Danmark

23. august 2008

Ikke ligefrem en Birdie – naar vi gaar efter kendgerningerne


Hanne Fall Nielsen på Morgenavisen Jyllands-Posten skriver i artikel den 23. august 2008 bl. a. følgende :

[…]

“…Mens kvinder fra ikke-vestlige lande for 14 år siden fødte 3,41 børn i gennemsnit, nedkommer den samme gruppe i 2007 med knap to børn. Tæt på det danske gennemsnit på 1,85 børn pr. kvinde…”

[…] 

“…Det nye fødselstal betyder, at Danmarks Statistik har revideret befolkningsfremskrivningerne og nedskrevet gruppen af danskere med indvandrerbaggrund. Den største årsag er et fald i indvandringen, og derefter kommer det faldende fødselstal…”

[…]

 “…I dag regner Danmarks Statistik med, at der vil være 330.700 mennesker i Danmark med ikke-vestlig baggrund i 2040. 
For blot med seks år siden – i 2002 – lød prognosen på 512.000 danskere med ikke-vestlig baggrund…”

[…]

Kilde: http://jp.dk/indland/article1417575.ece (lad os se hvor længe dette link bliver stående – uimodsagt)

 

Det er helt hen i vejret, og det blev ikke meget bedre, da kontorchef i Danmarks Statistik Anita Lange gik ind i debatten og fremkom med den politisk korrekte forklaring, efter Ole Hasselbalch havde stillet ét af de væsentlige spørgsmål til lidt af indholdet af artiklen :  https://danmark.wordpress.com/2008/09/06/det-er-sa-sjovt-med-kamuflagen-–-borte-borte-kik/

Der er svært at kommentere alt det sludder, der minder om Göbbels-propaganda fra de damer

Der må være sket mutationer i tredjeverdens-indvandrergruppen, og matematikkens love er samtidig ophævet:

Aldrig tidligere i historien har man noget sted på kloden set kvinders tilbøjelighed til at føde børn (fertilitet) ændre sig så drastisk. Det er noget der vil noget.

Desværre har vi ikke behørige, absolut nødvendige og offentligt tilgængelige opgørelser heraf fra landets officielle statistikfremstiller. 

På Danmarks Statistik (DS) har man så: http://www.dst.dk/Statistik/Nyt/emneopdelt/nytsingle.aspx?countid=8299&ci=true&pti=1 , og her læser vi:

“I Danmark var den samlede fertilitet i 2003 på 1,76 barn pr. kvinde mod 1,72 i 2002. I europæisk sammenhæng er det relativt højt. Landene i Nordeuropa plus Frankrig har højere fertilitet end de sydlige og østlige lande i Europa. I 2002 lå Irland højst med en samlet fertilitet på 2,00 barn pr. kvinde, mens Tjekkiet lå lavest med 1,17 børn pr. kvinde…”

Men DS afslører sig selv i Statistisk Tiårsoversigt 2008, som netop er udkommet:

“Efter en periode med et lavt fertilitetsniveau ligger Danmark med 1,85 levendefødte børn pr. kvinde relativt højt sammen med de øvrige nordiske lande og enkelte andre europæiske lande. I hele Østeuropa og en stor del af Sydeuropa føder kvinderne markant færre børn.”

Det er ikke danskernes fertilitet, som refereres her, men højest sandsynligvis den samlede fødselshyppighed i Danmark, ligesom det har været tidligere.

Fertiliteten ændre sig ikke på tre år, og dette er essentielt at vide, hvis man som artiklen, vil se på det længere perspektiv. Desuden er fertiliteten ikke noget man undersøger med få års mellemrum. 

Aha: Samlet ‘fertilitet’ 1,76, danskerne ‘fertilitet’ hævdes i artiklen at være 1,85 (iflg. Fall Nielsen, JP), tredjeverdenskvindernes ‘fertilitet’ knap 2,00  (iflg. Fall Nielsen, JP). Nu ser vi således, at et tal, der ligger over gennemsnittet, “selvfølgelig trækker gennemsnittet ned”.

Dette er meget længe før Demokrit, hvis det skal opfattes som seriøst.

Konsekvensen af det bragte er simpelthen at : Andelen af ikke-vestlige blandt de fødende i Danmark er voldsomt negativ. 

25.01.2004 kunne vi læse statistikchef i København Kommune Claus Woll i Søndagsavisen efter Connie Carrøe Christiansen havde postuleret noget lignende i en såkaldt undersøgelse:

”Jeg vil da gerne påpege, at der efter min mening ikke har været dækning for de konklusioner, der er draget i medierne på baggrund af rapporten. Ifølge Søndagsavisen afslører en nærmere granskning af tallene, at efterkommere af indvandrere fra ikke-vestlige lande tvært imod får flere børn end deres forældre! For denne gruppe er fødselsraten indenfor de seneste 5 år steget med 10% ! ”
Dette er refereret udførligt på : http://www.lilliput-information.com/economics/conni.html

…………………………………………………………………….

 

Det er sjovt, at næsten det hele er løgn for såvidt angår forholdene i Danmark, som skulle være beskrevet i artiklen i JP. Folketingets politikere (her: DF) æder den selvfølgelig uden videre. Dette er deres sure pligt som marionetter, og de fleste kan formentlig heller ikke gennemskue bedraget.

Nu kan fødselshyppighed – antal fødte divideret med antal fødende – let og det sker meget hyppigt, at den forveksles med den aldersbestemte tilbøjelighed til at føde børn for kvinderne (fertilitet). Er det her hunden ligger begravet, så er andelen af indvandrede kvinder i de fertile aldre blandt tredjeverdens-indvandrerne blot blevet øget betydeligt i en kortere periode, så fødselshyppigheden bliver mindre, ved at der divideres med et større tal. Det har fortsat intet med fertilitet at gøre.

 

Det er især morsomt, når vi fik stukket en i øvrigt anden usandhed ud i august 2007 fra DS:

– Kvinder med oprindelse i et ikke-vestligt land føder 2,5 børn.

Tallene er gennemsnit for 2001-2005 og fremgår af tabel 2.9 i vores publikation “Befolkningens udvikling 2005″.

Med venlig hilsen

Rune Stefansson, kommunikationsmedarbejder i Danmarks Statistik, rst@dst.dk

Knap 2,00 barn; det er kan aldrig blive til 2,5 barn uden løgn. 

 

Ved lejlighed kunne det endvidere være uhyre interessant at få oplyst, hvorfor ikke-vestlige føder henved 3,5 barn i gennemsnit i Italien, men ikke-vestlige skulle føde 2,5 i Danmark, samt hvorfor stamdanskerne skulle føde 1,7 barn i gennemsnit, når andre vesterlændinge i vor umiddelbare kulturelle og geografiske nærhed ligger på fra 1-1,3.

Indvandringen fra tredjeverdenen falder sågar (iflg. Fall Nielsen, JP), selvom selv samme indvandring de seneste tre år rent faktisk er steget ganske betydeligt år for år. Indvandringshastigheden øgedes endog med 9,6% i 2005, med 14,1% i 2006 og med 19,3% i 2007. Dette er fuldt domenteret via links i vor kolofon til højre.

Indvandringen acceleres op, men JP kommer til det resultat, at indvandringen falder. Vi er meget langt ude.

Det minder os om sommeren 2005, hvor indvandringen pludselig var blev vendt til udvandring og Jesper Langballe var på som sekundant …. men kun på Morgenavisen Jyllands-Posten. Vi fik ikke lejlighed til at korrigere fejlen i Morgenavisen Jyllands-Posten, før vi havde fået bragt en engelsk version heraf hos Daniel Pipes i New York.

Tager vi de officielle kilder, fremgår det af Danmarks Statistik’s: http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2008/NR339.pdf:

I Danmark var officielt 347.250 ikke-vestlige pr. den 1. juli 2008

Vi kan så tilføje: foruden et betydeligt antal herudover fra det tidligere Østeuropa plus alle, der har fået tildelt dansk statsborgerskab, som er ikke-vestlige og også deres børn i tillæg. Så er det lissom lidt vanskeligt at fange prognosetallet 330.700 ikke-vestlige i år 2040 (iflg. Fall Nielsen, JP).

Så skal de tilstrømmende kaldes danskere i meget større antal hvert år, end det antal nye, der rent faktisk tager ophold her.

Andre vil givet hævde, at jo flere de er her, desto færre er de.

Vi har redegjort for adskilligt om fertiliteten og anført en ærlig befolkningsprognose for Danmark (sidste nye prognose), desuden har vi redegjort for fertiliteten i Europa, i eupæiske enkeltlande, i EU og blandt de fremmede og forsøgt sammenligninger fra land til land på denne blog. Brug søgemaskinen med ordene f.eks. ‘fertilitet’, ‘prognose’ eller ‘statsborgerskab’. Og prøv samme søgning på http://www.lilliput-information.com, der nævner eller uddyber om alene fertilitetsspørgsmålet i ikke mindre end 38 filer. 

Hemmeligholdt prognose, som du ikke skal kende

Dugfrisk opgørelse, som du kan stole på

Nem illustration: I virkeligheden er det forvandling der sker

Lidt supplement: Tilbage til Fremtiden

Udlændingestatistikken er ganske enkelt ubrugelig på 17. år – men der sker ingenting

Indvandringens nyere historie

Sonia

27 kommentarer »

 1. Med løgn på løgn, politisk bluff og fortielser bliver den danske befolkning grundigt bedraget.
  Og med undertykkelse og forfølgelse af rettænkende danskere bringer den politiske magtelite med slæb Danmark til den endegyldige undergang.Den totalt formørkede islamiske Umma tager over.
  Den islamiserede velhavende elite tror, at den kan “svømme ovenpå” og boltre sig i EU’s ferieland, “Park Danmark”

  Kommentar af Kirsten — 23. august 2008 @ 21:18

 2. Hvad skulle forhindre det?

  Kommentar af Sonia — 23. august 2008 @ 21:44

 3. […] 23. august 2008: […]

  Pingback af Mogenavisen Jyllands-Posten plejer at slaa til i begyndelsen af august « Danmark — 23. august 2008 @ 22:35

 4. Giver jer et link en af dagene. I er heldigvis utrættelige i jeres kritik af de danske samfunds-akademikere.

  Kommentar af Kimpo — 26. august 2008 @ 18:58

 5. Det er vi nødt til – uden overløbere taber Danmark.

  Sonia

  Kommentar af Sonia — 26. august 2008 @ 20:53

 6. […] er debat på Monokultur og Uriasposten . Monokultur henviser til Danmark , som henviser til Danmarks Statistiks […]

  Pingback af Polemiken » Blog Archive » De nye fertilitetsprognoser ligner skamløse løgne — 27. august 2008 @ 19:55

 7. […] år 2040 skal endda reduceres yderligere i en ny korrigeret og officiel prognose med netop ‘de seneste opdagelser’ om børnefødslerne, jf. artiklen i JP 22. august-2008. At det selvfølgelig er usandt det […]

  Pingback af VI SKAL IKKE VIDE DET ER EN BEFOLKNINGSUDSKIFTNING DE HAR GANG I « Danmark — 1. september 2008 @ 19:08

 8. […] år fødte de ikke-vestlige officielt 2,5 barn i gennemsnit, år knap 2 børn i gennemsnit i følge Danmarks Statistik, skriver […]

  Pingback af Kioskbasker: HEMMELIGHOLDT ALTERNATIV BEFOLKNINGSPROGNOSE, SOM DU IKKE SKAL KENDE « Danmark — 2. september 2008 @ 21:09

 9. […] år 2040 skal eventuelt reduceres yderligere i en ny korrigeret og officiel prognose med netop ‘de seneste opdagelser’ om børnefødslerne, jf. artiklen i JP 22. august-2008. Hertil kommer en HEMMELIG prognose, som […]

  Pingback af Du skal ikke vide det er en befolkningsudskiftning de har gang i « Xanthippe — 4. september 2008 @ 15:43

 10. […] 2040 has perhaps to be reduced even more in new corrected and official prognosis after the latest discoveries (in Danish) about child births, according to JP 22 August 2008. Add to this a SECRET prognosis that […]

  Pingback af THE LIES RUNS IN OVERTONES NOW « Danmark — 4. september 2008 @ 18:19

 11. […] år fødte de ikke-vestlige officielt 2,5 barn i gennemsnit, i år officielt knap 2 børn i gennemsnit i følge Danmarks Statistik. Det […]

  Pingback af Kioskbasker: HEMMELIGHOLDT ALTERNATIV BEFOLKNINGSPROGNOSE, SOM DU IKKE SKAL KENDE « Xanthippe — 5. september 2008 @ 08:04

 12. […] 5/9 udelukkende refererede JP’s artikel fra den 23. august, hvori forfatteren til artiklen Hanne Fall Nielsen netop anfører 330.700 ikke-vestlige i år […]

  Pingback af Det er saa sjovt med kamuflagen – borte, borte kik « Danmark — 6. september 2008 @ 13:37

 13. […] sådan lidt under 2 børn pr. kvinde. Det kunne vi læse i Morgenavisen Jyllands-Posten den 22.-23. august 2005. Kan vi ikke begribe, at denne ungdomsgruppe skal vokse så voldsomt som med 20% på bare 5 år […]

  Pingback af Lad os tage en opfoelgning paa en gammel nyhed - det er farligt og ret usaedvanligt det sker « Danmark — 11. september 2008 @ 22:02

 14. […] om at danskerne nu pludselig føder flere børn og de fremmede pludselig meget færre bygger på lodrette løgne. […]

  Pingback af Juleeventyr der givet ender skidt « Danmark — 15. december 2008 @ 16:21

 15. […] Medievrøvlet startede igen den 22. august 2008, netop som forudset. […]

  Pingback af Tyske kvinder 1 barn - Muslimerne 3-3,5 barn « Danmark — 23. december 2008 @ 16:23

 16. […] Ikke ligefrem en birdie, så langt fra […]

  Pingback af 15 pct. af boernefamilierne i Danmark har flere end 3 boern, hvilket er henved en fordobling siden 1990 « Danmark — 27. december 2008 @ 09:34

 17. […] View […]

  Pingback af All Posts on http://Danmark.Wordpress.com « Danmark — 17. marts 2009 @ 21:50

 18. […] 22. og 23. august 2008 kunne man læse i Jyllands-Posten, at antallet af fødsler blandt ikke-vestlige kvinder nu var kommet ned på lidt under to børn i gennemsnit. Det er var ikke en Birdie […]

  Pingback af Den nyere historie – 5. del – den seneste finansministers moralske anfægtelser og egne resultater – en lydoptagelse « Danmark — 10. oktober 2009 @ 08:46

 19. […] de skrev det da igen i Jyllands-Posten i 2008 : https://danmark.wordpress.com/2008/08/23/ikke-ligefrem-en-birdie-naar-vi-gaar-efter-kendgerningerne/ Den berettigede kritik blev selvfølgelig fortsat afvist, da det med pressestyrke bragtes til […]

  Pingback af TIL LAV-IQ-FOLK AF DEN ETNISK DANSKE STAMME « Danmark — 8. april 2011 @ 14:48

 20. […] Ikke ligefrem en Birdie – naar vi gaar efter kendgerningerne […]

  Pingback af Mest kommenterede indlæg på det seneste på Danmarksbloggen « Danmark — 20. september 2011 @ 10:33

 21. […] 2007 fødte de fremmede 2,5 barn i gennemsnit pr. kvinde i følge Rune Stefansson, kommuni-kationsmedarbejder i Danmarks Statistik, rst@dst.dk. I 2008 fødte de fremmede sågar […]

  Pingback af BEFOLKNINGSOPGØRELSEN ER BEDRAG | transeurabia — 20. juli 2014 @ 17:10

 22. […] https://danmark.wordpress.com/2008/08/23/ikke-ligefrem-en-birdie-naar-vi-gaar-efter-kendgerningerne/ I alle landene omkring os lå det officielle antal børn pr. vesteuropæisk kvinde på 1,2-1,3 – i Tyskland, Spanien og Italien endog lavere. De fremmedes børn født af 2. og 3. generation af ikke-vestlige benævnes danskes børn i opgørelserne. […]

  Pingback af Europas velstand og velfærd | transeurabia — 6. februar 2016 @ 17:55

 23. […] Kilde: http://jp.dk/indland/article1417575.ece (lad os se hvor længe dette link bliver stående – uimodsagt, skrev i 2008). Der er fyldt ganske andet indhold lige netop i dette link. Men du kan læse lidt om det oprindelige indholdet:  https://danmark.wordpress.com/2008/08/23/ikke-ligefrem-en-birdie-naar-vi-gaar-efter-kendgerningerne/… […]

  Pingback af ANTAL INDVANDRERE OG DERES BØRN NÅR I ALT 1 MILL. I ÅR ELLER NÆSTE ÅR – IQ-FALDET ACCELERERER | Danmark — 27. april 2017 @ 12:30

 24. […] Kilde: http://jp.dk/indland/article1417575.ece (lad os se hvor længe dette link bliver stående – uimodsagt, skrev i 2008). Der er fyldt ganske andet indhold lige netop i dette link. Men du kan læse lidt om det oprindelige indholdet: https://danmark.wordpress.com/2008/08/23/ikke-ligefrem-en-birdie-naar-vi-gaar-efter-kendgerningerne/… […]

  Pingback af 1 mill. indvandrere og deres børn i alt i år eller næste år – og det samtidig med erhvervsevnen forsvinder hurtigere og hutigere | transeurabia — 27. april 2017 @ 14:01


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: