Danmark

31. oktober 2017

DET ER SNART SKET UDEN NOGEN FORETAGER SIG NOGET: FN OG EU VIL HAVE DE EUROPÆISKE BEFOLKNINGER UDSKIFTET MED IMMIGRANTER FRA AFRIKA, MELLEMØSTEN OG SYDVESTASIEN


Forældre under 40 år er ansvarlige for at deres børns fremtid i Europa ødelægges

BEFOLKNINGSSPØRGSMÅLET ER KØRT HELT AF SPORET

– Europas Selvmord bygger på en fabel fra FN

I 1998 og 2001 viste FN’s projektioner at Europas og Japans befolkninger vil falde over de næste 50 år p.g.a. aldringen. Denne aldring skyldes et faldende antal børnefødsler i stambefolkningerne, der samtidig udviser en voksende middellevetid.

Jeg har sidste år vurderet de fremtids-scenarierne som FN udstikker uden hensyn til andet end individ-erstatningen i de såkaldt arbejdsdygtige aldre.

Her vil jeg kort gennemgå nogle af resultaterne af mine projektioner for Tyskland fra november 2014 med skyldig hensyntagen det sociodemografiske element IQ, der øver afgørende indflydelse på egnetheden til arbejde og uddannelse.

LAV-IQ spolerer uddannelse og arbejdsmarked

Det skal oplyses IQ-indekset eller intelligenskvotienten er videnskabeligt fuldstændigt anerkendt i United Kingdom og USA, hvorimod eliten på det europæiske fastland kun meget nødtvunget anerkender begrebet, der trodser lighedsideologien, og der gøres kun sjældent eller aldrig brug heraf. IQ-tests forekommer dog hyppigt ved ansættelsessamtaler i private virksomheder.

Arthur Robert Jensen (1923 – 2012) efterviste i sin bog ‘The g Factor’ (1998) at data godtgør, at af delpopulationer med gennemsnitlig IQ lavere end 90 er under halvdelen egnet til arbejdsmarked og uddannelse.  Og uanset etnisk oprindelse har individer med IQ mellem 70 og 90 højere kriminalitetsrater end individer med IQ herunder og også højere end individer med højere IQ end 90, med toppunkt for kriminalitetsraterne i intervallet fra 80 til 90.

Her kan siges at IQ-indflydelsen næppe har været nået FN i tide eller også må det forudsættes at erhvervslivet i Vesten vil undergå en så voldsom teknologisk udvikling at alle arbejdsprocesser er automatiseret.

Andelen af individer blandt de udenlandske oprindelser i Danmark repræsenterende IQ-gennemsnittene 70-90 var 36 pct i 2014. Såfremt kursen ikke ændres bliver de 36% til 40% i 2025, til 49% i 2052 og 56% i 2072.

Med IQ-gennemsnit under 90 i en befolkningsgruppe forventes under 50% af individerne egnede til uddannelse og arbejde. Herefter konkluderes, at de kan være taget hertil i blinde, for at føde børn, måske leve af velfærd eller de har overdrevne forventninger til modtagerlandet. At knap 53% repræsenterer IQ-gennemsnit under IQ 90 i 2014 (se side 18 lige under tabellen og diagram 19 A, 1. kilde) vil øge kriminalitetsrisikoen/udbredelsen af kriminaliteten som følge af indvandringen og samtidig mindske uddannelses- og arbejdsmarkedsegnetheden yderligere på sigt i den samlede gruppe af udenlandsk oprindelse i Danmark, da andelen vokser. Arbejdsmarkedstilknytningen er i virkeligheden fuldt dokumenteret i Danmark gennem mange år.

IQ-gennemsnittet i Tyskland falder fra 98,2 i 2015 til 90,4 i 2072, med 97,2 i 2025 og 93,9 i 2052 p.g.a. indvandringen. IQ-gennemsnittet falder således 7,8 IQ-points i 57 års-perioden 2015-2072. Blandt de udenlandske oprindelser fra 88,3 til 79,6. Erhvervsmulighederne vil forsvinde bl.a fordi knap halvdelen af folketallet i Tyskland ikke er egnede til uddannelse og arbejde om 57 år, hvis indvandringen var fortsat uændret, som før tsunamien begyndte i sommeren 2015. Andelen af udenlandsk herkomst vokser til 49 pct. af godt 105 mill. i alt i folketallet i 2072 forudsat at indvandringen fortsætter med uændret fordeling på oprindelserne.

I Danmark falder gennemsnitlig IQ svarende til i Norge, Tyskland og United Kingdom 1979-2072 på grund af indvandringen 4,5-6,5 IQ-point under afhængigt af de valgte fødselsrater i estimationen. Herved fjernes endegyldigt landets chance for at gøre sig gældende i nogen erhvervsudvikling betinget af konkurrencen på verdensmarkedet. Det fremgår af artiklen ’The decay of Western civilization: Double relaxed Darwinian Selection’ af professor emeritus dr. phil. Helmuth Nyborg, i april-nummeret 2011 af det britiske tidsskrift Personality and Individual Differences ved forlaget Elsevier.

Kilder:
1. Europa drives til Selvmord. http://www.lilliput-information.com/Europa-drives-til Selvmord.pdf
(English version)

2. Europa – aldring: http://www.lilliput-information.com/engaldring3.pdf
3. Germany: http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/replacement-chap4-d.pdf
4. David Coleman: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1692968/pdf/12028794.pdf

Forældre under 40 år er ansvarlige for at deres børns fremtid i Europa ødelægges

Da ingen andre danske medier eller blogge bringer denne information, ville det være fremmende om du sendte den til dine kontakter:

Foreslå dette indlæg til dine kontakter

19 kommentarer »

 1. […] en øget gennemsnitlig levetid i Vesten har været beskrevet som fænomenet aldring (det som også FN faldt over og valgte en helt fejlagtig løsning på). Problemet og dets løsning er ikke noget man har […]

  Pingback af ET VELFÆRDSSYSTEM SOM INGEN HAVDE BEDT OM OG INDVANDRING DER VAR STAMBEFOLKNINGEN REGELRET IMOD | Danmark — 2. november 2017 @ 09:42

 2. […] en øget gennemsnitlig levetid i Vesten har været beskrevet som fænomenet aldring (det som også FN faldt over og valgte en helt fejlagtig løsning på). Problemet og dets løsning er heller ikke noget man har […]

  Pingback af ET VELFÆRDSSYSTEM SOM INGEN HAVDE BEDT OM OG INDVANDRING DER VAR STAMBEFOLKNINGEN REGELRET IMOD | transeurabia — 2. november 2017 @ 23:12

 3. […] menneskerettighederne, der er verdsligt religiøse teser mest styret af FN, der nu også vil have udskiftet befolkningerne i Europa. Det er hvad der sker uden europæerne sætter sig imod. Lov og ret er begrebsmæssigt snævert […]

  Pingback af Konkurrencen ramte en samfundside – indtil videre har ideen, der er uden holdbar virkelighed, overtaget | Danmark — 11. november 2017 @ 11:30

 4. […] menneskerettighederne, der er verdsligt religiøse teser mest styret af FN, der nu også vil have udskiftet befolkningerne i Europa. Det er hvad der sker uden europæerne sætter sig imod. Lov og ret er begrebsmæssigt snævert […]

  Pingback af Konkurrencen ramte en samfundside – den lider af det endnu | transeurabia — 11. november 2017 @ 11:41

 5. […] i Det Forenede Kongerige er ikke meget anderledes.</ FN styrer udviklingen i Europa fra 2001: https://danmark.wordpress.com/2017/10/31/det-er-snart-sket-uden-nogen-foretager-sig-noget-fn-og-eu-v…</ Danskerne fuppes: […]

  Pingback af Angela Merkel: Tyskland bliver en islamisk stat | transeurabia — 12. november 2017 @ 22:55

 6. […] Nu (2018) har vi afsløret at FN og EU har en befolkningsudskiftning igang på det europæiske fastland, hvor afrikanere og folk fra Mellemøsten fremover skal slå deres folder, fordi vi ikke gider arbejde: https://danmark.wordpress.com/2017/10/31/det-er-snart-sket-uden-nogen-foretager-sig-noget-fn-og-eu-v&#8230; […]

  Pingback af DE FYLDTE OS MED LØGN FOR FÅ DERES BEFOLKNINGSUDSKIFTNING KØRT SIKKERT IGANG | Danmark — 26. januar 2018 @ 11:27

 7. […] Nu (2018) har vi afsløret at FN og EU har en befolkningsudskiftning igang på det europæiske fastland, hvor afrikanere og folk fra Mellemøsten fremover skal slå deres folder, fordi vi ikke gider arbejde: https://danmark.wordpress.com/2017/10/31/det-er-snart-sket-uden-nogen-foretager-sig-noget-fn-og-eu-v&#8230; […]

  Pingback af DE FYLDTE OS MED FOR FÅ BEFOLKNINGSUDSKIFTNINGEN I EUROPA GODT IGANG | transeurabia — 27. januar 2018 @ 10:04

 8. […] Siden fik vi FN, EU og Super-marionet Merkel. […]

  Pingback af VI FORSTÅR NÆSTEN INTET AF DET ANDERS FRA ANS KOMMER MED | Danmark — 19. marts 2018 @ 10:29

 9. […] Men tonen i FN og EU ændrede sig 1998-2001 (uanset Arthur Robert Jensens nye viden fra 1998): https://danmark.wordpress.com/2017/10/31/det-er-snart-sket-uden-nogen-foretager-sig-noget-fn-og-eu-v&#8230; […]

  Pingback af TRUMP TAGER DET NØDVENDIGE SKRIDT | Danmark — 20. juni 2018 @ 10:52

 10. […] Men tonen i FN og EU ændrede sig 1998-2001 (uanset Arthur Robert Jensens nye viden fra 1998): https://danmark.wordpress.com/2017/10/31/det-er-snart-sket-uden-nogen-foretager-sig-noget-fn-og-eu-v&#8230; […]

  Pingback af TRUMP TAGER DE RIGTIGE SKRIDT I FORHOLD TIL FN | transeurabia — 20. juni 2018 @ 16:49

 11. […] Her vil jeg kort gennemgå nogle af resultaterne af mine projektioner for Tyskland fra november 2014 med skyldig hensyntagen det sociodemografiske element IQ, der øver afgørende indflydelse på egnetheden til arbejde og uddannelse: https://danmark.wordpress.com/2017/10/31/det-er-snart-sket-uden-nogen-foretager-sig-noget-fn-og-eu-v&#8230; […]

  Pingback af PÅ LINIE MED USA MELDER UNGARN SIG NU UD AF FNs IMMIGRATION-KONVENTION | Danmark — 19. juli 2018 @ 08:14

 12. […] Her vil jeg kort gennemgå nogle af resultaterne af mine projektioner for Tyskland fra november 2014 med skyldig hensyntagen det sociodemografiske element IQ, der øver afgørende indflydelse på egnetheden til arbejde og uddannelse: https://danmark.wordpress.com/2017/10/31/det-er-snart-sket-uden-nogen-foretager-sig-noget-fn-og-eu-v&#8230; […]

  Pingback af PÅ LINIE MED USA MELDER UNGARN SIG UD AF FN’s IMMIGRATIONS-KONVENTION | transeurabia — 19. juli 2018 @ 08:33


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: