Danmark

24. december 2012

ROSA LUXEMBURG SPUKT IN MÄNNLICHEM ERSCHEINUNG: Formanden for det tyske institut for økonomiforskning vil have inflation


16655472,13590993,lowRes,h,114,w,152,10-19%252371-39137054_JPGNyhedsbureauet Daph skriver det et sted:

 

Formanden for det tyske institut for økonomiforskning agiterer for

lønforhøjelser i Tyskland

 

Weihnachtzeit und Gespenster:

Vorstandvorsitzende des Deutschen Institut für Wirtschaftforschung (DIW) GERT WAGNER wirbt deutschen Lohnerhöhungen in Deutschland.

Tyskland skal have mere inflation af hensyn til skrantne kunstvalutaen Euro, og desuden ‘lever Tyskland under sit niveau’. Vi mener at Tyskland netop som vi lever over niveau og har gjort det alt for længe. Det er noget med at indtægter er lige så vigtige som udgifter ohne Monoply-Geldscheine. Derfor statsgælden.

Mehr Statsverschuldung, mehr Inflation, mehr Arbeitslosigkeit.

Bald kommt Karl Liebknecht zu

Das ist aber nicht Wirtschaftsforchung. Es muss ein Abenteuer sein, aber ganz sicher ein Trauerspiel.

supplement 1

supplement 2

24. februar 2010

Europe’s Crisis of Ideas


The Wall Street Journal

“Europeans’ worship of the state and

corresponding suspicion of free markets

doom their countries to economic stagnation.

BY BRET STEPHENS

Europe is in a crisis. Superficially, the crisis is about money: the Greek budget, a German-led bailout, the risk of contagion, moral hazard, the fragility of the euro. Fundamentally, it’s a crisis of ideas…”

23. februar 2010

BRIAN MIKKELSEN OG BERTEL HAARDER, VI KAN IKKE BEGRIBE HVAD VI LÆSER PAA DANMARKS STATISTIKS NETSIDE


..og især ikke begribe, at vi ikke læser noget mere

– vi er velorienterede på dette felt, og med en smule skam morer vi os nærmest over de vrælende, men tragikomiske minister-typer, der til- og fratræder i disse dage. De har ikke fattet en dyt af grav-alvoren, som de allerede ved deres laden stå til har påført deres egne børn – I guder, de fejrer eller begræder karrieren, og vi med dem foran skærmen! Det er s’gu’ latterligt.


Hvis vi netop kendte det antal fødte i 2009, som Danmarks Statistik (DS) ikke vil anføre som ikke-vestlige indvandreres nyfødte, skal dette antal forøges med en faktor 1,231, meddeler DS.

Og hvis vi kendte det antal fødte i 2009, som DS ikke vil anføre som ikke-vestlige efterkommeres nyfødte, skal dette antal forøges med en faktor 1,921, meddeler DS.

Se baggrunden

Det er altså en rebus uden løsning – men det kan simpelthen være vi ville nå til cirka samme resultat, hvis I gav os antallene, der skal korrigeres. Skulle det være tilfældet, må I gerne tage æren for det.

Når vi tillige anråber Bertel Haarder har det sin egen forklaring, der snart er fire år, hvis ikke snarere nitten år gammel (jf. sidste afsnit under liljerne).

Spørg Bertel Haarder via dagbladet Information – om fortidens nælder

Eller send email direkte herfra

Sådan arbejder vi her:

Sådan holder vi pause:

“Først var det en lektor i demografi (befolkningsstatistik) Hans Oluf Hansen i Berlingske Tidende den 20. august 2005, så Rockwool Fonden den 25. november 2006, så Velfærdskommissionen i referat i Børsen den 1. december 2005, og også en tidligere embedsmand, der var kommet i Folketinget, sneg sig ind og som skiltede med brudstykker af nogle kritiske kendsgerninger den 2. oktober 2006 i fire store aviser, kendsgerninger som IoD havde bragt ud til offentligheden samlet og dækkende 15 år tidligere. Hans chef Bertel Haarder sendte den nyindvalgte politikers overvejelser i syltekrukke…”

9. oktober 2009

European Countries Split on Shoe-Tariff Extension


http://online.wsj.com/article/SB125500350907673117.html?mod=djemITPE

BRUSSELS — European Union governments are divided over a plan to extend antidumping tariffs on Chinese and Vietnamese shoe imports, in a standoff that gives insight into how companies’ global supply chains have restrained protectionism in the global economic downturn.

The 27-nation bloc agreed to impose tariffs on shoes from the two countries in 2006 under pressure from a coalition of shoe manufacturers and governments, led by Italy. Now, as a decision looms on whether to extend the duties, opposition from governments and manufacturers in other European countries has grown, and so have prospects for a showdown.

———————–

Det er fortryllende at man i EU virkningløst bekæmper den internationale konkurrence med importafgifter, som det er sket de seneste tre år, når det drejer sig om billige sko. Når nu der er uenighed blandt de 27 medlemslande om en eventuel udvidelse af denne importafgift på varer fra lavlønsområderne, er det særligt i øjnefaldende for de demokratisk indstillede, at vi altså ikke skal kunne efterspore denne uenighed nærmere.

25. september 2009

Verdens lykkeligste folk er danskerne


http://www.berlingske.dk/article/20090925/verden/90925002/

Danskerne er verdens lykkeligste folk,

fordi vi har ‘gratis sygesikring’

En populær amerikansk TV-vært hævder, at danskerne er verdens lykkeligste folk, fordi de har ”gratis sygesikring,” og det har sat sindene i kog. Smiler danskerne på grund af socialisme?

—————————————————————————————————————

Vi kan tilføje at det også er gratis at komme med ambulancen, og det er selvfølgelig gratis at blive behandlet på hospitalet. Det hænger sammen med at læger, ambulancefolk og sygeplejersker og andet sundhedspersonale i Danmark arbejder som frivillige eller slaver, d.v.s. de får ingen løn. Det er derfor det er gratis.

Ja, vi har et skattefinansieret velfærdsystem med metastaser til alle kanter af tilværelsen, og det sidste nye er at velhavere får et nyt miljørigtigt tag på huset med tilskud fra staten, d.v.s. pengemiddeloverførsel fra fortrinsvis de mindst købedygtige, for staten har ingen andre penge,  end dem staten selv udsteder ud af den blå luft.

Det har været vejen i Danmark i to generationer nu, og resultaterne skulle Larry King også hæfte sig ved, inden han fortsætter eventyrhistorien om denne uvirkelige samfundslivsstil, som danskerne aldrig har bedt om, og som altså nu er blevet grundigt afprøvet på virkeligheden:

http://www.lilliput-information.com/economics/engvelg.html (English version)

http://www.lilliput-information.com/economics/velg.html (dansk version)

Resultaterne har vist sig. Vær så god at spise.

22. august 2009

Krisens varighed – JAMEN, DET SIGER DE DA PAA TV!


 

i
Såkaldte konjunkturer eller business cycles er alle skabt af emsige politikere, der helst ville ophæve naturlovene for at få systemet til at gavne dem selv. Uden drivkraft kan man aldrig sejle op ad åen, så sejles der kun nedad, og bagefter går det altid nedad igen, forudsat terrænet så falder ligesom strømmen.
Krisen er nødt til at udtømme sig selv, for at vi får renset ud, ellers hober den sig mere og mere op. Ingen offentlige banker, ingen offentlige understøttelser til virksomheder, ingen ekstra skatter, ingen nyopfundne kreditter, ingen seddeltrykning/ pengeudstedelse, ingen forøgelse af forbruget, hverken det private eller det offentlige, der fortsat dræner kapitalen ud af virksomhederne, hvor eneste drivkraft findes med kapitalen tilstede.

 

Og alt dette skal de offentlige systemer være indrettet til at kunne holde til??

 

Og samtidig skal vi omstille til den internationale konkurrence. Det går som det skal.

 

Du skal ikke tro nogen af politikerne ved, hvad man skal holde sig fra. De var ikke engang begyndt at pisse i bukserne, da vi havde den sidste storkrise, der skyldtes det samme som nu  – de menneskelige egenskaber, der i øvrigt nu er afskaffet pr. politisk korrekte forordninger -, og historieskrivningen/ historielæsningen hader de, fordi den omhandler ting og hændelser, der er ældre end eller ligger forud for dem selv.
Når massearbejdsløsheden vokser vildt ligger fristelsen til at lave inflation lige for. Sker det bliver det hele være.
Sonia

30. juli 2009

Deflationsmonsteret fejlbeskrives i hovedparten af pressen


Politiken, TTV2 Nyheder, Nordjyske

Tidende og flere lokalsprøjter vrøvler

om deflationen

Årsagen til deflation i Tyskland skulle i følge disse være faldende energipriser

Se bl.a. http://politiken.dk/udland/article759630.ece

Dette er så langt fra virkeligheden, som man næsten kan komme. Skulle lavere energipriser isoleret være årsagen til at priserne generelt går ned og produktionen mindskes. Det er information for aber: Det skulle betyde at lavere omkostninger gør det umuligt at producere. Deflation skyldes den hårde opbremsning efter det årelange inflationsboom i aktierpapirer og ejendomme. Deflationen lige som inflationen skyldes politikerne og ingen andre.

Stol trygt på det. Vi ved hvad vi skriver om, og vi gider ikke lyve.

—————————

En anden gammel, måske lidt overflødig, spøjs nyhed i Politiken, der fortsat er løgn, drejer sig om krisen som årsag til at pubber lukker i England. Lukningerne skyldes rygeforbudet; det ved enhver der har været i England et par dage.

Sonia

7. juli 2009

Den politikerskabte finanskrise behandles absolut ikke bedre fra EU end fra Danmark


Dette er en kæmpe propagandaløgn:

Fra: http://politiken.dk/erhverv/article747699.ece

“En fælles europæisk indsats ville hjælpe Danmark og de øvrige lande bedre og hurtigere gennem krisen, siger økonomer.

Og antallet af konkurser fortsætter på et rekordhøjt niveau på grund af den økonomiske krise, viser nye nøgletal fra Danmarks Statistik.

Men Danmark kunne være sluppet langt billigere fra krisen, hvis regeringen i stedet for at søsætte en ren dansk vækstpakke – forårspakke 2.0 – havde indgået i én slagkraftig europæisk pakke i EU-regi…”

——————————
Sandhed:
Der er intet af det, der eller er gået for sig i EU for at lindre krisens virkninger, der ikke har drejet sig om tilskud til dækning af underskud/tab med matadorpenge, udpumpning af matador-købekraft og monopoliserende ekstrakontrol med finansektoren, selvom problemerne alene er skabt af politikerne selv.

Det samme i Danmark.

Finanskrisen – lad os få det hele med

Alt såkaldt slagkraftigt fra EU med en uanvendelig Euro til krisestyring ville have givet endnu mere tilbageslag efterfølgende.

Euroen, Unionen mod kriser og virkningerne af den internationale konkurrence

Euro ultralight og Euro light

Sonia

3. juli 2009

Forbrugsoekonomien er fortsat de vildfarendes herunder de ledendes vej i Danmark


Danmark under hårdt pres:
Efter år med ekspansion er bygge/boligboomet ovre og faldende huspriser har gjort en ende på den gældsfinansierede vækst via forbrug. Efterhånden som den internationale konkurrence materialiseres forbliver eksporten svag igennem 2009 og dette leder førende virksomheder til at indskrænke.

Skatterne kan ikke hæves:
OECD bekræfter at Danmark er det højest beskattede land i Vesten, efterfulgt af Sverige, medens Mexico og Tyrkiet forbliver de lavest beskattede lande, melder den seneste 2008 udgave af Omsætningsstatistikken. Skatternes andel af bruttonationalproduktet udgjorde 48,9% i 2007, medens Tyrkiets tilsvarende udgjorde 23,7%.

Skattebyrden i Danmark sammenlignet med andre OECD-landes:
databank revenue

Danmark er ét af de dårligst rustede lande i hele OECD-kredsen til at modstå finanskrisen, meldte OECD for et par dage siden.

Og det er absolut ikke noget nyt – denne gang ender det galt

Danmark er i drømmeland, hvorfra en redning er næsten umulig

Sonia

19. juni 2009

Sagerne skal bare forhales, saa glemmer vi vort tilgodehavende


Hjeeem te Aaaarhus

Siden 2007 skal fjernvarmeforbrugerne i Århus  i gennemsnit have tilbagebetalt kr. 6000 i for meget betalt varmeafgift  i henhold til prisen på varme. Det var ikke let, det var nærmest umuligt i følge rådmand Peter Thyssen, og nu er pengene måske blevet til letbaner. Desuden skal vi have verdens største kongrescenter (1,7 mia.kr) på havnen (det sidste af slagsen i storstilet nybygning gik ned efter et par år i midten af 90-erne), renovering af Gellerup (1 mia. kr.) og et verdensmuseum som tilbygning til Moesgaard Museum (sidstnævnte 350 mill. kr.).

De sidste forlydenderne er, at de kr. 6000 skulle være reduceret til kr. 700 pr. husstand. Men her skal vi også lige tage underskuddet i kunstmuseet Aros i betragtning (ganske vist under anden rådmand, men pyt, det er samme kasse) og samme underskudsmuseums sidste kæmpekanin “Sculptures by the Sea” (goddag mand , økseskaft, iturevene sildekasser og flimmerplastic i en rumlepotte). Det koster al sammen, og børnene slæbes dertil i de statsforordnede pjækketimer i busvis af hold (for at hæve besøgstallet) naturligvis af lufthungrige 68-modeller. De render ganske afgiftsfrit rundt og glor en anelse (de fleste med kamoufleret foragt) på vanviddet med overindsigtsfuld og allestedsnærværende leders og mesters vejledning samt kontrol.

Lad nu børnene! Ungerne!

Sonia

PS:

Lad os gå en valgperiode tilbage, for at se om det var bedre??

Uddrag af: http://www.dr.dk/Regioner/Aarhus/Nyheder/Politik/2005/08/14/100350.htm

Louise Gade er vred på Thor Pedersen

14. aug. 2005 10.17 Politik Århus borgmester Louise Gade er vred på sin partifælle Venstres Finansminister Thor Pedersen

Årsagen er et svar som finansministeren i går gav Århus Byråd. Byrådet havde klaget til blandt andre Thor Pedersen over kommunens truende økonomiske situation. Men finansministeren svarede, at han var parat til at sætte Århus under administration, hvis kommunens økonomiske situation blev for dårlig.

—————————-

Århus Kommunes langfristede gæld ultimo 2007 var 3,027 mia. kr. Her til skal lægges den finansielle egenkapital, som den kortfristede gæld benævnes, på 1,448 mia. kr.

Så fik Århus en anden borgmester i 2005 og landet en anden finansminister:
Nu skal vi så have en tunnel under Marselis Boulevard til ca. 1 mia. kr., et kulturbygningværk på Århus’ havnefront til omkring 1,7 mia. kr. og endelig skal indvandreboligkvartererne renoveres for ca. 1 mia. kr.

Herved mere end fordobles vel Århus Kommunes langfristede gæld, uanset tilskud fra Boligselskaberne Landsbyggefond og staten, de forventelige budgetoverskridelser ikke indregnet.

Hvordan er det lige en kommune tilbagebetaler sin gæld, uden skatterne hæves?

Er det sådan:

Antallet af indvandrere på førtidspension i Århus er steget med 99,7 % på fem år ?

Older Posts »