Danmark

2. oktober 2011

AFGIFTERNE VIRKER IKKE SOM DE SIGER ELLER LADER FORLYDE


Den nye fedt- og sukkerafgift skal få folk til ændre forbrugsadfærd, siger de. Højere afgifter på tobak skal få folk til ændre adfærd, siger de. Når nu det ikke lader sig gøre at kontrollere al import af fedtholdige produkter, så er resultatet, at danske producenter udkonkurreres, hvis de ikke flytter til udlandet og sender de danske arbejdere i arbejdsløshed. De højere afgifter på tobak fører til, at producenterne med deres på det nærmeste monopol må sælge ringere produkter for at trykke afgiften, og dermed priserne inkl. afgifter ned i salgsleddet. Samtidig kæmpes for fri hash, der vistnok iblandes tobak.

Så glem adfærden – de har ikke andet i hovedet end at opkræve endog mere ind i skatter og afgifter.

  • De har også overset at fedtafgiften m.v. er i strid EU-bestemmelserne om konkurrenceforvridende tiltag – endog en afgift rettet direkte mod landets egne producenter, ansatte, og tilmed forbrugernes pengepung.
  • M.h.t. tobaksafgifterne har kun producenterne opdaget, at afgiftelasticiteten kun kan imødegås ved at skjule kvalitetsforringelserne.
  • Og i det hele taget de, der taler om ændring af forbrugeradfærd, har glemt at tobaksafgiften før afgiftsforhøjelserne netop finansierede al det staten ikke kunne finansiere ellers af velfærd, såfremt den virkede, som de i deres uvidenhed  eller forløjethed lader forlyde den gør. Det gør den ikke.
  • Fedtafgiften rammer alle og især dem, der ikke er faldet for det årelange mantra om fedtfattig, men blot holder sig fra fastfood med det obligatoriske hvide brød, fedtdryppende pommesfritter og sukkersødt sodavand. Afgiften er på én gang stærkt konkurrenceforvridende, indtil EU standser den, og samtidig giver den til de højt lønnede frelste og tager fra dem, der har en fjerdedel af de frelstes penge eller mindre til rådighed, fordi ordentlig mad er nødvendighedsvarer.

Dermed stiger inflationen, underskuddene og statsgælden, og tabet af arbejdspladser øges endnu mere.