Danmark

15. juli 2007

Immigration costs in Sweden amount to almost 29.7 p.c. of the public budget (2001)


Immigration-costs in Sweden

amount to almost 29.7 p.c. of

the public budget (in 2001)

2012 the percentage in Sweden is 57%

.

I (den svenske) Socialstyrelsen fik man fjernet linkene simpelthen vedr. emnet: Från och med 2012 redovisas inga uppgifter om utbetald introduktions-ersättning till flyktingar och vissa andra utlänningar i statistiken, vilket innebär att uppgifterna för 2012 inte är direkt jämförbara med tidigare år. I rapporten görs dock i möjligaste mån jämförelser med uppgifter för 2011 exklusive introduktionsersättning. Det dokumenteres kommunevis på: https://affes.wordpress.com/2011/07/16/ekonomiskt-bistand-i-24-kommuner/
Dansk udgave

Fremdenanteil in Deutschland

Wie is die lage in Deutschland

In Deutschland: Einwandere und ihre Nachkommen 28 pct. von Social- eller Wohlfärhtleistungen von ALG II oder Hartz IV. Ministerium für Arbeit hat das zusammen mit Institut Arbeit und Qualifikation (IAQ), Universitetet i Duisburg-Essen veröffentlicht:

http://www.sozialleistungen.info/news/20.11.2009-hartz-iv-anteil-der-zuwanderer-ueberdurchschnittlich-hoch/

It is the largest expenditure on the public Swedish Budget, but you cannot find it. Associated professor Lars Jansson publiced the book ‘Mångfall eller Välfärd’ in 2002. Latest Jansson refers to the period The Economist from June 2003 that writes Sweden is tortured by big economic problems caused by the burdens of the tremendous immigration, and that Sweden is the poorest country in Scandinavia today.

In the preface of the book Jansson writes: “The Swedes cliam information of the price of immigration, and how it has been financed. The immigrants cause the biggest expenditure of the public budget. Every municipality ought to give the information about the price of immigration.” Jansson estimates the immigration cost of the Swedish state to $33 bill. And refers to that just $778 mio has been shown on the Swedish public budget.

(In Swedish:)
Lars Janssons original calculation method is shown in the book “Mångkultur eller välfärd”, June 2002.

The economic load of Denmark caused by the foreign immigrants amounted officially to $1.63 bill. of a total public budget of about $86 bill. We had to correct this strongly misleading official expenditure: In 1997 the immigrant load in Denmark amounted to more than $15 bill., in 2001 to more than $22 bill.

Documentation of the corrected immigrant-expenditure in Denmark: https://danmark.wordpress.com/2006/06/21/immigrant-load/

When Sweden has more than the doubled number of immigrants compared with Denmark and also a substantial extra unemployment we find it a little funny to experience that the immigrants officially just cost a little more than the half of those in Denmark.

The load–budget has earlier been used to estimate expenditures of children, pensioners and school-children in Denmark.

The $22 bill. in Denmark is an estimate of course, but it is light years closer to reality than the public figure that does not even pay the rent of the flats of the immigrants.

After the Danish Welfare Commission wrote in the newspaper Borsen December 1st 2005 that the foreign immigrants consume 40 p.c. of the total welfare in Denmark caused by the facts that they are paid transfers and consume public service more than three times as often compared with the Danes, our calculation has become a little easier. Thanks to the commission.

In Sweden and in Denmark the power brokers have chosen the welfare-consuming foreigners and do without welfare to the weakest Danes already.

England 2006, Immigrants drain the economy:
http://www.bnp.org.uk/news_detail.php?newsId=1118

Jansson wrote: “A relatively expensive welfare was chosen in Sweden as well as in Denmark caused by a collective tax-financing over a lifetime (not taking or even taking into account the droping of fertility among Westeners). But the need for jobs has also driven the cost of the immigrants to destructive proportions.”

The Swedish and the Danish alternative calculation of the immigrant-load are totally independent, but the result is that the doubled number of immigrants cost about the doubled amount of money in almost the same culture. Not surprising, I hope.

But will the power brokers take the consequence of this?
https://danmark.wordpress.com/2006/05/18/real-welfare-real-globalization/

Latest update concerning Sweden (In Swedish:) Invandringens Ekonomi januar 2004 en sammenligning af Lars Janssons og Jan Ekbergs beregningmetoder: http://www.bgf.nu/kostnader/ie.html

Sonia

Antal muslimer og antal ekstremister (Danish):

https://danmark.wordpress.com/2006/11/22/antal-muslimer-og-antal-ekstremister-igen-det-er-saa-sjovt/

Complement dealing with the actual results of tax-financed welfare model (including the decreasing and matching fertility) :

https://danmark.wordpress.com/2006/06/14/welfare-for-40-years-and-the-results/

Will the welfare-model be re-arranged?:

http://dissidentpress.wordpress.com/2007/03/10/will-the-welfare-be-re-arranged/

116 kommentarer »

 1. […] Indvandrerne koster Sverige op imod 300 mia om aaret Filed under: Economic History, Immigrants, Perspectives, Economic Statistics, Demographics, Welfare, Research, History, Immigration, Statistics, Economics — Sonia @ 5:21 pm English edition: https://danmark.wordpress.com/2007/07/15/immigration-costs-in-sweden-amount-to-almost-297-pc-of-the-p…  […]

  Pingback af Indvandrerne koster Sverige op imod 300 mia om aaret « Danmark — 20. juli 2007 @ 14:49

 2. […] View […]

  Pingback af Alle filer på Danmark « Danmark — 12. oktober 2007 @ 11:05

 3. […] View […]

  Pingback af Danmark — 12. oktober 2007 @ 12:34

 4. […] würde. Einige Experten meinen, die Zahl liegt eher bei 100 Milliarden. Die Einwanderung kostet Schweden 30% seines öffentlichen […]

  Pingback af “Redet Offen Gegen Eure Verräter” » Euro-med — 10. marts 2008 @ 17:03

 5. […] kroner annually by the year of 2040. Some experts think it is rater a matter of 100 billion. In Sweden immigration costs 30% of the public budgets. Today about 620.000 Muslims live in Denmark, or 11% of the population, and […]

  Pingback af “Speak Up Against Your Traitors , Europe” » Euro-med — 10. marts 2008 @ 17:15

 6. […] årligt. Nogle eksperter mener, at tallet snarere er 100 milliarder.  Immigrationen koster 30% af det offentlige budget i Sverige. I Danmark lever der i dag omkring 620.000 muslimer, eller 11 % […]

  Pingback af “Protester Mod Jeres Forrædere, Europa!” » Euro-med — 10. marts 2008 @ 17:24

 7. […] Indvandringen koster Sverige opimod 30 pct. af det samlede offentlige budget […]

  Pingback af Mediernes fordrejninger og evindeligt tomme klichéer styrer vaelgernes opfattelse af om der sker noget « Danmark — 20. marts 2008 @ 14:06

 8. […] tak! Hvordan kan man forvente mere af muslimer her end in Nordafrika og Mellemøsten? I Sverige er udgifterne til indvandrerne angivleigt allerede 30% af de offentlige […]

  Pingback af Offerrolle Og Skyldfølelser » Euro-med — 4. april 2008 @ 16:56

 9. Til Offerrolle Og Skyldfølelser » Euro-med : http://euro-med.dk/?p=713
  Nej, jeg forventer ikke at muslimerne agerer væsentligt anderledes her i sammenligning med i Sverige eller myndighederne for den sags skyld.

  IoD-beregningerne https://danmark.wordpress.com/2006/06/19/indvandringens-pris/ og https://danmark.wordpress.com/2006/06/21/immigrant-load/ viser op imod 150 mia. kr. i Danmark (2001), og det tilsvarer meget godt de svenske
  udlændingeudgifter, antallene taget i betragtning sammen med ensartetheden m.h.t. omkostningsformålene.

  Jan Ekbergs og (universitetslektor) Lars Janssons beregningerne http://www.bgf.nu/kostnader/ie.html (presseomtalt: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_61728.svd) er i øvrigt gennemført efter en anden metode, end den IoD har anvendt til sine. Og de ender cirka på samme niveau.

  Sonia

  Kommentar af Sonia — 4. april 2008 @ 18:56

 10. […] budget. On a total the sum is very much higher. And in Sweden an expert has calculated a figure of 30% of the state budget for […]

  Pingback af “Can You Afford the EU?” » Euro-med — 4. maj 2008 @ 23:45

 11. […] betrugen. Gesamt kommt der Betrag viel höher. In Schweden hat ein Experte eine Zahl von 30% des Etats […]

  Pingback af Können Sie Sich Die EU Leisten? » Euro-med — 4. maj 2008 @ 23:46

 12. […] I alt ligger beløbet meget højere. I Sverige har en ekspert angivet et tal på 30% af statsbudgettet til […]

  Pingback af Har Du Råd til EU? » Euro-med — 4. maj 2008 @ 23:46

 13. […] has not been a labour enrichment/relief – just a gigantic burden for the  social state and here. Due to Muslim unwillingness to integration it will remain that way – more and more so the greater […]

  Pingback af Future of Euro Is Uncertain, at Best » Euro-med — 16. maj 2008 @ 23:05

 14. […] des Arbeitsmarktes geworden – sondern eine riesige Belastung für den Sozialstaat und hier. Wegen muslimischen Widerwillens, die eigene arbeitswiderwilligen Kultur aufzugeben wird es auch so […]

  Pingback af Zukunft des Euros Bestenfalls Unsicher » Euro-med — 16. maj 2008 @ 23:06

 15. […] arbejdsmarkedsproblemerne – men en kæmpemæssig belastning for velfærdsstaten samt her. Pga. muslimsk uvilje til at opgive egen arbejdsuvillige kultur vil det også fortsat blive […]

  Pingback af Euroens Fremtid Er I Bedste Fald Usikker » Euro-med — 16. maj 2008 @ 23:06

 16. […] is strangling our social systems, costing Denmark about 10-20% of its budget annually  – and Sweden 30%. And the immigrants have been all but thankful to […]

  Pingback af EU: Liberal Immmigration Slipping Due to Economy and Criminality » Euro-med — 8. juni 2008 @ 09:42

 17. […] Sozialstaaten erstickt, indem sie in Dänemark 10-20% des Etats jedes Jahr beschlagnahmt – in Schweden sogar um die 30%. Dafür sind die Einwanderer uns alles andere als […]

  Pingback af Liberale Einwanderungspolitik Kommt Wegen Wirtschaft und Kriminalität Ins Wanken » Euro-med — 8. juni 2008 @ 09:42

 18. […] idet den i Danmark beslaglægger 10-20% af statsbudgettet årligt- i Sverige sågar omkring 30%. Og det er indvandrerne os alt andet end taknemmelige for. Nu rejser der sig protester fra […]

  Pingback af EU: Liberal Indvandringspolitik I Vanskeligheder Pga. Økonomi Og Kriminalitet » Euro-med — 8. juni 2008 @ 09:43

 19. […] which is strangling our social systems, costing Denmark about 30% of its budget annually  – and Sweden 30%. And the immigrants have been all but thankful to […]

  Pingback af EUROMED-LIBERAL IMMIGRATION SLIPPING…. « Centurean2’s Weblog — 10. juli 2008 @ 14:44

 20. […] (Koransure 3:195, 4:100, 9:20) auf unsere Kosten, aufbringen müssen. In Dänemark und Schweden betragen die Unkosten der  Zuwanderung mehr als 30% der jährlichen Etats. Die […]

  Pingback af EUs Gesetzgebung Über Illegale Einwanderung: Freier Dauer-Zutritt Für Muslims Zum “Hotel Europa” » Euro-med — 2. september 2008 @ 23:48

 21. […] the ideology of  Muhammad (Koransure 3:195, 4:100, 9:20) at our cost – in Denmark and Sweden the costs of  immigration amount to more than  30%  of the state budgets a  […]

  Pingback af EU Legislation on Illegal Immigration: Permanent Free Admission for Muslims to “Hotel Europe” » Euro-med — 2. september 2008 @ 23:48

 22. […] Dec. 2008 in criticizing the policy of the eurozone. His criticism hits Germany in particular. In Sweden and Denmark the costs of immigration were 30% of the national budgets in […]

  Pingback af Big Brother Grows A Giant: The Police State Is Replacing Democracy » Euro-med — 17. december 2008 @ 00:12

 23. […] Sverige og Danmark var immigrationsomkostningerne 30% af nationalbudgetterne i […]

  Pingback af Big Brother Er Vokset til En Kæmpe. Politistaten Erstatter Demokrati » Euro-med — 17. december 2008 @ 00:13

 24. […] kritisierte. Seine Kritik galt aber besonders Deutschland: Natürlich danebengeschossen. In Schweden und Dänemark waren 2001 die Einwanderungskosten 30% der nationalen […]

  Pingback af Der Grosse Bruder Ist Ein Riese Geworden. Polizeistaat Ersetzt Demokratie » Euro-med — 17. december 2008 @ 00:14

 25. […] Dec. 2008 in criticizing the policy of the eurozone. His criticism hits Germany in particular. In Sweden and Denmark the costs of immigration were 30% of the national budgets in 2001.Therefore, remote […]

  Pingback af REPLACING DEMOCRACY.. « Centurean2’s Weblog — 17. december 2008 @ 11:01

 26. […] Dec. 2008 in criticizing the policy of the eurozone. His criticism hits Germany in particular. In Sweden and Denmark the costs of immigration were 30% of the national budgets in 2001.Therefore, remote […]

  Pingback af REPLACING DEMOCRACY=FASCISM! « uk1884 — 17. december 2008 @ 11:05

 27. […] Hvorfor skal vi blive ved med at betale mere end 30% af vores statslige budgetter (Sverige  og Danmark til ufaglærte, arbejdsløse muslimske indvandrere, der […]

  Pingback af Verdensstaten Opbygges XIX.Vaklende Don EU Quijote Drager I Felten For Klimaverdensherredømmet » Euro-med — 6. februar 2009 @ 12:28

 28. […] pushing us into disaster? Why shall we go on paying more than 30% of our state budgets (Sweden  and Denmark to unskilled, unemployed Muslim immigrants who “thank” us by raping […]

  Pingback af Building the World State XIX. Tottering Don EU Quijote Goes to War For World Climate Domination » Euro-med — 6. februar 2009 @ 12:33

 29. […] , die uns in die Katastrophe treiben? Warum sollten wir mehr als 30% der staatlichen Haushalte (Schweden   im Jahr 2001 und  Dänemark  für ungelernte, arbeitslose muslimische […]

  Pingback af Aufbau des Weltstaats XIX. Wankender Don EU Quijote Zieht Zu Felde Für Die Klimaweltherrschaft » Euro-med — 6. februar 2009 @ 12:36

 30. […] who are pushing us into disaster? Why shall we go on paying more than 30% of our state budgets (Sweden  and Denmark to unskilled, unemployed Muslim immigrants who “thank” us by raping our infidel […]

  Pingback af NWO- Brainwashing on a Grand Scale… « Centurean2’s Weblog — 7. februar 2009 @ 09:51

 31. […] who are pushing us into disaster? Why shall we go on paying more than 30% of our state budgets (Sweden  and Denmark to unskilled, unemployed Muslim immigrants who “thank” us by raping our infidel […]

  Pingback af NWO- Brainwashing on a Grand Scale… « Centurean2’s Weblog — 7. februar 2009 @ 09:51

 32. […] 3.       https://danmark.wordpress.com/2007/07/15/immigration-costs-in-sweden-amount-to-almost-297-pc-of-the-p… […]

  Pingback af Austrian women: Persistent low fertility since 1980s « Dissidentpress — 18. april 2009 @ 21:15

 33. […] Immigration costs in Sweden amount to almost 29.7 p.c. of the public budget (2001)30 views […]

  Pingback af Hvad interesserer paa Danmarks-bloggen « Danmark — 4. juni 2009 @ 23:22

 34. […] at 3,3 gange i overtyngde fortsat er gældende i 2010. I Sverige i 2001 tilsvarende :  https://danmark.wordpress.com/2007/07/15/immigration-costs-in-sweden-amount-to-almost-297-pc-of-the-p… :  29, 7 procent af den svenske offentlige budget i […]

  Pingback af Fremmedudgifterne er 200-300 mia. kr. i 2010 « Danmark — 31. marts 2010 @ 21:10

 35. […] unsere Sozialstaaten erstickt, indem sie in Dänemark 30% des Etats jedes Jahr beschlagnahmt – in Schweden auch um die 30%. Dafür sind die Einwanderer uns alles andere als […]

  Pingback af Liberale Einwanderungspolitik kommt wegen Wirtschaft und Kriminalität ins Wanken « Der Honigmann sagt… — 15. september 2010 @ 11:10

 36. […] Sozialstaatsabwicklung in Verbindung mit der Masseneinwanderung, die 2001 Dänemark und Schweden 30% ihrer Staatshaushaltsbudgets kostete!! Vergessen sollte man nicht, dass die EU sich mit der […]

  Pingback af IWF Der Korporativen Neuen Weltordnung Übernimmt Das Kommando: Europäer Erheben Sich Gegen EU-Abwicklung Des Sozialstaates. » Euro-med — 4. oktober 2010 @ 09:32

 37. […] of the social states with rhe mass immigration to Europe, which cost Denmark and Sweden 30% of their state budgets in 2001!! It should not be forgotten that the EU with the […]

  Pingback af The Corporate New World Order´s IMF Taking Command: Europeans Rising against EU Dismantling Social State » Euro-med — 4. oktober 2010 @ 10:54

 38. […] med masseindvandringen til Europa, som kostede Danmark og Sverige 30% af deres statsbudgetter i 2001! Det bør ikke glemmes, at EU med Eurogendfor […]

  Pingback af Den Korporative Nye Verdensordens IMF Overtager Kommandoen: Europæere Rejser Sig Imod EUs Afvikling Af Socialstaten » Euro-med — 4. oktober 2010 @ 10:55

 39. […] konsekvenserne af de uudholdelige omkostninger (i 2001 30% af statsbudgettet i Danmark og Sverige ) ved en sindssyg, ubrugelig og destruktiv indvandring. Eller gør de? Kunne det være […]

  Pingback af Er “Vore” Politikere Endelig Ved At Vågne Af Deres Vanvittige Euromediterranien-rus? Eller Er Dette Blot Deres Sædvanlolige Hegelske Dialektik? » Euro-med — 24. oktober 2010 @ 23:19

 40. […] vor den Folgen der unerträglichen Kosten  (im Jahr 2001 für Dänemark und Schweden 30% ihrer Staatshaushalte) einer wahnsinnigen, nutzlosen und destruktiven Einwanderung einzujagen? […]

  Pingback af Sind “Unsere” Politiker Endlich Dabei, Aus Ihrem Wahnsinnigen Euromediterranen Rausch Aufzuwachen? Oder Ist Dies Bloss Ihre Übliche Hegelsche Dialektik? » Euro-med — 24. oktober 2010 @ 23:19

 41. […] the politicians fear the consequences of the unbearable costs (in 2001 30% of Denmark´s and Sweden´s national budgets) of an insane, useless and destructive immigration. Could it be possible that […]

  Pingback af Are “Our” Politicians Finally Awakening from Their Mad Euromediterranean Ecstasy? Or Is This Just Their Usual Hegelian Dialectics? » Euro-med — 24. oktober 2010 @ 23:20

 42. […] Politikern doch Angst vor den Folgen der unerträglichen Kosten  (im Jahr 2001 für Dänemark und Schweden 30% ihrer Staatshaushalte) einer wahnsinnigen, nutzlosen und destruktiven Einwanderung einzujagen? […]

  Pingback af Das Ende des Euromediterranen Rausches? Oder nur die übliche Hegelsche Dialektik? « Gegensicht — 28. oktober 2010 @ 21:10

 43. […] its inner stability through unlimited Muslim immigration, which devours 30% of Denmark´s and Sweden´s national budgets. This culture is incompatible with the secular EU and it concepts of […]

  Pingback af Dictatorial EU (Evasion Union) Fears and Detests Its Citizens – 7 Strong Reasons for It | Centurean2′s Weblog — 7. november 2010 @ 11:41

 44. […] stability through unlimited Muslim immigration, which devours 30% of Denmark´s and Sweden´s national budgets. This culture is incompatible with the secular EU and it concepts of […]

  Pingback af Dictatorial EU (Evasion Union) Fears and Detests Its Citizens - 7 Strong Reasons for It » Euro-med — 7. november 2010 @ 12:43

 45. […] durch unbegrenzte muslimische Einwanderung, die etwa 30% der Etats von Dänemark und Schweden verschlingt! Diese Kultur ist unvereinbar mit der weltlichen EU und ihren Konzepten der […]

  Pingback af Diktatorische EU (Entziehungs-Union) Fürchtet Und Verabscheut Ihre Bürger/innen - 7 Starke Gründe Dafür » Euro-med — 7. november 2010 @ 13:01

 46. […] gennem ubegrænset muslimsk indvandring, der sluger ca 30% af  Danmarks og Sveriges statsbudgetter! Denne kultur er uforenelig med den sekulære EU, og EU-begreberne […]

  Pingback af Diktatorisk EU (Evasions-Union) Frygter Og Afskyr Sine Borgere - 7 Stærke Grunde Dertil » Euro-med — 8. november 2010 @ 11:35

 47. […] millioner uproduktive og utaknemmelige muslimske indvandrere (30% af de nationale budgetter i  Sverige og Danmark blev brugt på indvandring i […]

  Pingback af Euromediterranien Mønster-”Partneren” Marokko Forfærder EU Parlamentet Ved At Myrde Muslimer, Manglende Frihed, Nationalisme, Trusler - Afslører Euromediterranienprojektets Ondskab » Euro-med — 2. december 2010 @ 00:05

 48. […] for  millions of  unproductive and ungrateful Muslim immigrants (30% of national budgets in Sweden and Denmark spent on immigration in […]

  Pingback af Euromediterranean Model-”Partner”, Morocco, Horrifies EU Parliament by Murdering Muslims, Lack of Freedom, Nationalism, Threats - Exposing the Evil of the Euromediterranean Project » Euro-med — 2. december 2010 @ 00:07

 49. […] und undankbaren muslimischen Einwanderern zu ernähren (30% der nationalen Haushalte in Schweden und Dänemark wurden für Einwanderung im Jahr 2001 […]

  Pingback af Euromediterraner Muster-”Partner”, Marokko, Brüskiert EU Parlament Durch Morde An Muslims, Mangel An Freiheit, Nationalismus, Drohungen - Legt Die Bosheit Des Euromediterranen Projekts Bloss » Euro-med — 2. december 2010 @ 00:08

 50. […] for  millions of  unproductive and ungrateful Muslim immigrants (30% of national budgets in Sweden and Denmark spent on immigration in […]

  Pingback af Euromediterranean Model-”Partner”, Morocco, Horrifies EU Parliament by Murdering Muslims, Lack of Freedom, Nationalism, Threats – Exposing the Evil of the Euromediterranean Project | Centurean2′s Weblog — 5. december 2010 @ 16:16

 51. […] Ländern übernommen haben. Sie beschlagnahmten 30% unserer Staatshaushalte in Dänemark and Schweden im Jahr […]

  Pingback af Europas Totenschein. Jordan Erreicht “Fortgeschrittenen EU-Status”: EU´s 4 Grundfreiheiten Einschl. Freizügigkeit Nach Marokko. Ägypten Und Tunesien Sind Die Nächsten » Euro-med — 16. december 2010 @ 10:48

 52. […] power in previously Christian lands.  They occupied 30% of our state  budgets in Denmark and Sweden in […]

  Pingback af Europe´s Death Certificate. Jordan Obtains “Advanced EU-Status”: EU´s 4 Freedoms Incl. Free Migration After Morocco. Egypt and Tunesia Next » Euro-med — 16. december 2010 @ 11:05

 53. […] magten i tidligere kristne lande. De beslaglagde 30% af vores statslige budgetter i Danmark og Sverige i 2001. Nå, det rører ikke de dekadente indfødte europæere. Den Euromediterrane proces […]

  Pingback af Europas Dødsattest. Jordan Opnår “Advanceret EU-Status”: EU´s 4 Friheder Incl. Fri Indvandring Efter Marokko. Ægypten og Tunesien De Næste » Euro-med — 16. december 2010 @ 11:06

 54. […] power in previously Christian lands.  They occupied 30% of our state  budgets in Denmark and Sweden in […]

  Pingback af HERE WE GO: Europe´s Death Certificate. Jordan Obtains “Advanced EU-Status”: EU´s 4 Freedoms Incl. Free Migration After Morocco. Egypt and Tunesia Next | Centurean2′s Weblog — 16. december 2010 @ 13:26

 55. […] Ländern übernommen haben. Sie beschlagnahmten 30% unserer Staatshaushalte in Dänemark and Schweden im Jahr […]

  Pingback af Europas Totenschein. Jordan erreicht “fortgeschrittenen EU-Status”: EU´s 4 Grundfreiheiten einschl. Freizügigkeit nach Marokko. Ägypten und Tunesien sind die Nächsten « Der Honigmann sagt… — 23. december 2010 @ 09:04

 56. […] Stabilität durch unbegrenzte muslimische Einwanderung, die etwa 30% der Etats von Dänemark und Schweden verschlingt! Diese Kultur ist unvereinbar mit der weltlichen EU und ihren Konzepten der […]

  Pingback af Diktatorische EU (Entziehungs-Union) fürchtet und verabscheut ihre Bürger/innen – 7 starke Gründe dafür « Der Honigmann sagt… — 10. januar 2011 @ 09:07

 57. […] Politikern doch Angst vor den Folgen der unerträglichen Kosten  (im Jahr 2001 für Dänemark und Schweden 30% ihrer Staatshaushalte) einer wahnsinnigen, nutzlosen und destruktiven Einwanderung einzujagen? […]

  Pingback af Sind “unsere” Politiker endlich dabei, aus ihrem wahnsinnigen euromediterranen Rausch aufzuwachen? Oder ist dies bloss ihre übliche hegelsche Dialektik? « Der Honigmann sagt… — 12. januar 2011 @ 09:02

 58. […] s.u.)  und undankbaren muslimischen Einwanderern zu ernähren (30% der nationalen Haushalte in Schweden und Dänemark wurden für Einwanderung im Jahr 2001 […]

  Pingback af Euromediterraner Muster-”Partner”, Marokko, brüskiert EU Parlament durch Morde an Muslims, Mangel An Freiheit, Nationalismus, Drohungen – legt die Bosheit des Euromediterranen Projekts bloss « Der Honigmann sagt… — 14. januar 2011 @ 08:47

 59. […] verarmen die Länder,  in die sie kommen, um  zu konsumieren. 30% von Dänemarks und Schwedens Etats wurden 2001 für Einwanderung verwendet. Welchen Dank bekommen wir dafür? Viele fragen, wohin […]

  Pingback af EU Kommissare Klären Das Rätsel: Muslimische Zuwanderer Für Muslimische Stütze Für Supermachtstatus Gem. Vertrag Von Lissabon. “Keine Illegalen Zuwanderer” » Euro-med — 17. januar 2011 @ 11:01

 60. […] diese Sozialstaatsabwicklung in Verbindung mit der Masseneinwanderung, die 2001 Dänemark und Schweden 30% ihrer Staatshaushaltsbudgets […]

  Pingback af IWF der Korporativen neuen Weltordnung übernimmt das Kommando: Europäer erheben sich gegen EU-Abwicklung des Sozialstaates. « Der Honigmann sagt… — 18. januar 2011 @ 08:48

 61. […] verarmen die Länder,  in die sie kommen, um  zu konsumieren. 30% von Dänemarks und Schwedens Etats wurden 2001 für Einwanderung verwendet. Welchen Dank bekommen wir dafür? Viele fragen, wohin […]

  Pingback af EU Kommissare klären das Rätsel: muslimische Zuwanderer für muslimische Stütze für Supermachtstatus gem. Vertrag von Lissabon. “keine illegalen Zuwanderer” « Der Honigmann sagt… — 24. januar 2011 @ 09:30

 62. […] Invandringens Ekonomi januar 2004 – en sammenligning af Lars Janssons og Jan Ekbergs beregningmetoder. Og Lars Janssons oprindelig anvendte beregningsmetoder findes i bogen “Mångkultur eller välfärd”? Den udkom i juni 2002 […]

  Pingback af Gadeteater: “Hvem skal have prisen for indvandring” « Danmark — 1. februar 2011 @ 17:55

 63. […] , die uns in die Katastrophe treiben? Warum sollten wir mehr als 30% der staatlichen Haushalte (Schweden im Jahr 2001 und  Dänemark für ungelernte, arbeitslose muslimische Einwanderer zahlen, die […]

  Pingback af (09.02.11) Aufbau des Weltstaats XIX. Wankender Don EU Quijote zieht zu Felde für die Klimaweltherrschaft « Der Honigmann sagt… — 6. februar 2011 @ 21:05

 64. […] , die uns in die Katastrophe treiben? Warum sollten wir mehr als 30% der staatlichen Haushalte (Schweden im Jahr 2001 und  Dänemark für ungelernte, arbeitslose muslimische Einwanderer zahlen, die […]

  Pingback af Aufbau des Weltstaats XIX. Wankender Don EU Quijote zieht zu Felde für die Klimaweltherrschaft « Der Honigmann sagt… — 11. februar 2011 @ 07:48

 65. […] dessen die Person in Dänemark bleibt. Im Jahr 2001 kostete die Einwanderung  Dänemark und Schweden 30% ihrer Etats. Dabei will die EU sich die Stütze der muslimischen “Partnerländer” für […]

  Pingback af Die illusorische Grundlage der Mittelmeer-Union zerbröckelt. Hat die EU genug? “Bürgerkriege und Regionale Kriege vorne” « Der Honigmann sagt… — 21. februar 2011 @ 08:58

 66. […] of 29,600 kr.  (3.973 Euro) per year, that the person stays in Denmark.” In Denmark and Sweden, immigration cost 30% of the national budgets in 2001. The EU´s reason to do this is its aim to […]

  Pingback af The Illusory Foundation of the Union for the Mediterranean Crumbling. Has the EU Had Enough? “Civil and Regional Wars Ahead” | Centurean2′s Weblog — 22. februar 2011 @ 15:02

 67. […] Kommentar: Im Jahr 2001 gingen 30% von Dänemarks und Schwedens Staatsbudgets an nicht-westliche Einwanderer, die 40% des dänischen Sozialbudgets […]

  Pingback af Ethnische “Säuberung”. Illuministen-Politik: “Afrika invadiert nicht Eropa. Versuch, mit Mauer die Zuwanderer zu Stoppen, durch Begrüssen und Versorgung mit Nahrung und Unterkunft ersetzen” « Der Honigmann sagt… — 28. oktober 2011 @ 08:22

 68. […] hat sich nie darum gekümmert, dass diese Einwanderung, die im Jahr 2001 30% von Dänemarks´s und Schweden´s  Etats kostete, uns jetzt unser Sozialsystem kostet. Der Grund ist klar: Die EU pumpt seit […]

  Pingback af Big Brother “vor Demokratie entsetzt”, beobachtet und kann sie mit Cyanid-RFID-Chip töten, wenn sie sich der NWO widersetzen (kein Scherz!) « Der Honigmann sagt… — 6. december 2011 @ 08:21

 69. […] um nach Europa zu kommen und sich zu niederlassen – was uns enorm kostet (30% der dänischen und schwedischen nationalen Haushalte im Jahr 2001). Der Zweck wurde von dänischen und britischen Politikern […]

  Pingback af NWO-Erbauer des Turms von Babel, der EU-Ratspräsident: “Nationale Parlamente sind nun EU-Institutionen”. Euro und Euromed. in Trümmern » Euro-med — 3. marts 2012 @ 12:29

 70. […] their families to come to Europe and settle – which costs us immensely (30% of Denmark´s and Sweden´s national budgets in 2001). The purpose was revealed by Danish and British politicians to be a […]

  Pingback af NWO Tower of Babel Re-builder, the EU-Council President: “National Parliaments now EU Institutions”. Euro and Euromed. in shambles » Euro-med — 3. marts 2012 @ 12:32

 71. […] Europa zu kommen und sich zu niederlassen – was uns enorm kostet (30% der dänischen und schwedischen nationalen Haushalte im […]

  Pingback af NWO-Erbauer des Turms von Babel, der EU-Ratspräsident: “Nationale Parlamente sind nun EU-Institutionen”. Euro und Euromed. in Trümmern « Der Honigmann sagt… — 6. marts 2012 @ 08:21

 72. […] ’s Eine-Welt-Regierung zu zerstören. Diese Einwanderung kostet 30% der dänischen nd schwedischen nationalen […]

  Pingback af Endsieg der Geldmeister: Neuer Derivate-Einbruch unterwegs « Der Honigmann sagt… — 4. januar 2013 @ 08:01

 73. […] ’s Eine-Welt-Regierung zu zerstören. Diese Einwanderung kostet 30% der dänischen nd schwedischennationalen […]

  Pingback af Endsieg der Geldmeister: Neuer Derivate-Einbruch unterwegs | thedude75 — 4. januar 2013 @ 09:43

 74. […] Immigration costs in Sweden amount to almost 29.7% of the public budget (2001). […]

  Pingback af Where Are You Then, My Friend? | Gates of Vienna — 23. januar 2013 @ 09:44

 75. […] has been found in 2001 to cost 30% of Denmark´s and Sweden´s state budgets. A criminal, Muslim  gang leader has been expelled years ago – after 8 years […]

  Pingback af NWO und EU, Superstaat im Verfall V: Was Eurostat über Zuwanderung erzählt und nicht erzählt | K U L I S S E N R I S S — 23. marts 2013 @ 08:07

 76. […] has been found in 2001 to cost 30% of Denmark´s and Sweden´s state budgets. A criminal, Muslim  gang leader has been expelled years ago – after 8 years […]

  Pingback af EU, Superstaat im Verfall V: Was Eurostat über Zuwanderung erzählt und nicht erzählt | Der Honigmann sagt... — 26. marts 2013 @ 08:01

 77. […] Einwanderung hat im Jahr 2001 30% von  Denmarks und Schwedens Staatshaushalte gekostet. Nach 8 Jahren im Gefängnis – – Ein Verbrecher, ein muslimischer […]

  Pingback af EU, Superstaat im Verfall V: Was Eurostat über Zuwanderung erzählt und nicht erzählt | thedude75 — 26. marts 2013 @ 12:42

 78. […] Bezug auf Einwanderungs-Kosten: Im Jahr 2001 waren sie  30% von Dänemarks und Schwedens Etats. Mehr hier. Das Folgende ist eine vom “Grundgesetz-Verein Dänische Kultur” […]

  Pingback af EU-Superstaat im Verfall VI: Ruinöse Kosten der Zuwanderung | Der Honigmann sagt... — 5. april 2013 @ 08:01

 79. […] Bezug auf Einwanderungs-Kosten: Im Jahr 2001 waren sie  30% von Dänemarks und Schwedens Etats. Mehr hier. Das Folgende ist eine vom “Grundgesetz-Verein Dänische Kultur” […]

  Pingback af NWO: EU-Superstaat im Verfall VI: Ruinöse Kosten der Zuwanderung | K U L I S S E N R I S S — 6. april 2013 @ 06:02

 80. […] Dänemark mindestens 100 Mrd. DKR  im Jahr kostet – und im Jahr 2001 30% von Dänemarks und Schwedens Staatshaushalten […]

  Pingback af Politisch erklärte Absicht, Nationalstaaten durch endlose Masseneinwanderung und Gewalt zu zerstören | Indexexpurgatorius's Blog — 27. maj 2013 @ 06:08

 81. […] Dänemark mindestens 100 Mrd. DKR  im Jahr kostet – und im Jahr 2001 30% von Dänemarks und Schwedens Staatshaushalten […]

  Pingback af Politisch erklärte Absicht, Nationalstaaten durch endlose Masseneinwanderung und Gewalt zu zerstören: der euromediterrane Prozess lässt grüssen | Der Honigmann sagt... — 29. maj 2013 @ 08:02

 82. […] ikke-vestlige ikke konsumeret 28 pct. af det tyske velfærdsbudget, 31-32 pct. af det danske og 29,7 pct. af alle offentlige udgifter (2001) i […]

  Pingback af MAGTSAMLENDE BEDRAG DER IGEN FØRER TIL ØKONOMISK KOLLAPS ELLER KRIG | Danmark — 10. juni 2013 @ 09:42

 83. […] konsumeret 28 pct. af det tyske velfærdsbudget (2009), mindst 30-31 pct. af det danske (2010) og 29,7 pct. af alle offentlige udgifter (2001) i […]

  Pingback af HVAD BRUGES VERDENS HØJESTE SKATTER TIL? | Danmark — 11. juni 2013 @ 20:54

 84. […] konsumeret 28 pct. af det tyske velfærdsbudget (2009), mindst 30-31 pct. af det danske (2010) og 29,7 pct. af alle offentlige udgifter (2001) i […]

  Pingback af Hvad bruges verdens højeste skatter til? | transeurabia — 14. juni 2013 @ 23:07

 85. […] i 2010.  I 2001 tilsvarende : 29,7 procent af det samlede svenske offentlige budget https://danmark.wordpress.com/2007/07/15/immigration-costs-in-sweden-amount-to-almost-297-pc-of-the-p…. Skattebettalingerne var ikke indregnet i beregningerne for 2010, men ellers er procenter meget […]

  Pingback af HVAD ER VÆRST DUMHED ELLER ONDSKAB ? DE RÆVESOVENDE MENTAL-ROBOTTER ER VÆRST | Danmark — 21. august 2013 @ 20:12

 86. […] im Jahr 2001 kostete in Dänemark und Schweden die Einwanderung  30 % der Staatshaushalte. In Norwegen kostet jeder nicht-westliche Einwanderer […]

  Pingback af EU will Staaten, die einen Muslim ansiedeln, mit 6.000 Euro belohnen. Staatskosten: 547.000 Euro | staseve — 9. december 2013 @ 08:54

 87. […] im Jahr 2001 kostete in Dänemark und Schweden die Einwanderung  30 % der Staatshaushalte. In Norwegen kostet jeder nicht-westliche Einwanderer […]

  Pingback af EU will Staaten, die einen Muslim ansiedeln, mit 6.000 Euro belohnen. Staatskosten: 547.000 Euro | Reichstageszeitung — 9. december 2013 @ 16:33

 88. […] konsumeret 28 pct. af det tyske velfærdsbudget (2011), mindst 30-35 pct. af det danske (2010) og 29,7 pct. af alle offentlige udgifter (2001) i Sverige. I 2012 var andelen i Sverige blevet til […]

  Pingback af Bruxelles, Antwerben og Amsterdam er overtaget. Belgien og Holland er overtaget 2030 | Danmark — 24. januar 2014 @ 14:37

 89. […] (2011), mindst 30-35 pct. af velfærdsbudgettet i Danmark 2010, jfr. tabellen ovenfor og 29,7 pct. af alle offentlige udgifter (2001) i Sverige. I 2012 var andelen i Sverige blevet til 57% […]

  Pingback af BRUXELLES, ANTWERPEN OG AMSTERDAM ER OVERTAGET. HOLLAND OF BELGIEN HENHOLDSVIS 2030 OG 2025 | transeurabia — 5. februar 2014 @ 09:31

 90. […] (2011), mindst 30-35 pct. af velfærdsbudgettet i Danmark 2010, jfr. tabellen ovenfor og 29,7 pct. af alle offentlige udgifter (2001) i Sverige. I 2012 var andelen i Sverige blevet til 57% […]

  Pingback af Bruxelles, Antwerpen og Amsterdam er overtaget. Holland og Begien er overtaget 2030 | transeurabia — 8. juni 2014 @ 09:01

 91. […] ikke-vestlige ikke konsumeret 28 pct. af det tyske velfærdsbudget, 30-31 pct. af det danske og 29,7 pct. af alle offentlige udgifter (2001) i Sverige. I 2012 var andelen i Sverige blevet 57% af […]

  Pingback af TRO ER STÆRKERE END VIDEN – PÅ KORT SIGT | transeurabia — 8. juni 2014 @ 11:44

 92. […] i 2010. I 2001 tilsvarende : 29,7 procent af det samlede svenske offentlige budget: https://danmark.wordpress.com/2007/07/15/immigration-costs-in-sweden-amount-to-almost-297-pc-of-the-p…. Skattebettalingerne var ikke indregnet i beregningerne for 2010, men ellers er procenter meget på […]

  Pingback af RÆVESOVENDE KAN IKKE VÆKKES | transeurabia — 10. juni 2014 @ 08:49

 93. […] i 2010. I 2001 tilsvarende : 29,7 procent af det samlede svenske offentlige budget: https://danmark.wordpress.com/2007/07/15/immigration-costs-in-sweden-amount-to-almost-297-pc-of-the-p…. Skattebettalingerne var ikke indregnet i beregningerne for 2010, men ellers er procenter meget på […]

  Pingback af Der mange flere end de optalte | transeurabia — 10. juni 2014 @ 10:27

 94. […] i 2010. I 2001 tilsvarende : 29,7 procent af det samlede svenske offentlige budget: https://danmark.wordpress.com/2007/07/15/immigration-costs-in-sweden-amount-to-almost-297-pc-of-the-p…. Skattebettalingerne var ikke indregnet i beregningerne for 2010, men ellers er procenter meget på […]

  Pingback af Rævesøvn kan de ikke vækkes fra | transeurabia — 10. juni 2014 @ 10:31

 95. […] und Schweden kostete die Einwanderung   im Jahr 2001 30% der Staatshaushalte. In Norwegen kostet ein […]

  Pingback af EU-gemachte Armut unter Europäern nimmt rapide zu, wie sozial-abhängige Muslimische Zuwanderung explodiert | K U L I S S E N R I S S — 11. juni 2014 @ 06:16

 96. […] (2011), mindst 30-35 pct. af velfærdsbudgettet i Danmark 2010, jfr. tabellen ovenfor og 29,7 pct. af alle offentlige udgifter (2001) i Sverige. I 2012 var andelen i Sverige blevet til 57% […]

  Pingback af Amsterdam, London, Antwerpen og Malmø er overtaget. Holland og Belgien omkring 2030 | transeurabia — 31. juli 2014 @ 12:20

 97. […] ikke-vestlige ikke konsumeret 28 pct. af det tyske velfærdsbudget, 30-31 pct. af det danske og 29,7 pct. af alle offentlige udgifter (2001) i Sverige. I 2012 var andelen i Sverige blevet 57% af […]

  Pingback af MAGTSAMLENDE TRO ER STÆRKERE END VIDEN – PÅ KORT SIGT | transeurabia — 31. juli 2014 @ 16:02

 98. […] i 2010. I 2001 tilsvarende : 29,7 procent af det samlede svenske offentlige budget: https://danmark.wordpress.com/2007/07/15/immigration-costs-in-sweden-amount-to-almost-297-pc-of-the-p…. Skattebettalingerne var ikke indregnet i beregningerne for 2010, men ellers er procenter meget på […]

  Pingback af DUMHED ELLER ONDSKAB – HVAD ER VÆRST | transeurabia — 4. januar 2015 @ 10:04

 99. […] udviklingen er gået i Sverige fra 2001 til 2012: en andelsstigning i socialudbetalinger fra 29,7 pct. i 2001 til 57 pct. i 2012. Vi kan kun gisne om hvorledes udviklingen vil forme sig i […]

  Pingback af 60 mia. sv. kr. for indvandrere og asylanter i Sverige er naturligvis lodret løgn | Danmark — 25. oktober 2015 @ 22:35

 100. […] udviklingen er gået i Sverige fra 2001 til 2012: en andelsstigning i socialudbetalinger fra 29,7 pct. i 2001 til 57 pct. i 2012. Vi kan kun gisne om hvorledes udviklingen vil forme sig i […]

  Pingback af 60 MIA. KR. FOR SVERIGES INDVANDRERE: KONTANTHJÆLPS- MEDIERNE UNDERVURDERER SOM SÆDVANLIGT LÆSERE OG SEERE | transeurabia — 28. oktober 2015 @ 08:49

 101. […] ikke-vestlige ikke konsumeret 28 pct. af det tyske velfærdsbudget, 30-31 pct. af det danske og 29,7 pct. af alle offentlige udgifter (2001) i Sverige. I 2012 var andelen i Sverige blevet 57% af […]

  Pingback af Europas velstand og velfærd | transeurabia — 6. februar 2016 @ 17:54

 102. […] (2011), mindst 30-35 pct. af velfærdsbudgettet i Danmark 2010, jfr. tabellen ovenfor og 29,7 pct. af alle offentlige udgifter (2001) i Sverige. I 2012 var andelen i Sverige blevet til […]

  Pingback af DI ER 8-10 ÅR BAGEFTER: HELE UDDANNELSES- OG UNDERVISNINGSEKTOREN SKAL TOTALT OMKALFATRES | Danmark — 22. marts 2016 @ 12:27

 103. […] geschätzt, fast 14 Milliarden $ pro Jahr kosten. ” (Im Jahr 2001 wurde  in Dänemark und Schweden  die Einwanderung berechnet, 30% des Staatshaushalts zu kosten – eine neuere Berechnung […]

  Pingback af Ursprung der freien muslimischen Einwanderung nach Europa und offener Grenzen: Super-rassistische Pharisäer-Kriegsführung gegen ihre neuerfundene Ideologie “Weisstum” | NEW.EURO-MED.DK — 10. oktober 2016 @ 20:21

 104. […] immigration is estimated to cost almost $14 billion per year.” (In 2001, in both Denmark and Sweden, immigration was calculated to cost 30 of the state budget – a more recent calculation […]

  Pingback af Origin of Free Muslim Immigration into Europe and Open Borders: Super-Pharisaic Warfare on Their New-invented Ideology: “Whiteness” | NEW.EURO-MED.DK — 10. oktober 2016 @ 20:29

 105. […] Untersuchungen haben ergeben, dass in Dänemark und Schweden die Einwanderungskosten  im Jahr 2001 30% der Staatshaushalte ausmachten. In Norwegen kostet jeder […]

  Pingback af Masseneinwanderung in dicke NWO-Lügen verpackt – Dirty World — 3. juni 2017 @ 03:49

 106. […] Im Jahr 2001 kostete in Dänemark und Schweden die Einwanderung  30 % der Staatshaushalte. In Norwegen kostet jeder nicht-westliche Einwanderer […]

  Pingback af Neue Zürcher Zeitung: Kosten der Einwanderung in Deutschland sind so astronomisch wie in Skandinavien auch | NEW.EURO-MED.DK — 23. oktober 2017 @ 17:47

 107. […] udviklingen er gået i Sverige fra 2001 til 2012: en andelsstigning i socialudbetalinger fra 29,7 pct. i 2001 til 57 pct. i 2012. Vi kan kun gisne om hvorledes udviklingen vil forme sig i […]

  Pingback af LØGNAGTIGE, FEJE OG SKUPPELLØSE POLITIKERE STYRER EUROPA I AFGRUNDEN | Danmark — 13. november 2017 @ 13:34

 108. […] udviklingen er gået i Sverige fra 2001 til 2012: en andelsstigning i socialudbetalinger fra 29,7 pct. i 2001 til 57 pct. i 2012. Vi kan kun gisne om hvorledes udviklingen vil forme sig i […]

  Pingback af Løgnagtige, feje og skrupelløse politikere styrer Europa i afgrunden | transeurabia — 13. november 2017 @ 14:35

 109. […] udviklingen er gået i Sverige fra 2001 til 2012: en andelsstigning i socialudbetalinger fra 29,7 pct. i 2001 til 57 pct. i 2012. Vi kan kun gisne om hvorledes udviklingen vil forme sig i […]

  Pingback af LØGNAGTIGE, FEJE OG SKUPELLØSE POLITIKERE STYRER EUROPA I AFGRUNDEN | transeurabia — 14. november 2017 @ 23:38

 110. […] udviklingen er gået i Sverige fra 2001 til 2012: en andelsstigning i socialudbetalinger fra 29,7 pct. i 2001 til 57 pct. i 2012. Vi kan kun gisne om hvorledes udviklingen vil forme sig i […]

  Pingback af Folk fornemmer at de fyldt med centrale løgnagtige informationer, mangler ordentlige informationer og i stedet får overflødige, idiotiske damebladsoplysninger af medier. De bør dette. | Danmark — 16. januar 2018 @ 17:10

 111. […] udviklingen er gået i Sverige fra 2001 til 2012: en andelsstigning i socialudbetalinger fra 29,7 pct. i 2001 til 57 pct. i 2012. Vi kan kun gisne om hvorledes udviklingen vil forme sig i […]

  Pingback af Løgnagtige, manglende eller overflødige nyheder. De styrer Europa. | transeurabia — 16. januar 2018 @ 17:23

 112. […] udviklingen er gået i Sverige fra 2001 til 2012: en andelsstigning i socialudbetalinger fra 29,7 pct. i 2001 til 57 pct. i 2012. Vi kan kun gisne om hvorledes udviklingen vil forme sig i […]

  Pingback af Folk fornemmer at de bliver fyldt med løgnagtige informationer, mangler ordentlige informationer og i stedet får overflødige, idiotiske damebladsoplysninger af medier. De bør læse dette. | Danmark — 16. januar 2018 @ 17:25

 113. […] im Jahr 2001 kostete in Dänemark und Schweden die Einwanderung  30 % der Staatshaushalte. In Norwegen kostete jeder nicht-westliche […]

  Pingback af Kosten der deutschen muslimischen Zuwanderung seit 2015: 1 Billion Euro zzgl. Familiennachzugs | Hallo, hallooooooo, guten Morgen, wach auf! — 18. januar 2018 @ 11:20

 114. […] However, In Denmark and Sweden immigration cost 30% of the state budgets in 2001. In Norway,in 2013,  every non-western immigrant was calculated cost4.1 mio. NKr during his lifetime. In Denmark the costs of immigration is above 100 bn DKr annually. […]

  Pingback af Costs of German Muslim Immigration since 2015: 1 Trillion Euro + Family Reunification – aladdinsmiraclelamp — 18. januar 2018 @ 18:14


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: