Danmark

3. april 2010

Velfærd og indvandring fører til kollaps om 2-4 år – en simpel kendsgerning


Velfærd og indvandring fører hurtigt til kollaps

 

– vi lever i et besynderligt land, der slumrende træder vande til døden i en internationaliseret verden:

Dette indlæg i spalter og pdf-format

Den korte version med masser af alternativ-betragtninger viser vi havde og har ret.

I maj 2005 viste en rapport fra velfærdkommissionen, der havde én af velfærdssystemets egne kreatører som formand, at vores helt unikke danske velfærdssystem simpelthen gav underskud over livsforløbet.

Og den fra systemets begyndelse forventede udligning af under- og overskud rullende over generationerne var så absolut ikke indtruffet.

At systemet, som det var indrettet, ville virke netop, som det også virkede, havde ikke været udpræget vanskeligt at forudsige lige fra dets begyndelse. Med færre danske børnefødsler blandt uddannelses- og arbejdstravle unge, voksne danskere og en march i stedet ind i offentlighedssektorer af forældrene in spe udeblev børnefødsler naturligvis. Der var andre medvirkende årsager, der trak i den samme retning.

Ingen menig dansker havde ytret ønske om et såkaldt velfærdssystem. Det skal lige understreges.

Aldringen af befolkningen tog så sin begyndelse af samme grund, og børnefødsler kunne vi bare hente i udlandet, især i de ikke-vestlige lande, for alt var lige godt og lige fedt og alt kunne formes her i landet, fortalte ideologien. Der var bare det, at indvandringen og børnefødslerne førte til endnu større velfærdsforbrug pr. individ. Og det blev endda værre efter første generation af indvandrere. Regningen med udligning over generationerne blev mere og mere umulig at få til at gå op, som tiden gik. Og desuden skal vi lige huske at finansieringen af systemet fra begyndelsen var kollektiv over skatterne, hvorimod forbruget altså var mestendels privat – et ta’selvbord som f.eks. uddannelserne. Selv FN meldte da Perspektivplan U-90 som en del heraf præsenteredes: I må have råd til det.

 

Velfærdskommissionens selverkendelse:

For året 2004 var det så galt fat, at hver danskerne i gennemsnit forbrugte for kr. 750.000 mere velfærd gennem livet end samme gennemsnitdansker indbetalte til systemet via skattebetalinger. Det blev så til underskud og statsgæld. Det var en hel del værre med indvandrerne og deres efterkommere. For alle indvandrere blev det gennemsnitlige underskud på velfærdsregningen kr. 2,5 mill. og for de ikke-vestlige blev underskuddet mellem velfærdsforbruget og skattebetalingen kr. 2,6 mill. over livsforløbet.

 

Hvor mange er her:

For 2009 kan det aflæses af den officielle statistik, at antallet af såkaldt fastboende i Danmark, med cpr.nummer og fast bopæl, er steget med 23.287 til 5.534.738 ved udgangen af året.

Så vidt så godt. Indvandringen (minus udvandringen minus de døde) var i alt 16.289, når vi tæller korrekt og ikke ukorrekt, som det officielt er blevet kutyme her til lands. Den kutyme tog sin begyndelse i 1991, hvor der officielt indførtes nogle ubrugelige tællekategorier, der har forplumret optællingen af befolkningen lige siden. Vi protesterede dengang, men protesterne ignoreredes.

Men det bliver værre endnu. Nu kunne man prøve at trække (indvandringen) 16.289 fra (befolkningstilvæksten) 23.287. Det giver 6.998, og det skulle så vise nettotilvæksten som følge af fødsler (minus de døde). Men det kan ikke stemme, for der meldes officielt om i alt 3.237 fødsler blandt udenlandske statsborgere, og disse fødsler skal endda opspores som udenlandske nulårige. Danskernes fødsler kan vi se bort fra i denne sammenhæng for de føder ikke nok til at reproducere de døde danskere.

Det allermest sindssyge består i at vor officielle optællings-institution så udmærket erkender, at der et problem her (selvfølgelig ikke på frontpage som med børnefødslernes pussige fordeling over ugens dage) med at en mængde børn født af både vestlige og ikke-vestlige figurerer som danske statsborgere og derfor optælles fejlagtigt som sådanne. Men vi må ikke få at vide hvor mange. Dette er uddybet og dokumenteret  i vort nyhedsbrev primo 2010:

https://danmark.wordpress.com/2010/02/25/information-om-danmarks-nyhedsbrev-udenlandsk-herkomst-blev-dansk-herkomst-i-1991/

Én af effekterne af et forrykt optællingssystem er, at vi ikke får oplyst pålidelige antal for vestlige og ikke-vestlige med fast ophold her i landet.

Vi har taget konsekvensen heraf med en alternative opgørelse:

I maj og juni 2009 foretog vi en pålidelig opgørelse af:

 1. Antallet af udenlandske statsborgere fordelt på 231 nationaliteter (denne mulighed findes endnu på grundlag af de officielle, tilgængelig data) i perioden 1979-2009

 2. Antallet af tildelte danske statsborgerskaber siden 1979

 3. Endelig har vi hentet det gennemsnitlige børneantal pr. kvinde i de respektive oprindelsesnationer

På dette grundlag kan vi ved at gøre brug af den fælles dødsrate i Danmark (antal døde pr. år pr. 1000 indbyggere) regne os frem til, hvorledes befolkningssituationen ser ud nu og vil se ud fremover, når vi i tillæg kender nettoindvandringen år for år fordelt på de repræsenterede nationaliteter.

Selvom der er endog meget stærke politisk korrekte interesser i at hævde, at der er sket og fortsat sker en tilpasning af indvandrernes børneantal til danske forhold, er der dog intet der underbygger dette; det forholder sig præcis modsat. At kalde de naturaliseredes børn for danskere eller kalde de fødte i Danmark for danskere falder vi ikke for.

Efter denne privatiserede optællingsanalyse er her ultimo 2009:

700.000 vestlige og ikke-vestlige, hvoraf 554.000 er ikke-vestlige med fast bopæl og cpr.nummer i Danmark. Henholdsvis 12,65% og 10,01%

Vestliges og ikke-vestliges samlede overtyngde på velfærdsposter i forhold gennemsnitsdanskeren: 2,5 mill./0,75 mill.  =  3,33, forudsat Velfærdskommisionens analyser for 2004 fortsat har gyldighed.

Ikke-vestliges overtyngde på velfærdsposterne i forhold til gennemsnitsdanskeren: 2,6/0,75  = 3,47

 

Beregning af alle indvandreres og ikke-vestliges velfærdsforbrugsandel:

x/(1-x) *0,8735/0,1265 = 3,33, det giver x = 32,5% af 751,892 mia. = kr.244,4 mia.

y/(1-y) * 0,8999/0,1001 =3,47, det giver y= 27,8% af 751,892 mia. = kr.209,4 mia.

 

På 2010-finansloven udgør velfærdsposter i alt kr. 751,892 mia., steget fra kr. 592,287 mia. siden 2005. Beløbet er summen af de fremhævede poster for de respektive år. Det samlede velfærdsforbrug er steget 27% på 5 år. De sociale ydelser med 28,5% og sundhedsvæsensforbruget med 35,6% på 5 år.

Erfaringerne taler deres tydelige sprog:

En opgørelse fra Århus viste, at udgifterne til kontanthjælp var blevet fordoblet på fem år og allerede i 1993 udgjorde 19% af den samlede kontanthjælpsudbetaling udbetalingerne til flygtninge (Kilde: Ugebrevet Mandag Morgen nr. 4/1993).

SOCIALMINISTEREN SLÅR ALARM: Jyllandsposten 10. september 1999: Hver tredje på bistand er indvandrer. I 2002 var mere hver tredje (35-38 pct.) på kontanthjælp fremmed. 2003: 40 pct. af modtagerne indvandrere.

“Den aktive arbejdsmarkedspolitik m.v. hjalp ikke”:

I Århus modtog knap 1/3 af alle ikke-vestlige 40-64 årige kvinder førtids- eller socialpension i 2008 – svarende til 32,1 procent . På landsplan er antallet førtidspensionister blandt indvandrerne blevet knap tredoblet på 10 år i følge Berlingske Tidende. Integrationsudgifter: 16. oktober 2009: I Gellerup Planen er 80 pct. af indbyggerne på overførselsindkomst. 21. februar 2009: Antallet af indvandrere på førtids- eller socialpension i Århus er steget med 99,7 % på fem år53 pct. af de nyankomne var analfabeter i Sverige kunne vi læse 28. januar 2009. 90 pct. af de tvangsfjernede i København var fremmede, læste vi den 27. marts 2008. 24. marts 2009:  http://www.berlingske.dk/article/20090227/danmark/902270355/. “Alternativet til fængsel til de 15-17-årige lovovertrædere har ikke den store effekt, når det drejer sig om at holde dem væk fra kriminalitet…” Behandling af unge kriminelle virker ikke:  http://www.berlingske.dk/article/20090324/danmark/90324027/

“80 procent af de ungdomskriminelle, der udstår en to-årig behandlingsdom, bryder loven igen. Det viser ny rapport fra Justitsministeriet…” Forventningerne var igen ligesom ressourceindsatsen enorme – det er ingen molbohistorie, der er fuld dokumentation for den, der tager sig til hovedet: Effekten udeblev . Kommissionen om indsatsen mod undomskriminalitet afgav betænkning sidste år. De ansvarlige og kamouflage- metoderne afsløres her. Kommissionen meddelte:

”Overordnet set må udviklingen i

ungdomskriminalitet betragtes som positiv”

 

En tilsvarende udvikling som beskrevet her for den samlede velfærd kan højest fortsætte 2-4 år. Samtidig lukker eller flytter finansieringskilderne, der er samhandelsvirksomhederne, med største hast nogensinde i 2010, og omstillingen til den internationale konkurrence i f.eks. uddannelsesektoren ligger fortsat brak.

2015: Siden 2010 er flere velfærdsposter blevet beskåret for at skabe plads, nyeste forslag er førtidspensionens takster.

Det der bekymrede eliten var deres egne positioner. De kunne nemlig regne ud, at når deres ideologiske konstruktion, velfærdssamfundet, havde kørt på skinner nogle få år, ville antallet af børnefødsler blandt danskerne falde drastisk, da begge forældre nu skulle trække læsset.

Hvem der kreerede det ideologiske projekt med hvilken ideologisk propaganda og dermed havde ansvaret, samt om befolkningen havde noget ønske om systemets indførelse endsige nogen indflydelse herpå kan du læse på:  https://danmark.wordpress.com/dansk-velfærds-historie/ (intet er overladt til tilfældighederne)

Lav en nem folder med informationerne om hvad det koster og få den delt ud

J. E. Vig, cand oecon.

3. april 2010

19 kommentarer »

 1. […] Velfærd og Indvandring fører til kollaps […]

  Pingback af Aktiv Deltagelse I Oplysningen Om Hvad Det Koster: Du fremstiller selv en folder uden videre fra to link lige her « Danmark — 8. april 2010 @ 21:47

 2. […] This post was mentioned on Twitter by Pelle Puha. Pelle Puha said: Velfærd og indvandring fører til kollaps om 2-4 år – http://bit.ly/cxp4cN #dr #politiken #tv2 #eb #tv3 #svt #nrk #sverige #norge #danmark […]

  Pingback af Tweets that mention Velfærd og indvandring fører til kollaps om 2-4 år – en simpel kendsgerning « Danmark -- Topsy.com — 15. april 2010 @ 10:59

 3. […] Velfærden og indvandringen fører hurtigt til kollaps […]

  Pingback af Fremmedudgifterne er 200-300 mia. kr. i 2010 « Danmark — 17. april 2010 @ 06:45

 4. […] drejer det sig om milliarder, altså 752 milliarder (= samtlige velfærdsmilliarder i de offentlige udgifter på budget 2010), så er det ikke […]

  Pingback af Lars Hedegaard i gang igen som bagstopper « Danmark — 1. juni 2010 @ 21:58

 5. […] Indvandringen får  velfærdssystemet til at bryde sammen om 2-4 år Skriv en kommentar […]

  Pingback af SOM KATTEN OM DEN VARME GRØD « Danmark — 20. juni 2010 @ 22:23

 6. […] Vi kan forstå det, for danskernes antal gik tilbage cirka 7 promille eller 0,007 pr. år i perioden 2001-2010. […]

  Pingback af NATURLOVE OVERTAGER DET OFFENTLIGE FORBRUG OG OVERFOERSLERNE « Danmark — 30. juni 2010 @ 08:45

 7. […] Med 10% p.a. vokser antallet til det dobbelte på 7- 8 år. Men kollapset af det samlede velfærdssystem kommer længe forinden. […]

  Pingback af KONTANTHJÆLPEN EKSPLODERER IGEN OG NULSTILLINGEN PAA SOCIAL PENSION BLIVER SLUTRESULTATET SOM I 2008 « Danmark — 2. juli 2010 @ 08:22

 8. […] af fremmede, ja, så er antallet vokset eksplosivt præcist som vi forudsagde det ville i 1989. Nu bryder velfærdssystemet så sammen om nogle ganske få år, og så skal der virkelig vælges mellem skolebørn, ældre og syge på den […]

  Pingback af Dengang og nu og forskelligheden aktualiseres til ideologiens endeligt « Danmark — 31. juli 2010 @ 09:21

 9. […] Velfærd og indvandring fører til kollaps om 2-4 år […]

  Pingback af BESPARELSER KOMMER IKKE UDEN OM VELFAERD OG INDVANDRING « Danmark — 13. december 2010 @ 14:08

 10. […] Men uanset fører Velfærd og indvandring til kollaps om 2 -4 år. […]

  Pingback af DET ER SIMPELTHEN INKOMPETENCE « Danmark — 13. december 2010 @ 14:09

 11. […] For mere end et år siden berettede vi, hvorledes og hvornår systemet ikke bære mere Skriv en kommentar LikeBe the first to like this post.Skriv en kommentar » […]

  Pingback af DE ER DYRE AT HAVE GÅENDE – OG DET BLIVER TIL MEGET MERE END EFTERLØNNEN « Danmark — 27. maj 2011 @ 10:45

 12. […] För mer än ett år sedan vi berättade hur och när systemet inte kan bära mer Skriv en kommentar LikeBe the first to like this post.Skriv en kommentar » […]

  Pingback af De är dyrt att ha – och myke mer än så lite som diskuteras officielt « Danmark — 27. maj 2011 @ 15:16

 13. […] Danmark 2-4 år mere før det ligner Grækenland […]

  Pingback af DUMHEDENS REGIMENTE ER VÆRRE END ONDSKABENS « Danmark — 18. juli 2011 @ 11:25

 14. […] Denmark 2-4 years more before it looks like Greece […]

  Pingback af THE REGIME OF STUPIDITY IS WORSE THAN THE REGIME OF EVIL « Danmark — 18. juli 2011 @ 11:28

 15. […] Denmark 2-4 years more before it looks like Greece […]

  Pingback af THE REGIME OF STUPIDITY IS WORSE THAN REGIME OF EVIL « Dissidentpress — 18. juli 2011 @ 11:34

 16. […] Velfærd og indvandring fører til kollaps om 2-4 år – en simpel kendsgerning […]

  Pingback af Mest kommenterede indlæg på det seneste på Danmarksbloggen « Danmark — 20. september 2011 @ 10:33

 17. […] Danmark: 2-4 år mere før det ligner Grækenland […]

  Pingback af DE GIVER DANMARK VÆK, NAAR DE SELV ER BLEVET FOR TRÆTTE TIL AT FORBRUGE DE SIDSTE SMULER « Danmark — 8. januar 2012 @ 23:18


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: