Danmark

3. februar 2014

HJEMMERØVERIER, TRICKTYVERIER i HJEMMET OG TASKETYVERIER


Vi skal fortsat gøre brug af følgende for os at se vildledende beskrivemåde: ‘Røverier i eget hjem’, ‘Tricktyverier i eget hjem’.

Der er tale om anmeldte overtrædelser:

hjtrick2

Røde tal: Stigning, Blå tal: Fald i antal

Her skal vi bemærke, at tricktyverier i eget hjem er en kriminalitetskategori, der er kommet til og først set rigtig på fremmarch fra 2008 med 818, 2009 med 1055, 2010 1435, 2011 1293, 2012 1389 og 974 i 2013. Heri kan flere anmeldte hjemmerøverier godt befinde sig, også selvom antallet i denne kategori viser et fald fra 2012. Det er også klart at afgørelsen af, om der foreligger røveri eller tricktyveri i hjemmet kan ikke i alle tilfælde afgøres ud fra anmeldelsen. Vi ser dog at der typisk er sket en stigning i disse forbrydelsers samlede antal, forbrydelser især rettet mod vore ældre.

Når vi lister samtlige anmeldte straffelovsovertrædelser for 2013 bemærkes, at nye kategorier kommer til. Disse kan sløre sammenligneligheden fra år til år og sløre stigninger.

anmforbryd1213

25. februar 2013

ANMELDTE HJEMMERØVERIER SAMMEN MED ANMELDTE TRICKTYVERIER ‘I EGET HJEM’


Vi tog fejl, da vi oplyste at antal anmeldte hjemmerøverier ikke offentliggøres. Det gør de, og kan findes de fleste af dem på Danmarks Statistiks stærkt ændrede netside. Når vi skriver de fleste er det således, at registreringerne på http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2013/NR029.pdf kun er medtaget til og med 2009. Før 2009 er de anmeldte hjemmerøverier ikke optalte, som sådanne.

hjemmegruppe

Vi læste nogle særegne angivelser af hjemmerøveriernes antal for årene 2006-2007-2008 i dagspressen i 2010: 16-23-56 , specielt i Jyllandsposten begyndende 31. januar. Vi skrev bl.a. dengang:

“…Hjemmerøveriernes antal steg i perioden 2006-2009 angiveligt sådan: 16-23-56-mere end 100, de tre første efter det oplyste fra dagbladene. ‘Mere end 100’ blev til 364 i 2009. Desværre fandtes der ikke nogen officiel tilgængelig opgørelse af hjemmerøverierne (før 2009), idet disse indgik skjult i en anden af de kriminelle hovedgerningskategorier til trods for, at den officielle opgørelse har adskillige hovedgerningskategorier, der fremstår med et langt lavere antal forbrydelser end netop hjemmerøverierne. Sågar har tre andre kategorier i den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik haft antallet nul de sidste to år (??)…”

Forestiller man sig anmeldelsen som sådan, er der en glidende overgang i en række tilfælde mellem tricktyverier i eget hjem og egentlige hjemmerøverier, der først klarlægges under retshandlingen. Og naturligvis er der også en forskel på anmeldte og pådømte antal sager i de enkelte kategorier.

301 anmeldte i 2011 blev til 335 domfældte hjemmerøverier, ligesom 289 anmeldte i 2010 blev til 343 domfældte hjemmerøverier.

Nekrologen over tiden:

The time is characterized by form without contents

In addition

Praeterea censeo….

NO CLIMATE CHANGE CAUSED BY MAN

Link: The Great Global Warming Swindle

Shown as clear as the day in 2007 (click at the arrow above)

Supplement: https://danmark.wordpress.com/2010/07/06/kejserens-nye-klaeder-af-h-c-andersen-1837/

20. februar 2013

SÆRPRÆGET INFORMATION OM ANMELDTE FORBRYDELSER


Vi fik lyst til at se, hvorledes det havde udviklet sig med antallet af HJEMMERØVERIER, der i opgørelserne fra Danmarks Statistik benævnes noget særegnet som RØVERI I EGET HJEM. Når vi går til anmeldte forbrydelser af denne kategori, findes der ingen specifikation for året 2012.

Ser vi derimod på den domfældte forbrydelse HJEMMERØVERI – ‘røveriet i eget hjem’ kan vi ikke rigtig forstå. Så er der kun offentligjort antal for 2011 og nogle år tidligere. 335 stk. i 2011 og 343 i 2010. Der var 16 i 2006. D.v.s. vi skal vente på at alle domme er fældet for denne forbrydelse i 2012.

Tidligere fik vi oplyst det samlede antal af anmeldte HJEMMERØVERIER i februar for året umiddelbart forud tilbage til 2009.

Vi tog fejl: Antal anmeldte røverier i eget hjem og tricktyverier i eget hjem offentliggøres på Danmarks Statistiks netside, der blevet voldomt omorganiseret: https://danmark.wordpress.com/2013/02/25/anmeldte-hjemmeroverier-sammen-med-anmeldte-tricktyverier-i-eget-hjem/

Vender nu tilbage til de anmeldte overtædelser af straffeloven herunder særlovene finder vi en ret morsom måde at præsentere tingene på. Vi har medtaget et lille udpluk af anmeldte forbrydelser:

sarlove kilde: http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/kriminalitet.aspx

Kategorien ‘Andre strafferetlige særlove’ udgør 39% af samtlige overtrædelser af særlove i 2012 (100*36.941/94.580). Antallet af anmeldte forbrydelser i denne selvsagt ukendte kategori – måske en samlekategori – er steget 23% på et enkelt år fra 2011 til 2012. Det er noget besynderligt at vi ikke skal have oplyst hvilke dominerende overtrædelser/kriminelle handlinger, der her er tale om. Man kan få den tanke, at der måske er tale nogle nye forbrydelser lige som HJEMMERØVERIET var det for ganske få år siden. Så meget desto vigtigere er det at oplyse offentligheden herom i bekræftende fald.

Højest besynderligt

Nekrologen over tiden:

The time is characterized by form without contents

In addition

Praeterea censeo….

NO CLIMATE CHANGE CAUSED BY MAN

Link: The Great Global Warming Swindle

Shown as clear as the day in 2007 (click at the arrow above)

Supplement: https://danmark.wordpress.com/2010/07/06/kejserens-nye-klaeder-af-h-c-andersen-1837/

31. januar 2010

Vi er desvaerre ikke med – men det sker oftere og oftere i disse aar


Informationerne bliver ringere og ringere, og kendsgerninger i samt forudsætningerne for det skrevne i mainstream-medierne kommer klart i anden række

http://jp.dk/indland/krimi/article1964605.ece

Artiklen her blev set den 2. februar set af 639 personer på :

http://hodja.wordpress.com/2010/02/02/jyllands-postens-bare-røv/#more-30288

Morgenavisen Jyllands-Posten hævder 30. januar 2010, at det er danske mænd, der udfører hjemmerøverierne i 44 ud af 50 tilfælde. Intet i Morten Phils artikel viser noget sådant. Specielt er det afslørende, at den angivelige analyse bag påstanden skulle bygge på røverierne i knap 16 måneders periode tilbage fra 1. august 2009 – i alt 30 røverier med 50 dømte, er resultatet af Phil analyseren, skriver han. 30 røverier i den anførte periode kan kun have været et udpluk af helheden, da netop langt flere hjemmerøverier har været igennem lovmaskinen siden i hvert fald 2006. Og hvorfor kun medtage denne korte knap 16 måneders periode? Vi har et bud.

Metoden kan så ikke være dækkende, og det havde samtidig været Phils pligt at redegøre for analysens forudsætninger i hovedtræk. Phil oplyste intet herom. Vi kan så afvise hans påstand, og samtidig kan vi sandsynliggøre, at alle veldokumenterede vinkler til problemstillingen, som Phil betegner som myter – om gerningsmændenes oprindelse – peger på, at gerningsmændene har ikke-vestlige oprindelser.

Vi kommer desværre ikke længere, fordi de officielle registreringer og de offentliggjorte præsentationer heraf er særdeles mangelfulde. Her trives usandheder bedst.

Det samme gør sig gældende, når vi kommer til voldskriminalitetens voldsmænd og ofrene. Sygeplejersker må foranstalte særundersøgelser, overfald på socialarbejdere hører til dagens orden – fornylig myrdedes en socialrådgiver i Viborg, skolelærere har oplevet en fordobling af voldens omfang på tre år. Hvordan skal man kunne standse eller forebygge mod denne vold, når man end ikke præcis kan pege på, hvem der udfører den i det større billede landet over. Vi kan ikke nøjes med Rigspolitiets Nationale Efterforsknings Center, NEC’s virkelighedsfjerne og beroligende/foruroligende skyden problemerne fra sig og endnu ringere funderede forventninger til fremtiden. Der skal tal på bordet, for vi kan vide, hvad der sker, før vi kan forhindre det.

Hjemmerøverierne er eksploderet i antal – mainsteam-medie-informationen herom var helt hen i vejret


Angiveligt en analyse, som Morgenavisen Jyllands-Posten har foretaget af 30 røverier med 50 dømte i en periode på næsten 16 måneder frem til den 1. august 2009, viser det er danske statsborgere, der begår hjemmerøverierne, læser man om i de eftersnakkende medier. Morgenavisen Jyllands-Posten derimod skriver selv danske mænd i stedet to gange i de to første linier af artiklen fra 30. januar 2010. Men det er kun én enkelt ikke uvæsentlig detalje, som desværre florerer overalt i mainstream-medierne.

Selv med de tilgængelige informationer herom den 31. januar 2010:

Hjemmerøveriernes antal steg i perioden 2006-2009 sådan: 16-23-56-mere end 100 efter det oplyste fra dagbladene. Desværre fandtes der ikke nogen officiel tilgængelig opgørelse af hjemmerøverierne (indtil nu), idet disse indgik skjult i en anden af de kriminelle hovedgerningskategorier til trods for, at den officielle opgørelse har adskillige hovedgerningskategorier, der fremstår med et langt lavere antal forbrydelser end netop hjemmerøverierne. Sågar har tre andre kategorier i den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik haft antallet nul de sidste to år (??)

Bemærk, herudover har JP valgt at se på 30 røverier fra 1. august 2009 og næsten 16 måneder tilbage derfra i tid. Når vi sammenlægger antallene, der netop sætter ny rekord i 2009, får vi flere end 195 i alt siden begyndelsen af 2006. Nu kunne man så håbe på, at JP ville have anført nogle begrundelser for, at netop disse 30 røverier er udgangspunkt for dens undersøgelse. JP oplyser intet herom. Vi må så spørge om det er et tilfældigt udvalg af røverierne, som man fejlagtigt går ud fra er repræsentativt for helheden, eller er det måske snarere et bevidst udvalg af røverierne for at komme til det ønskede resultat?

Vi gætter: Vi skal måske gå ud fra, at de 30 er sager, hvori der er fældet endelig dom. Men skal vi så også gå ud fra, at de resterende (mere end 165) er sager, hvori der endnu ikke er faldet dom, eller skal vi snarere gå ud fra, at disse (flere end) 165 er ikke opklarede forbrydelser. 16 måneder tilbage i tid fra 1. august 2009 har som konsekvens, at undersøgelsen ikke kan have omfattet hverken 2006, 2007 eller tre måneder af 2008, såfremt vi bevæger os ad en sammenhængende tidslinie bagud. Dette er logik. Undskyld, næsten 16 måneder står der i JP. Næsten skal måske netop antyde noget om de 30 som et repræsentativt udsnit af helheden. Er dette tilfældet, er det helt galt.

Når man ikke forklarer, er det ofte fordi man ikke kan eller vil forklare. Det kan man få Politiets ord for.

I øvrigt var det sande antal hjemmerøverier i Danmark i 2009: 364 og dermed ikke som anført i bladene.

Men:

Det er danske mænd, det står i Jyllands-Posten

Supplement der bl. a. viser lidt om oprindelsen af nogle af de dømte:

https://danmark.wordpress.com/2009/10/19/hjemmeroeveriernes-antal-eksploderer-antallet-stiger-i-samme-takt-som-indvandringen/

https://danmark.wordpress.com/2009/08/14/7-9-brutale-hjemmerøverier-i-viby-og-hasselager-holdt-skjult-indtil-nu/

Indtil nu er både Afghanistan og Tyrkiet repræsenteret.

Prøv lige dette lille udsnit af hjemmerøverierne oplistet i Berlingske Tidende – det er selvfølgelig renset for oprindelse, men alligevel – måske kan nogen huske nogle af gerningsmændene til disse hjemmerøverier, hvis de bor i nærheden af gerningsstedet, eller de har læst derom i lokalbladene:

http://www.berlingske.dk/danmark/fakta-stor-stigning-i-antallet-af-hjemmeroeverier

Rigspolitiets Nationale Efterforsknings Center, NEC, talte beroligende om høj opklaringsprocent i 2007:

https://danmark.wordpress.com/2009/01/25/hjemmerøverier-rigspolitiets-nationale-efterforsknings-center-kan-ikke-skønne-kun-berolige-og-dermed-forurolige/

15. januar 2005 skrev Jyllands-Posten:

“Socialarbejdere advarer om risiko for voldsom vækst i kriminalitet begået af unge med anden etnisk baggrund, når denne befolkningsgruppe i løbet af de næste fem år vokser med 20 pct.”

Vi vil simpelthen vide mere om omfanget af vold mod nogle af de mest udsatte grupper af danskere. Det drejer sig om vold mod ældre og mod skolelærere, sygeplejersker og socialarbejdere.

Det kan ikke være rigtigt vi blot skal henvises til en samlekategori, hvori tusindvis af voldstilfælde figurerer foruden eller håbe på specialundersøgelser for de enkelte grupper, der indirekte måtte kunne afsløre et og andet.

….eller føre direkte til misbrug og tilfældig snik-snak som i Jyllands-Posten den 30. januar 2009

For ét år siden meldte vi:

Med en stigningstakt på knap 24 pct. pr. år eller en fordobling af voldsantallene mod sygeplejerskerne på 3 år og 3 måneder, en fordobling af volden i skolerne på blot 3 år og en mere end tredobling af hjemmerøveriernes antal på 4 år er det tvingende nødvendigt, at de ramte grupper og offentligheden orienteres retvisende. Det er selvsagt forudsætningen for, at det kan standses eller forebygges.

Det er simpelthen utrolig slendrian hvis ikke fuldt bevidst, at disse oversigter ikke for længst er udarbejdet fra officiel side. Og vi har nu set konkvenserne heraf.

Den nye kategoriinddeling er ikke god nok

…det oplyses angiveligt på : http://hodja.wordpress.com/2010/01/31/røverne-fra-rold/ :

at omtalte JP-artikel fra 30. januar er skrevet af den sidst ankomne elev fra Journalisthøjskolen. Men det hjælper ham ikke, når det drejer sig om landets ødelæggelse med misinformation. En lille biting er additionens og subtraktionens ukendte riger – vi har end ikke gidet kommentere denne latterlige fejl om 1 og 6 – men hele arbejdet med artiklen er grebet 175% forkert an. Den giver så det politisk korrekte resultat.

Så må det være skønt at kunne tørre de graverende fejl af på en politisk korrekt og håbefuld nyansat, når nu det hele trods alt passer ind i det gode selskabs smag, såfremt altså, det står til troende, at artikelskriveren er elev eller newcomer, må vi, der er nødt til at holde os til sandheden, supplerende anføre.

Indholdet af Morten Phils artikel vil blivet ekkoet videre overalt i de andre medier og gentaget gang på gang hele vejen rundt. Derved bliver det sandhed i de politisk korrekte kadre og hos mentalrobotterne, der altid styres via mediernes remote control. Formålet var nemlig meningen med det hele, ‘selskabets smag’ om man vil, og formålet helliger midlet:

“Det er unge danske mænd, der begår hjemmerøverierne”

Indvandrere og efterkommere stod for 82 pct. af ungdomskriminaliteten i Kbh. i 2004 (i følge Politiet)

“Det er nu sært som ‘udviklingen sådan vendes’. Lad os lige se lidt mere på året 2004”:

Fremmedes overkriminalitet, opgjort for 2004 af Information om Danmark:

Forsøg på manddrab: 4,6 gange
Vold ialt: 2,3
Blufærdighedskrænkelse: 2,2
Forsætlig brandstiftelse: 1,5
Røveri: 2,8
Vold o.lign. mod off. ansat: 2,3
Indbrud ialt: 1,0
Tyveri ialt: 2,0
Butikstyveri: 2,3
Tyveri fra bil, rest., hosp. m.v.: 1,4
Salg af narkotika: 3,7
Våbenloven: 2.1
Lov om euforiserende stoffer: 2,4
Toldloven: 1,9
Hæleri: 2,4

Og overkriminaliteten i 2004 var endog betydeligt højere for unge indvandrere og efterkommere

Nu kan vi som anført ovenfor desværre ikke udskille hjemmerøverierne og deres gerningsmænd i den officielle statistik, “men det er da klart, at det må være unge danske mænd, der begår for dem.”

Hvis dit hjerte er fuldt, så brug hjernen

I øvrigt en fastslået kendsgerning:

NO CLIMATE CHANGE CAUSED BY MAN
Link: The Great Global Warming Swindle
Shown as clear as the day in 2007 (click at the arrow above)

31. januar 2010

J. E. Vig, cand oecon.