfrihed i Danmark (se videre på linket nederst) -, at 82 pct. af kriminaliteten blandt unge under 18 år i København udførtes af indvandrere og efterkommere i 2004. Vi har absolut ingen grund til at formode, at andelen er faldet i andet end en forfalsket statistik.

Når østtilstrømningen fra især Polen og Baltikum fraregnes, er der i 2007 tale om en stigning i tilstrømningshastigheden fra 11.086 til 13.225 eller en hastighedsstigning på 19,3 pct. efter tilstrømningen fra ikke-vestlige områder også steg i 2006 (med 14,1 pct.) såvel som i 2005 (med 9,6 pct.).

Nu begynder nye segmenter at forstå baggrunden, hvis vi måske lige supplerer med indvandringen af ikke-vestlige i den kritiske periode. Desværre har medierne mundkurv på i dette spørgsmål, der er direkte koblet til den egentlige problemstilling.

Ikke-vestliges antal er blevet 10-doblet siden 1985 i Danmark.
 

I 2oo5 var her:

219 manddrab og forsøg på manddrab. 5 gange flere manddrab og forsøg på manddrab over 20 årsperioden 1985 til 2005, medens danskernes antal gik tilbage.

http://www.information.dk/155715 : “Da reformpædagogikken blev for meget af det gode”

[…]

“…Den første fase handler om det første og radikale brud med den disciplinerende pædagogik. Det sker i 1950′erne, hvor skolens opgave bliver at fremme mulighederne for at børn kan vokse op som harmoniske, lykkelige og gode mennesker. Det er ikke eleven og kundskaber, som er i centrum, nej det er barnet som et selvstændigt og lykkeligt menneskebarn, som ligger pædagogikken på sinde…”

———————

På denne baggrund skulle det ikke være så vanskeligt at få øje på løsningsrummet:

Vend indvandringen til udvandring, og stands den totalt fejlslagne reformpædagogik. Der er ikke brug for nye ideer eller påhit til den ideologiske vogn; der er udelukkende behov for at gøre brug af allerede indhøstede erfaringer.

 

Ringen er sluttet

Den Gode Stat, Det Nye Menneske

Danmark er op imod 10 år efter Sverige

Sonia

 

29. marts 2008

Medierne gentager statsgælds-aprilsnaren fra 2006 i 2008 uden at nogen tilsyneladende tager notits heraf


”Den danske statsgæld er pist væk” [2006]

”Nu har den danske stat netto 42 mia. kr. tilgode [2008]

[Det første skrev landets førende avis JP den 31. marts 2006, og i år den 29. marts 2008 kunne vi læse noget lignende
sludder i DR-Nyhederne med ekko på TTV2-Nyhederne (se nedenfor)]


Når du forsøger at læse Jyllands-Posten den 31. Marts 2006…skal vi så ikke gætte på, at linket er slettet for artikel-indhold? (det er slettet for indhold, så vi gider ikke anføre det her)

Det skrev vi dengang:
“Tag det lige med et gran salt. Den danske såkaldte den statlige udenlandske lånegæld udgjorde 90,7 mia. kr. ved udgangen af 2005, efter den var steget med 6,8 mia. kr. i løbet af 2005. At den skulle være ’pist væk’ tre måneder senere virker lidet sandsynligt. Den danske statsgæld var ultimo 2005 i øvrigt 527,8 mia.kr.. Af disse var 133,2 mia. kr. midlerne i Den Sociale Fond, som de ledende har valgt at nedskrive statsgælden med…”

Kunststykket gentages her i 2008, men nu af DR-nyheder med ekko på TTV2:Vi læser på: Opdat.: 28. mar. 2008 11.29 DR Nyheder

“Den offentlige sektor i Danmark var ved udgangen af 2007 gældfri for første gang i nyere tid med en nettoformue på 43 milliarder kr. Så sent som for 10 år siden havde den offentlige sektor en nettogæld på 422 milliarder kr. Nedbringelsen af gælden skyldes først og fremmest store offentlige overskud i de seneste år. Alene i 2007 blev overskuddet på 75,6 mia. kr…”

Det rene vrøvl.
Statsgælden er næsten 10 gange større end det tilgodehavende, som DR hævder Danmark har??? Kan nogen give os et svar på, hvorfor der bringes så fejlagtige oplysninger fra en licensbetalt statsinstitution, der har skulle
forestille at bringe os korrekte nyheder og korrekt information?

I 2006 var det landets førende avis der skrev noget lignende vås. Forsøger man at finde ud af, om jeg lever, eller om jeg fortsat kan læse en tabel med finansielle oplysninger kritisk? Ingen andre gør ophævelser. Det kan være en prøve på, om det går som planlagt med den mentale deroute blandt danskerne.

9. August 2005 hævdede JP f.eks. også, at indvandringen var vendt til hjemrejse (netto), og det skyldtes den borgerlige regering. Var jeg taget på ferie 14 dage senere, havde jeg ikke kunnet rette fejlen, men var så formentlig røget med bomberne i London, idet jeg færdedes netop på tre af de centrale steder “på de rigtige tidspunkter”.

Det skal så for god orden skyld oplyses, at rettelsen om fejlen i JP om indvandringen, der i øvrigt satte ny rekord i 2005, blev bragt hurtigere af Daniel Pipes i New York end af JP, der havde ansvaret for usandhederne….., og det var sågar før tegninger og krise.

J. E. Vig,
29. marts 2008

NU LYSER DE LYSE HOVEDER – og naesen med – i aften fra kl. 20-21


Vi har overvejet at foreslå mainstream medierne at gå i en kampagne for at få folk til at stå på hænder et kvarter hver morgen fra kl. 7-7:15, fordi unavngivne men sædvanligvis troværdige eksperter siger, at vi kan få klodens polvending – grundet den megen indvandring; det er det med ligevægten – til at ske senere, hvis vi er friske og tager de rigtige initiativer. Enkelte brokhoveder blandt videnskabskvinderne har været inde på, at Isaac Newtons mekanik ikke tilstrækkeligt er indbygget i vores forslag, og de hævder at polvendingen hidtil er sket uden væsentlig indvandring hvert ca. 29.000. år. 

Nu skal vi jo heller ikke…for balladen med indvandringen kan faktisk skyldes klimaet og dermed i realiteten alt det her klodevipperi, der følger med indvandringen. Der er også mange multikorrelationanalyser, der kan bringes til at vise dette.

——————————

Koblingen mellem menneskeskabt CO2 som uafhængig variabel og temperaturen som den afhængige variabel på kloden er påvist at være et rent falsum

Og så til den hyle morsomme:

WWF risikerer mere CO2-udledning

med opfordring til at tænde levende

lys

I aften mellem kl. 20 og 21 opfordrer Verdensnaturfonden alle til at slukke det elektriske lys for at demonstrere, at de tror på menneskeskabt CO2 som årsag til klodens temperaturstigning. Det viser sig imidlertid, at når fyrfadslysene så tændes i stedet, så øges CO2-udladningen i forhold til, hvis det elektriske lys havde været tændt i stedet. Det kan du også læse i Ingeniøren den 25. marts 2008.

Forslaget er selvsagt mere nyreligiøst motiveret, kunne vi høre på TV2-nyheder, ganske vist med et andet ordvalg.

Sonia

What The West Needs To Know – super well-qualified short lectures on what it’s all about – The result: No more unfounded speculations


islam3.jpg

Very strong and totally documented contributions that contains all what has been exposed in Fitna, but much more in super-qualified short lectures that are intelligible to everybody interested in their own or the future of their children – the political international elites are also indirectly exposed for their calming ignorance or lies documentated by their own words:

i.jpg

What the West Needs To Know

Obsession – Radical Islams War Against The West

Sonia

Satiren er eneste gangbare vej


img0.gif 

Ideologisk troende har ét svagt punkt, som de rammes på, indtil vi fra den påførte terrorkrig måtte nå til en frontkrig. Det er selvironien, satiren. Den er helt afgørende, for med den rammer vi både de fremmede lykkeriddere og den danske ideologiske elite med følge, der nu har måttet lyve groft i mere end 20 år for at holde danskerne i ro. Og løgnene skal jo altid gøres større og større. Det er ren logik, eftersom virkeligheden ikke stemmer med løgnene. Men har du mere end nogle få kilometer til begivenhederne, er du nødt til at kunne stole på budbringeren.

Det er helt naturligt, at eliten selvfølgelig bakker op omkring ytringsfriheden – selvom den selvfølgelig ønsker den afskaffet og erstattet med ren proganda ligesom toppen i EU – fordi den har indset at dette må absolut ske gradvist, da der vil være uoverkommelig modstand netop mod ytringsfrihedens begrænsning, især i Norden.

Og vær vis på at ytringsfriheden begrænses. Det bliver den allerede, og propagandaen har kørt i mere end 20 år. Det ved enhver, der følger og har fulgt den samlede udvikling, og samtidig følger og har fulgt, hvad mainstream-medierne beretter, når de overhovedet beretter noget med falsk eller ægte indhold i. 

Samarbejdet om landets udslettelse kan/kunne etableres, fordi islam er en ikke-sekulariseret  ideologisk ordning, og eliten hos os også er ideologisk, ganske vist ateistisk; men det ideologiske er det afgørende fælleskab. Begge grupper kæmper for en menneskeskabt eller gudskabt verdensordning på tværs af alt andet givet og selvfølgelig på tværs af alle historiske og kulturelle skel. Heri ligger deres midlertidige fælles taktik funderet. Heri ligger samtidig deres svaghed. De har ingen selvironi og de forenede har ingen sammenhørighed i noget andet – præcis som Fitna indirekte også beretter om.

Varmegraderne på deres urin stiger uafladeligt i begge grupper, når de udstilles, som det de er. 

For at fremskynde det endelige opgør mellem islamisterne og den herfra endnu stammende elite skal vi derfor bruge satiren – den tåler ingen af dem. De vil givet svare igen med en endnu hurtigere afskaffelse af ytringsfriheden og lige så med andre frihedsrettigheder for at undgå for eksempel de verbale og billedmæssige eksponeringer. Der er ingen anden vej, og det sker allerede. Dette vil den tavse grupper forhåbentlig reagere på. Se bare på de altomfattende lovtiltag hver gang en særlig minoritetsgruppe ikke kan indordne sig efter det, som vi har kendt og fundet helt naturligt i århundreder her. 

Vi har ikke andet end passiviseret accept fra ganske vist 70-80 pct. af befolkningen. Desværre er der blandt disse et helt overvejende flertal, der end ikke har fået munden på gled og ikke ønsker ubehaget, især i kantinen og over for børnene, der bliver indoktrineret grundigt hver eneste dag i skolen. Chancen for at møde en modstander ubeset er dog ellers ret ringe, cirka 1 udaf 8

Eliten, som beklæder nøglestillinger, udgør omkring 8-10 pct., så er der medløberne, der får deres gode betaling for at spille marionetter, eftersnakke eller holde kæft, ca. 10-20 pct. Marionetterne er vanskelige er gøre noget ved, for de er mere eller mindre selvvalgt blinde og døve over for andet end ideologi-budskabet lige meget, hvor meget der trædes på dem. Det siger erfaringen. Mentalrobotterne plejer vi at kalde dem i en samlebetegnelse.

Det er helt klart de passiviserede blandt de 70-80 pct. der skal bringes til at at se sandheden i øjnene – at der må handles – ved at de leveres opmuntrende, satiriske indslag overalt inspireret af sandheden. Disse indslag vil samtidig svække den stadigt mere forløjede elite, de betalte medløbere og også sende de rigtige signaler til “de nye herrer/undersåtter” i landet. Undersåtter underkaster sig en tåbelig ideologi, og alle ideologier er lige tåbelige. Derfor sprænger boblen også; men desværre sjældent, før alt er ødelagt. Det 20. århundrede har bl.a. fremvist de fornødne eksempler herpå.

J. E. Vig, 29. marts 2008

  

28. marts 2008

Statens Gaeld er AFGJORT IKKE blevet til et tilgodehavende

Filed under: Danmark, Economics — Tags: , , , — Jørn @ 19:04

Vi læser på: 

Opdat.: 28. mar. 2008 11.29 DR Nyheder

“Den offentlige sektor i Danmark var ved udgangen af 2007 gældfri for første gang i nyere tid med en nettoformue på 43 milliarder kr. Så sent som for 10 år siden havde den offentlige sektor en nettogæld på 422 milliarder kr. Nedbringelsen af gælden skyldes først og fremmest store offentlige overskud i de seneste år. Alene i 2007 blev overskuddet på 75,6 mia. kr…”

————————

Dette stemmer ikke

Desværre er det ikke sandt. Når vi læser i Staten Låntagning og Gæld 2007 udgivet af Danmark Nationalbank, fremgår det tydeligt af Tabel 2.2.1 side 27, at den danske statsgæld var 253,8 mia. kr. pr. 31. december 2007. Hertil skal lægges Den Sociale Fond, der allerede har været fejlagtigt brugt som bidragsyder til nedskrivningen af gælden i flere år, 133,4 mia. kr.

Dette giver 387,2 mia. kr. i statsgæld regnet til markedpris.  Sådan er det.

Heraf udgjorde lånegælden i udlandet 68,6 mia. kr. – der blev nedbragt med 10,1 mia. fra ultimo 2006 til ultimo 2007. Statens renteudgifter var 13,6 mia. kr. i 2007.

Staten Låntagning og Gæld (ISSN: 0902-6681) (1398-3873) online kan rekvireres gratis fra Danmarks Nationalbank på e-mail-adressen: kommunikation@nationalbanken.dk

På: http://www.nationalbanken.dk/DNDK/Statsgaeld.nsf/side/Statsgaeld_i_tal!OpenDocument

angives statsgælden ultimo 2007 til nominel eller pålydende værdi: 246 mia. kr. og renteudgifterne til 15,2 mia. kr.. Om Den Sociale Fond (126,9 mia. til nominel værdi) omfatter og omfattes af posten ‘Statslige Fonde’, skal 126,9 mia. kr. (jf. linket) tillægges, således at statsgælden beløber sig til 373,3 mia. kr. i nominel værdi ultimo 2007.

Sonia

PS: Noget siger os bl.a. på denne baggrund, at institutionerne DR (med en totalt fejlbudgetteret TV-by på Amager) og for såvidt ekkoet på TV2 (den sidstnævnte med et underskud på 213,5 mio. kr. i 2007) måske skulle koncentrere sig mere om deres egne institutioners gæld.

Fitna the Movie – og meget mere

Filed under: Culture, History, Immigrants, Immigration, Terror — Tags: , , , , — Jørn @ 09:05


Satiren er eneste gangbare vej

Meget stærke og veldokumenterede supplementer, der indeholder alt som behandles i Fitna og meget mere til i forståelsen af, hvad der foregår:

What the West Needs To Know (20 fragments in English)

What the West Needs To Know in full length here

Obsession (full lenght)

Sonia

27. marts 2008

Mysteriet om Ashraf, TV2 kl. 20 i dag


TV2 kl. 20:00 i aften

I TV 7 dage 24.- 30. marts 2008 læser vi:

“I 2002 slog den irakiske flygtning Ashraf Mohammed sin egen 14-årige datter Sonay ihjel. Hvordan det kunne ske, prøver psykolog Hanne Hostrup at finde ud af. Sonay var begyndt at ligne en dansk teenager. Og det bragte skam over familien…”

Det er aldeles spild af tid, at en psykolog prøver at forstå, prøver at give medløb, prøver at give køb på noget, for der er ikke noget at handle med, medmindre vi skal til at dræbe vore børn, fordi “de vil være arabere” eller andet, som de ikke er.

DER ER ALTSÅ IKKE NOGET AT PRØVE AT FORSTÅ.

Det er for længst forstået af folk, der kan bruge indersiden af hovedet.

DE KAN IKKE VÆRE HER. DE SKAL SENDES HJEM TIL EGNE HIMMELSTRØG OG TRADITIONER. DET ER SIMPELTHEN EN MISHANDLING AT BEHOLDE DEM HER, I ET LAND HVIS VÆRDIER DE TAGER AFSTAND FRA.

Dette er bekræftet fra alle sider, men eliten fortsætter med at dumme sig gang efter gang. Det er utroligt. Det må være fordi eliten ikke tør miste ansigt.

Husk, mangelen på selvironi er fælles for alle i fjendegruppen.

Sonia

90 pct. af de tvangsfjernede er fremmede i København


Sådan ser det ud i København. Formanden for Børne – og Ungdomsudvalget Jette Bergenholz Bautrup slår på, at det er psykiske lidelser, traumer og sociale problemer, der gør at indvandrerne ikke gør, som det forventes af dem, efter alle nymodens fine danske normer.

Lad os nu tage brød til:

“Kun 5 pct. af de fremmede, der kommer til Europa er reelle flygtninge. Resten, de 95 pct., er almindelige indvandrere.”[I flg. FN’s Flygtningehøjkommissariat’s Jonas Widgrens oplysninger i 1990, og i flg. flere flygtningeeksperters udtalelser]

Det allermest katastrofale er, at den danske elite først bildte os ind det drejede sig om flygtninge – selvom UNHCR samtidig meldte det stik modsatte, netop at 19 ud af 20 ikke var flygtninge fra krig og forfølgelse – , der naturligvis skulle hjem igen, når der blev fred i hjemlandet, bedyrere eliten. Siden bildte den os ind, at vi havde voldsomt brug for indvandrernes og deres efterkommeres arbejdskraft.

DE KAN IKKE HOLDE UD AT VÆRE HER. DERFOR SKAL DE SENDES HJEM. MAN KAN SIGE DE SKABER FOR MEGEN BESKÆFTIGELSE.

Enten er der mange flere, end vi har fået oplyst, eller også er de ganske godt med her (90%!!), ligesom andre steder under velfærden, hvor de konsumerer det dobbelte af, hvad de bidrager med som gruppe. Det betyder at de koster det offentlige 3,3 gange mere end danskerne. 

Sonia

Demokratikanon overfyldt med fejl


De vil et af to. Demokrati af navn eller det andet

26. mar. 2008 02.48 DR Nyheder – Indland:

“I går blev de sidste af de 15.000 eksemplarer af regeringens demokratikanon sendt ud til skoler og gymnasier. Men det vil være ret uheldigt, hvis eleverne bliver undervist i den. For den er smækfyldt med fejl, siger antikhistoriker Torben Svendrup. Han har nærlæst de to af bogens 35 punkter, der handler om antikken, skriver Kristeligt Dagblad.

Perikles og borgerskab
Demokratikanonen omtaler for eksempel aristokraten Perikles som Athens uformelle leder, der ikke var valgt til noget embede. Men i virkeligheden blev han år efter år valgt til general, siger Torben Svendrup. På samme måde står i bogen, at man kunne få borgerskab i Athen, hvis et flertal stemte for det. Men det passer heller ikke, for borgerskabet skulle man fødes til, siger Torben Svendrup…”

—————————

Og der er meget mere, og vi vidste det forud: De kan ingenting eller også helliger formålet midlet. Givet begge dele. Toppen undskylder og glatter ud, forstås….”meningen var da god nok”.

 

Sonia 

Older Posts »