Danmark

27. april 2017

ANTAL INDVANDRERE OG DERES BØRN NÅR I ALT 1 MILL. I ÅR ELLER NÆSTE ÅR – IQ-FALDET ACCELERERER


HVAD KAN FORMÅLET MED ET EUROPA UDEN ERHVERVSEVNE VÆRE ?

Indbyggerantallet i Danmark var 5.748.769 pr. 1. januar 2017. Heraf var 874.500 – 986.500 indvandrede og deres børn (15,2-17,2 pct.), 63-64 pct. af disse med oprindelse og herkomst i muslimsk dominerede lande. De udenlandske oprindelser repræsenterer et IQ-gennemsnit på 88,2. D.v.s. at 46,5 pct. af de indvandrede og deres børn kan være egnede til arbejde og/eller uddannelse, 53,5 pct. ikke-egnede.

Og det er præcis hvad vi netop har fået oplyst på TV.

Det samlede IQ-gennemsnit i landet blev trukket ned et halvt point fra 97,4 til 96,9 fra 2012 til 2017, på 5 år. Da IQ-gennemsnittet blandt de indvandrende og deres børn falder yderligere fra 88,2 i 2017 til 87,2  i 2050 og til 86,9 i 2072, fordi kursen ikke lægges om og især p.g.a. de udenlandske oprindelsers mere og mere dominerende antal børnefødsler, så vil faldet i landets gennemsnitlige IQ ske hurtigere og hurtigere.

Erhverv, produktion, indtjening og dermed velfærd forudsætter arbejde og uddannelse. Det drejer sig ikke om blot at erstatte de manglende fødsler blandt stameuropæerne. Det var en fabel fra FN, der berettede dette. Der var tydeligt for enhver tænkende egnetheden til arbejde og uddannelse til forskel.

Så uvidende og ignorerende kan Europas politikere og deres rådgivere ikke allesammen være.

Fødslerne er afgørende faktor i udviklingen mod erhvervsmæssig stilstand

4. februar 2014 kunne det læses i britiske presse, at fødselsraten blandt kvinder født i Pakistan men bosat i UK er tre gange højere end britisk fødte kvinders fødselsrate. Og vi kunne samtidig læse at rumænske kvinder føder tre gange flere børn i UK end i hjemlandet, 2,93 børn i England og Wales. Højere indkomst – løn eller velfærd – bedre skoler og livsforhold kan have opmuntret til flere fødsler, giver Office for National Statistics som en forklaring. Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2551531/Romanian-women-highest-fertility-rate-EU-experts-say-Britains-support-children-acts-draw.html#ixzz4fQpPmpFa

Og vi læser samtidig at bl.a. polske og litauske mødre føder flere børn, når bosætter sig i UK end hjemmeblivende kvinder. Fødselsrater 2/3 eller 67 pct. højere:

http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1571969/Britainshighest-birth-rates-amongmigrants.html#

Oplysningerne om indvandrernes og deres børns fødsler, sort hul i Danmark

Om fødsler og immigranter læser vi noget ganske andet i meldingerne fra Danmarks Statistik end vi læser om forholdene i England.
23. august 2008 skrev Jyllandsposten:

“…Mens kvinder fra ikke-vestlige lande for 14 år siden (1994) fødte 3,41 børn i gennemsnit, nedkommer den samme gruppe i 2007 med knap to børn. Tæt på det danske gennemsnit på 1,85 børn pr. kvinde…”

Kilde: http://jp.dk/indland/article1417575.ece (lad os se hvor længe dette link bliver stående – uimodsagt, skrev i 2008). Der er fyldt ganske andet indhold lige netop i dette link. Men du kan læse lidt om det oprindelige indholdet:  https://danmark.wordpress.com/2008/08/23/ikke-ligefrem-en-birdie-naar-vi-gaar-efter-kendgerningerne/

”Fertilitetsniveau for kvinder fra mindre udviklede lande 3,248 i 1997.” Kilden: http://www.im.dk/publikationer/udl2001/kap01.htm (filen findes ikke længere). Fertiliteten falder ikke fra 3,41 i 1996 eller fra 3,248 i 1998 til knap 2 i 2007.

På Danmarks Statistik (DS) har man så: http://www.dst.dk/Statistik/Nyt/emneopdelt/nytsingle.aspx?countid=8299&ci=true&pti=1 , og her læser vi:

“I Danmark var den samlede fertilitet i 2003 på 1,76 barn pr. kvinde mod 1,72 i 2002. I europæisk sammenhæng er det relativt højt. Landene i Nordeuropa plus Frankrig har højere fertilitet end de sydlige og østlige lande i Europa. I 2002 lå Irland højst med en samlet fertilitet på 2,00 barn pr. kvinde, mens Tjekkiet lå lavest med 1,17 børn pr. kvinde…”

På denne baggrund er det måske nemmere at forstå, hvorfor Velfærdskommissionen i 2005 valgte fertiliteten ca. 3,3 pr. kvinde i 2003 og fremover for immigranter fra mindre udviklede lande og 1,5 pr. kvinde for immigranter fra udviklede lande. Det officielle folketal, de samlede fødselsårgange samt den samlede fertilitet antages at stemme, bortset fra fertiliteten ikke bygger på egentlige fertilitetsundersøgelser. Der er tale om fertilitets-estimater eller rene fødselsrater, der er noget andet og bl.a. afhængig af ændret aldersfordeling i målgruppen. Danmarks Statistik siddestiller disse begreber helt åbenlyst, selvom de er noget ganske forskelligt.

Samlet ‘fertilitet’ 1,76, danskerne ‘fertilitet’ hævdes i artiklen at være 1,85 (iflg. Fall Nielsen, JP), tredjeverdenskvindernes ‘fertilitet’ knap 2,00  (iflg. Fall Nielsen, JP). Nu ser vi således, at et tal, der ligger over gennemsnittet, trækker dette op, her er det omvendt. Sludder!

Kilde: Statistikbanken i Danmarks Statistik (DS)

DS afslører sig selv i Statistisk Tiårsoversigt 2008:

“Efter en periode med et lavt fertilitetsniveau ligger Danmark med 1,85 levendefødte børn pr. kvinde relativt højt sammen med de øvrige nordiske lande og enkelte andre europæiske lande. I hele Østeuropa og en stor del af Sydeuropa føder kvinderne markant færre børn.”

“…I dag (2008) regner Danmarks Statistik med, at der vil være 330.700 mennesker i Danmark med ikke-vestlig baggrund i 2040. For blot med seks år siden – i 2002 – lød prognosen på 512.000 danskere med ikke-vestlig baggrund…”

Det er ikke danskernes fertilitet, som refereres her, men den samlede fødselshyppighed i Danmark, ligesom det har været tidligere.

Fertiliteten ændrer sig ikke på tre år, og dette er essentielt at vide, hvis man som artiklen, vil se på det længere perspektiv. Desuden er fertiliteten ikke noget man undersøger med få års mellemrum.

I 2016 var den samlede fødselsrate i Danmark 1,7854

Såfremt ikke-vestlige oprindelser blot føder 3 gange så mange børn sammenlignet med kvinder af dansk oprindelse og ikke-vestlige udgør 10 pct. af folketallet:

0,89*X + 0,11*3*X = 1,7854 , da føder kvinder af dansk oprindelse og vestlige i øvrigt i gennemsnit 1,46 barn i gennemsnit.

Føder ikke-vestlige 4 gange flere børn:

0,89*X + 0,11*4*X = 1,7854, da føder kvinder af dansk oprindelse og vestlige i øvrigt i gennemsnit 1,34 barn i gennemsnit.

 

De morsommeste to link fra Danmarks Statistik:

Fremskrivninger fra 30. maj 2002
http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2002/NR217.pdf antal: 1.069.777 ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’ i prognosepunktet 2040 bliver i Nyt fra DS nr. 220
Fremskrivninger fra 23. maj 2007
http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2007/NR220.pdf til antal: 746.696 ’indvandrere’ og ’efterkommere’ i alt i prognosepunktet 2050…..selvom indvandringen naturligvis fortsætter.

Kun første generation efter indvandrerne medregnes som ‘efterkommere’. De efterfølgende medregnes som danskere, d.v.s. efterkommernes børn, som de udenlandske oprindelser føder flest af. D.v.s. tiden ændrer kategorierne, som befolkningen er optalt efter. Det er simpelthen latterligt uholdbart. Og effekten er ‘at jo flere der kommer desto færre er her’, viser optællingen. Jeg understregede dette straks i 1991, professor emeritus Hans Oluf Hansen gav lignende kritik i 2001.

Foreslå dette indlæg til dine kontakter

J. E. Vig, 27. april 2017

4 kommentarer »

 1. Skismaet er, at statistikerne kun tager hensyn til fertiliteten hos de herboende fremmede. Det i praksis forekommende er, at børnene, når de skal giftes, henter ægtefællen her til. Det betyder på sigt en fordobling af det antal mennesker, som er grundlag for den officielle statistik.

  Kommentar af Bent — 27. april 2017 @ 20:50

 2. Nej, det er ikke rigtigt. Fertiliteten er blandt de herboende som blandt immigranterne i England givet i almindelighed højere end i oprindelseslandet (det er i hvert fald gældende for en række oprindelsesnationer, som anført i oplistede link i indlægget), selvom DS hævder det stik modsatte. Læs om fertilitet i nedenstående gennemgang*. Man har simpelthen indført nogle falske tællebegreber, så børn født af kvinder med udenlandsk oprindelse med eller uden dansk statsborgerskab tildeles betegnelsen danske. Men kun ganske få (måske kun en enkelt?) læser varedeklarationerne som de var under DS’s statstistik-produktion; ‘der var klart travlt ved håndvasken’.

  1. Derfor har vi såmænd DS’s egen indrømmelse heraf:
  Eksempel angående ikke-vestlige indvandreres og efterkommeres fødsler 2009:
  http://www.dst.dk/adminExt/404/404.aspx kan ikke/kunne der læses følgende:

  Antal ikke-vestlige indvandreres nyfødte skal forøges med en faktor 1,231, meddeler DS, fordi 23,1% af disse er placeret i gruppen med dansk oprindelse. I denne gruppe skal antal-let samtidig fratrækkes. Linket er informationstomt i dag.

  Antal ikke-vestlige efterkommeres nyfødte skal forøges med en faktor 1,921 meddeler DS, for 92,1% af disse er placeret i gruppen med dansk oprindelse. I denne gruppe skal antallet samtidig fratrækkes.

  DS’s link til varedeklaration vedrørende fremskrivning blev i 2011: http://www.dst.dk/Statistik/dokumentation/Varedeklarationer/emnegruppe/emne.aspx?sysrid=40223#vd6 Under dette link findes tilsyneladende ikke tilsvarende talinformation som tidligere under tilsvarende link i 2010.

  2. Ja, og vi har såmænd Københavns kommunes statistikchef der indrømmede at efterkommere fødte 10 pct. flere børn end forældrene.
  3. Vi har Hans Oluf Hansens forsinkede indrømmelse fra 2001 af, at begreberne der tælles efter fra 1991 er helt hen i vejret, fordi de ændrer ‘den optaltes tællekategori’ over tiden og med juraen (statsborgerskabet) til noget vedkommende ikke kan være p.g.a. generne og familietilknytningen. “Et brev f.eks. fra indfødsretsudvalget ændrer ikke generne hos modtageren af brevet”.
  4. Vi har endelig min demografiske gennemgang*, der medvirkede både til sejr over UVVU for såvidt angår befolkningsmodellen og Helmuths endeligt vundne retssag i Viborg den 30. marts 2016.

  * http://www.lilliput-information.com/Befolkningsrelateret-forskning-i-DK.pdf

  Kommentar af Therese — 28. april 2017 @ 08:02

 3. […] Foreslå dette indlæg til dine kontakter […]

  Pingback af Den morsommeste og den mest simple befolkningsprognose | Danmark — 29. april 2017 @ 09:57


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s