Danmark

29. januar 2010

Holstebro-mordet er afgjort ikke en enlig svale


Her gik det også galt

13. april 2009: En 41-årig mandlig klient er til møde med sin sagsbehandler, en 49-årig kvinde, på et jobcenter i Århus. Pludselig stikker han sagsbehandleren i armhulen. Det lykkes centrets vagter at overmande knivmanden. Sagsbehandleren overlever, mens gerningsmanden sigtes for forsøg på manddrab.

I retten kommer det frem, den 41-årige – der stammer fra Zimbabwe – i februar 2008 mødte op foran Århus Rådhus, hvor han bombarderede indgangen med brosten.

29. december 2008: En indkøbstur ender med at koste 45-årige Hanne Dahl livet. Hun er på parkeringspladsen foran Fakta i Thisted, da 58-årige Fikret Mujkanovic pludselig kaster sig over hende og stikker hende fire-fem gange i halsen med en kniv. Hanne Dahl arbejdede som sekretær på et værested for psykisk syge. Det viser sig, at den 58-årige psykisk syge gerningsmand flere gange tidligere har opsøgt hende på gaden, fordi han mente, hun ville hans familie til livs.

23. november 2007: En 46-årig mand møder op hos Skat på Tagensvej i København. Da han truer en kvindelig sagsbehandler med en pistol, forsøger 57-årige Benny Franck Nielsen, der er ansat som vagt, at lægge sig imellem. Det koster ham livet. Gerningsmanden – en gammel kending af både Skat og politi – bliver efterfølgende idømt 14 års fængsel.

27. november 2006: En domsmandsret i Korsør idømmer 43-årige Ismat Ghrayeb tre år og 11 måneders fængsel for to brandattentater mod henholdsvis en socialrådgiver og en byrådspolitiker samt for talrige tilfælde af dødstrusler mod lokale byrådspolitikere og embedsmænd – alt begået i løbet af året.

6. september 2005: Under et møde på Hundested Rådhus forsøger en 20-årig mand at stikke sin sagsbehandler med en skruetrækker. Sagsbehandleren når at undvige.

Borgmester Hans Schwennesen alarmeres af rådhusets interne alarmeringssystem, og den tidligere politimand får pacificeret den 20-årige. Samme aften sender den 20-årige en e-mail til sagsbehandleren, hvor han truer med at smadre borgmesteren. Den 20-årige idømmes 15 måneders fængsel.

3. juli 2004: Retten i Svendborg varetægtsfængsler en 26-årig mand, der har forsøgt at kvæle en socialrådgiver.

Manden går amok, da to små børn – som manden ikke er far til – skal tvangsfjernes fra et hjem i Svendborg. Da socialrådgiveren er ved at sætte det ene barn ind i en taxa, åbner den 26-årige døren og tager halsgreb på hende, så hun mister bevidstheden. Da hun kommer til sig selv, forsøger han endnu en gang at kvæle hende.

18. august 2003: En 38-årig somalier , Abdifatah Ahmed Yusuf, der er elev på Århus Erhvervstræningsskole, går umotiveret amok med en køkkenkniv. Den ender i ryggen på en lærer, og lærerens lunge punkteres. Knivmanden idømmes et år og tre måneders fængsel med efterfølgende udvisning.

HVORNAAR FAAR DE NOK? – VIL DU HAVE SANDHEDEN? : ALDRIG!


30 procent af socialrådgiverne og de såkaldte sagsbehandlere har været truet eller overfaldet, så skal vi naturligvis have nogle flere udstødte at rådgive og sagsbehandle udsigtsløst.

Forbrydelser mod disse og andre udsatte grupper skal ikke registreres behørigt (læs halvt nede nede i indlægget under dette link)

Når politibetjentene i bandebyerne – de fem største – og et par til trues i deres hjem, deres biler og udhuse afbrændes, og deres færden begrænses, så skal vi naturligvis have nogle flere til banderne.

Når 40 procent af velfærdens ydelser gik til ikke-vestlige immigranter ultimo 2005, så skal vi naturligvis sikre os, at ikke under 50 procent af velfærden overføres til gruppen i 2010.

Når volden og antallet af drab og drabsforsøg stiger voldsomt, så skal disse forbrydelsers antal naturligvis stige eksplosivt. Hjemmerøverierne steg sådan i antal i perioden 2006-2009: 16-23-56-mere end 100, og så skal stigningen år for år naturligvis forøges yderligere.

Det blev i stedet til 364 hjemmerøverier i 2009, da den korekte opgørelse forelå. Om de netop anførte antal årene før så overhovedet er korrekte kan vi stærkt betvivle. Vi har hentet dem fra mainsteam-pressen, der åbenbart ikke er i stand til at aflæse en opgørelse eller optælle på egen hånd.

VI HAR IKKE HAFT EN CHANCE FØR NU FOR SÅVIDT ANGÅR HJEMMERØVERIERNE.

Men den nye kategoriinddeling ikke tilfredsstillende

5 gange flere manddrab og forsøg på manddrab over 20 årsperioden 1985 til 2005, selvom den etnisk danske befolkning i samme periode gik tilbage med henved 300.000. I samme periode er antallet af fremmede indvandrere derimod steget med en faktor 10. 1967-2005, d.v.s. på 38 år er antallet af manddrab og forsøg på manddrab steget med 644% eller 6,4 gange. Fra 1967-2008: steget 7,53 gange.

Børne- og ungdomskriminalitet:

Den personfarlige kriminalitet, som 10-14 årige er registreret mistænkt for: Der er en stigning på 261 procent over en 7 års perioden 2000-2007, altså mere end en fordobling, men mindre end en tredobling.
Den personfarlige kriminalitet, som 15-17 årige er registreret mistænkt for: Der er stigning på 179 procent over 6 års perioden 2000-2006, altså knap en fordobling.

Hvis tanken af en eller flere grunde skulle falde på f.eks. somaliere i Danmark, så skal du naturligvis vide, at 12.303 somaliere har fået tildelt dansk statsborgerskab i perioden 1979-2009, heraf 9.406 (76,5%) i perioden 2001-2009. De bliver selvsagt færre og færre, når der ikke kommer flere ved indvandring og fødsler, end der ved denne brevveksling og behørige betaling (kr.1000 pr. næse) forvandles til ‘danskere’. Og du skal samtidig vide, at disse antal naturligvis skal op de næste 7 år, for det drejer sig om vækst.

Når der var nogen, der kunne forudsige det, andre der ikke opdagede det de første 20 år trods behørig information herom i alle årene, og atter andre, der aldrig opdagede det, end ikke var modtagelige for information, så er det de sidste, der ved mest, har den fulde indsigt og overblikket og derfor kan og skal mest.


13.331 nye ikke-vestlige indvandrede i 2009

De styrer landet:

DR 9. februar 2009: “I alt 7 danskere er blevet dømt for terrorisme og ingen af de dømte eller sigtede er kommet udefra. Nogle er født i Danmark – andre er opvokset her i landet og har fået dansk statsborgerskab…”

DR: teori: “Resten er hverken fødte eller kommet udfra” er desværre vor logiske konklusion.

‘Dansk terror mod asylbørn – omvendt tortur – er udbredt i praksis’.

Danskerne har alene et teoretisk forhold til eller intet forhold til anden terror, og det præger selvfølgelig deres holdning til terror.

En af de velorienterede ved sin ultimativt sidste optræden på TV omkring 1991 bemærkede således om den typiske styringsmand (M/K):

“Selv med en krumkniv i bugen vil han fremstamme en sidste ideologisk kliché, fordi ideologien er hans liv.”

Et eksempel på en naiv dansker, hvis hjerne er ædt op af ideologi

Resten, der ikke interesserer sig for ideologi – inklusive deres egen ubevidste påvirkning heraf – har hørt om og set terror på TV eller måske læst om terror på en blog, i en bog eller en avis.

Når vi i dette indlæg fastholder, at det officielt drejer sig om vækst hele vejen rundt, er det fordi vi vil se sort på hvidt omkring den 12. februar, at tilstrømningen fortsætter helt vildt uden, at der i sandhed er tale om nogen omlægning af sammensætningen af immigrater, som vi ellers har hørt gentaget mange gange i første halvdel af 2009 – det er nemlig længe for sent.

Foreslå dette indlæg til dine kontakter