Danmark

25. januar 2010

Danske forskere skaber et akademisk Sovjetunionen

Filed under: Danmark, folkeskolen, Free Speech, skoler — Tags: , — Jørn @ 11:12

http://ing.dk/artikel/95101-leder-danske-forskere-skaber-et-akademisk-sovjetunionen

Ingeniøren

“Leder: Danske forskere skaber et akademisk Sovjetunionen

Af Arne R. Steinmark, fredag 23. jan 2009 kl. 07:00

Universiteterne er ved at blive ødelagt. Forskere kues i et planøkonomisk system, verden ikke har set siden sovjettiden. Den sandhedssøgende videnskab er ved at uddø til fordel for politisk styrede skønmalerier. Anderledes kan man ikke opfatte hovedpointerne i en hvidbog udgivet af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab og netop præsenteret for videnskabsminister Helge Sander.

Anledningen er en påtænkt revision af universitetsloven, som blev indført i 2003. Og selv om de seks forfattere fra det fine selskab talrige gange i løbet af de 80 sider understreger, at hvidbogen er skrevet med respekt for politikernes tanker og ønsker og uden generel utilfredshed med lovens intentioner, så er der tale om en sønderlemmende kritik af den reform, der skulle bringe dansk forskning i verdenseliten..”

Vi er fortsat afgjort ikke overbevidste om Helge Sanders evner til at skære igennem dette, endsige ændre en tøddel herved!

Vi foretrækker rene linie.

NO CLIMATE CHANGE CAUSED BY MAN
Link
Shown as clear as the day in 2007 (click at the arrow above)

Nu kan vi vente den endelige og afgoerende invasion


“Eurabia var Bat Ye´ors betegnelse for det projekt, som hun som en af de allerførste advarede Europæerne imod. EU ville slå Europa sammen med de arabiske lande i Nordafrika og Mellemøsten, således at Middelhavet blev et indhav.

Der var mennesker, der begejstret forestillede sig, at Roms storhedstid omkring ”Mar Nostrum” ville vende tilbage, således at ”Vort Hav” nu blev ”EU’s Hav”. Hvilken handel, hvilke penge!
De enorme negativer ved sammenføring af kulturelt modsatrettede befolkninger tænkte de ikke på.

Men EU er ikke Rom! Og Nordafrikas befolkninger er forlængst blevet underkuet af arvingerne til ørkenrøveren fra Mekka.

Det er næppe tilfældigt at de første synlige tegn på Eurabiaprojektet kom samme år som EU-politikerne i al stilhed vedtog, at man skulle have et overvågningskontor, som skulle holde øje med de enkelte EU-landes massemedier og borgere hvad angik deres mening om EU´s politik. EU var altså fuldt ud klar over, at de ikke havde gehør i Europas befolkninger!

Eurabiaprojektet, officielt kaldet ”Barcelonaprocessen”, vedtoges november 1995 med en deklaration fra EU´s udenrigsministre og de 12 deltagerlande: Marokko, Algieriet, Tunisien, Ægypten, Israel, Jordanien, Syrien, Libanon, PLO (for de palestinensiske myndigheder), Tyrkiet, Cypern og Malta. Projektet støttedes økonomisk af EU’s skatteborgere i den officielle hensigt, at nævnte lande skulle nærme sig de europæiske værdier.

Projektet jonglerede med forskellige betegnelser ”Barcelonaprocessen”, ”Middelhavsunion” og ”Euromed”, rimeligvis for at tætne tågesløret over politikernes udemokratiske tiltag. Europas Massemedier har da stort set heller ikke røbet, hvad der foregik/går. Kun om Tyrkiet hører vi med mellemrum om deres resultater eller mangel på samme. Men den stadig øgende mængde bloggere har gerne udbasuneret hvad de kunne opsnuse om Euromed-projektet, ikke mindst bloggen ”Euro-med” på dansk, engelsk og tysk.

Bloggen redegør lidt omstændeligt for projektets nu 15-år-lange fortiede historie, men kommer med en masse henvisninger og facts. http://euro-med.dk/?paged=2…”