Danmark

31. januar 2008

Hvad mente danskerne om multi-danmark for 12-15 aar siden


i.jpg


 

Meningsmålinger udført for 12-15 år siden

 

 

Om asylsystemets indretning: 

– 59% vil have begrænset flygtningenes adgang til landet. (Gallup, Berlingske Tidende 12/8-90)

 – 72% mener, at de sociale goder i Danmark tiltrækker flygtninge. (Gallup, Berlingske Tidende 12/8-90)

 – 67% mener, at Danmark modtager for mange spontanflygtninge. (Observa, B.T. 27/10-91)

 – 63% var imod Palæstinenserloven (der gav flere hundrede palæstinensere masseasyl). (Observa, B.T. 23/2-92)

 

– 71% mener, at myndighederne behandler flygtninge så godt, at de ikke har lyst til at vende hjem, selv om forholdene i deres hjemland bliver fredelige. (Observa, B.T. 10/9 1993)

 

– 77% vil ikke give de bosniske flygtninge permanent opholdstilladelse I Danmark men kun forlænge den hidtidige midlertidige (Observa, B.T. 16/12 1994)

 – 87 % mener, at flygtninge bør hjælpes i lejre nær deres hjemland (Gallup, Erhvervsbladet 15/6 1995)

 – 83 % mener, at der er en øvre grænse for, hvor mange flygtninge, der kan være her i landet (Gallup, Erhvervsbladet 15/6 1995)

 

Om familiesammenføring:

 – 73% mener, at familiesammenføringsreglerne fører til større indvandring. (Gallup, Berlingske Tidende 29/10-90)

 – 62% mener, at familiesammenføringsreglerne er en dårlig ordning. (Observa, B.T. 18/11-90)

 – 63 % mener, at udlændinges retskrav på familiesammenføring skal ophæves. (Observa, B.T. 18/9 1994)

 – 60 % er modstandere af, at flygtninge kan få deres familie til Danmark (Gallup, Erhvervsbladet 15/6 1995)

 

Om Islam:

 – 65% mener, at det vil være til skade for verden, hvis Islam bliver væsentlig mere udbredt. (Gallup, Berlingske Tidende 10/4-88)

 

 Om folkets ret til at bestemme udlændingepolitikken:

 – 55% mener, at vi skal have en folkeafstemning om flygtningeloven. (Observa, B.T. 26/10 1991)

 

Om støtte til fremmede kulturer her i landet:

 – 91% mener, at det offentlige skal standse undervisningen af indvandrere/flygtninge i deres hjemlands sprog og i stedet for bedre danskundervisningen. (Ekstra Bladet, undersøgelse 12/1 1992)

 

Om repatriering (hjemsendelse):

– 90% mener, at det er bedst på længere sigt at tilstræbe, at flygtningene kan komme tilbage til deres eget land (Gallup, Berlingeren 14/2 1993)

 

 Om de fremmede som kilde til uro:

 – 75% tror, et der bliver flere voldelige sammenstød på grund af flygtninge og indvandrere (Gallup, Berlingeren 14/2 1993)

 – 82% frygter, at det vil komme til flere angreb på asylcentre. (Sonar, Jyllands-Posten 27/6-93)

 

Om kriminelle fremmede:

 – 68 % er enige i, at der følger øget kriminalitet og vold med indvandrere. (Øistein Gaasholt og Lise Togeby, “I syv sind, danskernes holdninger til flygtninge og indvandrere”, jf. Jyllands-Posten 28/11 1995)

 – 88% mener, at kriminelle asylsøgere straks skal kunne udvises uanset deres ansøgning om asyl. (Sonar, Jyllands-Posten 27/6-93)

 – 93% mener, at indvandrere, der dømmes for vold, voldtægt o.l bør kunne udvises (Observa, B.T. 10/9 1993)

 – 82 % mener, at kriminelle flygtninge skal sendes hjem (Gallup, Erhvervsbladet 15/6 1995)

 

 Om fremmedudgifterne:

 – 76 % er enige i, at de mange flygtninge og indvandrere er med til at øge Danmarks økonomiske problemer. (Øistein Gaasholt og Lise Togeby, “I syv sind, danskernes holdninger til flygtninge og indvandrere”, jf. Jyllands-Posten 28/11 1995)

 – 92% vil fastlåse flygtningeudgifterne på det nuværende niveau, og det kræver en stramning af lovgivningen. (Observa, B.T. 12/12 1989)

61% mener, at Danmark ikke har råd til at modtage flere flygtninge (Observa, B.T. 10/9 1993)

 

 Om racisme:

 – 64% mener, at det er uberettiget at kalde folk, der vender sig mod tilgangen af fremmede, for racister og fremmedhadere. (Gallup, Berlingeren 14/2 1993)

 – 83% mener, at det er forkert at kalde folk racister, fordi de siger at her er for mange flygtninge og indvandrere (Observa, B.T. 10/9 1993)

 

Om sociale ydelser

– 65 % er enige i, at mange indvandrere er kommet til Danmark for at udnytte vores sociale system (Øistein Gaasholt og Lise Togeby, “I syv sind, danskernes holdninger til flygtninge og indvandrere”, jf. Jyllands-Posten 28/11 1995)

– 72% mener, at flygtninge ikke uden videre skal have samme ret som danskere til boliger og sociale ydelser. (Sonar, Jyllands-Posten 13/8 1993)

 

Om det multietniske samfund:

 – 72 % mener, at Danmark skal fastholde en særlig dansk kultur og ikke i fremtiden skal være multietnisk (Gallup, Berlingeren 8/1 1995)

 Om de humanitære indsamlinger:

 – 70 % tror ikke på, at de penge, vi giver til humanitære organisationer, nogensinde når frem (Gallup, Erhvervsbladet 15/6 1995)

 

Sonia

Vi er virkelig ude paa den tyndeste is


i.jpg
Det ser sørgeligt ud med den danske offentlige sektors størrelse – enten så galt som vi anfører, eller som CEPOS anførte i 2005. Men dette sidste skal læseren se betyder ikke så meget. Det er tilmed således at største faggruppe skolelærerne i gennemsnit bruger 1/3 af deres løntimer til at undervise i. Helt nye kriterier er blevet de gængse at vurdere eleverne efter, og de intelligente frasorteres.

De øgede bevillinger til de plejekrævende ældre går for anden gang op i administration, også en af de største faggrupper arbejder hermed. Og det samme sker med den såkaldte beskæftigelsesindsats, der bliver til mere bureaukrati og utroværdig propaganda.

http://www.cepos.dk/cms/fileadmin/user_upload/ceposfiles/PDF/Off_beskaeftigelse_dobbelt_EU.pdf :

”DANMARK HAR NÆSTEN DOBBELT SÅ MANGE OFFENTLIGT ANSATTE SOM EU-GENNEMSNITTET

Dette notat viser, at den offentlige beskæftigelse i Danmark udgør en stor andel af den samlede beskæftigelse, når der sammenlignes med andre OECD-lande, nemlig godt 30 pct, hvor EU-gennemsnittet ligger på knap 17 pct. i 2005…”

http://www.cepos.dk/cms/fileadmin/user_upload/ceposfiles/PDF/Jobv_kst_i_det_offentlige_uden_folkelig_opbakning.pdf :

”Jobvækst i det offentlige uden folkelig opbakning : Ifølge en meningsmåling foretaget af analyseinstituttet CATINET for CEPOS mener ca. 70 pct. af befolkningen, at der skal være et uændret antal eller færre offentligt ansatte…”

Allerværst står det til med de videregående uddannelser, hvor der nu med mindre årgange slækkes på optagelseskravene for indsluse de ringest egnede til den uudnyttede uddannelseskapacitet. I forvejen har vi en meget stor gruppe videregående uddannede, der bare herses rundt i aktivering-aktiviter. De sætter magistre og ph.d. uddannede i store flokke til at grave huller i jorden eller flytte løvfaldsblade. Fortsætter dette ret meget længere med de videgående uddannelser som opbevaringssted og kamouflage for ledigheden, kan man velbegrundet frygte de begynder at grave huller til andre end sig selv.

Vi er virkelig ude på den tyndeste is: Velfærds-danmark kan ikke med Bertel Haarder-retorik efter rundtur på skolerne reddes med fitness-træning i stedet for gymnastik, der pjækkes fra p.g.a. af afskaffet disciplin. Og heller ikke med tre i stedet for to fremmedsprog i folkeskolerne, så længe kun 10 pct. af seminaristerne vælger naturfag (fysik, kemi, teknik og biologi) som liniefag på seminarierne. Og det gør de, fordi de netop ikke selv har lært noget herom i Folkeskolen og dernæst heller ikke i gymnasiet. Danmarks videns-, kompetence- og erhvervsbaser udhules simpelthen.

De AF-aktiverede og statligt- eller kommunalt aktiverede medtælles ikke som ledige og ej heller som beskæftigede. De kommunalt aktiverede kaldes ’frivillige’ som i Sovjetunionen. Alene derfor kan vi lige så godt regne med det højeste tal, der såmænd end ikke er stort nok:

Ifølge Danmarks Statistiks opgørelse på grundlag af ATP-indbetalingerne:

http://www.dst.dk/nytudg/10863 :

Der var 2.300.600 beskæftigede i 3. kvartal 2007. Heraf var 872.100 beskæftigede med offentlige og personlige tjenesteydelser i alt. Det er ikke muligt at offentliggøre beskæftigelsen opdelt på stat, regioner og kommuner samt sociale kasser og fonde pga. ændringer i forbindelse med kommunalreformen. Antal offentligt ansatte udgør således : 38 pct. af det samlede antal beskæftigede i Danmark i 3. kvartal i 2007

Ifølge Danmarks Statstiks opgørelse på grundlag af ATP-indbetalingerne:

http://www.dst.dk/nytudg/947 :

Der var 2.194.000 beskæftigede i 3. kvartal 2000. Heraf var 849.800 beskæftigede med offentlige og personlige tjenesteydelser i alt.Antal offentligt ansatte udgjorde således : 39 pct. af det samlede antal beskæftigede i Danmark i 3. kvartal 2000.

Den sorte mulige og den røde umulige vej for ændring af størrelsesforholdet mellem den tvangsfinansierede og den private sektor :

klik figur

pupri2.gif

Uddybning

Sonia

Politidirektoer Hanne Bech Hansen har os bekendt ingen saerskilte kundskaber i statistik. Det kniber saagar med rentesregning og forholdstalsregning i et par taenketanke og afgjort i Justitsministeriet


iod

Hanne Bech Hansen i søndagsavisen af 20. jan. : “Du skal ikke frygte vold”. “Det viser statistikken.” Politidirektøren mener, at vi uvidende og naive danskere bliver vildført af TV til at tro, der er noget galt.

Selvfølgelig skal man ikke frygte noget som helst; men det er så afgjort ikke noget, man kan læse ud af nogen statistik. Kan det mon hjælpe at fortælle familien fra Holeby, at de intet har at frygte, og at kriminaliteten ikke foregår der, hvor de færdes. Familien blev overfaldet medens de sov i deres hjem langt ude på landet. Det var i nat. I går skete det samme i Helsingør.

Der har været masser af tilfælde (mere end 26 siden maj 2007) af netop denne form for ultra-nederdrægtig kriminalitet her på det sidste i Danmark og igennem nogle år på gårde og landejendomme i Sydsverige. Sådan har vi ikke haft det tidligere i hverken Sverige eller Danmark.

Nej, Hanne Bech Hansen tager grueligt fejl. Det er netop hende, der læser statistikken fuldstændig fejlagtigt. HBH henviser til, at danskerne ressonnerer udfra mediernes omtaler. Kun for at berolige og med en arrogant holdning spille på sin egen såkaldte ekspertice bringer politidirektøren denne swada til det ældre søndags-danmark. HBH vil give os indtryk af, at hun er i stand til at læse og tolke statistikken bedre end danskerne i almindelighed, hvoraf de fleste i øvrigt aldrig læser nogen statistik, uden den er bearbejdet i pressen. Da hun nemlig ved dette, håber hun på at slippe afsted med sine nedladende bemærkninger. Metoden udspringer af magthaver-metoden hentet fra psykologiens/sociologiens “Repressiv Tolerance”. Selvfølgelig er hun hverken bedre til at læse, tolke eller fremstille statistik end for eksempel Justitsministeriets Forskningsenhed eller for den sags skyld danskerne i almindelighed. Arrogant uvidenhed er noget af det værste vi har.

Voldskriminaliteten steg eksplosivt fra første kvartal 2006 til 1. kvartal 2007 med 23,8 pct. Når vi går til regeringens tænketanke er arrogancen om muligt værre: Erik Bonnerup i regeringens Tænketank for Integration

Når voldskriminaliteten på blot ét år fra 2006-2007 i 1. kvartal voksede med 23,8 pct, og det samlede antal overtrædelser af Straffeloven steg med 9 pct. det samme år, så vil kriminaliteten i alt vokse med 15-20 pct. blandt de 16-24 årige over de næste 20 år. Det kan et barn forstå er noget vrøvl. De 16-24 årige står for den helt afgørende andel af den samlede kriminalitet.

Fordi Britta Kyvsgaard i Justitsministeriets forskningsenhed fik lejlighed til at gennemtrumfe sin propaganda, førte en stigning i voldskriminaliteten på 23,8 pct. på bare ét år til et politisk korrekt fald i den grove voldskriminalitet på DR

Det forholdt sig naturligvis stik modsat i følge dansk politiforbund

Hvis det nævnte forgangne år forudsættes typisk, så må vi på dette grundlag konkludere, at rentesregningen rangerer på et meget lavt niveau i tænketankens kompetence-hieraki. Vi har forlængst konstateret, at forholdstalsregning kan det knibe ikke så lidt med i disse kompetence/camouflage-tanke.

Sonia

30. januar 2008

Terrorister med stetoskop og lommeregner


Uddrag af: http://avisen.dk/terrorister-gaar-stetoskop-lommeregner-300108.aspx

“Det vrimler med læger og ingeniører blandt islamistiske terrorister. En af forklaringerne er, at folk i toppen af de islamiske samfund oftest er dem med flest skuffede forventninger til deres eget liv, vurderer forskere…”

Sonia 

Hvad ville han goere uden ministerjob og pension??

Filed under: Uncategorized — Tags: , , , — Jørn @ 19:50

http://jp.dk/meninger/breve/article1204266.ece 

“For dårligt, Hjort Frederiksen

Af Anders Nilsson

Offentliggjort 16.12.07 kl. 03:00

KÆRE CLAUS Hjort Frederiksen. Som en af dine godt fire millioner arbejdsgivere må jeg sige, at du bør vige pladsen som beskæftigelsesminister.

Så vidt jeg har kunnet iagttage, er den eneste, du i din tid som minister har bragt i arbejde, dig selv.

Og når du en gang imellem ytrer dig enten på tale eller i skrift, er det jammerligt.

Havde det været en jobsamtale eller en jobansøgning, var du stadig at finde mellem de langtidsledige.

Den konkrete anledning til dette ”afslag på en forventet ansøgning om dit eget job” er et indlæg fra din hånd i Jyllands-Posten 10/12: ”Historisk gode muligheder for ledige”.

Du skriver for eksempel om de ledige:

»De skal være villige til at påtage sig ethvert arbejde, de kan bestride.

Men flere undersøgelser og konkrete eksempler viser, at mange ledige ganske enkelt ikke søger bredt nok. Hverken geografisk eller fagligt.«

Det kan ikke være undersøgelser af de tusinder af arbejdsløse, der hver især har skrevet hundredvis af ansøgninger, hvor de forgæves har søgt bredt både fagligt og geografisk.

Jeg gik på dagpenge i to et halvt år og havde mit cv stående på AF’s hjemmeside, som loven byder det.

Det blev besøgt tre gange.

Både mens jeg var på dagpenge og sidenhen, har jeg søgt job, som jeg absolut var kvalificeret til at varetage – uden resultat.

Blind høne finder korn

Forklaringen findes i slutningen af dit læserbrev (selv en blind høne kan finde et guldkorn, selv om den ikke altid opdager det). Du skriver:

»De fleste danskere formår faktisk at finde et nyt job, mens de stadig er i det gamle.«

Og det er netop der, problemet ligger: Til de fleste stillingsopslag er der ansøgninger fra kvalificerede folk i gamle job. Og det er i 999 ud af 1.000 gange en af dem, som får jobbet.

Manglen på arbejdskraft er et tag-selv-bord for dem, der allerede er i job.

De arbejdsløse holder bag hajtænderne og venter forgæves på en mulighed for at smutte ind på hovedvejen til en selvhjulpen tilværelse. Men den er fyldt op med folk i gamle job, der søger nyt.

De arbejdsløse søger og søger og venter og venter. Og hvad har beskæftigelsesministeren til overs for dem?

Kun hån, løftede pegefingre og en total mangel på indsigt i og forståelse for sit arbejdsområde.

På trods af seks års – skal vi kalde det erhvervspraktik – som beskæftigelsesminister.”

——————————–

Københavns Kommune – Da ministeren blev jobkonsulent Som led i en programrække på TV 2 med overskriften “Velkommen til virkeligheden” var beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) i nogle dage

(Undrer du dig over at linket er blevet tømt? Os undrer det ikke?)

Nyt fra Danmarks Statistik nr. 328 af 26. juli 2007

Uddybning af tallene i tabellen 

Det bliver spændende at se, om antallene i de 6 sidste kategorier i ovenstående tabel falder eller stiger ved den næste opgørelse. Dette er den seneste opgørelse af den sammenhængende socialstatistik, og den indeholder de kategorier, hvoraf Hjort Frederiksen kun kan holde ud at tale om den første kategori…der iøvrigt i rigt mål føder de øvrige kategorier, når antallet i den bliver mindre. Det er det her med ‘Pistvæk’….ligesom med statsgælden.

Jeg tør vædde kr. 1000 på, at den herre ikke kan klare en tilfredsstillende mundtlig eksamination her i emnet ‘formuedannelsens dynamik’ og sætte emnet korrekt ind den sammenhæng, som han åbentbart tror han beskæftiger sig med.

Sonia

29. januar 2008

Forraederne fupper landet vaek


Information om Danmark

Opgørelses- og prognose-sammenligninger for eventuelle historikere
 – at lade sig narre af 15 års fup-opgørelser taget ukritisk op og videresendt af mainstream-medierne

Det er ikke alene pinligt så uinteresserede danskerne er i deres egen skæbne, og hvor let de bringes til at stole på løgnene. Det er sørgeligt, at de faktisk har fortjent deres skæbne.

Danmarks Statistiks fremskrivninger:
I efteråret 1991 udsendte Danmarks Statistik en revideret opgørelse over, hvor mange fremmede her var, optalt i de dengang nye optællingskategorier ’indvandrere’ og ’efterkommere’ [1], og opgørelsen (i 1991) blev fulgt op af et bud på befolkningsudviklingen i de næste 30 år[2]. Antallet fra mindre udviklede lande med bopæl i Danmark prognosticerede Danmarks Statistik deri til 438.000 i år 2020, hvortil kom 162.000 fra mere udviklede lande, i alt 600.000. I 2004 korrigerede Danmarks Statistik den officielle befolknings-prognose for Danmark, og også det prognosticerede antal af ’indvandrere’ og ’efterkommere’ blev nu 460.827 i år 2020. Kilde: fodnote:1-3

Danmarks Statistiks opgørelser af ’indvandrere’ og ’efterkommere’ for 2004, 2005 og 2006:
Det er interessant at aflæse stigningen i antallet af ikke-vestlige ’indvandrere’ og ’efterkommere’: Forskellen i antallet i de to opgørelser pr. 1. januar[3] for de to år. De viser en stigning i antallet på 7.487 ikke-vestlige ’indvandrere’ og ’efterkommere’ i året 2004.
I 2006 steg antallet af samtlige indvandrere og efterkommere imidlertid kun med 1.621.
Jamen så holdt tilstrømningen jo næsten op. Nej, tværtimod, antallet af naturaliserede bestemmer tilsyneladende, hvor mange nye indvandrere, der skal tælles.

Vi så ikke stole på opgørelsen af ’indvandrere’ og ’efterkommere’, der har kørt siden 1992. Derfor ser vi efterfølgende på den oprindelige statsborgerskabsopgørelse, herunder de fremmede statsborgere:

Danmark Statistiks statusopgørelser af antallene af alle tildelte danske statsborgerskaber pr. 1. januar 2004 og 2005:
viser 191.920 i 2005 henholdsvis 178.495 i 2004 (jf. fodnote 3). Forskellen skulle udgøre tilvæksten i år 2004, 13.425. Når vi skriver til Danmarks Statistiks ansvarlige Dorthe Larsen og udbeder os oplyst, hvor mange statsborgerskaber, der blev tildelt i alt i kalenderåret 2004, får vi imidlertid oplyst antallet 14.976.

Information om Danmark kan ikke bruge:
sådanne divergerende oplysninger. Hvis vi afskrev fra DR-teksttv 28. juni 2001, ville vi kunne hente oplysningen, at 117.000 såkaldte ’nydanskere’ havde stemmeret ved folketingsvalget i 2001. Dengang udgjorde andelen af børn og unge, som var under 18 år i indvandrergruppen, ca. 27 pct. Ergo, måtte 73 pct. være 18 år eller mere. 117.000/0,73 = 160.274 naturaliserede og deres børn i alt indtil 2001 er resultatet. I de næstfølgende tre år tildeltes 17.300, 6.583 og 14.976 eller 13.425 (jf. 3. afsnit). Her skal man hæfte sig ved, at nogle af disse statsborgerskaber eventuelt er tildelt børn under 18 år, men til gengæld forventes de naturaliserede at have født børn i de sidste tre år. Vi ser derfor bort fra børnespørgsmålet ved naturalisationer her; spørgsmålet om børnenes opregning er i øvrigt først taget op fra 2001, så kommer vi til 199.133 eller 197.582 danske statsborgerskaber 1. januar 2005. Begge antal afviger markant fra 191.920 statsborgerskaber, der skulle være statusantallet pr. 1. januar 2005 (jf. 3. afsnit). Det blev til en stigning med 8.498 ikke-vestlige indvandrere i 2004, når den officielle statsborgeropgørelse korrigeredes korrekt for dette år.

I året 2005 steg antallet nye udenlandske statsborgere (efter samme korrektion) med 12.644 mod 11.359 i 2004. Af de 12.644 i 2005 var 9.730 at betegne som fremmede. I 2005 beviste vi at der er mindst 690.000 fremmede i Danmark: http://www.lilliput-information.com/katrocia.html [4].

At tildelingen af naturalisationerne til ikke-vestlige er forløbet siden slutningen 1960-erne, og der netop i 2004 ses en meget voldsom stigning i naturalisationsantallet på 128 pct. eller 104 pct. (afhængigt af hvilket antal vi vælger af de officielt oplyste), mener vi netop bør fordre, at opregningen, også gennem alle årene forud siden 1960-erne, foretages behørigt. Fra ultimo 2005 blev muligt at korrigere for naturalisationerne fra 1979 og frem via DS’ Databanken.
Det er sket på: http://www.lilliput-information.com/kantranspo.html

Danmarks Statistiks fremskrivning i 2004 (jf. 1. afsnit):
viser at godt 10% af befolkningen (under 600.000) forventes at være ikke-vestlige ’indvandrere’ og ’efterkommere’ i år 2030 [5] (se nedenfor, hvor vi anfører antal ikke-vestlige i 2020 prognosticeret i henholdsvis 1991 og 2004 og sammenligner den officielle fremskrivning med IoD-fremskrivningen).

Information om Danmarks fremskrivning:
I 1992 udsendte vi en tilrettet udgave af Danmarks Statistiks statusopgørelse af indvandrerne fra året før (jf. fodnote nr. 1). Information om Danmark byggede sin prognoseteknik på denne statusopgørelse og på Lexis Skema PC-model: Antallet fra mindre udviklede lande med bopæl i Danmark prognosticerede Information om Danmark til 872.855 i år 2021[6]. I 2001 reviderede Information om Danmark sin befolkningsprognose efter Balkankrigene. Antallet af fremmede blev i den matematiske annuitetsmodel nu til 1.302.466 i år 2020. Atter i november 2003 ajourførte Information om Danmark sin befolkningsfremskrivning for de ikke-vestlige i Danmark. Resultatet blev 1.574.203 i år 2020.

Divergerende antal, afhængig af hvilken officielle opgørelse du vælger:
Den 1. januar 2004 var her officielt 313.076 såkaldte ’indvandrere’ og ’efterkommere’ stammende ikke-vestlige lande. Her havde man kun talt 1. generation af børnene efter de oprindelige indvandrere. Resten, mindst lige så mange var medtalt i opgørelserne som danske. I 2004 er antallet af ikke-vestlige steget med 7.487 til 320.563 pr. 1. januar 2005 såkaldte ’indvandrere’ og ’efterkommere’ [7] eller 8.495 ikke-vestlige statsborgere og naturaliserede blandt disse (jf. afsnit 5).

Væksten fra 329.061 til 460.827 nås nemt i prognoseperioden:
20.000-25.000 fødsler blandt de ikke-vestlige (og blandt de naturaliserede og deres børn) pr. år skulle overbevise de fleste om, at 15 år med 28.000-33.000 (20.000 til 25.000+8.000) nye ikke-vestlige (svarende til en by, der er en god del større end Svendborg) hvert år, som det netop har været udviklingen de seneste år – uanset lidt døde i en gruppe med en meget skæv aldersfordeling i retning af de unge og børnene – bringes de ca. 329.061 (=320.563+8.498) pr. 1. januar 2005 nemt op på 438.000 eller 460.827 og også meget mere. Og så mangler vi alle 2. og 3. generations-efterkommerne og deres børn forud for 2005 i denne optælling. Som tiden går udskilles flere og flere ikke-vestlige og kaldes danskere i Danmarks Statistiks fremskrivning.

Hvis vi kun behandler størrelsesordenerne:
For at nå 438.000 i 2020 mangler der godt 100.000 i 2005. Der er 15 år at løbe på med et årligt indtag på mindst 8.500, når henses til EU-planernes 12-dobling af tilstrømningen. Derudover nettoudvikler gruppen sig med 4 pct. p.a. via fødsler:
PV=336.000, i=4%, PMT=8.500: Det forventede antal (PV) i år 2020 på dette grundlag bliver med annuitetsregning:775.318

Hvis vi anvendte det korrigerede med korrekte statusantal fra 2005:
PV=672.000, i=4%, PMT=8.500: Det forventede antal (PV) i år 2020 på dette grundlag blive med annuitetsregning:1.380.435

Her har vi ikke udskilt alle de indvandrere, som politisk korrekt kaldes danskere.

Prognose-sammenligning:
Danmarks Statistiks prognosticerede 438.000 eller 460.827 er højest en tredjedel af det reelle antal ikke-vestlige i landet om 15 år, og atter 15 år senere er danskerne ved at komme i mindretal, selvom Danmarks Statistik på det tidspunkt ikke har rundet 11 pct. eller 600.000 ikke-vestlige i Danmarks officielle befolkningsfremskrivning (10,9% nået officielt først i 2050!). Der bliver selvfølgelig et forklaringsproblem, eller gør der? De, der ikke er stået af for længst, er med sikkerhed stået af til den tid.

Ingen skal hævde, at de ikke er blevet advaret om nationens mulige undergang. Det er ikke alene pinligt så uinteresserede danskerne i almindelighed er i deres egen skæbne, og hvor let de bringes til at stole på løgnene. Det er sørgeligt, at de faktisk har fortjent deres skæbne.

Befolkningsrelaterede sammenligninger udviskes selvsagt bevidst og mere og mere år for år, som vist her: http://www.lilliput-information.com/samm.html

Der er simpelthen tale om enestående bedrageri:
Glemmer du, så husker vi alt

[1] Statistiske Undersøgelse nr. 43, Danmark statistik 1991.
[2] Statistiske Efterretninger, Befolkning og Valg, 1991:16, jf. Nyt fra Danmarks Statistik nr. 348 1991.
[3] Henholdsvis Nyt fra DS nr. 57, 8. februar 2005 og Nyt fra DS nr. 62 af 10. februar 2004.
[4] Jf. Danmarks Statistiks Statistikbanken.dk/BEF3 8. februar 2005 og den af IoD korrigerede status på http://www.lilliput-information.com/status05.htm
[5] Jf. figur 2 med efterfølgende tabel i Nyt fra DS nr, 254 af 8. juni 2004.
[6] Prognosens teknik forudsatte fælles længde på aldersgruppe-intervallerne og prognosespringene, her 5 år, hvorfor vi landede på 2021.
[7] Jf. Nyt fra DS nr. 62, 10. februar 2004 og Nyt fra DS nr. 58, 8. februar 2005.

30. april 2006 & 29. januar 2008
J. E. Vig, cand. oecon.

“if your heart is filled use your brain”

Links to this post:

  Eliten undervurdrer befolkningen  Den officielle information er ikke sand:. Vi tager dem på ordet og prøver at overbevise:. I 1980 havde vi officielt 152.958 indvandrere og efterkommere i følge Nyt fra Danmarks Statistik (DS). I 2007 have vi officielt 477.700
posted by Sonia @ 18 juni, 2007 21:02   Ren Knold og Tot  Det er ren ”Knold og Tot”. DREAM-instuttets vekslende befolkningsprognoser kan. ikke være lavet af folk ved deres fulde fem. Lars Haagen Petersen, DREAM, der er finansieret delvis af Finansministeriet og delvis af Økonomi- og
posted by Sonia @ 06 december, 2006 13:12   Lige knap 16 pct. allerede, 2080 er lang tid efter magtovertagelsen  Frem til virkeligheden eller tilbage til. fremtiden. Lars Haagen Petersen DREAM er åbentbart uenig med Velfærdskommissionen og Københavns Universitet om den nutidige og de fremtidige andel af indvandrere og efterkommere.

27. januar 2008

Europas sidste dage – English og dansk version


http://article.nationalreview.com/?q=MTU4YzE1MjZhZTlmMjZiZmMzMjQzMGU5NjdjYjJjZjE=

If you prefer the German version:

http://translate.google.com/translate?hl=de&sl=en&u=https://danmark.wordpress.com/category/english-oder-deutsches-version/&sa=X&oi=translate&resnum=3&ct=result&prev=/search%3Fq%3Dreasons%2Bfor%2Bimmigrants%26hl%3Dde%26safe%3Dactive

June 6, 2007

“European Lessons

The Last Days of Europe shows how immigration is at the root of Europe’s current problems.

By Stanley Kurtz

Can uncontrolled immigration kill a continent?

According to Walter Laqueur, it already has. Laqueur, an historian who’s spent a lifetime moving between America and Europe, is a scholar and public intellectual of international stature. So it’s news when the latest book from so knowledgeable and unimpeachable a friend of Europe echoes and extends the themes of a pugnacious series of American tracts on European decline. Whether European intellectuals will be able to dismiss Laqueur’s The Last Days of Europe: Epitaph for an Old Continent, just as they’ve dismissed so many other such books, is an open question. (It’s tough to discount a book endorsed by Henry Kissinger and Niall Ferguson.) What’s certain is that, in the midst of our own immigration debate, Americans cannot afford to ignore The Last Days of Europe.”

Europæisk Lektie (European Lessons)

Europas sidste dage viser hvordan indvandring er roden til Europas standende problemer.

Af Stanley Kurtz

Kan ukontrolleret indvandring dræbe et kontinent?

Ifølge Walter Laqueur, har den gjort det allerede. Laqueur, en historiker, som levede et helt liv med at flytte mellem Amerika og Europa, er en videnskabsmand og offentlig intellektuel af den internationale statur. Så det er en nyhed, når den seneste bog fra en så velinformeret og uangribelig ven af Europa ekkoer og udvider de stridbare amerikanske temaer om det europæiske forfald. Om de europæiske intellektuelle vil være i stand til at afvise Laqueurs’ The Last Days of Europe: Epitaph for an Old Continent, som de afviste så mange andre lignende bøger, er et åbent spørgsmål. (Det er drøjt at udbyde en bog påtegnet af Henry Kissinger og Niall Ferguson.) Sikkert er det, at midt i vores egen (amerikanernes) indvandringsdebat, kan amerikanerne ikke tillade sig at ignorere The Last Days of Europe.

Sonia

26. januar 2008

Det er nu det besluttes, hvad der skal ske med Europa?


 

horsemen.jpg 

Eurabia: Ny EU-grundlov inden

2009 og ny Euro-folkeafstemning  

for statsdannelsen og nationernes

opløsning

 

Tankerne er fri i det meste af Vesteuropa – sådan da. Men der er endog meget stærke kræfter, der vil noget andet. Det skal du ikke være i tvivl om.  

Den sidste med korrektsprog i England: Anti-islamisk aktivitet, er ligefrem morsom. Det driver simpelthen med angstens kolde sved og grinetåre i forening ad det udtryk. I Barcelona med 12 styk, lige noget, der blev stoppet i absolut sidste øjeblik. Ikke-europæisk kan den planlagte aktivitet faktisk godt betegnes, og så i et land med baskere og ETA. Spanien er så eftertragtet, fordi det foreskrives i den store bog at generobre det, der sidst mistedes.

Isabella I af Castilien smed dem ud af Spanien 1450-1480. Hvilke begrundelser mon hun har haft sammen med sin mand Ferdinand fra 1469, Kong Ferdinand II af Aragonien fra 1479? Castilien og Aragonien sørgede gennem ægteskabet mellem Isabella I og Ferdinand II for den militære styrke, som var nødvendig for at gå i krig mod den sidste muslimske enklave i  det, der i dag hedder Andalusien i Spanien — mauer-kalifatet Granada.

Men nu til den såkaldt demokratiske ordning med folkeafstemninger sågar: 

En ommer: 

“Sådan er det, når vælgerne har stemt forkert, så skal der afholdes en folkeafstemning mere, indtil vælgerne stemmer rigtigt.”

Nu synes der at blive mere skred i udviklingen: Rusland og Serbien skulle efter sigende have opgivet Kosovo mod at russisk gas føres igennem Serbien til Middelhavslandene. Vi skal så her i landet have en EU-afstemning snarest og helst med kort varsel om det retslige forbehold og om forsvarsforbeholdet. Vi stemmer kun Nej, og kun Ja, hvis vi forud får at vide, hvem vi skal holde med.

eurabia2_1.gif

Der er bare det, at irernes parlament har besluttet en folkeafstemning om den ansigtopløftede EU-grundlov (med nyt navn: Lissabon-Traktaten) den 12. juni, og meningsmålinger peger på 25 pct. tilhængere. (Tilføjet den 13. juni 2008:) I can’t find any reason not to love the Irish.

Gas- og olieledninger kan betyde alt for et område, alt, også selvom ledningerne føres forbi:

Et eksempel: Havde Euro ikke været hængt op på oliehandelen med Iran, visse arabiske og nogle asiatiske stater og Venezuela, men på den europæiske realøkonomi, så ville det ikke lige have været sagen netop nu, hvor der absolut ingen problemer er med at leve op til cyberspace-klima-kravene om nedgang. Der er nedgang overalt undtaget i det danske beskæftigelsesministeriet og i de mindre troværdige, danske jobcentre. I Danmark har vi været så heldige at have en gemt, mere realistisk rapport om CO2-produktionen i landet, gemt væk for alle tilfældes skyld. Den kan så trækkes frem nu, hvor vi ikke længere skal tro på kunst-opsvinget, for til det passede den ikke lige helt, sådan fantasimæssigt, hvis du forstår ‘rent mind control-mæssigt’. De fylder os med løgn.

At andre, det vil stadig sige nogle få, vidste, at al CO2  i stratossfæren udgør lidt mere end 0,0383 procent knap 4/10.000, og den menneskeskabte del heraf en utrolig endnu mindre procentdel igen, der, gudernes skal vide, ikke betyder noget i effektsammenhæng… Og dog, når vi nu skal have Connie til at arrangere FN’s Klimatopmøde i 2009. Alt i alt kan enhver – med eller uden ‘procentregnings-genet’/indlæringen – forstå, der står meget på spil i 2009.

Nu er der indtil 2009 virkelig en chance for omlægning af handelen med de mest terror- eller anti-islamisk-aktivitet-fikserede områder af verden under forudsætningen af, at vi får vores egen danske energihandel dirigeret i sikkerhed. Europa med Rusland kan efterhånden erstatte en del af de leverancer, vi nu henter i lande, der i stigende grad kan forventes at benytte sig af terroristisk/islamisk handelspolitik vendt mod Vesten og Israel. Danmark har reelt været selvforsynende med energi de sidste ca. 20 år.

Der skal vælges hest nu: Rusland eller Eurabia

De europæiske folk skal virkelig vise modstandskraft nu; ellers får de ikke den fornødne støtte i den forestående kamp, der kommer til at stå lige så sikkert som Amen i kirken. Og den kommer lang tid før, end mange forventer.

At være i uskønt ledtog med albanere om erobringen af Kosovo fra Serbien, der netop ved en ikke-medieomtalt grundlovsændring af den 30. september 2006 bekræftede Kosovo som en del af Serbien (i øvrigt siden: 28. juni 1389), for at tiltvinge sig adgang til oliekilderne inde bagved gennem Beograd – nøjagtig som en vis anden herre i 1940-erne, der havde drømme om et Storalbanien, kan være drejet nu.

At der samtidig laves bilaterale aftaler med et tocifret antal afrikanske stater til sikring af indvandringen til Europa. At lade Tyrkiet fastholde, at 1,5 mill. armenierne ikke blev udryddet af osmannerne i 1915 er en skændsel. At lade den danske udenrigsminister nægte at svare på spørgsmålet antyder at noget er i gære.

En alternativ eller en udvidet forsvarsalliance? Rusland var med på seneste NATO-topmøde, og der skal være præsidentvalg i både Rusland og USA i 2008, hvilket ikke er en tilfældighed.

I modsætning til alt det andet vidner dette i det åbne ikke lige p.t. om et forventeligt forsvarsalliance-sammenbrud for nogle af de største lande i EU. Måske skal Tyskland eller Frankrig afvise folkemordet på 1,5 mill. kristne armeniere i 1915 officielt, og ikke gøre som hollænderne, glemme det tankepolitiske, selvom Amsterdam er ædt op og snart hele landet.

“Die Gedanken Sind Frei, wehr kann Sie…” (?)

Planlægningen af det forestående foregår i Bosnien og Marokko -fortropperne har stået i Vesteuropa længe:

 

Sonia

Dagens motto: Der er forskel på politik og realpolitik i følge ‘Olsen Banden’; den holder vi os til.

24. januar 2008

Ud med dem – de regner forkert [also English contribution]


iod

Ud med dem – de regner hele tiden forkert  

Norske og danske bidrag nedenfor
 

Dr. James Watson fik sparket

Excerpt from: http://news.bbc.co.uk/1/hi/england/london/7050020.stm

“Dr. Watson, who won a Nobel Prize in 1962 for his part in discovering the structure of DNA, was due to speak at the venue on Friday.

_44182985_james_watson203body.jpg

Dr Watson was due to arrive in Britain to promote his new book

But the museum has cancelled the event, saying his views went “beyond the point of acceptable debate”. “The Science Museum has cancelled a talk by American DNA pioneer Dr James Watson after he claimed black people were less intelligent than white people.

Dr Watson, who won a Nobel Prize in 1962 for his part in discovering the structure of DNA, was due to speak at the venue on Friday.

But the museum has cancelled the event, saying his views went “beyond the point of acceptable debate”…”

 

Uddrag af : http://www.baksiden.net/watson.htm

James Watson, en av de to forskerne som i 1953 klarte å dokumentere oppbygningen av DNA-molekylet, fikk primo oktober 2007 sparken fra sitt professorat.

Den 79-årige nobelprisvinneren som fortsatt regnes som en av verdens ledende kreftforskere la grunnlaget for sin oppsigelse i et intervju med The Sunday Times.

Dr. Watson uttalte at “jeg er grunnleggende pessimistisk med hensyn til Afrika. Alle våre tiltak baserer seg på at deres intelligens tilsvarer vår – mens alle tester sier; ikke riktig”

Watson underbygde sin påstand, foruten å henvise til egne testresultater, med at han har funnet at intelligens i stor grad er genetisk betinget og at vi om få år vil ha identifisert de aktuelle gener.

For rundt ti år siden forårsaket boken “The Bell Curve” en tilsvarende furore i USA. Boken ble forfattet av en annen forsker med en imponerende curriculum vitae, Charles Murray, som hadde gjennomført ekstensiv IQ-testing av den amerikanske befolkning og funnet ut at afroamerikanere skåret lavere enn hvite og asiater, selv etter at det var korrigert for sosiale forhold.

Murray benyttet den såkalte Stanford-Binet-testen. Også Murray fikk et alvorlig karriereproblem etter at publiseringen fant sted.

Det er vanlig vitenskapelig kotyme at man, dersom man er uenig i et postulat eller forskningsresultat, leter frem observasjoner og deduksjoner som ikke stemmer med det fremsatte.

Selv om The Bell Curve ble massiv debattert i USA på det aktuelle tidspunkt var det ingen som gjorde noe slikt forsøk. Det vil neppe finne sted denne gangen heller.

Vitenskap kan være skummelt. Yrkesforbud er enklere, da kjenner man utfallet på forhånd.

Professor Helmut Nyborg fik først sparket, men efterfølgende oprejsning igen

hnyborg.jpg

Dansk Forskning i Befolkningsforhold umulig
 

Dansk videnskabsmand rettede 18. oktober 2005 henvendelse til Information om Danmark i sin nød, da han ikke kunne bruge det officielle danske befolkningsregnskab som grundlag for sin forskning. Han ønskede om muligt en oversigt over de reelle tal for indvandring og fordeling i Danmark, gående tilbage i hvert fald til omkring CPR registerets begyndelse (1968).
 

Helmuth Nyborg (født 1937) er en dansk professor i udviklingspsykologi ved Aarhus Universitet:
 

Jeg forbereder i øjeblikket en større ansøgning, som formentlig får titlen:

Immigration, Integration, Intelligence and the Hardy-Weinberg Equilibrium.

Kan du hjælpe mig med at formulere den rette analytiske tilgang – set i forhold til hvad der rent faktisk findes (kan etableres) af talmæssigt grundlag ud fra Danmarks Statistik, skrev han? Har du nogen ide om, hvilke ressourcer dette arbejde ville kræve, når materialet skal kontrolleres at være korrekt?

Jeg foreslog følgende udtræk fra cpr.registret: 

Databehov: 

Nettoindvandringen til Danmark 1968-2006 fordelt på oprindelsesland/nationalitet år for år. Indvandreres fødselshyppighed og dødelighed i Danmark fordelt på oprindelsesland. Indvandrere fordelt på alder.
Kriminaliteten fordelt på danskere og indvandrere.
Indvandrere og uddannelse.
Indvandrere og deres erhvervsmæssige tilknytning.
Indvandrere, deres indtjening, sociale forhold og intelligens.

Specifikation af befolkningsmaterialet:

a.. Udenlandske statsborgere fordelt på nationalitet.
b.. Naturaliserede danske statsborgere, inklusive naturaliserede sammen med en
eller begge forældre fordelt på nationalitet før naturalisationen.
c.. Børn af naturaliserede danske statsborgere fordelt på nationalitet før
forældrenes naturalisation.
d.. [Fødslerne i Danmark skal registreres efter forældrenes tilknytning:
Begge danske af fødsel, mindst én dansk af fødsel, mindst en dansk statsborger, øvrige, fordelt på nationalitet]
…forudsætter en række korrekt nyopstillede kørsler hos CPR, flere af dem for en lang årrække.

Disse nødvendige udtræk m.v. blev indbygget i forskerens ansøgning om offentlige midler og oversattes til engelsk, som det er blevet kotumen her til lands.

Ansøgningen skulle tilgå en af regeringens såkaldte tænketanke, der også formelt udfører forskning i befolkningsforhold. Den blev afvist.

Forud havde Helmuth Nyborg offentliggjort en undersøgelse, der sammenlignede kvinders og mænds intelligens og fundet nogle få procentpoint forskel for gennemsnitsniveauet. Man forsøgte ikke at imødegå hans videnskabelige arbejder deduktivt, som det ellers har været et videnskabeligt krav siden Francis Bacon. Man hængte ham straks ud overalt i medierne. Nyborg debatterede i alle medierne med enhver, der ville møde op. Tilsyneladende kunne ingen pege på fejl i Professor Helmuth Nyborgs videnskabelige arbejder. Desuagtet blev Nyborg med sin arbejdsgiver Århus Universitet i front for sine arbejder karakteriseret med følgende udtryk “grov forsømmelse, regnefejl, statistiske unøjagtigheder og manglende data”. Hetzen ville tilsyneladende ingen ende tage
 

Hetzen kunne ikke vedvarende fortsættes, formelt forstås: Rektor Lauritz B. Holm Nielsen, Århus Universitet, fastslog torsdag den 21/9-2006, at dekanen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, Svend Hylleberg, gik for vidt, da han i juni stillede Helmuth Nyborg Sørensen fri for tjeneste og bad ham om at rydde sit kontor omgående. Endnu har vi ikke fået noget konkret endsige holdbart oplyst udover, at et såkaldt udvalg har gennemgået et af hans videnskabelige arbejder og draget sin konklusion. Som bekendt skal man være yderst varsom med at tage bestik af udvalg og valgs konklusioner og indstillinger. Især når spørgsmålet som behandles er kontroversielt.

At vi her vidste at Svend Hylleberg var gået for vidt beviser heller ikke andet end hvad en tilfældig gruppe journalister med de rette berørte forbindelser kunne skræmme snart sagt hvem som til “ikke at vide” når som helst i det åbne forum.

Der er selvfølgelig nogen, der har valgt ikke at lade sig skræmme. Det er sådan det er!
28 procent af alle indvandrere
 
Sessionsprøven er farveblind

Sagen er måske ikke afsluttet, skal måske ikke afsluttes, for der findes andre metoder i dagens Danmark, der er yderst snedige og opfundne til formålet under det helhjertede sindelagsregime – låg på, når man ikke kan svare sagligt igenog lad medierne om resten, hvis de rejser sig (se supplement i de sidste sætninger nedenfor).  Selv på Århus Universitet

Professor Helmuth Nyborg er nu fyldt 70 år og gået på tjenestemandspension.

Sagen var ikke afgjort
Sagens formelle afgørelse:

http://www.au.dk/da/nyheder/presse/210906a/afgoerelse.pdf
http://www.au.dk/da/nyheder/presse/210906a 

http://forsker.net/blog/lennart-kiil/helmuth-nyborg-fuldstaendig-renset.html
 
Interessant foredrag i Mensa Danmark

Professor på Danmarks Veterinære Landbohøjskole: http://www.dr.dk/Videnskab/Klumme/2006/2006/0509115226.htm

————————————-

J. E. Vig, Information om Danmark :
Jeg husker en kommunistisk studenterkammerat fra de unge år: “I havner på historiens pøl”

 Der er så nogen som det glider nemmere for.

 
Indtil nu har jeg dog kunnet fastholde mig  i rollen som i talemåden fra Christian IV’s tid: ”Jeg er den hane der står på møddingen og galer”  … og misforstå det ikke: ”Jeg er intet”, betyder det.

Uddrag af et modsvar fra en klogere:

”…Og så alligevel – hvis det vitterligt er samtlige industrilande, der er hastigt på vej mod idiotiske tilstande, er der jo ikke længere konkurrenceelementet de enkelte lande at tage hensyn til; ét idiotisk land behøvede med andre ord ikke frygte, at et andet land var mindre idiotisk og derfor ville udnytte det.

Jeg tvivler på, at nogen sådan drastisk udvikling nogensinde vil finde sted, men skulle det hænde alligevel, vil jeg gerne allerede nu minde om Tom Lehrers trøstende ord fra mesterværket “An Evening Wasted with Tom Lehrer”…”

Der er flere
– mange flere

Vigtigt supplement:

Danmarks videns- og erhvervskomptence udhules på ganske få år 

23. januar 2008

Aldeles latterlig asylantbehandling – behov for konvention


Nu har de siddet i ugevis og drøftet, hvorledes de kunne leve mest op til venstrefrontens krav om, at afviste asylansøgere ikke alene skal blive her landet, uanset de ingen ret har til at være her efter loven. Samme afviste skal også efter kortere eller lidt længere tid kunne slå sig ned (måske næste valg-tema), hvor de vil i landets boliger formentlig med samme rettigheder som andre danske borgere, der netop har ret til at være her i landet.

Dette er ikke alene Super-Stjerne-Idiotisk og fuldstændig uholdbart for retssikkerheden, men tilmed direkte skadende for de berørte.

Nu beretter en svensk forsker Kerstin Almqvist så, at det er en illusion at gå ud fra, at boligen har nogen betydning overhovedet.

Vi kan tilføje: De umenneskeligt påførte frustraktionerne opstår ene og alene som en direkte følge af den danske regelhåndtering: ‘Du har ganske vist ingen ret til at være her, men måske kan du blive her alligevel’. 

  

Sandheden er :

Der er behov for en international konvention, hvis ordlyd er noget i retning af:

Har en nationalstat afvist en asylansøger og den pågældende stadig opholder sig i landet, hvortil der ansøgtes om asyl uanset retten, kan dette land tage initiativ til at transportere den pågældende tilbage til det land, hvorfra denne stammer, uanset hjemlandets indstilling hertil eller transportere den afviste til det land, hvor den pågældende senest har opholdt sig i kortere eller længere tid. 

  

At huske:

Behovet for denne konvention opstod udelukkende som en direkte følge af udlændingeloven af 1983, der uden videre udstrakte danske loves jurisdiktion til at gælde for hele jordkloden og endda med omvendt bevisbyrde samt opholdsret her i landet for ansøgeren. 

Dette var naturligvis landsforræderi.

Sonia

Older Posts »