Danmark

24. juni 2006

Gadeteater: “Hvem skal have prisen for indvandring”


YES, MINISTER – JAVEL, fru MINISTER

– inspireret en anelse af

MEST REALISTISKE ENGELSKE TV-SERIE NOGENSINDE VIST

– det hævder én, der har arbejdet i den danske centraladministration i en årrække

– kører dagligt kl. 13 på hverdage fra BBC i vist 4. eller 5. reprise

Gadeteater: – fra manuskript til drejebogen

“…Med tanke på de officielle godt 11 mia. kr pr. år i 1998 og PK’s 30 mia., men prof. Eskil Wadensjö’s 8,8 mia tre år forud, så kunne man få en første strøtanke, der selvfølgelig er kedelig som et ondt år, at enten havde økonomiministeriets sekretariat regnet helt galt. Og har de ikke det , ja, så havde vi tjent helt forrygende på tilgangen fra 1995 til 1998 og børnene, der voksede til i perioden. Næ nej, det indvandringen fra 1995 til 1998 der var blevet dyrere; beløbet voksede da fra 8,8 til godt 11. I 1995 havde Mogens Lykketoft som finansminister slået til lyd for at mangle folk til bl.a it-industrien – det var noget med de her aktiekursstigninger, der var og fortsatte med at være varm luft.

Så var det vi undrede os at tilgangen især kom fra Afghanistan og Somalia i netop denne tre års periode. De to lande er ikke udstyret med for meget avancerede uddannelsesystemer – mig bekendt.

Jamen, de aktiekursstigninger, det var varm luft, bluff. Nå. Hvad er det? Varm luft.

Vil nogen hævde, at 11 mia. kr. minus 8,8 mia. kr. ikke er net lille sum – der næsten kan konkurrere med Muhammed-tegningerne?

MEN NU SKAL VI HELLER IKKE KOMPLICERE TINGENE – UNØDIGT, ALTSÅ. DU ER GLAD FOR AT VÆRE HER?

Tankerne kan være mangfoldige: Se de 30 mia var godt 4 pct af Finansloven det pågældende. Aha, så forbruger de i alt fald ikke ressourcer svarende til deres andel her i landet, og det er jo godt(?)

Yes, Minister!

Nu er der bare det, at de rundt regnet er 3-3½ gange mere arbejdsløse og udstødte og officielt 5 gange mere kriminelle, selvom det kun er 2-4 gange reelt mere kriminelle med det sidste, men så føder de mere end dobbelt så mange børn. Betyder det ikke, at de netop er dyrere end svarende til deres andel – der skal altså end ikke være ligedelig i forhold til andelen af indbyggertallet?

Jo, Hvad gør vi?

Danskerne skal være mere arbejdsløse og mere kriminelle…., så, og skolebørnene skal pjække noget mere. Jamen det gør de allerede, pjækker altså.

Nej, stop så bliver finansloven større, og det må vi ikke for ECB. Hvis de er mere arbejdsløse og mere kriminelle.

Vi siger, der er meget færre her i landet, end der er. Ha’ med 13 måneder på indtægtssiden og 12 på udgiftssiden, for der præsedens.

Jamen, kan vi det, så kan de ikke nå det i døgnets 24 timer at udføre al den kriminalitet, så mange gruppevoldtægter, mord, tyverierne, volden især, indbrudene og meget andet? Tænk, så få kriminelle og al den kriminalitet, som de bliver beskyldt for.

Har vi ikke en anden sagen fra dengang vi havde en anden regering?

Jo forresten, vi havde en tumpe, der skrev til Folketingets Retsudvalg allerede 8. december. 1995, det står her i databasen.

Et extract:

[“…Et eksempel på konsekvenserne af fejlindrettede informationssystemer – kriminaliteten og befolkningssammensætningen har ikke kunnet sammenlignes hæderligt i Danmark siden 1992. IoD meldte om derouten for årene 1993 og 1994 den 8. november 1995. Den startede fra 1993, det er blevet meget værre siden, og derfor kan multikulturalismens forkæmpere nu tale usandt herom, som det passer ind i deres kram. Men hvor længe mere?…]

Det kan da ikke passe, sådan skrev han da ikke.

Ok, den der var fra Justitsministeriets særlige afdeling, den der, der lurer på Nettet.

Han skrev:

Tværgående analyse af kriminaliteten

 1. I perioden 1980-1994 har 58.048 opnået dansk statsborgerskab ved naturalisation, hvoraf 72% eller 41.783 vedrører bosatte fra lande uden for Vesteuropa og Nordamerika. Bliver kriminalitetsopgørelserne på denne baggrund indrettet således at det fremgår, om sigtelserne vedrører naturaliserede?
 2. Spørgsmål 1. aktualiseres yderligere af, at unge kvinder, som er børn af naturaliserede, i disse år begynder af føde børn, der uanset sprog, kultur og faderen er at betegne som danske.
 3. Antallet af “asylsøgere” indgår i Rigspolitiets kriminalitetsundersøgelser for årene 1993 og 1994. Antallene i denne kategori angives for de to år til henholdsvis ca. 21.000 og 20.442. Det er påvist i den foreliggende gennemgang, at disse antal ikke kan inkludere alle asylanter herunder asylanter under integration i de pågældende år. Da der ikke foreligger offentligt tilgængelige opgørelser af asylanter refererende til faste tidspunkter, ønskes nærmere præciseret på hvilket grundlag antal “asylsøgere” som delpopulation i kriminalitetopgørelsen/undersøgelsen så er valgt? Når antalsangivelserne i undersøgelsen fører til en systematisk overvurdering af asylanters kriminalitet, forventes personoptællingsfejlen da rettet og det samlede befolkningsregnskab bragt iorden?
 4. Tages fremover initiativ til, at beskrivelser af kriminaliteten ved sigtelser foretages særskilt for hver kategori eller hovedkategori af kriminelle gerninger – og ikke samlede antal for dette og hint i forhold til en delpopulation?
 5. Når Nyt fra Kriminalforsorgen i sommernumrene 5, 6 og 7 1994 kan oplyse, at andelen af indsatte udlændinge i vore fængsler i pågældende år udgør 10-12%, og samtidig oplyses fra interne kilder i fængselsvæsenet, at andelen i de af vore fængsler, hvor de hårdest straffede er indsatte, udgør fra 28-32% af det samlede antal indsatte, skal denne store divergens så tilskrives en spredning i andelene på de enkelte institutioner? Eller skal den også betragtes som en opgørelsesfejl, idet de 28-32% præcis svarer til vore beregnede overhyppigheder blandt udlændinge for den grovere kriminalitet?
 6. Såfremt kriminalitetsundersøgelsen p.g.a. fejl i populationsgrundlaget og/eller person-kategori-valget ikke lever op til videnskabskravene om adækvans og entydighed, vil den da blive rettet, så den viser et korrekt billede af kriminalitetsforholdene i Danmark herunder fordelingen på fremmede og danske?

den 8. november 1995

Uddrag af tekstafsnit tilsendt Folketingets Retsudvalg sammen med selve analysen og ovenstående følgebrev :

På det officielle befolkningsgrundlag fører Rigspolitichefens Undersøgelse for årene 1993 og 1994 blandt mange andre ting til følgende konklusion:

Af butikstyverierne i Danmark udførtes de 4,5% af danske statsborgere, 11,4% udførtes af udenlandske statsborgere og 84,1% af disse tyverier udførtes af asylsøgere. Bemærk, den sidste procent. Vel at mærke samtlige butikstyverier på landsplan og vel at mærke, hvis sigtelserne er foretaget. Denne kriminalitet er i konsekvens af det oplyste i undersøgelsen begået af 10,3% af asylsøgerne, som de betegnes i undersøgelsen, eller af 2.312 personer. De resterende har ikke været sigtet for kriminalitet. 84,1% af alle butikstyverier i Danmark udgør i øvrigt kun 65,2% af disse asylsøgeres straffelovsovertrædelser.

Det er en vild overdrivelse at hævde, at asylsøgere er 18-19 gange mere kriminelle end danske statsborgere ved butikstyveri. Det er dog konsekvensen af det officielt oplyste. Det stemmer simpelthen ikke. Sådan er det med løgne. Hvis der officielt skal være meget få asylsøgere i landet, og sigtelserne er foretaget mod asylsøgere, så må de nødvendigvis være meget kriminelle. Og døgnet har kun 24 timer, enhver kan jo regne ud, at det kan de slet ikke overkomme. Er der derimod mange flere asylsøgere, så fordeles den registrerede kriminalitet på disse mange flere, og så er de selvsagt ikke så kriminelle.

Denne analyse, hvoraf et enkelt afslørende element er fremhævet her, tilgik i sin helhed Folketinget med overstående følgebrev. Der var ingen brugbare reaktioner derfra – Retsudvalgets formand hed Bjørn Elmquist. Nu forstår læseren måske bedre, hvorfor kriminalitetsbeskrivelserne ikke blev offentliggjort i tre år forud for 1993. Justitsministeren og Indenrigsministeren i Danmark, deres forgængere samt embedmænd i Direktoratet for Udlændinge og i Indenrigsministeriet pådrager sig herved et alvorligt ansvar for den forvrængede beskrivelse af kriminaliteten i Danmark for årene 1993 og 1994. Det fortsætter i efteråret 1998.

Og det fortsætter…

Vi kan ikke bruge det til noget, hører du!

Tilbage til Gadeteateret:

[…Det er Rigspolitichefen, han må være racist, når han registrerer sammen med politikredsene, at de der forbrydelser er nogle indvandrerne var sigtet for…”]

Jamen, kan de overhovedet betale huslejen med de 8,8, de 11 eller de 30 mia. kr.

NEJ.

Hvad har det med det at gøre – Hvad snakker du nu om?

Prøv: https://danmark.wordpress.com/2006/06/19/indvandringens-pris/ og

https://danmark.wordpress.com/2006/06/24/indvandrerkriminaliteten-blandt-unge-vokser-voldsomt/

De har indtil flere tumper af samme slags i Sverige, der hævder noget lige så forrykt, at staten derovre også lyver groft om udgifterne vedrørende indvandringen, om antallet af indvandrere og om forbrydelserne fordeling . Lektor Lars Janssons fremmed-udgiftsberegning på svenske forhold:

De seneste pålidelige resultater på immigrations-økonomiudregningen for så vidt angår indvandringen i Sverige ser således ud: I Sverige har lektor i Erhvervs-Økonomi Lars Jansson beregnet et årligt beløb for Sverige og svenskerne på 267 mia. kr. Det er påvist i bogen “Mångkultur eller välfärd”? Den udkom i juni 2002.

Invandringens Ekonomi januar 2004 – en sammenligning af Lars Janssons og Jan Ekbergs beregningmetoder. Og Lars Janssons oprindelig anvendte beregningsmetoder findes i bogen “Mångkultur eller välfärd”? Den udkom i juni 2002

1 kommentar »

 1. I used to be suggested this blog by my cousin. I’m not
  positive whether or not this submit is written by him as no one else recognize such unique approximately my difficulty.
  You are incredible! Thanks!

  Kommentar af rgpv — 8. december 2018 @ 10:15


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s