Danmark

18. april 2017

Satspuljemidlerne hvad er det? – pensionisterne skal bøde for øgede fremmedudgifter


in

Satspuljemidlerne skal hjælpe socialt udsatte –

Hjemmehjælpen skal samtidig nedskæres med 20 pct.

Der skal korrekt oversat fjernes midler fra de danske pensionister til indsatsen for og midler til de fremmede, som vi skal have flere og flere af ind i landet, ‘så det samlede antal bliver mindre og mindre – naturligvis’.

I følge : https://www.regeringen.dk/nyheder/saadan-vil-regeringen-prioritere-satspuljemidlerne/

Hvert år reguleres overførselsindkomsterne med en satsreguleringsprocent, der fastsættes på grundlag af lønudviklingen på arbejdsmarkedet.

Folkepensionen skal i endnu mindre grad følge lønudviklingen i øvrigt, fordi indsatsen for og til de fremmede bosættere skal øges.

Der tilføres nye midler til satspuljen på op til 0,3 pct. af de samlede offentlige udgifter til indkomstoverførsler, der reguleres med satsreguleringsprocenten, hvis lønudviklingen overstiger 2,0 pct.

Det årlige puljebeløb bruges til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet, som skal forbedre vilkårene for modtagere af overførselsindkomster og svage grupper.

Fordelingen af de årlige puljemidler aftales mellem forligspartierne, som aktuelt er regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.

Satspuljen indgår i finansloven og vedtages endeligt sammen med denne.

Hvem er socialt udsatte?

De fremmede

Regeringen vil prioritere cirka 1 milliard kroner i 2017 til en række indsatser målrettet socialt udsatte fremmede. I alt udmøntes ca. 3,4 mia. kr. i perioden 2017-2020.

Færre socialt udsatte fremmede
Antallet af socialt udsatte skal være lavere. Derfor vil regeringen prioritere indsatser, som løfter flere danskere længere ind i fællesskabet.

Men det hidtil største indtag af fremmede bosættere nogensinde i 2016 : 37.062

. ‘Det virker logisk!’

Flere ind på arbejdsmarkedet – som tredjerang i forhold til flagmedarbejderne, der mest satser på landets opløsning med deres fagforeningslønkrav.

Derfor vil regeringen bringe udsatte borgere fremmede tættere på arbejdsmarkedet gennem en styrket indsats rettet mod virksomhederne, eksempelvis via bedre hjælp til kontanthjælpsmodtagere på langvarig forsørgelse.

Forebyggelse mod vold på bosteder

Over de seneste år har der desværre været en række tilfælde af grov vold og vold med døden til følge på botilbud, som huser personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og komplekse sociale problemer.

Derfor prioriterer regeringen en styrket indsats mod vold på botilbud bosteder.

Det vil blandt andet inkludere oprettelsen af en ny specialiseret socialpsykiatrisk afdeling for en mindre gruppe af borgere præget af bl.a. svære psykiske lidelser, udadreagerende adfærd og i nogle tilfælde misbrug.

Indsats mod parallelsamfund

Der skal sættes ind over for de grupper af indvandrere og flygtninge fremmede fortrinsvis muslimer, der mangler respekt for dansk lovgivning og lever efter egne normer, regler og værdier med stærk social kontrol.

Derfor vil regeringen styrke indsatsen mod parallelsamfund, ligesom der netop er fremlagt to handlingsplaner. En for forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering samt en for forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

2 kommentarer »


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s