Danmark

18. oktober 2011

Energiafgifter faa af mange, der er paalagt dig

Filed under: CO2, Danmark, Economics, Education, folkeskolen, Free Speech, skoler — Jørn @ 07:58

Energiafgifterne, der alene henter 40-50 mia. kr. i offentlige indtægter

Hertil kommer under energiafgifterne vandafgift og ny tillægsafgift fra 2011.

Højere varmeregninger uanset forbruget.

Sammen med fedt- og sukkerafgifter bliver du mere og mere trængt i dit forbrug. Der nævnes ligeledes afgift på såkaldt usund mad, også højere tobaks- og og spritusafgifter, der skulle være på bedding. Specielt energiafgifterne er meget svære at komme udenom, hvis du f.eks. bor i lejet bolig og ikke kan ændre på noget, og varme i den kolde tid ikke kan undværes. Uanset visse afgiftslempelser på energområdet, men kun for erhvervene, vil det fortsat omkostningsbelaste også erhvervslivet mere, både m.h.t. selve afgifterne og m.h.t. ekstra administrationsomkostninger de fører med sig. Med import af varer uden disse seneste afgifter, slås vi i konkurrencen, og det betyder at mere lukker eller flytter. De ansatte vil samtidig formentlig forlange mere i løn til overenskomsterne næste forår som følge af afgifterne. Så får vi noget mere inflation og eventuelt nogle også forringede kvaliteter på en række varer – for mere skjult at opveje de større omkostninger som producenterne er pålagt med specielt fedt- og sukkerafgifterne på de hidtidige kvaliteter. Med mere inflation forringes konkurrencevnen endnu mere, så lukker og flytter endnu mere.

For forbrugerne: Vi må sige, det bliver dyrere at være fattig under den nye regering.