Danmark

31. januar 2010

Vi er desvaerre ikke med – men det sker oftere og oftere i disse aar


Informationerne bliver ringere og ringere, og kendsgerninger i samt forudsætningerne for det skrevne i mainstream-medierne kommer klart i anden række

http://jp.dk/indland/krimi/article1964605.ece

Artiklen her blev set den 2. februar set af 639 personer på :

http://hodja.wordpress.com/2010/02/02/jyllands-postens-bare-røv/#more-30288

Morgenavisen Jyllands-Posten hævder 30. januar 2010, at det er danske mænd, der udfører hjemmerøverierne i 44 ud af 50 tilfælde. Intet i Morten Phils artikel viser noget sådant. Specielt er det afslørende, at den angivelige analyse bag påstanden skulle bygge på røverierne i knap 16 måneders periode tilbage fra 1. august 2009 – i alt 30 røverier med 50 dømte, er resultatet af Phil analyseren, skriver han. 30 røverier i den anførte periode kan kun have været et udpluk af helheden, da netop langt flere hjemmerøverier har været igennem lovmaskinen siden i hvert fald 2006. Og hvorfor kun medtage denne korte knap 16 måneders periode? Vi har et bud.

Metoden kan så ikke være dækkende, og det havde samtidig været Phils pligt at redegøre for analysens forudsætninger i hovedtræk. Phil oplyste intet herom. Vi kan så afvise hans påstand, og samtidig kan vi sandsynliggøre, at alle veldokumenterede vinkler til problemstillingen, som Phil betegner som myter – om gerningsmændenes oprindelse – peger på, at gerningsmændene har ikke-vestlige oprindelser.

Vi kommer desværre ikke længere, fordi de officielle registreringer og de offentliggjorte præsentationer heraf er særdeles mangelfulde. Her trives usandheder bedst.

Det samme gør sig gældende, når vi kommer til voldskriminalitetens voldsmænd og ofrene. Sygeplejersker må foranstalte særundersøgelser, overfald på socialarbejdere hører til dagens orden – fornylig myrdedes en socialrådgiver i Viborg, skolelærere har oplevet en fordobling af voldens omfang på tre år. Hvordan skal man kunne standse eller forebygge mod denne vold, når man end ikke præcis kan pege på, hvem der udfører den i det større billede landet over. Vi kan ikke nøjes med Rigspolitiets Nationale Efterforsknings Center, NEC’s virkelighedsfjerne og beroligende/foruroligende skyden problemerne fra sig og endnu ringere funderede forventninger til fremtiden. Der skal tal på bordet, for vi kan vide, hvad der sker, før vi kan forhindre det.

Hjemmerøverierne er eksploderet i antal – mainsteam-medie-informationen herom var helt hen i vejret


Angiveligt en analyse, som Morgenavisen Jyllands-Posten har foretaget af 30 røverier med 50 dømte i en periode på næsten 16 måneder frem til den 1. august 2009, viser det er danske statsborgere, der begår hjemmerøverierne, læser man om i de eftersnakkende medier. Morgenavisen Jyllands-Posten derimod skriver selv danske mænd i stedet to gange i de to første linier af artiklen fra 30. januar 2010. Men det er kun én enkelt ikke uvæsentlig detalje, som desværre florerer overalt i mainstream-medierne.

Selv med de tilgængelige informationer herom den 31. januar 2010:

Hjemmerøveriernes antal steg i perioden 2006-2009 sådan: 16-23-56-mere end 100 efter det oplyste fra dagbladene. Desværre fandtes der ikke nogen officiel tilgængelig opgørelse af hjemmerøverierne (indtil nu), idet disse indgik skjult i en anden af de kriminelle hovedgerningskategorier til trods for, at den officielle opgørelse har adskillige hovedgerningskategorier, der fremstår med et langt lavere antal forbrydelser end netop hjemmerøverierne. Sågar har tre andre kategorier i den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik haft antallet nul de sidste to år (??)

Bemærk, herudover har JP valgt at se på 30 røverier fra 1. august 2009 og næsten 16 måneder tilbage derfra i tid. Når vi sammenlægger antallene, der netop sætter ny rekord i 2009, får vi flere end 195 i alt siden begyndelsen af 2006. Nu kunne man så håbe på, at JP ville have anført nogle begrundelser for, at netop disse 30 røverier er udgangspunkt for dens undersøgelse. JP oplyser intet herom. Vi må så spørge om det er et tilfældigt udvalg af røverierne, som man fejlagtigt går ud fra er repræsentativt for helheden, eller er det måske snarere et bevidst udvalg af røverierne for at komme til det ønskede resultat?

Vi gætter: Vi skal måske gå ud fra, at de 30 er sager, hvori der er fældet endelig dom. Men skal vi så også gå ud fra, at de resterende (mere end 165) er sager, hvori der endnu ikke er faldet dom, eller skal vi snarere gå ud fra, at disse (flere end) 165 er ikke opklarede forbrydelser. 16 måneder tilbage i tid fra 1. august 2009 har som konsekvens, at undersøgelsen ikke kan have omfattet hverken 2006, 2007 eller tre måneder af 2008, såfremt vi bevæger os ad en sammenhængende tidslinie bagud. Dette er logik. Undskyld, næsten 16 måneder står der i JP. Næsten skal måske netop antyde noget om de 30 som et repræsentativt udsnit af helheden. Er dette tilfældet, er det helt galt.

Når man ikke forklarer, er det ofte fordi man ikke kan eller vil forklare. Det kan man få Politiets ord for.

I øvrigt var det sande antal hjemmerøverier i Danmark i 2009: 364 og dermed ikke som anført i bladene.

Men:

Det er danske mænd, det står i Jyllands-Posten

Supplement der bl. a. viser lidt om oprindelsen af nogle af de dømte:

https://danmark.wordpress.com/2009/10/19/hjemmeroeveriernes-antal-eksploderer-antallet-stiger-i-samme-takt-som-indvandringen/

https://danmark.wordpress.com/2009/08/14/7-9-brutale-hjemmerøverier-i-viby-og-hasselager-holdt-skjult-indtil-nu/

Indtil nu er både Afghanistan og Tyrkiet repræsenteret.

Prøv lige dette lille udsnit af hjemmerøverierne oplistet i Berlingske Tidende – det er selvfølgelig renset for oprindelse, men alligevel – måske kan nogen huske nogle af gerningsmændene til disse hjemmerøverier, hvis de bor i nærheden af gerningsstedet, eller de har læst derom i lokalbladene:

http://www.berlingske.dk/danmark/fakta-stor-stigning-i-antallet-af-hjemmeroeverier

Rigspolitiets Nationale Efterforsknings Center, NEC, talte beroligende om høj opklaringsprocent i 2007:

https://danmark.wordpress.com/2009/01/25/hjemmerøverier-rigspolitiets-nationale-efterforsknings-center-kan-ikke-skønne-kun-berolige-og-dermed-forurolige/

15. januar 2005 skrev Jyllands-Posten:

“Socialarbejdere advarer om risiko for voldsom vækst i kriminalitet begået af unge med anden etnisk baggrund, når denne befolkningsgruppe i løbet af de næste fem år vokser med 20 pct.”

Vi vil simpelthen vide mere om omfanget af vold mod nogle af de mest udsatte grupper af danskere. Det drejer sig om vold mod ældre og mod skolelærere, sygeplejersker og socialarbejdere.

Det kan ikke være rigtigt vi blot skal henvises til en samlekategori, hvori tusindvis af voldstilfælde figurerer foruden eller håbe på specialundersøgelser for de enkelte grupper, der indirekte måtte kunne afsløre et og andet.

….eller føre direkte til misbrug og tilfældig snik-snak som i Jyllands-Posten den 30. januar 2009

For ét år siden meldte vi:

Med en stigningstakt på knap 24 pct. pr. år eller en fordobling af voldsantallene mod sygeplejerskerne på 3 år og 3 måneder, en fordobling af volden i skolerne på blot 3 år og en mere end tredobling af hjemmerøveriernes antal på 4 år er det tvingende nødvendigt, at de ramte grupper og offentligheden orienteres retvisende. Det er selvsagt forudsætningen for, at det kan standses eller forebygges.

Det er simpelthen utrolig slendrian hvis ikke fuldt bevidst, at disse oversigter ikke for længst er udarbejdet fra officiel side. Og vi har nu set konkvenserne heraf.

Den nye kategoriinddeling er ikke god nok

…det oplyses angiveligt på : http://hodja.wordpress.com/2010/01/31/røverne-fra-rold/ :

at omtalte JP-artikel fra 30. januar er skrevet af den sidst ankomne elev fra Journalisthøjskolen. Men det hjælper ham ikke, når det drejer sig om landets ødelæggelse med misinformation. En lille biting er additionens og subtraktionens ukendte riger – vi har end ikke gidet kommentere denne latterlige fejl om 1 og 6 – men hele arbejdet med artiklen er grebet 175% forkert an. Den giver så det politisk korrekte resultat.

Så må det være skønt at kunne tørre de graverende fejl af på en politisk korrekt og håbefuld nyansat, når nu det hele trods alt passer ind i det gode selskabs smag, såfremt altså, det står til troende, at artikelskriveren er elev eller newcomer, må vi, der er nødt til at holde os til sandheden, supplerende anføre.

Indholdet af Morten Phils artikel vil blivet ekkoet videre overalt i de andre medier og gentaget gang på gang hele vejen rundt. Derved bliver det sandhed i de politisk korrekte kadre og hos mentalrobotterne, der altid styres via mediernes remote control. Formålet var nemlig meningen med det hele, ‘selskabets smag’ om man vil, og formålet helliger midlet:

“Det er unge danske mænd, der begår hjemmerøverierne”

Indvandrere og efterkommere stod for 82 pct. af ungdomskriminaliteten i Kbh. i 2004 (i følge Politiet)

“Det er nu sært som ‘udviklingen sådan vendes’. Lad os lige se lidt mere på året 2004”:

Fremmedes overkriminalitet, opgjort for 2004 af Information om Danmark:

Forsøg på manddrab: 4,6 gange
Vold ialt: 2,3
Blufærdighedskrænkelse: 2,2
Forsætlig brandstiftelse: 1,5
Røveri: 2,8
Vold o.lign. mod off. ansat: 2,3
Indbrud ialt: 1,0
Tyveri ialt: 2,0
Butikstyveri: 2,3
Tyveri fra bil, rest., hosp. m.v.: 1,4
Salg af narkotika: 3,7
Våbenloven: 2.1
Lov om euforiserende stoffer: 2,4
Toldloven: 1,9
Hæleri: 2,4

Og overkriminaliteten i 2004 var endog betydeligt højere for unge indvandrere og efterkommere

Nu kan vi som anført ovenfor desværre ikke udskille hjemmerøverierne og deres gerningsmænd i den officielle statistik, “men det er da klart, at det må være unge danske mænd, der begår for dem.”

Hvis dit hjerte er fuldt, så brug hjernen

I øvrigt en fastslået kendsgerning:

NO CLIMATE CHANGE CAUSED BY MAN
Link: The Great Global Warming Swindle
Shown as clear as the day in 2007 (click at the arrow above)

31. januar 2010

J. E. Vig, cand oecon.

15 kommentarer »

 1. Indenfor sygehusvæsenet har hver eneste diagnose og hver eneste behandling sin egen specifikke kodning. Hvorfor gør man ikke det samme indenfor kriminalstatistikken?

  Man må da i det mindste registrere efter paragraffer?

  Kommentar af Hodja — 31. januar 2010 @ 20:01

 2. […] Forbrydelser mod disse og andre udsatte grupper skal ikke registreres behørigt (læs et stykke nede under dette link) […]

  Pingback af HVORNAAR FAAR DE NOK? – VIL DU HAVE SANDHEDEN?: ALDRIG! « Danmark — 31. januar 2010 @ 23:48

 3. Det gøres også i kriminalstatistikken og anden statistik – mig bekendt – men man offentliggør ikke et samlet hele til statistikpræsentationen for offentligheden, og det er der efterhånden kun den samme begrundelse for.: VI SKAL IKKE FØLGE UDVIKLINGEN. Så kunne man forestille sig at DS statistikbank lavede en fuldtegning, men nej, her skæres også de mest ømtålelige ligtorne fra.
  Man skal huske, at her har du ikke et helt kor af en faggruppe (næsten kun afvigerne som undertegnede eller måske en flok naive skolebørn, der mestendels æder råt, hvad de tilbydes), der er interesserede i hvad offentligheden kan se. En faggruppe eller arbejdsgruppe eller en gruppe politikere rekvirerer simpelthen en såkaldt særkørsel – d.v.s. allerede indvundne oplysninger i de fleste tilfælde. I øvrigt er meget af den offentgjorte statistik håbløst bagud i tid.

  Kommentar af Sonia — 1. februar 2010 @ 01:09

 4. Hjemmerøverier lægges i kategorien:
  “Anmeldelser om røveri mod andre, jf. straffelovens § 288″ sammen med flere end 3000 andre tilfælde i f.eks.2007

  Kommentar af Sonia — 1. februar 2010 @ 09:17

 5. […] er fortsat en utrolig gåde, hvorpå  Morten Phil på Morgenavisen Jyllands-Posten den 30. januar 2010 byggede sin undersøgelse af hjemmerøveriernes gerningsmænd i Danmark. Vi er helt med på, at han […]

  Pingback af Mere end ti røverier om dagen og det ene er hjemmerøveri – i gennemsnit i 2009 « Danmark — 3. februar 2010 @ 13:39

 6. […] Morgenavisen Jyllands-Posten gik over stregen for at tækkes den gode smag den 30. januar – flere af de øvrige medier havde lugtet lunten Skriv en kommentar […]

  Pingback af UDEN EN SAND AFBILDING AF VOLDEN OG GERNINGSMÆNDENE LANDET OVER KAN DER IKKE SÆTTES IND FOR AT FORHINDRE VOLDEN ENDSIGE FOREBYGGES « Danmark — 4. februar 2010 @ 11:59

 7. […] Når skolelærere, sygeplejersker, socialarbejdere og politifolk overfaldes i flæng, indtil nu en enkelt myrdes, og Rigshospitalet samt adskillige skoler både i hovedstaden og ude i landet af samme grund må have skud- og øksesikrede sluser samt metaldetektorer installerede ved indgangene, er det desværre ikke muligt hverken at fastslå gerningsmandens oprindelse eller specifikt udskille disse offentlige personalegrupper, som særligt må give deres bidrag med være ofrene. […]

  Pingback af VILDE 14 DAGE MED DIVERSE AARSOPGØRELSER – MEN DET ER IKKE UMAGEN VÆRD – DET GAAR SAA GODT MED DEN SMERTEFRIE FORDUMMELSE – OG DESUDEN ER DER NOK ANDRE TIL AT RAABE OP TIL HOBEN, DER IKKE ER TIL NOGET « Danmark — 14. februar 2010 @ 11:16

 8. […] Når skolelærere, sygeplejersker, socialarbejdere og politifolk overfaldes i flæng, indtil nu en enkelt myrdes, og Rigshospitalet samt adskillige skoler både i hovedstaden og ude i landet af samme grund må have skud- og øksesikrede sluser samt metaldetektorer installerede ved indgangene, er det desværre ikke muligt hverken at fastslå gerningsmandens oprindelse eller specifikt udskille disse offentlige personalegrupper, som særligt må give deres bidrag med være ofrene. […]

  Pingback af VILDE 14 DAGE MED DIVERSE AARSOPGØRELSER – MEN DET ER IKKE UMAGEN VÆRD – DET GAAR SAA GODT MED DEN SMERTEFRIE FORDUMMELSE – OG DESUDEN ER DER NOK ANDRE TIL AT RAABE OP TIL HOBEN, DER ALLIGEVEL IKKE ER TIL NOGET « Danmark — 14. februar 2010 @ 11:24

 9. […] Når skolelærere, sygeplejersker, socialarbejdere og politifolk overfaldes i flæng, og indtil nu en enkelt myrdes, og Rigshospitalet samt adskillige skoler både i hovedstaden og ude i landet af samme grund må have skud- og øksesikrede sluser samt metaldetektorer installerede ved indgangene, er det desværre ikke muligt hverken at fastslå gerningsmandens oprindelse eller specifikt udskille disse offentlige personalegrupper, som særligt må give deres bidrag med være ofrene. […]

  Pingback af VILDE 14 DAGE MED DIVERSE AARSOPGØRELSER – MEN DET ER IKKE UMAGEN VÆRD – DET GAAR SAA GODT MED DEN SMERTEFRIE FORDUMMELSE – OG DESUDEN ER DER NOK ANDRE TIL AT RAABE OP TIL HOBEN, DER ALLIGEVEL IKKE ER TIL NOGET « Danmark — 14. februar 2010 @ 11:44

 10. […] for at kontrollere primærkilder. Vi har været henvist til at hente dem fra mainsteam-pressen, der ganske åbenbart ikke er i stand til at aflæse en officiøs opgørelse eller optælle på egen …. Der var ingen andre kilder til rådataene indtil nu. Og stadig mangler vi gerningsmændenes […]

  Pingback af 10 røverier om dagen, 1 af dem hjemmerøveri i 2009 « Danmark — 18. februar 2010 @ 16:20

 11. […] for at kontrollere primærkilder. Vi har været henvist til at hente dem fra mainsteam-pressen, der ganske åbenbart ikke er i stand til at aflæse en officiøs opgørelse eller optælle på egen …. Der var ingen andre kilder til rådataene indtil nu. Og stadig mangler vi gerningsmændenes […]

  Pingback af 10 røverier om dagen, 1 af dem er hjemmerøveri i 2009 « Xanthippe — 18. februar 2010 @ 16:23

 12. […] antal for årene 2006-2007-2008 i dagspressen i 2010: 16-23-56 , specielt i Jyllandsposten begyndende 31. januar. Vi skrev bl.a. […]

  Pingback af ANMELDTE HJEMMERØVERIER SAMMEN MED ANMELDTE TRICKTYVERIER ‘I EGET HJEM’ | Danmark — 26. februar 2013 @ 09:33

 13. […] “Morgenavisen Jyllands-Posten hævder 30. januar 2010, at det er danske mænd, der udfører hjemmerøverierne i 44 ud af 50 tilfælde. Intet i Morten Phils artikel viser noget sådant. Specielt er det afslørende, at den angivelige analyse bag påstanden skulle bygge på røverierne i knap 16 måneders periode tilbage fra 1. august 2009 – i alt 30 røverier med 50 dømte, er resultatet af Phils analyseren, skriver han. 30 røverier i den anførte periode kan kun have været et udpluk af helheden, da netop langt flere hjemmerøverier har været igennem lovmaskinen siden i hvert fald 2006. Og hvorfor kun medtage denne korte knap 16 måneders periode? Vi har et bud…” […]

  Pingback af NU SKAL VI HAVE PÅLIDELIGE OPLYSNINGER OM UDVIKLINGEN I ANTALLET AF HJEMMERØVERIER | Danmark — 28. juli 2013 @ 17:05


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: