Danmark

7. september 2018

SVENSK-DANSK DEBAT OM INDVANDRINGEN VAR LYSÅR FRA DET CENTRALE – DEMOKRATIET ER VIRKELIG I FARE, OG DET HAR DE FOLKEVALGTE BRAGT DET TIL VED AT IGNORERE VÆLGERNE


Jeg tvang mig selv til at se Kjærsgaards debat med svenske og danske politikere i går. Det der taltes om var så langt væk fra virkeligheden, som man kan komme.

Alt det sludder og vrøvl under den svenske valgkamp, der kører, viser total arrogant uvidenhed om alle centrale kendsgerninger. Og sporerne de kører i har været de samme de seneste 12-15 år, hvis ikke mere.

I 1998 og 2001 viste FN’s projektioner at Europas og Japans befolkninger vil falde over de næste 50 år p.g.a. aldringen. Denne aldring skyldes et faldende antal børnefødsler i stambefolkningerne, der samtidig udviser en voksende middellevetid.

[…]

Det skal oplyses IQ-indekset eller intelligenskvotienten er videnskabeligt fuldstændigt anerkendt i United Kingdom og USA, hvorimod eliten på det europæiske fastland kun meget nødtvunget anerkender begrebet, der trodser lighedsideologien, og der gøres kun sjældent eller aldrig brug heraf. IQ-tests forekommer dog hyppigt ved ansættelsessamtaler i private virksomheder.

Arthur Robert Jensen (1923 – 2012) efterviste i sin bog ‘The g Factor’ (1998) at data godtgør, uanset etnisk oprindelse har individer med IQ mellem 70 og 90 højere kriminalitetsrater end individer med IQ herunder og også højere end individer med højere IQ end 90, med toppunkt for kriminalitetsraterne i intervallet fra 80 til 90. Højest halvdelen med IQ-gennemsnit 90 egner sig til arbejdsmarkedet og/eller uddannelse.

Her kan siges at IQ-indflydelsen næppe har været nået FN i tide.

[…]

Læs følgende i sammenhæng og begrib perspektiverne:

https://danmark.wordpress.com/europas-selvmord-bygger-paa-en-fabel-fra-fn/

Dødsmarchen fortsætter trods vælgernes meninger fra i begyndelsen og i midten af 1990’erne – indstillingen bliver selvfølgelig mere på tværs af politikernes (det er mere end tyve år og i tillæg selvfølgelig med en ny generation med om mulig endnu mindre faktoriel viden på taburetter):

https://danmark.wordpress.com/2015/06/02/nar-norge-far-terrorister-med-fn-kvote-asylanterne-hvad-far-vi-sa-i-danmark/

 

Da ingen andre danske medier eller blogge bringer denne information, ville det være fremmende om du sendte den til dine kontakter:

Foreslå dette indlæg til dine kontakter

 

9. februar 2018

FULDBYRDEDE VOLDTÆGTER I SVERIGE FRA 1975 TIL 2017


Kilde: https://affes.wordpress.com/2018/01/31/fullbordade-valdtakter-1975-2017/

16. januar 2018

Folk fornemmer at de bliver fyldt med løgnagtige informationer, mangler ordentlige informationer og i stedet får overflødige, idiotiske damebladsoplysninger af medier. De bør læse dette.


De har løjet om antallet af indvandrere, om antallet af børnefødsler blandt

indvandrerne og blandt deres børn og om udgifterne ved immigranterne … om alt

Tyskland

18.09.2010: http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/angela-merkel-im-f-a-z-gespraech-moscheen-werden-teil-unseres-stadtbildes-sein-11036846.html

Forbundskanzler Angela Merkel sagde, at tyskerne skal tilpasse sig yderligere ændringer, især gennem konsekvenserne af indvandring.

“Vi har haft illusioner om dette i mange år,” sagde kansleren. En stor del af integrationspolitikken var ikke vellykket.

“Moskerne vil for eksempel være mere en del af vores bybillede end de plejede at være.”

Tyskland ligesom andre europæiske lande er bestemt til at blive en højborg for islam.

Hvad er en højborg for islam???

Topjournalist Udo Ulfkotte (tidl. Frankfurter Allgemeine Zeitung) afslører journalisters medløb:

ulfkotte-tot
“Har De også på fornemmelsen, at De ofte bliver manipuleret og løjet for af medierne? Så er De ligesom de fleste tyskere. Indtil nu er det blevet betragtet som “konspirationsteori”, som de vigtigste medier manipulerer os borgere med propagandateknikker specifikt. Nu afslørede en insider, hvad der virkelig sker bag kulisserne. Journalist UDO Ulfkotte skammer sig i dag over, at han arbejdede 17 år for Frankfurter Allgemeine Zeitung. Før forfatteren afslører hemmelige netværk af magt, udøver han konsekvent selvkritik. Han dokumenterer her for første gang, hvorledes han blev smurt for sin dækning i FAZ og via korruption blev forfremmet … “

https://danmark.wordpress.com/2017/01/15/gekaufte-journalisten-udo-ulfkotte-im-interview/

Igennem 18 år nyhedsoplæser på tyske ARD Tageschau Eva Herman beretter om befolkningsudskiftningen i Europa (video):

https://danmark.wordpress.com/2017/10/11/eva-herman-zu-un-studie-bevolkerungsaustausch-durch-fluchtlinge/

Hvad er der sket i Danmark?

United Kingdom:

BBC’s Nyhedschef indrømmer:

I England føder de indvandrede tre gange flere børn end den angelsaksiske befolkning (2007):

http://www.oecdobserver.org/news/archivestory.php/aid/563/Can_governments_influence_population_growth_.html

http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1571969/Britains-highest-birth-rates-among-migrants.html#

I Storbritannien føder kvinder fra f.eks. Pakistan og Bangladesh, der er muslimske, tre gange flere børn end kvinder født i Storbritannien i følge Office for National Statistics og avisen The Telegraph på:
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1571969/Britains-highest-birth-rates-among-migrants.html#

Og officielle fertilitetsrater rundtom i EU og verden på Dailymail: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2551531/Romanian-women-highest-fertility-rate-EU-experts-say-Britains-support-children-acts-draw.html#ixzz4fQpPmpFa

Frugtbarheden eller fertiliteten – det gennemsnitlige antal børn en kvinde (alle kvinder taget under ét) vil føde i sin levetid – er steget til 1,87. For fem år siden nåede den et lavpunkt på 1,63, langt under den “udskiftningshastighed”, der var nødvendig for at holde befolkningen stabil i mangel af indvandring. Siden da har en kraftig stigning i indvandringen hævet fødselsraten.

Hvad er der sket i Danmark?

Frankrig:

I Frankrig føder stambefolkningens kvinder 1,4 børn i gennemsnit, hvorimod kvinder fra muslimsk dominerede områder føder 3,4-4 børn i gennemsnit. Det melder tænketank-medlem (rådgiver for regeringen) Charles Gave på netsiden “Institut des Libertés”: 4. september 2017 spørger tænke-tank-medlemmet finansmand Charles Gave: Er den indfødte befolkning – som han henviser til som den hvide befolkning – af Europa, udsat for udryddelse? Hans svar er “ja”: “Det er ikke godt eller dårligt. DET ER “, skrev Gave. Han fortsætter: It will take only 30 to 40 years for the Muslim population to become the majority in Europe. — Charles Gave, French financier, website of the Institut des Libertés. Hans grundlæggende argument er, at med en “indfødt” fertilitetsrate på 1,4, en “migrant” – hvormed forstår muslim med 3,4 til 4 børn pr. kvinde, og hvis vi antager den oprindelige muslimske befolkning til at være (officielt) 10% af den samlede, det vil kun tage 30 til 40 år for den muslimske befolkning at blive flertallet. Faktisk skriver Gave, med en “indfødt” sats på 1,4 for en befolkning på 100, kun efter to generationer ser du kun 42 “indfødte” børn født.

D.v.s. de er lukket ind for at føde børn, som de franske ledere ligesom i lederne i den gamle østblok fik de indfødte kvinder til at holde op med.

Hvad er der sket i Danmark?

Sverige:

25. november 2012
SVENSK NYHEDSOPLÆSER SIGER FRA OG FORLADER LØGNENS SCENE

“Jeg er ked af at sige dette, men jeg vil gerne meddele, at jeg hermed posterer min tjeneste på Report og SVT. I årevis har jeg siddet her nemt uanset hvor dårlige nyheder jeg har formidlet og hvor meget jeg har fejet under gulvtæppet. Nu kan jeg ikke holde det ud længere. Jeg formår ikke længere at tjene politisk vinklede nyheder og lyve og formørke sandheden for seerne. Jeg kan ikke længere deltage i forfølgelsen af et demokratisk valgt parlamentsparti, og jeg nægter at deltage i skrupelløse racistiske påstande mod hele svenske folk.…”

I Sverige forbrugtes i 2012 andelen af samtlige socialbidrag 57% på indvandrere og deres børn med en overrepræsentation på 7,1 gange. I 2007: I alt 290 mia. sv.kr. svarende til 22,3% af samtlige skatter og afgifter på 1300 mia. sv. kr. i 2007. I Sverige forbrugtes i 2012 andelen af samtlige socialbidrag 57% på indvandrere og deres børn med en overrepræsentation på 7,1 gange. Officielt 60 mia. kr. og en andel 26,6 pct.

Det officielle antal sammenholdt med det officielt meddelte forventede udgifter (2012) giver 23.505 sv. kr. (= 60 mia./0,266* 9.596.436) i gennemsnit pr. individ. Det ville altså havde været lidt morsomt, hvis det ikke var reelt udslettende, det der sker. Et latterligt beløb.

Det er faktisk overraskende at se, hvor hurtigt udviklingen er gået i Sverige fra 2001 til 2012: en andelsstigning i socialudbetalinger fra 29,7 pct. i 2001 til 57 pct. i 2012. Vi kan kun gisne om hvorledes udviklingen vil forme sig i Danmark.

Hvad er der sket i Danmark?

Jeg kan ikke huske om det er 19 eller 30 mia. kr. man officielt er kommet til i Danmark. Beløbet er 10 gange større, har vi meddelt og kunnet bevise siden 2010: https://danmark.wordpress.com/2015/10/29/velfaerdens-fordeling/

Pr. officielt fertilitets-estimat, der benævnes fertilitet fejlagtigt, 2016 fra Danmarks Statististik: Ikke-vestlige indvandrerkvinder føder 2,1102 barn pr. kvinder, ikke-vestlige efterkommerkvinder (der er fejldefineret som begreb, og omfatter danske kvinder) føder 1,9704 børn over livsforløbet i Danmark. Bemærk antallet af decimaler.

Kvinder af officiel dansk oprindelse: 1,8073 barn pr. kvinde i gennemsnit i 2016. Her er efterkommerkvinders fødsler iblandet, som nævnt.

Danmarks Statistiks brug af ordene ‘oprindelse’ og ‘herkomst’ er i strid med Nudansk Ordsbogs angivelser.

Fertiliteterne for stambefolkningerne i Tyskland og i Danmark er højest 1,1 i 2007 henholdsvis 1,8435 i 2007. I Tyskland anføres denne fertilitet ikke officielt, men med mindst 16 pct. indvandrere og deres børn i 2007 og en samlet fertilitet på 1,37 i 2007, er det ikke svært. Det er besynderligt, at den danske etniske fertilitet (som i virkeligheden er et fertilitets-estimat) skal anføres med fire decimaler, når tallet tilmed er helt hen vejret.

Folketallet i Tyskland pr. 1. januar 2016 82.425.000. Antallet med indvandrerbaggrund var 18.576.000 (22,5 pct) eksklusive de ikke registrerede og forsvundne. Den samlede fertilitet var 1,47 i 2015. Så nu er den etnisk tyske fertilitet et godt stykke under 1. De to første tal aflæses direkte af tabellen her fra Statistisches Bundesamts tabel : https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/MigrationIntegration/Migrationshintergrund/Tabellen/TabellenMigrationshintergrundGeschlecht.html

Da ingen andre danske medier eller blogge bringer denne information, ville det være fremmende om du sendte den til dine kontakter:

Foreslå dette indlæg til dine kontakter

11. november 2017

28 år efter Berlinmurens fald: Omdannelsen af “den største historiske arv fra efterkrigshistorien” til den største katastrofe i hele Tysklands historie


Quelle: https://michael-mannheimer.net/2017/11/11/28-jahre-mauerfall-die-wandlung-des-groessten-historischen-erigenisses-der-nachkriegsgeschichte-zur-groessten-katstrophe-der-gesamtdeutschen-geschichte/

9. november 1989:

Fra dagen for glæde –

På dagen for begyndelsen af TYSKLANDs og det europæiske aftenlands fald

9. november 1989, fejret af hele verden som en af de største historiske dage i tysk og europæisk historie (jeg var der – så Wallens fald med mine egne øjne), fejret af glæde-drunkne Ossis som Wessis, der græder i Berlin. I sandhed begivenheden i med afslutningen af Tyskland. For den lille socialistiske fisk spiste den store fisks frihed.

Helt afgørende supplement: https://danmark.wordpress.com/2017/08/03/danskerne-fuppes-og-naesten-ingen-ser-eller-hoerer-det-fordi-de-tror-paa-medierne/

Da ingen andre danske medier eller blogge bringer denne information, ville det være fremmende om du sendte den til dine kontakter:

Foreslå dette indlæg til dine kontakter

27. oktober 2017

Neue Zürcher Zeitung: Flygtningesomkostningerne er et tysk tabuemne


Flygtningesomkostningerne er et tysk tabuemne og et dansk tabuemne for alle

politikere, medier og blogge undtaget denne

Det er det også for Neue Zürcher Zeitung : https://www.nzz.ch/meinung/kommentare/die-fluechtlingskosten-sind-ein-deutsches-tabuthema-ld.1316333 og sandelig også for en Rheingold Institute, der borer lidt rundt omkring uden at ramme sagens kerne: https://www.nzz.ch/meinung/kommentare/deutschland-und-die-fluechtlinge-debatte-um-die-willkommenskultur-ld.114613. Rheingold kan også kun kan bringe brudstykker.

Tyskland har vist stor generøsitet ved at acceptere flygtninge. Hvordan “velkomstkulturen” fortsætter, er dog usikker. Omkostningerne er enorme.
De tyske valgkampagner går på listesko gennem landet. De taler og lover dette og hint, men flygtningekrisen, der har kørt folk rundt i to år og som ifølge alle undersøgelser ligger øverst på deres liste over bekymringer, bliver normalt ignoreret.

Det er måske fordi det ligger lige for, men ingen af de agerende har nogen egentlig interesse i spørgsmålet, og det er det samme som i Danmark.

Sjovt nok kommer de kluntede forsøgsmagerne altid til et for lille tal i både danske kroner og i Euro. Det er gør de med immigrantomkostninger i Tyskland, og det gør de med tilsvarende immigrantomkostninger i Danmark. De kan ikke procentregning, og de kan slet ikke forholdsregning. Men de kan ord, irrelevante ord, forvirrende ord kategori-rensede ord, ord for ordene og kun disse overtalelser og meningsløse ord.

Selv http://new.euro-med.dk/20171023-neue-zurcher-zeitung-kosten-der-einwanderung-in-deutschland-sind-astronomisch.php tør ikke andet end at vælge et forældet beløb for danske forhold. Troen kan få én til at vælge det mindste beløb, endelig det mindste for troen er meget stærkere end viden …. på kort sigt. Og det er desværre uoverkommeligt at sætte sig ind i forholdsregning.

For Tyskland er regningen præsenteret for flere år siden

Tyskland (2011): Det tyske Arbejdsministerium offentliggjorde en undersøgelse i 2009, ifølge hvilken mere end én ud af fire modtagere af ALG II (Hartz IV) har indvandrerbaggrund har. Andel af indvandrere af alle, der er Hartz IV-modtagere, er 28 procent. Mens andelen af Hartz IV-modtagere i den samlede befolkning er kun 8 procent, er alt dette inden for gruppen af indvandrere 19 procent. kilde:http://www.sozialleistungen.info/news/20.11.2009-hartz-iv-anteil-der-zuwanderer-ueberdurchschnittlich-hoch/

Forudsat de anførte andele ovenfor fastholdes:

Monetære sociale tjenester (2011) I alt: 469,2 Mia.EUR.
Heraf betaling for berigelse af indvandrere og deres børn (se 28 pct. forrige afsnit): .. 28% * 469,2 Mia.EUR = 131,4 Mia.EUR om året. Og det var fire år før immigrant-psunamien satte ind.

2010-2011 i Danmark: 27,8% af alle velfærdsudgifter 752 mia. kr. forudsat 550.000 velfærdsnydende indvandrere, hvis jeg forudsatte 550.000 ikke-vestlige indvandrere i 2010: hvilket følger af tabellen på https://danmark.wordpress.com/ikke-vestliges-forbrug-af-velfaerd-i-danmark-i-2010/

Danmark: Skal vi regne med 38 eller 39 procent af velfærdsbudgettet i 2015? Danmark havde 866.247 immigranter i alt svarende 15,3 procent af folketallet primo 2015. Det bliver til mindst 910.000 eller 16 pct. ultimo 2015. Her af følger at 40 pct. af velfærdsbudgettet er for berigelsen. Regnet i 2010-budgetkroner bliver det til 301 Mia. kr. pr. år i 2015.

Tyskland: har mindst 16,7+2 mill. = 18,7 mill.1) ved udgangen af 2015. Dette svarer til ca. 25 procent af folketallet. Det kan blive til 51,1 pct. af det tyske velfærdsbudget i 2016, jfr. seneste link. Regnet i 2011-budget-EUR er det 239,76 Mia. EUR pr. år (eller 1,7986 billion kroner), en stigning på (82,5%) eller 108,4 Mia. EUR. i forhold til i 2011 2)

1) 16,7 mill. med indvandrerbaggrund i følge seneste Zensus-optælling fra nederst på siden på: https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/MigrationIntegration/MigrationIntegration.html

2) Der er taget højde for at overtyngden mod den danske 3,47 i Tyskland forventes tilsvarende at være 3 – 4 fra 2016 mod 3 – 3,2 i 2011.

Tysk version: https://transeurabia.wordpress.com/2015/10/23/social-leistungen-deutschlands-kostet-240-mia-eur-pro-jahr-von-2016/

Det betyder ikke noget med mit undervisningsprogram, for disse folk der har haft vrøvl med simpel procentregning og forholdsregning fra deres tidligste ungdom:

Velfærdsbudgettet deles således mellem ikke-vestlige (11,4 pct. alternativ 12,7 pct. folketalsandel og andre i Danmark. I udregningen for 2015 i afsnittet overfor var befolkningsandelen sat til 15,3 pct., fordi vi ikke kan få oplyst det korrekte antal her i landet: https://danmark.wordpress.com/2013/08/23/professor-i-befolkningsstatistik-hans-oluf-hansen-kunne-ikke-bruge-de-danske-officielle-befolkningsopgorelser-til-noget/

Vi forudsætter fortsat overtyngden 3,47 gange for ikke-vestlige jfr. Velfærdskommissionens oplysninger i 2005 i ‘Fremtidens Velfærd og Globalisering’, side 26, hvor skattebetalingerne er medindregnet, og gruppen ikke-vestlige fastlægges her i to alternative befolkningsandele:

pris3

257,5 mia. kr. i 2015: 11,4 piger skal dele 834,3 æbler med 88,6 drenge, og pigerne (‘de ikke-vestlige’) skal hver især have 3,47 gange flere æbler end hver af drengene: 11,4 + 88,6 = 100

Hver gang en dreng får 1 æble får en pige 3,47 æbler: (11,4 * 3,47) + (88,6 * 1) = 128,158. Hvor mange gange kan denne deling foregå?

Svar: 834,3/128,158 = 6,509933051 gange

D.v.s. pigerne får i alt: 6,509933051 * 3,47 * 11,4 = 257,5 æbler eller ikke-vestlige forbruger 257,5 milliarder velfærdskroner i 2015

Foreslå dette indlæg til dine kontakter

Også besparelser i Norge og Sverige – og hvad er prisen der

En tysker MICHAEL MANNHEIMER har forstået: Schweizer Zeitung entlarvt den “Bereicherungsmythos” der Linken als Lüge. Mindestens eine Billion Euro (!) werden die bis 2018 zugewanderten Moslems den deutschen Steuerzahler kosten:

https://michael-mannheimer.net/2017/09/18/in-auslaendischen-medien-erfahren-wir-wie-es-um-unser-land-wirklich-bestellt-ist-kein-manger-unsd-lkonoim-behauptet-mehr-dass-due-zuwanderung-ein-segen-sei-alleiun-fuer-die-bis-2018-eingewandert/

Da ingen andre danske medier eller blogge bringer denne information, ville det være fremmende om du sendte den til dine kontakter:

Foreslå dette indlæg til dine kontakter

27. okt. 2017

J. E. Vig

 

30. juli 2017

INGEN TØR BERETTE ÅRSAGEN TIL KVINDERNES BEKYMRING


Med indvandringen er der sket en ændring

Megafon har lavet en meningsmåling for TV blandt danske kvinder, der viser at 60 pct. tænker over risikoen for overfald og voldtægt, når de færdes ude om aftenen, og samme andel vil helst undgå at færdes ude efter mørkets frembrud. 43 pct. overvejer om de med nogle af deres medbragte genstande i lommer og tasker kan forsvare sig mod eventuelle overfaldsmænd.

I den mørke tid af året ved vi at ældre nødigt færdes ude simpelthen efter de andre er stået op.

Vi kan dokumentere:

De seneste statistikker offentliggjort af den danske avis Metro Xpress 7. maj 2016, taler om 2633 kriminelle, der var på anklagebænken, hvoraf 2049 udlændinge (naturaliserede og deres børn sandsynligvis ikke medregnet). Denne andel på 78 procent, en stigning fra 65 procent på otte år.
D.v.s. ved en indvandrerandel på 18% bliver deres overhyppighed 16 gange større end danskernes. Ved indvandrerandelen 25% bliver overhyppigheden 14 gange hyppigere end danskerne.

Men vi skal noget højere op: 30. maj 2004 kunne vi læse at 45% af 1. klasses elever i København var indvandrere. D.v.s. 10 år senere i udgjorde disse 17 årige således 45% af alle 17 årige i 2014. Nu er der andet end 17 årige blandt de kriminelle, men disse udgør i hvert fald 50% af alle 17 årige i dag, og så har vi end ikke medregnet nettoindvandringen siden.

Så 35% eller 40% er cirka andelen af indvandrere i København. Det giver 78/22:35/65 = 6,7 gange eller 5,3 gange hyppigere. Seks gange mere kriminelle er såmænd til at tage og føle på.

I 2002, 2003 og 2004 udgjorde overkriminaliteten henholdsvis 4,1, 5,7 og 11,7 gange for unge indvandrere i København. Da overkriminaliteten blandt indvandrere vokser med deres andel, er mit bedste skud 10-14 gange hyppigere i 2016 og 2017.

Allerede i 2003 og 2004 udgjorde ungdomskriminaliteten blandt indvandrere og efterkommere i København nemlig 82 pct. af den samlede kriminalitet blandt unge:
https://danmark.wordpress.com/2006/06/24/indvandrerkriminaliteten-blandt-unge-vokser-voldsomt/

Norge:

2011: 465 kvinder blev i Oslo modtaget som voldtægtsofre: https://danmark.wordpress.com/2012/01/19/2011-425-kvinder-blev-modtaget-som-voldtaegtsofre-i-oslo/

Sverige:

3. april 2012: Sverige befolket med 16% flere siden 1975, men seksualforbrydelsernes antal er steget 873%

 

14. december 2016

Code “291”: Sveriges kommunistiske regering undsiger Politiet, i spørgsmålet om at berette om immigranters kriminelle gerninger


schweden-vergewaltigungen

Også i Sverige sker folkedrabet på egen befolkning. Også i Sverige er socialister ansvarlige herfor. Det er en grov forbrydelse. Nemlig, en dobbelt. Intet andet land i Europa har været koloniseret af islamiske indvandrere som Sverige. Det er sket på foranledning af årtiers regerende svenske socialister…

Kilde: https://michael-mannheimer.net/2016/12/14/code-291-schwedens-kommunistische-regierung-untersagt-der-polizei-ueber-straftaten-von-immigranten-zu-berichten/

………..

Allerede i 2004 var det sket i Danmark: http://www.lilliput-information.com/economics/ukyn.html

Sidste samlede oversigt over kriminalitetens fordeling i København: 82 pct. af de fremstillede under 18 år  i  Københavns Dommervagt var i 2004 indvandrere og efterkommere:

https://danmark.wordpress.com/2006/06/24/indvandrerkriminaliteten-blandt-unge-vokser-voldsomt/

Sidste landsdækkende fordeling af kriminaliteten fra Justitsministeriet i august 2005 er desværre fortsat groft fejlbehæftet: https://danmark.wordpress.com/2016/10/15/om-de-er-to-eller-fire-maaske-fem-gange-mere-med-kriminalitetsopgoerelserne-kan-vaere-ligegyldigt-det-er-loegnene-der-er-irriterende/

Sidste internationale kriminalitetssammenligning, 2001: https://danmark.wordpress.com/2006/07/01/sidste-internationale-kriminalitetssammenligning-formentlig/

2. december 2016

EU-kommissær: ‘Europa har brug for 70 mio. immigranter de næste 20 år’


Kilde: https://michael-mannheimer.net/2016/12/02/eu-kommissar-europa-braucht-weitere-70-millionen-immigranten-in-den-naechsten-20-jahren/

70-mio-immigrants-eu-450x297

År 1800 Europa havde kun 187 mio indbyggere. Hundrede år senere, var der allerede 423 mio. I dag omkring 600 millioner mennesker i Europa.

…………………..

Europa har i forvejen mere end 50 mio.

Europa drives til Selvmord hurtigere. Den økonomiske kollaps er indtrådt længe forinden, og måske tackler EU af fra år 2020. Det drejer sig ikke om børnefødsler for andre end de skattefinansierede. Kilderne til finansiering af velfærden forsvinder længe forinden.

7. november 2016

Forargelse kan være i orden, men hykleri er latterligt – Ét monopol er større end alle elmonopoler

Filed under: Afgift, Danmark, Economics, folkeskolen, Free Speech, Skat, skoler, Sverige, Sweden — Jørn @ 08:23

Elpriser er for høje og har været det i årevis. Enhver der bare ved lidt, har på fornemmelsen at afgifterne på el nok er sådan en 80-90% af det forbrugerne betaler for el, men er man nu sikker på at det med elpriserne ikke har sin rigtighed, for de siger det hele tiden på TV? Nu har den kørt overalt i bladene og TV-nyhederne med ‘de uhyre stigninger’ i elpriserne, sidste gang var det fordi det var blevet dyrere at købe el ind fra bl.a. Sverige, nu er det monopolstillinger disse elselskaber har skabt sig samtidig med de til stadighed reducerer omkostningerne.

 

I 2009 forholdt det sig således her i Østjylland:

EL:
Indkøbspris: 0,168 kr. pr. KWH
Salgsomkostning : 0,1178 kr. pr. KWH
Eltransport: 0,053 kr. pr. KWH
Ialt 0,3388 kr. pr. KWH

VI BETALER: 1,78 kr. pr. KWH

Selv med en universitetsuddannelse i økonomi er det ikke muligt at læse og begribe el-regningens indhold fuldtud. Sjovt nok! Der kommer nok snart en uddannelse i heksekunst. Så må vi forsøge os der.

Vi kan dog konstatere at vi betaler 0,98 kr. i Elafgift, i CO2-afgift og Moms på hver KWH.

Men det er som bevist allerede her ikke elindkøbet, der udgør nogen nævneværdig omkostning (9,4%) i forhold til det vi betaler.

Ulykkerne skyldes mest ‘piratfiskene’ på Christiansborg

og mindre monopollignende koncerner/truster/karteller

(der er tilsyneladende mange udbydere af el). I alt

90,6% af afregningen skal holde mange overflødigt

ansatte igang, og de skal alle tjene laskefedt på at

levere elektriciteten

Det er tilmed sådan, at afgiftsbeløbet, der skal betales for hver KWH, hæves pr. automatik med stigninger i El-indkøbsprisen. Dette skal helst heller ikke komme frem!

Men hykleriet og bedrageriet skal trækkes frem!

Sammenlign med USA : en elregning på tusinde kroner bliver til en elregning på 385 kroner for det samme forbrug.

21. oktober 2016

Sverige med ekstrahjælp til tilbagevendende ISIS-jihadister


download
Kilde: http://www.oe24.at/welt/Schweden-gibt-ISIS-Kaempfern-gratis-Fuehrerscheine/255573142

Tilbagevendende jihadister skal modtage særlige rabatter. Sverige er et af ‘de mest liberale lande i verden’. Tolerance er meget vigtig og bør ikke stoppe ved andre verdensanskuelser. Et nyt initiativ tages nu med det formål at sikre, at tidligere ISI krigere kan blive reintegreret i det svenske samfund.
Økonomisk støtte.
‘De cirka 80.000 indbyggere store by Lund vil nu støtte en redningspakke’
for at lette ISIS-jihadisternes tilbagevenden til landet. Støtten omfatter skattelettelser, gratis kørekort og finansielle tilskud til boliger. Kun sådan kan jihadister igen leve et normalt liv. Tidligere ISIS krigere skal have samme støtte som andre værdigt trængende.

…………………….

Og lidt til…
Om ISIS-krigerne kan tage våbnene med tilbage til Sverige meldes ikke, men den svenske våbenlov kan vel liberaliseres.
Lidt særskilt hjælp til bilforsikringspræmierne kunne vel også tænkes, nu bilerne synes at brænde en del i Sverige.

Older Posts »