Danmark

29. februar 2016

Sverige: En kirke uden samvittighed


Sverige: En kirke uden samvittighed

af Nima Gholam Ali Pour  •  28. Februar 2016

 • Den svenske kirkes reaktion på Kairos Palæstina-dokumentet indeholdt ingen kritik af de massive løgne og fordrejelser, dette rummer. Og hvad der er endnu mere bedrøveligt, der synes ikke at have været det mindste forsøg på at verificere, om nogen af påstandene i det overhovedet er sande.
 • En kirke med en oprigtig tro på kærlighed og forståelse ville for længst have fornægtet Kairos Palæstina-dokumentet, som af flere seriøse organisationer er blevet udpeget som værende anti-semitisk og racistisk.
 • Landets største religiøse institution hjælper og opmuntrer således mennesker til at studere et groft anti-semitisk, racistisk dokument.
 • Angreb på jøder i Sverige er til dels udsprunget af denne form for normalisering. Når Jesu Kristi kirke i Sverige støtter et anti-semitisk dokument, bliver jøderne i Sverige et let offer.

1448

Sveriges kirke [1] har et problem. Dens dybe engagement i det israelsk-palæstinensiske spørgsmål – og især dens støtte til Kairos Palæstina-dokumentet [den fulde tekst findes i appendiks efter artiklen] – er noget, der bør lægges mærke til og kritiseres af andre kirker og alle, der er imod anti-semitisme og alle former for racisme.

Kairos Palæstina-dokumentet findes på svensk på den svenske kirkes hjemmeside og bliver af denne kirke beskrevet således:

“Kairos-dokumentet er skrevet af palæstinensiske kristne og handler om deres sårbarhed under besættelsen. Siden det udkom i december 2009, er det blevet spredt ud over hele verden og er nogle steder blevet til en bevægelse, som tror på og kæmper for fred og retfærdighed i Palæstina og Israel.”

Fortsæt læsningen af artiklen

24. februar 2016

Danmark kriminaliserer ytringsfriheden – selektivt


af Judith Bergman  •  24. Februar 2016

 • Ifølge rettens dom er det nu en lovovertrædelse at påpege de totalitære og grusomme aspekter af islam selv, idet det anses for at være “fornærmende og nedværdigende” over for muslimer i Danmark og derfor et udtryk for “racisme.” I virkeligheden betyder dette, at retten sammenfletter noget, der muligvis er et udtryk for blasfemi, med racisme.
 • Da en dansk imam derimod kaldte jøder for “efterkommere efter aber og svin,” blev han officielt anmeldt til politiet for brud på § 266b, men der er aldrig blevet rejst tiltale imod ham.
 • I Danmark er det altså tilsyneladende en lovovertrædelse at kritisere islam og “islamister,” mens man ustraffet kan kalde jøder for “efterkommere efter aber og svin” og tilskynde til drab på dem i en tæt pakket moske (foruden at kalde alle ikke-muslimer i almindelighed for “dyr”).
 • I sidste uge faldt der ved en Retten i Helsingør dom for, at noget, som en dansk borger havde skrevet på Facebook i november 2013, var en overtrædelse af dansk straffelov.
 • I en reaktion på en debat om de lokale aktiviteter ved en radikal islamisk organisation Hizb-ut-Tahrir, som arbejder for en genskabelse af det islamiske kalifat, havde borgeren skrevet: “…ideologien islam er fuldt ud lige så afskyvækkende, modbydelig, undertrykkende og menneskefjendsk som nazismen. Den massive indvandring af islamister her til Danmark er det mest ødelæggende, det danske samfund har været udsat for i nyere historisk tid.”
 • Ifølge den danske straffelovs § 266b er det forbudt og strafbart ved bøde eller fængsel offentligt at true, fornærme eller nedværdige en gruppe af personer på grund af race, hudfarve, national eller etnisk oprindelse, tro eller seksuel orientering.

Fortsæt læsningen af artiklen

15. februar 2016

FRANKRIG LUKKER SINE GRÆNSER FOR ASYLANTER OG IMMIGRANTER


Frankreich-Grenzen-dicht

Quelle: http://michael-mannheimer.net/2016/02/15/nach-frankreichs-grenzschliessung-fuer-fluechtlinge-ist-merkel-nun-in-europa-isoliert/#more-48440

Ein klarer Sieg des Front Nationale: Aus Angst vor dem Machtverlust schließen die französischen Sozialisten Frankreichs Grenzen für Immigranten

Ikke ét ord fra de danske medier … ‘det skulle nødig brede sig’

14. februar 2016

Omkring 827.930 indvandrere og deres børn i Danmark – gennemsnitligt IQ ligger for 77 pct. under landets IQ, og for 59 pct. er gennemsnitlig IQ mindre end eller lig med 90


 

Befolkningsstatus pr. 1. januar 2016

 

De officielle og mediernes angivelser heraf er misvisende, idet disse angivelser forudsætter at ‘oprindelse’ og ‘herkomst’ ændres ved et brev fra Folketingets Indfødsretsudvalg eller for såvidt ved at blive født i Danmark til forældre af udenlandsk ‘oprindelse’ og ‘herkomst’.

827.930 indvandrere og deres børn har personnummer og fast bopæl i Danmark. Antallet kan være 1-5 pct. højere eller lavere afhængig af om vi korrigerer de officielle opgørelser med oprindelseslandenes fødselsrater angivet af OECD, Verdensbanken, CIA faktbook eller FN raterne (high, medium, low).
Denne usikkerhed må vi leve med, så længe Danmarks Statistik ikke kan levere fødselsårgangen fordelt på oprindelser og herkomst.

 

59 pct. stammer fra lande, der repræsenterer gennemsnitlig IQ på eller under 90. Vi forudsætter at IQ-gennemsnittet i oprindelseslandet er fastholdt blandt indvandrerne.

77 pct. stammer fra lande, der repræsenterer gennemsnitlig IQ under 97,4, der senest er opgjort for Danmark i september 2012. Indtil da havde DK gennemsnitlig 98. Vi forudsætter at IQ-gennemsnittet i oprindelseslandet er fasholdt blandt indvandrerne.

Fortsætter indvandringen fra de hidtidige områder vil 59 pct. vokse til 71,4 i 2072 og 77 pct. vil vokse til 87,1 pct. i 2072. Det hænger sammen med, at det netop er de mest fødende, der repræsenterer de laveste gennemsnitlige IQ-indeks-tal.

I korthed om befolkningsmodellen:
Projektionerne fra 2017-2072 og retroprojektionen, der korrigerer fra 1979-2016 bygger på matematisk model af annuitets-typen med variabel annuitet (men gennemgangene viser kun resultaterne heraf). De officielle data tillader ikke brug af komponentmetoder til projektion, fordi f.eks. fødslerne fra de officielle kilder ikke opdeles efter oprindelse. Men da udviklingen er så entydig og grotesk tegner denne mere summariske metode tilstrækkeligt sikre billeder. Det er forudsat at indvandringens kvinder ikke tilpasser sig det antal børn, som danske kvinder i gennemsnit føder, men bevarer oprindelseslandets totale fødselsrater, uanset at det er de unge og yngre med højere gennemsnitlig fødselsrate end alle kvinderne, der især vandrer. På den anden side forudsættes fælles total fødselsrate og total mortalitetsrate med danskerne i Danmark uanset, at det igen netop er de unge og yngre, der dominerer indvandringen. Perspektivet udstrækkes til år 2072, selvom landet længe forinden er overtaget, hvis ikke strømmen vendes.

De største bidragsydere til estimerede indvandring og børnefødslerne 1979-2016 bortset fra vore nabolande:

Tyrkiet: 81.672

Polen 41.230

Irak: 39.404

Pakistan: 37.443

Somalia: 32.822

Afghanistan: 31.959

Syrien: 27.720

Iran: 27.529

Statsløs: 24.999

Rumænien: 23.886

Bosnien-Herzegovina: 21.310

I alt: 389.974

Med oprindelse i Bulgarien var her 8.478 pr. 1. januar 2016. Dette antal er blevet tredoblet på seks år. Antallet med oprindelse i Rumænien er blevet tredoblet de seneste fem år. I 1991 var her 989 og i 1980 83 fra Rumænien, i dag 23.886. Nicolae Ceaușescu og frue myrdedes i 1989. Indtil da kunne der være grund til at flygte. Rumænien blev medlem af EU den 1. januar 2007.

IQ-udviklingen alene begrundet i indvandringen og de indvandredes fødsler vil med usvigelig sikkerhed bevæge sig således, hvor den blå kurve angiver landets samlede IQ-gennemsnit og den røde kurve de udenlandske oprindelsers samledes gennemsnitlig IQ i den 93-årige periode 1979-2072, forudsat indvandringen fortsætter som hidtil:

IQDF

Tilstrømningshastigheden øgedes med 55,4 pct. fra 2014 til 2015. Ansøgere fra Merkel-tsumanien er ikke optalte og midlertidige ophold, der er mange flere af, er ikke medregnet:

https://danmark.wordpress.com/2016/02/13/tilstroemningshastigheden-oegedes-med-554-pct-eksklusive-ansoegerne-fra-tsumanien-og-de-midlertidige-ophold/

 

 

 

 

 

Indvandringen i 2015 : 39.922  heraf fra:

Syrien: 12.971

Rumænien: 3.542

Polen: 3.057

Eritrea: 2.857

Indien: 1.241

Litauen: 1.031

Bulgarien: 944

Iran: 688

Slovakiet: 526

I alt 26.857

Kilde: http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1366

Blandt de resterende er Afrika med rigtig mange lande repræsenteret, og store antal samlet fra Afrika er derfor meget fordelt. Det samme gælder ved antal indvandrere og deres børn i alt pr. 1. januar 2016. IQ-gennemsnittene er lavest i Afrika.

13. februar 2016

Tilstrømningshastigheden øgedes med 55,4 pct – eksklusive ansøgerne fra ‘tsumanien’ og de midlertidige ophold


Befolkningsregnskab for 2015 efter de for hånden værende søms princip

 

1. holdbare opgørelsesmetode for det danske befolkningsregnskab:

 

Folketallets stigning i 2015 (kilde) 5.707.251 – 5.659.715 ………………= 47.536

Antal levende fødte i 2015 (kilde): ………………………………………………= 58.295

Antal døde i 2015 (kilde): ………………………………………………………….= 52.505

Fødselsoverskud: 58.205 – 52.505: ……………………………………………..= 5.700

Nettoindvandring af alle 47.536 – 5.700 i 2015: ………………= 41.836

[Nettoindvandring af danske statsborgere i 2015 (kilde) var 1.914]
Forudsætter vi at disse 1.914 har dansk herkomst og oprindelse bliver indvandringen 39.922, hvilket svarer lidt mere til opgørelsen efter metode 2 nedenfor.

 

Berlingske Tidende angav bruttoindvandringen og ikke nettoindvandringen sidste år. Det anførte antal var selvsagt langt større end det rigtige indvandringsantal. Vi skrev sidste år, at dette formentlig skyldtes, at danskerne skulle vendes til meget større årsantal fremover. Det kom til at stemme.

 

Ansøgere fra den seneste ’tsumani’ via Tyskland er naturligvis ikke medregnet, da de end ikke er optalte.

Altså en stigning fra 26.930 til 41.836 fra 2014 til 2015 med fast bopæl og cpr.nr. i Danmark. Det er en stigning på 55,4 pct i tilstrømningshastigheden på ét år.

 

Der til kommer midlertidige ophold, der løber op i meget større antal.

 

2. holdbare opgørelsesmetode for det danske befolkningsregnskab:

 

Stigning i antallet udenlandske statsborgere i 2015 (kilde): 456.864 – 416.025………….= 40.839

Heraf antal nulårige udenl. statsborgere pr. 1. januar 2016 (kilde): ………………………….= 5.484

Antal danske statsborgerskaber i 2015 (kilde): …………………………………………………….= 4.064

Nettoindvandring 2014: 40.839 – 5.484 + 4.064 …………………………………= 39.419

 

Antal nulårige udenlandske statsborgere pr. 1. januar er et cirkaantal for antallet af fødsler blandt udenlandske statsborgere året før 1. januar 2016, der i den officielle danske opgørelse tildeles netop forældre af udenlandsk herkomst (vi har uden noget officielt fødselstal for udenlandske statsborgere ikke andet end dette erstatningsantal). Antallet i 2015 ligger lidt under det officielle fødselsoverskud 5.700 (se under 1. metode). Derudover har udenlandske statsborgere givet anledning til, at det danske fødselsunderskud er blevet erstattet af udenlandske fødsler, og at folketallet samtidig er steget.

Ingen af de officielle angivelser af indvandringen i 2015 og heller ikke tilsvarende fra mainstream-pressen kan bruges til noget, fordi de bygger på fejlagtige tællekategorier (‘indvandrere’ og ‘efterkommere’) og har gjort det siden 1991.

Omkring 827.930 indvandrere og deres børn i Danmark 1. januar 2016: https://danmark.wordpress.com/2016/02/14/omkring-827-930-indvandrere-og-deres-boern-i-danmark-gennemsnitligt-iq-ligger-for-77-pct-under-landets-iq-og-for-59-pct-er-gennemsnitlig-iq-mindre-end-eller-lig-med-90/

11. februar 2016

Sverige: Død ved indvandring


Sverige: Død ved indvandring

af Ingrid Carlqvist  •  11. Februar 2016

 • Atmosfæren på de svenske sociale medier er nu næsten revolutionær. Folk opslår videoer af sig selv, hvor de beskylder regeringen for mord, for at fylde Sverige med voldelige personer og give pokker i den svenske befolkning.
 • Da Alexandra Mezher blev myrdet, befandt hun sig alene i centeret sammen med ti asylansøgere. Hun blev stukket ned af et af de “børn,” som hun tog sig af.
 • Da rigspolitichef Dan Eliasson dukkede op i tv-programmet “God morgen Sverige” dagen efter mordet på Mezher, udtrykte han sympati for morderen, men nævnte dårligt nok offeret. Dette udløste en voldsom vrede på de sociale medier.
 • Alexandra Mezher (t.v.) blev myrdet i et center for “uledsagede flygtningebørn,” hvor hun arbejdede. Hun blev stukket ihjel af en beboer, som hævder at være 15 år og fra Somalia. Da rigspolitichef Dan Eliasson (t.h.) trådte frem på tv og talte om mordet, udtrykte han sympati for morderen, men nævnte dårligt nok offeret.
 • Masseindvandringen bliver ved med at kræve ofre i Sverige. Mord, overgreb og voldtægt er blevet hverdagskost i dette lille land med en befolkning på knap ti millioner, som sidste år åbnede sine døre for næsten 163.000 immigranter. Det seneste offer er 22-årige Alexandra Mezher. Hun bliv stukket ihjel i sidste uge af et såkaldt uledsaget flygtningebarn i det asylcenter, hvor hun arbejdede.
 • Selvom den massive tilstrømning af asylansøgere er aftaget kraftigt siden 4. januar, hvor Sverige indførte grænsekontrol ved den svensk/danske grænse, udgør de mennesker, som allerede er her, et kolossalt problem for kommunerne, politiet og borgerne. Politiet kæmper en håbløs kamp imod gadekriminalitet såvel som daglige hændelser på asylcentrene – generel uro, som indebærer slåskampe, voldtægter og trusler.

  Fortsæt læsningen af artiklen

10. februar 2016

Dr. Udo Ulfkotte: Überall in Europa gibt es Kriegsvorbereitungen


Uanset hvor man ser i Europa i øjeblikket er alle hære ved at forberede den store, forventede krig. I Tyskland er der intet at forberede. Fordi tyskerne har sendt deres Bundeswehr til udlandet, og derhjemme er politiets køretøjer end ikke klar til brug.

Quellle: https://nixgut.wordpress.com/2016/02/09/dr-udo-ulfkotte-berall-in-europa-gibt-es-kriegsvorbereitungen/

“Wohin man derzeit in Europa auch schaut, überall bereiten sich die Armeen auf den großen erwarteten Krieg vor. In Deutschland gibt es nichts vorzubereiten. Denn die Deutschen haben ihre Bundeswehr ins Ausland geschickt und im Inland kaum noch einsatzbereite Polizeifahrzeuge.

Bei der Essener Polizei sind die Streifenwagen knapp. Kein Geld, keine Polizisten, keine Sicherheit. Bei der Berliner Polizei fahren die Einsatzfahrzeuge nur, wenn es schön warm ist, weil die Polizeiwagen dort keine Kälte mögen. Und in vielen deutschen Städten gleicht der Fuhrpark der Polizei eher einer Oldtimersammlung – etwa in Bremen. Dort haben viele Fahrzeuge schon mehr als 300.000 Kilometer Laufleistung. Klar ist: Nirgendwo in Deutschland ist noch Geld für Innere Sicherheit da…”
[…]
“Das neutrale Österreich will Soldaten auf den Balkan schicken, um Asylanten notfalls mit Waffengewalt abzuhalten. Und der schwedische Armeechef Anders Brännström sagte in einem Ende Januar 2016 veröffentlichten Gespräch mit der Stockholmer Tageszeitung Aftonbladet (Artikel: „Sverige kan vara i krig inom några år”), Europa werde innerhalb weniger Jahre zu einem Schlachtfeld des Dritten Weltkrieges.

burg

Es werde der erste Krieg Schwedens sein, der gegen Feinde im Inland geführt werden müsse, etwa gegen Orientalen, welche derzeit in großer Zahl als Anhänger des Islamischen Staates nach Europa kämen. Jene Kriege, wie man sie jetzt aus Ländern wie Syrien oder dem Irak kenne, würden nach Europa importiert werden. Der Dritte Weltkrieg, warte schon „gleich hinter der nächsten Kreuzung” auf uns Europäer.

Der schwedische Armeechef General Anders Brännström vergleicht die aktuelle Lage aus in einem an schwedische Entscheider verschickten internen Dokument mit jener den 1930er- Jahren. Europäische Regierungen könnten die Sicherheit der Bürger nicht mehr gewährleisten, die „Innere Sicherheit verfalle”….”

8. februar 2016

Mere end halvdelen af de tilrejsendes gennemsnitlige IQ er fortsat under 90, så det nytter ikke, det skader og bringer velfærdssystemet til kollaps


I 1979 var gennemsnitlige IQ blandt 33% af indvandrerne under 90. I dag er IQ-gennemsnittet blandt 59% af indvandrerne under 90. Dels den dominerende indvandring fra Sydvestasien, Mellemøsten og Afrika dels antallet af børnefødsler pr. kvinde med disse oprindelser spiller afgørende roller. Andelen kan også sættes i forhold til gennemsnitlig IQ i DK på 97,4. I 1979 lå IQ-gennemsnittet blandt indvandrerne for 52% under det danske, i 2014 lå 76% under det danske, og 2072 vil andelen under udgøre mere end 79% med størst indflydelse af højfertiliteten blandt de lave IQ-gennemsnit.

Derfor falder det samlede IQ-gennemsnit her landet som følge af indvandringen.

Kilde: http://www.lilliput-information.com/Europa-drives-til-Selvmord.pdf  (side 19-20)

skills

 

skillsnations

Virkeligheden stemmer desværre med videnskaben bag. Efterprøv lige andelen på kontanthjælp og førtidspension blandt de anførte nationer. Det stemmer som fod i hose.

Videnskaben bag stammer fra:

untitled

Arthur Robert Jensen (1923 – 2012) efterviser i sin bog ‘The g Factor’ (1998) at data godtgør, uanset etnisk oprindelse har individer med IQ mellem 70 og 90 højere kriminalitetsrater end individer med IQ herunder og også højere end individer med højere IQ end 90, med toppunkt for kriminalitetsraterne i intervallet fra 80 til 90.

Med IQ-gennemsnit på 90 eller derunder i en gruppe forventes højest 50% af individerne i gruppen egnede til uddannelse og arbejde. Herefter konkluderes, at de kan være taget hertil i blinde, for at føde børn, måske leve af velfærd eller de har overdrevne forventninger til modtagerlandet.

7. februar 2016

Løgnen fortsætter i danske medier

Filed under: Uncategorized — Jørn @ 15:15

Der var ikke som dansk ttv kunne berette 8.000 til demo i Dresden. Der var 20.000. Der var 2.000 i Prag, 1.500-2.000 i Warsawa, 700 i Calais, og der var også demo for PEGIDA i Holland.

3 milliarder euro til Tyrkiet for at stoppe strømmen har ikke hjulpet

Filed under: Uncategorized — Jørn @ 14:37

Shmuel Bar  •  February 7, 2016

“EUTyrkiet-aftalen af 25. november, som gav Tyrkiet 3 milliarder euro over to år for at stoppe strømmen af flygtninge til Europa, har ikke nået dette mål. EU-embedsmænd klager over, at Tyrkiet ikke har truffet konkrete foranstaltninger for at reducere strømmen af flygtninge. Efter vores vurdering vil Tyrkiet fortsat komme med udflugter om skridt til at dæmme op for strømmen af flygtninge som pres på EU for at give flere indrømmelser…”

Continue Reading Article

Older Posts »