Danmark

21. august 2008

Den snedige propaganda om arbejdsmarkedet forfines til stadighed


I dag læses det på alle danske TTV-kanaler, at hele 19 pct. af tredieverdensindvandrerne og deres efterkommere ikke har arbejde, mindre præcist end: ER IKKE MEDLEM AF ARBEJDSSTYRKEN. Og det skal opfattes som en ny overraskende kendsgerning, som du naturligvis forventes at misforstå.

Dette vil cirka 70 pct. af danskerne opfatte som om indvandrerne har en arbejdsløshedsprocent på 19 pct.

Det er selvfølgelig helt forkert og hundrede procent tilsigtet, at det skal misforståes på netop denne DDR-måde, idet mediepaverne er fuldt bevidste om det store flertals ukendskab til begreberne, der bruges til at beskrive arbejdsmarkedet med.

Nej, det oplyses, at 19 pct. ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Har man sat sig ordentligt ind i sagerne, vil man vide, at langt flere ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet, men er førtidspensionerede eller på overflødige uddannelsesophold på højskoler m.v. og dermed sat uden for optællingen på arbejdsmarkedet. Dertil kommer den andel af indvandrernes medlemmer af arbejdsløshedskasser, som er ledige, og det er nogle helt andre.

Resultatet er, at mellem 55 og 70 pct. af indvandrerne ikke har arbejde foruden børn under 15 år, andre under uddannelse og alderspensionerede.

Det er sådan klaveret spiller!

…og det bliver værre og værre desto længere de er her:

 

6 gode grunde

Seks andre gode grunde

At danskerne finder sig i det, skyldes at danskerne er nogle skvat

 

Sonia