Danmark

15. august 2011

VELFÆRD SAA DET KLODSER NOGET – HOPLA, WE ARE ALL SOON BANKRUPTCY – VI LAVER DET OM TIL EN FEST


 Vi finder det umuligt at opspore motivet bag denne

måde at handle på med de såkaldte statens velfærdskroner:

 

Engelske pund står i dag i 8,473 kroner. D.v.s. en husleje på ca. 67.784 kr. pr. mdr. for en luxusbolig med seks soveværelser i West Hampstead, nordvest for London på skatteydernes regning. Han er somalisk asylant, 49 år og arbejdsløs. Saeed og hans kone havde besluttet at deres hidtidige indhusning var upassende.

Vi har også flere eksempler fra Danmark, vist et af de nyeste her

Måske er det for at provokere, at landenes embedsværk (m/k) ter sig sådan. Det kan være et slemt angreb af keynesianer-tankegang, der har ramt de skyldige, og mon flere af deres medborgere i Somalia skal herop ‘for således at skabe vækst’ og have sådan en bolig, naturligvis. Hvad er det lige de arbejder med dernede, når talen falder på sult og nød.  Det fremgår ikke af billedet, at disse to har sultet fornylig. Kan de være flygtet fra de sultne? Andre bud?

Flere dyre, og utilpassede unge, 50% flere i Århus fra 2007 til 2008

3. september 2010

A shorter version of the general welfare distribution in Denmark and Germany and a little on used weighed average


When real research shown on http://en.wikipedia.org/wiki/IQ_and_Global_Inequality says IQ-average in nations of Africa show figures from 59-84  and IQ-average in the Middle East shows 83-87 I would think that a German in a nation with IQ-average of 99 is able to understand that total average IQ resulted from a weighed average with the presence descendants’ original regions as weighs shall be drawn down even though you might have a non-mathematically background. The last comment I hope you accept as sarcasm.

“Socialhilfe” in Germany 300%, In Denmark 330% when you take amount of welfare (proved by the official Welfare Commission) implies the following:

Germany : x/(1-x) * 0,90/0,10 = 3,00 result in x = 25 percent of all “Socialhilfe”

if Germany has 10% immigrants – when the German statistics have been corrected, eventually from Denmark. Notice: births of foreign citizens and births of naturalised (children after “die Einbürgerungen”) are not included in what you read from Statistisches Bundesamt. It matters if you agree that a letter from Bundesamt does not change the identity of an individual and their children.

In Denmark 330% when you take all amounts of welfare of payments/tranfers and wage to public service staff included  and all foreign descendants (proved by the official Danish Welfare Commission) analogic implies the following:

Denmark:  x/(1-x) * 0,877/0,123 = 3,30 result in x = 31,6 percent of all amounts of public welfare

This is also a 100% correct use of mathematics or a true

projection of universial bricks, even though it is at least 101%

politically incorrect

25. september 2009

Verdens lykkeligste folk er danskerne


http://www.berlingske.dk/article/20090925/verden/90925002/

Danskerne er verdens lykkeligste folk,

fordi vi har ‘gratis sygesikring’

En populær amerikansk TV-vært hævder, at danskerne er verdens lykkeligste folk, fordi de har ”gratis sygesikring,” og det har sat sindene i kog. Smiler danskerne på grund af socialisme?

—————————————————————————————————————

Vi kan tilføje at det også er gratis at komme med ambulancen, og det er selvfølgelig gratis at blive behandlet på hospitalet. Det hænger sammen med at læger, ambulancefolk og sygeplejersker og andet sundhedspersonale i Danmark arbejder som frivillige eller slaver, d.v.s. de får ingen løn. Det er derfor det er gratis.

Ja, vi har et skattefinansieret velfærdsystem med metastaser til alle kanter af tilværelsen, og det sidste nye er at velhavere får et nyt miljørigtigt tag på huset med tilskud fra staten, d.v.s. pengemiddeloverførsel fra fortrinsvis de mindst købedygtige, for staten har ingen andre penge,  end dem staten selv udsteder ud af den blå luft.

Det har været vejen i Danmark i to generationer nu, og resultaterne skulle Larry King også hæfte sig ved, inden han fortsætter eventyrhistorien om denne uvirkelige samfundslivsstil, som danskerne aldrig har bedt om, og som altså nu er blevet grundigt afprøvet på virkeligheden:

http://www.lilliput-information.com/economics/engvelg.html (English version)

http://www.lilliput-information.com/economics/velg.html (dansk version)

Resultaterne har vist sig. Vær så god at spise.

12. juli 2009

Flere dollarbutikker til de ny-adelige


Måske er dit IDA-medlemsskab gratis

Kun for ingeniører og cand. scient.er:

http://ida.dk/Sider/Forside.aspx

Som medlem af IDA har du adgang til billige forsikringer, rabat i 3.700 butikker og en række andre medlemstilbud, der for mange gør medlemsskabet gratis.

 

Tys, tys, nyt system letter tilværelsen for de højtlønnede og rettroende

Benzin, diesel, bilvask er også med på rabatlisten: http://www.3f-ringkobing.dk/Medlemstilbud.htm

3 år gammel reminder: https://danmark.wordpress.com/2006/08/04/dollarbutikker-pa-dansk/


10. juni 2009

Flere og tidligere paa pension – ikke-vestlige sætter ikke ganske uventet rekorden


Førtidspensionister bliver yngre og yngre, når de lander på evig forsørgelse: i  Århus, Randers, Horsens og Silkeborg er gennemsnitsalderen faldet fra 48 til 45,4 år på 10 år. I Århus er antallet på førtidspension fordoblet på blot 5 år. Blandt indvandrere på landsplan er antallet på førtidspension tredoblet på 10 år1/3 af alle indvandrerkvinder i aldrene 40-64 er sendt på førtidspension i Århus (fænomenet afspejles også på landsplan, som nedenstående tabel klart viser). I København kun 27 pct. Fire gange så mange samlet får førtidspension i Århus i sammenligning med København.

Tabellen illustrerer forholdene på landsplan i 2007. Data for 2008 er ikke offentligjort, da de indeholder fejl, og data for 2006 er grupperet med en anden aldersfordeling (“hvor uheldigt, så kan vi ikke aflæse effekten af den aktive arbejdsmarkedspolitik!” )

Når bortses fra sygedagpenge, barselsdagpenge og orlovsydelser er der faktisk ikke tale om meget midlertidigt, selvom betegnelsen anvendes i det officielle materiale. Trafikken/ændringerne sker typisk ved at klienterne flyttes mellem grupperne:

Kilde : http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2009/NR234.pdf

arbd2

Af de i alt 2.140.000 modtagere af overførselsindkomst som forsørgelsesgrundlag (inklusive folkepensionister) er 1.249.907 mill. i de arbejdsdygtige aldre på overførselsindkomst. Kvindernes voldsomme overtal tælles blandt ikke-vestlige indvandrere. I Århus modtog 1/3 af alle ikke-vestlige 40-64 årige kvinder førtidspension.

Især førtidspension givet på baggrund af en psykisk lidelse er en forklaring på, at Århus har markant flere tildelinger af førtidspension end København. Mens København sendte 1,5 ud af 1.000 borgere på førtidspension i 2007 og 2008 på grund af en psykisk lidelse, så var det tilsvarende tal for Århus 7,7 personer.

Supplement: Integrationsudgifterantallet af indvandrere på førtidspension i Århus er steget med 99,7 % på fem år

Mange fejl i kommunerne:

“Ankestyrelsen, der holder tilsyn med området, har i flere tidligere undersøgelser konstateret, at kommunerne begår mange fejl i deres sagsbehandling, når de vurderer, om en ansøger skal have førtidspension, ligesom der også sker mange fejl i forbindelse med tildeling af fleksjob. Senest har Statsforvaltningen i Syddanmark i 2008 gennemgået 95 sager om tilkendelse af førtidspension. I 51 pct. af sagerne var der så alvorlige fejl, at afgørelsen enten ville være blevet ændret, eller sagen ville være sendt tilbage til kommunen til en ny behandling. Typisk er fejlene, at kommunen slet ikke har testet, om ansøgeren kunne varetage et job, eller ikke har udtømt alle behandlingsmulighederne…”

På landsplan:

3.000 indvandrere kom på førtidspension sidste år

Hver femte nytilkendte førtidspension i 2008 blev givet til en indvandrer. Psykiske lidelser var i høj grad årsagen.

ShowImage

Hver anden bosnier og libaneser mellem 50 og 59 år var i 2007 på førtidspension. Andelen af ældre jugoslavere, tyrkere, irakere og iranere på førtidspension er steget markant siden 2000.

http://jp.dk/arkiv/?id=1696474&eceExpr=f%F8rtidspension%22%20/%3E&eceArchive=o

http://jp.dk/arkiv/?id=1610984&eceExpr=${eceExpr}&eceArchive=${eceArchiveEscaped}

http://www.berlingske.dk/article/20080402/danmark/704020073/

18 pct. af førtidpensionisterne er ikke-vestlige indvandrere [her skal du lige påregne, at der mangler anden generation efter naturaliserede og et antal udenlandske statsborgere født i Danmark]. De 18 pct. skal sammenholdes med ikke-vestliges officielle andel på 9 pct. af befolkningen. Når den fremhævede parantes indregnes, bliver der nogle flere med ikke-vestlig baggrund – og hvad angår deres tilbøjelighed til at hæve førtidspension – ser det så lige knap så slemt ud, selvom alle må erkende at håndteringen af indvandrernes livsgrundlag her i landet både behandles yderst usikkert, når ikke lemfældigt, og samtidig er det særdeles kostbart og tillige udsigtsløst for andre end de højtbetalte sagsbehandlere og idekreatører i embedsværket.

Under Hjort Frederiksens aktive arbejdsmarkedsregimente undrede vi os en smule over, hvorfor enhver jobmesse var fyldt med indvandrere, og de så stille forsvandt ud af aktiveringsbilledet igen: De sendtes på førtidspension til en højere takst end kontanthjælpen
Og Bent Betjent fik EU til at supplere med microlån på kr. 187.000 på gunstige vilkår:
http://www.ebst.dk/file/4704/forslag_administration_af_regional-_og_socialfonden.pdf

I 2005 oplyste Velfærdskommissionen, at de ikke-vestlige konsumerede 3,47 gange så stor en andel af den danske velfærd hver især i gennemsnit i sammenligning danskerne. Dette indikerer med en andel på 11 pct., at de ikke-vestlige allerede konsumerer 30 pct. af velfærdsbudgettet eller 225,7 mia. kr. ud af i alt ca. 752 mia. kr.

Hvor højt skal de mon op, og vi danskere ned ?

Social- og beskæftigelsesrådmand Gert Bjerregaard i Århus blev advaret for tre siden. Han er alligevel overrasket.

Integrationen?

Sonia

28. maj 2009

ADVARSEL: Hvilke indvandrergrupper dominerer: De der bidrager med boern eller de, der bidrager til finansiering af velfaerden – DETTE ER SELVSAGT BESTEMMENDE FOR LANDETS OG EUROPAS FREMTID


Antallet af udenlandske statsborgere fra fortrinsvis Østeuropa (Europa i øvrigt)
Sydvest- og Sydasien, Mellemøsten og Afrika 1979-2009
statsb

1 : Europa i øvrigt (Østeuropa) (betydelig mindre andel)

2 : Nordamerika

3: Syd- og Mellemamerika

4 : Sydvest- og Sydasien (betydelig større andel)

5 : Mellemøsten (betydelig større andel)

6 : Afrika (betydelig større andel)

7 : Indiske subkontinent

8 : Sydøstasien

9 : Asien i øvrigt

10 : Oceanien

11 : Andre (omfatter: Australien, Israel, New Zealand og Japan)

De 5 største bidragerlande:

5statsb

Kurverne i de to første figurer viser isoleret at antallene fra Sydvest- og Sydasien (4), fra Mellemøsten(5) og fra Afrika (6) er ved at stabilisere sig, hvorimod antallene fra Europa i øvrigt (Østeuropa) (1) stiger eksplosivt.

Sådan vil en typisk politisk beslutningstager af de mere kvikke tolke kurvernes udvikling.

Men det er ikke virkeligheden:

Langt de fleste børn af udenlandske statsborgere medtælles i det officielle som danske statsborgere, de naturaliserede og deres børn født efter naturalisationen medtælles som danske.

Når den nødvendige korrektion byggende på fødselsraterne i hjemlandet og dødsraten her er foretaget tegnes et ganske andet billede af virkeligheden.

Det ses klart at Sydvest- og Sydasien (4) med Tyrkiet og Pakistan har ligget over Østeuropa (1) i hele perioden. Mellemøsten (5) overhalede Østeuropa allerede i 1987 og Sydvest- og Sydasien (4) i 2005. Indvandringen fra Afrika (6) styrkes også ganske betydeligt med naturalisationer og det korrekte antal børn tillagt. Der er netop ingenlunde udsigt til et fald i antallet af individer med herkomst i (4), (5) og (6), som første figur, den officielle viser med Østeuropa klart, men fejlagtigt i front. Tværtimod. Og der er absolut ingen udsigt til flere børnefødsler generelt med indvandringen fra Østeuropa, da fertiliteten er meget lav der, når bortses fra områderne domineret af Islam mod syd.

Vi kan igen spørge hvilken udvikling er blevet vendt?

Skal der flere børnefødsler til fra Mellemøsten, Sydvest- og Sydasien samt Afrika? Eller skulle der have været satset eller skal der fremover satses eventuelt på arbejdsmarkedet, så velfærdsforbruget af mest grundlæggende karakter muligvis kan sikres givet den særligt skæve finansieringsmodel, der netop er valgt for Danmark med rullende dækning over generationerne og dermed næsten udelukkende skattefinansiering?

Det hænger absolut ikke sammen, som det kører.

Disse grafikker viser udviklingen med fødselsraterne medbragte fra oprindelseslandet og de officielle, varierende dødsrater i Danmark perioden 1979-2008:

alrig

 

 

De 5 største bidragerlande:

5alrig

Læseren bedes bemærke at antallene på 2. akse (den lodrette) selvsagt også er blevet nogle andre.

Politikerne: “Disse indvandrere og deres børn skal arve landet” (specielt om tildelingen af danske statsborgerskaber i perioden 1979-2008)

Eksempel på hvilket cyberspace pressen lever i: Information

Sonia

26. maj 2009

Indvandringen nyorientret – hvordan ses det ?


Sammensætningen efter oprindelseslande uden for Vesteuropa er ret forskellig, når optællingen af de udenlandske statsborgere sammenlignes med indbyggere af udenlandsk herkomst. Det skyldes naturligvis tildelingen af danske statsborgerskaber og fødslerne her i landet.

Dette medfører i konsekvens heraf, at politikerne fejlagtigt hævder at have vendt strømmen således, at mere attraktive indvandrere nu lukkes ind. Forskellen opstod uden politikernes mulige viden, fordi ingenlunde alle de udenlandske børnefødsler er blevet medregnet korrekt, ej heller de naturaliserede og deres børn efter naturalisationen medregnes korrekt i og fremgår af statsborgerskabsopgørelsen eller af opgørelsen, der er endnu værre, af ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’.

Sammensætningen af indbyggere med udenlandsk statsborgerskab i 1979, figur 1:

1979-samm1979-udl

 

Politikerne kikker på figur 2 eller en der til hørende tabel uden den store interesse, når virkeligheden skal søges afbildet. Og betyder at hele projektet bliver for dyrt og ineffektivt.


Sammensætningen af indbyggere med udenlandsk statsborgerskab i 2009, figur 2:

samstats

Sammensætningen af indbyggere af udenlandsk herkomst i 2009, figur 6:

samsatu-2009

1 : Østeuropa (betydelig mindre andel)

2 : Nordamerika

3:  Syd- og Mellemamerika

4 : Sydvest- og Sydasien (betydelig større andel)

5 : Mellemøsten (betydelig større andel)

6 : Afrika (betydelig større andel)

7 : Indiske subkontinent

8 : Sydøstasien

9 : Asien i øvrigt

10 : Oceanien


I perioden er antallet af indbyggere af udenlandsk herkomst blevet henved 7-doblet, og i dag konsumeres 40 pct. af det danske velfærdsbudget af ikke-vestlige. Der er et eller andet, der er slået fejl, selvom nogle af de ledende, efter hvad de melder til vælgerne, tror, at udviklingen er vendt. Det er den ikke.

De årlige tildelinger af danske statsborgerskaber tog i 30 årsperioden et pludseligt og voldsom opsving i perioden 1998-2006:

nat79-08

 

Dette var selvfølgelig medvirkende til at tilsløre den øgede tilstrømning år for år, der reelt ser ud som afbildet i sidste diagram, når indvandring og fødsler her i landet samlet udglattes til kurve, der forløber pænt gennem midtpunkterne i de hak (regression), der ellers ville være i kurven helt svarende til udviklingen i antallet af årligt tildelte statsborgerskaber, indvandringen og fødslerne. Sådan må kurven fremstilles, da vi ikke må kende det årlige antal fødsler fordelt på nationalitet og for de naturaliserede ej heller fødslerne fordelt på tidligere nationalitet.

Vi har undersøgt perioden 1979-2009 og inddraget fødselsraterne for samtlige nationer, som indvandrerne i landet repræsenterer og set bort fra, at indvandrergruppen ligesom gruppen, der tildeles dansk statsborgerskab, er meget domineret af børn, unge og yngre i henseende til (forventede) fødselsrater. Derfor er der formentlig tale om et betydeligt underestimat af udviklingen. Der er andre ting i de officiøse internationale tilgange til netop fødselsrater og fertilitet fordelt på nationer, der lader ikke så lidt tilbage. Vi vender tilbage til kilderne, der nærmest er et kapitel for sig.

 

Det faktiske forløb år for år med indvandring, fødsler i overensstemmelse med oprindelseslandenes fødselsrater og den officielle varierende, danske samlede dødsrate i perioden 1979-2009:

orforor

 

Udglattet kurve der viser udviklingen i antallet af udenlandsk herkomst forudsat oprindelseslandenes fødselsrater og den danske konstante dødsrate 10,25 pr. 1000 indbyggere pr. år i prioden 1979-2009:

samfer

Disse indvandrere skal arve landet

Sonia

25. maj 2009

Asylpolitik er dyr og ineffektiv


i

Fra: http://politiken.dk/indland/article717871.ece

Generalsekretær Andreas Kamm, Dansk Røde Kors oplyser til Politiken at udgifterne til ophold og sundhedsudgifterne pr. asylansøger i centrene beløber sig til kr. 250.000 pr. person.

1 person: kr 250.000 pr. år

116 personer: 29 mill. kr. pr. år

Der er i Danmark op imod 700.000 indvandrere fra områder uden for Vesteuropa og Nordamerika, når naturaliserede og børnene medregnes korrekt. De herværende med godkendt ophold er ingenlunde billigere rent udgiftsmæssigt. Dels er taksterne de udbetales langt større end til de indkvarterede i centrene, dels er det påvist at de konsumerer opimod 40 pct. af velfærdsforbruget i landet, hvilket både politikere 1) og også Velfærdskommissionen har bekræftet.

Når vi derfor regner yderst forsigtigt og alligevel lader alle 700.000 kører til samme udgiftsniveau som dem med ophold på centrene fås:

700.000 personer : kr.250.000*700.000 =

175 mia. kr. pr. år,

hvilket også cirka udgør ca. 40 % af velfærdsudgifterne på det offentlige budget.

Sonia

Fra: https://danmark.wordpress.com/2009/02/24/indvandrerne-sendtes-paa-foertidspension-præcis-som-vi-hævdede/

1) “…Ser vi på erhvervsfrekvensens udvikling for indvandrere og efterkommere (andelen der er udbyder deres arbejdskraft) siden 1990 er der klart sket et fald fra mere end 60%, der stod til rådighed i 1990. D.v.s. arbejdsmarkedstilknytningen er blevet ringere gennem de sidste 15 år trods skiftende regeringers bestræbelser på det modsatte og immigranternes længere ophold i landet. Indvandrere hæver 40 pct. af kontanthjælpen, hævdede socialministeren 1. maj 2005 citeres på www.filtrat.dk, Århus: – ”58 % af indvandrere på bistandshjælp m.m. er uegnede til arbejde – politikere er rystede.”

Udgifterne der nu oplyses af Dansk Røde Kors stemmer således fint med vore opgørelser senest fra 2001:

https://danmark.wordpress.com/2006/06/19/indvandringens-pris/

6. maj 2009

Naturligvis foeder danskerne IKKE flere boern – det er de fremmede


Vi er ikke begyndt at føde flere børn.

Det sker nemlig ingen steder i den vestlige verden – tværtimod. Såfremt Danmarks Statistik (DS) har opgjort en højere fødselshyppighed – fertilitet er noget ganske andet – kan det skyldes:

  • der er for en tid rigtig en ekstra stor procentdel i de fødende aldre af indvandre- og efterkommerkvinder, siden hyppigheden vokser så drastisk som fra 1,78 til 1,90 på bare ét år.
  • Tilstrømningen af indvandrere, der øges eksplosivt (sidste år med 62,8%), hæver den samlede fertilitet, men her målt ved fødselshyppigheden fra 1,78 til 1,90
  • Den samlede fertilitet – som nævnt muligvis opgjort fejlagtigt som fødselshyppigheden af DS til 1,9 for 2008 for at vildlede os til at tro at danskernes tilbøjelighed til at få børn ændrer sig betydeligt – udregnes som et vejet gennemsnit af den etnisk vestliges gennemsnitlige fertilitet og den etnisk ikke-vestliges gennemsnitlige fertilitet med gruppernes andele som vægte.

Det forholder det sig altså således :

x : er andel ikke-vestlige blandt de fødende

Ikke-vestliges fertilitet er ikke under 3,5 barn pr. kvinde i gennemsnit

Vestliges herunder danskernes fertilitet i Danmark er 1,1 til 1,2, i mange vesteuropæiske lande endog lavere.

Her er så det vejede gennemsnit, der bestemmer den samlede fertilitet:

3,5*x + 1,1*(1-x) = 1,9, hvilket giver (x=0,33) 33% af de fødende kvinder i Danmark er ikke-vestlige

eller

3,5*x + 1,2*(1-x) = 1,9, hvilket giver (x=0,30) 30% af de fødende kvinder i Danmark er ikke-vestlige
I Holland og Belgien føder de ikke-vestlige allerede mere end halvdelen af en fødselsårgang. Om andelen endog er endnu højere i Danmark, kan vi desværre ikke sige noget om, da der ikke længere gennemføres nogen behørig fertilitetsundersøgelse i Danmark. Danmarks Statistik tæller bare alle barnefødsler og dividerer med antallet af samtlige kvinder i de fødedygtige aldre.

Den barske sandhed

 

Berlingske Tidende gik en tand videre end DRTTV, der kun skrev om flere børnefødsler i Danmark.

Indvandrerkvinder føder cirka som i landet de stammer fra, efterkommerne flere børn, danskerne det samme 40-45 % for lave antal eller endog lidt færre børn, som overalt i Vesteuropa. At børnene (2. generation) af efterkommerne (1. generation) føder børn nu, og de kaldes danskere ændrer ikke en tøddel ved kulturen, heller ikke kulturen der bestemmer antallet af børn pr. kvinde. Der er såmænd blot flere ikke-vestlige til at føde netop nu, og dette får fødseslhyppigheden til at stige. Det er hvad der sker.

Sonia

1. maj 2009

Naar jeg HØRER et rødt flag smælde: Saa er Schengen-traktaten omtrent helt paa plads


Tillykke med arbejdernes internationale kampdag

Her fra 1. maj rejser de ind som de vil, og der er ikke længere nogle formelle overenskomstkrav på arbejdsmarkedet for østeuropæere. F.eks. kan 38,5 mill. polakker fratrukket ca. 14 mill. pensionister – hvoraf henved halvdelen er arbejdsløse – arbejde her legalt nu til en hvilken som helst aftalt løn. Uanset fagbevægelsens hidtil ene lukkede øje, skal begge øjne så lukkes nu. Timelønnen kan altså være, hvad der aftales, og os bekendt skal østarbejderne ikke betale skat, hvilket selvfølgelig gør at polakker og andre østeuropæere foretrækkes for danskere, der arbejder til en langt højere overenskomstløn bl.a. som følge af verdens højeste indkomstskat med tilhørende opskruede overenskomster.

Vi beklager, men et smæld er en lyd. Det ses ikke, det høres netop!

Sonia

WHAT SOME PEOPLE WHO OUGHT TO KNOW SAID

Older Posts »