Danmark

22. september 2008

Fremskrivning af antallet af ikke-vestlige i Danmark i aar 2020 og mod enden


Danskerne i mindretal mellem år 2035

og år 2047

 Toppens meldinger om præcis de samme ting har været og er fortsat særdeles varierende – lad os sige det virker udpræget forvirrende, og dette giver naturligvis skår i troværdigheden.

Professorer skal holde sig på måtten alt efter tidens krav, hvis de vil tiltræde stillingen og blive i deres stilling.

Det kommer forhåbentlig ikke som en overraskelse.

Hans Oluf Hansen – P. C.  Matthiessen – Lars Haagen Pedersen
——————————————-

Information om Danmark oplyste 15. februar 2006:  Der var mere end 690.000 fremmede, naturaliserede og deres børn i landet pr. 1. januar 2006 svarende til mere end 13 pct. Derfor var ophidselserne over professor P. C. Matthiessens prognoseresultat 13,7 pct. i prognosepunktet år 2020 refereret i JP den 29. august 1999 voldsomt fejlplaceret og helt hen i vejret – men kun p.g.a. den hidtidige vildledning, der således fortsatte.

Som et lille kuriosum: Professor Hans Oluf Hansen havde helt på linie hermed besluttet sig til at være 14 år bagefter med sin kritik fra 21. august 2005 af begreberne ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’ fra 1991.

Med de seneste officielle, tilsyneladende interne planer, der i øvrigt p.t. melder det modsatte af, hvad medierne melder, skal vi påregne, at vore forudsigelser i juli 1989, i november 1991 og i september 1998 om ca. 1 million fremmede i Danmark år 2020 nu skal ajourføres.

Derfor en ajourført alternativ fremskrivning.

Den officielle fremskrivning fra 2007 viser derimod, at 347.250 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, der havde ophold i Danmark pr. 1. juli 2008, forventes at blive til ca. 420.000 ikke-vestlige i år 2020.

Alternative IoD-opgørelse ajourføres:

I Danmark var i følge vor alternative opgørelse pr. 1. juli 2008 766.000-829.000 ikke-vestlige, naturaliserede heraf og naturaliseredes børn foruden de illegalt indvandrede. Fremmedgruppen kunne i 1989, i 1991 og fortsat i 1998 forventes at ville udgøre godt 1 million omkring år 2020, hvis udviklingen dengang fortsatte, kunne vi skrive i IoD-nyhedsbrev nr. 3, september 1998.

Forudsætningerne er ændrede nu:

Dels har vi 2006 fået oplyst antallet af alle tildelte danske statsborgerskaber siden 1979 dels speededes tilstrømningen til Danmark op fra år 2005. Første antalskorrektion på grundlag af de officielle oplysninger bragtes i februar 2006.

Det er efter Danmarks Statitiks prognose nu planlagt at øge indvandringen gradvist til i alt 18.000 pr. år i 2015, hvorefter det årlige immigrantindtag forventes fastholdt på 18.000 pr. år indtil år 2040.

Dette år er ikke ganske uinteressant, skal det vise sig.

Af de 18.000 pr. år forventer vi mindst 13.000 vil være ikke-vestlige – fra lande/områder uden for Vesteuropa, Nordamerika, Israel, Japan, Australien og New Zealand – svarende til andelen af ikke-vestlige de seneste to år.

Alene 12 år med 13.000 nyindvandrede ikke-vestlige hvert år fører uden børnefødsler og dødsfald til 12×13.000=156.000. Når dette antal lægges til 347.250, der officielt var i Danmark pr. 1. juli 2008, fås 503.250. Dette ses ingenlunde at stemme med den officielle fremskrivning inklusive mange flere fødte end døde, som vi aflæser af grafikkens figur 2 til ca. 420.000.

Forvirringen skabes tilsyneladende bevist (det korte og længere sigt afdækkes)

Forvandlingen forventes således at ske hurtigere end indstrømningen: 

Dels er der naturalisationerne, hvis antal der misinformeres om hele tiden, dels er der 3.g-erne, der officielt betegnes danskere, og hvis antal naturligvis bliver mere og mere dominerende i forhold til det samlede antal ikke-vestlige, som tiden går, ikke mindst m.h.t fødslerne.

Alternativ fremskrivning af antal ikke-vestlige fra Information om Danmark:

Antal ikke-vestlige pr. 1. juli 2008  1)

Årlig netto indvandring 2)

Årlig nettotilvækst-rate fra fødsler i pct.

Antal ikke-vestlige år 2020

766.000

13.000

3

1.277.000

795.000

13.000

4

1.468.000

829.000

13.000

5

1.796.000

1) Alternativ IoD-statusopgørelse pr. 1. juli 2008

2)  Danmarks Statistiks prognose: http://dst.dk/pukora/epub/Nyt/2001/NR224.pdf, figur 2 og prognoseforudsætningerne under figuren viser de officielle planer m.h.t. til indvandringen fremover. Her læses 18.000 pr.  år, som vi efter erfaringerne de seneste to år ganger med 0,70 for at nå til antallet af ikke-vestlige nyindvandrede på årsbasis. I 2007 var tilstrømningen i denne gruppe – når østtilstrømningen ikke medregnes – 13.225, og dette antal udgjorde 0,72 gange den samlede nettoindstrømning i 2007.
IoD-prognosen fra 2003 viser tidspunkter, hvor de fremmede kommer i flertal under skiftende forudsætninger. De voksende kurver skal naturligvis rykkes lidt tilbage efter denne ajourføring, så de skærer de faldende kurver lidt før (eller se grafikken nedenfor):

Sidste nye om antalsforvirringen

Eksempel efter annuitetsmetoden svarende til en pensionsopsparingsberegning (fuldt forsvarlig ved kortere projektioner):

På finansiel lommeregner: PV=795.000, PMT=13.000, i=4, n=32 giver FV=3,604 mill. D.v.s. år 2040 (8+32=40), hvor antallet af etniske danskere udgør cirka samme antal, 3,612 mill. Med de andre alternativer, jfr. sidste tabels 1. søjle kan det blive 4-5 år tidligere eller 5-6 år senere. 

Prognosemodellen og tabelgennemløb som grundlag for grafikken nedenfor

De fremmede kommer i flertal i Danmark mellem 2035-2047 med de planer, der allerede foreligger nedfældet nu hos Danmarks Statistik på http://dst.dk/pukora/epub /Nyt/2001/NR224.pdf, figur 2 og prognoseforudsætningerne under figuren viser de officielle planer m.h.t. til indvandringen fremover. Resten er ren matematik.


Danskernes kurve (den blå) bygger på 2700 danskere forlader Danmark netto pr. år, og at danskerne har et fødselsunderskud, der fører til et årligt fald på 0,75 pct. De ikke-vestliges eller fremmedes kurver svarer til alternativerne i ovenstående tabel.

Klik på grafikken og få modelforudsætningerne, tabelgennemløb for fremskrivningen sammen med den grafiske fremstilling

Grafisk fremstilling af projektionen 2008

6. april 2015: Ny projektion 2015

Verden i øvrigt mens Danmark går ned

Anbefal denne fil til dine kontakter – det haster!

———————————————————

Samtidshistorisk statistisk baggrund

Frem til år 2020

…for fremskrivningen, der viser det nationale bedrag i meget korte træk de sidste 20 år, for at få den danske befolkning udskiftet, uden den aner uråd, før det er for sent. 

Den systematiske nedbrydning af Danmark set fra et helt andet sted mange år tidligere.

Hvorfor kom de første, der skulle hjem igen – men aldrig kom det?

[Send endelig en e-mail, hvis du har spørgsmål, forslag eller indvendinger, du ikke ønsker at drøfte her på bloggen]

22. september 2008

J. E. Vig, cand. oecon.

Disse oplysninger kan ikke hentes andre steder i Danmark. Arbejdet hermed foregår under forudsætninger, som ingen i de politisk korrekte kadrer forestiller sig. Derfor ville et bidrag til den fortsatte produktion og offentliggørelse være velkomment på konto i Danske Bank: Reg.nr. 3629 kontonr. 3629461213

37 kommentarer »

 1. Det kan ikke siges tydeligere eller gøres bedre: Vore politikere vil flytte “Det lykkelige Arabien” til Danmark.
  Efter politikernes påstand med fru Hedegaard i spidsen vil klimaet jo tilpasse sig fremtidens samfundsforhold, så hvad klager de over!

  Kommentar af Kirsten — 24. september 2008 @ 11:21

 2. “Hedegaard og andre VS-ere”
  (Citat Mogens Glistrup)
  Hun er gift med en af stifterne Jakob Andersen.

  Kommentar af Sonia — 24. september 2008 @ 11:44

 3. […] Ny mellemlang prognose til 2020 med i udgangspunkt i tabellens antal, her i kort uddrag: […]

  Pingback af Dugfrisk opgoerelse: Antal fremmede indvandrere (netto) og nettotilvaeksten s.f.a af de naturaliseredes foedsler i perioden 1. januar 1979- 17. juni 2008 « Danmark — 24. september 2008 @ 12:08

 4. […] ANBEFAL: År 2020, et rids af udviklingen […]

  Pingback af Frem til aar 2020 « Danmark — 25. september 2008 @ 11:36

 5. […] Fremskrivning af antallet af ikke-vestlige i Danmark i 20020 […]

  Pingback af Fremtidsscenarie fra 2007 giver rids af afviklingen mod aar 2020 « Danmark — 25. september 2008 @ 12:39

 6. […] Danmark år 2020 […]

  Pingback af Hvorfor kom de foerste - gentager historien sig i en lettere rettet version? « Danmark — 28. september 2008 @ 14:56

 7. […] fører til de fremmede udgør 50 pct. af befolkningen i Danmark på henved 7 mill. mellem år 2035 og 2045. Dette forudsætter at indvandringen fortsætter som nu med godt 13.000 fremmede ekstra ind hver […]

  Pingback af Forvirringen om indvandringsantallene sker tilsyneladende helt bevidst og paa kold beregning « Danmark — 12. oktober 2008 @ 22:26

 8. […] har redegjort for adskilligt om fertiliteten og anført en ærlig befolkningsprognose for Danmark (sidste nye prognose), desuden har vi redegjort for fertiliteten i Europa, i eupæiske enkeltlande, i EU og blandt de […]

  Pingback af Ikke ligefrem en Birdie - naar vi gaar efter kendgerningerne « Danmark — 13. oktober 2008 @ 22:16

 9. […] Seneste korrigerede prognose for danske befolkningsforhold […]

  Pingback af Europas befolkninger vokser - hvordan sker det? « Danmark — 14. oktober 2008 @ 09:41

 10. Problemet er lidt større, end det beskrives her, fordi den hast, med hvilken vores egen etniske gruppe forsvinder, ikke er medregnet. Mange danske kvinder får børn med muslimske mænd – eller mænd af anden herkomst, men ikke danske – og antallet af personer, der kulturelt set kan betegnes som danske i traditionel forstand, bliver således mindre, end det antal, statistikken regner med.

  Som en muslim udenfor moskéen på Dortheavej sagde, da han blev spurgt om hollandske Wilders: “Folk som Wilders – de forsvinder bare. Men Islam bliver bare stærkere og stærkere”.

  Ja. Også vi forsvinder bare.

  – – –

  Kommentar af Morten - - - — 30. oktober 2008 @ 22:32

 11. Det er rigtigt. Desværre er forudsætningen om danskernes fødselsunderskud og deres netto udvandring – der er anvendt her – ikke fuldt dækkende. Men der findes ikke registreringer, der dækker fænomenet, som du beskriver.

  At det går fuldstændig skævt på vore modelforudsætninger, kan enhver der vil, se uden videre.

  Jeg er overrasket over, at det ikke oprører læserne mere. Går de ud fra vi fantaserer eller propaganderer? Ingenlunde.

  Vi må konstatere at troen på løgnen fra medierne er mere i samklang med, hvad danskerne foretrækker at stole på. Sætte sig ind i noget, glem det. Fortsætter det mister vi landet om ganske få år.

  Sonia

  Kommentar af Sonia — 30. oktober 2008 @ 22:48

 12. Det er tvingende nødvendigt med en folkelig modstand mod udviklingen. Vi har simpelthen brug for et nyt parti i Danmark, men desværre er indvandrermodstanderne alt for splittede til at et sådant parti på nuværende tidspunkt kan oprettes og blive en succes. Samtidig har vi indvandrermodstandere alt for få ressourcer at arbejde med. Vore modstandere er i modsætning til os meget enige og har store ressourcer at tage af.

  Jeg har stor respekt for din blog Sonja. Desværre taler du til et alt for lille publikum.

  Kommentar af Daniel — 31. oktober 2008 @ 16:19

 13. Ja, den folkelige modstand var, hvad vi udelukkende satsede på. Det ville være nok, hvis der blev sagt højlydt fra, men det var for meget at forlange, den udebliver, fordi løgnen er mere behagelig at lytte til og læse om, og ellers er der truslen om nularbejde o.a. Danskeren har altid været drømmer, men er blevet selvhævdende og samtidig bange for tæsk.

  Nyt parti, alt hvad der bringer udviklingen i modsat retning, men jeg ved ikke om jeg tror på det. Det er blevet så utroligt svært at samle til et nyt parti, og de siddende gør alt for at forhindre det, samtidig med den store hob fortsat tror på forandring med de nuværende derinde. Det sidste sinker også processen med indsamlingen af underskrifter, der skal foregå i et vist tempo for at den kan lykkes p.g.a. de skærpede forældelsesfrister, der blev indført sidst i 90-erne.

  DET HÅBER JEG DU HAR GJORT DIG KLART.

  Jeg vidste det med de siddendes manglende vilje allerede i 1995, endda før, for jeg kendte dem.

  Ressourcer, jeg har ingen, da jeg har sagt cirka det samme i godt 20 år. Kunne sikkert have udtrykt mange ting mere tilgængeligt med mere omhu, men jeg valgte altså at bygge på kendsgerninger, der er sårbare i udtrykket, men absolut det sikreste i længden. Propaganda-statements er noget ganske andet.

  Min strategi var at søge pionerer som jeg selv.
  Men som en vistnok klog mand på mange måder sagde til mig: ‘De kommer af sig selv, hvis de er til noget’

  Jeg kan kun lave min egen markedsføring i det små. Blot det at give en netsideadresse eller en url videre magter tumperne ikke, selvom jeg jævnligt lægger adskillig automatik ind, så det er mere end nemt og bekvemt at gøre det. Og har ellers fanget et blog-fornavn, som de fleste vel lige kan huske, skulle jeg mene.

  Jeg tænker faktisk på at holde kæft og forsøge at bare overleve den tid, der er tilbage for mit vedkommende.

  DANSKERNE – som de er blevet – HAR FAKTISK FORTJENT AT TABE.

  Men det er selve det geografiske område, hvor mine forfædre har levet og også kæmpet, når det var nødvendigt, jeg nægter at afgive til de botnakker, fordi flok middelmådige, selvcentrerede opkomlinge havde fået ‘en glimrende ide’ efter acces til de ‘videregående godkendelser’; jeg bliver simpelthen syg ved tanken.

  Med venlig hilsen
  og tak for de pæne ord

  Sonia

  Kommentar af Sonia — 31. oktober 2008 @ 17:28

 14. Problemet er jo, at indvandrermodstanderne ikke i tilstrækkelig grad har evnet at skabe medier, som havde en realistisk chance for at udvikle sig til massemedier. I de tilfælde hvor vi faktisk har oprettet sådanne medier i det små, har vi ikke været gode nok til løbende at udvide kredsen af læsere. Vi har taget det lidt som en naiv selvfølge at danskerne automatisk ville komme til os, men sådan er den danske befolkning ikke indrettet.

  I øvrigt oplever jeg en meget stor uvidenhed i den danske befolkning. Som jeg altid har sagt, at dersom danskerne vidste hvad vi ved, så ville magthaverne ikke overleve længe.

  Med hensyn til et nyt nationalt parti, så er oprettelsen af et sådant ikke en nem opgave, men det er heller ikke en umulighed. Hvis alle indvandrermodstanderne – og dem er der en hel del af – droppede de tåbelige smågrupper som SIAD, Vederfølner osv. og samlede sig om et samlingsparti så ville vi godt kunne få et parti op at stå.

  Hvis vi ikke får et nyt parti op at stå således at vi kan få en politisk løsning på fremmedspørgsmålet, så er der kun borgerkrigen tilbage. Den skal vi for alt i verden forsøge at undgå, men hellere en blodig borgerkrig end danskhedens undergang.

  Du nævner din søgen efter “pionerer” som jeg går ud fra betyder aktivister. Jeg har for få dage siden doneret 1.000 kr. til Radio Holger, penge som jeg ikke just har råd til at donere bort til politiske formål. Jeg lever på grund af visse personlige skavanker af en bistandshjælp på 2.400 kr. om måneden i øjeblikket, mere kan jeg ikke få på grund af min alder og status som hjemmeboende. Jeg har alligevel valgt at give mange af min penge til kampen mod indvandringen. Også tusinder af løbesedler har jeg omdelt ved frostpunktet om vinteren. Så jo, der findes faktisk folk som er villige til at gøre en fanatisk indsats for vores fælles sag. Ikke at jeg skal ophøje mig selv, men jeg synes – hvad min omgangskreds er enige med mig i – at jeg arbejder fanatisk for den her sag.

  Kommentar af Daniel — 31. oktober 2008 @ 18:27

 15. Ja, du har sikkert ret. Jeg kender godt Radio Holger. Når jeg fratrækker jødesnakken, der altså ikke er gangbar og ikke engang er rigtig, så køres der mange fine udsendelser.

  Jeg har også et link til den.

  Vi kørte lokalradio her i 3 år i begyndelsen af 90-erne via den kommunale station Båndværkstedet, indtil vi blev blacklistet.

  Jeg hører i øvrigt, at flere bl.a. en af dem du nævner også vil i FT. Har også derfor ikke meget fidus til projektet via FT (uden det bliver et fællesprojekt).

  Det var sandelig et flot bidrag.

  Vi har uddelt 110.000 løbesedler til hver eneste brevssprække i de byer vi valgte at binde an med –
  så pressen/medierne kunne skrive/melde, hvad de ville, for alle havde læst vores budskab.

  Fra begyndelsen til midten af 90-erne kørte det:
  https://danmark.wordpress.com/2008/09/29/information-om-danmark-overvejer-for-tredje-gang-om-det-er-umagen-at-fortsætte-danskerne-vil-snakke-om-sig-selv-mens-de-taber/

  På Bornholm havde jeg vabler i tre omgange, men 1/4 af øen fik en seddel, og jeg var på TV2 Bornholm to gange. Alt sammen historie, kun for du skal vide, at vi aldrig her er kommet til sidste prædiken.

  Det gav ikke noget særligt andet end hadebreve og dødstrusler, og det kan ikke bruges til noget.

  Dine initiativer er fine og virkelig en sjældenhed, men en svale eller en lille sluttet kreds af svaler gør ingen sommer.

  Vi mødte én i Korsør for nogle år siden, da vi havde været igang i ca. 10 år. Han mente klart vi skulle lave nogle løbesedler og skrive sandhederne i aviserne samt tvinge TV til at bringe vore informationer.
  Det sidste her for moroens skyld. De er for dumme og lade, og der kalkuleres netop med det.

  Jeg må som Jens Tolstrup – som jeg har mødt – udbede mig svarene på ‘hvordan’ og ‘hvornår’. ‘Hvorfor’, ‘hvad’ behøver vi ikke repetere.

  Sonia

  Kommentar af Sonia — 31. oktober 2008 @ 19:38

 16. Jeg støtter Radio Holger fordi de nuværende foreninger/partier mod indvandringen er alt for små og en anelse patetiske. Ikke fordi Radio Holger ligefrem er revolutionærende.

  Du havde ikke succes i 90-erne, hvilket der intet mærkeligt er i. Dengang var folk ikke klar til vores budskaber. I dag er det blevet meget nemmere at være indvandrermodstander. Selv har jeg modtaget megen stor sympati fra folk.

  Der er også en en anden grund til din manglende succes i 1990-erne, men det må jeg komme ind på i et andet indlæg.

  Jeg husker en demonstration i Svendborg i forbindelse med Muhammed-krisen i 2006, hvor omkring 150 demonstranter var mødt op for at kræve de muhamedanske imamer smidt ud af landet. Dengang var jeg 16-17 år gammel.

  Efter demonstrationen skulle jeg hjem og fejre fødselsdag.

  Hen ad aftenen kom en moden dame, en typisk bedsteborgertype, ind for at deltage i fødselsdagen. Hun boede i samme område som mig.

  Her kom vi til at tale om muhammed-krisen, som var på alles læber dengang. I den forbindelse talte vi kort om demonstrationen i Svendborg. Til min store forbløffelse – for demonstration blev kaldt en nazi-demonstration af samtlige medier – synes den modne dame det var rigtig godt med sådan en demonstration.

  Med hensyn til snakken om et nyt parti, så er det min overbevisning, at dersom vi stillede med et stabilt parti
  mod indvandringen, som havde de fornødne ressourcer, en gennemtænkt strategi og et velformuleret og klart principprogram, så kunne vi godt få succes. At de mange nuværende smågrupper ingen succes har skyldes jo deres manglende medlemmer og ressourcer samt deres manglende evne til at formulere en klar holdning til de fremmede og systemet. Se blot på SIAD.

  Om mine bidrag vil jeg give dig ret. De hjælper os ikke af de fremmede, men de er med til at holde os kørende i det store perspektiv.

  Kommentar af Daniel — 2. november 2008 @ 21:00

 17. Tak for kommentaren.
  Jeg fatter mig lige lidt kort, men svarer grundigere senere. Det er utroligt: Er du 18-19 år?

  Ingen tvivl, folk var ikke modne i 1990-erne, …og det går jo nok i vores tid, var melodien…og vi vil i øvrigt ski.. på dine børn og børnebørn, var så mit svar.

  Jeg bliver 59 i denne måned.

  Sonia

  Kommentar af Sonia — 2. november 2008 @ 21:20

 18. Blot lige et par facts:

  En enkelt moden bedstemodertype håber jeg ikke gør det ud for repræsentativt udsnit af hoben, der på alle kanaler har fået tilsvinings-meldingen.

  De som har ressourcerne bestemmer linien.

  Har du noget overblik over, måske et mål for, hvor meget folk fortsat stoler på PK’s vilje og evne. Ingen tvivl om, at dette vil være afgørende ligesom indsamlingshastigheden, som jeg har været inde på, skal holdes højt oppe, ellers er det umuligt.
  Og der er forholdsvis kort tid til et valg i 2009.

  Mig bekendt er SIAD i gang. Der var den første konkurrent – uanset – til stillerunderskrifterne.

  Sonia

  Kommentar af Sonia — 2. november 2008 @ 23:53

 19. Det er min opfattelse, at rigtig mange danskere er dybt utilfredse med Dansk Folkeparti. Utilfredsen med partiet toppede i forbindelse med metock-dommen. De ellers så loyale DF-vælgere gav udtryk for en vis træthed og frustration over DF-ledelsen.

  I en af de nyeste målinger står DF til at gå tilbage til 13%

  Nej, ikke alle bedstemorstyper er bedsteborgere. Jeg oplever bare ofte, at bedstemødre har en lidt ligegyldig holdning til udviklingen. Hvor alle andre aldersgrupper mindst engang imellem snakker om den igangværende udvikling, så er bedstemødrene nærmest apatiske. Men hvem ved, måske er jeg bare fordomsfuld.

  “Mig bekendt er SIAD i gang. Der var den første konkurrent – uanset – til stillerunderskrifterne.”

  SIAD er gode til at blæse sig op. De nævner ganske rigtigt på deres hjemmeside, at de gerne vil opstille til folketinget, hvorfor de samler stillere. Men sandheden er, at SIAD ikke opstiller som parti eller forening, men som Anders Gravers fra Aalborg.

  Det er mig en gåde, hvorfor SIAD bliver ved med at bruge de samme taktikker. Man har allerede forsøgt at få Anders Gravers valgt som løsgænger til folketinget, men det lykkedes ikke. Han fik under 70 stemmer.

  Jeg er 19 år.

  Kommentar af Daniel — 3. november 2008 @ 00:44

 20. Ja, lad mig slutte med dette – nu vi er gået noget væk fra fremskrivningen
  Vi har skrevet sådan i 2007: http://www.lilliput-information.com/frem202.html

  “…Om der opstår voldsom ustabilitet i landet en hel del år forud for 2020 var svært at sige noget om i 2004; men det er beskæmmende lettere, selv for efterretningstjeneste, der netop i november 2007 har måttet ændre sin vurdering af trusselniveauet.

  Det afhænger ikke alene af, om mindst 75.000 danskere – ikke 5.000 – giver deres protester udpræget tydeligt til kende. Vi skal regne med at modstands-opsamlings-projektet omkring et kritisk folketingsparti i perioden 1997 – 2013 ikke giver nogen mærkbar effekt – det er erfaringen i perioden 2001-2007, hvor partiet havde flertal sammen med regeringen.

  At der vil blive svaret voldeligt igen på tydelige danske protester er helt sikkert. Kriminaliteten blandt unge fremmede i København i 2004 taler sit eget sprog. Indvandrer-medløbende reaktioner mod indvandringsmodstandernes forsamlings- og ytringsfrihed var allerede dominerende og nærmest beskyttet af de danske myndigheder og medier helt fra starten af den spæde protest i 1987.

  82% af sigtelserne af unge under 18 år for kriminalitet i Københavns Dommervagt i 2004 var de fremmedes. Overkriminaliteten i København blandt disse fremmede unge i 2004 var mere end 11 gange danskernes kriminalitet, når de officielle, ganske vist stærkt fejlbehæftede befolkningsopgørelser lagdes til grund – og der var en stærkt stigende tendens som tydeligt ses af tallene for første kvartal 2007:
  Trussel mod det danske folk

  Og denne overkriminalitet er tilmed i voldsom vækst: http://www.lilliput-information.com/domv.html. Alene dette forhold giver et tydeligt vink. Vi kan tilføje et dokumenteret kendskab til voldspotentialet blandt fremmede unge i Tyskland fra midten af 1990-erne: http://www.lilliput-information.com/ungho.html. Op imod halvdelen af alle de unge under 18 år i København var derimod reelt fremmede i 2004 – officielt opgjort bevidst fejlagtigt til en andel på ca. 28%, jfr. næstsidste link. Her bruger jeg Information om Danmarks korrigerede befolkningsopgørelser.

  Overkriminaliteten blandt de fremmede unge reduceres herved til cirka halvdelen, hvilket også umiddelbart synes langt mere plausibelt/troværdigt. Vi har nogle ret så tragikomiske betragtninger fra midten af 1990-erne på denne groteske andelsproblematik skabt af myndighederne illustreret ved den sammenlignende kriminalitet[1].

  At hævde disse unge ikke vil føre fremmedgruppen i flertal i Københavns Skolevæsen inden år 2013 er det samme som at hævde, at disse unge ikke bliver voksne.

  Kommentar af Sonia — 3. november 2008 @ 13:10

 21. […] Seneste fremskrivning af antallet af ikke-vestlige af 22. september 2008 […]

  Pingback af Kamuflage og dobbelt-kamuflage for at skjule omfanget af og ansvaret for kriminaliteten nu og fremover « Danmark — 3. november 2008 @ 16:40

 22. […] Seneste fremskrivning 22. september 2008 […]

  Pingback af Prognose på korrigeret befolkningsgrundlag « Danmark — 3. november 2008 @ 21:07

 23. […] Ny status og prognose pr. 22. september 2008 […]

  Pingback af “Antal indvandrere vil styrtdykke” - uddybende kritik af seneste officielle prognose « Danmark — 6. november 2008 @ 00:57

 24. […] konsekvens, at Danmark hurtigere overtages endeligt af de fremmede, og indtil dette er sket mellem 2035 og 2047 (som det forløber netop nu), skal vi se kriminaliteten stige mere og mere år for år, nøjagtig […]

  Pingback af Juleeventyr der givet ender skidt « Danmark — 6. december 2008 @ 18:48

 25. […] Allerseneste prognose af 22. september 2008 viser dog mellem 2035 og 2047, som det tidsrum hvori danskerne kommer i mindretal i Danmark. […]

  Pingback af Kioskbasker: HEMMELIGHOLDT ALTERNATIV BEFOLKNINGSPROGNOSE, SOM DU IKKE SKAL KENDE « Danmark — 14. december 2008 @ 12:01

 26. […] at Danmark hurtigere overtages endeligt af de fremmede, og indtil dette er sket mellem 2035 og 2043 (som det forløber netop nu), skal vi se kriminaliteten stige mere og mere år for år, […]

  Pingback af Danmark foretager en kovending « Danmark — 11. januar 2009 @ 05:44

 27. […] View […]

  Pingback af All Posts on http://Danmark.Wordpress.com « Danmark — 17. marts 2009 @ 21:47

 28. […] Den danske IoD-prognose fra 2009 byggende på 3,4,5 procents årlig nettotilvækst blandt indvandrerne viste dansk mindretal år 2035-2047: https://danmark.wordpress.com/fremskrivning-af-antallet-af-fremmede-i-danmark-i-aar-2020/ […]

  Pingback af Norge løbes overende 2055 – 8-10 år efter Danmark « Danmark — 7. juli 2011 @ 17:17

 29. […] Fremskrivning af antallet af ikke-vestlige i Danmark i aar 2020 og mod enden […]

  Pingback af Mest kommenterede indlæg på det seneste på Danmarksbloggen « Danmark — 20. september 2011 @ 10:33

 30. […] november 2006 (3 1/2 måned senere) hævdede samme Lars Haagen Pedersen, at antallet af indvandrere og efterkommere ville udgøre 16 pct. i år […]

  Pingback af DE OFFICIELLE ANTALSANGIVELSER VAR VANVITTIGE: DET ER FORTSAT REN KNOLD OG TOT, OG DET BLIVER VÆRRE ÅR FOR ÅR – INDRØM! | Danmark — 6. februar 2014 @ 11:39

 31. […] I juli 2008 forventede jeg en tilvækstrate fra fødsler på 3 pct. pr. år og 1.277.000 ikke-vestlige i året 2020: https://danmark.wordpress.com/2008/09/22/fremskrivning-af-antallet-af-ikke-vestlige-i-danmark-i-aar-… […]

  Pingback af Ny analyse: Befolkningsperspektivet med sikre konsekvenser – let tilgængelig | Danmark — 6. april 2015 @ 03:29

 32. […] I juli 2008 forventede jeg en tilvækstrate fra fødsler på 3 pct. pr. år og 1.277.000 ikke-vestlige i året 2020: https://danmark.wordpress.com/2008/09/22/fremskrivning-af-antallet-af-ikke-vestlige-i-danmark-i-aar-… […]

  Pingback af Ny projektion med sikre konsekvenser: Specielt om indvandringen fra muslimsk dominerede lande | transeurabia — 6. april 2015 @ 09:02

 33. […] I juli 2008 forventede jeg en tilvækstrate fra fødsler på 3 pct. pr. år og 1.277.000 ikke-vestlige i året 2020: https://danmark.wordpress.com/2008/09/22/fremskrivning-af-antallet-af-ikke-vestlige-i-danmark-i-aar-… […]

  Pingback af Befolkningsudviklingen: Statistik og og konsekvenser | Nationaldemokraten — 6. april 2015 @ 11:59

 34. […] graph shows that Danes would be a minority in Denmark between 2035 and 2047  under the 2008 preconditions. I guess the Muslim mega immigration […]

  Pingback af First Unambiguous EU Commission Credo to Political Islam (Sharia) as Europe´s Future | NEW.EURO-MED.DK — 30. juni 2015 @ 00:05

 35. […] viser, at danskerne vil være en minoritet i Danmark mellem 2035 og 2047 under forudsætningerne i 2008. Jeg gætter på, a den muslimske megaindvandring vil accelerere […]

  Pingback af EU-Kommissionen Bekender For Første gang, at “Politisk Islam”, Dvs. Shariaen, Skal være Europas Fremtid | NEW.EURO-MED.DK — 3. juli 2015 @ 00:06

 36. […] pct. (i dag 730.000-750.000) (jeg overdrev ikke, tværtimod), og danskerne bliver med sikkerhed i mindretal mellem 2035-2047, hvis det fortsætter som nu: De fremmede føder allerede halvdelen af en fødselsårgang, og vi […]

  Pingback af DET SKER VED LØGN OG BEDRAG SKREV I 2008 – HVORFOR KOM DE FØRSTE | Danmark — 5. februar 2018 @ 09:48

 37. […] graph shows that Danes would be a minority in Denmark between 2035 and 2047  under the 2008 preconditions. I guess the Muslim mega immigration […]

  Pingback af First Unambiguous EU Commission Credo to Political Islam (Sharia) as Europe´s Future in 2015 – and after EU´s/Soros´ Mass Import of Migrants it is fully Obvious | NEW.EURO-MED.DK — 21. marts 2018 @ 00:04


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: