Danmark

30. november 2010

I 2005 afgik det danske gymnasium ved døden

Filed under: Uncategorized — Jørn @ 13:20

Kilde : http://www.weekendavisen.dk/smarticle/view/2

“Det danske gymnasium blev født i 1903. I årtier fremelskede det frugten af dansk ungdom, men siden 1970erne har det været svækket som følge af tiltagende sygdom. I 2005 afgik gymnasiet ved døden, 102 år gammelt.

Det år indførte den nuværende regering – der, hvis nogle skulle have glemt det, hævder at være af borgerlig observans – den såkaldte gymnasiereform, som har forringet kvaliteten af gymnasierne i en så grotesk grad, at uddannelsen i dag »godt kan betegnes som oplyst akademisk analfabetisme…”

2014: Antorini (S) giver endnu et stød efter døden til gymnasiet af hensyn til lav-IQ-erne med ‘en såkaldte højnelse’ d.v.s. adgangsgivende karakterkrav sandelig 2 efter 12-skalaen i fagene dansk og matematik og ligeså i lighedens navn for fagskolerne.

Mohammed er det mest almindelige drengenavn i Malmø


Sverigesdemokraternes leder, Jimmie Åkesson, fortalte om et Sverige, hvor der ikke serveres svinekød i skolerne, hvor der er krav om forskellige åbningstider for mænd og kvinder i badehuse, om anbefalinger af, at skolebørn ikke går i kirke sidste dag inden juleferien samt modvilje mod stearinlys, der forbindes med julen.

Smuldrende velfærdssystem

– I Sverige tror vi, at alle tænker som os og gerne vil gøre som os. Vi tror også, at alle er misundelige på os, fordi vi er så gode, og så har vi bygget et velfærdssystem op på solidaritet og ved at stå sammen om projektet. Men vores velfærdssystem er ved at smuldre mellem fingrene på os.

Sverigesdemokraternes leder, Jimmie Åkesson, stod lørdag eftermiddag på talerstolen i København og fortalte om dagens Sverige, der er blevet et Sverige i multikultiens navn.

”Kravet om beskyttelse af ”religiøse krænkelser” har man med held knyttet sammen med forbuddet imod racisme”

Professor Ann Elizabeth Mayer
om OIC´s bestræbelser i FN, i Weekendavisen

26. november 2010

British Professor Speaks Out: Whites A Minority 2066


Extract from: http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/news/3234028/Oxford-professor-issues-shock-population-warning-for-Great-Britain-by-2066.html#ixzz16N2YZLAk

“WHITE British people will be in a MINORITY in their own country by 2066, an expert warned last night.
David Coleman, professor of demography at Oxford University, said they will make up less than HALF the population in just over 50 years.

And soaring immigrant birthrates mean white British kids will be in a minority of youngsters in the UK even sooner. The dramatic decline will be fuelled by record-breaking levels of immigration, coupled with the departure of thousands of Brits for a better life abroad, the population analyst said…”

13. november 2010

Mindst én af disse er løgn

Filed under: Culture, Danmark, Demographics, folkeskolen, Free Speech, skoler, Statistics — Jørn @ 13:52

DRTTV: Beretter sludder for at forvirre.

Voldskriminaliteten har ikke været lavere de seneste 40 år…..

Fængslerne er fyldt op. 35 af 49 fængsler er fyldt til bristepunktet, så motionsrum og andre indretninger tiltænkt andre formål må tages i brug som fængselsceller….

———————————————

Hvorledes kriminaliteten kamoufleres

9. november 2010

DE TROR DE LØNPRESSER – MEN DE ØGER KRIMINALITETEN TIL DET UBÆRLIGE


EU er gået amok

http://jp.dk/udland/europa/article2239285.ece

Jyllands-Posten

“EU åbner grænserne for Balkanlande

Offentliggjort 08.11.10 kl. 13:50

Trods bekymringer i flere medlemslande godkender EU en ny visumaftale, som sikrer albanere og bosniere visumfri indrejse i EU.

EU’s medlemslande har godkendt en ny visumaftale med Albanien og Bosnien-Hercegovina. Dermed kan borgerne fra de to balkanlande allerede fra midten af december rejse ind i Schengen-området uden krav om visum…”

5. november 2010

MAGT UDEN GRUNDFÆSTET MORAL ER HVAD VI FIK EFTER SIDSTE VERDENSKRIG


Efter have læst indlægget:

‘Demokratiet under afmontering’ på: http://jp..dk/opinion/breve/article2230367.ece?page=2

linkene ødelægges eller flyttes hvis indholdet er kontrovertielt

Af Chr. Ladefoged, overlæge, Ringridervej 39 Sønderborg

Mit spørgsmål fra dette århundredes begyndelse er:

Hvorledes indkredser man denne maxistiske/internalistiske/ideologiske elite? Hvilke partier, hvilke universitetsfolk, hvilke erhverv, og hvilke aldersgrupper skal man søge efter og søge i?

Magt byggende på ideologi er pr. definition altomfattende. Dette er en simpel selvindlysende sandhed. Var en ideologi ikke altomfattende, ville den netop ikke være ideologi. Hvad har liberalen at lade centralister høre, når de vil det samme: Samle alle med samme sindelag, udstøde/fjerne alle anderledes indstillede, så de frelste får mere at stå på og kan nå højere op?

Endelig, hvem er man, når de magthungrige således vil præcis det samme, og resten næsten ingen magt har længere over noget som helst i deres eget liv?

Sindelagsdiktaturets processtyring ‘er i trygge hænder’, tro mig, over hele linien og har været det i mere end 50 år. Det skal vælte af sig selv, som det ideologiske monster det er 1). Sovjetunionen holdt i 70 år, Hitlers i godt 13. Da det internationalistiske sindelagsdiktatur modsat andre tidligere kendte diktaturer etableres endeligt med hjælpetropper, der siver ind over generationer udefra til at kamouflere og beskytte den egentlig udfarende kraft, samtidig med der pågår en gradvis og særdeles grundig indoktrinering 2) af vore efterkommere i anden generation nu i den seneste og vel den sidste verdensfrelse, kan det nemt vare meget længere end 70 år.

Jeg har aldrig i mit snart 61 årige liv oplevet at nye regeringer ændrede en tøddel ved noget som helst mærkbart her til lands. Og jeg har talt med adskillige europæere, der var af præcis den samme opfattelse, når jeg fik dem til at tænke herpå og nøje overveje.

Sandheden er det hvad du tror på (?)

1) Næsten så umuligt som det er at gøre en postmodernist/transmodernist begribeligt, at historien og traditionen er basis for mening og erkendelse, er det svært at få hæderlige mennesker til at indse, at løgneren ikke blot lyver om én ting, men at han netop anvender de mest behændige tricks under hensyntagen til de umiddelbare, reelle magthaveres øjeblikkelige krav med det ene formål at få det hele til at glide så gelinde som muligt i hans retning mod skyerne, hvorfra det som bekendt er umuligt at se og høre jorden.

2) For den interesserede:

det drejer sig ikke kun om indvandring, men også om nedbrydning og omdannelse af menneskesindet blandt børn og unge

Vi ved at de kommende nøglepersoner med næsten udelukkende humanioraprægede, videregående uddannelser i Europa sendes på kurser, hvor de opgraderes i de nyeste teorier om udtryksformer, adfærd og psykologi til fremme af det islamiske Neu-Europa.

Af de forholdsvis nyere ting denne lille engelske indgang:

Most generally, abandonment of Enlightenment confidence in the achievement objective human knowledge through reliance upon reason in pursuit of foundationalism, essentialism, and realism. In philosophy, postmodernists typically express grave doubt about the possibility of universal objective truth, reject artificially sharp dichotomies, and delight in the inherent irony and particularity of language and life. Various themes and implications of postmodern thought are explored by Foucault, Derrida, Lyotard, Rorty, Haraway, and Cixous.

Forræderiet på dette felt udføres ikke i det skjulte, men ganske åbenlyst. Om tilsvarende tilgange til emnet i de andre nordiske nationalstater foreligger, kan vi ikke vide. Det ville være særdeles nyttigt at få indsamlet information herom, så vi kan få den frem i lyset og få ændret på forholdene, om muligt få straffet de ansvarlige og sikre eftertiden de nødvendige kilder til at kunne foretage et opgør med historieforfalskningen, der løbende pågår, også i EU.

 

4. november 2010

Grund til moské er fundet – i Aarhus


Uddrag af : http://www.aarhusportalen.dk/default.asp?Id=251&AjrDcmntId=26511

“Forbundet af Islamiske Foreninger har udpeget en grund midt i Gellerup, som det vil købe af Århus Kommune med det formål at opføre en stormoské.

 

Muslimerne bag planerne om en stormoské i Gellerup har officielt skrevet til Århus Kommune med ønsket om at købe en kommunalt ejet grund midt i Gellerupparken.

Forbundet af Islamiske Foreninger har udset sig et grønt areal ved Nordgårdhallen ud til den kommende bygade, og forbundets talsmand, Metin Aydin, lægger ikke skjul på, at man med anmodningen ca. halvanden måned før en vedtagelse af den kommende helhedsplan for Gellerup forsøger at få en mere forpligtende tilkendegivelse fra kommunen…”

3. november 2010

LIBERALENS TRAFIKPOLITISKE ORDFØRER ER GAAET HELT AMOK


Ny afgifter for kørsel på statens landeveje og motorveje differentieret efter, hvor du kører i din bil og med hvilken hastighed. Det sidste skal i fremtiden styres via GPS. Har vi helt misforstået, at benzinafgifterne og vægtafgifterne og indregistreringsafgifterne skulle finansiere vejenes driftsudgifter? I forvejen udbygges vejnettet helt vildt for skatteborgernes afregnede indkomstskatter og øvrige afgifter, og ikke sjældent trods en massiv modstand fra borgernes side.

Hovedvej 9 på Fyn er blevet ombygget til en motorvej, og her har man opført ikke blot én bro til hasselmusen :

Uddrag af:  http://rettentilliv.dk/etik_og_tro/laeserindlaeg/

“…Men en hasselmus kom i vejen.

Anlægsloven indebærer, at motorvejen kommer til at løbe gennem det åbne land vest for den nuværende rute 9 frem til Svendborg. Til belysning af anlægslovens miljømæssige konsekvenser fik Vejdirektoratet gennemført en biologisk undersøgelse af det berørte landområde.

En efterfølgende undersøgelse dokumenterede, at der blev fundet hasselmusereder ved et lille skovområde. Og hasselmusen er beskyttet i forhold til EU’s habitatsdirektiv.

Hasselmusen måtte reddes, og derfor besluttede Vejdirektoratet at bygge en musebro med en rigdom af naturlig fauna som skulle gøre det let for hasselmusen at bevæge sig rundt i det sydfynske miljø – frem og tilbage over den fynske motorvej uden at blive kørt ned.

Pris: 18 mil. kr…”

Men beløbet skal måske ganges med 2.

Vi tænker på om ikke A9 såmænd allerede var bred nok til, at der kunne blive kørt et par mus over i ny og næ, også før motorvejsbyggeriet. “Men det er selvfølgelig noget bagstræberisk sludder at komme med nu”.

Siden er der bygget en bro mere til samme hasselmus på den gamle del af vejen ved Svendborg. Det fremgår så ikke om det er musemotorvejens modgående spor, som denne nye bro skal gøre det ud for. Om mus oplever spøgelses-musegængere på broerne eller om musetrafikken afvikles korrekt som svarende til trafikken på bilisternes motorvej ved vi så heller ikke.

Det kunne måske undersøges, uanset musemotorvejsafgift vel ikke kan opkræves hos musene. Men så er der andre.

Det bliver sjovt med liberalens trafikpolitiske ordførers seneste udspil/påhit, når regningerne for bilkørslen på statens veje begynder at løbe ind pr. girokort eller ved at staten trækker direkte på din nemkonto. Tænke sig, måske kan man pludselig blive ruineret, blot fordi man har kørt for meget rundt i Nordsjælland og i øvrigt betalt for den afgiftsdyre benzin kontant.

Den eneste afgift vi kan mindes er blevet afskaffet siden år nul er restaurationsafgiften. Men den er vistnok blevet erstattet af en række provenuestærke kommunalafgifter og mere til på alt muligt andet tilfældigt omkring vore forretninger i byerne.