Danmark

23. august 2008

Morgenavisen Jyllands-Posten plejer at slaa til i begyndelsen af august


9. august 2005:

“9. august 2005 kunne det læses i Jyllands-Posten, at antallet af udenlandske statsborgere i 2. kvartal 2005 skulle være faldet med 315, mestendels, fordi nogle amerikanere havde valgt at rejse hjem (200), og fordi somaliere angiveligt var begyndt at rejse hjem også. 168 færre somalier i landet. Det hele som følge af noget igangsat af regeringen. Hvad siger læseren så? Der var såmænd bekræftelses-kommentarer hertil fra Jesper Langballe i Regeringens støtteparti…”

5. august 2006:

“Jyllands-Posten indeholdt 5/8 2006 et par artikler, hvorefter “andelen af indvandrere styrtdykker” i prognoserne. Dermed gøres en tidligere fremskrivning fra 2004 til skamme. Medens 2004-prognosen viste 15,3 % indvandrere i 2080, viser den nye kun 8 %. Denne hævdede halvering skyldes ifølge artiklerne et fald i indvandrernes fødselstal samt en stram lovgivning…”

5. august 2006 – var det faktisk ekstra galt fat på Morgenavisen Jyllands-Posten, som det fremgår af følgende, men reaktionen blev forskudt – så det helt vilde indtraf den 

30. november 2006

Vi kunne i læse et referat i Jyllands-Posten om prognose, der angiveligt skulle være en korrektion foretaget af Lars Haagen Petersen, DREAM under bl.a. Finansministeriet, af den officielle prognose fra 2004, der, som ovenfor anført, viste 15,3 pct. i 2080, men her var der ganske andre boller på den samme suppe:

I august 2006 hævdede Lars Haagen Petersen, at andelen af ikke-vestlige ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’ officielt ville vokse fra godt 6 pct. af indbyggertallet i 2006 til 8 pct. i 2080, selvom indvandringen fortsatte som dengang. I december 2006 korrigerede Lars Haagen Petersen så procentandelen i 2080 til 16 pct i stedet for 8 pct. – om det var ikke-vestlige eller alle indvandrere er hamrende ligegyldigt (????). Velfærdskommissionen havde i mellemtiden anført 24 pct. i samme prognosepunkt 2080. Altså en tre gange større andel, end den af Lars Haagen Petersen anførte i Morgenavisen Jyllands-Posten 5. august 2006

[Det var kort tid efter, at Politiet havde fundet kokain på Folketingets toiletter]

Simpelthen ren “Knold og Tot”

Flere folketingsmedlemmer havde allerede været ved at falde ned af stolene p.g.a. de 15,3 pct. ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’ i prognosepunktet 2080, anført i JP i 2004. Om bestyrtelsen skyldtes, at tallet syntes stort, eller det derimod syntes ganske utilstrækkeligt, kan vi ikke vide. Der var selvsagt ikke rigtig nogen bestyrtelse i august 2006, da andelen i prognosepunktet 2080 blev knap halveret. Det kunne indikere et eller andet. Det kan også skyldes, at folketingspolitikerne da holdt ferie. 

8% er godt halvdelen af 15,3%, men 24% er tre gange mere end 8%, når vi regner af den samme kage.

Samlet blev det alligevel så galt fat i eftersommeren og efteråret 2006, at der blev, så vidt vi kunne se, ingen 5. august 2007 med det helt store på indvandrer-fronten i JP.

3. august 2008 – så kører det igen i endnu højere gear

Antallet af udlændinge, der får dansk statsborgerskab, er raslet ned siden 2000. Mens den danske udlændingelov granskes af både politikere og eksperter, falder antallet af udlændinge, der skifter deres udenlandske statsborgerskab ud med et dansk..”

   Det er beviseligt løgn

men det er betyder ikke noget… Jo, det er ren propaganda til flertallet, der ikke har mulighed for at følge det spil, der drives med det fra mediernes og de officielle kanalers side.

I 2008 trak Morgenavisen Jyllands-Posten den så lidt for at få det hele med. “Det hænger også sammen med, at JP tager hensyn til J. E. Vig’s sommerferie”.


22. august 2008:

“Der må være sket mutationer i tredjeverdens-indvandrergruppen, og matematikkens love er samtidig ophævet: Aldrig tidligere i historien har man noget sted på kloden set kvinders tilbøjelighed til at føde børn (fertilitet) ændre sig så drastisk. Det er noget der vil noget…Det er lissom så dansk, er det.”

Udlændingestatistikken er ganske enkelt ubrugelig på 17. år – men der sker ingenting

Indvandringens nyere historie

Det er en befolkningsudskiftning de har gang i

J. E. Vig, cand. oecon.

Ikke ligefrem en Birdie – naar vi gaar efter kendgerningerne


Hanne Fall Nielsen på Morgenavisen Jyllands-Posten skriver i artikel den 23. august 2008 bl. a. følgende :

[…]

“…Mens kvinder fra ikke-vestlige lande for 14 år siden fødte 3,41 børn i gennemsnit, nedkommer den samme gruppe i 2007 med knap to børn. Tæt på det danske gennemsnit på 1,85 børn pr. kvinde…”

[…] 

“…Det nye fødselstal betyder, at Danmarks Statistik har revideret befolkningsfremskrivningerne og nedskrevet gruppen af danskere med indvandrerbaggrund. Den største årsag er et fald i indvandringen, og derefter kommer det faldende fødselstal…”

[…]

 “…I dag regner Danmarks Statistik med, at der vil være 330.700 mennesker i Danmark med ikke-vestlig baggrund i 2040. 
For blot med seks år siden – i 2002 – lød prognosen på 512.000 danskere med ikke-vestlig baggrund…”

[…]

Kilde: http://jp.dk/indland/article1417575.ece (lad os se hvor længe dette link bliver stående – uimodsagt)

 

Det er helt hen i vejret, og det blev ikke meget bedre, da kontorchef i Danmarks Statistik Anita Lange gik ind i debatten og fremkom med den politisk korrekte forklaring, efter Ole Hasselbalch havde stillet ét af de væsentlige spørgsmål til lidt af indholdet af artiklen :  https://danmark.wordpress.com/2008/09/06/det-er-sa-sjovt-med-kamuflagen-–-borte-borte-kik/

Der er svært at kommentere alt det sludder, der minder om Göbbels-propaganda fra de damer

Der må være sket mutationer i tredjeverdens-indvandrergruppen, og matematikkens love er samtidig ophævet:

Aldrig tidligere i historien har man noget sted på kloden set kvinders tilbøjelighed til at føde børn (fertilitet) ændre sig så drastisk. Det er noget der vil noget.

Desværre har vi ikke behørige, absolut nødvendige og offentligt tilgængelige opgørelser heraf fra landets officielle statistikfremstiller. 

På Danmarks Statistik (DS) har man så: http://www.dst.dk/Statistik/Nyt/emneopdelt/nytsingle.aspx?countid=8299&ci=true&pti=1 , og her læser vi:

“I Danmark var den samlede fertilitet i 2003 på 1,76 barn pr. kvinde mod 1,72 i 2002. I europæisk sammenhæng er det relativt højt. Landene i Nordeuropa plus Frankrig har højere fertilitet end de sydlige og østlige lande i Europa. I 2002 lå Irland højst med en samlet fertilitet på 2,00 barn pr. kvinde, mens Tjekkiet lå lavest med 1,17 børn pr. kvinde…”

Men DS afslører sig selv i Statistisk Tiårsoversigt 2008, som netop er udkommet:

“Efter en periode med et lavt fertilitetsniveau ligger Danmark med 1,85 levendefødte børn pr. kvinde relativt højt sammen med de øvrige nordiske lande og enkelte andre europæiske lande. I hele Østeuropa og en stor del af Sydeuropa føder kvinderne markant færre børn.”

Det er ikke danskernes fertilitet, som refereres her, men højest sandsynligvis den samlede fødselshyppighed i Danmark, ligesom det har været tidligere.

Fertiliteten ændre sig ikke på tre år, og dette er essentielt at vide, hvis man som artiklen, vil se på det længere perspektiv. Desuden er fertiliteten ikke noget man undersøger med få års mellemrum. 

Aha: Samlet ‘fertilitet’ 1,76, danskerne ‘fertilitet’ hævdes i artiklen at være 1,85 (iflg. Fall Nielsen, JP), tredjeverdenskvindernes ‘fertilitet’ knap 2,00  (iflg. Fall Nielsen, JP). Nu ser vi således, at et tal, der ligger over gennemsnittet, “selvfølgelig trækker gennemsnittet ned”.

Dette er meget længe før Demokrit, hvis det skal opfattes som seriøst.

Konsekvensen af det bragte er simpelthen at : Andelen af ikke-vestlige blandt de fødende i Danmark er voldsomt negativ. 

25.01.2004 kunne vi læse statistikchef i København Kommune Claus Woll i Søndagsavisen efter Connie Carrøe Christiansen havde postuleret noget lignende i en såkaldt undersøgelse:

”Jeg vil da gerne påpege, at der efter min mening ikke har været dækning for de konklusioner, der er draget i medierne på baggrund af rapporten. Ifølge Søndagsavisen afslører en nærmere granskning af tallene, at efterkommere af indvandrere fra ikke-vestlige lande tvært imod får flere børn end deres forældre! For denne gruppe er fødselsraten indenfor de seneste 5 år steget med 10% ! ”
Dette er refereret udførligt på : http://www.lilliput-information.com/economics/conni.html

…………………………………………………………………….

 

Det er sjovt, at næsten det hele er løgn for såvidt angår forholdene i Danmark, som skulle være beskrevet i artiklen i JP. Folketingets politikere (her: DF) æder den selvfølgelig uden videre. Dette er deres sure pligt som marionetter, og de fleste kan formentlig heller ikke gennemskue bedraget.

Nu kan fødselshyppighed – antal fødte divideret med antal fødende – let og det sker meget hyppigt, at den forveksles med den aldersbestemte tilbøjelighed til at føde børn for kvinderne (fertilitet). Er det her hunden ligger begravet, så er andelen af indvandrede kvinder i de fertile aldre blandt tredjeverdens-indvandrerne blot blevet øget betydeligt i en kortere periode, så fødselshyppigheden bliver mindre, ved at der divideres med et større tal. Det har fortsat intet med fertilitet at gøre.

 

Det er især morsomt, når vi fik stukket en i øvrigt anden usandhed ud i august 2007 fra DS:

– Kvinder med oprindelse i et ikke-vestligt land føder 2,5 børn.

Tallene er gennemsnit for 2001-2005 og fremgår af tabel 2.9 i vores publikation “Befolkningens udvikling 2005″.

Med venlig hilsen

Rune Stefansson, kommunikationsmedarbejder i Danmarks Statistik, rst@dst.dk

Knap 2,00 barn; det er kan aldrig blive til 2,5 barn uden løgn. 

 

Ved lejlighed kunne det endvidere være uhyre interessant at få oplyst, hvorfor ikke-vestlige føder henved 3,5 barn i gennemsnit i Italien, men ikke-vestlige skulle føde 2,5 i Danmark, samt hvorfor stamdanskerne skulle føde 1,7 barn i gennemsnit, når andre vesterlændinge i vor umiddelbare kulturelle og geografiske nærhed ligger på fra 1-1,3.

Indvandringen fra tredjeverdenen falder sågar (iflg. Fall Nielsen, JP), selvom selv samme indvandring de seneste tre år rent faktisk er steget ganske betydeligt år for år. Indvandringshastigheden øgedes endog med 9,6% i 2005, med 14,1% i 2006 og med 19,3% i 2007. Dette er fuldt domenteret via links i vor kolofon til højre.

Indvandringen acceleres op, men JP kommer til det resultat, at indvandringen falder. Vi er meget langt ude.

Det minder os om sommeren 2005, hvor indvandringen pludselig var blev vendt til udvandring og Jesper Langballe var på som sekundant …. men kun på Morgenavisen Jyllands-Posten. Vi fik ikke lejlighed til at korrigere fejlen i Morgenavisen Jyllands-Posten, før vi havde fået bragt en engelsk version heraf hos Daniel Pipes i New York.

Tager vi de officielle kilder, fremgår det af Danmarks Statistik’s: http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2008/NR339.pdf:

I Danmark var officielt 347.250 ikke-vestlige pr. den 1. juli 2008

Vi kan så tilføje: foruden et betydeligt antal herudover fra det tidligere Østeuropa plus alle, der har fået tildelt dansk statsborgerskab, som er ikke-vestlige og også deres børn i tillæg. Så er det lissom lidt vanskeligt at fange prognosetallet 330.700 ikke-vestlige i år 2040 (iflg. Fall Nielsen, JP).

Så skal de tilstrømmende kaldes danskere i meget større antal hvert år, end det antal nye, der rent faktisk tager ophold her.

Andre vil givet hævde, at jo flere de er her, desto færre er de.

Vi har redegjort for adskilligt om fertiliteten og anført en ærlig befolkningsprognose for Danmark (sidste nye prognose), desuden har vi redegjort for fertiliteten i Europa, i eupæiske enkeltlande, i EU og blandt de fremmede og forsøgt sammenligninger fra land til land på denne blog. Brug søgemaskinen med ordene f.eks. ‘fertilitet’, ‘prognose’ eller ‘statsborgerskab’. Og prøv samme søgning på http://www.lilliput-information.com, der nævner eller uddyber om alene fertilitetsspørgsmålet i ikke mindre end 38 filer. 

Hemmeligholdt prognose, som du ikke skal kende

Dugfrisk opgørelse, som du kan stole på

Nem illustration: I virkeligheden er det forvandling der sker

Lidt supplement: Tilbage til Fremtiden

Udlændingestatistikken er ganske enkelt ubrugelig på 17. år – men der sker ingenting

Indvandringens nyere historie

Sonia