Danmark

30. december 2009

Maaske snart et forbedret mellemfolkeligt klima paa nogle fronter


Foto: Beate hyttel

Vore ønsker for denne vinter går muligvis i opfyldelse: Isvinter med delvis tilfrosne bælter. Netop vinteren 2009/2010, hvor klima-kleresiet mødtes globalt i København for at resonnere på en fejlagtig korrelationsanalyse med menneskeskabt CO2 som den uafhængige variabel måtte meget gerne i stedet blive en isvinter, uanset at varmeudgiften/afgiften og uanset de nye forhøjede klimaafgifter fra 2010.

Vort nytårsønske:
Det vil kunne give et forbedret mellemfolkeligt debatklima, så vi kan komme videre med den globale udfordring, der ikke alene, men mestendels forudsætter at den udviklede verden tager sig sammen og fejer for egen dør, d.v.s. lynomstiller sin produktion, tankegang og uddannelse væk fra forbrugsøkonomien og de mest løntunge produktioner, inden det bliver for sent.