Danmark

4. januar 2010

Politiken og dens kilder skrev lodret usandt om fertiliteten


Hos Eurostat, som er EU’s statistiske organ, kan vi aflæse den samlede fertilitet i de enkelte EU-medlemslande og udviklingen i samme :

(om det samlede antal børn pr. kvinde som alle kvinder i gennemsnit føder i de enkelte medlemslande)

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/dataset?p_product_code=TSDDE220 (klik på view table)

EUROSTAT (alle tallene for Danmark heri er anført med blå skrift):

Totale fertility, Denmark:

I Politiken læser vi den 7. december 2009, at fertiliteten for oprindelige danskere i 2008 udgjorde 1,82, hvortil den skulle være steget fra 1,69 siden 1993.

Enten tager EUROSTAT fejl eller også gør Politiken og dens kilde.

“Sammenlagt er alt dette udtryk for, at integrationen er gået stærkt for indvandrerkvinderne fra ikkevestlige lande, langt stærkere end for mændene”, melder Anna Qvist, fuldmægtig i Danmarks Statistik.

Her vælger vi at stole på EUROSTAT, fordi de 27 medlemslande trods alt borger for en vis sikkerhed i denne forbindelse, og opgørelsen er selvsagt fælles tilrettelagt for samtlige disse lande.

Vi har derfor anført den samlede – ikke den oprindeligt danske – fertilitet i Danmark til 1,82 i ovenstående tabel og korrekt (d.v.s. politisk ukorrekt) angivet tallet med rødt.

Se, nu hævder samme Politiken fortsat den 7. december 2009, at ikke-vestlige har en fertilitet på 2,11, hvortil den skulle være faldet fra 3,41 siden 1993. Det er også det rene vrøvl.

Try Austria, CIA and Max Planck Institute for Demografic Research: https://danmark.wordpress.com/2010/01/10/tager-max-planck-for-demographic-research-cia-og-eurostat-fejl-medens-politiken-har-ret/

Supplement: https://danmark.wordpress.com/2009/12/26/11135/