Danmark

29. september 2007

Hvad skal der til for at vende skuden


Nu er det vistnok ved at gå op for de fleste, at politikerne på Christiansborg (Christians Hoppeborg) ikke kan eller vil en disse andet end hæve hyren, de cirka kr. 48.000 pr. måned. Det samme billede tegner sig i alle såkaldt demokratiske lande, der bliver præget af muhammedansk indvandring. 

Louise Frevert er det sidste tragikomiske skud på stammen af “professionelle” marionetter i Danmark. Slangetæmmeren og mavedanskeren er nu skiftet som løsgænger fra DF til CD. Det er så langt ude i hampen, at selvom Ole Sohn (tidl. kommunist, nu såkaldt SF-er) skiftede til De Konservative, ville det nok overraske mindre.

Vi kan ikke bruge de virkelighedsforskansede Christiansborgerne til noget, og skulle der være en enkelt, der ville noget andet, skal gruppepresset og ubehagelighederne nok få vedkommende til at makke ret. Partierne er syltet ind i internationalisme og alt andet godt fra tidens medløberi. Partidisciplinen forhindrer desuden effektivt ethvert forsøg på at gøre noget rigtigt. Truslen om ikke at blive opstillet ved næste valg til forsamlingen er alt rigeligt, men i de fleste tilfælde kan mindre gøre det.

Der er kun én ting som politikerne og magthaverne i øvrigt frygter: Folkeligt pres fra store grupper, der går lodret imod og siger højt og tydeligt fra, så det kan ses og høres. Nogle mener så vi fortsat skal oplyse og samle mere viden, for mange vil gerne underholdes, medens landet går under, og andre der fortsat har for lidt kendsgerninger at stå imod med. De helt unge vil have aktiviteter og tiltag i dagligdagen, der høres og ses overalt.

Stemningen går afgjort i den rigtige retning med løgnene og bedragerierne om snart sagt alt væsentligt via medierne. Resten er skvat og idioti for halvhjerner, det nye menneske, som der satses helt centralt på.

Perkerne er 2-4 gange mere kriminelle regnet i forhold til deres andel af befolkningen, når vi tager de forbrydelser, der giver den højeste straf.

SÅDAN ER DET!

Man kan vel ikke sige at dette er at vise respekt for landet de er rejst ind i.

De koster det danske samfund omkring 150 mia. kr. om året.

Når vi hører om landets økonomi, så tag den endelig med mange gran salt. Olieprisstigninger og Euro-opkoblingen med kronen som vedhæng på den internationale oliehandel er hovedbegrundelsen – det går skidt næsten alle steder i Europa. For Olie-Euroen betaler vi ved at modtage flere og flere fremmede. Med en nedtonet industribeskæftigelse er langt flere sat udenfor, end det oplyses, og dermed kører vi med en økonomi reduceret kunstigt ned, ja, og så hænger regnskabet sammen lige nu. Men d.v.s. på et lavere blus kan der godt køres med overskud, uden gælden dog reduceres noget særligt. Det lader nemlig sig ikke gøre, hvis alle skal på arbejdsmarkedet og have arbejde på et højere blus i økonomien, uden at lønninger og skatter nedsættes ganske betydeligt.

Sådan er det! 

Der er kun mangel på arbejdskraft til en lavere løn end den fagforeningerne kræver og skattelovene giver anledning til eller til nogle, hvis færdigheder ikke erhverves i det danske uddannelsessystem, der mestendels er ødelagt af ideologi og andet bavl. Derfor satses der nu helt centralt på et sekundært arbejdsmarked – nøjagtig som i det gamle Sovjet og i Romerriget – med en art slaver og politisk ukorrekte til at udføre arbejdet for understøttelsen, medens “Flagmedarbejderne” eller “Patricierne” slapper af og hæver hyren.

Kvalifikationerne, der muligvis efterspørges i produktionen, kan ikke findes i Mellemøsten, Sydasien og Afrika bedre end i Danmark, så langt fra. Herfra forsynes blot de offentlige og såkaldt private fremmedtjenere med menneskemateriale, som de kan øve deres ideologiske kunster på med alle deres verdensfrelser-påhit, og dermed kan de officielt begrunde deres såkaldte arbejdsindsats og den fede hyre. 

Men det drejer sig ikke bare om kriminalitet og økonomi, når det kommer til fremmedbelastningen. Det drejer sig om, at de ledende i virkeligheden giver landet væk til de indrejste. Matematikken taler sit tydelige sprog: Senest i år 2040 er de etniske danskere i mindretal i Danmark, når indvandringen og antallet af fødsler pr. kvinde fortsætter som nu.

Sådan er det!

Danskerne skal op at stolene, hvis de ikke vil dø der og lade deres børn i stikken.

Vi kunne foreslå at de danske hilsner GODDAG og FARVEL efterfølges af UDH.

Andre forslag er velkomne.

  

Herfra er strategien ændret nu.

Sonia

PS:
En af de små fra livet på landet, berettet af en central aktør i kampen og herfra også forslaget om tillægget til GODDAG OG FARVEL: UDH

Ja, lad os endelig tænke over, hvad der gør sig, men ikke for længe for vi har ikke tid nok. Jeg var lige væk nogle dage i den midterste del af riget mod syd. En oplevelse fra den lokale grill: Ca. 19:30 kommer en 2 m høj københavner ind med ring i øret, bestiller noget drikkeligt og begynder at tale med den eneste tvivler i lokalet – han var flyttet fra københavnstrup p.g.a perkerne. Og vi er ellers ikke meget for indvandrere dernede, end ikke fra Sjælland. Jyder kan gå; men det er heller ikke helt godt, før efter nogle år måske. Københavnerens 12. ord var perker. Nu spillede jeg ham en pus, for at se, hvor robust han var: “Hørte jeg ikke lige et af de forkerte ord?”, spurgte jeg. Derefter begyndte han at undskylde sig og sige, at han mente noget lidt andet.

“Nå, sagde jeg, GU’ GJORDE DU EJ, du vil bare ikke stå fast på ordet PERKER (der er fuldt anerkendt samlebetegnelse), for det kunne være ubehageligt at blive sagt imod, jamen, når nu de er nogle PERKERE, der skal sendes hjem hurtigst muligt, så må du ikke lade dig skræmme af et lille spørgsmål. Du var bare så uheldig, at du straks gik i gang med den eneste tvivler i lokalet, i øvrigt en vendelbo, der ikke har en skid at sige her, og den spørgende selv var nordsjællænder for at være mere præcis. Vi andre (alle lokalister; jeg kom i 1904 og min fader giftede sig til det fynske, han var selv jyde af æt, men fynsk af fødsel) vil…..? : …..HA’ DEM UD, UDH, UDH, UDH, råbte vi så, da jeg angav takten. De råbte det allesammen….på nær den tvivlende vendelbo, der dog smilte lidt forlegent.

De unge mennesker, som jeg hjælper lidt p.t. vil have aktiviteter nu, ikke mere viden; de har nok af viden, mener de, og de vil have handlinger, der virker og :

UDH, UDH, UDH. De skal lære at ranke ryggen og sige bramfrit og utvetydigt fra uden nogen slinger i valsen til enhver, der vil noget andet.
 
LAD OS føje følgende til GODDAG og FARVEL overalt i landet, også i det dejlige dieseldrevne Vendsyssel og i det friske og opvakte København – strup: UDH

  

21. september 2007

Hvorfor fa’en skal det vaere saa surt – hele tiden


korinth2.gif
Hvorfor fa’en skal det være så surt – hele tiden

I hvert fald tre ting har vi mistet i vor kultur – foruden alt det andet:

1. Dørmåtter bankes ikke mere og der fejes og vaskes ikke under dem længere

2. Byfolk medbringer ikke madpakker hjemmefra længere; men render rundt og æder et eller andet indkøbt/ulækkert/usundt på gaden i arbejdstiden

3. Det er blevet meget fint at smide affald alle steder bortset fra i affaldscontainerne – de ekstreme fylder parkerne med affald hver nat her i sommertiden – siden kommer den bløde mellemvare med. Det foregår helt bevidst og ja, resten følger efterhånden med, for det er fint at svine og være ligeglade med andre og deres omgivelser. Det giver i øvrigt beskæftigelse (pseudo…altså), ligesom selvmordsbombning.
I de gode gamle dage var det på samme måde; der skete sjældent noget:
Det var for eksempel skønt at høre vor tidligere “overkvalificerede” økonomiminister Marianne Jelved berette på TV2 Nyheder 4/12 2000, “at orkanen året forinden 4/12 1999 gav produktionen og beskæftigelsen et (efter hendes udtryk såkaldt) “hop opad” (sådan rent keynesiansk).
Hun viste sågar en kurvetegning i flere farver af fænomenet på skærmen. Gad vist, hvorledes hun så vil få opsvinget til at bide sig rigtig fast, tænkte jeg? Er det mon noget Voldborg – nu hans efterfølgere – kunne klare? Der var en del svenske skovejere, der begik selvmord midt i ulykkerne. Og hvad så, jeg blev klogere! Vi skal ikke have krig med svenskerne. Umiddelbart kunne man i hvert fald også lægge op til mere hærværk i gadebilledet. Men nu er der gang i den med husprisbelåningen, men kun i Danmark og så på en lidt anden måde i Østen. Det virker nemlig på samme måde som orkanen i 1999. Det skal bare blive ved, d.v.s. de skal blive ved.
Skjern Å blev lavet til en udstrakt ”landevejs Å” i 1960-erne. Kongen og flere andre protesterede, men det skete – og en enkelt af de protesterende ville de have i fængsel – dog ikke Kongen. Nu er åen lavet tilbage til Skjern Å igen formedes ½ milliard kroner. Det kommer ikke til at gå på samme måde med masseindvandringen, der koster ½ milliard om dagen.
Det giver i øvrigt beskæftigelse og i tilgift får vi måske lidt selvmordsbombning.
Hermed udskrives en konkurrence om gode opsvingsforslag og aktivering til de stadig 400.000 dovne, som alle skal tilgå beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen[1], der skal passe på, så længe han har ikke optjent ret til ministerpension, økonomiminister Bendt Betjent, kaldet Dådyrbendt, der har et traktorkørekort fra Korinth Landbrugsskole, …..når vi har samlet en større serie, så skal de sendes til ressort-ministerierne, sådan cirka. Det kan være svært at passe dem ind, hvis der ikke er nogle tilbagegangsmærker (som de kaldes) i offentlighedssektorerne.
“Balladen omkring Bendt, der tror Muhammedanmark er hans fædreland”

Lidt inspiration for så vidt angår beskæftigelsesforslag:

Fast månedsløn til rambuktyve.Tilskud til motorsave og lufthamre. Gratis ferierejser til fremmed-bekymrede (ikke indført!) og til fremmede (er indført!); det fremmer beskæftigelsen og hjælper på den svindende markedsandel hos SAS. En fjortendages konkurrence om strøggaderne i Danmark omdannet til “Det Muntre Køkken” (a’la Tivoli-boden). Fri fart på alle landets gader og veje (åh, sygehussektoren har vist nok at se til; men det vil kunne fremme beskæftigelsen af indvandret sundhedspersonale). Tilskud til mobiltelefoner – overvejer hvad man gjorde i det forholdsvis lange tidsrum fra de lagde narresutten til mobilos kom i begyndelsen af 1990-erne. Flere indvandrere til indvandrerindustrien.

KOM SÅ, lad da more os lidt! Gudskelov, kan det ikke fortsætte i al evighed.

Vi ve’ ha’ fre’.

Jamen, vi har det da rart så længe, indtil fre’en holder op, så vi kan få den overstået. Alt er på plads, Plads til alle, en Ny Chance til Alle….der skal integreres igen – vi husker da Regeringens og DFs aftale med soc-erne fra 18. juni 2005. Mere Integration og mere indvandring giver ikke mere terror og flere mord; det kan man da sige sig selv:

Danskerne myrder løs:

I 1967 var her 34 manddrab og forsøg på manddrab, jfr. Statistisk Årbog 1969, tabel 275.Da der advaredes mod den stadigt voksende indvandring og dens virkninger i 1985 var her 45 manddrab og forsøg på manddrab, jfr Statistisk Årbog 1987, tabel 139. Pr. januar 1986 viste det registrede folketal i Danmark 5.116.273, hvoraf 72.952 var indvandrere fra lande uden for Nordvesteuropa foruden nogle få naturaliserede og deres efterkommere, jfr. Statistisk Årbog 1987, tabel nr. 30. Siden 1981 er den etnisk danske befolkning gået tilbage, og faldet kan end ikke opvejes af fødslerne blandt fremmede indvandrere, der har 2-3 gange flere børn pr. kvinde, uden fortsat indvandring. Ikke-vestliges antal er endog blevet 10-doblet siden 1985 (den samlede fertilitet er nu 1,75, hvor der kræves 2,1 barn for at holde en stabil befolkning).

I 2oo5 var her 219 manddrab og forsøg på manddrab.

5 gange flere manddrab og forsøg på manddrab over en 20-årsperiode, selvom den etnisk danske befolkning i samme periode gik tilbage med henved 300.000. I samme periode er antallet af fremmede indvandrere derimod steget med en faktor 10. Hvor ligger ansvaret?

Før Bendt havde vi altså Marianne:

Efter et møde med den tyske national-bankdirektør – hvor de drak slotsaftappet rødvin for at få kronen koblet til euroen – interviewet på TV af TVA-journalist om EU’s landbrugstilskud var nogle milliarder eller nogle millioner. Hun vidste det altså ikke. Det var ikke rødvinen!

Nogle kan huske Charles Manson, ham med

morderbanden og Sharon Tate mordene. Siden da

han var blevet dømt og fængslet løftede han

noget af sløret for sine bevæggrunde:

”Han ville som hvid myrde så mange hvide, at de sorte efterhånden kunne komme til med ham på magtens tinder”, hævdede han. Han var selv hvid.

Det er s’gu da ikke herfra de har fået ideen???

Sonias søster[1] Vi har haft en kristelig trafikminister, der endte som parkeringsvagt.

19. september 2007

Kristne forfoelges i England


Den 17. september 2007 sendte BBC 2 en dokumentar om forfølgelsen af tidligere muslimer, der er konverteret til kristendommen med citater fra Koranen, der underbygger, opfordrer til og retfærdiggør en sådan forfølgelse set med en hel del (andelen er ukendt) muslimers øjne.

Bl.a. Hizb ut-Tahrir opfordrer til denne trafik, oplyste BBC. 

Der var lidt intetsigende eller meget lidt sigende kommentarer fra nogle imamer, men der var dokumentation hele vejen igennem med skadelidte og deres familier, og der var optagelser af opfordringer til mord, vold og forfølgelse af anderledes troende, der var konverteret. Man regner med 6-7.000 er konverteret til kristendommen i England.

Byen Bradford har i dag officielt 67 pct. muslimer, oplystes det, og en muslimsk borgmester. Vi kørte igennem byen for tre år siden i bus, men stod ikke af da vi var kommet igennem 68-kvartererne med de fede forstadsvillaer. Derefter begyndte det hele at gå i opløsning set med europæiske øjne.

Kirken i flotte kalksten var blevet til et supermarked. Alt, der havde været kørt af europæere, var opgivet, revet ned, mest forladt eller tildækket på nær et kæmpe-supermarked med stort set kun fremmede ansatte og handlende. Kvinderne på gaden gik i vidt omfang med de her masker for øjnene, og mændene var iført typisk mellemøstligt antræk med hovedbeklædning m.v. Bradford var som hærget af krig og plyndringer; dette er faktisk indtrykket man som vesterlænding får på stedet.

Situationen er meget slem i dele af England. Der er den forskel fra her, at langt de fleste får arbejde i de store byer, og der er ikke så mange i de små byer endnu. Det er også således, at hovedparten af de indvandrede indtil 1980-ernes begyndelse kom fra Storbritanniens tidligere kolonier, der fortrinsvis var præget af kristendommen eller andet mere harmløst end islam.

Sonia

Vi husker fortsat smådrengene i Gellerup i begyndelsen af halvfemserne: “Bare vent til vi bliver mange nok”.

Englænderne ved godt klokken er slået, men de er lige så opgivende og passiviserede som danskerne inklusiv læserne på denne blog. Og det var netop hvad magthaverne satsede på.

Supplement:

https://danmark.wordpress.com/2006/09/01/immigranter-draener-oekonomien/

https://danmark.wordpress.com/2007/07/14/indvandrerne-koster-sverige-opimod-300-mia-om-aaret/

https://danmark.wordpress.com/2007/07/15/immigration-costs-in-sweden-amount-to-almost-297-pc-of-the-public-budget-2001/  

https://danmark.wordpress.com/2006/10/23/europe-does-certainly-not-need-immigrants/

6. september 2007

Kulturelle spor i England


Du bruger ikke hornet uden det er absolut noedvendigt. Du tager hensyn til andre trafikanter, i udpraeget grad. I Sydengland er koncentrationen af biler vel 4 gange den paa Sydfyn. Vejene er halvt saa brede, og der er naesten ingen faerselstavler til at forvirre som paa A9 med mere end1200 fra Odense til Svendborg paa en hovedvej. Der appelleres i England til din moral: “Drive carefully through the village”. Paa asfalten er der ofte tydeligt tegnet en pil, der raader dig til at holde til hoejre efterfulgt af : Slow.

Smaa udvidelser af vejen er foretaget paa passende steder, saa bilerne kan passere de modkoerende. En tysk turist spurgte en englaender: Hvorfor laver I ikke en motorvej her?

No, no, we shall certainly have a revolution then.

Stengaerdene er 2-3 gange hoejere – ejendomsretten ligesaa, bakkerne det samme. Eg og Ask dominerer blandt traeerne, og de faeldes naesten aldrig, uanset hvor de staar. Groeftekanterne er intakt, og sommeren raser videre med Golfstroemmen.

Englaenderne er taalmodige, aabne og direkte mennesker, der elsker at se skandinaver i deres land.

Man forsoegte for aar tilbage at introducere rugbroedet til erstatning for noget af det alt for fedende hvedebroed. Man man kaldte det desvaerre German Bread.

Siden har de spist alt for meget hvidt broed og for mange pomfritter i steder for kogte kartofler og rugbroed. Fedmen er et problem, men de ansvarlige har aldrig ment noget serioest med alle deres paafund. Saa er det i alt fald dobbeltmoral. Englænderne har i det store hele deres egen moral, og den minder om vores i halvtredserne.

Sonia

4. september 2007

Greetings from England

Filed under: Culture — Tags: — Jørn @ 09:33

The last culturel bastion in Europe. Perhaps you will hear more tomorrow.

Sonia