Danmark

22. august 2007

Danmarks Statistik aktiv med handicap paa 20. aar


Således læser vi på Den Danske Forenings Blog:

I første halvår af 2006 blev der givet opholdstilladelse til i alt 19.757 personer.
I første halvår af 2007 blev der givet opholdstilladelse til i alt 23.715 personer.

Fra slutningen af 1. halvår 2006 til slutningen af 1. halvår 2007 voksede folketallet med 22.848 personer fra 5.434.567 til 5.457.415.

Danske kvinder føder i gennemsnit ca. 1,5 barn i deres levetid, hvorfor hver ny generation af danskere bliver ca. 25 % mindre end den foregående.
Officielt er fødselsraten 1,7, men dette tal inkluderer herboende udenlandske kvinder med høje fødselstal.

Vi kan derfor konkludere, at danskerne er godt i gang med at gøre sig selv til mindretal i Danmark. Når vi ser, hvordan mindretal behandles rundt omkring i verden, er perspektivet ikke opmuntrende.

Kilder: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 350 af 10/8 2007 og nr. 355 af 13/8 2007″

——————————————————————-

Hertil havde kommunikationsmedarbejder i Danmark Statistik følgende kommentarer:

I Danmarks Statistik er vi blevet opmærksomme på, at der optræder et par fejl i Harry Vinters indlæg.

De korrekte tal er disse:

– Kvinder i Danmark føder i gennemsnit 1,8 børn.
– Kvinder med dansk oprindelse føder 1,7 børn.
– Kvinder med oprindelse i et andet vestligt land føder 1,5 børn.
– Kvinder med oprindelse i et ikke-vestligt land føder 2,5 børn.

Tallene er gennemsnit for 2001-2005 og fremgår af tabel 2.9 i vores publikation “Befolkningens udvikling 2005”.

Med venlig hilsen
Rune Stefansson, kommunikationsmedarbejder i Danmarks Statistik, rst@dst.dk

—————————————————————-

Men så kom der en dame i vejen med en slæde:

Dette er selvfølgelig noget udokumenteret crap:
Lad os nu et øjeblik lige se bort fra de øvrige vestlige i Danmark, der forstyrrer regnestykket ubetydeligt (på beregning) og da sætte fertiliteten i stambefolkningen til netop 1,7 og den tilsvarende for ikke-vestlige immigranter og deres efterkommere til 2,5.
Hvilke logiske følger har så disse antagelse?

Vejet gennemsnit på ligningsform giver den samlede fertilitet: (2,5*X) + (1,7*(1-X))= 1,8

Andelen af de fødende kvinder af ikke-vestlig herkomst, X=12,5 pct.

Dette implicerer, at de ikke-vestliges befolkningsandel er lidt mindre end 12,5 pct. i Danmark. Officielt udgør ikke mere end godt 4 procent.

VI HAR VIST GLEMT DE NATURALISEREDE OG DERES EFTERKOMMERE (de sidste føder endog flere børn end deres forældre, viste Københavns Kommune i 2004)

VI HAR VIST OGSÅ FÅET BRUGT FØDSELSHYPPIGHEDERNE, DER SKIFTER RET TILFÆLDIGT MED VARIERENDE ALDERSFORDELING I DE FERTILE ALDRE, I STEDET FOR FERTILITETERNE.

SIDSTNÆVNTE ER MIG BEKENDT IKKE BLEVET UNDERSØGT BEHØRIGT I OFFICIELT TILGÆNGELIGT MATERIALE.

Ved lejlighed kunne det endvidere være uhyre interessant at få oplyst, hvorfor ikke-vestlige føder henved 3,5 barn i gennemsnit i Italien, men 2,5 i Danmark, samt hvorfor stamdanskerne skulle føde 1,7 barn i gennemsnit, når andre vesterlændinge i vor umiddelbare kulturelle og geografiske nærhed ligger på fra 1-1,3.

Konklusion: 

En hel del af de ikke-vestlige immigranter og deres børn medregnes som individer med dansk oprindelsen, uden at de er af dansk oprindelse.

 Jeanne, 22.8.07
jantippe@yahoo.com

Eller som professor Hans Oluf Hansen, Københavns Universitet hævdede den 20. august 2005 i Berlingske Tidende, det nuværende befolknings-opgørelses-system kan ikke bruges til hverken at beskrive den nuværende eller den fremtidige folkning i Danmark.

Udlændingestatistikken er ganske enkelt ubrugelig på 17. år – men der sker ingenting

 Sonia 

 

 

Om fertilitet andre steder i Vesteuropa:

https://danmark.wordpress.com/2007/02/05/antal-boern-og-fremmedandel-der-lyves-groft-herom/

https://danmark.wordpress.com/2006/06/22/tyske-kvinder-1-barn-muslimerne-3-3,5-barn/

https://danmark.wordpress.com/2007/03/12/eu-befolkningsudvikling-foedsler-og-produktionsaktivitet/

http://www.lilliput-information.com/economics/ferteu.html

21. august 2007

Sweden has been called a welfare state, but what about wealth?


Sweden has been called a welfare state, but what about wealth?


worthstat.gif 

The Swedes are poor compared with other Westernes. For almost two generations we heard about the welfare system, but when it comes to money or avaible capital they have not much. This means that Sweden hit the bottom in international comparisons.  

8 of 10 Swedes misses their own wealth – when you exclude capital in real estate. A similar statistic is found in Luxemburg Wealth Study

It shows that the Finnish neighbors are twice as rich. The Englishmen’s

fortune is in average 4 times bigger and Italians 7 times bigger.

It is discouraging figures to read.

According to the economist Dick Kling, Timbro Publishing:

“Every second Swede are proletarian in the original meaning of the word”.

So-called saved capital in Sweden is mostly saved collectively, via state, businesses, AP-

foundations and different pension-funds. 

Sonia 

Complements:

Almost two generations of welfare

Will or can the tax-based welfare systems be re-arranged

But will the power brokers take the consequence of this?
 

20. august 2007

Dette er landet hvor du maaske bor med fast ophold


Nørrebro og Velfærds-danmark

 overgiver sig aldrig:

  1. Rektor Ejnar Ritterband benægter, at der ved idrætsdagen fornylig udøvedes en særlig disciplin på Nørrebro Frie Gymnasium, hvor eleverne trænedes i at kaste sten mod Politiet – men vi husker at der solgtes små og store brosten med forskellige negative priser – de fik penge for det af establishmentet – på den såkaldt Sorte Trekant til at smadre vinduer med i nybyggeriet, der begyndte at skyde op samme sted (som vi så det senere) til de fremmede.
  2. Politikerne i Velfærds-danmark kan ikke begribe, at man ikke løser et problem ved at gøre det større. 

Sonia

19. august 2007

We are being used as source on large blog


Norwegian woodenheads

 

[The Danmark-blog is refered to on: http://blogs.dailymail.com/donsurber/2007/08/19/norwegian-woodenheads/

 

Norway had a unique way of handling crime. Criminals were tried, convicted and sentenced just like anywhere else. But then it was left up to the convict to decide if he would actually serve his sentence.

And of course, this does not work. Small wonder that Norway’s reported crime rate is double that of the United States. Police in Oslo are overwhelmed by crime. And a Norwegian newspaper reported that 70% of “Norwegians have no faith that they’ll get any help if someone breaks into their home.”

The problem is that until recently, there was no law that required a criminal to report to prison to fulfill his sentencing. Surprisingly, 80% showed up. Only 20% of the convicted criminals decided not to volunteer for prison time.

Criminals are not very bright people, no matter how many “Ocean’s” pictures George Clooney makes.

The Norwegian newspaper Aftenposten reported:

“It’s difficult to make plans for the prison terms when we have no idea who will show up and who won’t,” said Ellinor Houm, director of the Norwegian Correctional Services, section for eastern Norway.

With fewer criminals showing up here than in any other part of Norway, Houm’s in charge of prisons with many empty beds. So far this year, every fourth criminal has not bothered to turn up at the prison gates in eastern Norway.

Prison undercrowding. Maybe they can rent the cells out to people who want protection from criminals. Now for the kicker:

The dilemma facing the prison authorities is that failure to show up at prison is not yet illegal. Although Parliament has passed new legislation making it a criminal offence to skip prison, the law has not yet been implemented and until it is, prison authorities can do nothing but hope that the criminals will eventually show up at the prison gates.

Small wonder, Norway has one of the highest handgun ownership rates in the world. But according to Interpol statistics its overall crime rate is double that of the United States. In fact, the U.S. crime rate is about half that of each of the Northern European countries, including England.

An English translation is here…”

 

Sonia, Danmark

http://Danmark.Wordpress.com 

 

OBS-OBS-OBS

Nota Bene: Neither the Danmark.blog nor lilliput-information.com show anything what so ever to support this: (quotation from above):

“And of course, this does not work. Small wonder that Norway’s reported crime rate is double that of the United States. Police in Oslo are overwhelmed by crime.” (end quotation)

What we intended to prove was that the crime rate in Sweden is the doubled of the rate in USA, and we also know why: The foreign immigrants have a crime rate of 3-5 times that of the Swedes, Norwegians and Danes depending on the acts of crime.

Sweden has been called a welfare State 

Please, try seriously to find out and do dare to published the distribution of crimes in Oslo between Norwegians and foreign immigrants. Copenhagen in Denmark does that every year: Latest: 82 p.c. of all crimes  (and percent increases every year) commited by youngsters has been committed by foreign immigrants and their descendants. All kind of documentation is offered on the link.

  

Substantial links much closer to our

point:

https://danmark.wordpress.com/2007/02/14/is-the-danger-much-minor-in-denmark/

https://danmark.wordpress.com/2006/11/04/six-goid-reasons-to-count-the-immigrants-in-europe-correctly/

 

17. august 2007

Officielle informationer om arbejdsmarkedet ses afgjort ikke at stemme

Filed under: Ikke kategoriseret — Tags: , , — Jørn @ 19:01

Vi fandt dette udmærkede indlæg på: http://www.radioholger.dk/tekster/tekst72.htm

“…Når det drejer sig om beskæftigelse, er arbejdsgiverne helt forrykte. Der er absolut ingen sammenhæng i de meldinger, der kommer fra de private virksomheder og deres organisationer. Dette ses der endnu et eksempel på i forbindelse med en afholdt jobmesse den 16. august i København. Vi citerer fra Jyllands-Posten den 17. august: »Ledighed: Danmarks største jobmarked blev i går afholdt på Rådhuspladsen København. De 48 virksomheder, som deltog, har en akut mangel på ufaglært arbejdskraft. Dansk Arbejdsgiverforening mener, at der må handles nu. 1.300 primært ufaglærte stillinger er, hvad de 48 virksomheder, som deltog på jobmarked i København i går, står og mangler. Det nøjagtige tal på, hvor mange ufaglærte ledige der er i København eller på landsplan kendes ikke nøjagtig, men problemet i virksomheder landet over er stort. Chefkonsulent Erik Simonsen fra Dansk Arbejdsgiverforening synes om tiltaget i København, men mener at der skal mere handling til, før problemet er løst. »Det er en skandaløs situation, at vi i Danmark ikke er i stand til at besætte ufaglærte jobs. Vi skal kunne sikre, at de jobs, der ikke kræver nogle kvalifikationer, bliver besat med det samme,« siger han. Jobmarkedet på Rådhuspladsen blev pænt besøgt af både mænd og kvinder, og etniske minoriteter var også tydeligt repræsenteret. De 48 virksomheder, der deltog, fik henvendelser fra i alt 2.500 ledige, som de overvejer at ansætte. Men ifølge virksomhedernes besvarelser til Københavns kommune var mange virksomheder ikke tilfredse med kvalifikationerne hos de besøgende. »Virksomhederne må sande, at det ikke er den uddannede og bedst kvalificerede arbejdskraft, som er tilbage blandt de ledige. På den måde fortæller Københavns jobmarked alt om situationen på arbejdsmarkedet i dag,« siger Borgmester for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune Jakob Hougaard.« 

Jamen, hvordan i alverden skal vi forstå dette? Arbejdsgiverkonsulenten påstår, at der ikke er nok arbejdsløse til at besætte de ufaglærte stillinger, og det skønt der til 1300 jobs er 2500 ansøgere, og beskæftigelsesborgmesteren fortæller derefter, at virksom-hederne klager over, at ansøgerne er ukvalificerede. Ja, men det skulle de jo netop være, for det er ufaglærte jobs, der tilbydes, og konsulenten taler jo selv om jobs, der ikke kræver nogen kvalifikationer. Og det ville da være fuldstændig forrykt, hvis man virkeligt ansatte den uddannede og bedst kvalificerede arbejdskraft i ufaglærte jobs, der med konsulentens ord ikke kræver nogen kvalifikationer. Hvad i alverden er det så, man klager over? Man ønsker ufaglærte uden kvalifikationer, og når der så er rigeligt af dem, så påstår man mærkeligt nok, at de ikke er gode nok til de ufaglærte jobs, fordi de ikke har nok kvalifikationer. Kan man bestemme sig, eller er man bare idioter? Når arbejdsgiverne møder frem med tilfældige ufaglærte jobs, der ikke giver den store indtjening, så må de sandelig også bare bruge den arbejdskraft, der nu tilfældigvis er til rådighed for den slags job. Det ene skal jo passe til det andet. Men måske var det på tide at spørge, om arbejdsgiverne overhovedet er kvalificerede til at være arbejdsgivere, for det forekommer faktisk som om, at man i disse kredse har et meget stort problem med at forholde sig til den helt almindelige logik. Man har i hvert fald en helt urealistisk forestilling om, hvilken arbejdskraft man gør sig fortjent til…”

Sonia 

Helt konkret fra det seneste Frederiksberg-projekt og på linie med informationerne fra Radio Holger: https://danmark.wordpress.com/2007/08/02/ledige-skal-myrde-draebersnegle/

 

7. august 2007

Naturligvis skal der lyves om tilgangen af so-called flygtninge og familiesammenfoerte


iod

Indvandringen til Danmark er nu på 50.000-60.000 pr. år, når indvandringen til arbejde og uddannelse medregnes, skriver Kristeligt Dagblad den 6. august.

Det, der har bekymret, og som i mere end 20 år har givet anledning til omfattende protester, var tilgangen af såkaldte asylanter og familiesammenførte til fast ophold og nem adgang til det danske statsborgerskab, næsten udelukkende fra muslimsk dominerede områder. 

Om udviklingen i de senere år har Kristeligt Dagblad valgt at oplyse aldeles ukorrekt: 

citat begyndt:

“…Det er næsten som i begyndelsen af 1970’erne, hvor gæste­arbejderne også kom for at afhjælpe manglen på arbejdskraft – 1980’erne og 1990’erne blev derimod i højere grad præget af flygtninge og familie­sammenføringer til udlændinge, som boede her i forvejen.

De seneste syv år er indvandringen af de sidstnævnte grupper blevet meget mindre…”

citat slut

Vi skal have det indtryk, at indvandringen af bl.a. de tredobbelte velfærdskonsumenter ophørte med udgangen af 1990-erne. Det er det rene vrøvl. Bladet tør ikke rigtig at anføre fra perioden før 2001, som mange gerne vil tro, for så ville bladet hælde for meget til den nuværende regering, uden at det bragte af den grund i øvrigt ville blive mere korrekt.

Tværtimod steg indvandringen af fremmede frem til år 2001. I 2002 reduceredes tilstrømningshastigheden med 26 pct. I 2003 sænkedes tilstrømningshastigheden atter med 24 pct. I de sidste to år tilstrømningshastigheden atter øget voldsomt, i 2006 med 28 pct. for alle asylanter og familiesammenførte og med 14 pct. for de fremmede heraf.

Den nuværende regering bruger især tildelingen af statsborgerskaber til at camouflere tilstrømningen med. Tildelingen er simpelthen boomet siden regeringen tiltrådte i 2001. Hvorledes det ser ud i dels tabel dels diagram kan du læse på:

Dette har vi gennemdokumenteret gang på gang

Sidste år udgjorde henved halvdelen af en fødselsårgang de fremmedes fødsler

Det reelle antal fremmede – d.v.s. såkaldte asylanter og familiesammenførte med dansk personnummer stammende fra områder uden for Vesteuropa (uden EU-udvidelsen med nationer i den gamle østblok), Nordamerika, Israel, Japan, Australien og New Zealand:

750.000-800.000 svarende til 14-15 pct. af indbyggertallet, når de naturaliserede og deres børn medregnes korrekt, ikke som danskere. 

Tillades tilstrømningen af fremmede at fortsætte som nu fremover er danskerne i mindretal i år 2036.

Sådan er det

Det skal i øvrigt understreges, at blandt de 50.000-60.000, som Kristeligt Dagblad nævner, og som ikke kalder sig asylanter eller familiesammenførte, er der uden tvivl et stort antal, der forsøger sig med den lettere adgang til landet uden noget reelt anerkendt/lovligt opholdsgrundlag. Antallet 50.000-60.000 svæver i øvrigt en hel del, fordi optællingen af personer ikke kan foretages uden videre og midt i året.

Sonia

6. august 2007

Den svenske regering ignorerer advarslerne fra SÄPO


Præcis som i Danmark i 2001 ignorerer den svenske regering nu advarslerne fra SÄPO, der er den svenske efterretningstjeneste. Bare 65 personer forhindredes i at få opholdstilladelse eller statsborgerskab i Sverige i 2006, fordi personerne mistænkes for terrorforbindelser. I hele perioden 2001-2006 er der blevet grebet ind i 242 tilfælde. Det drejer sig næsten altid om forbindelser til terror-aktiviteter i udlandet.

Danmark huser ikke krigsforbrydere eller terrorister” udtalte den tidligere danske statsminister Poul Nyrup Rasmussen umiddelbart efter katastrofen den 11. september 2001.

Det skal oplyses at Sverige har mindst 2 mill. fremmede indvandrere (svarende til ca. 23 pct. af indbyggerne), Danmark har reelt 700.000-800.000 (svarende til 14-15 pct. af indbyggertallet).

Hvordan det reelt stod til i Danmark allerede i 1994, kan du læse på:

https://danmark.wordpress.com/2007/07/03/danmark-huser-terror-forbindelser/ 

Sonia

4. august 2007

Genopdragelse til hvad med hvilke konsekvenser?


Via TTV1 får vi oplyst at 12 indvandrebørn er sendt til såkaldt genopdragelse i hjemlandene. Det oplyses at det nemt kan dreje sig om flere, idet myndighederne først hører herom, når der opstår problemer.

  1. Såkaldt integration er ideologisk fejlskud, Islam foretrækkes.
  2. Naturligvis oplyser forældrene ikke om hjemsendelsen til såkaldt genopdragelse, måske træning i Islam m.v., i mange tilfælde, fordi det fortsat er rart at modtage de mange offentlige danske pengeoverførsler, som børnene betinger.
  3. I årevis har vi vidst at store mængder af indvandrere og deres børn ferierer i hjemlandet i optil 3 måneder hver sommer, så de ofte ikke er returneret inden skolestarten i august, og  så kommer de selvfølgelig yderligere bagefter i skolen.
  4. Vi har i årevis forgæves spurgt, hvorledes man kan feriere i det land man er flygtet fra. Senest da man fandt et større kontingent af indvandrere med og uden dansk pas, da konflikten mellem Israel, Hamas og Fatah opstod sidste år.
  5. Som vi forstår det vil genopdragelse i hjemlandet tilmed fører til endnu flere konflikter i Danmark.

Sonia

3. august 2007

Fra foedselforberedelse til gravstedet


Forbrugerminister Carina Christensen (K), der forleden meddelte at børn og unge kun må indtage 50 cl (½ l) sodavand om ugen, følger nu op på sit forslag ved at meddele at søde sager som slik og kager også skal begrænses i familieforbruget.

Det bliver spændene at se, hvorledes en eventuel lovgivning skal gennemtrumfes og håndhæves i praksis. “Der bliver givet bekæftigelse til mange af de ledige, som vi ikke har.”

Dette kaldes adfærdsstyring og mindkontrol og håndteres/initieres især af familie- og forbrugerministeren og af miljøministeren, men også af andre. Endemålet er uanset regeringens farve (der altid er den samme), at du skal styres fra fødselsforberedelsen til kirkegården.

Familiens eget ansvar for børnene og deres liv skal tages fra familierne, fordi børnene mere og mere skal betragtes som samfundets/statens.

Det kører regelret efter Trotzky’s Plan. 

Til noget andet der ikke nyder en lignende bevågenhed:

Tager du den personlige sikkerhed, skal du med de nye mobiltelefoner, der sidder klistret til hånden af et stort flertal af de unge, regne med fremover at kunne blive et let offer for organiseret kriminalitet. F.eks. under en togrejse, hvor du og din bagage grundigt fotograferes, og du aflyttes. Beskeder med billeder og lydoptagelser videresendes derefter til medsammensvoren kriminel forbindelse, der på et givet tidspunkt udfører en kriminel gerning rettet imod dig på grundlag af de fremsendte oplysninger. Her mener jeg at en anden minister passende kunne tage initiativ til forbud mod mobiltelefoner overalt i toge og busser; så er vi også fri for “at lade os underholde” af bunkevis personlige samtaler, når vi rejser.

Sonia

2. august 2007

Ledige skal myrde draebersnegle


Lars Barfoed (K) og Stig Elling (K) fastholder de vil have arbejdsløse ud og bekæmpe dræbersneglene. Det er ubegribeligt at et sådant forslag kan fremsættes, når medierne og politikerne fortsat hævder, at virksomhederne skriger på arbejdskraft; ja, jævnligt hævdes det endog, at vi mister store eksportindtægter p.g.a. at de ledige ikke er til at få i arbejde.

1. Drejer det sig om ledige, som TTV3, hævder må vi efter de gældende definitioner gå ud fra det drejer sig om ledige medlemmer af arbejdsløshedskasser.

2. Det kan måske også dreje sig om “de ikke eksisterende”, der er sendt på kontanthjælp og såkaldte kortvarige praktikophold/vejledning/opkvalificering o.s.v.

Vi er nogle stykker, der ikke er faldet for mediernes og de dominerende pavers løgn om det særskilte danske opsving i andet end midlertidig forbrugsbeskæftigelse. Nej, det er billigere arbejdskraft, som de vil have; men så kan de arbejdende ikke betale huslejen eller nå herover om morgenen fra Polen. Dette har politikerne ene og alene ansvaret for sammen med fagforeningerne, der sammen har løftet en hel kadre af købekrafthungrende velfærdsapostle til tops på bekostning af den danske velstand, der skabtes i virksomhederne, dengang det kunne betale sig at producere her i et omfang, så alle kunne have et meningsfyldt arbejde.

To generationer af velfærd – se resultaterne

Vi har tidligere skrevet lidt om dræbersnegle. Man kunne måske overveje at undervise de to herrer i lidt i formuedannelsens dynamik: Vort samfund, der styres i grus af politikerne, er nået til at privat afkastgivende investering uden for produktionen er mere fordelagtig end investering i afkast fra realproduktionen. Dette er en helt naturlig udvikling, der sker når politikerne ikke sætter tæring efter næring. De arbejdsløse har så absolut intet ansvar for dette.   

Lars Barfoed (K) har mange underlige forslag

Overophedning, de skriger på arbejdskraft

Velfærdens Danmarkshistorie

Sonia