Danmark

31. januar 2010

Vi er desvaerre ikke med – men det sker oftere og oftere i disse aar


Informationerne bliver ringere og ringere, og kendsgerninger i samt forudsætningerne for det skrevne i mainstream-medierne kommer klart i anden række

http://jp.dk/indland/krimi/article1964605.ece

Artiklen her blev set den 2. februar set af 639 personer på :

http://hodja.wordpress.com/2010/02/02/jyllands-postens-bare-røv/#more-30288

Morgenavisen Jyllands-Posten hævder 30. januar 2010, at det er danske mænd, der udfører hjemmerøverierne i 44 ud af 50 tilfælde. Intet i Morten Phils artikel viser noget sådant. Specielt er det afslørende, at den angivelige analyse bag påstanden skulle bygge på røverierne i knap 16 måneders periode tilbage fra 1. august 2009 – i alt 30 røverier med 50 dømte, er resultatet af Phil analyseren, skriver han. 30 røverier i den anførte periode kan kun have været et udpluk af helheden, da netop langt flere hjemmerøverier har været igennem lovmaskinen siden i hvert fald 2006. Og hvorfor kun medtage denne korte knap 16 måneders periode? Vi har et bud.

Metoden kan så ikke være dækkende, og det havde samtidig været Phils pligt at redegøre for analysens forudsætninger i hovedtræk. Phil oplyste intet herom. Vi kan så afvise hans påstand, og samtidig kan vi sandsynliggøre, at alle veldokumenterede vinkler til problemstillingen, som Phil betegner som myter – om gerningsmændenes oprindelse – peger på, at gerningsmændene har ikke-vestlige oprindelser.

Vi kommer desværre ikke længere, fordi de officielle registreringer og de offentliggjorte præsentationer heraf er særdeles mangelfulde. Her trives usandheder bedst.

Det samme gør sig gældende, når vi kommer til voldskriminalitetens voldsmænd og ofrene. Sygeplejersker må foranstalte særundersøgelser, overfald på socialarbejdere hører til dagens orden – fornylig myrdedes en socialrådgiver i Viborg, skolelærere har oplevet en fordobling af voldens omfang på tre år. Hvordan skal man kunne standse eller forebygge mod denne vold, når man end ikke præcis kan pege på, hvem der udfører den i det større billede landet over. Vi kan ikke nøjes med Rigspolitiets Nationale Efterforsknings Center, NEC’s virkelighedsfjerne og beroligende/foruroligende skyden problemerne fra sig og endnu ringere funderede forventninger til fremtiden. Der skal tal på bordet, for vi kan vide, hvad der sker, før vi kan forhindre det.

Hjemmerøverierne er eksploderet i antal – mainsteam-medie-informationen herom var helt hen i vejret


Angiveligt en analyse, som Morgenavisen Jyllands-Posten har foretaget af 30 røverier med 50 dømte i en periode på næsten 16 måneder frem til den 1. august 2009, viser det er danske statsborgere, der begår hjemmerøverierne, læser man om i de eftersnakkende medier. Morgenavisen Jyllands-Posten derimod skriver selv danske mænd i stedet to gange i de to første linier af artiklen fra 30. januar 2010. Men det er kun én enkelt ikke uvæsentlig detalje, som desværre florerer overalt i mainstream-medierne.

Selv med de tilgængelige informationer herom den 31. januar 2010:

Hjemmerøveriernes antal steg i perioden 2006-2009 sådan: 16-23-56-mere end 100 efter det oplyste fra dagbladene. Desværre fandtes der ikke nogen officiel tilgængelig opgørelse af hjemmerøverierne (indtil nu), idet disse indgik skjult i en anden af de kriminelle hovedgerningskategorier til trods for, at den officielle opgørelse har adskillige hovedgerningskategorier, der fremstår med et langt lavere antal forbrydelser end netop hjemmerøverierne. Sågar har tre andre kategorier i den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik haft antallet nul de sidste to år (??)

Bemærk, herudover har JP valgt at se på 30 røverier fra 1. august 2009 og næsten 16 måneder tilbage derfra i tid. Når vi sammenlægger antallene, der netop sætter ny rekord i 2009, får vi flere end 195 i alt siden begyndelsen af 2006. Nu kunne man så håbe på, at JP ville have anført nogle begrundelser for, at netop disse 30 røverier er udgangspunkt for dens undersøgelse. JP oplyser intet herom. Vi må så spørge om det er et tilfældigt udvalg af røverierne, som man fejlagtigt går ud fra er repræsentativt for helheden, eller er det måske snarere et bevidst udvalg af røverierne for at komme til det ønskede resultat?

Vi gætter: Vi skal måske gå ud fra, at de 30 er sager, hvori der er fældet endelig dom. Men skal vi så også gå ud fra, at de resterende (mere end 165) er sager, hvori der endnu ikke er faldet dom, eller skal vi snarere gå ud fra, at disse (flere end) 165 er ikke opklarede forbrydelser. 16 måneder tilbage i tid fra 1. august 2009 har som konsekvens, at undersøgelsen ikke kan have omfattet hverken 2006, 2007 eller tre måneder af 2008, såfremt vi bevæger os ad en sammenhængende tidslinie bagud. Dette er logik. Undskyld, næsten 16 måneder står der i JP. Næsten skal måske netop antyde noget om de 30 som et repræsentativt udsnit af helheden. Er dette tilfældet, er det helt galt.

Når man ikke forklarer, er det ofte fordi man ikke kan eller vil forklare. Det kan man få Politiets ord for.

I øvrigt var det sande antal hjemmerøverier i Danmark i 2009: 364 og dermed ikke som anført i bladene.

Men:

Det er danske mænd, det står i Jyllands-Posten

Supplement der bl. a. viser lidt om oprindelsen af nogle af de dømte:

https://danmark.wordpress.com/2009/10/19/hjemmeroeveriernes-antal-eksploderer-antallet-stiger-i-samme-takt-som-indvandringen/

https://danmark.wordpress.com/2009/08/14/7-9-brutale-hjemmerøverier-i-viby-og-hasselager-holdt-skjult-indtil-nu/

Indtil nu er både Afghanistan og Tyrkiet repræsenteret.

Prøv lige dette lille udsnit af hjemmerøverierne oplistet i Berlingske Tidende – det er selvfølgelig renset for oprindelse, men alligevel – måske kan nogen huske nogle af gerningsmændene til disse hjemmerøverier, hvis de bor i nærheden af gerningsstedet, eller de har læst derom i lokalbladene:

http://www.berlingske.dk/danmark/fakta-stor-stigning-i-antallet-af-hjemmeroeverier

Rigspolitiets Nationale Efterforsknings Center, NEC, talte beroligende om høj opklaringsprocent i 2007:

https://danmark.wordpress.com/2009/01/25/hjemmerøverier-rigspolitiets-nationale-efterforsknings-center-kan-ikke-skønne-kun-berolige-og-dermed-forurolige/

15. januar 2005 skrev Jyllands-Posten:

“Socialarbejdere advarer om risiko for voldsom vækst i kriminalitet begået af unge med anden etnisk baggrund, når denne befolkningsgruppe i løbet af de næste fem år vokser med 20 pct.”

Vi vil simpelthen vide mere om omfanget af vold mod nogle af de mest udsatte grupper af danskere. Det drejer sig om vold mod ældre og mod skolelærere, sygeplejersker og socialarbejdere.

Det kan ikke være rigtigt vi blot skal henvises til en samlekategori, hvori tusindvis af voldstilfælde figurerer foruden eller håbe på specialundersøgelser for de enkelte grupper, der indirekte måtte kunne afsløre et og andet.

….eller føre direkte til misbrug og tilfældig snik-snak som i Jyllands-Posten den 30. januar 2009

For ét år siden meldte vi:

Med en stigningstakt på knap 24 pct. pr. år eller en fordobling af voldsantallene mod sygeplejerskerne på 3 år og 3 måneder, en fordobling af volden i skolerne på blot 3 år og en mere end tredobling af hjemmerøveriernes antal på 4 år er det tvingende nødvendigt, at de ramte grupper og offentligheden orienteres retvisende. Det er selvsagt forudsætningen for, at det kan standses eller forebygges.

Det er simpelthen utrolig slendrian hvis ikke fuldt bevidst, at disse oversigter ikke for længst er udarbejdet fra officiel side. Og vi har nu set konkvenserne heraf.

Den nye kategoriinddeling er ikke god nok

…det oplyses angiveligt på : http://hodja.wordpress.com/2010/01/31/røverne-fra-rold/ :

at omtalte JP-artikel fra 30. januar er skrevet af den sidst ankomne elev fra Journalisthøjskolen. Men det hjælper ham ikke, når det drejer sig om landets ødelæggelse med misinformation. En lille biting er additionens og subtraktionens ukendte riger – vi har end ikke gidet kommentere denne latterlige fejl om 1 og 6 – men hele arbejdet med artiklen er grebet 175% forkert an. Den giver så det politisk korrekte resultat.

Så må det være skønt at kunne tørre de graverende fejl af på en politisk korrekt og håbefuld nyansat, når nu det hele trods alt passer ind i det gode selskabs smag, såfremt altså, det står til troende, at artikelskriveren er elev eller newcomer, må vi, der er nødt til at holde os til sandheden, supplerende anføre.

Indholdet af Morten Phils artikel vil blivet ekkoet videre overalt i de andre medier og gentaget gang på gang hele vejen rundt. Derved bliver det sandhed i de politisk korrekte kadre og hos mentalrobotterne, der altid styres via mediernes remote control. Formålet var nemlig meningen med det hele, ‘selskabets smag’ om man vil, og formålet helliger midlet:

“Det er unge danske mænd, der begår hjemmerøverierne”

Indvandrere og efterkommere stod for 82 pct. af ungdomskriminaliteten i Kbh. i 2004 (i følge Politiet)

“Det er nu sært som ‘udviklingen sådan vendes’. Lad os lige se lidt mere på året 2004”:

Fremmedes overkriminalitet, opgjort for 2004 af Information om Danmark:

Forsøg på manddrab: 4,6 gange
Vold ialt: 2,3
Blufærdighedskrænkelse: 2,2
Forsætlig brandstiftelse: 1,5
Røveri: 2,8
Vold o.lign. mod off. ansat: 2,3
Indbrud ialt: 1,0
Tyveri ialt: 2,0
Butikstyveri: 2,3
Tyveri fra bil, rest., hosp. m.v.: 1,4
Salg af narkotika: 3,7
Våbenloven: 2.1
Lov om euforiserende stoffer: 2,4
Toldloven: 1,9
Hæleri: 2,4

Og overkriminaliteten i 2004 var endog betydeligt højere for unge indvandrere og efterkommere

Nu kan vi som anført ovenfor desværre ikke udskille hjemmerøverierne og deres gerningsmænd i den officielle statistik, “men det er da klart, at det må være unge danske mænd, der begår for dem.”

Hvis dit hjerte er fuldt, så brug hjernen

I øvrigt en fastslået kendsgerning:

NO CLIMATE CHANGE CAUSED BY MAN
Link: The Great Global Warming Swindle
Shown as clear as the day in 2007 (click at the arrow above)

31. januar 2010

J. E. Vig, cand oecon.

29. januar 2010

Holstebro-mordet er afgjort ikke en enlig svale


Her gik det også galt

13. april 2009: En 41-årig mandlig klient er til møde med sin sagsbehandler, en 49-årig kvinde, på et jobcenter i Århus. Pludselig stikker han sagsbehandleren i armhulen. Det lykkes centrets vagter at overmande knivmanden. Sagsbehandleren overlever, mens gerningsmanden sigtes for forsøg på manddrab.

I retten kommer det frem, den 41-årige – der stammer fra Zimbabwe – i februar 2008 mødte op foran Århus Rådhus, hvor han bombarderede indgangen med brosten.

29. december 2008: En indkøbstur ender med at koste 45-årige Hanne Dahl livet. Hun er på parkeringspladsen foran Fakta i Thisted, da 58-årige Fikret Mujkanovic pludselig kaster sig over hende og stikker hende fire-fem gange i halsen med en kniv. Hanne Dahl arbejdede som sekretær på et værested for psykisk syge. Det viser sig, at den 58-årige psykisk syge gerningsmand flere gange tidligere har opsøgt hende på gaden, fordi han mente, hun ville hans familie til livs.

23. november 2007: En 46-årig mand møder op hos Skat på Tagensvej i København. Da han truer en kvindelig sagsbehandler med en pistol, forsøger 57-årige Benny Franck Nielsen, der er ansat som vagt, at lægge sig imellem. Det koster ham livet. Gerningsmanden – en gammel kending af både Skat og politi – bliver efterfølgende idømt 14 års fængsel.

27. november 2006: En domsmandsret i Korsør idømmer 43-årige Ismat Ghrayeb tre år og 11 måneders fængsel for to brandattentater mod henholdsvis en socialrådgiver og en byrådspolitiker samt for talrige tilfælde af dødstrusler mod lokale byrådspolitikere og embedsmænd – alt begået i løbet af året.

6. september 2005: Under et møde på Hundested Rådhus forsøger en 20-årig mand at stikke sin sagsbehandler med en skruetrækker. Sagsbehandleren når at undvige.

Borgmester Hans Schwennesen alarmeres af rådhusets interne alarmeringssystem, og den tidligere politimand får pacificeret den 20-årige. Samme aften sender den 20-årige en e-mail til sagsbehandleren, hvor han truer med at smadre borgmesteren. Den 20-årige idømmes 15 måneders fængsel.

3. juli 2004: Retten i Svendborg varetægtsfængsler en 26-årig mand, der har forsøgt at kvæle en socialrådgiver.

Manden går amok, da to små børn – som manden ikke er far til – skal tvangsfjernes fra et hjem i Svendborg. Da socialrådgiveren er ved at sætte det ene barn ind i en taxa, åbner den 26-årige døren og tager halsgreb på hende, så hun mister bevidstheden. Da hun kommer til sig selv, forsøger han endnu en gang at kvæle hende.

18. august 2003: En 38-årig somalier , Abdifatah Ahmed Yusuf, der er elev på Århus Erhvervstræningsskole, går umotiveret amok med en køkkenkniv. Den ender i ryggen på en lærer, og lærerens lunge punkteres. Knivmanden idømmes et år og tre måneders fængsel med efterfølgende udvisning.

HVORNAAR FAAR DE NOK? – VIL DU HAVE SANDHEDEN? : ALDRIG!


30 procent af socialrådgiverne og de såkaldte sagsbehandlere har været truet eller overfaldet, så skal vi naturligvis have nogle flere udstødte at rådgive og sagsbehandle udsigtsløst.

Forbrydelser mod disse og andre udsatte grupper skal ikke registreres behørigt (læs halvt nede nede i indlægget under dette link)

Når politibetjentene i bandebyerne – de fem største – og et par til trues i deres hjem, deres biler og udhuse afbrændes, og deres færden begrænses, så skal vi naturligvis have nogle flere til banderne.

Når 40 procent af velfærdens ydelser gik til ikke-vestlige immigranter ultimo 2005, så skal vi naturligvis sikre os, at ikke under 50 procent af velfærden overføres til gruppen i 2010.

Når volden og antallet af drab og drabsforsøg stiger voldsomt, så skal disse forbrydelsers antal naturligvis stige eksplosivt. Hjemmerøverierne steg sådan i antal i perioden 2006-2009: 16-23-56-mere end 100, og så skal stigningen år for år naturligvis forøges yderligere.

Det blev i stedet til 364 hjemmerøverier i 2009, da den korekte opgørelse forelå. Om de netop anførte antal årene før så overhovedet er korrekte kan vi stærkt betvivle. Vi har hentet dem fra mainsteam-pressen, der åbenbart ikke er i stand til at aflæse en opgørelse eller optælle på egen hånd.

VI HAR IKKE HAFT EN CHANCE FØR NU FOR SÅVIDT ANGÅR HJEMMERØVERIERNE.

Men den nye kategoriinddeling ikke tilfredsstillende

5 gange flere manddrab og forsøg på manddrab over 20 årsperioden 1985 til 2005, selvom den etnisk danske befolkning i samme periode gik tilbage med henved 300.000. I samme periode er antallet af fremmede indvandrere derimod steget med en faktor 10. 1967-2005, d.v.s. på 38 år er antallet af manddrab og forsøg på manddrab steget med 644% eller 6,4 gange. Fra 1967-2008: steget 7,53 gange.

Børne- og ungdomskriminalitet:

Den personfarlige kriminalitet, som 10-14 årige er registreret mistænkt for: Der er en stigning på 261 procent over en 7 års perioden 2000-2007, altså mere end en fordobling, men mindre end en tredobling.
Den personfarlige kriminalitet, som 15-17 årige er registreret mistænkt for: Der er stigning på 179 procent over 6 års perioden 2000-2006, altså knap en fordobling.

Hvis tanken af en eller flere grunde skulle falde på f.eks. somaliere i Danmark, så skal du naturligvis vide, at 12.303 somaliere har fået tildelt dansk statsborgerskab i perioden 1979-2009, heraf 9.406 (76,5%) i perioden 2001-2009. De bliver selvsagt færre og færre, når der ikke kommer flere ved indvandring og fødsler, end der ved denne brevveksling og behørige betaling (kr.1000 pr. næse) forvandles til ‘danskere’. Og du skal samtidig vide, at disse antal naturligvis skal op de næste 7 år, for det drejer sig om vækst.

Når der var nogen, der kunne forudsige det, andre der ikke opdagede det de første 20 år trods behørig information herom i alle årene, og atter andre, der aldrig opdagede det, end ikke var modtagelige for information, så er det de sidste, der ved mest, har den fulde indsigt og overblikket og derfor kan og skal mest.


13.331 nye ikke-vestlige indvandrede i 2009

De styrer landet:

DR 9. februar 2009: “I alt 7 danskere er blevet dømt for terrorisme og ingen af de dømte eller sigtede er kommet udefra. Nogle er født i Danmark – andre er opvokset her i landet og har fået dansk statsborgerskab…”

DR: teori: “Resten er hverken fødte eller kommet udfra” er desværre vor logiske konklusion.

‘Dansk terror mod asylbørn – omvendt tortur – er udbredt i praksis’.

Danskerne har alene et teoretisk forhold til eller intet forhold til anden terror, og det præger selvfølgelig deres holdning til terror.

En af de velorienterede ved sin ultimativt sidste optræden på TV omkring 1991 bemærkede således om den typiske styringsmand (M/K):

“Selv med en krumkniv i bugen vil han fremstamme en sidste ideologisk kliché, fordi ideologien er hans liv.”

Et eksempel på en naiv dansker, hvis hjerne er ædt op af ideologi

Resten, der ikke interesserer sig for ideologi – inklusive deres egen ubevidste påvirkning heraf – har hørt om og set terror på TV eller måske læst om terror på en blog, i en bog eller en avis.

Når vi i dette indlæg fastholder, at det officielt drejer sig om vækst hele vejen rundt, er det fordi vi vil se sort på hvidt omkring den 12. februar, at tilstrømningen fortsætter helt vildt uden, at der i sandhed er tale om nogen omlægning af sammensætningen af immigrater, som vi ellers har hørt gentaget mange gange i første halvdel af 2009 – det er nemlig længe for sent.

Foreslå dette indlæg til dine kontakter

28. januar 2010

“Voodoo-videnskab” – klimaet aendres ikke af menneskene


Den er ikke den sidste: https://danmark.wordpress.com/2010/01/21/klimatkatastrofen-som-kom-av-sig/

http://www.berlingske.dk/kommentarer/det-klima-industrielle-kompleks

Peter Kurrild-Klitgaard: Varmere luft, smeltende gletsjere, store vandstigninger. Fusk, sjusk og skandaler i kø – når ideologi, pseudo-videnskab og særinteresser blandes sammen til en farlig cocktail.
Af Peter Kurrild-Klitgaard, debat@berlingske.dk
Torsdag den 28. januar 2010, 22:30

Konsensussen om klima-krisen har det ikke så godt, som den har haft det. Først var det den såkaldte »Klimagate«-sag, som fik en del omtale i efteråret: E-mail korrespondance lækket på internettet viste, at en række fremtrædende britiske klimaforskere har bedrevet forskning på en måde, der næppe kan kaldes videnskabeligt acceptabel. De afslørede e-mail viste således, at man hos forskerne vil have bestemte resultater – at der finder store klimaforandringer sted, og at det er menneskenes skyld – og at man er villige til at »nå« disse resultater med snart sagt ethvert tænkeligt middel. Man vil – med egne ord – lave »tricks« med data for at skjule, at temperaturerne ikke viste, hvad man gerne ville have. Man vil udelukke forskere, der når konklusioner i strid med ens egne fra bestemte tidsskrifter, og omvendt vil man, for at »delegitimere« de tidsskrifter sådanne forskere publicerer i, målrettet underminere disses procedurer for fagfællebedømmelser. Og så vil forskerne i øvrigt – i strid med al god videnskabelig praksis – ikke offentliggøre deres egne data (selvom en del af disse er tilvejebragt via offentligt finansierede forskningsbevillinger). Alt i alt adfærd, der er i strid med enhver anstændig videnskabelig praksis, fordi hele forestillingen om, at der kan nås objektive videnskabelige resultater, baserer sig på, at andre kan efterprøve påstande…”

———————
Allerede i foråret 2007 blev det bevist. Medierne og typer i toppen har sikret siden da, at den verdslige religion blev troet af rigtig mange. Men da de frelste selv kommunikerede om deres uhyrlige skandale pr. e-mail, så kunne afsløringen ikke holdes nede længere. I årevis gik bevillingerne næsten ubeskåret til de politiske korrekte holdninger rundtom på verdens universiteter, og eventuelle protesterende blev frosset ude. Man afskærer også med ‘religionen’ 3-verdenen fra udvikling.

Foråret 2007: Et eksempel: Simpelthen grundlæggende fejl i korrelationsanalysen, der angiveligt skulle vise sammenhængen mellem CO2– mængden og temperaturen, blev til en nonsens-sammenhæng.

Der er i øvrigt hen ved 5 gange flere isbjørne (22.000-24.000) i dag i sammenligning med i 1940. At man tager sig en tur på et isbjerg for at spare kræfterne er ikke så dumt.

NO CLIMATE CHANGE CAUSED BY MAN
Link: The Great Global Warming Swindle
Shown as clear as the day in 2007 (click at the arrow above)

Geert Wilders’ Brilliant Speech – and what an expert wrote


From: http://craigread.blogspot.com/

As expert of Muslim dhimmitude, Bat Ye’or, wrote about the Wilders trial:

“Westerners have been conditioned by their governments, their media, the Palestinisation of their culture and societies, to be the culprit and to accept without a murmur the continuous harassment of the permanent terrorist threat. Such terrorism has taken already many innocent lives and wounded countless others since it started, in the 1960s, in Europe with the collaboration of Palestinians and Nazi groups murdering Jews and Israelis…”

Skulle overtale fremmede til at blive betjente i DK – hvorfor egentlig?


http://jp.dk/indland/krimi/article1962156.ece

Jyllands-Posten

“Politiets rollemodel sigtet for tyveri

Offentliggjort 28.01.10 kl. 15:08

Han skulle være rollemodellen, der på jobmesser overtalte unge med udenlandsk baggrund til at søge ind til politiet. Men nu er han selv blevet tiltalt for tyveri fra politigården i Roskilde…”

27. januar 2010

The Third Jihad – Radical Islam’s Vision for America – VideoThe Third Jihad (the full movie):

http://www.youtube.com/watch?v=4XUub1no1qw

Graekenland melder, at det vil bede Kina om et laan paa 25 mia. euro

Filed under: Economics, Europa, Europe, European Integration, folkeskolen, Free Speech, skoler — Tags: — Jørn @ 22:10

target=”outside”http://epn.dk/okonomi2/global/europa/article1960936.ece

Grækenland langt ude

Har anmodet om et på 25 mia. Euro i Kina.

“Den amerikanske økonomiprofessor Nouriel Roubini ser meget dystert på Grækenlands gæld.

Udtalelsen kom på World Economic Forum i Davos i et interview med CNBC. Til at underbygge sin påstand henviste Nouriel Roubini, der også er kendt som Dr. Doom, til, at Grækenland nu måtte låne af Kina for at klare sig.

Onsdag offentliggjorde Grækenland nemlig, at det vil bede Kina om et lån på 25 mia. euro…”

————–
Var det derfor Grækenland fandtes så egnet til Euroen, efter Europa-samlernes opfattelse??

26. januar 2010

Muslimer i Norge har modtaget et manifest


Uddrag af : http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article3482061.ece

[4 ud af 14 punkter. Bemærk: Ordet ”Gud” i teksten må bero på en oversættelsesfejl, fordi “Gud” på norsk og dansk er vor kristne Gud. Islams gud hedder som bekendt Allah]

1. Norske muslimer trenger å vite hvordan de skal forholde seg til det dagligdagse og til større spørsmål. Dette er et muslimsk manifest for Norge.
2. «God jord gir rikholdige vekster… Og dårlig jord gir skrantne vekster». (Koranen 7,58) Muslimer skal være god jord, og det skal merkes ved handlingene deres.
3. Gud er den høyeste autoritet. Han er faktisk den eneste autoritet. Ingen muslim bøyer seg for andre enn Ham.
4. Norske myndigheter har makt i landet. Det skal muslimer respektere. Myndighetene fastsetter lover, som innbyggerne må følge. Men staten er sekulær. Det kan myndighetspersoner også være. Muslimer skal ikke ta til seg tanker og normer, fra stat eller andre, som ikke er forenlig med islam.

Hamid El Mousti kan blive den der igangskyder krigen


Først vraget af socialdemokraterne efter lang givtig karriere

Hamid El Demokrat El Mousti. Socialdemokrat siden 23. november 1983. I en årrække var han ansat på AF.
“Efter 25 års medlemskab af Socialdemokratiet, heraf 20 år som partiets repræsentant i Borgerrepræsentationen (Kommunalbestyrelsen/Byrådet), har socialdemokraterne valgt at dolke mig og smide mig ud af partiet uden at give en forklaring.”


Så rap-video fra Rådhuset
Dernæst tilbage til rødderne med ophidselses-sms til alverdens islamiske grupper angiveligt for at komme på TV, men vi ved bedre.

– vi har spurgt hvorfor han er her og ikke hos sine rødder i Mellemøsten

I øvrigt kan vi fastslå som kendgerning:
NO CLIMATE CHANGE CAUSED BY MAN
Link: The Great Global Warming Swindle
Shown as clear as the day in 2007 (click at the arrow above)

Older Posts »