Danmark

29. oktober 2015

Velfærdens fordeling


Velfærdsbudgettet deles således mellem ikke-vestlige (11,4 pct. alternativ 12,7 pct. folketalsandel) og andre i Danmark:

Vi forudsætter fortsat overtyngden 3,47 gange for ikke-vestlige jfr. Velfærdskommissionens oplysninger i 2005 i ‘Fremtidens Velfærd og Globalisering’, side 26, hvor skattebetalingerne er medindregnet, og gruppen ikke-vestlige fastlægges her i to alternative befolkningsandele:

pris3

257,5 mia. kr. i 2015:   11,4 piger skal dele 834,3 æbler med 88,6 drenge, og pigerne (‘de ikke-vestlige’) skal hver især have 3,47 gange flere æbler end hver af drengene: 11,4 + 88,6 = 100

Hver gang en dreng får 1 æble får en pige 3,47 æbler: (11,4 * 3,47) + (88,6 * 1) = 128,158. Hvor mange gange kan denne deling foregå?       

Svar: 834,3/128,158  =  6,509933051 gange

D.v.s. pigerne får i alt:  6,509933051 * 3,47 * 11,4 = 257,5 æbler eller ikke-vestlige forbruger 257,5 milliarder velfærdskroner i 2015

Her kan læse hvad for tiden skal bildes ind var prisen i 2015:

https://www.dr.dk/nyheder/politik/indvandrere-og-efterkommere-kostede-statskassen-33-milliarder-i-2015

Foreslå dette indlæg til dine kontakter

Også besparelser i Norge og Sverige – og hvad er prisen der

25 kommentarer »

 1. […] I Danmark bruges der op imod 280 mia. kr. i 2015: https://danmark.wordpress.com/ikke-vestliges-forbrug-af-velfaerd-i-danmark-i-2010/. Jeg skal ikke kunne sige det, men jeg mener det officielle beløb fortsat er 15,7 mia. kr., måske noget lidt andet; det betyder ikke noget. Seneste opgørelse af velfærdsfordelingen budget 2015 og 2016: https://danmark.wordpress.com/2015/10/29/velfaerdens-fordeling/ […]

  Pingback af SÅ KOMMER SPARERUNDERNE FOR FINDE PENGE TIL INDVANDRINGEN | Danmark — 29. oktober 2015 @ 10:51

 2. […] oplyse at ca. 31-34 pct. (eller en tredjedel eller lige godt) af Danmarks samlede velfærdsudgifter (2015) går den vej […]

  Pingback af PRISEN PÅ INDVANDRINGEN KOMMER IKKE FREM | Danmark — 29. oktober 2015 @ 17:50

 3. […] indvandrerne 28 pct. af samtlige socialudgifter, og 3-3,2 gange tungere, i Danmark blev det til ca. 32 pct. af samtlige […]

  Pingback af OFFICIELLE UDLÆNDINGEUDGIFTER SKULLE NU VÆRE 9,2 MIA. KR. PR. ÅR VED ET INDTAG PÅ CIRKA 25.000 ASYLANTER PR. ÅR | Danmark — 25. november 2015 @ 09:45

 4. […] (i 2011), og var dermed 3-3,2 gange tungere, i Danmark blev det med 3,47 hyppigere til ca. 32 pct. (i 2011) af samtlige […]

  Pingback af Europas velstand og velfærd | transeurabia — 6. februar 2016 @ 17:55

 5. […] sidstnævnte beløb er blevet til 257,8-279,8 mia.kr. udaf 834,3 mia. kr. i alt i […]

  Pingback af SKATTELETTELSER BLIVER DER IKKE NOGET AF | Danmark — 6. maj 2016 @ 11:38

 6. […] I Tyskland konsumerede indvandrerne og ‘asylanter’ 28 pct. (- 30 pct.) af samtlige socialudgifter (i 2011), og var dermed 3-3,2 gange tungere end tyskerne. Det vistes fornylig utvetydigt på tysk blog med mere end 50.000 daglige besøgende. De 239,76 mia. eur. er prisen i Tyskland i 2016 (excl. tsunamien) var ej heller forbigået. Fordelingen oplystes oprindeligt af de tyske myndigheder selv (se linket ved 28 pct.). I Danmark blev det med 3,47 hyppigere for ikke-vestlige (oplyst af Velfærdskommissionen nedsat af det offentlige), og det til mindst 30 pct. af samtlige velfærdsudgifter i 2010, 33-35 pct. i 2016. […]

  Pingback af Merkels vanvid | Danmark — 27. september 2016 @ 11:50

 7. […] I Tyskland konsumerede indvandrerne og ‘asylanter’ 28 pct. (- 30 pct.) af samtlige socialudgifter (i 2011), og var dermed 3-3,2 gange tungere end tyskerne. Det vistes fornylig utvetydigt på tysk blog med mere end 50.000 daglige besøgende. De 239,76 mia. eur. er prisen i Tyskland i 2016 (excl. tsunamien) var ej heller forbigået. Fordelingen oplystes oprindeligt af de tyske myndigheder selv (se linket ved 28 pct.). I Danmark blev det med 3,47 hyppigere for ikke-vestlige (oplyst af Velfærdskommissionen nedsat af det offentlige), og det til mindst 30,9 pct. af samtlige velfærdsudgifter i 2010, nærmere 33,5 pct. i 2016. […]

  Pingback af Merkels vanvid | transeurabia — 27. september 2016 @ 12:04

 8. Der er tilsyneladende ikke nogen der kan regne.
  Der er heller ikke nogen der kan finde ud af, hvilke udgifter der skal medtages.
  Ej heller hvordan indtægter opstår ud fra en enkelt gruppe, eller hvordan indtægten fragår en anden gruppe når den ene gruppe forfordeles.
  Bare simpel regning giver 96mia, – simpel – – – % af ikke vestlige indvandrer ledig, * antal indvandrer * kroner = udgift
  Men bare at beregne, hvor mange der var i 2014 volder mange besvær.
  siger blot at det startede i 65 og med fast antal hvert år på 6500 i 50 år. Det giver 325.000 samme antal familiesammenført så er vi på 650.000
  Dertil kommer der så 2 generation med 3 børn 975.000. Så er vi på 1.300.000 i 2014
  Med ca 50% udenfor arbejdsmarkedet er det 650.000 der hver skal have 150.000 i dagpenge og socialeydelser, så ender man på 97,5 mia.

  Situationen i 15 og 16 har forringet billedet. ca 40.000 alle på sociale ydelser, hvilket give ca 6 mia yderligere 103,5 mia

  Kommentar af Niels Grønbæk — 15. april 2017 @ 17:19

 9. Hej Niels Grønbæk

  Jeg har udregnet resultatet så tæt på de forudsætninger som det offentlige selv har givet. Så er der ikke noget at komme efter. Udgangspunktet er ikke en opsamling af alle mulige omkostninger og alle mulige indtægter fra projektet-indvandring, men udgangspunktet er de officielt oplyste samlede godkendte bevillinger til området Velfærd. Den omfatter i følge statens funktionelle offentlige udgiftsfordeling: ‘Offentlig orden og sikkerhed’, ‘Sundhedsvæsenet’, ‘Undervisning’ og såkaldt ‘Social beskyttelse’, se tabel i https://danmark.wordpress.com/2010/03/31/fremmedudgifterne-er-200-300-mia-kr-i-2010/. Disse posters samlede bevilling er fordelt under forudsætning om, at ikke-vestlige konsumerer 3,47 gange mere/oftere af disse poster end danskerne. Resten er forholdsregning der ikke kan diskuteres. BEMÆRK, JEG TAGER DEM PÅ ORDET, VELFÆRDSKOMMISSIONEN, FINANSMINISTERIET.

  Du ser på de sociale udgifter og rammer disse næsten lige så præcist, som jeg, men jeg brugte den forudsætning at Arbejdsmarkedsstyrelsens og Danmark Statistiks egne oplysninger om at ikke-vestlige forbrugte 3 gange så ofte/så meget af disse udgifter sammenlignet danskerne i aldergrupperne 16-64 år: Det blev 88,6 mia. kr. når det udregnes helt stringent, igen med forholdsregning: https://danmark.wordpress.com/alene-de-sociale-udgifter-til-ikke-vestlige-udgor-henved-90-mia-kr-dumheden-bestar-i-de-fortaeller-os-det-selv-men-uden-at-erkende-det/. BEMÆRK, JEG TAGER DEM PÅ ORDET, FINANSMINISTERIET, ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN OG DANMARKS STATISTIK.

  INGEN cirka-anslag, ingen tro, ingen særegne eller selvvalgte beregningsforudsætninger.

  Herefter kan vi glemme alt om 28 mia. kr., der senest oplyses fra Finansministeriet og også glemme partiet DF’s 33 mia. kr. Du kan også glemme alt om 50 stramninger og lagkagefejringen for nylig i Kjærsgaards vrøvleprogram. Ingen af stramningerne har haft nogen effekt og sidste år 2016 satte indvandringen ny rekord med 46.473 svarende til to gange indbyggertallet i Svendborg.

  Sonia
  for J. E. Vig

  Kommentar af Therese — 16. april 2017 @ 11:35

 10. Hej Sonja – J. E. Vig
  Jeg har alle tal fra danmarksstatistik, og ledighedstal, Jeg har ikke regnet med variation i de sociale ydelser. og ej heller medregnet børnecheck eller ældrecheck. Jeg har medtaget at indvandrekvinder stadig ikke er tilknyttet arbejdsmarkedet.
  indvandringen har store variationsudsving hen over årene
  Jeg fandt dem og lavede gennemregningen efter Rockwoold fonden oplyste at det ville koste ca. 26 mia. Det passede kun, hvis man regnede nyankomne flygtninge.
  Jeg slog beregningerne op på min side, hvor jeg også havde nogle kildehenvisninger.
  Men når vi beregner det på 2 forskellige måder, og kommer til samme resultat, er det nok ikke helt ved siden af.

  Kommentar af Niels Grønbæk — 18. april 2017 @ 01:49

 11. Hej Niels Grønbæk

  Det skal nok lige fastslås, at der er nogle cirka-anslag i følgende af dit:

  “…Siger blot at det startede i 65 og med fast antal hvert år på 6500 i 50 år. Det giver 325.000 samme antal familiesammenført så er vi på 650.000
  Dertil kommer der så 2 generation med 3 børn 975.000. Så er vi på 1.300.000 i 2014.
  Med ca 50% udenfor arbejdsmarkedet er det 650.000 der hver skal have 150.000 i dagpenge og socialeydelser, så ender man på 97,5 mia..”

  Rockwool-fonden oplysninger er absolut ikke holdbare. RF skal støtte de siddende regeringer hele vejen igennem; det er derfor det er oprettet. Jeg har fulgt RF gennem alle årene.

  At finde alle mulige og umuligt (fordelbare) omkostnings- og indtægtsposter og sammentælle dem med fortegn kan ikke lade sig gøre. Sådan startede jeg for mere en 25 år siden Jeg har derimod i 2010 taget finanslovens oplysninger, der ikke står til at ændre og taget Velfærdskommissionens anonymiserede gennemsnitsberegning af alle ikke-vestlige 16-64 åriges velfærdsforbrug (fratrukket deres skattebetalinger). Og gentaget det for 2015 og 2016. Det viste sig, som Velfærdskommissionen oplyser, at de er 3,47 gange så ofte/så meget ved kasserne og de såkaldte offentlige ydelser i øvrigt i form af løntimer. Derefter er der blot delingen af velfærdsbudgettet ved forholdsregning, der er ren matematik. Og så er jeg end ikke sikker på at alle de naturaliserede og deres børn er medregnet.

  RF og det offentlige i øvrigt vil absolut ikke have oplysningerne om velfærdens fordeling ud til offentligheden. Der ville lyde et rama-skrig. Derimod hvor meget de ældre koster, de syge og børnene i almindelighed har man tidligere oplyst om. Med godt 641.000 ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’ (opgjort efter de fejlagtige, men officielle tællekategorier) pr. 1. januar 2017, hvoraf mere end 70 pct.,der stammer ikke-vestlige lande og så de 28 mia. kr.
  Det er latterligt.

  I Tyskland, Sverige :
  – I Danmark forbrugtes 30-35 pct. af alle velfærdsudgifter i 2010 på ikke-vestlige. I 2010 var det 226-266 mia. kr.

  – I Tyskland forbrugtes i 2011 28% af alle socialudgifter på indvandrere og deres børn: I 2011 var det 131,4 mia. EUR svarende til 981 mia. kr.

  – I Sverige forbrugtes i 2012 andelen af samtlige socialbidrag 57% på indvandrere og deres børn med en overrepræsentation på 7,1 gange. I 2007 290 mia. sv.kr. svarende til 22,3% af samtlige skatter og afgifter på 1300 mia. sv. kr. i 2007.

  Du finder linkene til det sidste med den præcise dokumentation andre steder på siden.

  De øger nedskæringerne for de danske ældre og svage netop nu: https://danmark.wordpress.com/2017/04/18/satspuljemidlerne-hvad-er-det-pensionisterne-skal-boede-for-oegede-fremmedudgifter/

  M.v.h.
  Sonia for
  J. E. Vig

  Kommentar af Therese — 18. april 2017 @ 17:39

 12. […] går havde 1544 læst indlægget: https://danmark.wordpress.com/2015/10/29/velfaerdens-fordeling/ Men det tager de læsende blot som en oplevelse. Ingen reaktion, intet […]

  Pingback af Andelen af velfærdsbevillingen der forbruges af ikke ikke-vestlige i Danmark | Danmark — 24. juli 2017 @ 07:40

 13. […] Jeg kan ikke huske om det er 19 eller 30 mia. kr. man officielt er kommet til i Danmark. Beløbet er 10 gange større, har vi meddelt og kunnet bevise det siden 2010: https://danmark.wordpress.com/2015/10/29/velfaerdens-fordeling/ […]

  Pingback af LØGNAGTIGE, FEJE OG SKUPPELLØSE POLITIKERE STYRER EUROPA I AFGRUNDEN | Danmark — 13. november 2017 @ 13:34

 14. […] Jeg kan ikke huske om det er 19 eller 30 mia. kr. man officielt er kommet til i Danmark. Beløbet er 10 gange større, har vi meddelt og kunnet bevise det siden 2010: https://danmark.wordpress.com/2015/10/29/velfaerdens-fordeling/ […]

  Pingback af Løgnagtige, feje og skrupelløse politikere styrer Europa i afgrunden | transeurabia — 13. november 2017 @ 14:35

 15. […] Jeg kan ikke huske om det er 19 eller 30 mia. kr. man officielt er kommet til i Danmark. Beløbet er 10 gange større, har vi meddelt og kunnet bevise siden 2010: https://danmark.wordpress.com/2015/10/29/velfaerdens-fordeling/ […]

  Pingback af LØGNAGTIGE, FEJE OG SKUPELLØSE POLITIKERE STYRER EUROPA I AFGRUNDEN | transeurabia — 14. november 2017 @ 23:38

 16. […] Jeg kan ikke huske om det er 19 eller 30 mia. kr. man officielt er kommet til i Danmark. Beløbet er 10 gange større, har vi meddelt og kunnet bevise siden 2010: https://danmark.wordpress.com/2015/10/29/velfaerdens-fordeling/ […]

  Pingback af Folk fornemmer at de fyldt med centrale løgnagtige informationer, mangler ordentlige informationer og i stedet får overflødige, idiotiske damebladsoplysninger af medier. De bør dette. | Danmark — 16. januar 2018 @ 17:10

 17. […] Jeg kan ikke huske om det er 19 eller 30 mia. kr. man officielt er kommet til i Danmark. Beløbet er 10 gange større, har vi meddelt og kunnet bevise siden 2010: https://danmark.wordpress.com/2015/10/29/velfaerdens-fordeling/ […]

  Pingback af Løgnagtige, manglende eller overflødige nyheder. De styrer Europa. | transeurabia — 16. januar 2018 @ 17:23

 18. […] Jeg kan ikke huske om det er 19 eller 30 mia. kr. man officielt er kommet til i Danmark. Beløbet er 10 gange større, har vi meddelt og kunnet bevise siden 2010: https://danmark.wordpress.com/2015/10/29/velfaerdens-fordeling/ […]

  Pingback af Folk fornemmer at de bliver fyldt med løgnagtige informationer, mangler ordentlige informationer og i stedet får overflødige, idiotiske damebladsoplysninger af medier. De bør læse dette. | Danmark — 16. januar 2018 @ 17:25

 19. […] Derudover havde Velfærdskommissionen eftervist allerede i marts 2005, at indvandrere og deres efterkommere i gennemsnit er 3-3,5 gange så ofte ved de offentlige kasser og hos de offentlige velfærdsmedarbejdere, opregnet som forbrug i kroner og under hensyntagen til skattebetalingerne. Bevillingerne på finansloven til det udsigtsløse formål beløber sig i dag til mere end 280 milliarder pr. år: https://danmark.wordpress.com/2015/10/29/velfaerdens-fordeling/ […]

  Pingback af TRUMP TAGER DET NØDVENDIGE SKRIDT | Danmark — 20. juni 2018 @ 11:11

 20. […] Derudover havde Velfærdskommissionen eftervist allerede i marts 2005, at indvandrere og deres efterkommere i gennemsnit er 3-3,5 gange så ofte ved de offentlige kasser og hos de offentlige velfærdsmedarbejdere, opregnet som forbrug i kroner og under hensyntagen til skattebetalingerne. Bevillingerne på finansloven til det udsigtsløse formål beløber sig i dag til mere end 280 milliarder pr. år: https://danmark.wordpress.com/2015/10/29/velfaerdens-fordeling/ […]

  Pingback af TRUMP TAGER DE RIGTIGE SKRIDT I FORHOLD TIL FN | transeurabia — 20. juni 2018 @ 16:49


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: