Danmark

3. november 2010

LIBERALENS TRAFIKPOLITISKE ORDFØRER ER GAAET HELT AMOK


Ny afgifter for kørsel på statens landeveje og motorveje differentieret efter, hvor du kører i din bil og med hvilken hastighed. Det sidste skal i fremtiden styres via GPS. Har vi helt misforstået, at benzinafgifterne og vægtafgifterne og indregistreringsafgifterne skulle finansiere vejenes driftsudgifter? I forvejen udbygges vejnettet helt vildt for skatteborgernes afregnede indkomstskatter og øvrige afgifter, og ikke sjældent trods en massiv modstand fra borgernes side.

Hovedvej 9 på Fyn er blevet ombygget til en motorvej, og her har man opført ikke blot én bro til hasselmusen :

Uddrag af:  http://rettentilliv.dk/etik_og_tro/laeserindlaeg/

“…Men en hasselmus kom i vejen.

Anlægsloven indebærer, at motorvejen kommer til at løbe gennem det åbne land vest for den nuværende rute 9 frem til Svendborg. Til belysning af anlægslovens miljømæssige konsekvenser fik Vejdirektoratet gennemført en biologisk undersøgelse af det berørte landområde.

En efterfølgende undersøgelse dokumenterede, at der blev fundet hasselmusereder ved et lille skovområde. Og hasselmusen er beskyttet i forhold til EU’s habitatsdirektiv.

Hasselmusen måtte reddes, og derfor besluttede Vejdirektoratet at bygge en musebro med en rigdom af naturlig fauna som skulle gøre det let for hasselmusen at bevæge sig rundt i det sydfynske miljø – frem og tilbage over den fynske motorvej uden at blive kørt ned.

Pris: 18 mil. kr…”

Men beløbet skal måske ganges med 2.

Vi tænker på om ikke A9 såmænd allerede var bred nok til, at der kunne blive kørt et par mus over i ny og næ, også før motorvejsbyggeriet. “Men det er selvfølgelig noget bagstræberisk sludder at komme med nu”.

Siden er der bygget en bro mere til samme hasselmus på den gamle del af vejen ved Svendborg. Det fremgår så ikke om det er musemotorvejens modgående spor, som denne nye bro skal gøre det ud for. Om mus oplever spøgelses-musegængere på broerne eller om musetrafikken afvikles korrekt som svarende til trafikken på bilisternes motorvej ved vi så heller ikke.

Det kunne måske undersøges, uanset musemotorvejsafgift vel ikke kan opkræves hos musene. Men så er der andre.

Det bliver sjovt med liberalens trafikpolitiske ordførers seneste udspil/påhit, når regningerne for bilkørslen på statens veje begynder at løbe ind pr. girokort eller ved at staten trækker direkte på din nemkonto. Tænke sig, måske kan man pludselig blive ruineret, blot fordi man har kørt for meget rundt i Nordsjælland og i øvrigt betalt for den afgiftsdyre benzin kontant.

Den eneste afgift vi kan mindes er blevet afskaffet siden år nul er restaurationsafgiften. Men den er vistnok blevet erstattet af en række provenuestærke kommunalafgifter og mere til på alt muligt andet tilfældigt omkring vore forretninger i byerne.