Danmark

30. august 2008

Dugfrisk opgoerelse: Antal fremmede indvandrere (netto) og nettotilvaeksten s.f.a af de naturaliseredes foedsler i perioden 1. januar 1979- 17. juni 2008


 

Indvandringen og børnefødsler i perioden 1. januar 1979 til 1. juli 2008

Antal udenlandske statsborgere pr. 1. juli 2008 i alt

 

303.522

+ Antal naturaliserede udenl. statsb. indtil 16. juni 2008

200.446

 heraf:

Antal fremmede udenlandske statsborgere

+199.341

Antal naturaliserede fremmede udenl. statsb.

 

170.252

+ Antal naturaliserede fremmede udenl. statsb. plus

 

 

alternativ tilvækst s.f.a. fødsler blandt naturaliserede

 

 

fremmede efter de respektive naturalisationer:

A  5 pct. nettotilvækst pr. år s.f.a. fødsler

 

+629.536

B  4 pct. nettotilvækst pr. år s.f.a. fødsler

 

+595.519

eller C  3 pct. nettotilvækst pr. år s.f.a. fødsler

 

+566.438

Alternative antal fremmede i Danmark pr. 1. juli 2008:

 

A

                                               =       828.877                        

B

=794.860

eller C

=765.779

Ny mellemlang prognose til 2020 med i udgangspunkt i tabellens antal, her i kort uddrag:

Alternativ fremskrivning af antal ikke-vestlige fra Information om Danmark:

Antal ikke-vestlige pr. 1. juli 2008  1)

Årlig netto indvandring 2)

Årlig nettotilvækst-rate fra fødsler i pct.

Antal ikke-vestlige år 2020

766.000

13.000

3

1.277.000

795.000

13.000

4

1.468.000

829.000

13.000

5

1.796.000

J. E. Vig, cand. oecon., 22. september 2008

Fremmede defineres som individer, der stammer fra lande/områder uden for Vesteuropa, Israel, Nordamerika, Japan, Australien og New Zealand. 

Kilden til udenlandske statsborgere er ligesom kilden til antal tildelte statsborgerskaber Danmarks Statistiks Databanker: http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1024 ,

hvortil enhver kan få adgang ved gratis tilmelding.

Det skal anføres at børnene, som de 3.927 fik tildelt dansk statsborgerskab sammen med indtil 17. juni i 2008, ikke er medregnet, idet de først vil figurere i DS’s årsopgørelse pr. 1. januar 2009, der offentliggøres omkring 14. februar 2009. Desuden er andelen af fremmede blandt disse 3.927 beregnet, som andelen har været de senere år blandt de naturaliserede, ca. 90 pct.

Estimationen af antal fødte børn blandt de naturaliserede fremmede er foretaget ved en variabel annuitet, der er fuldt ud valid ved sådanne kortere åremål.

2006-totalopgørelsen (her vises flere deltaljer i den anvendte metode bag tallene i tabellen ovenfor)

Prognosen der også viser enden på fremtiden

Det kan oplyses, at Folketinget med regeringen siden 2001 har tildelt mere end 35 pct. af samtlige tildelte danske statsborgerskaber i hele perioden 1979-2008. Dette fører til at indtrykket nemt kunne blive, at indvandringen var blevet mindsket eller vendt til nettoudvandring. Antallet af danskere og danske statsborgere, der i opgørelsen tælles sammen, uden der kan ses forskel på de to forskellige kategorier, kommer nemlig herved til at udgøre en alt for stor andel af befolkningen. Og tilsvarende bliver de fremmedes andel så meget mindre. Og læses fremmedandelen at være blevet mindre, er den meget besnærende konklusion, at de fremmede nok er begyndt at udvandre igen. Men det stemmer ikke, tværtimod, de vælter ind i landet med ny styrke. 

Indvandringen er netop blevet øget med acceleret styrke de sidste tre år, men fordi antallet af tildelte statsborgerskaber oversteg antallet af fremmede, der rejste ind i landet de pågældende år, viste de simple og ufuldstændige indvandringsoversigter, der bare tæller statsborgere eller endnu værre ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’, at indvandrerstrømmen gik den modsatte vej. Ét eksempel fra 2005.

Detaljer om de anførte mere end 35 pct. af samtlige tildelte statsborgerskaber: klik her

Giv dine kontakter besked om den dugfriske fremmedopgørelse

Indvandringens nyere historie

Jeg anslog det samlede antal til at være 750.000 fremmede pr. medio 2008 fornylig (sidst i indlægget). Dette var ingen overdrivelse.

En mere verbal og pædagogisk redegørelse for, hvorfor der er mange flere her, end du informeres om.

Den officielle opgørelse viser : 347.250 ikke-vestlige pr. 1. juli 2008. Heri er adskillige stammende fra Østeuropa ikke medregnet, og de naturaliserede ikke-vestliges efterkommere omfatter kun 1. generation.

Sonia

25 kommentarer »

 1. […] Danskerne bliver med matematisk sikkerhed i mindretal i Danmark senest mellem år 2034 og 2043, hvis det fortsætter som nu. Dugfrisk opgørelse af antallet af fremmede i Danmark […]

  Pingback af Kioskbasker: HEMMELIGHOLDT ALTERNATIV BEFOLKNINGSPROGNOSE, SOM DU IKKE SKAL KENDE « Danmark — 30. august 2008 @ 23:06

 2. […] Dugfrisk opgørelse, som du kan stole på […]

  Pingback af Ikke ligefrem en Birdie - naar vi gaar efter kendgerningerne « Danmark — 31. august 2008 @ 00:12

 3. Hr. Vig

  Sprogligt forstår jeg ikke- ( og jeg tror ikke jeg er den eneste med hensyn til dette ) – sætningen: “Det kan oplyses…eller vendt.”.
  Var det muligt det blev omskrevet?

  -venlig hilsen Peter Buch

  Kommentar af Peter Buch — 31. august 2008 @ 08:05

 4. Hr. Buch

  Der er taget højde for så meget vi overhovedet kan, hvis du læser nederst i indlægget, f.eks.. Desuden er metoden til denne opgørelse beskrevet i alle detaljer for såvidt angår korrektionen pr. 1. januar 2006, hvortil der er anført link:
  http://www.lilliput-information.com/kantranspo.html

  Derudover en gentagelse
  HVORFOR ER HER MANGE FLERE END DE INFORMERER OS OM:
  https://danmark.wordpress.com/2008/08/27/hvorfor-er-her-mange-flere-end-de-informerer-os-om/

  Plus et supplement til forståelsen:

  Kvadraterne med røde og hvide boller illustrerer bedraget: http://www.lilliput-information.com/forvandling/index.html

  Håber det hjælper dig, ellers skriver du bare igen, så skal jeg forsøge.

  “Det kan oplyses, at under regeringen siden 2001 har FT tildelt mere end 35 pct. af alle danske statsborgerskaber i hele perioden 1979-2008, hvilket har ført til at indtrykket kunne blive, at indvandringen var blevet mindsket eller vendt til udvandring.”

  HVAD ER DET DU IKKE FORSTÅR HER??

  Med venlig hilsen
  Sonia for Vig

  Kommentar af Sonia — 31. august 2008 @ 08:43

 5. Den sproglige formulering synes mig sær.

  Af tildelte statsborgerskaber i perioden 1979-2008 er mere end 35 % af alle tildelte statsborgerskaber i perioden givet til udlændinge/statsløse efter vedtagelse ved lov i Folketinget- kunne der skrives- forudsat det er det der menes?

  Omkring 65% af tildelte statsborgerskaber er således givet til danske uden FTs lovvedtagelse.

  Hvis der menes at der i en periode før 1979 af FT blev tildelt statsborgerskaber til mere end 40 % ( hvad der næppe blev) er der tale om et procentuelt fald- men det er vel stadig de faktiske antal der i denne problematiks sammenhæng kunne have størst interesse?

  Kommentar af Peter Buch — 1. september 2008 @ 06:22

 6. Det er da et rent forsøg på køre en eller anden form for chikane, det du har gang i, hvis ikke du er en ualmindelig undermåler, rent sprogligt.

  Kan du ikke fatte, at den nuværende regering sammen med Folketinget har ansvaret for tildelingen af mere end 35 pct. af samtlige tildelte statsborgerskaber siden 1979.

  “65 pct. til danske og før 1979”. Du læser da halvdelen af sætningen baglæns og springer passende ord over for at få noget at gå op i. Desuden er den formulering, som du måtte harselere over, forlængst omformuleret i teksten.

  Hvis du fortsætter ad denne deroute, nægter jeg dig adgang til at give kommentarer.

  Sonia

  Kommentar af Sonia — 1. september 2008 @ 06:41

 7. […] akrobater omkring de ledende, når de prognosticerer 2-3 gange forskelligt på et enkelt efterår : https://danmark.wordpress.com/2008/08/30/dugfrisk-opgoerelse-antal-fremmede-indvandrere-netto-og-nett… TAG NU AT FÅ DISSE OPLYSNINGER PÅ BLOGGENE OG UD TIL ALLE DINE KONTAKTER …. eller […]

  Pingback af VI SKAL IKKE VIDE DET ER EN BEFOLKNINGSUDSKIFTNING DE HAR GANG I « Danmark — 1. september 2008 @ 19:14

 8. […] Dugfrisk opgørelse af antallet af fremmede ………………………….. […]

  Pingback af HVORFOR ER HER MANGE FLERE END DE INFORMERER OS OM? « Danmark — 2. september 2008 @ 09:06

 9. […] An alternative and fresh account of most foreign foreigners in Denmark 1 July 2008: https://danmark.wordpress.com/2008/08/30/dugfrisk-opgoerelse-antal-fremmede-indvandrere-netto-og-nett… […]

  Pingback af THE LIES RUNS IN OVERTONES NOW « Danmark — 4. september 2008 @ 18:32

 10. […] and larger between the ideologic suited official accounts and the acounts mesuring reality: https://danmark.wordpress.com/2008/08/30/dugfrisk-opgoerelse-antal-fremmede-indvandrere-netto-og-nett… Result 1 juli 2008: Official number: 347,250 REAL NUMBER: 769,000-829,000 of a population […]

  Pingback af WHEN CAN’T QUANTIFY THE PROBLEM YOU CAN’T REALLY DECIDE « Dissidentpress — 5. september 2008 @ 22:50

 11. […] heller ikke været inkluderet fra f.eks. 1979-2008. Alene med disse børnebørn når vi til mindst 766.000 ikke-vestlige i stedet for 347.259 pr. 1. juli 2008. Så kan vi vælge at se på Hanne Fall Nielsens eller på […]

  Pingback af Det er saa sjovt med kamuflagen – borte, borte kik « Danmark — 6. september 2008 @ 15:00

 12. […] var 766.000-829.000 ikke-vestlige i Danmark pr. 1. juli […]

  Pingback af Etnisk registrering er altafgoerende for den information vi faar « Danmark — 8. september 2008 @ 08:50

 13. […] Number of most foreign foreigners in Denmark 1 Juli 2008 […]

  Pingback af Number of Muslims in Germany - the official and politically incorrect number « Danmark — 9. september 2008 @ 14:57

 14. […] Methode: Das selbe als wurde bebraucht auf: http://www.lilliput-information.com/uscan.html mit neuestem resultat wieder 1. Juli 2008 auf: https://danmark.wordpress.com/2008/08/30/dugfrisk-opgoerelse-antal-fremmede-indvandrere-netto-og-nett… […]

  Pingback af Fremdenanteil in Deutschland? - Hvordan ser det ud med fremmedandelen i Tyskland? « Danmark — 10. september 2008 @ 22:41

 15. […] Vi glemmer selvfølgelig et øjeblik at et mere korrekt antal ikke-vestlige 1. juli 2008 var mindst 766.000. […]

  Pingback af Lad os tage en opfoelgning på en nyhed - det er farligt og ret usaedvanligt det sker « Danmark — 11. september 2008 @ 20:46

 16. […] “…Gruppen indvandrere fra ikke-vestlige lande modtager som helhed dobbelt så meget i kontantudbetalinger og service regnet i penge, som samme gruppe som helhed indbetaler i skatter og afgifter i vort skattefinansierede velfærdssystem. Vi kan også sige, at i gennemsnit belaster ikke-vestlige indvandrere den offentlige sektor, der må hente sin købekraft fra virksomhederne og hos de øvrige skatteydere, dobbelt så meget i sammenligning med, hvad de bidrager til samme i gennemsnit. Eller udtrykt på en tredje måde: Indvandrerne fra ikke-vestlige lande er 3,3 gange så dyre i forhold til den offentlige sektor i sammenligning med danskerne i følge Børsens referat  af Velfærdskommissionen rapport fra samme år 1. december 2005. Den fjerde måde at udtrykke det på: Ikke-vestlige konsumerer 40 pct. af velfærden i form af udbetalinger og service, selvom de officielt kun udgør ca. 8 pct. af befolkningen Vi har kontrolleret rapporten. Det er sandt… ” bortset fra de ca. 8 pct., naturligvis  […]

  Pingback af INDVANDRINGEN SPEEDES OP « Danmark — 13. september 2008 @ 09:32

 17. […] “…Gruppen indvandrere fra ikke-vestlige lande modtager som helhed dobbelt så meget i kontantudbetalinger og service regnet i penge, som samme gruppe som helhed indbetaler i skatter og afgifter i vort skattefinansierede velfærdssystem. Vi kan også sige, at i gennemsnit belaster ikke-vestlige indvandrere den offentlige sektor, der må hente sin købekraft fra virksomhederne og hos de øvrige skatteydere, dobbelt så meget i sammenligning med, hvad de bidrager til samme i gennemsnit. Eller udtrykt på en tredje måde: Indvandrerne fra ikke-vestlige lande er 3,3 gange så dyre i forhold til den offentlige sektor i sammenligning med danskerne i følge Børsens referat  af Velfærdskommissionen rapport fra samme år 1. december 2005. Den fjerde måde at udtrykke det på: Ikke-vestlige konsumerer 40 pct. af velfærden i form af udbetalinger og service, selvom de officielt kun udgør ca. 8 pct. af befolkningen Vi har kontrolleret rapporten. Det er sandt… “bortset fra de ca. 8 pct., naturligvis  […]

  Pingback af Talerne medierne sandt? « Danmark — 13. september 2008 @ 21:35

 18. […] Danmark var i følge vor alternative opgørelse pr. 1. juli 2008 766.000-829.000 ikke-vestlige, naturaliserede heraf og naturaliseredes børn foruden de illegalt indvandrede. […]

  Pingback af Fremskrivning af antallet af ikke-vestlige i Danmark i aar 2020 « Danmark — 22. september 2008 @ 23:10

 19. […] og deres børn pr. 1. januar 2006  svarende til mere end 13 pct. (i dag 730.000-750.000) (jeg overdrev ikke, tvætimod), og danskerne bliver med sikkerhed i mindretal mellem 2035-2045, hvis det fortsætter som nu: De […]

  Pingback af Hvorfor kom de foerste - gentager historien sig i en lettere rettet version? « Danmark — 23. september 2008 @ 22:16

 20. […] løgn. Der er snarere 500.000 fra muhammedansk dominerede områder i Danmark, og 720.000-750.000 (endnu flere pr. 1. juli 2008) i alt fra ikke-vestlige lande, når de naturaliserede og deres børn medregnes ud af et samlet […]

  Pingback af Skal vi have flere mord, mere knivstikkeri og flere ildspaasættelser? « Danmark — 25. september 2008 @ 16:10

 21. […] View […]

  Pingback af All Posts on http://Danmark.Wordpress.com « Danmark — 17. marts 2009 @ 21:49

 22. […] View […]

  Pingback af All Posts On http://Danmark.wordpress.com « Xanthippe — 19. marts 2009 @ 17:44

 23. […] * 0,89/0,11 = 3,3, hvor 0,11 er mindsteandelen af ikke-vestlige (600.000/5,5 mill.) primo 2010. Det giver ikke-vestliges […]

  Pingback af Fremmedudgifterne er 200-300 mia. kr. i 2010 « Danmark — 3. april 2010 @ 12:18

 24. […] Dugfrisk opgoerelse: Antal fremmede indvandrere (netto) og nettotilvaeksten s.f.a af de naturalisere… […]

  Pingback af Mest kommenterede indlæg på det seneste på Danmarksbloggen « Danmark — 20. september 2011 @ 10:33

 25. […] og deres børn pr. 1. januar 2006 svarende til mere end 13 pct. (i dag 730.000-750.000) (jeg overdrev ikke, tværtimod), og danskerne bliver med sikkerhed i mindretal mellem 2035-2047, hvis det fortsætter som nu: De […]

  Pingback af DET SKER VED LØGN OG BEDRAG SKREV I 2008 – HVORFOR KOM DE FØRSTE | Danmark — 5. februar 2018 @ 09:48


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: