Danmark

14. juli 2007

Indvandrerne koster Sverige op imod 300 mia om aaret


2010: Ikke-vestliges omkostningstræk i Danmark : https://danmark.wordpress.com/ikke-vestliges-forbrug-af-velfaerd-i-danmark-i-2010/

English edition: https://danmark.wordpress.com/2007/07/15/immigration-costs-in-sweden-amount-to-almost-297-pc-of-the-public-budget-2001/

Universitetslektor Lars Jansson udgav bog “Mångfall eller Välfärd” i 2002. Senest henviser Jansson til tidsskriftet The Economist fra juni 2003, der skriver, at Sverige er plaget af store økonomiske problemer pga. de byrder som den store indvandring pålægger landet, og at Sverige i dag er Skandinavisens fattigste land.

I forordet til bogen skriver Jansson:

“Svenskerne vil have information om, hvad indvandringen koster, og hvordan den er finansieret. Indvandrerne udgør den største udgiftspost i den offentlige sektor. Hver kommune burde fortælle, hvad indvandringen koster.”Jansson anslår den svenske stats indvandringsudgifter til 290 mia. dkr. og refererer at kun 6,9 milliarder bliver opgivet på statsbudgettet. Lars Janssons oprindelig anvendte beregningsmetoder findes i bogen “Mångkultur eller välfärd”? Den udkom i juni 2002

Den økonomiske belastning af Danmark, som fremmede indvandrere udgør, var officielt, da den danske stat senest 1997 angav sit grove fejlskøn til omkring 11 mia. kr. pr. år, og vi herfra korrigerede ved hjælp af et tyngdebudget i 2001: I 1997 mere end 100 mia. dkr., i 2001 mindst 150 mia. kr.

Når Sverige har mere end dobbelt så mange indvandrere som Danmark og tilmed en ekstrastor ledighed er det lidt sjovt, at regnestykket fra det offentlige i henholdsvis Sverige og Danmark viser henholdsvis 6,9 mia. dkr. og 11 mia. dkr.

Tyngdebudgettet eller belastningsbudgettet har været anvendt inden for sygehusvæsenet, på skolebørn og på de ældre danskere.

Naturligvis er der tale om skøn, fordi staten har valgt ikke at ville oplyse om realistiske beløb; men det anførte beløb på 150 mia. “er lysår nærmere sandheden” end statens sølle 11 mia. kr., der knap nok rækker til huslejen. Den nuværende regerings støtteparti anførte 30 mia. dkr. som udgifterne vedrørende de fremmede i 2000.

Når vi fra Velfærdskommissionen fik oplyst den 1. december 2005 i Børsen, at de fremmede konsumerer 30-40 pct. af den samlede danske velfærd ved at være 3,47 så hyppigt eller effektfuldt ved de offentlige kasser og den offentlige service, er det ikke længere så svært, at foretage et realistisk regnestykke. Det takker vi for. Desværre er det stort set hver gang sådan, at når indholdet på et link kan bruges til politisk ukorrekte formål med en vis virkning, fjernes de: Nu skal læseren til: http://www.fm.dk/~/media/publikationer/imported/velfaerdskommissionen/2005/fremtidens-velfaerd-og-globaliseringen_oplaeg.ashx?la=da” target=”_blank og sammenholde de 2,6 mill. side 26 med underskuddet for en gennemsnitsdansker på 750.000 kr. over livsforløbet i forhold til velfærdssystemet. Det sidste beløb aflæses i maj-rapporten 2004 fra Velfærdskommissionen.

Men man kan være temmelig sikker på, at dette regnestykke ikke vil blive udført og offentliggjort, fordi dette ville føre til et ramaskrig. Skriget bliver dog højere og højere, efterhånden som nedskæringerne på alt slå igennem. 2010: Vi fik atter ret.

Både i Sverige og i Danmark har magthaverne således valgt velfærdskonsumerende fremmede og dermed fravalgt velfærden til danskerne inden mange år.

Sådan er det!

England 2006, Indvandrerne dræner økonomien: https://danmark.wordpress.com/2006/09/01/immigranter-draener-oekonomien/

Indvandringen kostede Danmark mere end 150 mia. kr. i 2001

Indvandringen kostede Danmark mere end 225 mia. kr. i 2010

Sverige har mere end dobbelt så mange indvandrere end Danmark og os bekendt en høj ledighed/lavt aktivitetsniveau. Hvordan det officielt så kan koste godt det halve i Sverige med mere end dobbelt så mange, synes vi er lidt sjovt. Vi er også kommet til, at det tværtimod bliver henved den dobbelte fremmedudgift i Sverige sammenlignet med tilsvarende i Danmark. Der er i øvrigt fuldstændig uafhængighed mellem Lars Janssons og vor beregningsmetode.

Sonia

Supplement: Invandringens Ekonomi januar 2004 – en sammenligning af Lars Janssons og Jan Ekbergs beregningmetoder.

Lars Jansson meddeler, at “Riksdagen foretrækker at begrænse velfærden i stedet for at begrænse indvandringen….Dette i forbindelse med en relativ dyr velfærd og en mangel på arbejdspladser har drevet omkostningerne ved indvandringen op i destruktive proportioner.”

Men tager man konsekvenserne heraf i vore systemer?

Bliver velfærden omlagt i Danmark?

Seneste opdatering af Lars Jansson 2007 på Spydpigen.blogspot.com

Antal muslimer og ekstremister: https://danmark.wordpress.com/2006/11/22/antal-muslimer-og-antal-ekstremister-igen-det-er-saa-sjovt/

Om Sverige fra 2012: I (den svenske) Socialstyrelsen fik man fjernet linkene simpelthen vedr. emnet:

Från och med 2012 redovisas inga uppgifter om utbetald introduktions-ersättning till flyktingar och vissa andra utlänningar i statistiken, vilket innebär att uppgifterna för 2012 inte är direkt jämförbara med tidigare år. I rapporten görs dock i möjligaste mån jämförelser med uppgifter för 2011 exklusive introduktionsersättning. Det dokumenteres kommunevis på: https://affes.wordpress.com/2011/07/16/ekonomiskt-bistand-i-24-kommuner/

3 kommentarer »

  1. […] Indvandringen koster Sverige opimod 30 pct. af det samlede offentlige budgetIndvandringens omkostninger i Danmark 2001 Indvandringen dræner økonomien (England) […]

    Pingback af Mediernes fordrejninger og evindeligt tomme klichéer styrer vaelgernes opfattelse af om der sker noget « Danmark — 17. marts 2008 @ 23:52


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: