Danmark

31. oktober 2011

SAA KICKSTARTES – MEN ØKONOMIEN LADER SIG IKKE NARRE


Forfra og om igen – det er for dumt

– i øvrigt bliver det snart standset af EU, fordi underskuddet på de offentlige finanser svulmer til mere end 100 mia. kr. og strider mod hvad der netop er aftalt i forsommeren:  http://www.ugebrevet-europa.dk/files/2010/pdf/Europa_uge19.pdf  – og her har vi stadig kronen hægtet op på Euro – givet betinget heraf.

Nu vil Jeanne D’Arc og fagene ‘kickstarte den danske økonomi igang’. Det sker delvis efter økonomen John Maynard Keynes’ opskrift fra trediverne. Uanset, det er noget vrøvl. I praksis går det ud på, at det offentlige afholder nogle ekstra udgifter, der eventuelt ikke er dækning for på Finansloven, hvor underskuddet i forvejen er svulmet mere og mere for hver beslutning der træffes på udgiftskontiene. Desværre er hele tankegangen grundlæggende forkert. Det er muligt at nogle skoler trænger til vedligeholdelse og nogle trafikanlæg o.a. mangler. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvor retfærdigt og eller snusfornuftige tiltagene kunne se ud ellers. Det kan ikke finansieres ved at underbudgettere, uden det går galt, endnu mere galt.

At leve i den forestillingsverden, at pædagoger, skolelærere og cand. altmuliger i Folketinget disponerer bedre, hvor skatteydernes midler skal bruges, hvor opkrævningen fra virksomhederne skal bruges, eller hvor eventuelle lånte midler skal bruges, er helt hen vejret. Det er netop indblandingen fra Folketinget, der skævvrider hele økonomiens naturlige ordning, fordi alle offentlige udgifter er forbrug af frit tjent købekraft, hvorimod skatter er tvangsinddrevet købekraft, der kunne være investeret frivilligt i produktionen, der netop frembringer mere købekraft eller kapital end der investeres.

Når denne kapitaliseringsproces, som er det eneste vi kan leve af, hæmmes for meget som nu, går produktionen i stå eller flytter væk – og det betyder intet hvilket politisk system vi forudsættes at leve under. Tag murermesteren der ser tilskudsmidler for køberne af renoveringer m.v., tilskudsmidler uden hvilke intet var sket. Så så vi tilskudsmidlerne blive udnyttet, og murermesteren bestilte materialer og ansatte folk. Så snart tilskudsmøllen ophørte gik det ud over de ansatte, de nyansatte først, leverandørerne og endelig murermesteren. Derefter blev situationen netop værre, end den var før tilskuddene. Det er det, der har kørt i alle 1990erne indtil 2001.

Det er præcis det samme der sker nu med at såkaldt fremskynde offentlige arbejder for 17,5 mia. kr.

HVAD DER ER BRUG FOR:

Det er derimod kapital og fordelagtige omkostningsforhold virksomhederne mangler; i stedet kvæler man dem. Det offentlige udsuger erhvervslivet og fagforeningerne kvæler virksomhederne med høje lønninger, og det offentlige presser de ansattes lønninger med for høje skattesatser. Og så ansættes polakker til den halve pris.

Aktieselskabsskatten kunne let nedsættes til f.eks. 15 pct., og i stedet for al anden indkomstskat kunne der indføres en ren lønsumskat på 20-25 pct. for alle, der straks indbetales forud af arbejdsgiverne, f.eks. månedvis. Så er alt det om skatten slut og færdiglignet, fordi 25% er 25% . Så vil virksomheder myldre til Danmark, og der vil blive plads til omstillingen og udviklingen, som den internationale konkurrence fordrer af Danmark. Desværre er vores uddannelsesfelt blevet totalt ødelagt efter bl.a. Haarder to perioder, først 1982-1993 og så igen fra 2005 til 2010.

Skattenedsættelser vil virke og give de resultater, som politikerne hævder de ønsker; men mon de ønsker det, de hævder?  Forsøgsvis kunne man lige prøve et enkelt år eller to for at se, om skatteprovenuet ikke blev tilfredstillende, da lønsumsskatten er langt mere effektiv i provenumæssig henseende. Alle offentlige udgifter skal finansieres af de indkrævede skatter. Er der ikke indtægter nok, må udgifterne nedsættes. Dette er en ufravigelig regel.

Den anviste vej her, er den eneste vej fremad. Der har aldrig været andre veje, uanset hvad du måtte høre af heksekunst.

Når man har dummet sig 998 gange tidligere, er det så en naturlov at man skal dumme sig to mange mere, fordi så er tallet 1000 nået, og det er sådan et fint tal?

28. oktober 2011

IoD: Unsere freie Beurteilung : Tatsächlich das beste Magazin von Wirtschaft in EuropaHandelsblatt

Griechenland selbst rutscht immer tiefer in der Rezession. Die Realwirtschaft lässt sich nicht hebeln. Die Titelgeschichte unserer Wochenendausgabe “Das erschöpfte Land” beschreibt und zeigt auf 22 Sonderseiten, was unsere zwanzigköpfige Reportertruppe und vier Fotografen in Griechenland gehört und gesehen haben.

Sie finden das Porträt eines Landes, dessen Jugend zwischen Aufstand und Ausreise schwankt, dessen Unternehmer sich gegen die Anarchie stemmen, dessen Banker verhindern wollen, dass der Geldkreislauf kollabiert. Wir beschreiben die unglaubliche Geldvernichtung im Gefolge der Olympiade 2004. Wir stellen den griechischen Josef Ackermann vor, der jede Staatsbeteiligung an seinem Institut ablehnt. Und wir zeigen, welche Kronjuwelen das Land trotz alledem besitzt.

Eigentlich sollte 2011 das Triumphjahr von Daimler werden. Doch die Konkurrenz hat nicht geschlafen. Der Vorsprung von Audi gegenüber Mercedes-Benz wächst und wächst – zumindest in Sachen Profitabilität. In den ersten neun Monaten verdiente Mercedes 3,96 Milliarden Euro und erzielte eine Umsatzrendite von 9,4 Prozent, was beachtlich ist. Doch Audi erreicht eine Rendite von 12,2 Prozent, was sensationell ist. Der Grund: Vorsprung durch Kostenmanagement.

Das Wort Krise heißt im Manager-Chinesisch “Herausforderung”. Als Lufthansa-Konzernchef Christoph Franz gestern mit Blick auf 2012 dauernd von Herausforderungen sprach, wusste jeder: Jetzt wird es ernst. Um nur noch vier Prozent vergrößert die Lufthansa ihr Angebot im aktuellen Winterflugplan. Eigentlich sollten es zwölf Prozent sein. Der Konzern drückt auf die Kostenbremse, bevor ihn die tatsächlichen Zahlen dazu zwingen.

Rolf Königs, der Manager und Präsident des Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach, wird der Steuerhinterziehung verdächtigt. Wie der 70-Jährige dem Handelsblatt auf Anfrage bestätigte, wurden seine Geschäfts- und Privaträume am Donnerstag vor einer Woche von einem Aufgebot der Steuerfahndung durchsucht. Anders als für den Staatsanwalt bedeutet das für uns Normalsterbliche: Bis zum Beweis des Gegenteils gilt die Schuldvermutung.

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble und seine Länderkollegen können bis 2015 mit rund 40 Milliarden Euro Steuermehreinnahmen rechnen. In dieser Größenordnung dürfte sich die kommende Steuerschätzung bewegen, erfuhr das Handelsblatt aus Schätzerkreisen. Damit könnten Bund und Länder die von Schäuble und Wirtschaftsminister Philipp Rösler geplanten Steuerentlastungen von sechs bis sieben Milliarden Euro ab 2013 problemlos finanzieren. Das Schicksal meint es ausnahmsweise gut mit der FDP.

Auf der Bundesdelegiertenversammlung der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU/CSU wird sich CDU-Chefin Angela Merkel heute kritischen Fragen stellen müssen. Die Mittelständler werfen ihr vor, dass sich der Markenkern der CDU miniaturisiert hat. Ihre Beobachtung ist nicht ganz von der Hand zu weisen: Deutschland wird unter Merkels Führung links von Gerhard Schröder regiert. Eine Reformagenda 2020 mag sie nicht vorlegen. Denn vorlegen hieße festlegen.

Ich wünsche Ihnen einen geglückten Start in das Wochenende. Herzlichst Ihr

Gabor Steingart
Chefredakteur

27. oktober 2011

USA har fortsat flest hvide, men det ophører snarthttp://www.economist.com/node/18488452?story_id=18488452&CFID=160885396&CFTOKEN=18996492

USA: 54% af de unge under 18 år er hvide. 64% af alle i USA er hvide. Men vil det fortsætte? Fra 2000-2010 er befolkningen vokset med 9,7% til 309 mill. Minoriteterne tæller 92% af denne befolkningstilvækst, hævder The Economist. Den asiatiske delpopulation voksede med samme procent til i alt 15 mill. De sorte øgede deres antal med 11% på 10 år til 38 mill. Alle minoritetsgrupper voksede i antal med 29% til 112 mill. Det er henholdsvis knap 1% pr. år og 2,58% pr. år. i tilvækst for de sorte og for alle minoriteter under ét. Minoriteterne er blevet til majoriteter i Californien og Texas, i Hawaii, New Mexico og i Washington, DC. Minoriteterne har flertallet af børnene i seks stater mere: Arizona, Florida, Georgia, Maryland, Mississippi og Nevada. Og deres antal vokser særligt stærkt i de typisk tidligere hvide-dominerede stater Iowa and New Hampshire.

Amerikanske hvide gik tilbage i 15 af 50 stater. Californien mistede 5% af dets hvide, New Jersey og Rhode Islan mistede 6%. Antallet af hvide børn faldt i 46 stater, i alt med 10%.

Omkring 2040-2050 er minoriteterne samlet en majoritet i USA.

Vi tager disse oplysninger med et vist underestimeret forbehold, idet vi ikke har haft tid til at undersøge i hvilken udstrækning de amerikanske befolkningsopgørelser skal korrigeres.

18. oktober 2011

Energiafgifter faa af mange, der er paalagt dig

Filed under: CO2, Danmark, Economics, Education, folkeskolen, Free Speech, skoler — Jørn @ 07:58

Energiafgifterne, der alene henter 40-50 mia. kr. i offentlige indtægter

Hertil kommer under energiafgifterne vandafgift og ny tillægsafgift fra 2011.

Højere varmeregninger uanset forbruget.

Sammen med fedt- og sukkerafgifter bliver du mere og mere trængt i dit forbrug. Der nævnes ligeledes afgift på såkaldt usund mad, også højere tobaks- og og spritusafgifter, der skulle være på bedding. Specielt energiafgifterne er meget svære at komme udenom, hvis du f.eks. bor i lejet bolig og ikke kan ændre på noget, og varme i den kolde tid ikke kan undværes. Uanset visse afgiftslempelser på energområdet, men kun for erhvervene, vil det fortsat omkostningsbelaste også erhvervslivet mere, både m.h.t. selve afgifterne og m.h.t. ekstra administrationsomkostninger de fører med sig. Med import af varer uden disse seneste afgifter, slås vi i konkurrencen, og det betyder at mere lukker eller flytter. De ansatte vil samtidig formentlig forlange mere i løn til overenskomsterne næste forår som følge af afgifterne. Så får vi noget mere inflation og eventuelt nogle også forringede kvaliteter på en række varer – for mere skjult at opveje de større omkostninger som producenterne er pålagt med specielt fedt- og sukkerafgifterne på de hidtidige kvaliteter. Med mere inflation forringes konkurrencevnen endnu mere, så lukker og flytter endnu mere.

For forbrugerne: Vi må sige, det bliver dyrere at være fattig under den nye regering.

16. oktober 2011

IMF VIL KØBE DE EUROPÆISKE STATSOBLIGATIONER


It’s very enlightening to experince that IMF is going to buy up the European bonds issued the states (2011), especially when we look at how IMF was established:

Tvillingefødslen, IMF og Verdensbanken på “fødeklinikken”, der blev kaldt De Forenede Nationer (FN) året efter.  Herom kan du læse i kapitel 3 i BOOMERANG

“Med en aktiekapital på $10 milliarder fordelt på 100.000 aktier, der skulle overtages af de stater, der deltog i bankens opretholdelse. Adgang hertil havde først og fremmest stater, der var medlemmer af Den Internationale Valutafond, men senere skulle der gives andre stater adgang, hvorfor kun $9,1 milliard af aktiekapitalen blev udbudt til salg på den stiftende konference. Kun 20% af aktiekapitalen skulle indbetales, hvoraf en tiendedel i guld (altså reelt 2%); besatte lande kunne dog udskyde en fjerdedel af guldindbetalingen i 5 år. Bankens hovedopgave skulle være gennem lån eller garantier for private lån at fremme medlemsstaternes genopbygning efter krigen og herved bidrage til på længere sigt at udvikle udenrigshandelen og hæve landenes produktivitet og levefod. Direkte lån måtte dog kun ydes, såfremt låntageren ikke kunne opnå private lån på rimelige vilkår. Bankens ledelse skulle organiseres efter samme retningslinier som er gældende for Den Internationale Valutafond. “

Således skrev daværende ekspeditionssekretær (senere dansk statsminister) Viggo Kampmann i 1944.

Perhaps somebody will discover that money then is made out of nothing but thin air.

Fiat money is money that has value only because of government regulation or law. The term derives from the Latin fiat, meaning “let it be done”, as such money is established by government decree. Where fiat money is used as currency, the term fiat currency is used.

Fiat money originated in 11th century China,[1] and its use became widespread during the Yuan and Ming dynasties.[2] The Nixon Shock of 1971 ended the direct convertibility of the United States dollar to gold. Since then all reserve currencies have been fiat currencies, including the dollar and the euro.[3]

[1] Selgin, George (2002), “Adaptive Learning and the Transition to Fiat Money”, The Economic Journal 113 (484): 147–65.
[2] Von Glahn, Richard (1996), Fountain of Fortune: Money and Monetary Policy in China, 1000–1700, Berkeley: University of California Press.
[3] Scheurer, Vincent (1 July 2011). “Can our current system of fiat money survive in the long term?”. The Magic of Money. The Motley Fool. Retrieved 2 July 2011.

3. oktober 2011

Grækenland naar ikke sit underskudsmål, men fjerner tusindvis af jobs i den offentlige sektor for at naa det


Greece Will Miss Its Deficit Target

Grækenland erkender at det ikke vil nå sit underskudsmål i år, medens det
fortsætter med plan om at fjerne tusinder jobs i den offentlige sektor for
at møde kravet fra kreditorerne.

Greece acknowledged it will miss its deficit targets this year, as it moved
ahead with a plan to slash thousands of public-sector jobs to meet the demands
of its creditors.

2. oktober 2011

AFGIFTERNE VIRKER IKKE SOM DE SIGER ELLER LADER FORLYDE


Den nye fedt- og sukkerafgift skal få folk til ændre forbrugsadfærd, siger de. Højere afgifter på tobak skal få folk til ændre adfærd, siger de. Når nu det ikke lader sig gøre at kontrollere al import af fedtholdige produkter, så er resultatet, at danske producenter udkonkurreres, hvis de ikke flytter til udlandet og sender de danske arbejdere i arbejdsløshed. De højere afgifter på tobak fører til, at producenterne med deres på det nærmeste monopol må sælge ringere produkter for at trykke afgiften, og dermed priserne inkl. afgifter ned i salgsleddet. Samtidig kæmpes for fri hash, der vistnok iblandes tobak.

Så glem adfærden – de har ikke andet i hovedet end at opkræve endog mere ind i skatter og afgifter.

  • De har også overset at fedtafgiften m.v. er i strid EU-bestemmelserne om konkurrenceforvridende tiltag – endog en afgift rettet direkte mod landets egne producenter, ansatte, og tilmed forbrugernes pengepung.
  • M.h.t. tobaksafgifterne har kun producenterne opdaget, at afgiftelasticiteten kun kan imødegås ved at skjule kvalitetsforringelserne.
  • Og i det hele taget de, der taler om ændring af forbrugeradfærd, har glemt at tobaksafgiften før afgiftsforhøjelserne netop finansierede al det staten ikke kunne finansiere ellers af velfærd, såfremt den virkede, som de i deres uvidenhed  eller forløjethed lader forlyde den gør. Det gør den ikke.
  • Fedtafgiften rammer alle og især dem, der ikke er faldet for det årelange mantra om fedtfattig, men blot holder sig fra fastfood med det obligatoriske hvide brød, fedtdryppende pommesfritter og sukkersødt sodavand. Afgiften er på én gang stærkt konkurrenceforvridende, indtil EU standser den, og samtidig giver den til de højt lønnede frelste og tager fra dem, der har en fjerdedel af de frelstes penge eller mindre til rådighed, fordi ordentlig mad er nødvendighedsvarer.

Dermed stiger inflationen, underskuddene og statsgælden, og tabet af arbejdspladser øges endnu mere.