Danmark

25. maj 2006

Indvandringen tiltog i 2005

Filed under: Demographics, Statistics — Tags: , , — Jørn @ 16:06

Tilstrømningen af indvandrere øges

Antallet af tilstrømmede indvandrere til Danmark i 2005 kan ikke aflæses af de opgjorte opgørelser over indvandrere og efterkommere samt udenlandske statsborgere, der er udgivet af Danmarks Statistik den 13. februar 2006. Vi er nået dertil, at bl.a. lektor på Københavns Universitet Hans Oluf Hansen medgiver, at ” indvandrere og efterkommere er et uegnet grundlag for både en beskrivelse af den nuværende befolkning og for udarbejdelser af prognoser om den fremtidige befolkning”1).  Statsborgerskabsopgørelsen viser officielt en stigning på 2.447 i antallet af udenlandske statsborgere. Da der er tildelt 10.197  statsborgerskaber ved lov i 2005 i alt 2), skal dette antal naturligvis lægges til, da de netop ikke forsvinder ud af landet ved at modtage et brev med ny officiel anerkendelsesstatus fra Folketinget, og væksten i antallet af udenlandske statsborgere er så i stedet 12.644 2).  I stedet for et officielt fald i 2004 på 3.607 , var der reelt en vækst på 11.369, når 14.976 statsborgerskaber behørigt tillagdes for året 2004.

I Danskeren nr. 5, december 1989 var der en artikel herfra med titlen ”Nye rekordtal for tilstrømningen” på side 8. I 3. spalte i denne artikel kunne bl.a. læses:

Tilstrømningshastigheden af udenlandske statsborgere er sat op fra 2004 til år 2005:

Årlig stigning opgjort pr. 1. januar år 2003 2004 2005 2006
Stign./fald i officielle antal udl. statsborgere -1305 5787 -3607 2447
Antal tildelte danske statsborgerskaber 17300 6583 14976 10197
Reel stigning i antal udenl. statsborgere 15995 12370 11369 12644

Stigningen for såvidt indvandringen fra 8 lande i 2005:

Polen

Ukraine

Litauen

Kina

Thailand

Burma

Rusland

Indonesien

I alt 8 lande

1156

648

416

355

305

269

234

167

3550

Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbanken.

Ser vi kun på antallet af fremmede statsborgere fra lande uden for Vesteuropa, Nordamerika,Israel, Japan, Australien og New Zealand, er der officielt sket en stigning på 171 personer. Men havde der ikke været tale om tildeling af 9.559 statsborgerskaber til fremmede ved lov i 2005, så havde den reelle optalte vækst i statsborgerantallet af fremmede været mere end 9.730 i 2005. Så 9.730 er den reelle forøgelse af fremmede i året 2005. Vi har også forsøgt en samlet korrektion af den officielle befolkningsopgørelse (statsborgerskabsopgørelsen) efter 25 års indvandring på : http://www.lilliput-information.com/economics/katrocia.html .

Vi kan imidlertid heller ikke få børneandelen blandt de naturaliserede til at stemme. I 2004 var der 5.739 naturalisationer af voksne, hvilket resulterede i et samlet antal naturalisationer, når børnene medregnedes, på i alt 14.976. I 2005 var der et større antal naturaliserede voksne, nemlig 5.899, der med børnene medregnet skulle give 10.197 naturalisationer i alt ifølge Danmark Statistiks Statistikbanken. I 2004 havde de naturaliserede således 1,6 barn i gennemsnit pr. voksen eller 3,2 pr. par. I 2005 har de naturaliserede 0,73 barn pr. voksen eller 1,46 barn pr. par. Når det samtidig udregnes af opgørelsen, at 95,7 pct. af de naturaliserede var fra fremmedgruppen i 2004, og 93,7 pct. var fra fremmedgruppen med høj fertilitet i 2005, synes den sidste oplysning desværre ikke at være pålidelig.Der er andet:Indvandrere og efterkommere jfr. Nyt fra Danmark nr. 64, 13. februar 2006:

Kun for at illustrere hvor grotesk de officielle opgørelser fortsat tager sig ud trods massiv kritik fra selv interne aktører i kamouflage-legen med ilden, kan følgende anføres: Indvandrere og efterkommere, der er en helt anden måde at opgøre indvandrerne og deres børn efter, giver følgende resultatet:

Pr. 1. januar år 2005 og 2006:

Officielt antal indvandrere og efterkommere: 452.095      463.235

Det stemmer ikke, melder Københavns Universitet.

Ifølge denne opgørelse er der således sket en stigning i antallet af herboende indvandrere og deres børn på bare: 11.140 personer i 2005. Vi kommer som anført ovenfor til 12.644 nye stammende fra udlandet, heraf 9.730 fra de anførte fremmede områder. Samtidig skulle 463.235 være det officielle antal indvandrere og efterkommere i Danmark pr. 1. januar 2006. 

Bare antallet med rod i fremmedgruppen er 50-80 pct. større.

D. v. s. 700.000 – 840.000 fremmede i Danmark pr. 1. januar 2006. Kun en regulær folketælling kan afsløre det korrekte antal, som landet ligger. Københavns Universitet melder også dette nu. Herfra meldtes det for 14 år siden, ved ibrugtagninger af de nye begreber i 1991. Prøv at se hvor groft vi er blevet misinformeret om antallet af fremmede i Danmark på :

http://www.lilliput-information.com/economics/katrocia.html .

Fodnoter:

1. Vi kan ikke bruge de skiftende officielle grupperinger af lande, hvorfra udlændingene stammer. De kan kun ses at udviske det billede, der skal kunne tegnes af landets befolkningsforhold gennem årene. Således er EU blevet en størrelse med 10 nye lande, fortrinsvis i den gamle østblok, hvorfra tilstrømningen officielt netop fremskyndes netop primo 2006. Og hvad Danmarks Statistik betegner eller har betegnet som vestlige eller udviklede lande er også ubrugeligt. Tyrkiet og eks-Jugoslavien f.eks. skal ikke betragtes som vestlige lande.

2. Disse fremmede tages ud af opgørelsen af udlændinge og optælles i stedet som om de var danske. Blandt de naturaliserede i 2005 var der bl. a. 1709 fra Somalia, 1678 fra Bosnien-Herzegovina og Eks-Jugoslavien, 961 fra Irak og 878 fra Tyrkiet (se tabel 2 på side 1).

Oplysninger af ovenstående karakter kan kun skaffes hos information om Danmark:Derfor ville det ikke være ved siden af at bidrage lidt til oplysningernes fortsatte produktion og offentliggørelse. Dette kan ske ved at overføre et beløb til denne konto i Danske Bank: reg. nr. 3629 kontonr.: 3629461213.

 

Joern E. Vig, cand. oecon.

http://www.informationomdanmark.dk/

E-mail: informationomdanmark@yahoo.com

30 kommentarer »

 1. […] Tilstrømningen til Danmark i 2005: https://danmark.wordpress.com/2006/05/25/indvandringen-tiltog-i-2005/ […]

  Pingback af Danmark » Ny Rekord under WM — 14. juni 2006 @ 10:06

 2. […] Det skete året efter i år 2000:  https://danmark.wordpress.com/2006/05/25/indvandringen-tiltog-i-2005/ […]

  Pingback af Danmark » Fremtiden er ikke lang — 20. juli 2006 @ 09:44

 3. […] Sidste år steg tilstrømningen: https://danmark.wordpress.com/2006/05/25/indvandringen-tiltog-i-2005/  […]

  Pingback af Koldbrand og Lavendelolie « Danmark — 28. oktober 2006 @ 10:30

 4. […] Recent Comments Koldbrand og Lavendelolie « Danmark on Indvandringen tiltog i 2005Top and Bottom « Dissidentpress on When Capital leave real ProductionSonia on Opgoerelsesspoergsmaalet hengemt i krukke i UndervisningsministerietKirsten Madsen on Opgoerelsesspoergsmaalet hengemt i krukke i UndervisningsministerietDanmark on Opgoerelsesspoergsmaalet hengemt i krukke i Undervisningsministeriet […]

  Pingback af Danmark — 28. oktober 2006 @ 10:33

 5. […] Ja, det er katastrofe, som bedre funderede og ærlige fremsynede begyndte at advarede imod for 20 år siden. Vi pegede i december 1989 endog på hvilke camouflage-metoder, der givet ville blive taget i brug for skjule den fortsatte tilstrømning. Metoden blev straks taget i brug, netop da den nuværende regering tiltrådte: Flere og flere tildelte statsborgerskaber, så tilstrømningen syntes at fortone sig. Dokumentation: https://danmark.wordpress.com/2006/05/25/indvandringen-tiltog-i-2005/ […]

  Pingback af Nu er det en skandale « Danmark — 12. november 2006 @ 19:51

 6. […] Sidste år kom der 9.730 flere indvandrere fra ikke-vestlige indvandrere til Danmark […]

  Pingback af Antal muslimer og antal ekstremister igen - det er saa sjovt « Danmark — 22. november 2006 @ 10:42

 7. […] skal så for god orden skyld oplyses, at rettelsen om fejlen i JP om indvandringen, der satte ny rekord i 2005, blev bragt hurtigere af Daniel Pipes i New York end af JP…og det var sågar før der var […]

  Pingback af Medierne gentager aprilsnaren fra 2006 i 2008 uden at nogen tilsyneladende tager notits heraf « Danmark — 29. marts 2008 @ 23:33

 8. […] på 19,3 pct. efter tilstrømningen fra ikke-vestlige områder også steg i 2006 såvel som i 2005. […]

  Pingback af Vold og trusler mod laerere - og reformpaedagogikken ligger i ruiner « Danmark — 31. marts 2008 @ 09:36

 9. […] på 19,3 pct. efter tilstrømningen fra ikke-vestlige områder også steg i 2006 såvel som i 2005. […]

  Pingback af Vold og Trusler mod Lærere - Integrationen og Reformpædagogikken har spillet fallit « Xanthippe’s Husband — 31. marts 2008 @ 12:20

 10. […] Selv når denne øststrøm fraregnes bliver der tale om en stigning i tilstrømningshastigheden fra 11.086 til 13.225 eller en hastighedsstigning på 19,3 pct. efter tilstrømningen fra netop disse områder også steg i 2006 såvel som i 2005. […]

  Pingback af Indvandringshastigheden i 2007 er opgjort « Danmark — 30. juli 2008 @ 07:23

 11. […] Selv når denne øststrøm fraregnes bliver der tale om en stigning i tilstrømningshastigheden fra 11.086 til 13.225 eller en hastighedsstigning på 19,3 pct. efter tilstrømningen fra netop disse områder også steg i 2006 såvel som i 2005. […]

  Pingback af Skal vi have flere mord, mere knivstikkeri og flere ildspaasættelser? « Danmark — 25. september 2008 @ 16:10

 12. […] antallet i den årlige immigrantstrøm – 2005, 2006 og 2007 steg tilstrømningshastigheden: https://danmark.wordpress.com/2006/05/25/indvandringen-tiltog-i-2005/15. februar […]

  Pingback af Fætrene fra DF forlader Folketinget - med uforettet sag « Danmark — 13. januar 2009 @ 11:19

 13. […] immigrantstrøm – 2005, 2006 og 2007 steg tilstrømningshastigheden for de mest fremmede: 9.730 flere indvandrere i 2005 , 11.086 i 2006 15. februar 2007: Tilstrømningshastigheden af fremmede øgedes med 14 pct. i […]

  Pingback af Kriminalitetens udvikling i 2008 - kort « Danmark — 21. januar 2009 @ 10:27

 14. […] View […]

  Pingback af All Posts on http://Danmark.Wordpress.com « Danmark — 18. marts 2009 @ 00:01

 15. […] immigrantstrøm – 2005, 2006 og 2007 steg tilstrømningshastigheden for de mest fremmede: 9.730 flere indvandrere i 2005 , 11.086 i 2006 15. februar 2007: Tilstrømningshastigheden af fremmede øgedes med 14 pct. i 2006 […]

  Pingback af Hvem kan vi stole paa – Danmark et foregangsland. Er han blevet gal? « Danmark — 19. november 2009 @ 20:13

 16. […] immigrantstrøm – 2005, 2006 og 2007 steg tilstrømningshastigheden for de mest fremmede: 9.730 flere indvandrere i 2005 , 11.086 i 2006 15. februar 2007: Tilstrømningshastigheden af fremmede øgedes med 14 pct. i 2006 […]

  Pingback af Politikens blog-mester gaar amok « Danmark — 23. december 2009 @ 19:42

 17. […] nettoindvandringen og dermed sikre den falske eliminering af tilstrømningen. Vi havde meddelt 5. december 1989, at de ansvarlige sandsynligvis ville gøre brug af sidstnævnte trick på et tidspunkt. Det slog […]

  Pingback af 9 January, 2011 11:34: Retro-analyse og projektion 1979-2072 resultater og præsentation « Danmark — 9. januar 2011 @ 12:16

 18. […] nettoindvandringen og dermed sikre den falske eliminering af tilstrømningen. Vi havde meddelt 5. december 1989, at de ansvarlige sandsynligvis ville gøre brug af sidstnævnte trick på et tidspunkt. Det slog […]

  Pingback af Retro-analyse og projektion 1979-2072 for befolkning i DK, antal, geografi, IQ | Xanthippe — 9. januar 2011 @ 12:32

 19. […] nettoindvandringen og dermed sikre den falske eliminering af tilstrømningen. Vi havde meddelt i december 1989, at de ansvarlige sandsynligvis ville gøre brug af sidstnævnte trick på et tidspunkt. Det slog […]

  Pingback af 9 January, 2011 11:34: Retro-analyse og projektion 1979-2072 resultater og præsentation « Danmark — 12. januar 2011 @ 17:23

 20. […] mindst 3.980 i blot 2010. Lovgivningen, der muligør dette ekstra kamouflage-trick, ud over naturalisations-tricket fra 2001, blev vedtaget af denne regering uden nogen debat lige op til Folketingets sommerferien […]

  Pingback af Indvandring i antal 2010 – korrektion af Danmarks Statistik | Xanthippe — 11. februar 2011 @ 17:34


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: