Danmark

17. december 2007

Kamuflage og dobbelt-kamuflage for at skjule omfanget af og ansvaret for kriminaliteten nu og fremover


  

Det er efterhånden morsomt at læse Erik Bonnerups og Jan Plovsings redegørelser for kriminaliteten.

Erik Bonnerup i regeringens Tænketank for Integration
Når voldskriminaliteten på blot ét år fra 2006-2007 i 1. kvartal voksede med 23,8 pct, og det samlede antal overtrædelser af Straffeloven steg med 9 pct. det samme år, så vil kriminaliteten i alt vokse med 15-20 pct. blandt de 16-24 årige over de næste 20 år. De 16-24 årige står for den helt afgørende andel af den samlede kriminalitet. Det kan et barn forstå er noget vrøvl. 

82 pct. af kriminaliteten blandt unge under 18 år i København i 2004 var ikke-vestliges kriminalitet (steget fra 59 pct. i 2002). Det er tragikomisk, at læse Rigsstatistiker Jan Plovsing angive voldsoverkriminaliteten til at blive (camouflage-beregnet) til mellem 1,4 og 1,8. Vi kom til 4,1 gange i 2002 og 11,7 gange i 2004 uden at tage højde for de naturaliserede medregnes under danskerne. Overkriminaliteten er selvfølgelig meget større end de officielt anførte 1,4-1,8, og det har vi redegjort korrekt for i deltaljer på sidste link i 2005. Jan Plovsings artikel i Berlingske Tidende fra 12. december 2004 genbruges naturligvis pligtskyldigst af Erik Bonnerup og Jesper Termansen i 2007 (se link nr. 2 nedenfor). Dengang var det noget vrøvl. Nu er den endnu mere vrøvl, fordi diskrepansen endog er vokset med indvandringen og naturalisationerne.

Af samtlige tildelte statsborgerskaber siden 1979 (192.871, eksklusiv børnene efter naturalisationen) til alle indvandrere, heraf fra Bosnien-Herzegovina (9.354), Somalia (10.087), Afghanistan (2.159), Irak (10.826), Tyrkiet (24.377), Sri Lanca (7.794) og gruppen Statsløse og uoplyste (13.470) står den indtil 2007 flertalssikrede regering for ansvaret i henholdsvis: 95, 82, 49, 41, 39, 27, og 22 pct. af tilfældene i de 6 år, den har regeret. Af samtlige 192.871 naturalisationer siden 1979 har den siddende regering tildelt i alt mere end 35 pct. af samtlige. Det var nemlig kamouflagen, der skulle bruges for at kunne hævde usandt, at strømmen af velfærdsimmigranter var vendt i sommeren 2005]

At Jesper Termansen her gentager de voldsomt fejlangivne overkriminaliteter (med en faktor 6-7) som værende kendgerninger fortsat i 2007 er det simple, men meget populære propaganda-trick. Også UFA-studierne og propagandaministeriet i Berlin sendte metoden og dens resultater til nye tidligere usete højder.

Det er vist aldrig sket før, at hverken Danmarks Statistik, Justitsministeriet eller regeringens tænketanke kan komme blot i nærheden af sandheden. Men sådan gik det, fordi befolkningens opgørelse forpurredes med et nyt system i 1991, som det i øvrigt er blevet bekræftet af vor førende demograf ved Københavns Universitet med 14 års forsinkelse. Intet befolkningsgrupperelateret kan undersøges forsvarligt længere i Danmark, fordi billedtegningen med optællingssystemet er skævvredet. De komparative undersøgelser umuliggøres, det samme gør forskning der omhandler befolkningen og befolkningsgrupper (et eksempel).

Kriminalitetens ekstra grove fejlbeskrivelse skyldes primært en kriminologisk inspireret fejl/kamuflagebeskrivelses-metode fra midten af 90-erne. Dengang var det Eva Smidth, der kørte propaganda-racet som formand for Det Kriminalpræventive Råd. Beskrivemåden blev annammet af endog Justitsministeriets Forskningsenhed, der har samme kriminologiske virus via Britta Kyvsgaard. Helt frisk eksempel fra foråret 2007, bemærk, lige før den voldsomme stigning i voldskriminaliteten offentliggøres, jfr. første afsnit ovenfor:

Fra http://www.uriasposten.net/index.php?p=4173:
“Berlingske Tidende vinkler artiklerne som en slags myte-gendrivelse (hvad DR selvfølgelig tog imod med kyshånd), men når avisens Jesper Termansen skriver at “den alvorligere vold” siden 1998, ifølge “politistatistikken” er steget med 45 pct., så er det et kunstigt opstillet paradoks. Det undersøgelsen bekræfter er blot et fald i den del af volden, der i politiets statistik blot udgør 2,6 promille af alle voldsanmeldelser…”

Fordi Kyvsgaard fik lejlighed til at gennemtrumfe sin propaganda, førte en stigning i voldskriminaliteten på 23,8 pct. på bare ét år til et politisk korrekt fald i den grove voldskriminalitet på DR Det forholdt sig naturligvis stik modsat i følge dansk politiforbund

DET ER FANDME UHYGGELIGT!

Tilbage til de helt uantagelige kunst-korrektioner i Rigsstatistiker Jan Plovsings materialer i 2004 og genbruget af samme tre år senere til fortsat forvrængning af virkeligheden:

Har danskerne udbedt sig indvandrere med en bestemt aldersfordeling eller udbedt sig indvandrere, der føder mange børn, så der er procentvis flere unge til at begå forbrydelser? Forbrydelserne er vel begået? Eller er det som med de 22 myrdede plejehjemsbeboere i København i midten af 90erne (Plejebo-sagen – her er aldrig kommet informationer frem!). Ingen havde tilsyneladende myrdet dem eller stjålet deres penge efter sagen med forsvarsadvokat Thomas Rørdam? Også kendt fra: sagen mod Blekingegadebanden. Og det var også én, hvor ‘ingen’ myrdede de myrdede.

Ja, og som helt givet og aldeles usagt hver gang en god portion af fremmedkriminaliteten “er udført af danske for de fremmede”, der fik danskerpapirer. De fleste naturaliserede ikke-vestlige optælles som danskere/danske statsborgere, og det samme gør deres børn både blandt de kriminelle og i delbefolkningerne, der indeks- og procentudregnes i forhold til i Plovsings materialer. Det er ganske uholdbart, hvis ikke helt hen i vejret. At et politisk administrativt ‘forvandlingsbrev’ fra Folketingets Indfødsretsudvalg skulle ændre på adfærden tillader vi os ikke alene at betvivle. Det kan let påvises, og det er påvist, at andre negative karakteristika også forstærkes i de efterfølgende generationer. Ellers læs: seks andre gode grunde til at optælle korrekt.

Sammenligninger mellem f.eks. et karakteristika hos gruppen ikke-vestlige med befolkningen under ét er generelt noget vrøvl, eftersom den voksende andel af ikke-vestlige til stadighed så udvisker mere og mere af denne forskel, der søges undersøgt. En sådan metode kan kun vælges for netop at tilsløre den rene forbrydelse, som landets ødelæggelse er. Det er forskellene mellem grupperne, der tæller i den foragtede virkeligheds verden, der desværre også er blevet politisk ukorrekt.

Den med social status bruges diskriminerende udelukkende i spørgsmål om indvandrere. Der er aldrig taget initiativ til at lave en sådan sondring, før de begyndte overtagelsen af landet sammen med danske hjælpere. Det har endog forlængst vist sig, at international terror ikke kan socialrelateres i andet syge 68er-hjerner.

Den overvejende del af kriminaliteten i Danmark er rettet mod etniske danskere. Vi kan ikke opfatte det som en simpel skandale, at end ikke landets justitsministerium kan præstere en korrekt opgørelse af kriminaliteten og dens fordeling på danskere og fremmede. Det kunne det før 1993. Derouten med totalitære overtoner er en ren trussel mod det danske folk, fordi folket skal foregøgles i stort opsatte reportager, at faren er langt mindre overhængende, end den i sandhed er.

Man kan med vis ret hævde, at der af ganskevist politisk korrekte grunde naturligvis ikke findes statistisk belæg for at hævde, at kriminaliteten blandt de fremmede er rettet mod landenes stambefolkninger her i Norden, men har man fået oversat, hvad der tales om på gaden blandt de fremmede, eller kender blot en smule til deres vedholdende opdragelse med follow-up every Freiday, så er man f.eks. ikke længere i tvivl: https://danmark.wordpress.com/2006/12/09/fucking-luderland/ Og man kan i øvrigt også spørge de fremmede i Sverige

[I 1990 i Gellerup fra smådrenge jævnligt følgende gensvar ved en tydelig tilrettevisning:  “Bare vent til vi bliver mange nok!” – de er blevet mange]

Sonia

Seneste fremskrivning af antallet af ikke-vestlige af 22. september 2008

Uddybende gennemgang af problemstillingen

Endnu en bekræftelse på at løgn ikke hænger sammen med virkeligheden, der er sand

Et Juleeventyr

Seneste nyt: Søren Krarup om statsborgerskaberne i JP-kronik

15 kommentarer »

 1. […] Hvorfor arbejder vi i Albanien, når problemerne på hjemmefronten ignoreres af offentligheden? […]

  Pingback af En dansk kriminalkommissær udstationeret i Albanien « Danmark — 19. december 2007 @ 16:51

 2. […] Hvorfor sikrer vi ikke forholdene på hjemmefronten og informationere danskerne ordentligt  […]

  Pingback af Bosnien, maaske Danmark om ikke mange aar « Danmark — 19. december 2007 @ 17:11

 3. […] Hvorfor sikrer vi ikke hjemmefronten med mere politi på gaden i stedet for på kontoret og nu i Ko… […]

  Pingback af Skal det eksporterede EU-politi samarbejde med albansk jihad-armé i Kosovo? « Danmark — 19. december 2007 @ 17:34

 4. […] Camouflage og dobbelt-camouflage for at skjule omfanget af og ansvaret for kriminaliteten nu og&nbsp… […]

  Pingback af De er for meget syge, maaske, og lille sang « Danmark — 21. december 2007 @ 12:18

 5. […] vist ikke i den forbindelse forsøge at hævde,  at den truende voldskriminalitet, der i øvrigt stiger katastrofalt, mens danskernes antal går ned,  eller sprogfærdighederne er ændret i nogen takt med den […]

  Pingback af Krarup om tildelingen af statsborgerskaber i JP-kronik « Danmark — 7. januar 2008 @ 10:22

 6. […] sektor i sammenligning en dansker i gennemsnit. M.h.t. til kriminaliteten ser vi også en faktor 3 gange. Tilmed steg voldkriminaliteten bare sidste år med 23,8 pct., mens danskernes antal gik ned som […]

  Pingback af Hvorfor kom de første - gentager historien sig i en lettere rettet version? « Danmark — 10. januar 2008 @ 10:49

 7. […] 2007 med 23,8 pct.  Når vi går til regeringens tænketanke er arrogancen om muligt værre: Erik Bonnerup i regeringens Tænketank for Integration Når voldskriminaliteten på blot ét år fra 2006-2007 i 1. kvartal voksede med 23,8 pct, og det […]

  Pingback af Politidirektør Hanne Bech Hansen har os bekendt ingen saerskilte kundskaber i statistik. Det kniber saagar med rentesregning og forholdstalsregning i et par taenketanke og afgjort i Justitsministeriet. « Danmark — 31. januar 2008 @ 10:22

 8. […] Voldskriminaliteten steg eksplosivt fra første kvartal 2006 til 1. kvartal 2007 med 23,8 pct. Når vi går til regeringens tænketanke er arrogancen om muligt værre: Erik Bonnerup i regeringens Tænketank for Integration […]

  Pingback af Politidirektoer Hanne Bech Hansen har os bekendt ingen saerskilte kundskaber i statistik. Det kniber saagar med rentesregning og forholdstalsregning i et par taenketanke og afgjort i Justitsministeriet « Danmark — 31. januar 2008 @ 10:26

 9. […] så, at kriminaliteten i alt vil vokse med 15-20 pct. blandt de 16-24 årige over de næste 20 år: Erik Bonnerup i regeringens Tænketank for Integration. Det kan et barn forstå er noget vrøvl. De 16-24 årige står for den helt afgørende andel af […]

  Pingback af Danskerne taber fordi de er i nogle skvat « Danmark — 3. februar 2008 @ 21:03

 10. […] såkaldte tænketanke kamouflerer og dobbelt-kamouflerer med den hensigt, at de skulle tage af for de største stød fra […]

  Pingback af Faetrene fra DF forlader Folketinget - med uforettet sag « Danmark — 13. januar 2009 @ 13:15

 11. […] såkaldte tænketanke kamouflerer og dobbelt-kamouflerer som buffere med den hensigt, at skulle tage af for de største stød fra modstanden mod landets […]

  Pingback af Hvem kan vi stole paa – Danmark et foregangsland. Er han blevet gal? « Danmark — 19. november 2009 @ 20:12

 12. […] såkaldte tænketanke kamouflerer og dobbelt-kamouflerer som buffere med den hensigt, at skulle tage af for de største stød fra modstanden mod landets […]

  Pingback af Politikens blog-mester gaar amok « Danmark — 23. december 2009 @ 19:42

 13. […] Voldskriminaliteten steg eksplosivt fra første kvartal 2006 til 1. kvartal 2007 med 23,8 pct. Når vi går til regeringens tænketanke er arrogancen om muligt værre: Erik Bonnerup i regeringens Tænketank for Integration […]

  Pingback af Politidirektoer Hanne Bech Hansen har os bekendt ingen saerskilte kundskaber i statistik. Det kniber saagar med rentesregning og forholdstalsregning i et par taenketanke og afgjort i Justitsministeriet | Danmark — 2. august 2014 @ 22:35

 14. […] i sammenligning med en dansker i genne-msnit. M.h.t. til kriminaliteten ser vi også en faktor 3 gange eller mere. I alt 5 gange flere manddrab og forsøg på manddrab over 20 årsperioden 1985 til […]

  Pingback af Europas velstand og velfærd | transeurabia — 6. februar 2016 @ 17:54

 15. […] i sammenligning med en dansker i gennemsnit. M.h.t. til kriminaliteten ser vi også en faktor 3 gange eller mere. I alt 5 gange flere manddrab og forsøg på manddrab over 20 årsperioden 1985 til […]

  Pingback af DET SKER VED LØGN OG BEDRAG SKREV I 2008 – HVORFOR KOM DE FØRSTE | Danmark — 5. februar 2018 @ 09:48


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: